T.C.
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI
KONU
: İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem
TOPLANTI YERİ
: Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu.
TOPLANTI GÜNÜ : 06 Nisan 2015
TOPLANTI SAATİ : 10.30
G Ü N D E M
1. Açılış ve yoklama,
2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereğince, İl Encümen Üyeleri seçiminin
yapılması.
3. İlimiz Evciler İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş
Merkezindeki büroların tahsisi konusunun görüşülmesi.
4. İlimiz Sinanpaşa İlçesi Nuh ve Güney Köyü Muhtarlıklarının, Kızılören İlçesi Belediye
Başkanlığının ve Sandıklı Başağaç Köyü Muhtarlığının araç talepleri konusunun görüşülmesi.
5. İlimiz, Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arsa vasfındaki
taşınmazların satılması konusunun görüşülmesi.
6. İlimiz, Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan arsa vasfındaki taşınmazın
İl Özel İdaresi adına kayıtlı hissesinin satılması konusunun görüşülmesi.
7. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yaylabağı Kasabası sınırları içerisinde bulunan, 021 Nolu (AFG-4)
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı kuyunun AFGAZJET Afyon Gazlıgöl Yaylabağı Havzası
Jeotermal Isı Dağıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi konusunun
görüşülmesi.
8. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde bulunan 3874 parsel ve 623,66 m² alanlı
taşınmazın devir edilmesi ile ilgili dosyanın incelenmesi konusunun görüşülmesi.
9. İl Özel İdaresine ait, Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyünde bulunan, tapunun 110 ada 2 parselinde
kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazın, Yıprak Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusunun
görüşülmesi.
10. Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyünde bulunan ve İl Özel İdaresine ait arsa vasfındaki
taşınmazların Kınık Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
11. İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde bulunan taşınmazların Köy Muhtarlığına tahsis
edilmesi konusunun görüşülmesi.
1/3
12. İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
taşınmazın, Yardıma Muhtaç ve Fakir Ailelere toplu konut yapılması amacıyla, TOKİ’ye
devredilmesi konusunun görüşülmesi.
13. İlimiz sınırları içerisinde bulunan, 5 (beş) adet Sulama Tesisinin işletme, bakım ve yönetim
sorumluluğunun İl Özel İdaresine devredilmesi konusunun görüşülmesi.
14. İlimiz Şuhut İlçesi Kayabelen Köyü Muhtarlığına, Hocalar İlçesi Belediye Başkanlığına ve Çay
İlçesi Yeşilyurt Köyü Muhtarlığına itfaiye aracı verilmesi konusunun görüşülmesi.
15. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Belkaracaören Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi
konusunun görüşülmesi.
16. 2015 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS
ile Yağmurlama Sulamalar, Damla sulamalar, içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması,
iş makinelerinin, araçların ve ekipmanların kullanılması ve işin Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğünce yapılması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
17. Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafının hesaplanarak kullandırılması ve alınması konusundaki,
komisyon raporlarının görüşülmesi.
18. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. Maddesi gereğince, İhtisas Komisyonlarının
belirlenmesi ve üye seçimlerinin yapılması.
19. İlimiz Sandıklı İlçesi Fatih Mahallesi Tepekent Mevkiinde bulunan mülkiyeti Sandıklı
Belediyesine ait arsa vasfındaki taşınmazların, okul yapılmak üzere İl Özel İdaresi adına tahsisin
kabul edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
20. İl Özel İdaresi kayıtlarında bulunan Wolksvagen marka binek aracının, 5 yılını tamamlamış
olması nedeniyle, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne devir edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
21. İlimiz merkez ve ilçelerinde süt kalitesini iyileştirme projesi kapsamında süt soğutma tankı ve
ekipmanlarının alınması için ödenek tahsis edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
22. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Yıprak Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine
ait tapunun 110 ada 2 parselinde kayıtlı, 3 katlı Belediye Hizmet Binasının giriş katının kiraya
verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
23. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince,
Teknisyen kadrosunun, Mühendis kadrosu olarak ihdası konusundaki, komisyon raporunun
görüşülmesi.
24. İlimiz İhsaniye İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Bozhüyük Göleti ve Sulama Tesisinin işletme,
bakım ve yönetim sorumluluğunun, İl Özel İdaresine devredilmesi konusundaki, komisyon
raporlarının görüşülmesi.
25. İlimiz Kızılören İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Kızılören Göleti ve Sulama Tesisinin işletme,
bakım ve yönetim sorumluluğunun, İl Özel İdaresine devredilmesi konusundaki, komisyon
raporlarının görüşülmesi.
2/3
26. Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma
Tesisi ve Sulama Birliğine ödenek aktarılması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
27. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince,
12 adet kadro değişikliğinin yapılması konusundaki, komisyon raporunun görüşülmesi.
28. İlimiz Sandıklı Çiğiltepe Köyü ile Çay Karamık Köyü Muhtarlıklarına, yangın söndürme su
tankerleri verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
29. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaman Çok Katlı Otopark ve İş Merkezinde bulunan
işyerlerinin, kiraya verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
30. İlimiz Burmalı Mahallesi, Dervişpaşa Caddesi No:4 adresinde bulunan, mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait altında lojmanı olan, kargir Özel İdare Binası vasıflı taşınmazın, Hükümet Konağı
ek binası olarak tahsis edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
31. İlimiz Çay İlçesi sınırları içerisinden bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmaz üzerindeki
1500 tonluk Çay Soğuk Hava Deposunun satılması konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
32. Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz menfez
döşenmesi yerine, iki gözlü kutu menfez yapılması için, yapım ödeneğinin ayrılarak
programlanması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
33. 2014 Mali Yılına ait Denetim Komisyonu raporunun okunarak, meclisin bilgisine sunulması.
34. İlimiz Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İl Özel İdaresi adına kayıtlı alan bazındaki 120
Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde 1 adet üretim amaçlı sıcak su kuyusu
açılması için izin verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
35. İl Özel İdaresine devredilen araçların satılması ve hurdaya ayrılması konusunun tekrar
görüşülmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
36. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,
37. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,
38. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince gelecek ay, İl Genel Meclisinin toplantı gün ve
saatinin belirlenmesi ve kapanış.
(İmza)
Salih SEL
İl Genel Meclis Başkanı
3/3
Download

İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı