T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL
SİSTEMLER
IV. DERS KURULU
(09 ŞUBAT 2015 – 20 MART 2015)
DERS PROGRAMI
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr. Hikmet ORHAN
DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Yrd.Doç.Dr. Halil ÖZBAŞ
Yrd.Doç.Dr. Özkan BAĞCI
DERS KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
T EO RİK
PRA T İK
TOPLAM
PUAN
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Hist-Emb
Mikrobiyoloji
Biyofizik
18
28
28
14
10
14
10 (x2)
8 (x2)
4 (x2)
-
28
28
28
22
14
14
21
21
21
16
12
9
TOPLAM
DERS KURULU ÜYELERİ:
112
22
134
100
DERSLER
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Prof. Dr. Halis KÖYLÜ
Prof.Dr Osman SULAK
Prof. Dr. Meral ÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
4 . De r s K u ru l u : B o ş a l tı m, E n d o k r i n v e Ür o g en i t a l S i s t e ml e r
Boşaltım, endokrin ve genital sistemdeki organların anatomik ve histolojik yapılarını, gelişim
aşamalarını, işlevlerini ve birbirleri arasındaki bağlantıları kavrar ve bilir. (Bilişsel alan) Bu
organları makroskopik olarak inceler. (Psikomotor alan) Bu sistemlerin hücrelerini
mikroskopik olarak inceler ve tanır. (Psikomotor alan) Hormonların
yapılarını,
biyosentezini, taşınma mekanizmaları, etki mekanizmalarını ve hastalıklarla ilişkilerini kurar,
tanısal amaçlı kullanımını kavrar. (Bilişsel alan) Mantar yapısını, hastalık oluşturma
mekanizmalarını ve bunlara yönelik laboratuar tanı yöntemlerini bilir. (Bilişsel alan +
Psikomotor alan)
IV. KURUL 1. HAFTA
09 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Üriner Sistem Histolojisi
Üriner Sistem Histolojisi
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Hormonlara giriş
3. kurul değerlendirmesi
3. kurul değerlendirmesi
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr.
Dr.
Biyokimya
10 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20 Hist - Emb
09.30 - 10.20 Hist - Emb
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Üriner Sistem histolojisi
Üriner Sistem histolojisi
Üreter mesane urethra anatomisi
Üreter mesane urethra anatomisi
Mikrobiyoloji B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Mikrobiyoloji B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Mikrobiyoloji A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Mikrobiyoloji A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Sıtma tanısına yaklaşım
Sıtma tanısına yaklaşım
Sıtma tanısına yaklaşım
Sıtma tanısına yaklaşım
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20 Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20 Biyofizik
11.30 - 12.20 Biyofizik
Plazmodiumlar ve toxoplazma
Plazmodiumlar ve toxoplazma
pH ve vücudun normal reaksiyonu
pH ve vücudun normal reaksiyonu
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Sinyal iletimi
Sinyal iletimi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Biyokimya
Biyokimya
12 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Sinyal iletimi
Sinyal iletimi
Boşaltım sistemine giriş, Böbrek Nefron yapı fo
Glomeruler Filtrasyon
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
13 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Pituiter ve hipotalamik hormonlar
Pituiter ve hipotalamik hormonlar
Böbrek Kann Akımı, Klirens
Böbrek Kann Akımı, Klirens
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Danışmanlık Saati
Danışmanlık Saati
Serbest Çalışma
Dr.
Dr.
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
IV. KURUL 2. HAFTA
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
Erkek genital sistem anatomisi I
Erkek genital sistem anatomisi I
Üriner sistem gelişimi
Üriner sistem gelişimi
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tübüler fonk., idrarın konsantrasyon ve dilüsyonu
Tübüler fonk., idrarın konsantrasyon ve dilüsyonu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Fizyoloji
Fizyoloji
17 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20 Hist - Emb
09.30 - 10.20 Hist - Emb
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Erkek genital sistem histolojisi
Ekek genital sistem histolojisi
Erkek genital sistem anatomisi II
Erkek genital sistem anatomisi II
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
13.30 - 14.20
Mikrobiyoloji B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Helmint preparatlarının incelenmesi
Dr. ÖNAL
14.30 - 15.20
Mikrobiyoloji B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Helmint preparatlarının incelenmesi
Dr. ÖNAL
15.30 - 16.20
Mikrobiyoloji A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Helmint preparatlarının incelenmesi
Dr. ÖNAL
16.30 - 17.20
Mikrobiyoloji A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Helmint preparatlarının incelenmesi
Dr. ÖNAL
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Biyofizik
11.30 - 12.20 Biyofizik
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Tiroid hormonları
Tiroid hormonları
pH ölçülmesi
pH ölçülmesi
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Alt üriner yol ve Miksiyon, Vücut sıvı bölmeleri
Alt üriner yol ve Miksiyon, Vücut sıvı bölmeleri
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20 Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Nematodların genel özellikleri-intestinal nematodlar
Nematodların genel özellikleri-intestinal nematodlar
Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar
Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi B Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel
Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. ÖNAL
Dr.ÖNAL
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
20 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Adrenal korteks hormonları
Adrenal korteks hormonları
Asit-baz dengesi, Asidoz ve alkalozlar
Asit-baz dengesi, Asidoz ve alkalozlar
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KOYU
Dr. KOYU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Danışmanlık Saati
Danışmanlık Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr.
Dr.
IV. KURUL 3. HAFTA
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
Kadın genital sistem anatomisi I
Kadın genital sistem anatomisi I
Erkek genital sistem gelişimi
Erkek genital sistem gelişimi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
24 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
Asit – Baz dengesinin düzenlenmesi
Asit – Baz dengesinin düzenlenmesi
Kadın genital sistem anatomisi II
Kadın genital sistem anatomisi II
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dişi genital sistem histolojisi
Dişi genital sistem histolojisi
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Adrenal korteks hormonları
Adrenal korteks hormonları
Hipotalamo-hipofizer sistem, hipofiz bezi ve horm.
Hipotalamo-hipofizer sistem, hipofiz bezi ve horm.
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KOYU
Dr. KOYU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Adrenal korteks hormonları
Adrenal korteks hormonları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Hist - Emb
Hist - Emb
Biyokimya
Biyokimya
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
Anatomi B
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi B
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi A
Mesleksel Beceri
Uygulaması
Anatomi A
Mesleksel Beceri
Uygulaması
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Cinsiyet bezi hormonları
Cinsiyet bezi hormonları
Tiroid bezi ve hormonları, Hipertiroidizm,
hipotiroidizm
Tiroid bezi ve hormonları, Hipertiroidizm,
hipotiroidizm
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KOYU
Dr. KOYU
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
27 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Cinsiyet bezi hormonları
Cinsiyet bezi hormonları
Pankreasın endokrin fonksiyonları
Pankreasın endokrin fonksiyonları
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KOYU
Dr. KOYU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Danışmanlık Saati
Danışmanlık Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr.
Dr.
IV. KURUL 4. HAFTA
02 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Pelvis, arter, ven, lenfatik ve sinirleri
Pelvis, arter, ven, lenfatik ve sinirleri
Adrenal Bez hormonları, Ca +2 metabolizması
Adrenal Bez hormonları, Ca +2 metabolizması
Dr. SULAK
Dr. SULAK
Dr. KOYU
Dr. KOYU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Pankreas ve GİS hormonları
Pankreas ve GİS hormonları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Biyokimya
Biyokimya
03 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20 Hist - Emb
09.30 - 10.20 Hist - Emb
10.30 - 11.20 Anatomi
11.30 - 12.20 Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dişi genital sistem gelişimi
Dişi genital sistem gelişimi
Perine Anatomisi
Perine Anatomisi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. BAYRAM
Dr. BAYRAM
Dr. ALBAY
Dr. ALBAY
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Tampon sistemleri
Tampon sistemleri
Pankreas ve GİS hormonları
Pankreas ve GİS hormonları
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Kan ve doku nematodları
Kan ve doku nematodları
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
05 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Mikrobiyoloji
11.30 - 12.20 Mikrobiyoloji
Melatonin ve Pineal Bez Fizyolojisi
Melatonin ve Pineal Bez Fizyolojisi
Cestodların genel özellikleri ve taenialar
Cestodların genel özellikleri ve taenialar
13.30 - 14.20
Anatomi B Mesleksel Beceri
14.30 - 15.20
Anatomi B Mesleksel
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
Histoloji A Mesleksel Beceri Uygulaması
15.30 – 16.20
Anatomi A Mesleksel Beceri
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
Anatomi A Mesleksel Beceri
Histoloji B Mesleksel Beceri Uygulaması
16.30 - 17.20
Dr. KÖYLÜ
Dr. KÖYLÜ
Dr. ÖNAL
Dr. ÖNAL
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
Dr. SULAK
Dr. ALBAY
Dr. BAYRAM
06 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Danışmanlık Saati
Danışmanlık Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dr.
Dr.
IV. KURUL 5. HAFTA
09 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Erkek üreme sistemi fizyolojisi
Erkek üreme sistemi fizyolojisi
Kan gazları ölçüm yöntemleri
Kan gazları ölçüm yöntemleri
Dr. SAYGIN
Dr. SAYGIN
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Fizyoloji
11.30 - 12.20 Fizyoloji
Asit – baz denge bozuklukları
Asit – baz denge bozuklukları
Dişi üreme sistemi fizyolojisi-pineal bez, melatonin
Dişi üreme sistemi fizyolojisi-pineal bez, melatonin
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. SAYGIN
Dr. SAYGIN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Adrenal medulla hormonları
Adrenal medulla hormonları
Genel Tekrar
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
Dr. KOYUNCU
Dr. ALBAY
Dr. KOYUNCU
Dr. ALBAY
16.30 - 17.20
Biyokimya
Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Genel Tekrar
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Fizyoloji
09.30 - 10.20 Fizyoloji
10.30 - 11.20 Hist - Emb
11.30 - 12.20 Hist - Emb
Gebelik fizyolojisi laktasyon
Gebelik fizyolojisi laktasyon
Endokrin sistem gelişimi
Endokrin sistem gelişimi
Dr. SAYGIN
Dr. SAYGIN
Dr. ÖNCÜ
Dr. ÖNCÜ
Biyojen aminler ve eikosanoidler
Dr. GÜLTEKİN
12 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Biyofizik
09.30 - 10.20 Biyofizik
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Genel tekrar & Quiz
Genel tekrar & Quiz
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Dr. NAZIROĞLU
Dr. NAZIROĞLU
Dr. GÜLTEKİN
Dr. GÜLTEKİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 – 16.20
16.30 - 17.20
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Dr. GÜMRAL
Dr. GÜMRAL
Dr. SESLİ ÇETİN
Dr. SESLİ ÇETİN
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
13 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
DÖNEM III SINAV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
IV. KURUL 6. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
17 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
18 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
09:30 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
14:00 ANATOMİ PRATİK SINAVI
19 MART 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
20 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Toplam teorik ders: 112 saat
Toplam pratik ders: 24 saat
Toplam serbest çalışma: 66 saat
09:30 DERS KURULU SINAVI
Download

Dördüncü Kurul - Süleyman Demirel Üniversitesi