T.C.
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI
KONU
: İl Genel Meclisinin 2014 Yılı Ağustos Ayı Toplantısına Ait Gündem
TOPLANTI YERİ
: Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu.
TOPLANTI GÜNÜ : 01 Ağustos 2014
TOPLANTI SAATİ : 10.30
G Ü N D E M
1. Açılış ve yoklama,
2. İl Özel İdaresinin hissesi bulunduğu, Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer
Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş’nin sermaye artırımına, hissesi oranında katılması konusunun
görüşülmesi.
3. Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen İlimiz Hocalar İlçesi Yeşilhisar Köyü Çatderesi
Mevkiinde bulunan tarla vasıflı taşınmazın, DSİ tarafından Yeşilhisar Göleti ve
Sulaması projesi nedeniyle, Kamulaştırma Kanunu uyarınca devir alınması konusunun
görüşülmesi.
4. 6360 sayılı kanun kapsamında belediyeleri kapatılarak köye dönüştürülen yerleşim
yerlerinde kullanılmak üzere, 3 adet 8+1 M3 çöp toplama aracının satın alınması
konusunun görüşülmesi.
5. İlimiz Dinar İlçesi Yıprak Ek 8 Derslik İlköğretim okulu yapımı işinden artan ödeneğin,
İlçe İlköğretim Okulları bakım, onarım, tefrişat ve cihaz alımında kullanılmak üzere,
tahsis değişikliği yapılması
6. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Tüzel Kişilikleri kaldırılan Sultandağı
İlçesindeki köylerin kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen ödeneğin, yine aynı
köylerin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusunun
görüşülmesi.
7. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Tüzel Kişilikleri kaldırılan Emirdağ İlçesindeki
köylerin kilit parke ve bordür taşı için tahsis edilen ödeneğin, yine aynı köylerin altyapı
çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.
8. İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İş
Merkezindeki 4 nolu Bağımsız Bölümün tahsisinin kaldırılması konusunun görüşülmesi.
9. İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan İş Merkezinin yapımı 2004 yılında
tamamlanmış olup, bu güne kadar hisse devrinin gerçekleşmediği ve İl Özel İdaresi ile
Bayat Belediyesi arasında hisse dağılımının yapılması konusunun görüşülmesi.
10. Kapanan Belediyelerden Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyünden, Hocalar İlçesine
bağlı Yeşilhisar Köyünden ve İhsaniye İlçesine bağlı Bozhüyük ve Karacaahmet
Köylerinden satışları istenilen taşınmazlarla ilgili verilen dilekçelerin görüşülmesi.
1/3
11. İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Tazlar Köyünde yer alan, tapusunda Köyiçi Mevkii, 142
ada, 11 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut Alanı” amaçlı olarak
hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.
12. 6360 Sayılı Yasanın Geçici 2. maddesine göre İl Özel İdaresine ve Kapanan Belediyeden
dolayı Köy Tüzel Kişiliğine tescil edilemeyen taşınmazların, hangi Tüzel Kişilik adına
tescil edileceğinin karara bağlanması konusunun görüşülmesi.
13. 2014 Mali yılı bütçesi ile Halk Sağlığı Laboratuar Yapım işi için tahsis edilen ödeneğin,
Sağlık Evi ve ASM. Bakım Onarım İşine Halk Sağlığı Laboratuvar Binası dış Cephe
Bakım Onarım ve Mantolama işinin de dahil edilmesi konusunun görüşülmesi.
14. Mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen İlimiz Evciler İlçesi, Gökçek Köyünde bulunan,
tapunun 103 ada, 2 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki 40 tonluk
elektronik kantarın tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporların görüşülmesi.
15. 3194 Sayılı İmar Kanununun 27.maddesi hükmüne istinaden Merkez İlçeye bağlı Sarık
Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi konusundaki, komisyon
raporlarının görüşülmesi.
16. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri
gereğince 10 adet görevli personelin kadro derecelerinde değişiklik yapılması
konusundaki, komisyon raporunun görüşülmesi.
17. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun 19.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince, Kızılören Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı üyeliğine seçilen üyenin istifa etmesi nedeniyle, yeni bir üyenin
seçilmesi konusundaki, komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Belediyesi Tepebaşı
mahallesinde bulunan taşınmaz üzerine, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut
yapılması ve Sıra mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan
hissesinin üzerine Gençlik Merkezi yapılması amacıyla, Yeşilçiftlik Belediyesine devir
edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
19. İl Özel İdaresince alınacak olan İşyeri Açma İzni Harcının, I. II. ve III. Sınıf Madencilik
Faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait ruhsat değişikliği durumları için, 07.03.2014 tarihli ve
119 sayılı İl Genel Meclis Kararının iptal edilmesi ve uygulamanın 06.08.2010 tarihli ve
179 sayılı Karar gereği devam etmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
20. İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 120 Nolu Jeotermal
Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusunun
açılması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
21. 6360 Sayılı Yasa gereği Kapanan Karacaahmet Köyü Tüzel Kişiliği sınırları içerisinde
bulunan ve köy halkından Ömer ÖZTÜRK'ün Belediye Tüzel Kişiliği devam ederken
satın aldığı ve bedelini ödemesine rağmen devir alamadığı taşınmaz konusundaki,
komisyon raporlarının görüşülmesi.
22. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İscehisar İlçesi İş Merkezinde bulunan 30 ve 31 nolu
işyerleri için kira, yakıt ve ortak giderlerin ödemelerinde, kurum bütçesinin zorlandığını
ve 31 nolu işyeri için kira bedelinden muaf tutularak, Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
2/3
23. İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve
İl Özel İdaresine tahsisli 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar
Belediyesine devir edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
24. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,
25. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,
26. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince gelecek ay, İl Genel Meclisinin toplantı
gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.
(İmza)
Salih SEL
İl Genel Meclis Başkanı
3/3
Download

İl Genel Meclisinin 2014 Yılı Ağustos A