Yapı Kredi Leasing
April 2015
Dünyada Yenilenebilir Energy finansmanı
Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı
2
Dünyada Yenilenebilir Energy finansmanı
Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı
3
Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Yenilenebilir yatırımları (Milyar $)
• 2014 yılında Çin %39 büyüme ile 83,3 milyar $ a ulaştı,
• ABD 38.3 Milyar $ ve Japonya 35,7 Milyar $ ( Top 3 %60 )
• Gelişmekte olan ülkelerde 1 Milyar $ dan fazla yatırım yapanlar; Çin , Brezilya, Hindistan ,Şili, Meksika,
Kenya ve Türkiye
• Rüzgar , Güneş , atıktan yaratılan,Jeotermal gibi enerji kaynakları dünya enerji üretiminin % 9 una ulaştı.
• Güneş energy yatırımları ise 2014 yılında % 29 büyüme ile 150 milyar $ a ulaştı.(46GW solar PV )
Kaynak: UNFB,Bloomberg New Energy Finance
Dünyada Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı
5
Türkiyede Leasing
Yeni işlem hacmi (Milyar $)
8,20
5,72
7,70
KDV
değişikliği
6,95
5,30
4,89
5,37
4,24
3,18
2,92
2,20
2,17
1,33
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
• BDDK ya kayıtlı 28 adet firma var
• İlk 6 oyuncu piyasada etkin rol alıyor.
• Yıllık toplam özel yatırımların % 6 sı Leasing ile yapılıyor
• 2013 büyümesi 20% , 2014 büyümesi %11 (Dolar bazında) ,
• Üretim makineleri ve İş makineleri major Leasing ürünleri .(pay ~45%), son dönemde Sat ve Geri
kiralama işlemleri de yükselişte 2014 payı % 31
• İşlemlerin 95% i eşit ödemeli ortalama vade 3 yıl civarı Faiz oranları sabit tercih ediliyor
• KOBİ ler için en önemli orta ve uzun vadeli finansman ürünü .
6
Source: Financial Institutions Association
Türkiyede Leasing; İlk 3 ürün sistemin % 74 ü
Ürün Dağılımı ( Hacimsel)*
Gayri menkul**
29%
• Gayri Menkul işlemleri Sat ve Geri kiralama
ile büyüyor
Üretim
25%
İş Makienleri
20%
• Üretim tarafı imalat , yan sanayi ve çeşitli
gıda makineleri yatırmlarından oluşuyor
Diğer
11%
• Diğerin içinde Hava ve Deniz araçları,
Tekstil makineleri
7%
Elektronik ekipmanları ve diğer tefrişat
Sağlık Ekipmanları
Baskı makineleri
3%
yatırımlarından oluşuyor
3%
• Sektör olarak İnşaat, Yan sanayiciler,Tekstil
Kara Ulaşım
7
2%
* 2014 sonu
** Ağırlıklı Sat ve Geri kirala
Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği
ve Turizm Leasingi tercih ediyor.
Türkiyede Leasing: Ağırlıklı Sanayi yoğun bölgelerde Leasing
tercih ediliyor.
Volumes( Bin TL)
8
According to Outstanding Volume
Source: Financial Institutions Association
Dünyada Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Türkiyede Leasing ve Yenilenebilir Energy finansmanı
Yapı Kredi Leasing & Yenilenebilir Energy finansmanı
9
Yapı Kredi Leasing; Sektör lideri
Sıra
Pazar payı
Varlık toplamı (mln TL)
5,511
ROE
14%
Müşteri adeti
Toplam kira alacakları
Aktif kontrat adeti
#1
19.2%
#1
17.1%
#1
16.4%
#1
18,4%
7.587
6.986
5.360
4.891
~7,000
~5 mly TL
#1
17.6%
3.183
12,200
Şubeler
14
Çalışan sayısı
140
Net kar (mln TL)
153
612
2010
920
863
2011
2012
Market
1.032
2013
1.395
2014
YKL
• Yapı Kredi Leasing (YKL) in 1987 yılında kuruldu. 2006 yılında Koç Leasing ile birleşti
• YKL Yapı Kredi Bankasının en büyük iştirakidir. .
• YKL yeni işlem hacmi , Varlık ve sermaye büyüklüğü olarak sektörün tartışmasız lideridir.
• 2014 Finans sektör rakamlarına göre YKL 24. büyük Varlık büyüklüğüne , 16. büyük net kara
sahip kurumudur
10
Unicredit ;Yapı kredi Leasing İş ortağı
•
Avrupa Leasing Ağı Lideri
•
19 Avrupa Ülkelerin de Yerel Varlığı
•
Uzun Yıllardır Res & GES Projelerinde Deneyim
•
Uzmanlık Merkezi (Viyana + Milan) Tarafından Merkezi
Koordinasyon
• 5 milyar Eur RES finansmanı
( yıllık 800 M€ FV)
•
11
2.2 Milyar Eur GES finansmanı ( 2.000 MW) :
YKLeasing Yenilenebilir Enerji Finansmanı
12
HES
9.421.182 USD
GES
12.500.000 USD
Rüzgar
120.290.115 USD
Jeotermal
15.148.079 USD
Toplam
157.359.376 USD
Neden YKLeasing ile GES
•
Küçük projelerde pratik çözümler
•
Operasyonel rahatlık
•
Sezonluk ödemeler ve ödemesiz dönemler
•
Sahiplik sebebiyle daha güvenli yöntem
•
Yenilenebilir Enerjide Teknik ve Finansal Uzmanlık
•
13
•
YKL’nin kendi uzmanlık merkezi
•
Yapı Kredi Bankası’nın proje finans departmanı
•
UCL’in Viyana’daki Uzmanlık Merkezi
Büyük üreticiler ile ilişki
Ne Yaptık
•
YKL’nin hedef sektörü
•
Toplam 80 MW kurulu güce denk 25’ i aşkın proje incelendi
•
Toplam ~20 MW kurulu güç onaylandı
•
Ges projelerine özel iş akışı oluşturuldu
•
Teknik danışman ile anlaşıldı
•
Esneklik : Sezonluk ödemeler ve ödemesiz dönemler belirlendi
•
Sektörün önde gelen Üreticilerin düzenlediği çalıştay ve diğer organizasyonlara destek
verildi
14
GES finansmanında YKLeasing Kriterleri
15
•
Yatırım Tutarı : Yok
•
Fizibiliteye Uygun Özkaynak Yüzdesi
•
Vade : max 12 Yıl
•
Proje Finansmanı Teminatları
•
Sponsor Firma & Şahıs Kefaletleri
•
Olumlu Teknik Danışman Raporu
•
Olumlu Nakit Akışı (Ortalama Borç / Servis Karşılama Oranı :1,15 )
•
EPC
•
Fizibilite
•
Olumlu Bağlantı Görüşü / Kullandırım Öncesi Tüm Yasal Onay ve İzinler
•
SPV
GES finansmanında Leasing Süreci
Başvuru
• İlgili Proje Dokümanları
• Varsa Danışman
Raporları paylaşılır
Nakit Akışı
Kredi
Sözleşme ve
Çalışması
Çalışması
Satın Alma
• Fizibiliteye göre Nakit
Akışı Çalışması
• Fizibilite ve Finansal
Belgeler Alınır
• Sözleşme Sonrası
Siparişler Geçilir.
• Nakit Akışına Göre
Ödeme Planı
• Yasal İzinler ve Belgeler
Alınır
• Satıcılar Teslim ile
Ödeme Alır
• Olumlu Bağlantı Görüşü
• Var ise Yapılan Epc ve
Diğer Sözleşmeler Alınır
• Sponsor Kredibilitesi
İncelenir
İstenilen Belgeler
16
• Fizibilite Raporu
• Yasal İzin Belgeleri
• Kontrol Listelerinin Doldurulması
• Çed Raporu
• EPC Firma bilgisi ve Sözleşmesi
• Danışman Firma Tarafından Hazırlanmış Cash Flow
• Olumlu Bağlantı Görüşü
• SPV’lerin Ortaklık Yapılarının Temini,
• Ekipman Alımları Belgesi
• SPV’lerin Kuruluş Mali Verilerinin Temini
Teşekkürler
Soru ve Cevaplar
17
Download

Sunum