T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
II. KURUL
DERS PROGRAMI
( 17 KASIM 2014- 23 OCAK 2015 )
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYRAM
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Teoman Alpay DEMİREL
DERS KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Nurten ÖZÇELİK
DERSLER
TEORİK
D.S.
PRATİK D.S. TOPLAM
D.S.
SORU SAYISI
PUAN
Biyokimya
36
9
45
28 (T22 – P6)
28
Tıbbi Biyoloji
24
8
32
20 (T15 – P5)
20
Anatomi
18
18
36
23 (T12 – P11)
23
Deontoloji ve Tıp Tarihi
16
16
T10
10
Tıbbi Psikoloji
16
16
T10
10
Biyofizik
14
14
T9
9
159
100
100
KURUL TOPLAMI
124
DİĞER DERSLER
Temel Bilgi Teknoloji.
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Yabancı Dil
GENEL TOPLAM
D.S.: Ders Saati
DÖNEM I KURUL ÜYELERİ
2. Kurul Üyeleri
Nurten ÖZÇELİK (Kurul Başkanı)
Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Mustafa NAZIROĞLU
Hikmet ORHAN
35
2. Ders Kurulu: TEMEL BİLİMLER II (BİYOMOLEKÜLLER)
Genetik materyalin yapısı, replikasyonu, transkripsiyonu, translasyonu ve gen ifadesi kavramlarını,
mutasyon, mutasyon çeşitlerini, mutajenleri ve DNA tamir mekanizmasını bilir. (Bilişsel alan) Hücre
siklusu ve hücre bölünmesini, kromozomun yapısını ve organizasyonunu bilir. (Bilişsel alan) Hayvan ve
bitki hücrelerini mikroskopta tanır. Osmoz, plazmoliz, deplazmoliz olaylarını gözlemler ve deneysel olarak
yapar. (Psikomotor alan) Hücre bölünmesi evrelerini gözlemler ve laboratuarda yapar. (Psikomotor alan)
Dolaşımla ilgili hastalıkların etiyolojisinde önemli yer tutan iyon kanallarının çalışma mekanizmalarının
biyofiziksel temellerini, elektrokardiyogramın fiziksel temelleri ve yorumlanmasını bilir. (Bilişsel alan)
Solunumla ilgili fiziksel formüllerin insan organizmasındaki olaylarla bağlantısını kurarak önemini anlar.
(Bilişsel alan) Hangi durumda hangi parametrik (t testleri, ANOVA), nonparametrik (ki-kare, işaret, Mann
Whitney U, wilcoxon ya da kruskal wallis) veya korelasyon-regresyon testlerinin kullanılacağına karar
verebilir, bilgisayarda yapabilir (en azından bağımsız iki grup t testi, ki-kare ve korelasyon testleri) ve bu
testlerin sonuçlarını yorumlayabilir. (Bilişsel alan) Araştırma planlaması ve bir raporun (makale/tez)
bölümlerinin temel özelliklerini kavrar. (Bilişsel alan) Temel biyomoleküllerin (aminoasitler, protein,
karbonhidratların) ve vitaminlerin tanımını, sınıflandırılmasını ve özelliklerini teorik anlamda değerlendirir.
(Bilişsel alan) İnsan psikolojisinin temel bağlamlarını (davranış, bellek, öğrenme, kültür ) bilir. (Duyuşsal
alan) Aile ve toplumsal belirleyicilerin insan psikolojisine etkisini kavrar. (Duyuşsal alan) Laboratuvar
kurallarına uygun deney yapar. (Psikomotor alan) Fermantasyon deneyini yapar. (Psikomotor alan)
A ŞUBESİ
(TEK NUMARALAR)
II. KURUL HAFTALIK DERS PROGRAMI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Serbest Saat
Biyokimya Lab
Tıbbi Psikoloji
Serbest Saat
Biyokimya
Serbest Saat
Biyokimya Lab
Tıbbi Psikoloji
Temel Bilgi
Teknolojileri
Biyokimya
T. Biyoloji Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya
Temel Bilgi
Teknolojileri
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Temel Bilgi
Teknolojileri
Tıbbi Biyoloji
10.30 - 11.20
T. Biyoloji Lab
Biyokimya Lab
T. Biyoloji
Serbest Saat
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Serbest Saat
13.30- 14.20
T. Biyoloji
Serbest Saat
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Serbest Saat
14.30 -15.20
Biyofizik
Türk Dili ve
Edebiyatı
İngilizce
Deontoloji ve
Tıp Tarihi
Anatomi Lab
15.30 - 16.20
Biyofizik
Türk Dili ve
Edebiyatı
İngilizce
Deontoloji ve
Tıp Tarihi
Anatomi Lab
16.30 -17.20
11.30 - 12.20
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
II. KURUL 1. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Osmoz, difüzyon, plazmoliz ve deplazmoliz
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Osmoz, difüzyon, plazmoliz ve deplazmoliz
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
18 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Thorax kemikleri
Thorax kemikleri
Biyofizik ve Standart Birimler
Biyofizik ve Standart Birimler
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. Ö. ÇELİK
Dr. Ö. ÇELİK
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 – 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 – 11.20 Biyokimya
11.30 – 12.20 Biyokimya
Kongreler dönemi: Erzurum-Sivas Kongreleri
Kongreler dönemi: Erzurum-Sivas Kongreleri
Kelime çözümleri
Kelime çözümleri
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Bellek
Bellek
Aminoasitler
Aminoasitler
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20 İngilizce
16.30 – 17.20 İngilizce
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
Serbest Saat
Serbest Saat
Writing (paragraph, topic)
Writing (paragraph, topic)
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
T. Bilgi Teknol.
Kelime İşlem programı
T. Bilgi Teknol.
MS Word genel tanıtım ve önemli kavramlar,
T.Bilgi Teknol Lab Temel araç çubuklarını kullanma
13.30 – 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 – 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 – 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 – 17.20 Deontol-Tıp Tar.
21 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
DNA’nın yapısı ve genetik şifre
DNA’nın yapısı ve genetik şifre
Toplumsal uyum kuralları
Toplumsal uyum kuralları
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
DNA’nın yapısı ve genetik şifre
DNA’nın replikasyonu
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
Serbest Saat
Serbest Saat
Anatomi Lab
Anatomi Lab
Thorax kemikleri
Thorax kemikleri
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
II. KURUL 2. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Osmoz, difüzyon, plazmoliz ve deplazmoliz
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Osmoz, difüzyon, plazmoliz ve deplazmoliz
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
25 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Nörocranium kemikleri I
Nörocranium kemikleri I
İyonlar, Elektriksel ve kimyasal gradient
İyonlar, Elektriksel ve kimyasal gradient
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. Ö. ÇELİK
Dr. Ö. ÇELİK
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 T. Psikoloji
09.30 - 10.20 T. Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Son Osmanlı meclisi, misak-ı milli,
Son Osmanlı meclisi, misak-ı milli,
Anlam derecelerine, ilişkilerine göre kelimeler
Yapı bakımından kelime çeşitleri
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Normallik
Normallik
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
Serbest Saat
Serbest Saat
Writing (reflective&argumantative)
Writing (reflective&argumantative)
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
T. Bilgi Teknol.
Ana menünün önemli fonksiyonlarını tanıma
T. Bilgi Teknol.
Menüler (Dosya, düzen, görünüm, ekle, biçim, )
T.Bilgi Teknol Lab Menüler (Araçlar, tablo, pencere, yardım).
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
28 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
DNA’nın replikasyonu
DNA’nın replikasyonu
Deontolojiye giriş
Deontolojiye giriş
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
Proteinler ve peptitler, hemoglobin, myoglobin
RNA’nın yapısı ve çeşitleri
RNA’nın yapısı ve çeşitleri
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Nörocranium kemikleri I
Nörocranium kemikleri I
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Anatomi Lab
Anatomi Lab
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
II. KURUL 3. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Hayvan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Hayvan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
02 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Nörocranium kemikleri II
Nörocranium kemikleri II
Nernst ve Goldamn Eşitlikleri
Nernst ve Goldamn Eşitlikleri
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. Ö. ÇELİK
Dr. Ö. ÇELİK
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Kolorimetre
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
TBMM’nin kuruluşu ve yönetimi ele alması
TBMM’nin kuruluşu ve yönetimi ele alması
Kelime türleri
Kelime türleri
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Normal Dışı Davranışlar
Normal Dışı Davranışlar
Vitaminler ve koenzimler
Vitaminler ve koenzimler
Dr. İ. M. ATAY
Dr. İ. M. ATAY
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
Serbest Saat
Serbest Saat
Writing (reflective&argumantative)
Writing (reflective&argumantative)
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
T. Bilgi Teknol.
Elektronik tablolama programı
T. Bilgi Teknol.
MS Excel genel tanıtım ve önemli kavramlar.
T.Bilgi Teknol Lab Temel araç çubuklarını ve önemli fonks. tanımı
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
05 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Transkripsiyon, translasyon
Transkripsiyon, translasyon
Deontolojide temel kavramlar
Deontolojide temel kavramlar
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Vitaminler ve koenzimler
Vitaminler ve koenzimler
Transkripsiyon, translasyon
Transkripsiyon, translasyon
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Nörocranium kemikleri II
Nörocranium kemikleri II
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Anatomi Lab
Anatomi Lab
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
09 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
12.30 – 13.30
TÜRK DİLİ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 T. Psikoloji
09.30 - 10.20 T. Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
II. KURUL 4. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Hayvan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Hayvan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri I
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri I
Aksiyon potansiyelinde iyonik denge
Aksiyon potansiyelinde iyonik denge
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. Ö. ÇELİK
Dr. Ö. ÇELİK
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
I.
VİZE SINAVI
Öğr.Gör. İ. ONARAN
DÖNEM I-II-III AMFİLERİ
Milli mücadele dönemi: İç isyanlar,
Doğu ve güney cepheleri
İsim, sıfat ve kısaltma grupları
İsim, sıfat ve kısaltma grupları
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Güdülemeli davranış
Güdülemeli davranış
Vitaminler ve koenzimler
Vitaminler ve koenzimler
Dr. İ. M. ATAY
Dr. İ. M. ATAY
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Serbest Saat
Serbest Saat
Reading
Reading
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
T. Bilgi Teknol.
Elektronik tablolama programı
T. Bilgi Teknol.
Seri oluşturma, formüller ve fonksiyonlar
T.Bilgi Teknol Lab Seri oluşturma, formüller ve fonksiyonlar
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Gen ifadesinin düzenlenmesi, gen regülasyonu
Gen ifadesinin düzenlenmesi, gen regülasyonu
Etik ilkeler
Etik ilkeler
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri I
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri I
Anatomi Lab
Anatomi Lab
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. N. ÖZÇELİK
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
DÖNEM III SINAVI (Amfi Boş)
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
II. KURUL 5. HAFTA (A)
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
16 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
İNKILAP
12:30 – 13:30
TARİHİ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 T. Psikoloji
09.30 - 10.20 T. Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
Serbest Saat
Serbest Saat
Mitoz bölünme
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Mitoz bölünme
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri II
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri II
Elektriksel devreler ve hücre zarı modeli
Elektriksel devreler ve hücre zarı modeli
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. A. C. UĞUZ
Dr. A. C. UĞUZ
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
I. VİZE SINAVI
Batı cephesinde savaşlar
Batı cephesinde savaşlar
İsim, sıfat ve kısaltma grupları
Unvan, edat ve bağlaç grupları
Savunma düzenekleri
Savunma düzenekleri
Mineraller ve eser elementler
Mineraller ve eser elementler
ERTOKUŞ BEY I-III-IV
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Dr. A.AKPINAR
Dr. A.AKPINAR
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Serbest Saat
Serbest Saat
Reading
Reading
T. Bilgi Teknol.
Veri işleme ve grafik çizimleri
T. Bilgi Teknol.
Veri işleme ve grafik çizimleri
T.Bilgi Teknol Lab Veri işleme ve grafik çizimleri
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Genel rekombinasyon
Genel rekombinasyon
Sağlıkta etik yaklaşım
Sağlıkta etik yaklaşım
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)
Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)
Mutasyon kavramı ve mutajenler
Mutasyon kavramı ve mutajenler
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri II
Splachnocranium (viscerocranium) kemikleri II
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Anatomi Lab
Anatomi Lab
II. KURUL 6. HAFTA (A)
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Mitoz bölünme
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Mitoz bölünme
Dr. P. ASLAN KOŞAR
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
23 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Kafa iskeleti bütünü
Kafa iskeleti bütünü
Hekimlikte Hodgkin-Huxley denkleminin Önemi
Hekimlikte Hodgkin-Huxley denkleminin Önemi
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. A. C. UĞUZ
Dr. A. C. UĞUZ
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Üre Tayini
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
İngilizce
12:30 – 13:30
Milli müc. dö.dış politika, mud müt., salt.kald.
Milli müc. dö.dış politika, mud müt., salt.kald.
Cümlenin öğeleri, Cümle çeşitleri
Cümlenin öğeleri, Cümle çeşitleri
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Duyum ve algı
Duyum ve algı
Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)
Enzim ve kinetikler (enzim inhibisyonu)
I. VİZE SINAVI
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
DÖNEM I AMFİSİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Reading
Reading
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
T. Bilgi Teknol.
Sunu proğramı
T. Bilgi Teknol.
Sunu proğramı
T.Bilgi Teknol Lab Sunu proğramı
13.30 - 14.20 Tıbbi Biyoloji
14.30 - 15.20 Tıbbi Biyoloji
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Mutasyon kavramı ve mutajenler
DNA tamir mekanizması
Sağlık hukuku
Sağlık hukuku
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Karbonhidratlar, yapı ve fonksiyonları
Karbonhidratlar, yapı ve fonksiyonları
DNA tamir mekanizması
DNA tamir mekanizması
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Serbest Saat
Serbest Saat
Anatomi Lab
Anatomi Lab
Kafa iskeleti
Kafa iskeleti
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
II. KURUL 7. HAFTA (A)
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Hücre kültürü
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Hücre kültürü
Dr. P. ASLAN KOŞAR
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20 Biyofizik
16.30 - 17.20 Biyofizik
30 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Eklemler hakkında genel bilgi, gelişimi sınıflaması
Eklemler hakkında genel bilgi, gelişimi sınıflaması
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. A. C. UĞUZ
Dr. A. C. UĞUZ
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri
İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri
Ünlem grubu ve tekrarlar(=ikilemeler)
Fiilimsi, sayı grubu ve birleşik fiiller
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Ruhsal-cinsel gelişim kuramları
Ruhsal-cinsel gelişim kuramları
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
Dr. D. GÜNDOĞAR
Dr. D. GÜNDOĞAR
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
01 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Writing
Writing
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
TATİL
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
02 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Glikoliz
Glikoliz
Kromozom yapısı ve organizasyonu
Kromozom yapısı ve organizasyonu
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Eklemler hakkında genel bilgi, gelişimi sınıflaması
Eklemler hakkında genel bilgi, gelişimi sınıflaması
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
Anatomi Lab
Anatomi Lab
II. KURUL 8. HAFTA (A)
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
Serbest Saat
Serbest Saat
Hücre kültürü
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Hücre kültürü
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
06 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Kranium eklemleri ve temporomandibular eklem Dr. S. ALBAY
Kranium eklemleri ve temporomandibular eklem Dr. S. ALBAY
Serbest Saat
Serbest Saat
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri
İstanbul hükümeti ile Ankara’nın münasebetleri
Ünlem grubu ve tekrarlar(=ikilemeler)
Fiilimsi, sayı grubu ve birleşik fiiller
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Kişilik Gelişimi ve Kişilik Bozuklukları
Kişilik Gelişimi ve Kişilik Bozuklukları
TCA ve ETZ
TCA ve ETZ
Dr. D. GÜNDOĞAR
Dr. D. GÜNDOĞAR
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20 İngilizce
16.30 - 17.20 İngilizce
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
Serbest Saat
Serbest Saat
Writing
Writing
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
T. Bilgi Teknol.
Web Tasarımı
T. Bilgi Teknol.
Web Tasarımı
T.Bilgi Teknol Lab Web Tasarımı
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
Dr. T. AYDOĞAN
13.30 - 14.20 Biyokimya
14.30 - 15.20 Biyokimya
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
09 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
TCA ve ETZ
TCA ve ETZ
Hekim ve hasta ilişkileri
Hekim ve hasta ilişkileri
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
TCA ve ETZ
TCA ve ETZ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
Dr. D. KUMBUL DOĞUÇ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Kranium eklemleri ve temporomandibular eklem Dr. S. ALBAY
Kranium eklemleri ve temporomandibular eklem Dr. S. ALBAY
Anatomi Lab
Anatomi Lab
Serbest Saat
Serbest Saat
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
II. KURUL 9. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
13.30 - 14.20 Anatomi
14.30 - 15.20 Anatomi
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
13 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
Üst extremite eklemleri
Üst extremite eklemleri
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
İdrarda karbonhidrat tanıtıcı reaksiyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
13.30 - 14.20 İnkılap Tarihi
14.30 - 15.20 İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20 Türk Dili ve Ed.
16.30 - 17.20 Türk Dili ve Ed.
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Deontol-Tıp Tar.
09.30 - 10.20 Deontol-Tıp Tar.
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ve işgaller
30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ve işgaller
Türkçe kelimelerin ses özellikleri
Vurgu, heceler
Okt. T. ERMUMCU
Okt. T. ERMUMCU
Okt. H. TURGUT
Okt. H. TURGUT
Tıp tarihine giriş
Tıp tarihine giriş
Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit
Heksoz monofosfat yolu ve glukronik asit
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
09.00 – 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
13.30 - 14.20 Biyokimya
14.30 - 15.20 Biyokimya
15.30 - 16.20 Deontol-Tıp Tar.
16.30 - 17.20 Deontol-Tıp Tar.
16 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Glikoneogenez ve Gliseroneogenez
Glikoneogenez ve Gliseroneogenez
Hekim hakları ve klinik uygulama
Hekim hakları ve klinik uygulama
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Üst extremite eklemleri
Üst extremite eklemleri
Anatomi Lab
Anatomi Lab
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. T. DEMİREL
Dr. T. DEMİREL
DÖNEM III SINAVI (Amfi Boş)
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
20 OCAK 2015 SALI
II. KURUL 10. HAFTA (A)
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
BİYOKİMYA PRATİK SINAVI (09: 00-12:00)
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
ANATOMİ PRATİK SINAVI (09: 00-12:00)
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI (14: 00-17:00)
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
II. DERS KURULU SINAVI (10:00)
Sınav Yerleri: Dönem I, II, III derslikleri, multidisiplin Lab. 1 ve 2
Hangi derslikte gireceğiniz sınav öncesi bildirilecektir.
Lütfen sınav salonuna cep telefonu gibi iletişim araçları ile gelmeyiniz.
Dönem I Koordinatörlüğü
II. DERS KURULU DEĞERLENDİRME (14:30-15:30)
(Kurul Üyeleri)
23 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Download

İkinci Kurul - Tıp Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi