Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan
sorumlu tutulamaz.
Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında
kullanılan resimlerden farklı olabilir.
Riso, bu ürün veya birlikte verilen el kitaplarının kullanımından doğrudan, kazara veya
dolaylı olarak doğabilecek hiçbir hasar, kayıp veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz.
BDikkat:
• Önemli çalışma güvenliği bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.
• Bu el kitabını kolay ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza edin ve baskı makinesini iyice tanıyın.
, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari
markasıdır.
TM
RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.
RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.
Adobe® Acrobat® Reader® ve Adobe® Reader®, Adobe Systems Incorporated'in ticari
markalarıdır.
- Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Copyright © 2012 RISO KAGAKU CORPORATION
1
İçerik
RISO EZ Serisi Modeline hoş geldiniz................................................................................. 5
Tanışma
6
Her Parçanın Adı ve Fonksiyonu......................................................................................... 6
Kontrol Panelleri .................................................................................................................. 8
Kullanmaya Başlamadan Önce
12
Güvenlik Kılavuzu - Montaj................................................................................................ 12
Montaj.................................................................................................................................12
Elektrik bağlantısı ...............................................................................................................13
Bilgisayara Bağlantı (İsteğe bağlı)..................................................................................... 14
Bağlantı Yöntemi ................................................................................................................14
Yazılım Yükleme.................................................................................................................15
Kağıt Önerileri.................................................................................................................... 16
Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları .............................................................................................16
Daha İyi Kağıt Besleme İçin İpuçları...................................................................................17
Saklama Ortamı..................................................................................................................17
Orijinaller ........................................................................................................................... 18
Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları .............................................................................................18
Maksimum Baskı Alanları ve Kenar Boşlukları ...................................................................19
Basılmaması Gereken Materyaller .....................................................................................19
Baskıya Hazırlanma .......................................................................................................... 20
Kağıt Besleme Tepsisinin Ayarlanması ..............................................................................20
Kağıt Ekleme veya Değiştirme ...........................................................................................21
Kağıt Besleme Tepsisinin Kapatılması ...............................................................................21
Kağıt Alma Tepsisinin Ayarlanması ....................................................................................22
Temel İşlemler
26
Güvenlik Kılavuzu - Günlük Kullanım ve Çalıştırma .......................................................... 26
Çalıştırma Ortamı ...............................................................................................................26
Makinenin Günlük Kullanımı ...............................................................................................26
Sarf Malzemeleri.................................................................................................................27
Mürekkep Kullanımı ............................................................................................................27
Dikkat Etiketinin Yeri...........................................................................................................27
Temel İşlem ....................................................................................................................... 28
Temel İşlemler ................................................................................................................... 29
Kağıt Belge veya Kitaptan Baskı ........................................................................................29
Bilgisayar Tarafından Üretilmiş Verilerle Baskı (İsteğe Bağlı Kit Gerekir) ..........................32
2
İçerik
Orijinal Tarama Ayarı
34
Görüntü İşleme Modunun Seçilmesi [Line (Metin), Photo (Foto), Duo (İkili)] .................... 34
Kalemle Yazılmış Orijinallerin Taranması [Pencil (Kalem)] ............................................... 35
Fotolerin Nokta Görüntüleme ile İşlenmesi [Dot Process (Nokta İşlemi)] (Yalnızca EZ3XX için)..... 36
Orijinalleri Büyütme/Küçültme Orijinaller [Enlargement/Reduction (Büyütme/Küçültme)] ........ 37
Standart Oranlarla Büyütme ve Küçültme [Standard (Standart)]........................................37
Büyüt/Küçült Fonksiyonu ile Büyütme ve Küçültme
[Zoom (Büyüt/Küçült)] (Yalnızca EZ3XX için) .....................................................................38
Soluk veya Karanlık İçeriğe Sahip Orijinallerin Taranması
[Scanning Level Adjustment (Tarama Seviyesi Ayarı)] ..................................................... 39
Ciltli Belgelerin Çoğaltılması [Book Shadow Edit (Kitap Gölgesinin Düzenlenmesi)] ........ 40
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]......................................................... 41
Tek Orijinalli Baskı ve İki Orijinalli Baskı.............................................................................41
2'li Baskıda Kısıtlamalar .....................................................................................................42
İşlem Prosedürü .................................................................................................................44
Otomatik Baskı [Auto-Process (Otomatik İşleme)] ............................................................ 46
Mürekkep Tasarrufu Yapma [Ink Saving (Mürekkep Tasarrufu Yapma)] .......................... 47
Baskı Ayarı
48
Kontrol Kopyaları Üretme [Proof (Kontrol)]........................................................................ 48
Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [Print Density Adjustment (Baskı Yoğunluğu Ayarı)]
(Yalnızca EZ3XX için)........................................................................................................ 49
Baskı Konumunun Ayarlanması [Print Position Adjustment (Baskı Konumu Ayarı)]......... 50
Dikey Konumun Ayarlanması .............................................................................................50
Yatay Konumun Ayarlanması .............................................................................................50
Baskı Hızının Değiştirilmesi [Print Speed Adjustment (Baskı Hızı Ayarı)]......................... 51
Gelişmiş Özellikler
52
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program] .................................................................... 52
Programlanmış Baskı için Ayar Yapma ..............................................................................54
Programları Kaydetme........................................................................................................59
Bir Programın Geri Getirilmesi............................................................................................60
Kayıtlı Programlarda değişiklik yapma ...............................................................................61
Programların Silinmesi .......................................................................................................62
Boşta Döndürme İşlemi [Idling (Boşta Döndürme)] ........................................................... 64
Gizli Belgelerin Korunması [Confidential Mode (Gizli Modu)]............................................ 65
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)] ............ 66
İşlem Prosedürü .................................................................................................................73
IP Adresi Ayarı....................................................................................................................75
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması .................................................................................... 77
Yöneticinin/Kullanıcıların Kaydedilmesi [Create User (Kullanıcı Oluştur)]..........................78
Yönetim AÇIK/KAPALI Seçeneğinin Ayarlanması..............................................................80
Kullanıcıyı askıya al ............................................................................................................81
Kullanıcı Kullanımı Üst Limitinin Ayarlanması ....................................................................82
Her kullanıcı için TC veya MC'nin silinmesi ........................................................................83
Tüm Kullanıcı Sayaçlarının Sıfırlanması ............................................................................84
ID Sayaç Raporu Hatırlatmanın Ayarlanması.....................................................................85
ID Sayaç Raporu Çıktısının Alınması .................................................................................86
Tüm Kullanıcı Yönetim Fonksiyonu Ayarlarının Silinmesi ..................................................87
3
İçerik
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
88
Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi ................................................................................. 88
Master Rulosunun Değiştirilmesi ....................................................................................... 90
Master Atık Kutusunun Boşaltılması.................................................................................. 93
Kullanılmış Sarf Malzemelerinin Atılması .......................................................................... 95
Baskı Silindirinin Takılması ve Çıkarılması........................................................................ 96
Temizlik
98
Güvenlik Kılavuzu - Temizlik ............................................................................................. 98
Temizlik ............................................................................................................................. 99
Termal Baskı Kafası ...........................................................................................................99
Tarama Camı ve Tarama Kapağı .......................................................................................99
Tarama Camı ve ADF Ünitesi'nin (isteğe bağlı) Beyaz Silindiri........................................100
Basınç Silindiri ..................................................................................................................100
Yazıcının Dışı ...................................................................................................................101
Arıza Giderme
102
Kontrol ve Hata Ekranı .................................................................................................... 102
Kontrol ve Hata Ekranıyla Kontrol Yapılması ...................................................................102
Arıza Giderme İpuçları..................................................................................................... 112
Ekler
122
İsteğe Bağlı Aksesuarlar.................................................................................................. 122
Teknik Özellikler .............................................................................................................. 123
Özellikler Listesi............................................................................................................... 130
Fihrist............................................................................................................................... 132
4
RISO EZ Serisi Modeline hoş geldiniz
Kolay tuş işlemleriyle net baskılar üreten bu baskı makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bir yazıcı olarak sahip olduğu
pek çok işlevin yanı sıra, bu makine size master hazırlama ve yazdırma işlemlerinin ilerleyişini gösteren İlerleme Oku
göstergeleri ve yazdırılan kopyaları kolayca almanızı sağlayan Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzu gibi çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu Kullanıcı El Kitabı Hakkında
Bu el kitabında makinenin kullanımı ve bakımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar yer almaktadır.
Makinenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamak için, tüm kullanıcılar bu el kitabında yer alan talimatları dikkatle
okumalı ve bunlara uymalıdır. Bu el kitabında ayrıca, kolay başvuru için bir arıza giderme kılavuzu bulunmaktadır.
Açıklayıcı notlarda kullanılan işaretler hakkında
1
2
4
3
5
1) Bölüm Başlığı
2) Kontrol paneli tuşu
5) Güvenlik Notu
Cümle içindeki minik resim kontrol panellerindeki
bir tuşu belirtir.
3) Çapraz Başvuru Notu (
)
Bir başvuru sayfasını gösterir.
Güvenlik talimatları aşağıdaki simgeler altında
verilir.
AUYARI:
BDikkat:
4) Öneri Notu
Önemli!: Özellikle dikkat edilmesi gereken bilgileri
veya sakıncalı hareketleri belirtir.
Not: Yararlı bilgiler verir.
İpucu: Kolaylık sağlama amaçlı ilave ipuçları verir.
Bu El Kitabındaki Bilgiler ve Resimler Hakkında
Bu el kitabındaki bilgiler ve resimlerle ilgili aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun.
• Bu el kitabında anlatılan bazı fonksiyonlar yalnızca EZ3XX tarafından desteklenmektedir; bunlar EZ2XX
modellerinde bulunmaz.
• Makine planları ve kontrol panellerinin resimlerinde, EZ371A ürününe ait olan resimler ve planlar kullanılmıştır.
• İsteğe bağlı Otomatik Belge Besleyici AF-VI, “ADF ünitesi (İsteğe Bağlı)” olarak belirtilmiştir.
RISO EZ Serisi Modeline hoş geldiniz
5
Tanışma
Her Parçanın Adı ve Fonksiyonu
6
Her Parçanın Adı ve Fonksiyonu
Tanışma
1) Tarama Kapağı
Orijinali yerleştirirken açılır ve kapanır.
2) Alt Kontrol Paneli ()p.10)
3) Tarama Camı ()p.99)
Orijinali yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
4) Ana Kontrol Paneli ()p.8)
5) Master Atık Kutusu ()p.93)
Atılan master'ları taşır.
6) Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolu ()p.20)
Kullanılmakta olan kağıda göre kağıt beslemesi
basıncını ayarlar.
7) Besleme Tepsisi Yükseltme / Alçaltma
Düğmesi ()p.21)
Kağıt değiştirme veya ekleme sırasında Kağıt
Besleme Tepsisini alçaltır ya da yükseltir.
8) Kağıt Besleme Tepsisi ()p.20)
9) Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu ()p.20)
Kağıdı tutar ve kılavuzluk eder.
Kağıdın kenarlarına oturacak şekilde kaydırın.
10) Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu Kilitleme
Kolu ()p.20)
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını kilitler.
11) Yatay Baskı Pozisyonu Ayar Kadranı
()p.50)
Baskı konumunu sola veya sağa kaydırır.
12) Otomatik Belge Besleyici (İsteğe bağlı)
Besleyici yaklaşık 50 adet orijinal sayfa alabilir
(80 g/m2). Orijinali, yüzü aşağıya bakacak şekilde
yerleştirin.
13) ADF Orijinal Toplama Tepsisi
Taranan orijinaller bu tepsiye çıkarılır.
14) ADF Orijinal Serbest Bırakma Kolu
()p.106)
Bir orijinal sıkışmışsa, ADF ünitesinden çıkarmak
için bu kolu sağa doğru çekin.
15) ADF Orijinal Kılavuzu
Bir arada tutmak için orijinalin genişliğine göre
kaydırır ve ayarlar.
16) Ön Kapak
17) Mürekkep Kartuş Kapağı Yuvası ()p.88)
18) Master Üretme Birimi ()p.90)
19) Master Üretme Birimi Kapağı ()p.90)
20) Termal Baskı Kafası
21) Master Kılavuz Kanatçığı ()p.90)
22) Master Rulosu ()p.90)
23) Master Rulo Tutucusu ()p.90)
24) Mürekkep Kartuşu ()p.88)
25) Baskı Silindiri Kolu ()p.96)
26) Baskı Silindiri ()p.96)
27) Sayaç
Kopya sayısını (toplam baskı sayacı) ve
hazırlanmış master sayısını (master sayacı)
gösterir.
28) Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi
()p.96)
Çıkarılması gerektiğinde Baskı Silindirinin kilidini
açar.
29) Master Üretme Birimi Kolu ()p.90)
30) Master Üretme Birimi Serbest Bırakma
()p.90)
Çıkarılması gerektiğinde Master Üretme Biriminin
kilidini açar.
31) Stabilizör
32) Güç Düğmesi
33) Kağıt Çıkartma Kanadı
Basılmış kağıtların düzgün şekilde birikmesi için
otomatik ayar yapar.
34) Kağıt Çıkartma Kanadı Ayar Kadranı
(Yalnızca EZ3XX için) ()p.22)
Basılı kağıtları hizalamak için kağıt finişine ve
boyutuna göre ayarlama yapar.
35) Kağıt Düzenleyici (Yalnızca EZ3XX için)
()p.22)
Basılı kağıtları hizalamak amacıyla açmak için
basın.
36) Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları ()p.22)
Basılı kağıtları düzgün şekilde aynı hizaya getirir.
Basılacak kağıt boyutunu enine göre kaydırın.
37) Kağıt Durdurucu ()p.22)
Basılmış ve çıkartılmış kağıdı durdurarak Kağıt
Çıkış Tepsisine alır.
Basılacak kağıdın uzunluğuna göre kaydırın.
38) Kağıt Alma Tepsisi ()p.22)
39) AC girişi
AC girişinin üst kısmındaki GÜÇ düğmesine
dokunmayın (elektrik kablosu bağlantısı). GÜÇ
düğmesi ayarının yanlışlıkla değiştirilmesi hasara
yol açar.
Her Parçanın Adı ve Fonksiyonu
7
Tanışma
Kontrol Panelleri
Ana Kontrol Paneli
1
9
2
10
11
3
12
13
1) Kontrol ve Hata Ekranı ()p.102)
4
14 15 16 17
10) Print Density Adjustment Keys / Indicator
(Baskı Yoğunluğu Ayar Tuşları /
Göstergesi) (Yalnızca EZ3XX için) ()p.49)
Baskı yoğunluğunu mevcut beş seviye arasından seçer.
Tuşların üzerindeki gösterge, geçerli yoğunluk
seviyesini gösterir.
Yazıcıyı master üretmeye hazır hale getirir.
Master üretme ve baskı ilerleme durumunu
gösterir.
Master hazırlamaya hazır hale gelindiğinde,
Master Üretme Tuşu üzerindeki bütün göstergeler
yanar.
Baskıya hazır hale gelindiğinde, Baskı Tuşu
üzerindeki bütün göstergeler yanar.
6) Print Key (Baskı Tuşu)
Yazıcıyı baskıya hazır hale getirir.
7) Wake-Up Key / Logout Key (UYANDIRMA
Tuşu / Çıkış yapma Tuşu)
Yazıcıyı Enerji Tasarruf modundan çıkartır.
Bu tuşu makineden çıkmak için de kullanın.
8) Auto-Process Key / Indicator (Otomatik
İşleme Tuşu / Göstergesi) ()p.46)
Master üretiminden baskıya kadar kesintisiz işlem
yapılmasını sağlar.
Devreye sokulduğunda, tuşun yanındaki gösterge
yanar.
8
Kontrol Panelleri
21
Baskı hızını mevcut beş seviye arasından seçer.
Tuşların üzerindeki gösterge, geçerli hız seviyesini gösterir.
4) Master-Making Key (Master Üretme Tuşu)
5) İlerleme Okları
19 20
7 8
(Baskı Hızı Ayar Tuşları / Göstergesi)
()p.51)
2)
göstergesi
3) Baskı Miktarı Ekranı (Hata numarası
ekranı)
18
6
9) Print Speed Adjustment Keys / Indicator
Hata yerlerini ve durumunu gösterir.
Basılı kopya sayısını, çeşitli ayarlar için girilmiş
sayısal değerleri ve hata numaralarını gösterir.
5
11) Vertical Print Position Adjustment Keys /
Indicator (Dikey Baskı Konumu Ayar
Tuşları / Göstergesi) ()p.50)
Master ürettikten sonra baskı konumunu dikey
yönde (±15 mm dahilinde) ayarlar.
Tuşların üzerindeki gösterge, merkezden sapma
miktarını gösterir.
Sapma miktarını sıfırlamak için,
'na basın.
12)
Tuşu
Programlı baskı için ayar yaparken kullanılır.
13) Print Quantity Keys (Baskı Miktarı Tuşları)
(0 - 9 Arası Tuşlar)
Basılacak kopya sayısını veya diğer sayısal
değerleri girmek için kullanılır.
14) C Tuşu
Girilen sayısal değerleri iptal eder veya sayacı sıfırlar.
Tanışma
15) P Tuşu / Göstergesi ()p.52)
Yazıcının kopyaları belirtildiği şekilde basıp
gruplandırmasını sağlar (programlı baskı).
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge
yanar.
16) + Tuşu
Programlı baskı için ayar yaparken veya başlangıç
ayarlarını değiştirirken kullanılır.
17) × Tuşu
Programlı baskı için ayar yaparken kullanılır.
18) Start Key (Başlatma Tuşu)
Master üretme veya baskı işlemini başlatır veya
tanımlı işlemleri gerçekleştirir.
Tuş, yalnızca etkinken yanar.
19) Proof Key (Prova Tuşu) ()p.48)
Örneğin, baskı konumunu ayarladıktan sonra
baskı sonucunu kontrol etmek için kullanılır.
Bu tuş, Baskı Miktarı Ekranında yer alan değer
etkilenmeden prova kopyası basmanıza olanak
tanır.
20) Reset Key (Sıfırlama Tuşu)
Tüm ayarları başlangıç ayarlarına geri döndürür.
21) Stop key (Durdurma Tuşu)
Yürütülmekte olan işlemi durdurur.
Kontrol Panelleri
9
Tanışma
Alt Kontrol Paneli
1) Serbest Çoğaltma Boyutu Ekranı
Tasarruf Tuşu / Göstergesi) ()p.47)
Büyüt/küçült fonksiyonu kullanılarak tanımlı
büyütme ve küçültme oranını gösterir.
Yazıcının mürekkepten tasarruf etmesini sağlar.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge yanar.
2) Reproduction Size Selection Key
(Çoğaltma Boyutu Seçim Tuşu) ()p.37)
Standart çoğaltma boyutları arasından seçim
yaparken, seçimi değiştirmek için
/
tuşuna
basın. Mevcut seçimi göstermek üzere, ilgili
gösterge yanacaktır.
%100'e geri dönmek için,
. tuşuna basın.
3) Zoom Key (Büyüt / Küçült Tuşu) (Yalnızca
EZ3XX için) ()p.38)
Çoğaltma boyutunu %50 ile %200 arasında
değiştirmenize olanak sağlar.
tuşuna bastıktan sonra, seçim tuşlarını
kullanarak boyutu %1'lik adımlarla
değiştirebilirsiniz.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
4) Scanning Level Adjustment Keys /
Indicator (Tarama Seviyesi Ayar Tuşları /
Göstergesi) ()p.39)
Beş tarama seviyesinden birini seçin.
Tuşların üzerindeki gösterge geçerli tarama
seviyesini gösterir.
5) Auto Scanning Level Adjustment Key /
Indicator (Otomatik Tarama Seviyesi Ayar
Tuşu / Göstergesi) ()p.39)
Mevcut orijinal için optimum tarama seviyesini
otomatik olarak seçer.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge yanar.
10
6) Ink Saving Key / Indicator (Mürekkep
(Yalnızca EZ3XX için) ()p.38)
Kontrol Panelleri
7) Image Processing Selection Key / Indicator
(Görüntü İşleme Seçim Tuşu / Göstergesi)
()p.34)
Tuşa her basışınızda Görüntü İşleme modu değişir.
Metin modu seçildiğinde,
simgesi yanar. Foto
modu seçildiğinde,
simgesi yanar. Duo (metin
ve foto) modu seçildiğinde, hem
hem de
simgesi yanar.
8) Pencil Key / Indicator (Kalem Tuşu /
Göstergesi) ()p.35)
Kalemle yazılmış bir orijinal için seçilir.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge yanar.
9) Dot Screen Selection Key / Indicator
(Nokta Ekranı Seçim Tuşu / Gösterges)
(Yalnızca EZ3XX için) ()p.36)
Baskı sırasında fotolerdeki gölgeyi ayarlar.
Tuşa her basışınızda, seçime
COARSE
(KALIN) →
FINE (İNCE) → ve gölgesizlik
arasında geçiş yapar. Seçime bağlı olarak, ilgili
gösterge yanacaktır.
10) 2-UP Key / Indicator (2'li Baskı Tuşu /
Göstergesi) ()p.41)
Tek bir kağıtla yan yana baskı olanağı sağlar.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge yanar.
Tanışma
11) Book Key / Indicator (Kitap Tuşu / Göstergesi)
14) Idling Key / Indicator (Boşta Döndürme
()p.40)
Tuşu / Göstergesi) ()p.64)
Baskı orijinali olarak bir dergi veya kitap
yerleştirildiğinde kullanılır.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge yanar.
Boşta dönme ayarlarını yapar.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve
çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge
yanar.
12) Interface Key / Indicator (Arabirim Tuşu /
Göstergesi) ()p.32)
Bilgisayara bağlandığında (isteğe bağlı kit
gerekir), hattı bağlar ve bağlantıyı keser.
Hat bağlantısı sağlandığında, tuşun üzerindeki
gösterge yanar.
13) Custom Key / Indicator (Özel Tuşu /
Göstergesi) ()p.66)
15) Confidential Key / Indicator (Gizli Tuşu /
Göstergesi) ()p.65)
Gizli belgelerin kopyalanmasını önler.
Tuşa her basışınızda fonksiyon devreye girer ve
çıkar.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge
yanar.
Başlangıç ayarlarının değiştirilmesinde kullanılır.
Devreye sokulduğunda, tuşun üzerindeki gösterge
yanar.
Kontrol Panelleri
11
Kullanmaya
Başlamadan Önce
Güvenlik Kılavuzu - Montaj
Bu bölümde makinenin montajı sırasında uyulması gereken talimatlar yer almaktadır. Makineyi monte etmeden önce
bu bölümü okuyun.
Not:
• Yetkili satıcınız (veya yetkili servis temsilciniz), teslimat anında makine için uygun bir yer belirlemenize yardımcı
olacaktır.
Montaj
AUYARI:
• Makineyi bu model için özel hazırlanmış kaideye veya düz ve dengeli bir satıh üzerine (maksimum 10 mm'lik farka
izin verilir) yerleştirin. Makinenin düşmesi halinde yaralanma meydana gelebilir.
• Makineyi iyi havalandırılan bir yere monte edin. Aksi takdirde bu durum, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
BDikkat:
• Makine ile elektrik çıkışı arasında uzatma kablosu kullanmak zorunda kalmamak için, makineyi elektrik şebekesine
yakın bir yere monte edin. Mutlaka uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa, 5 m'den uzun kablo kullanmayın.
• Teknik sorunlar sırasında makinenin fişini çekebilmeniz için, makinenin arkasında en az 10 cm'lik bir boşluk
bırakın.
• Makineyi tozlu ortamlardan uzak tutun. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
Önemli!:
• Makineyi aşağıda sıralanmış yerlere monte etmekten kaçının. Bu önleme uyulmaması makinenin arıza yapmasına
neden olabilir.
– Pencerelere yakın yerler gibi, doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler (Makineyi doğrudan güneş ışığı
altında bırakabilecek tüm pencereleri perdeyle kapatın)
– Ani sıcaklık değişimlerine maruz kalan yerler
– Aşırı sıcak veya soğuk yerler veya soğuk ve kuru yerler
– Isıtılan yerler
– Doğrudan soğuk hava, doğrudan sıcak hava veya doğrudan ışıma ısısına maruz kalan yerler
– Kötü geçirgenlikli ve havalandırmalı yerler
12
Güvenlik Kılavuzu - Montaj
Kullanmaya Başlamadan Önce
Elektrik bağlantısı
AUYARI:
• Elektrik çıkışına veya uzatma kablosuna aşırı yüklenmeyin; elektrik kablosuna, üzerine ağır cisimler koymak veya
kabloyu çekmek ya da bükmek suretiyle zarar vermeyin. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan değil, fişten tutun. Bu, kabloya zarar verebilir ve yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Elektrik kablosunu ıslak elle fişe takıp çıkarmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
BDikkat:
• Elektrik fişini yılda en az bir defa elektrik çıkışından çıkarın ve fişin çubuklarını ve çevresini temizleyin. Bu
bölgelerde toplanacak tozlar yangına neden olabilir.
Önemli!:
• Elektrik kablosu veya prizde temassızlık olup olmadığını kontrol edin. Elektrik kablosunu yakındaki bir elektrik
çıkışına sağlam şekilde takın.
• Kabloyu takıp çıkarırken GÜÇ düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.
• AC girişinin üst kısmındaki Güç düğmesine dokunmayın (elektrik kablosu bağlantısı). Güç düğmesi ayarının
yanlışlıkla değiştirilmesi hasara yol açar.
Güvenlik Kılavuzu - Montaj
13
Kullanmaya Başlamadan Önce
Bilgisayara Bağlantı (İsteğe bağlı)
İsteğe bağlı arabirim kartı (RISO PC Interface Card USB2.0) takılı iken, verileri bağlı bir bilgisayardan makineye
baskı orijinali olarak doğrudan gönderebilirsiniz. Zira master üretmede dijital verilerin kendisi kullanılır ve baskıların
finişi son derece kaliteli olur.
Bağlantı Yöntemi
z Windows kullanan bir PC ile
birebir bağlantı
• Kablo:
USB kablosu
3m'den kısa Yüksek Hızlı USB
Önemli!:
• USB bağlantılarını yapmadan önce
makine ve bilgisayarı kapatıp başlangıç
ekranının görüntülenmesini bekleyin.
• USB konektörü giriş ve çıkışı için izin
verilebilir maksimum voltaj 5 V'tur.
• USB bağlantıları için, piyasada satılan
bir USB kablosu (USB 2.0 standardına
uyan) kullanın.
Not:
• RISO PC Interface Card USB2.0 (isteğe
bağlı) gereklidir.
z Ağ bağlantıları
• Kablo:
Ethernet kablosu
10BASE-T veya 100BASE-TX
destekleyen blendajlı kablo
Önemli!:
• Ethernet bağlantıları yapmadan önce
hem makine hem de bilgisayarı kapatın.
Not:
• RISO PC Interface Card USB2.0 ve
RISO Network Card (RISO Ağ Kartı)
(her ikisi de isteğe bağlı) gereklidir.
• İsteğe bağlı ağ arabirim kartı “RISO Network
Card” takılıysa, makine bir Macintosh
bilgisayara bağlanabilir. Ayrıntılar için, RISO
Network Card Kullanıcı El Kitabı'na bakın.
14
Bilgisayara Bağlantı (İsteğe bağlı)
Kullanmaya Başlamadan Önce
Yazılım Yükleme
Makineye USB kablosu ile bağlanmış bir bilgisayardan baskı yapmadan önce RISO yazıcı sürücüsü yüklenmelidir.
Makineye ağ üzerinden bağlanmış bir bilgisayardan baskı yapmadan önce RISO yazıcı sürücüsü ve RISO Network
Card yüklenmelidir. Yükleme talimatları için Yazıcı Sürücüsü KULLANIM KILAVUZU ve RISO Network Card
Kullanıcı El Kitabı'na bakın.
Not:
• RISO Network Card isteğe bağlıdır.
Bu makineyle birlikte verilen yazılımlar aşağıda belirtilmektedir:
z RISO Yazıcı Sürücüsü
RISO Yazıcı Sürücüleri, yalnızca RISO Yazıcıları ile birlikte kullanılmak içindir.
Kurulumdan önce, Kullanıcı El Kitabı'nı dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.
Kullanıcı El Kitabı'nı, RISO Yazıcısı ile birlikte gelen CD-ROM'da PDF* dosyası olarak bulabilirsiniz.
*PDF biçimli dosyaları görüntüleyebilmek için, Adobe® Reader® veya Adobe® Acrobat® Reader® programının
yüklü olması gerekir.
Adobe® Reader® veya Adobe® Acrobat® Reader® yazılımı, Adobe web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir
(http://www.adobe.com/).
z RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program Yazılımı)
Yazılım paketinde “RISO USB PRINT MANAGER” ve “RISO COPY COUNT VIEWER” yazılımları bulunur.
• “RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB BASKI YÖNETİCİSİ)”
Bilgisayardaki USB Flash Sürücü içinde depolanan orijinal verileri yöneten uygulama.
• “RISO COPY COUNT VIEWER (RISO KOPYA SAYISI GÖRÜNTÜLEYİCİ)”
Bilgisayardaki USB Flash Sürücü öğesine gönderilen sayaç verilerini (baskı sayısı, master sayısı, vb)
yöneten uygulama.
Bilgisayara Bağlantı (İsteğe bağlı)
15
Kullanmaya Başlamadan Önce
Kağıt Önerileri
Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları
Tabloda, kullanılabilir baskı kağıdının teknik özellikleri görülmektedir.
Model
EZ391/EZ371/EZ331/EZ301
EZ231/EZ221/EZ201
Kullanılabilir Baskı Kağıdı
Boyut
100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm
Ağırlık
46g/m2 ila 210g/m2
46g/m2 ila 157g/m2
Önemli!:
• Boyut ve ağırlıkları makine tarafından desteklenen kağıtlar kullanılırken bile, kağıt finişi, ortam koşulları ve saklama
koşulları gibi faktörlere bağlı olarak kağıt, makineden geçmeyebilir. Daha fazla bilgi için, satıcınızla (veya yetkili
servis temsilcinizle) irtibat kurun.
Sıkışma veya hatalı beslemeye yol açabileceğinden, şu kağıt tiplerini kullanmayın:
•
•
•
•
•
Aşırı ince kağıt (46 g/m2'den az)
Aşırı kalın veya ağır kağıt (EZ3 serisi için 210 g/m2'den fazla veya EZ2 serisi için 157 g/m2'den fazla)
Buruşmuş, bükülmüş, katlanmış veya yırtılmış kağıt
Kimyasal işleme tabi tutulmuş veya kaplanmış kağıt (termal kağıt veya karbon kağıdı gibi)
Yapışkan bölümü veya delikleri olan kağıtlar (zarf ve etiket kağıtları gibi)
Not:
• Yatay doku yönüne sahip kağıtlar kağıt beslemesinde sorun çıkarabilir. Tane yönü dikey olan kağıtları kullanın.
• Görüntüler kullanılabilir baskı kağıdının bütün alanına çıkarılmaz. Maksimum yazdırma alanları modelden modele
değişir.
)p.19
• Kötü kesilmiş veya kalın yüzeyli kağıt (çizim kağıdı, vb.) kullanırken, kullanmadan önce kağıtları düzgün bir şekilde
ayarlayın.
• Kullanılan kağıt türüne bağlı olarak, makineyi kullanırken kağıt tozu oluşabilir. Lütfen alanı yeterli şekilde temizleyin
ve havalandırın.
Riso, yukarıdaki teknik özelliklerin dışındaki kağıtların makineden geçebileceğini ve baskı işleminde
kullanılabileceğini garanti etmez.
16
Kağıt Önerileri
Kullanmaya Başlamadan Önce
Daha İyi Kağıt Besleme İçin İpuçları
Kağıt sıkışması ve besleme hatalarını engellemek için aşağıdaki talimatları izleyin:
• Standart veya hafif kağıt kullanırken, Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolunu “NORMAL” (
) ayarına getirin.
Ardından Kağıt Çıkartma Kanadı Ayar Kadranını (Yalnızca EZ3XX için) kağıt boyutuna göre ayarlayın ve Kağıt
Düzenleyicilerin (Yalnızca EZ3XX için) dördünü de açın. EZ2XX için, oluklayıcıları ayarlayın. )p.20
• Kalın kağıt kullanırken, (hisse senedi belgeleri gibi), Kağıt Beslemesi Basınç ayar Kolu ve Kağıt Çıkartma Kanadı
Ayar Kadranını “CARD (KART)” (
) ayarına getirin ve iki iç Kağıt Düzenleyiciyi açın. )p.20
• Kaygan kağıt kullanırken, Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolunu “CARD (KART)” (
) ayarına getirin. )p.20
• Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları, Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları ve Kağıt Durdurucuyu kağıt boyuna göre
ayarlayın. )p.20
• Üzerinde kat yeri bulunmayan düz baskı kağıdı kullanın. Bükülmüş kağıt kullanılması kaçınılmaz ise, baskı
kağıdını iç bükülme yüzleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.
• Orijinalin üst kenar boşluğu çok darsa veya orijinalin üst kısmında fazla miktarda mürekkep kullanılmışsa kağıt
Baskı Silindiri yüzeyine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için, baskı konumunu daha geniş bir üst kenar boşluğu elde
edecek şekilde alçaltın veya orijinali altı üstüne gelecek şekilde ters çevirin. Ardından baskı işlemine baştan
başlayın.
Saklama Ortamı
Baskı kağıdını kuru bir yerde saklayın. Kağıdın aşırı nemli bir yerde saklanması kağıt sıkışmalarına veya baskı
kalitesinin düşmesine yol açabilir.
Baskı kağıdının ambalajını açtıktan sonra, geri kalan kağıtları sarılı tutun ve nem geçirmeyen bir kutuda saklayın.
Kağıt saklama kutusuna silika jel konması önemle tavsiye edilir.
Kağıt Önerileri
17
Kullanmaya Başlamadan Önce
Orijinaller
Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları
Kullanılabilir orijinaller şunlardır.
Tarama Camının Kullanılması
İsteğe bağlı ADF biriminin kullanılması
Boyut
Ağırlık
Boyut
Ağırlık
50 mm × 90 mm ila 310 mm × 432 mm
Maks.10kg
100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm
50g/m2
ila
128g/m2
• Orijinaller, master'lar üretilirken Kağıt Besleme Tepsisine konan kağıtların boyutuna göre, aynı genişlik için ise
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzlarına göre taranırlar.
Konan kağıt orijinalden küçükse, orijinalin tamamı taranmaz.
Konan kağıt orijinalden büyükse, örneğin camdaki bir leke veya orijinalin gölgesi alan üzerinde orijinalin
boyutundan daha büyük beklenmeyen bir lekenin çıkmasına neden olabilir.
• Ciltli orijinaller de Tarama Camı üzerinde kullanılabilirler.
• ADF ünitesini (İsteğe bağlı) kullanırken 50'ye kadar orijinal sayfayı otomatik olarak besleyebilirsiniz. (80 g/m2 ya da
daha düşük orijinal kullanıldığında).
Not:
• Şu orijinalleri basarken Tarama Camı kullanın:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Yamalı veya aşınmış orijinaller
Buruşmuş, bükülmüş, katlanmış veya yırtılmış orijinaller
Saydam orijinaller (kopya kağıdı veya OHP asetatları gibi)
Kimyasal işleme tabi tutulmuş orijinaller (termal kağıdı veya karbon kağıdı gibi)
Daksil kullanılmış veya zamklı orijinaller
Aşırı ince orijinaller (50 g/m2'den az)
Aşırı kalın orijinaller (128 g/m2'den fazla)
Ağır çizim kağıdı
Zımbalı veya ataşlı orijinaller
• Bir orijinal buruşmuş, bükülmüş veya kat yeri yapmışsa, orijinali işlem sırasında Tarama Camı üzerine doğrudan
bastırılabilecek şekilde iyice düzleştirin.
• Bir orijinal üzerinde daksil veya zamk kullanılmışsa, yerleştirmeden önce iyice kurutun.
• Kalın kağıtla yamanmış bir orijinalde, yamanmış olan kağıdın gölgesi de baskıda çıkabilir.
18
Orijinaller
Kullanmaya Başlamadan Önce
Maksimum Baskı Alanları ve Kenar Boşlukları
Maksimum baskı alanları aşağıdaki gibidir.
Model
Maksimum Baskı Alanı
EZ391
291 mm × 425 mm
EZ371
291 mm × 413 mm
EZ331
EZ231
251 mm × 357 mm
EZ301
EZ201
210 mm × 290 mm
EZ221
210 mm × 357 mm
Kullanılabilir Maksimum Baskı Kağıdı
Boyutu
310 mm × 432 mm
Önemli!:
• Hangi boyutta orijinal basılıyor olursa olsun, orijinaller için şekilde belirtilmiş olan kenar boşlukları gereklidir.
Gerekirse orijinali kenar boşluklarının içine sığacak şekilde küçültün. Bir orijinali, en az 5 mm'lik bir kenar
boşluğuna sahip tarafı Tarama Camının soluna gelecek şekilde yerleştirin.
Basılmaması Gereken Materyaller
Kişisel kullanım için kopya alırken dahi, makineyi, yasayı ihlal edecek veya belirlenmiş telif haklarına tecavüz edecek
şekilde kullanmayın. Daha ayrıntılı bilgi için yerel yetkililere danışın. Genel olarak, inisiyatif ve sağduyunuzu kullanın.
Orijinaller
19
Kullanmaya Başlamadan Önce
Baskıya Hazırlanma
Kağıt Besleme Tepsisinin Ayarlanması
1
Kağıt Besleme Tepsisini açın.
3
Kağıt beslemesi basıncını seçin.
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolunu kağıt finişine
göre konumlandırın.
2
Kağıdı yükleyin.
Kağıdı baskı yönünde yerleştirin ve Besleme
Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını kağıdın kenarlarına
dayanacak şekilde kaydırın. Ardından sağ ve sol
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuz Kollarını
döndürerek kılavuzları kilitleyin.
NORMAL (
): Standart kağıt için
CARD (KART) (
): Kalın veya pürüzsüz
yüzeyli kağıt için
: Kilit açık
: Kilit kapalı
Önemli!:
• Yanlış boyutlarda kağıt kullanmayın veya farklı
boyutlardaki kağıtları karıştırmayın.
• Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını
kaydırmadan önce, kilitleme kolunu
konumuna getirin.
• Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzlarının kağıdı
sıkı tuttuğundan emin olun.
Aksi takdirde, istenmeyen sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.
20
Baskıya Hazırlanma
Kullanmaya Başlamadan Önce
Kağıt Ekleme veya Değiştirme
Baskı sırasında kağıt eklemek veya kağıdı farklı boyutta bir kağıtla değiştirmek istediğinizde, Kağıt Besleme
Tepsisini alçaltmak için Besleme Tepsisi Yükseltme/Alçaltma Düğmesine basın.
• Düğmeyi basılı tuttuğunuzda Kağıt Besleme Tepsisi alçalır ve düğmeyi bıraktığınızda tepsi olduğu konumda kalır.
• Tepside kağıt kalmadığında veya bütün kağıdı çıkardığınızda, tepsi otomatik olarak tabana kadar alçalır.
Önemli!:
• Kağıt boyutunu farklı bir kağıt boyutuyla değiştirirken Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını ve Kağıt Durdurucuyu tekrar
ayarlamayı unutmayın. )p.22
• Farklı kalitede bir kağıt yerleştireceğiniz zaman Kağıt Besleme Tepsisi Basınç Ayar Kolunu ayarlamayı unutmayın.
Kağıt Besleme Tepsisinin Kapatılması
Kağıt Besleme Tepsisini kapatmadan önce, kağıdı çıkarın ve Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını sonuna kadar
genişletin. Ardından Kağıt Besleme Tepsisini kapatın.
Baskıya Hazırlanma
21
Kullanmaya Başlamadan Önce
Kağıt Alma Tepsisinin Ayarlanması
1
Kağıt Alma Tepsisini açın.
3
Kağıt Durdurucunun Ayarlanması.
1) Kağıt Durdurucuyu kaldırın.
2) Takmak için kağıt uzunluğunca kaydırın.
Kağıt Alma Tepsisini durana kadar aşağıya doğu
çekin.
2
Bundan sonraki adımlar modellere bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını
konumlandırın.
1) Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını kaldırın.
2) Alt parçalarından tutun ve takmak için kağıt
genişliğine göre kaydırın.
• EZ3XX için, adım 4'e gidin.
• EZ2XX için, adım 6'ya gidin.
4
Kağıt Düzenleyicilerini ayarlayın.
(Yalnızca EZ3XX için)
Kağıdın hizalanması, kağıdın boyutları ve
mukavemetinden etkilenir. Kağıt Düzenleyicilerini,
basılı kağıt hizada olacak şekilde ayarlayın.
z Düz kağıt için
Kağıt Düzenleyicilerinin dördüne de basarak
açın.
Önemli!:
• Çizim kağıdı gibi kalın kağıtlarda, Çıkış Tepsisi
Kağıt Kılavuzlarını gerçek kağıt genişliğinden
biraz daha geniş olacak şekilde ayarlayın.
• Kağıt Besleme Tepsisini Yatay Baskı
Pozisyonu Ayarlama Kadranını kullanarak
oynattığınızda, Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını
da yeniden konumlandırın. Kılavuzlar doğru
şekilde konumlandırılmadığı takdirde, kağıt
sıkışması gibi bir sorun meydana gelebilir.
22
Baskıya Hazırlanma
Kullanmaya Başlamadan Önce
z Resimleri sayfada yamuk duran düz
kağıtlar için
Daha çok baskılı taraftaki Kağıt
Düzenleyicilerini basarak açın.
z Letter'a eşit veya ondan daha küçük ya da
B4'ten daha küçük düz kağıt boyutları için
Legal Letter Statement ya da
olarak ayarlayın.
A4 B5
z Kalın kağıt için
Makineye yakın taraftaki iki Kağıt
Düzenleyicilerini (sağ ve sol) basarak açın.
z Kalın kağıt için
Kağıt boyutuna bakmadan
ayarlayın.
5
olarak
Kağıt Çıkartma Kanadını ayarlayın.
(Yalnızca EZ3XX için)
Kağıt Çıkartma Kanadı Ayar Kadranını Kağıt
Besleme Tepsisine konulan kağıdın tipi ve
boyutuna göre ayarlayın.
z Letter'dan daha büyük veya B4'e eşit ya da
daha büyük düz kağıt boyutları için
Ledger ya da
ayarlayın.
A3 B4 olarak
Baskıya Hazırlanma
23
Kullanmaya Başlamadan Önce
6
Oluklayıcıları ayarlayın.
(Yalnızca EZ2XX için)
Oluklayıcıları Kağıt Kılavuzlarının içine doğru
alçaltın.
Not:
• Genelde oluklayıcılar alçaltılmalıdır. Kalın kağıt
kullanırken oluklayıcıları alçaltmanız gerekmez.
24
Baskıya Hazırlanma
z Kağıt Alma Tepsisinin Kapatılması
(Yalnızca EZ3XX için)
Kağıt Alma Tepsisini kapatırken, ilk önce Kağıt
Durdurucusunu tepsinin kenarına itin ve içeri
doğru katlayın. Ardından Çıkış Tepsisi Kağıt
Kılavuzlarını Kağıt Düzenleyiciler kapalı olacak
şekilde genişletin ve kılavuzları içeri doğru
katlayın. Son olarak da Kağıt Alma Tepsisini
kapatın.
Kullanmaya Başlamadan Önce
z Kağıt Alma Tepsisinin Kapatılması
(Yalnızca EZ2XX için)
Kağıt Alma Tepsisini kapatırken, ilk önce Kağıt
Durdurucusunu tepsinin kenarına itin ve içeri
doğru katlayın. Ardından oluklayıcıları kaldırın,
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını genişletin ve
kılavuzları içeri doğru katlayın. Son olarak da
Kağıt Alma Tepsisini kapatın.
Baskıya Hazırlanma
25
Temel İşlemler
Güvenlik Kılavuzu - Günlük
Kullanım ve Çalıştırma
Bu bölümde makinenin günlük kullanımı sırasında uyulması gereken talimatlar yer almaktadır. Makineyi
çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun.
Çalıştırma Ortamı
Önemli!:
• Makineyi aşağıdaki uygun çevre koşullarında kullanın.
Sıcaklık aralığı: 15°C ila 30°C
Nem aralığı: %40 ila %70 (yoğuşmasız)
Makinenin Günlük Kullanımı
AUYARI:
• Makinenin üzerine su kapları veya madeni cisimler koymayın. Su veya madeni cisimlerin makinenin içine kaçması
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Makinenin yakınında tutuşabilen sprey ve yanıcı solvent kullanmayın.
Sprey ile sıkılan gaz ve yanıcı solventin makinenin içindeki elektronik bileşenlerle temas etmesi yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Makinenin herhangi bir deliğinden içeri madeni cisim veya yanıcı madde sokmayın. Bu, yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Makine kapaklarını çıkarmayın. İç aksamın ortaya çıkması elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Makineyi kendi başınıza söküp toplamaya çalışmayın. Bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Makinenin aşırı ısı, duman veya kötü koku yayması durumunda derhal GÜCÜ kapatın, fişi prizden çekin ve satıcınızla
(veya yetkili servis temsilcinizle) iletişim kurun. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
• Makinenin içine bir şey düşerse derhal GÜCÜ kapatın, fişi prizden çekin ve satıcınızla (veya yetkili servis
temsilcinizle) temasa geçin. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
• Makine çalışırken asla elinizi veya parmaklarınızı makinenin açıklıklarından içeri sokmayın.
• Bol giysiler veya uzun saç makinenin hareketli parçalarına kapılabileceği için, bunları makineden uzak tutun.
• Makinenin üzerine ağır cisimler koymayın. Bu cisimler düşerek yaralanmaya yol açabilir.
• Makineyi hareket ettirmeden önce satıcınızla (veya yetkili servis temsilcinizle) iletişim kurun.
BDikkat:
• Kağıt Besleme Tepsisi ve Kağıt Alma Tepsisi çevresindeki açıklıklara asla parmağınızı, vs. sokmayın. Bu,
yaralanmaya neden olabilir.
• Baskı Silindiri çevresindeki alanlara ve makinenin içine mürekkep bulaşabileceği için ellerinizin veya
kıyafetlerinizin bu alanlara temas etmemesine dikkat edin.
Ellerinize mürekkep bulaştığında, derhal deterjanla yıkayın.
• Makinenin içine elinizi sokarak kağıt çıkartırken, kağıt ayırma kancasına dokunmamaya dikkat edin. Kağıt ayırma
kancasının ucu keskin olduğundan yaralanmalara neden olabilir.
• Çalışma sırasında makinenin kapaklarını açmayın, makineyi hareket ettirmeyin.
26
Güvenlik Kılavuzu - Günlük Kullanım ve Çalıştırma
Temel İşlemler
• Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız elektrik fişini çekin.
• Makinenin içinde hassas parçalar ve tahrik elemanları bulunmaktadır. Makineyi bu kılavuzda belirtilmiş olandan
farklı bir biçimde kullanmayın.
• Makineye hiçbir darbe uygulamayın.
• Baskı Silindirini dik konumda bırakmayın. Aksi takdirde, zemin kirlenebilir.
Önemli!:
• Makine çalışırken fişini çekmeyin veya gücü kapatmayın.
• Makine kapaklarını nazikçe açıp kapamaya özen gösterin.
Sarf Malzemeleri
Önemli!:
• Mürekkep ve master Rulosunda, Riso tarafından belirtilmiş ürünlerin kullanılması önerilir.
• master Rulo ve mürekkep gibi sarf malzemelerini doğru şekilde saklayın.
Sarf malzemelerinin saklanmaması gereken yerler şunlardır:
– Doğrudan güneş ışığı alan yerler veya pencerelere yakın aydınlık yerler
(Başka seçenek yoksa pencereyi perdeyle örtün.)
– Ani sıcaklık değişimlerine maruz kalan yerler
– Aşırı sıcak veya soğuk yerler veya aşırı soğuk ve kuru yerler
Mürekkep Kullanımı
BDikkat:
•
•
•
•
•
•
•
Mürekkep gözünüze kaçarsa derhal bol suyla yıkayın. Tahriş devam ederse doktora başvurun.
Mürekkep cildinizle temas ederse sabun kullanarak yıkayın.
Biri mürekkebi yanlışlıkla yutarsa, kişiyi kusturmaya çalışmadan su (veya) süt içmeye zorlayın ve durumunu izleyin.
Baskı sırasında ortamı bol bol havalandırın.
Kullanım sırasında kendinizi iyi hissetmezseniz doktora başvurun.
Yalnızca baskı amaçlı mürekkepleri kullanın.
Mürekkebi çocuklardan uzak tutun.
Dikkat Etiketinin Yeri
Bu makinede güvenli çalıştırmayı sağlamak için bir
dikkat etiketi vardır.
Etikette belirtilen talimata uyun ve makineyi güvenli kullanın.
Güvenlik Kılavuzu - Günlük Kullanım ve Çalıştırma
27
Temel İşlemler
Temel İşlem
Bu makine, master hazırlama ve baskı olmak üzere iki adet temel çalışma işlemi sunmaktadır.
z Kağıt bir belge veya kitaptan baskı işlemi
Yerleştirilen bir orijinal, tarayıcı tarafından taranır ve oluşturulan master, Baskı Silindiri etrafında döndürülür.
Bir süre sonra bir kontrol kopyası gerçekleştirilir. Baskı sonucunu kontrol ettikten sonra basılacak kopya sayısını
girin ve baskı işlemine başlayın.
z Bilgisayarla üretilmiş verilere dayalı baskı işlemi
Bilgisayardan gönderilen veriler resme dönüştürülür ve oluşturulan master, Baskı Silindiri etrafında döndürülür.
Baskı talimatlarını bilgisayardan gönderebilirsiniz (yazıcı sürücüsü yoluyla).
Önemli!:
• Bilgisayar bağlantısı için bazı isteğe bağlı kitler gereklidir.
)p.14
28
Temel İşlem
Temel İşlemler
Temel İşlemler
Kağıt Belge veya Kitaptan Baskı
1
z “ECO” görüntülendiğinde:
Gücü açın.
Güç düğmesi ON (Açık) konumuna
getirildiğinde, makine Uyku modundan etkin
moda getirilir, Baskı Miktarı Ekranında “ECO”
ibaresi görüntülenir.
PIN kodunun girilmesi gerekiyorsa, sürekli
olarak “PASS” ibaresi görüntülenir.
Güç düğmesi, makinenin sağ alt tarafında
bulunur.
z “PASS” görüntülendiğinde:
Baskı Miktarı Ekranında “PASS” ibaresi yanıp
söndüğünde PIN kodu girmek gerekir. PIN
kodu girmek için bkz. )p.31.
: Güç Açık
: Güç Kapalı
Önemli!:
• Makine Enerji Tasarrufu Modunda iken,
tuşu
yanar. Makineyi uyandırmak için
tuşuna
basın.
Not:
• Makine çalışırken bilgisayardan veri alınması
halinde, master üretilmesi için bu veriye daha
yüksek öncelik verilebilir. Makineye yerleştirilen
bir orijinale daha yüksek öncelik vermek için,
tuşuna basarak göstergesini söndürün.
2
3
Bir orijinal yerleştirin.
z Tarama Camı üzerine yerleştirirken
Tarama Kapağını açın ve orijinali yüzü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin. Orijinalin merkezini
camın sol tarafındaki işaret ile hizalayın.
Orijinali yerleştirdikten sonra, Tarama
Kapağını yavaşça kapatın.
Tarama Camına dergi, kitap, kitapçık vs.
yerleştirebilirsiniz. )p.19
Ekranı kontrol edin.
Herhangi bir Hata ve Kontrol Ekranı bölümünün
yanmadığından veya yanıp sönmediğinden emin
olun.
)p.102
Not:
•
göstergesi yandığında, master hazırlama
işleminden hemen önce boşta döndürme işlemi
devreye sokulur.
)p.64
Not:
• Orijinali yerleştirme tamamlandıktan sonra,
işlem otomatik olarak master hazırlama
moduna geçer; Kontrol Panelindeki Master
Hazırlama göstergesi yanar. Gösterge
yanmamışsa,
tuşuna basın.
Temel İşlemler
29
Temel İşlemler
z ADF ünitesine yerleştirirken (İsteğe bağlı)
Kontrol kopyası sonucunu, örneğin baskı konumu
ve yoğunluğunu kontrol edin.
Ardı ardına çoklu orijinaller basıyorsanız ADF
ünitesini kullanın. Orijinalleri yüzleri aşağı
bakacak şekilde yerleştirin ve ADF Orijinal
Kılavuzlarını orijinallerin genişliğine göre
ayarlayın. Orijinalleri ADF ünitesinin mümkün
oldu kadar içine sokun.
Önemli!:
• ADF birimine yerleştirilecek orijinallerin
boyutları en az 100 mm × 148 mm olmalıdır.
Daha küçük orijinaller için, Tarama Camını
kullanın.
• ADF ünitesine uygun olmayan orijinalleri ya
da farklı boyutlardaki orijinalleri yüklemeyin.
Bu, kağıdın sıkışmasına veya soruna neden
olabilir.
)p.18
Not:
• Baskı konumu ve yoğunluğu için ayarları
değiştirebilirsiniz. Ayarları değiştirdikten sonra,
düğmesine basın ve ardından prova kopyası
sonucunu kontrol edin.
)p.48~)p.51
6
Belirtilen sayı, Baskı Miktarı Ekranında gösterilir.
Not:
• ADF ünitesine 50 sayfaya kadar orijinal
yerleştirebilirsiniz.
• Özel Ayar modu, Otomatik İşleme modunu
ADF ünitesine bir orijinal yerleştirildiğinde
otomatik olarak çalışacak şekilde
ayarlamanızı sağlar.
)p.66
• Özel Ayar modunda Yarı Otomatik ayarı
AÇIK durumuna getirildiğinde, sonraki
master hazırlama işlemi otomatik olarak
başlar ve ardından ADF ünitesine orijinaller
konulduğunda makine otomatik olarak
durur.
)p.66
4
5
tuşuna basın.
Orijinal taranır ve master üretilir.
Master üretildikten sonra bir kontrol kopyası
basılır.
30
Not:
• Hatalı bir sayı girerseniz, [C] tuşuna basın ve
ardından doğru sayıyı girin.
Gerekli ayarları yapın.
Görüntü işlem modu seçimi de dahil olmak üzere
çeşitli ayarları yapın.
)p.34~)p.47
Temel İşlemler
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
basılacak kopya sayısını girin.
7
tuşuna basın.
Belirtilen sayıda kopya basılacaktır.
Not:
• Baskı Hızı Ayar tuşlarını kullanarak baskı hızını
değiştirebilirsiniz.
)p.51
• Baskı işlemi yarıda durduğu takdirde, ekranı
kontrol edin.
)p.102~)p.111
Temel İşlemler
8
tuşuna basın.
Baskı işlemi bittikten sonra ayarları başlangıç
ayarlarına geri getirin.
• Ok 3 yanıp söner ve bir kutucuk ilerlerse: Baskı
işlemi sürüyor
• Durdurma çubuğu yanarsa: Durdurma
zamanlamasını gösterir
• Hem 1 hem 2 yanarsa: Master hazırlama işlemi
yapılabilir.
• Hem 3 hem 4 yanarsa: Baskı işlemi yapılabilir.
• Hem 1 hem 4: Otomatik İşleme modunda
• Makine durur ve ok kutucukları yarıya kadar
yanıp sönerse: Bir düzeltme talimatı bekleniyor.
İpucu:
“PASS” görüntülendiğinde
9
Basılı kağıdı çıkarın.
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını çekerek açın ve
kağıdı çıkarın.
Baskı Miktarı Ekranında “PASS” ibaresi yanıp
sönerse, Kullanıcı Yönetimi işlevi yönetici
tarafından ayarlanır. Bir PIN kodu girin.
1) Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak PIN
kodunuzu girin.
PIN kodu “-” olarak gösterilir.
2)
Not:
• EZ2XX için, oluklayıcıları kaldırın ve kılavuzları
çekerek açın.
İpucu:
• Makinenin çalışma durumuna bağlı olarak,
farklı İlerleme Oku bölümleri yanar veya yanıp
söner.
İlerleme Okları
1)
2)
3)
4)
Master hazırlama ilerleme oku
Master hazırlama durdurma çubuğu
Baskı ilerleme oku
Baskı durdurma çubuğu
tuşuna basın.
Not:
• PIN kodu için yöneticinize başvurun.
• Hatalı bir PIN kodu girilirse, alarm çalar ve
PIN kodu giriş moduna geri dönülür. Doğru
PIN kodunu tekrar girin.
• Özel Ayar modunda devre dışı olarak
ayarlanmış bir kullanıcı yukarıdaki işlemleri
gerçekleştirirse, alarm çalar ve bir Hata
Numarası (F-39) görüntülenir. Hatayı
gidermek için
tuşuna basın. )p.81
Erişim doğrulandıktan sonra, Baskı Miktarı
Ekranı, Normal modu görüntüler ve baskı işlemine
başlayabilirsiniz.
Önemli!:
• Baskı işleminden sonra, çıkmak için
tuşuna
basın. (Çıkmak istemiyorsanız, erişim
ayrıcalıkları “Otomatik silme süresi” ile devre
dışı bırakılacaktır). )p.67
Yetkisiz üçüncü tarafların kullanmasını
önlemek için, makineden çıkmanızı öneririz.
• Ok 1 yanıp söner ve bir kutucuk ilerlerse:
Master hazırlama işlemi sürüyor
Temel İşlemler
31
Temel İşlemler
Bilgisayar Tarafından Üretilmiş Verilerle Baskı
(İsteğe Bağlı Kit Gerekir)
1
Gücü açmak için güç
düğmesini
2
(ON) konumuna getirin.
göstergesinin açık olup
olmadığını kontrol edin.
Gösterge kapalıysa,
Güç düğmesi, makinenin sağ alt tarafında
bulunur.
tuşuna basın.
: Güç Açık
Önemli!:
: Güç Kapalı
Önemli!:
• Makine Enerji Tasarrufu Modunda iken,
tuşu
yanar. Makineyi uyandırmak için
tuşuna
basın.
z “ECO” görüntülendiğinde:
Güç düğmesi ON (Açık) konumuna
getirildiğinde, makine Uyku modundan etkin
moda getirilir, Baskı Miktarı Ekranında “ECO”
ibaresi görüntülenir.
PIN kodunun girilmesi gerekiyorsa, sürekli
olarak “PASS” ibaresi görüntülenir.
z “PASS” görüntülendiğinde:
Baskı Miktarı Ekranında “PASS” ibaresi yanıp
söndüğünde PIN kodu girmek gerekir. PIN
kodu girmek için bkz. )p.31.
32
Temel İşlemler
•
3
göstergesi yanıp sönerken
tuşuna
basıldığında, alınan ya da çıkış için bekleyen
veriler silinir.
Kağıdı ve Tambur rengini kontrol
edin.
Kağıdı veya Tambur rengini değiştirmek için,
Kağıt Besleme Tepsisindeki kağıdı değiştirin veya
Renkli Tamburu gerektiği şekilde değiştirin.
Temel İşlemler
4
Belge verilerini bilgisayardan
gönderin.
Makine verileri alırken
göstergesi yanıp
söner.
Veri alım işlemi tamamlandığında, yazıcı, yazıcı
sürücüsü ayarlarına göre otomatik olarak başlar.
Önemli!:
• Makineyi kullanarak, görüntü işlem modu da
dahil olmak üzere çeşitli ayarları yapamazsınız.
Bu gibi ayarlar yalnızca yazıcı sürücüsünden
yapılabilir. Ayrıntılar için, yazıcı sürücüsünün
kullanıcı el kitabına bakın.
Not:
• Ayrıca yazıcı sürücüsünü kullanarak master
hazırlama veya baskı işlemini herhangi bir
noktada durdurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için,
yazıcı sürücüsünün Kullanıcı El Kitabına
başvurun.
• Hangi İlerleme Oku kutucuklarının yandığı veya
yanıp söndüğünü kontrol ederek, makinenin
hangi durumda durdurulduğunu
belirleyebilirsiniz. )p.31
Makine durduğunda İlerleme Oku kutucukları
yanıp sönüyorsa, makine başlatma talimatı
bekliyor demektir. Yanıp sönen ok kutucukları
tarafından gösterilen işlemi sürdürmek için
tuşuna basın.
• Master hazırlama işlemi sonrasında makine
kullanılmadığı zaman veya makineyi baskı
sırasında durdurduğunuz zaman
tuşuna
basarsanız, o anda basılmakta olan sayfa
numarası Baskı Miktarı Ekranında
görüntülenecektir.
• Veriler, alım sıralarına göre basılır.
İpucu:
•
göstergesi hakkında
Makinenin durumu ve veri alımı,
göstergesinin yanmasıyla anlaşılabilir.
Göstergenin
Yanması
Tanım
Sürekli
yanık
Makine bilgisayardan veri
almaya hazır.
Hızlı
biçimde
yanıp
sönme
Makine veri alıyor.
Yavaş
biçimde
yanıp
sönme
Makine çıkış verilerini
bekliyor. (Alınan veri dijital
olarak işleniyor ve çıktı
komutu bekleniyor.) Ya da
makine dijital olarak işlenen
verilerin masterini üretiyor
veya bu verileri basıyor.
Kapalı
Makine veri alamaz.
Not:
•
göstergesi yanıp sönerken, alınmakta olan
ya da çıktı almak için beklenen veriler
tuşuna basılarak silinebilir.
İpucu:
Bilgisayar belge verilerini gönderdiğinde makine
bunları otomatik olarak alır ve master hazırlama
işlemine başlar. Makinenin kullanımda olup
olmadığına, en son tuşa basılmasından veya
baskının sona ermesinden bu yana geçen zaman
miktarına göre karar verilir.
Bu süreye “Bekleme Süresi” adı verilir.
Harcanan süreyle ilgili başlangıç ayarını Özel
Ayarlar modunda değiştirebilirsiniz. )p.66
Temel İşlemler
33
Orijinal Tarama Ayarı
Görüntü İşleme Modunun
Seçilmesi [Line (Metin), Photo
(Foto), Duo (İkili)]
Kaliteli bir master üretebilmek için, orijinallerde yalnızca metin mi, resim mi, yoksa her ikisi birden mi bulunduğuna
bağlı olarak uygun bir mod seçin.
Görüntü İşleme modunu seçmek için
tuşuna basın.
Tuşa her basışınızda, göstergeler
Line (Metin)
→
Photo (Foto)→
Duo (İkili) sırasına göre
yanarlar.
Tabloda, her mod için hangi orijinal tiplerinin uygun
olduğu görünmektedir.
Mod
Line
(Metin)
34
Orijinal Tipi
Yalnızca
metin
bulunan;
örneğin
metin
belgesi,
gazete
Tarama Seviyesi Ayarı
1-5
Mevcut
OTOMATİK
Mevcut
Mod
Orijinal Tipi
1-5
OTOMATİK
Mevcut
Mevcut
Değil
Duo Hem metin Mevcut
hem foto var
(İkili)
Mevcut
Değil
Photo
(Foto)
Yalnızca
foto var
Tarama Seviyesi Ayarı
Önemli!:
• Foto modu veya İkili modu seçiliyken, baskı sırasında
görüntüleri nokta görüntüleme ile işleyebilirsiniz.
(Yalnızca EZ3XX için)
)p.36
• Foto modu veya İkili modu seçiliyken, tarama
seviyesi için “Otomatik” seçimini yapamazsınız. El ile
ayarlama yapın.
)p.39
• Görüntü İşleme modunu ve Kalem modunu birlikte
kullanamazsınız.
Not:
• Kalem modunu, kalemle yazılmış bir orijinalden baskı
alırken seçin.
)p.35
• Özel Ayarlar modu, Görüntü İşleme modu ve İkili modunun
başlangıç ayarını değiştirmenize olanak sağlar.
)p.66
• Başlangıç ayarı “Line (Metin)” ve Tarama Seviyesi
Ayarı ise “AUTO (OTOMATİK)”'tir.
“Line (Metin)” başka moda değiştirilip tekrar “Line
(Metin)” moduna getirildiğinde, Tarama Seviyesi
Ayarı 3'e ayarlanır (AUTO (OTOMATİK)'ya değil).
Görüntü İşleme Modunun Seçilmesi [Line (Metin), Photo (Foto), Duo (İkili)]
Orijinal Tarama Ayarı
Kalemle Yazılmış Orijinallerin
Taranması [Pencil (Kalem)]
Bu fonksiyon, kalemle yazılmış olanlar gibi soluk içeriğe sahip orijinallerden daha net baskı alınmasına olanak sağlar.
tuşuna basarak göstergesini yakın.
Önemli!:
• Kalem modu ile Görüntü İşleme modunu aynı anda
kullanamazsınız.
• Kalem modu ile Nokta İşleme modunu aynı anda
kullanamazsınız.
• Kalem modundayken, tarama seviyesini elle
ayarlayın. “Auto” modunu seçemezsiniz.
)p.39
Not:
• Kalem modundan çıkmak için
tuşuna basarak
göstergesini söndürün veya bir başka görüntü işleme
modu seçin.
• Özel Ayarlar modu, Kalem modunun başlangıç
ayarını değiştirmenize olanak sağlar.
)p.70
Kalemle Yazılmış Orijinallerin Taranması [Pencil (Kalem)]
35
Orijinal Tarama Ayarı
Fotolerin Nokta Görüntüleme ile
İşlenmesi [Dot Process (Nokta
İşlemi)] (Yalnızca EZ3XX için)
Bu fonksiyon foto orijinalleri nokta görüntüleme yöntemiyle işleyerek daha net bir baskı meydana getirir.
Nokta işleme biçimini iki tip arasından seçebilirsiniz.
Nokta görüntüleme tipini seçmek için
tuşuna basın.
Tuşa her basışınızda, göstergeler
(KALIN)→
yanarlar.
COARSE
FINE (İNCE)→ ve KAPALI sırasına göre
Tabloda, her türe ait eşdeğer lpi (inç başına Metin)
görülmektedir:
Tür
Eşdeğer Lpi
COARSE (KALIN)
53
FINE (İNCE)
106
Önemli!:
• Nokta İşlem modunu ve Metin modunu birlikte
kullanamazsınız.
• Nokta İşlem modunu ve Kalem modunu birlikte
kullanamazsınız.
36
Fotolerin Nokta Görüntüleme ile İşlenmesi [Dot Process (Nokta İşlemi)] (Yalnızca EZ3XX için)
Orijinal Tarama Ayarı
Orijinalleri Büyütme/Küçültme
Orijinaller [Enlargement/
Reduction (Büyütme/Küçültme)]
Baskı sırasında orijinalleri büyütüp küçültebilirsiniz.
Büyütme-küçültme oranını standart oranları seçerek veya %1'lik adımlarla belirleyin.
Standart Oranlarla Büyütme ve Küçültme
[Standard (Standart)]
Standart boyuttaki orijinalleri bir başka standart boyuta büyütüp küçültürken veya orijinal etrafındaki kenar
boşluklarını artırırken standart oranları seçin.
Büyütme-küçültme oranını belirlemek
için / tuşlarına basın.
Tuşa her basışınızda, seçilen oranın göstergesi yanar.
%100'e geri dönmek için,
tuşuna basın.
Not:
• Kağıt sıkışmasını, dönmeyi veya arka tarafa
mürekkep bulaşmasını önlemek için, makine kenara
çok yakın yerlere baskı yapmaz. Belirli durumlarda
üst kenarın boşluğu 5 mm olmalıdır.
)p.19
Tarama Camının (veya ADF ünitesinin) üst
kenarındaki ( işaretli) 5 mm genişlikteki alan
büyütme veya küçültme ayarlarına bakılmaksızın
taranamaz.
• Orijinali 5 mm'lik üst kenara yerleştirmeyin, aksi
halde basılan görüntünün üst kenarı kesilir.
• Orijinal belgede üst kenarda kenar boşluğu yoksa,
“Kenar Boşluğu+” seçildiğinde baskının 5 mm'si
kesilecektir. Orijinali, Tarama Camının üst
kenarından yaklaşık 5 mm içeriye getirin ve boyutu
azaltın.
Standart büyütme-küçültme oranları modelden modele
değişir.
Makinenizdeki panele bakın.
Orijinalleri Büyütme/Küçültme Orijinaller [Enlargement/Reduction (Büyütme/Küçültme)]
37
Orijinal Tarama Ayarı
Büyüt/Küçült Fonksiyonu ile Büyütme ve Küçültme
[Zoom (Büyüt/Küçült)] (Yalnızca EZ3XX için)
Büyütme-küçültme oranını, %50 ile %200 arasında %1'lik adımlarla belirleyin.
1
Büyüt/küçült modunu seçmek için
tuşuna basın.
Mevcut büyütme/küçültme oranı ekranda
gösterilir.
2
Büyütme/küçültme oranını seçmek
için / tuşlarına basın.
Seçilen büyütme/küçültme oranı ekranda
gösterilir.
tuşu: Her basılışında oranı %1 artırır.
tuşu: Her basılışında oran %1 düşürülür.
Not:
• %100'e geri dönmek için,
tuşuna basın.
38
tuşuna veya
Orijinalleri Büyütme/Küçültme Orijinaller [Enlargement/Reduction (Büyütme/Küçültme)]
Orijinal Tarama Ayarı
Soluk veya Karanlık İçeriğe Sahip
Orijinallerin Taranması
[Scanning Level Adjustment
(Tarama Seviyesi Ayarı)]
Tarama seviyesini orijinallerin üzerindeki metnin ve fotolerin yoğunluğuna göre ayarlayabilirsiniz.
“Auto (Otomatik)” seçiliyken, orijinallerin yoğunluğu ön taramadan geçirilir ve optimum tarama seviyesi otomatik
olarak belirlenir.
Manuel ayar size beş seviyeden birini seçme olanağı sağlar.
Soluk metin içeren orijinaller için yüksek bir seviye (4 veya 5) seçin. Gazeteler gibi renkli orijinaller için, düşük bir
seviye (1 veya 2) seçin.
Tarama seviyesini ayarlamak için
tuşuna veya
altındaki / tuşlarına
basın.
Not:
• Özel Ayarlar modu, tarama seviyesinin başlangıç
ayarını değiştirmenize olanak sağlar.
)p.66
tuşu: Her basılışında tarama seviyesini azaltır.
tuşu: Her basılışında tarama seviyesini artırır.
:Otomatik
:Daha açık
:Daha koyu
Önemli!:
• Tarama seviyesi ayarlıyken, master'ları tekrar
hazırladıktan sonra baskı sonucunu kontrol etmek
için birden fazla kopya basın.
• “Otomatik” seçimini, yalnızca Metin modunda
yapabilirsiniz.
“Otomatik” seçimini, Foto, İkili ya da Kalem modu
seçiliyken yapamazsınız.
• Mürekkep Tasarruf modu seçiliyken tarama
seviyesini ayarlayamazsınız.
Soluk veya Karanlık İçeriğe Sahip Orijinallerin Taranması [Scanning Level Adjustment (Tarama Seviyesi Ayarı)]
39
Orijinal Tarama Ayarı
Ciltli Belgelerin Çoğaltılması
[Book Shadow Edit (Kitap
Gölgesinin Düzenlenmesi)]
Bu fonksiyon, dergi veya kitap gibi sayfaları birbirine bakan ciltli orijinallerden baskı yaparken ortaya çıkan cilt “sırtı”
gölgesini siler.
Önemli!:
• Başlangıç ayarları, masterları üretilebilen ve gölge genişlikleri silinebilen orijinallerin boyutuna göre yapılmıştır.
(Başlangıç ayarları: orijinallerin boyutu, Kağıt Besleme Tepsisine konan kağıdın boyutu, silinecek gölgenin
genişliği için, 20 mm)
Özel Ayarlar modu, orijinallerin boyutu ve silinecek gölgenin genişliğine ait başlangıç ayarını değiştirmenize olanak
sağlar. )p.66
• Özel Ayarlar modunu kullanırken Kitap gölgesi düzenlemedeki Orijinal boyutu olarak “Kağıt” seçtiyseniz, standart
boyutta kağıt kullanın. Özel boyutlu kağıt koyarsanız gölge silme işlemi doğru şekilde gerçekleşmez.
• Belirlenmiş olan orijinal boyutun dışı taranmaz ve master hazırlama işleminde kullanılmaz.
• “Book Shadow Edit” (Kitap Gölgesi Düzenleme), [2-Up Printing] (2'li Baskı) ile kullanılamaz.
• Book Shadow Edit (Kitap Gölgesi Düzenleme) modundayken, tarama seviyesini elle ayarlayın. “Auto” modunu
seçemezsiniz.
1
Tarama Camının üzerine bir kitap
(veya dergi) koyun.
Orijinali aşağıdaki yönde yerleştirdiğinizden emin
olun.
Noktalı kutu içinde kalan gölge silinir.
2
tuşuna basarak göstergesini
yakın.
Not:
• Ayarı silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
40
Ciltli Belgelerin Çoğaltılması [Book Shadow Edit (Kitap Gölgesinin Düzenlenmesi)]
Orijinal Tarama Ayarı
Orijinallerin 2'li Basılması
[2-Up Printing (2'li Baskı)]
Aynı veya farklı orijinaller yan yana basılabilir.
Buna 2'li baskı denir.
2'li baskı, tek bir orijinal veya iki farklı orijinal yerleştirmenize olanak sağlar.
Önemli!:
• Özel boyutlu kağıt konduğunda 2'li baskı yapamazsınız. 2'li baskı durdurun ve standart boyutta kağıt koyun.
• 2'li Baskı ve Book Shadow Edit (Kitap Gölgesi Düzenleme) özelliklerini birlikte kullanamazsınız.
Tek Orijinalli Baskı ve İki Orijinalli Baskı
Tek orijinalli baskı
Burada, aynı orijinalden alınan veriler tek bir kağıt üzerine yan yana basılır.
İki orijinalli baskı
Burada, iki farklı orijinalden alınan veriler tek bir kağıt üzerine yan yana basılır.
Basılı kopyaların ortasında orijinallerin gölgesi bulunmaz.
Önemli!:
• Makine, Tarama Camı kullanarak iki orijinalli baskı yapmak için, ikinci orijinal yerleştirilmeden önce belli bir süreye
ihtiyaç duyar. Aralık süresi için 15 saniye veya 30 saniye seçmek için Özel Ayarlar modunu kullanın; başlangıç
ayarı 15 saniyedir.
)p.66
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]
41
Orijinal Tarama Ayarı
Not:
• İki orijinalli baskıda ADF ünitesini (isteğe bağlı) kullanırken, ADF ünitesine iki orijinali üst üste koyabilirsiniz. İki
orijinal, 2'li baskı için art arda taranır.
2'li Baskıda Kısıtlamalar
2'li baskı, kullanılacak kağıt boyutlarına, kağıt yönlerine ve büyütme/küçültme oranlarına kısıtlama getirir.
Büyütme/küçültme oranı
Aşağıdaki tabloda 2'li baskı için uygun büyütme/küçültme oranları yer almaktadır.
-EZ371/EZ331/EZ301/EZ231/EZ201Orijinal
A4
B5
A5
B6
A3 (Yalnızca
EZ371 için)
100%
116%
141%
163%
B4
87%
100%
122%
141%
A4
71%
82%
100%
116%
B5
61%
71%
87%
100%
Baskı
Kağıdı
-EZ391/EZ221Orijinal
Baskı
Kağıdı
Letter
Statement
Ledger
(Yalnızca EZ391 için)
100%
155%
Legal
82%
127%
Letter
65%
100%
Statement
50%
77%
:EZ2XX için, seçim yapamazsınız.
42
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]
Orijinal Tarama Ayarı
Kağıt yönü
Baskı işleminden önce, orijinalin ve baskı kağıdının yönlerini kontrol edin.
z Orijinallerin Yönü
Orijinalleri daima aşağıda gösterilen yönde yerleştirin.
z Baskı kağıdının yönü
Baskı kağıdını daima aşağıda gösterilen yönde yerleştirin.
Not:
• Büyütme-küçültme oranını standart oranları seçerek veya Büyüt/küçült fonksiyonunu kullanarak %1'lik adımlarla
belirleyebilirsiniz.
)p.37
• Orijinaller yeterli kenar boşluklarına sahip olmalıdır. Yetersiz kenar boşlukları sayfa düzenini bozabilirler.
)p.19
• Büyütme/küçültme oranına bakılmaksızın konulan orijinalin sol kenarında 5 mm'lik boşluk bırakılır.
• İki orijinalli baskıda, her bir orijinal için aşağıdaki fonksiyonları ayrı ayrı seçebilirsiniz.
Görüntü İşlem modu, Kalem, büyütme/küçültme oranı, nokta işleme/tarama seviyesi
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]
43
Orijinal Tarama Ayarı
İşlem Prosedürü
1
Bir orijinal yerleştirin.
2
z Tarama Camı üzerine yerleştirirken
tuşuna basarak Göstergesini
yakın.
Orijinali yüzü dik yönde aşağıya bakacak
şekilde yerleştirin. Orijinalin konumunu camın
sol tarafındaki işareti kullanarak belirleyin.
z ADF ünitesine yerleştirirken (İsteğe bağlı)
Orijinalleri yüzleri aşağı bakacak şekilde
yerleştirin ve ADF Orijinal Kılavuzlarını
orijinallerin genişliğine göre ayarlayın.
Orijinalleri ADF ünitesinin mümkün oldu kadar
içine sokun.
Her bir orijinal için orijinal tipi ve büyüklüğünü
ayrı ayrı belirlemek isterseniz orijinalleri birer
birer yerleştirin.
Önemli!:
• ADF ünitesine (isteğe bağlı) yerleştirilecek
orijinallerin boyutları en az 100 mm × 148 mm
olmalıdır. Daha küçük orijinaller için, Tarama
Camını kullanın.
44
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]
Not:
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
3
Gerekli ayarları yapın.
Gerektiğinde, Görüntü İşleme modu seçimi de
dahil olmak üzere çeşitli ayarları yapın.
)p.34~)p.39
Orijinal Tarama Ayarı
4
Master hazırlama işlemini başlatın.
5
z Orijinalleri Tarama Camı üzerine
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
basılacak kopya sayısını girin.
Belirtilen sayı, Baskı Miktarı Ekranında gösterilir.
yerleştirirken
z Tek orijinalli baskı
İlk taramayı başlatmak için
tuşuna
basın. Tarama sonrasında bir aralık süresi
alarm sesi duyulur. Alarm durmadan önce,
tuşuna tekrar basın.
Önemli!:
•
tuşuna bu ara süre içinde
basmadığınız takdirde baskının yarısı
boş çıkacaktır.
Not:
• Özel Ayar modunu kullanarak aralık
süresini devre dışı bırakırsanız,
tuşuna yalnızca bir kez basarak 2'li
baskıyı tamamlayabilirsiniz.
)p.66
z İki orijinalli baskı
İlk taramayı başlatmak için
tuşuna
basın. Tarama sonrasında bir aralık süresi
alarm sesi duyulur. Alarm durmadan önce
ikinci orijinali yerleştirin, çeşitli ayarları
yapın (gerekirse) ve ardından
tuşuna
tekrar basın.
6
tuşuna basın.
2'li basılan kopyalar çıkacaktır.
Not:
• “Otomatik İşleme” iki orijinalli baskı için “ON”
(DEVREDE) iken ADF ünitesinde bir orijinal
bulunduğu takdirde, 2'li baskı ardışık şekilde
gerçekleşir.
Önemli!:
•
tuşuna bu ara süre içinde
basmadığınız takdirde baskının yarısı
boş çıkacaktır.
z Orijinalleri ADF ünitesine (isteğe bağlı)
yerleştirirken
z Tek orijinalli baskı
İlk taramayı başlatmak için
tuşuna
basın. Ara süre zarfında ikinci orijinali
yerleştirin. İkinci orijinalin taranması
otomatik olarak başlar.
Not:
• Özel Ayar modunu kullanarak bir aralık
süresini seçmezseniz, ADF ünitesiyle tek
orijinalli baskı yapamazsınız.
z İki orijinalli baskı
Üst üste iki orijinali tepsiye yerleştirin. 2'li
baskıyı iki orijinal kullanarak sıralı bir
biçimde gerçekleştirmek için
tuşuna
basın. Her bir orijinal için farklı ayarlar
yapmak istiyorsanız, sadece birinci orijinali
yerleştirin, ardından
tuşuna basın. Ara
süre zarfında ayarları değiştirin ve ikinci
orijinali yerleştirin. İkinci orijinalin taranması
otomatik olarak başlar.
Orijinallerin 2'li Basılması [2-Up Printing (2'li Baskı)]
45
Orijinal Tarama Ayarı
Otomatik Baskı
[Auto-Process (Otomatik İşleme)]
“Auto-Process (Otomatik İşleme)” seçiliyken basılacak kopya sayısını girin ve
baskı işlemleri sırasıyla otomatik şekilde yerine getirilecektir.
tuşuna basarak göstergesini
yakın.
Not:
• Otomatik İşleme seçili iken baskı işlemi bitirildiğinde,
Baskı Miktarı Ekranı değişerek baskıdan önce
girilmiş kopya sayısını gösterir.
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
• Özel Ayar modu, Otomatik İşleme modunu ADF
ünitesine (isteğe bağlı) bir orijinal yerleştirildiğinde
otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamanızı
sağlar.
)p.66
46
Otomatik Baskı [Auto-Process (Otomatik İşleme)]
tuşuna basın. Master hazırlama ve
Orijinal Tarama Ayarı
Mürekkep Tasarrufu Yapma
[Ink Saving (Mürekkep Tasarrufu
Yapma)]
Mürekkep Tasarrufu modunun master'lar üretilmeden önce ayarlanması, makinenin baskı sırasında mürekkep
tasarrufu yapmasını sağlar.
Mürekkep tüketiminden tasarruf etme işlemi nedeniyle baskı yoğunluğu her zamankinden daha düşük olacaktır.
tuşuna basarak göstergesini yakın.
Önemli!:
• Bu modu kullanırken tarama seviyesini
ayarlayamazsınız.
• Baskı sırasında baskı yoğunluğunu
ayarlayamazsınız.
• Bu modu, bilgisayarla hazırlanmış verileri basmada
kullanamazsınız.
Not:
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
• Sonraki master için Mürekkep Tasarruf modu
değiştirildiğinde gösterge yanıp söner. Sonraki
master için işlemler yapıldığında AÇILIR (KAPANIR).
Mürekkep Tasarrufu Yapma [Ink Saving (Mürekkep Tasarrufu Yapma)]
47
Baskı Ayarı
Kontrol Kopyaları Üretme
[Proof (Kontrol)]
Baskı konumu ve yoğunluğunu ayarladıktan sonra, baskı kalitesini kontrol etmek için kontrol kopyaları üretebilirsiniz.
tuşuna basın.
Kontrol kopyası Baskı Miktarı Ekranında gösterilen
rakamı etkilemez.
Not:
•
48
tuşlarına basılı tutarak sürekli kontrol kopyası
alabilirsiniz.
Kontrol Kopyaları Üretme [Proof (Kontrol)]
Baskı Ayarı
Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması
[Print Density Adjustment (Baskı
Yoğunluğu Ayarı)]
(Yalnızca EZ3XX için)
Baskı yoğunluğunu beş seviye arasından seçebilirsiniz.
Baskı yoğunluğunu ayarlamak için
altındaki / tuşlarına basın.
Tuşa her basışınızda baskı yoğunluğu bir adım değişir.
tuşu: Baskı yoğunluğunu azaltır.
tuşu: Baskı yoğunluğunu artırır.
:Daha açık
:Daha koyu
Önemli!:
• Mürekkep Tasarrufu modu seçiliyken baskı
yoğunluğunu ayarlayamazsınız.
Not:
• Özel Ayarlar modu, baskı yoğunluğunun başlangıç
ayarını değiştirmenize olanak sağlar.
)p.66
• “ECO modu” seçildiğinde, baskı yoğunluğu için
başlangıç ayarı “1” olarak ayarlanır.
Baskı yoğunluğu, ECO modu “AÇIK” konumdayken
bile ayarlanabilir.
)p.70
Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [Print Density Adjustment (Baskı Yoğunluğu Ayarı)] (Yalnızca EZ3XX için)
49
Baskı Ayarı
Baskı Konumunun Ayarlanması
[Print Position Adjustment (Baskı
Konumu Ayarı)]
Dikey Baskı Konumu Ayar tuşlarını kullanarak baskı konumunu dikey doğrultuda, Yatay Baskı Pozisyonu Ayar
Kadranını kullanarak ise yatay doğrultuda ayarlayın.
Ayar aralığı Dikey doğrultuda: ±15 mm Yatay doğrultuda: ±10 mm*
*297 mm'den büyük kağıtlarda, yatay doğrultudaki ayar aralığı ±10 mm'den daha düşük olur.
Önemli!:
• Baskı konumunu ayarladıktan sonra, sonucu kontrol etmek için prova kopyası basın.
)p.48
Dikey Konumun Ayarlanması
Dikey konumu ayarlamak için
tuşlarına basın.
/
Yatay Konumun Ayarlanması
1
Kağıt Besleme Tepsisini alçaltmak
için Besleme Tepsisi Yükseltme/
Alçaltma Düğmesine basın.
2
Kağıt Besleme Tepsisinin yan
tarafındaki Yatay Baskı Pozisyonu
Ayar Kadranını döndürün.
tuşu: Her basıldığında baskı konumunu yaklaşık
0.5 mm'lik adımlarla aşağı kaydırır.
tuşu: Her basıldığında baskı konumunu yaklaşık
0.5 mm'lik adımlarla yukarı kaydırır.
tuşu: Baskı kağıdını orijinal konumuna getirir.
: Baskı konumunu aşağı kaydırır.
Baskı konumunu sola kaydırmak için kadranı yukarı,
sağa kaydırmak içinse kadranı aşağı döndürün.
Kağıt Besleme Tepsisi'nin yanındaki ölçek işaretlerini
kullanarak, merkezden sapmayı kontrol edebilirsiniz.
Ölçekteki
işareti, merkezi gösterir.
: Baskı konumunu yukarı kaydırır.
Önemli!:
• Yatay konumu ayarladıysanız, Çıkış Tepsisi Kağıt
Kılavuzlarını da ayarlayın.
• Yatay konumu ayarladıysanız, baskı tamamlandıktan
sonra merkezi sıfırladığınızdan emin olun.
50
Baskı Konumunun Ayarlanması [Print Position Adjustment (Baskı Konumu Ayarı)]
Baskı Ayarı
Baskı Hızının Değiştirilmesi
[Print Speed Adjustment (Baskı
Hızı Ayarı)]
Baskı hızını, 60 ila 130 sayfa/dakika aralığındaki beş seviye arasından seçebilirsiniz.
Baskı hızını seçmek için
/ tuşlarına basın.
altındaki
Tuşa her basışınızda baskı hızı bir adım değişir.
tuşu: Baskı hızını azaltır.
tuşu: Baskı hızını artırır.
:Daha yavaş
:Daha hızlı
Tabloda, gösterge kutucuklarının konumu ile baskı hızı
arasındaki ilişki görülmektedir.
Kutucuk
Konumu
1
2
3
4
5
Baskı Hızı
(Sayfa
sayısı/
dakika)
Yakl.
60
Yakl.
80
Yakl.
100
Yakl.
120
Yakl.
130
Not:
• Özel Ayarlar modu, baskı hızının başlangıç ayarını
değiştirmenize olanak sağlar.
)p.66
• “ECO modu” seçildiğinde, baskı hızı için başlangıç
ayarı “3” olarak ayarlanır.
Baskı hızı, ECO modu “AÇIK” konumdayken bile
ayarlanabilir.
Baskı Hızının Değiştirilmesi [Print Speed Adjustment (Baskı Hızı Ayarı)]
51
Gelişmiş Özellikler
Gruplara Göre Otomatik Sıralama
[Program]
“Program”, tek bir orijinal belgeden çoklu gruplara baskı yapmayı (Program A) ve çoklu orijinal belgelerden önceden
belirtilen sayıda sayfayı çoğaltmayı sağlar (Program B).
Önemli!:
• “Program”, “Otomatik Sayfa Yenileme” seçildiğinde kullanılamaz.
z Program A (Tek Sayfa Modu)
Tek bir orijinal belgeden, çoklu küme gruplarına baskı yapın.
Her biri en fazla 99 kümeden oluşmak üzere maksimum 50 grup oluşturulabilir. Her grup 9999 kopya yapabilir.
Makine küme başına basılacak kopya (sayfa) sayısını, ardından her grup için kaç küme oluşturulacağını belirtmek
üzere yapılandırılabilir.
52
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
Gelişmiş Özellikler
z Program B (Çoklu Sayfa Modu)
Tek bir orijinalden en fazla 9999 kopya çıkarılabilir.
Her orijinal önceden atanmış sayıda sayfanın kopyasını çıkarabilir (20 orijinale kadar).
z Baskı Nasıl Programlanmalıdır
“Program” baskı özelliğini kullanarak baskı yapmanın iki yolu vardır.
• Programlayın, ardından baskı yapın (ayarları kaydetmeden)
• Kayıtlı bir programı geri alın ve baskı yapın (program kayıtlı olduğunda)
Not:
• Programlı Baskıda, İş Ayırıcı (isteğe bağlı) oldukça faydalıdır.
İş Ayırıcısı kümeleri veya grupları otomatik olarak ayırmak için her küme veya orijinal belgeden sonra bir bant
parçası kullanır. Sayfa yığınını manuel olarak ayırma veya kümeler arasına bir nişan koyma ihtiyacını ortadan
kaldırır.
İş Ayırıcısı ile baskı yaparken “Özel Ayar Modundaki” “İş Ayırıcısı” özelliğini etkinleştirmeyi unutmayın.
Kağıt Alma Tepsisinden oluşan her yığını almalısınız veya Kağıt Ayırıcısı kullanmıyorsanız bekleme durumunda
bir işaretçi eklemelisiniz.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
53
Gelişmiş Özellikler
Programlanmış Baskı için Ayar Yapma
z Tek bir orijinal belgeden, çoklu küme gruplarına baskı (Program A)
1
2
[P] tuşuna basarak göstergesini
yakın.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
basılacak kopya sayısını girin.
[P-a] Baskı Miktarı Ekranında görüntülenir.
İlk grup için kopya sayısını girin.
Not:
• [P] tuşuna basıldığında mod, [Program A],
[Program B] ve [Program İptal] arasında
değişir.
Not:
• Hatalı bir sayı girerseniz, sayıyı silmek için [C]
tuşuna basın ve ardından doğru sayıyı girin.
[
4
] tuşuna basın.
Not:
• Önceki adıma dönmek için [
[
] tuşuna basın.
Küme miktarı giriş modu başlatılır.
Baskı miktarı giriş modu başlatılır.
54
3
] tuşuna basın.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
Gelişmiş Özellikler
5
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
küme sayısını girin.
7
Bir orijinal yerleştirin.
z Tarama Camı üzerine yerleştirirken.
Orijinali yüzü aşağıya bakacak şekilde Tarama
Camının üzerine yerleştirin ve ortasını camın
sol tarafındaki işaretle hizalayın.
z ADF ünitesine (isteğe bağlı)
Diğer grubu ayarlamak için adım 6'ya gidin.
Ayarı bitirmek ve baskıya başlamak için adım 7'ye
gidin.
yerleştirirken
Orijinali yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin
ve ADF Orijinal Kılavuzlarını orijinalin
genişliğine göre ayarlayın. Orijinali ADF
ünitesinin mümkün oldu kadar içine sokun.
Not:
• Hatalı bir sayı girerseniz, sayıyı silmek için [C]
tuşuna basın ve ardından doğru sayıyı girin.
• Bir rakam girmezseniz 1 seçilir.
6
[
] tuşuna basın.
Ardından makine, ikinci grup için kopya sayısını
girmenize olanak sağlar.
8
Gerekli ayarları yapın.
Çeşitli ayarları gerektiği şekilde yapın.
Aşağıdaki fonksiyonları ayarlayabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•
Her bir gruba ait kopya ve küme sayısını
belirlemek için 3-6 arası adımları tekrarlayın.
Görüntü İşleme modu
Kalem
Nokta İşleme (Yalnızca EZ3XX için)
Tarama seviyesi
Büyütme/küçültme oranı
Otomatik İşleme
Önemli!:
• Mevcut program ayarlarının kaydedilmesi
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
“Programları Kaydetme” ()p.59)
bölümüne bakın.
Baskı tamamlandığında ayarlar kaydedilemez.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
55
Gelişmiş Özellikler
9
tuşuna basın.
Bir kontrol kopyası basılır.
Kontrol kopyasını kontrol edin, gerekirse baskı
konumu ve diğer öğeleri ayarlayın.
10 Tekrar
tuşuna basın.
Baskı işlemi son programlanan grupla başlar.
Önemli!:
• Baskı işlemi tüm gruplar için sona erdiğinde,
programlanan içerik silinir. Ancak, “Otomatik
İşlemenin” ne zaman “DEVREYE” sokulduğu
silinmez.
Not:
• Her kümeye ait döngünün bitiminde baskı
işlemi durdurulur. İş ayırıcı (isteğe bağlı)
kullanmıyorsanız, basılı kopyaları Kağıt Çıkış
Tepsisi'nden çıkarın veya ayırma kağıdı koyun.
• Baskı işlemini duraklatmak için
tuşuna
basın. Baskı işlemine devam etmek için
tuşuna basın.
56
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
Gelişmiş Özellikler
z Çoklu orijinal belgelerden, önceden belirtilen sayıda sayfa çoğaltma (Program B)
1
2
Göstergenin açılması için [P] tuşuna
iki kez basın.
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
basılacak kopya sayısını girin.
[P-b] Baskı Miktarı Ekranında gösterilir.
İlk orijinal için kopya sayısını girin.
Not:
• [P] tuşuna basıldığında mod, [Program A],
[Program B] ve [Program İptal] arasında
değişir.
Not:
• Hatalı bir sayı girerseniz, sayıyı silmek için [C]
tuşuna basın ve ardından doğru sayıyı girin.
[
4
] tuşuna basın.
[
] tuşuna basın.
Sonraki orijinal için baskı miktarı giriş modu
başlatılır.
Baskı miktarı giriş modu başlatılır.
Not:
• Önceki adıma dönmek için [
] tuşuna basın.
5
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
orijinalin kopya sayısını girin.
Her bir orijinale ait kopya sayısını belirlemek için
2-3 arası adımları tekrarlayın.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
57
Gelişmiş Özellikler
6
Bir orijinal yerleştirin.
7
Gerekli ayarları yapın.
Çeşitli ayarları gerektiği şekilde yapın.
Aşağıdaki fonksiyonları ayarlayabilirsiniz:
z Tarama Camı üzerine yerleştirirken.
Orijinali yüzü aşağıya bakacak şekilde Tarama
Camının üzerine yerleştirin ve ortasını camın
sol tarafındaki işaretle hizalayın.
•
•
•
•
•
•
Önemli!:
• Son sayfadan bir orijinal yerleştirin.
(ör. 3 sayfalık orijinalleri basarken, bunların
sırasını 3->2->1 olacak şekilde yerleştirin.)
Görüntü İşleme modu
Kalem
Nokta İşleme (Yalnızca EZ3XX için)
Tarama seviyesi
Büyütme/küçültme oranı
Otomatik İşleme
Önemli!:
• Mevcut program ayarlarının kaydedilmesi
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
“Programları Kaydetme” ()p.59)
bölümüne bakın.
Baskı tamamlandığında ayarlar kaydedilemez.
8
tuşuna basın.
Bir kontrol kopyası basılır.
Kontrol kopyasını kontrol edin, gerekirse baskı
konumu ve diğer öğeleri ayarlayın.
z ADF ünitesine (isteğe bağlı)
yerleştirirken
Ardı ardına çoklu orijinaller basıyorsanız ADF
ünitesini kullanın. Orijinalleri yüzleri aşağı
bakacak şekilde yerleştirin ve ADF Orijinal
Kılavuzlarını orijinallerin genişliğine göre
ayarlayın. Orijinalleri ADF ünitesinin mümkün
oldu kadar içine sokun. (Üstteki orijinal önce
taranır.)
9
Not:
• “Otomatik işleme” özelliği açıksa, baskı
işlemi tüm orijinaller için otomatik olarak
devam eder.
Tekrar
tuşuna basın.
Baskı işlemi son programlanan grupla başlar.
Önemli!:
• Tarama Camı üzerine yerleştirilen bir orijinali
basmak için her defasında
tuşuna basmanız
ve baskı bittiğinde orijinali değiştirmeniz gerekir.
Not:
• Her orijinale ait döngünün bitiminde baskı işlemi
durdurulur. İş ayırıcı (isteğe bağlı)
kullanmıyorsanız, basılı kopyaları Kağıt Çıkış
Tepsisi'nden çıkarın veya ayırma kağıdı koyun.
• Baskı işlemini duraklatmak için
tuşuna
basın. Baskı işlemine devam etmek için
tuşuna basın.
58
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
Gelişmiş Özellikler
Programları Kaydetme
Daha sonra geri çağırmak ve baskı yapmak için sık kullanılan program ayarlarını kaydedin.
Toplam 6 ayar (Program A (Tek Sayfa) ya da Program B (Çoklu Sayfa Modu)) kaydedilebilir.
1
Programı ayarlayın.
Önemli!:
• Daha önceden kaydedilmiş bir program sayısı
seçildiğinde, en sağdaki hanede [a] ya da [b]
görüntülenir.
• Daha önceden kaydedilen bir sayı seçildiğinde
önceki ayarların üzerine yazılacağından, aynı
sayı üzerine kaydetmeden önce lütfen ayarları
onaylayın.
Program A ya da Program B'deki adımlara göre
kopya sayısını girin.
Ayar işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki
adımlara bakın.
Program A: adım 1 ila 8 ()p.54~)p.55)
Program B: adım 1 ila 7 ()p.57~)p.58)
2
[
] tuşuna basın.
Program ayarlarını kaydedin.
3
Baskı Miktarı Tuşlarını kullanarak
program sayısını girin.
1 ila 6 arasında bir sayı seçin.
4
[
] tuşuna basın.
Program ayarı kaydedilir ve [Program A] ya da
[Program B] görüntülenir.
Önemli!:
• Bir programı kaydettikten sonra programın
kayıt işlemini bitirmek için [P] tuşuna basın.
tuşuna basarak kaydedilmiş bir programla
baskı yapmaya başlayabilirsiniz.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
59
Gelişmiş Özellikler
Bir Programın Geri Getirilmesi
Kaydedilmiş programlar baskı için geri getirilebilir.
1
Göstergenin açılması için [P] tuşuna
basın.
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
program sayısını girin.
Kaydedilmiş program geri getirilir.
Not:
• Program modunu iptal etmek için [P] tuşuna iki
kez basın.
2
60
Not:
• Geri getirilen programla baskı yapmaya
başlamak için
[
] tuşuna basın.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
tuşuna basın.
• Kaydedilmemiş bir program numarası
giremezsiniz.
Gelişmiş Özellikler
Kayıtlı Programlarda değişiklik yapma
Kaydedilmiş programların ayarları değiştirilebilir.
1
Değiştirilecek bir programı geri
getirin.
Not:
• Bir programın kaydedilmesiyle ilgili ayrıntılar
için “Programları Kaydetme” ()p.59)
bölümüne bakın.
“Bir Programın Geri Getirilmesi” ()p.60)
bölümündeki 1. ve 3. adımları takip edin.
2
[
] tuşuna basın.
Kaydedilmiş kopya ya da set sayısı görüntülenir.
Değiştirilecek değer görüntülenene kadar, [
tuşuna sürekli olarak basın.
]
3
Kopya ya da set sayısını değiştirmek
için [C] tuşuna ve Baskı Miktarı
tuşlarına basın.
4
[
] tuşuna basın.
Program ayarı değiştirilir.
5
Bir programı kaydedin.
Geri getirilen programın üzerine yazmak için [
]
tuşuna tekrar basın.
Yeni bir program sayısı kaydetmek için Baskı
Miktarı tuşlarını kullanarak kaydedilecek program
sayısını girin ve [
] tuşuna basın.
Değiştirilen program ayarları kaydedilir.
Önemli!:
• Daha önceden kaydedilen bir sayı seçildiğinde
önceki ayarların üzerine yazılacağından, aynı
sayı üzerine kaydetmeden önce lütfen ayarları
onaylayın.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
61
Gelişmiş Özellikler
Programların Silinmesi
1
Göstergenin açılması için [P] tuşuna
basın.
3
Not:
• Program modunu iptal etmek için [P] tuşuna iki
kez basın.
2
[
] tuşuna basın.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
silinecek programın sayısını girin.
Not:
• Kaydedilmemiş bir program numarası
giremezsiniz.
4
[C] tuşuna basın.
Ekranda program türü (a/b) yanıp söner.
Önemli!:
• Programın silinmesini iptal etmek için
tuşuna basın.
62
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
Gelişmiş Özellikler
5
tuşuna basın.
Seçilen program ayarları silinir.
Not:
• Program modunu iptal etmek için [P] tuşuna
basın.
Gruplara Göre Otomatik Sıralama [Program]
63
Gelişmiş Özellikler
Boşta Döndürme İşlemi
[Idling (Boşta Döndürme)]
Boşta döndürme hareketi, Baskı Silindiri değiştirildikten sonra veya makine uzun bir süre boyunca kullanılmadığında
makinenin ilk kopyaları soluk mürekkeple basmasını önler. Master üretme işleminden önceki boşta döndürme
hareketi başlangıçtan itibaren tutarlı baskı kalitesi sağlar.
tuşuna basarak göstergesini yakın.
Gösterge yandığında, bir orijinal yerleştirin ve
tuşuna basın. Boşta döndürme gerçekleştirildikten
sonra master hazırlama işlemi başlatılır.
Not:
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
• Master hazırlama işlemi yapılmazsa boşta döndürme
ayarı gerçekleştirilmez.
İpucu:
• Otomatik Boşta Döndürme Eylemi Hakkında
Makine belirli bir süre çalıştırılmamışsa, gösterge
otomatik olarak yanar bir sonraki master hazırlama
işlemi gerçekleştirilmeden önce boşta döndürme
eylemi otomatik olarak yerine getirilir.
Bu fonksiyona Otomatik Boşta Döndürme Eylemi adı
verilir.
Özel Ayarlar modu, size yukarıda anlatılan Otomatik
boşta döndürme süresinin başlangıç ayarını
değiştirme olanağı sağlar.
)p.66
64
Boşta Döndürme İşlemi [Idling (Boşta Döndürme)]
Gelişmiş Özellikler
Gizli Belgelerin Korunması
[Confidential Mode (Gizli Modu)]
Baskı işlemi tamamlandıktan sonra, master Baskı Silindirinde kalır ve diğer kopya kümesini bastırmaya hazırdır.
Gizli bilgilerin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını engellemek için, Gizli özelliğini kullanarak baskı sonrasında master'ı
yok edebilirsiniz.
1
Baskının sona erdiğini doğrulayın.
Baskı tamamen sona ermiş olmalıdır.
2
3
tuşuna basın.
Mevcut master yok edilir ve yerine boş bir master
getirilir.
tuşuna basarak göstergesini
yakın.
Not:
• Atılıp değiştirildikten sonra Gizli modu silinir.
Not:
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
• Gizli modunda işlemeyi,
göstergesi
yanarken gerçekleştirdiğiniz takdirde makine,
gizli işlem ve boşta döndürme eylemini aynı
anda yürütür. Renkli Tamburlar gibi nadir
kullanılan tamburları saklamadan önce bu
işlemin yapılması önerilir.
Gizli Belgelerin Korunması [Confidential Mode (Gizli Modu)]
65
Gelişmiş Özellikler
Başlangıç Ayarlarının
Özelleştirilmesi [Custom Setting
Mode (Özel Ayar Modu)]
Makine çalıştırıldığında veya
tuşuna basıldığında geri yüklenen başlangıç ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Değiştirilen ayarlar tekrar değiştirilene kadar etkinliğini sürdürür.
Değiştirilebilir öğeler ve tanımları şöyledir:
:Başlangıç ayarı (fabrika varsayılan ayarları)
Önemli!:
• “Yönetim AÇIK/KAPALI” (Öğe No. 81), “AÇIK” olarak ayarlanmışsa, Özel Ayar modu ayarları yönetici tarafından
belirtilen öğeler hariç sınırlanır *1.
Belirtilen öğelerin ayarı *1 tüm kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.
Belirtilen öğelerin ayarı *2 (Öğe No. 81-95), yönetici “Kullanıcı Oluştur” (Öğe No. 80) bölümüne kayıtlıysa
yapılabilir.
Öğe
No.
01
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
Baskı hızı
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4
5
5
Önemli!:
• “ECO modu” (öğe No. 28) “AÇIK”
olarak ayarlandığında, başlangıç
ayarı değiştirilemez.
02
Baskı yoğunluğu (Yalnızca EZ3XX
için)
Önemli!:
• “ECO modu” (öğe No. 28) “AÇIK”
olarak ayarlandığında, başlangıç
ayarı değiştirilemez.
03
Otomatik İşleme
“Auto-Process” (Otomatik İşleme) için
varsayılan ayarı değiştirin.
KAPALI
AÇIK
04
Tarama seviyesi
1
2
3
05
Görüntü İşleme modu
Metin
Foto
Duo (İkili)
Önemli!:
• Foto modu veya İkili modu
seçiliyken, tarama seviyesi için
“Otomatik” seçimini yapamazsınız.
66
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
Otomatik
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
06
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
Kitap gölgesi düzenleme
için orijinal boyutu*1
“Kağıt”, Kağıt Besleme
Tepsisine yüklenen
kağıtla aynı boyuttaki
orijinaldir.
1
2
3
4
EZ391
EZ221
Kağıt
Ledger
Legal
Letter
EZ371
EZ331
EZ301
EZ231
EZ201
Kağıt
A3
B4
A4
B5
50 mm
80 mm
07
Kitap gölgesi düzenleme için orta
gölge genişliği*1
20 mm
30 mm
40 mm
08
Otomatik boşta döndürme süresi
Yok
6 saat
12 saat
09
2'li baskı ara süresi
Yok
15
saniye
30
saniye
10
Enerji Tasarruf modu
Makine belirli bir süre kullanılmadığı
zaman otomatikman kapatılır veya
uyku durumuna geçirilir.
“KAPALI” konumu hariç herhangi bir
seçim yaptığınızda, “Enerji Tasarrufu
modu bekleme süresini” (Öğe No. 11)
kontrol ettiğinizden emin olun.
KAPALI
Otomatik Otomatik
Uyku
Kapatma
5
• KAPALI
Makine, güç düğmesi kapatılana
dek açık kalır.
• Otomatik Uyku
Güç tüketimini azaltma. Makine
uyku konumuna geçtiğinde
göstergesi sürekli olarak yanar.
Makineyi uyandırmak için
tuşuna basın.
• Otomatik Kapatma
Makine kapatılır.
Not:
• Makineye bağlı bilgisayar varsa
“Otomatik Uykunun” seçilmesi
tavsiye edilir.
11
Enerji Tasarrufu Modu bekleme
süresi
Makineyi Enerji Tasarrufu moduna
sokmak için gerekli bekleme süresini
seçin.
Yakl.
Yakl.
Yakl.
Yakl.
Yakl.
5 dakika 15 dakika 30 dakika 60 dakika 90 dakika
12
Otomatik silme süresi
Makinenin ayarlarının otomatik olarak
sıfırlanması için gerekli bekleme
süresini seçin.
Yok
Yakl.
Yakl.
3 dakika 5 dakika
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
67
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
13
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
Kağıt finişi*1
Kağıt “Standart” ön ayarıyla düzenli bir
şekilde beslenemiyorsa, kullanılacak
kağıt için uygun kağıt besleme ve çıkış
ayarlarını programlamak amacıyla
Kullanıcı 1 ila 5 aralığında bir değer
seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için satıcınızla (veya yetkili
servis temsilcinizle) iletişim kurun.
1
2
3
4
5
Standart Kullanıcı 1 Kullanıcı 2 Kullanıcı 3 Kullanıcı 4 Kullanıcı 5
Not:
• Kullanıcı 1-5, makine teslim
edildiğinde programlı değildir.
14
Minimum baskı miktarı
Bir master'dan basılacak minimum
sayfa sayısını belirtin.
Belirtilen minimum sayının altında bir
rakam girildiğinde master hazırlama
işlemi gerçekleştirilmez.
Bu ayarı kilitleyebilir ve
değiştirilmesini engelleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, satıcınızla (veya
yetkili servis temsilcinizle) irtibat
kurun.
0
10
kopya
20
kopya
15
Bip sesi
Tuşlara basıldığında veya bir hata
meydana geldiğinde bir alarmın nasıl
çalması gerektiğini belirleyin.
Seviye 2 Seviye 1
Seviye 0
KAPALI
30
saniye
30
kopya
• Seviye 2
Tüm ön ayarlı durumlarda; örneğin
tuşlar kullanıldığında ve işlem
başlangıcı/bitiminde bip sesi
çalınır.
• Seviye 1
Yalnızca hata meydana geldiğinde,
ayar tamamlandığında ve çekme
etkinleştiğinde bip sesi çalınır.
• Seviye 0
Hiçbir durumda bip sesi çalınmaz.
16
68
Bekleme Süresi
Makine çalıştırılmadığı zaman
bilgisayardan belge verisi çıkışını
kısıtlama süresini belirleyin.
15
saniye
60
saniye
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
40
kopya
50
kopya
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
17
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
Yarı Otomatik (ADF ünitesi)*1
(yalnızca isteğe bağlı ADF ünitesiyle
birlikte kullanılabilir)
“ON” (AÇIK) seçiliyken, baskı
sonrasında ADF ünitesinde bir orijinal
bulunuyorsa, bir kontrol kopyasının
ardından bir sonraki master hazırlama
işlemi gerçekleştirilir ve ardından
makinenin çalışması durdurulur.
1
KAPALI
AÇIK
2
3
4
5
Önemli!:
• Yarı Otomatik işlevi için “AÇIK”'ı
seçmek üzere, Otomatik İşleme
işlevini “KAPALI” olarak ayarlayın.
18
İş Ayırıcı*1
İş Ayırıcı (isteğe bağlı) kullanırken
“ON” (AÇIK) olarak seçin.
KAPALI
AÇIK
20
Baskı Miktarı geri yükleme ayarı*1
Baskı Miktarı için geri yükleme ayarını
yapın.
Baskı işlemi bittikten sonra Baskı
Miktarını geri yüklemek istediğinizde
“ON” (AÇIK) olarak seçin.
KAPALI
AÇIK
21
2'li baskı geri yükleme ayarı*1
2'li baskı için otomatik geri yükleme
ayarını yapın.
2'li baskı işlemi bittikten sonra 2'li
baskı geri yüklemek istediğinizde
“ON” (AÇIK) olarak seçin.
KAPALI
AÇIK
22
Ayırma Fanı*1
Orijinal foto ya da baskı kağıdı
türlerine bağlı olarak pürüzlü ya da
bulanık görüntü basıldığında
ayarlayın. Değer artırıldığında fan
güçlenir. Ayarlama yöntemleri için,
lütfen satıcınıza (veya yetkili servis
temsilcinize) başvurun.
KAPALI
1
2
3
23
Emme Fanı*1
Orijinal foto ya da baskı kağıdı
türlerine bağlı olarak pürüzlü ya da
bulanık görüntü basıldığında
ayarlayın. Değer artırıldığında fan
güçlenir. Ayarlama yöntemleri için,
lütfen satıcınıza (veya yetkili servis
temsilcinize) başvurun.
1
2
3
4
4
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
69
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
70
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
1
2
3
Foto
Gölge
kapatma
KAPALI
Foto
Gölge
kapatma
AÇIK
4
5
24
İkili modu ayarı*1
Görüntü İşleme modunda “İkili”
seçildiğinde görüntü kalitesini seçer.
Bu ayarla, metin (harf) ya da fotoğraf
önceliği atayabilir ve orijinal kopyanın
Gölge kapatma ayarını yapabilirsiniz.
Gölge kapatma: Koyu orijinallerin
(örn. gazeteler) arka plan rengini
temizler.
Metin
Gölge
kapatma
KAPALI
Metin
Gölge
kapatma
AÇIK
25
Kalem modu ayarı*1
Gölgeli kesilip yapıştırılan kalem
çizimlerini basmak için “Daha açık”
seçeneğini seçin.
Daha
koyu
Daha
açık
28
ECO modu
Bu mod, baskı basıncını normal baskı
modundan daha düşük hale getirir,
böylece baskı sırasında güç tasarrufu
sağlanır. “AÇIK” seçeneği
belirlendiğinde, baskı hızı ve baskı
yoğunluğu için başlangıç ayarları
değiştirilemez.
KAPALI
AÇIK
50
Miktar Ekranı
A4 boyutlu (Letter boyutlu) ve daha
küçük kağıt için kopya sayısı
görüntülenir.
Bu rakam, alt çizgiyi izleyen 3
basamaklı bir sayı ve 4 basamaklı bir
sayı olmak üzere iki değişmeli ekranla
görüntülenir.
Örnek: 1234567 kopya için,
_123Î4567Î_123Î4567
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-3 arasındaki adımları uygulayın.
)p.73
Basılan kopya sayısı Miktar Ekranı'nda gösterilir.
51
Miktar Ekranı
A4 boyutlu (Letter boyutlu) ve daha
büyük kağıt için kopya sayısı
görüntülenir.
Bu rakam, alt çizgiyi izleyen 3
basamaklı bir sayı ve 4 basamaklı bir
sayı olmak üzere iki değişmeli ekranla
görüntülenir.
Örnek: 1234567 kopya için,
_123Î4567Î_123Î4567
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-3 arasındaki adımları uygulayın.
)p.73
Basılan kopya sayısı Miktar Ekranı'nda gösterilir.
52
Toplam Miktar Ekranı
Makineyle basılan toplam kopya
sayısı gösterilir.
Bu rakam, alt çizgiyi izleyen 3
basamaklı bir sayı ve 4 basamaklı bir
sayı olmak üzere iki değişmeli ekranla
görüntülenir.
Örnek: 1234567 kopya için,
_123Î4567Î_123Î4567
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin. )p.73
Basılan toplam kopya sayısı Toplam Miktar Ekranında gösterilir.
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
1
2
3
4
5
53
Master Miktar Ekranı
Makineyle üretilen toplam master
sayısı gösterilir.
Bu rakam, alt çizgiyi izleyen 3
basamaklı bir sayı ve 4 basamaklı bir
sayı olmak üzere iki değişmeli ekranla
görüntülenir.
Örnek: 1234567 master için,
_123Î4567Î_123Î4567
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin. )p.73
Üretilen toplam master sayısı Toplam Miktar Ekranında gösterilir.
54
Baskı Silindiri Baskı Miktarı Ekranı
Makine üzerindeki mevcut baskı
silindiriyle basılan kopya sayısı
gösterilir.
Bu rakam, alt çizgiyi izleyen 3
basamaklı bir sayı ve 4 basamaklı bir
sayı olmak üzere iki değişmeli ekranla
görüntülenir.
Örnek: 1234567 kopya için,
_123Î4567Î_123Î4567
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-3 arası adımları izleyin. )p.73
Baskı silindiriyle basılan kopya sayısı, Baskı Silindiri Baskı Miktarı
Ekranı'nda gösterilir.
70
Taban IP adresi ayarı (Yalnızca
EZ3XX için)
Makine için bir IP adresi belirleyin.
)p.75
80
Kullanıcı Oluştur
PIN kodu girerek makineyi kullanmak
için en fazla 100 kullanıcı (yönetici
dahil) kaydedilebilir.
)p.78
Yönetici
U-1 ila U-99 (kullanıcı için)
81
Yönetim AÇIK/KAPALI*2
Kullanıcı Yönetimi işlevini etkinleştirir
ya da devreden çıkarır.
)p.80
KAPALI
AÇIK
82
Devreden çıkar*2
Makine erişim onayını AÇIK/KAPALI
konuma getirir.
)p.81
kullanılabilir kullanılamaz
83
Toplam Sayı Limiti (kullanıcı
başına)*2
Her kullanıcı için toplam sayı üst
limitini belirler.
)p.82
KAPALI
1 ila 9999
84
Master Sayı Limiti (kullanıcı başına)*2 KAPALI
Her kullanıcı için master sayı üst
limitini belirler.
)p.82
1 ila 9999
85
Toplam Sayacı Sıfırla (kullanıcı
başına)*2
Belirtilen kullanıcı için toplam sayıyı
siler.
)p.83
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
71
Gelişmiş Özellikler
Öğe
No.
Parametre Seçimi
Değiştirilebilir Öğeler
0
86
Master Sayacı Sıfırla (kullanıcı
başına)*2
Belirtilen kullanıcı için master sayacı
siler.
)p.83
87
Tüm Kullanıcı Sayaçlarını Sıfırla*2
Tek bir prosedürde toplam sayacı ve
master sayaçlarını sıfırlar.
)p.84
88
ID Sayaç Raporu Aylık Hatırlatma
KAPALI
ayarı*2
Düzenli hesaplandığında hesaplanan
tarih için hatırlatma tarihi ayarlanabilir.
)p.85
89
ID Sayaç Raporu Aylık Hatırlatma
(durdurma)*2
Mevcut ayın hesaplama sonuçları
çıkışını devreden çıkarmak için [
tuşuna basıldığında bir sonraki
hatırlatma tarihine kadar “idcc”
görüntülenmez.
1
2
3
4
5
1 ila 31
Not:
• ID Sayaç Raporu özelliğini kullanmak için RISO PC
Interface Card USB2.0 gereklidir.
)p.85
]
90
ID Sayaç Raporu Çıktısı*2
Her kullanıcı için makine kullanım
ayrıntılarının çıktısını alır.
)p.86
91
ID Sayaç Raporu Çıktısı ayarı*2
Hesaplama işlemi için çıktı alma
yöntemini belirler.
Baskı
Posta
Not:
• E-postadan çıktı almak için, RISO
Network Card (isteğe bağlı)
gereklidir.
72
95
Tüm Kullanıcı Yönetimi ayarlarını sil*2 )p.87
Yönetici dahil tüm kullanıcı ayarlarını
siler.
99
Başlangıç Ayarlarının Geri
Yüklenmesi
Başlangıç ayarları (fabrika varsayılan
ayarları) üzerinde yapılmış tüm Özel
Ayarlar modu ayarlarını sıfırlar.
“İşlem Prosedürü” bölümündeki 1-2 arası adımları izleyin. )p.73
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
Gelişmiş Özellikler
İşlem Prosedürü
Bu bölüm Özel Ayar modundaki öğelerin nasıl ayarlanacağını açıklamaktadır.
1
Not:
• No. 70 ile 95 (91 hariç) arasındaki öğeler için
işlem prosedürleri farklıdır.
tuşuna basarak göstergesinin
yakın.
– Öğe No. 70: )p.75
– Öğe No. 80 ila 95 (91 hariç): )p.78~)p.87
• Özel Ayarlar moduna ait başlangıç ayarlarını
geri yüklemek için, “99” yazıp [+] tuşuna ve
ardından
tuşuna basın.
3
[
] tuşuna basın.
Bu tuşa bastığınızda bir parametre numarası
seçebilirsiniz.
O anda ayarlı parametre numarası yanıp
sönmeye başlar.
Önemli!:
• RISO Network Card (isteğe bağlı) takılmışsa,
makine açıldıktan sonra bir dakika süreyle Özel
Ayarlar moduna giremeyebilirsiniz.
Not:
• Modu silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
2
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
değiştirilecek öğenin numarasını
girin.
Baskı Miktarı Ekranı, seçilmiş olan öğe
numarasına ait mevcut parametre ayarını
gösterir.
4
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
Değiştirilecek birden fazla öğe varsa, [+] tuşuna
basın ve ardından 2-4 arası adımları tekrarlayın.
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
73
Gelişmiş Özellikler
5
Ayarları tamamlamak için
basın.
tuşuna
Değiştirilen içerik programlanır ve normal moda
geri dönülür.
74
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
Gelişmiş Özellikler
IP Adresi Ayarı
Bir bilgisayara bağlandıktan sonra makineye IP adresi atamanız gerekir. Bir IP adresi atamaya başlamadan önce ağa bağlı
olduğunuzdan emin olun. Bir Ethernet kablosuyla ağa bağlanılmamışsa, girdiğiniz IP adresi makine kapatıldığında silinir.
Önemli!:
• EZ2XX için, IP adreslerini bağlı bilgisayardan atayın.
1
tuşuna basarak göstergesinin
yakın.
4
Girilen rakam Serbest Çoğaltma Boyutu
Ekranında gösterilecektir.
Önemli!:
• RISO Network Card (isteğe bağlı) takılmışsa,
makine açıldıktan sonra bir dakika süreyle Özel
Ayarlar moduna giremeyebilirsiniz.
Not:
• IP adresi numaralarının birbirlerinden noktayla
ayrılmış bölümlerine birinci alan, ikinci alan...
adı verilmiş olup bu sırada devam etmektedir.
• Makinenin başlangıç IP adresi ayarı
“0.0.0.0”'dır. Makinenin IP adresi "0.0.0.0"
ayarlandığında DHCP varsayılan olarak
devreye girer.
Not:
• İşlemi silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
2
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
öğe numarası girin.
Öğe numarası 70'dir.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak ilk
alana girin.
5
[
] tuşuna basın.
Bir sonraki alana geçin. Baskı Miktarı Ekranı
değişir.
3
[
] tuşuna basın.
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
75
Gelişmiş Özellikler
6
7
Adım 3 ve 4'ü tekrarlayarak
dördüncü alana kadar IP adresi girin.
tuşuna basın.
IP adresi ayarı tamamlanmıştır.
76
Başlangıç Ayarlarının Özelleştirilmesi [Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu)]
Gelişmiş Özellikler
Kullanıcı Yönetiminin
Ayarlanması
Bu makinede güvenliği sağlamak ve kullanıcı yönetimini geliştirmek için bir Kullanıcı Yönetimi fonksiyonu bulunur.
Kullanıcı Yönetimi fonksiyonları, kullanıcılar için bireysel olarak makine erişimi ayarı yapmanıza (Kullanıcı Yarat) ve
kullanıcı erişimi raporu (ID Sayaç Raporu) basmanıza olanak tanır.
Ayarı
Tanım
Öğeler
Yönetim AÇIK/KAPALI
Aşağıdaki ayarları etkinleştirir.
AÇIK/KAPALI
Kullanıcı Oluştur
Yönetici ve kullanıcıları
kaydeder ve erişim
sınırlamalarını ayrı ayrı ayarlar.
Yönetici ve kullanıcı kaydı (PIN kodu/Grup
atama), Devre Dışı, Toplam Sayaç Limiti,
Master Sayacı Limiti
ID Sayaç Raporu (Erişim
Yönetimi)
Erişim sınırlandırmaları ve
kullanıcıya göre sayı raporu
basar.
ID sayaç raporu çıktısı, çıktı tarihi hatırlatıcı,
sayaç temizleme (her kullanıcı/tüm kullanıcılar)
Kullanıcıları yönetmek için tüm kullanıcıların kaydedilmesi gerekir.
Ayrıca, kullanıcılar makineyi kullanmak için bir PIN kodu girmelidir.
Bu bölümde, Kullanıcı Yönetimi fonksiyonun kullanılmasıyla ilgili ayarlar ve bu ayarların Yönetici tarafından nasıl
yapılacağı açıklanmaktadır.
Not:
• Kullanıcı Yönetimi fonksiyonu bir yönetici oluşturulmadığında açılamaz. Öğe No. 80'den (80→ 81→ 82…)
başlayarak sırayla Özel Ayar modundaki öğelerin düzenlenmesi önerilir.
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
77
Gelişmiş Özellikler
Yöneticinin/Kullanıcıların Kaydedilmesi
[Create User (Kullanıcı Oluştur)]
Kullanıcı Yönetimi fonksiyonunu etkinleştirmek için öncelikle yöneticinin kaydedilmesi gerekir.
En fazla 100 kullanıcı kaydedilebilir (yönetici dahil).
Her kullanıcı numarası için bir PIN kodu ve grup numarası ayarlanır.
Not:
• Girilen değeri iptal etmek için [C] tuşuna basın.
• Önceki adıma dönmek için [
1
] tuşuna basın.
tuşuna basın.
3
Gösterge yanar.
Not:
• Ayarı silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
2
Bir öğe numarası girin.
] tuşuna basın.
“0” yanıp sönerken “U- 0” görüntülenir. Bir
kullanıcı kaydetmek için adım 4'e gidin.
“0” yanıp sönmezse, yöneticiyi kaydedin. Adım 5'e
gidin.
4
Önemli!:
• RISO Network Card (isteğe bağlı) takılmışsa,
makine açıldıktan sonra bir dakika süreyle Özel
Ayarlar moduna giremeyebilirsiniz.
[
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
kaydetmek (veya değiştirmek) için
kullanıcı numarasını (1 ila 99) girin.
Yöneticinin kaydını değiştirmek için “0” girin.
5
[
] tuşuna basın.
“PASS” görüntülendiğinde makine otomatik
olarak PIN kodu giriş moduna geçer.
O anda kaydedilen PIN kodu yanıp söner.
PIN kodu kaydedilmezse “0” yanıp söner.
Öğe numarası 80'dir.
Not:
• Girilen kullanıcı numarası zaten kayıtlıysa,
kayıtlı PIN kodu görüntülenir.
• Bu kaydı silmek için “0” girin ve [ ] tuşuna
basın. (Kayıt silme işlemi uygulanır ve işlem
adım 4'e döner.)
• Yönetici kaydını silmek için bkz. “Tüm Kullanıcı
Yönetim Fonksiyonu Ayarlarının Silinmesi”.
)p.87
Ancak, bu kullanıcı kaydı gibi tüm Kullanıcı
Yönetimi ayarlarını siler.
78
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
Gelişmiş Özellikler
6
PIN kodunu girin.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak PIN kodunu girin
(0 hariç dört sayısal hane).
7
[
Not:
• 99 numaralı kullanıcıyı kaydettikten sonra, öğe
numarası girişi moduna geri dönülür.
] tuşuna basın.
Not:
• PIN kodu zaten kayıtlıysa, alarm çalar ve hata
No. (F-38) görüntülenir. Hatayı gidermek için
tuşuna basın. (Adım 6'ya geri dönülür.)
8
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
grup numarasını (1 ila 32) girin.
Not:
• Bir grup ayarlamazsanız, “0” girin.
• Gruba göre kullanımı saymak için RISO
Network Card (isteğe bağlı) gereklidir.
9
[
] tuşuna basın.
Kayıt işlemi uygulanır ve sonraki kullanıcı
numarası görüntülenir.
Diğer kullanıcıların kayıt işlemine devam etmek
için 4 ila 9. adım arasındaki işlemleri tekrarlayın.
Normal moda geri dönmek için
tuşuna veya
tuşuna basın.
Önemli!:
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, kayıt iptal edilir ve normal mod
ekranı geri yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar uygulanır ve normal mod geri
yüklenir.
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
79
Gelişmiş Özellikler
Yönetim AÇIK/KAPALI Seçeneğinin
Ayarlanması
Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur” penceresinde kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
2
tuşuna basın ve öğe numarası
olarak “81” girin.
[
4
[
] tuşuna basın.
“Yönetim AÇIK/KAPALI” ayarı güncellenir ve öğe
numarası giriş modu geri yüklenir.
Ayarlanacak sonraki öğe numarası girilebilir.
Normal moda geri dönmek için
tuşuna veya
tuşuna basın.
] tuşuna basın.
“Yönetim AÇIK/KAPALI” modu etkinleştirilir.
Önemli!:
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
0: KAPALI
1: AÇIK
80
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar iptal edilir ve normal mod geri
yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar uygulanır ve normal mod geri
yüklenir.
• “Yönetim AÇIK/KAPALI” ayarı “AÇIK” olarak
ayarlanırsa kullanıcılardan işlemler sırasında
erişimi doğrulamaları istenir. Kullanıcı Oluştur
seçeneğinde ayarlanan PIN kodunun girilmesi
normal modu geri yükler. )p.31
Gelişmiş Özellikler
Kullanıcıyı askıya al
Bir kullanıcıyı makineyi kullanmak üzere etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Devre dışı bırakılan bir kullanıcının makineyi kullanmasına izin verilmez.
Önemli!:
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur” penceresinde kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
2
tuşuna basın ve öğe numarası
olarak “82” girin.
[
5
0: AÇIK
1: KAPALI
] tuşuna basın.
Kullanıcı numarası giriş ekranı etkinleştirilir.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
6
[
] tuşuna basın.
Seçilen kullanıcı askıya alınır ve sonraki kayıtlı
kullanıcı numarası görüntülenir.
Diğer kullanıcıları devre dışı bırakmak için 3 ila 6.
adım arasındaki işlemleri tekrarlayın.
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
4
[
] tuşuna basın.
“Devre Dışı” modu etkinleştirilir.
Not:
• Kayıtlı olmayan bir kullanıcı numarası ya da
yönetici No. “0” girmeniz durumunda, alarm
çalar ve kullanıcı numarası giriş moduna geri
dönülür. Doğru bir kullanıcı numarası girin.
Önemli!:
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar iptal edilir ve normal mod geri
yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar uygulanır ve normal mod geri
yüklenir.
• Devre dışı bırakılmış bir kullanıcı PIN kodunu
girdiğinde bir Hata Numarası (F-39)
görüntülenir. Hatayı gidermek için
basın.
tuşuna
Not:
• Son kaydedilen kullanıcı askıya alındığında,
öğe numarası giriş modu geri yüklenir.
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
81
Gelişmiş Özellikler
Kullanıcı Kullanımı Üst Limitinin Ayarlanması
Toplam Sayaç Limitini veya Master Sayacı Limitini ayarlayın. Limitler 9999'a kadar ayarlanabilir.
Önemli!:
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur” penceresinde kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
tuşuna basın ve öğe numarasını
girin.
5
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
limit sayısını girin.
Öğe numaraları şöyledir:
• Toplam Sayaç Limiti: 83
• Master Sayacı Limiti: 84
2
Not:
• Üst limit sayısı olarak “0” ayarlanması sınırsız
baskıya olanak verir.
[+] tuşuna basın.
Kullanıcı numarası giriş ekranı etkinleştirilir.
6
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
4
[
[
] tuşuna basın.
Üst limit ayarı uygulanır ve bir sonraki kayıtlı
kullanıcı numarası görüntülenir.
Diğer kullanıcılar için üst limiti ayarlamaya devam
etmek için 3 ila 6. adım arasındaki işlemleri
tekrarlayın.
] tuşuna basın.
“Toplam Sayaç Limiti” modu veya “Master Sayacı
Limiti” modu görüntülenir.
Önemli!:
Not:
• Kayıtlı olmayan bir kullanıcı numarası girmeniz
durumunda, alarm çalar ve kullanıcı numarası
giriş modu geri yüklenir. Doğru bir kullanıcı
numarası girin.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar iptal edilir ve normal mod geri
yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar uygulanır ve normal mod geri
yüklenir.
• Bir alarm çalar ve baskı sırasında Toplam
Sayacı (Master Sayacı) üst limite ulaştığında bir
Hata Numarası (F-04) görüntülenir. Hatayı
gidermek için
tuşuna basın. Baskıyı
yeniden başlatmak için yöneticinize başvurun
ve toplam sayacı (TC) veya master sayacı (MC)
silin. )p.83
Not:
• Sayaç son kaydedilen kullanıcı için
ayarlanmışsa, öğe numarası giriş modu geri
yüklenir.
82
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
Gelişmiş Özellikler
Her kullanıcı için TC veya MC'nin silinmesi
Mevcut TC veya MC'yi her kullanıcı için silebilirsiniz. TC veya MC sayaçlarındaki değerleri tüm kullanıcılar için tek bir
işlemle de silebilirsiniz.
Önemli!:
• Sayaç silindikten sonra işlem geri alınamaz.
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur”'da kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
tuşuna basın ve öğe numarasını
girin.
5
[
] tuşuna basın.
“PC--” görüntülenir ve ardından toplam sayacı
görüntülenir.
Öğe numaraları şöyledir:
• Toplam Sayacını Sıfırla: 85
• Master Sayacını Sıfırla: 86
2
[
Not:
] tuşuna basın.
• [ ] tuşuna tekrar basıldığında, sayaçlar
silinmeden bir sonraki kullanıcı numarası
görüntülenir. (Adım 3'ten başlayın.)
Kullanıcı numarası giriş ekranı etkinleştirilir.
6
3
kullanıcılar için tek seferde silmek için,
aşağıdaki adımları izleyin:
1) Kullanıcı numarası modunda “00” girin.
2) [+] tuşuna basın.
Tüm kullanıcılar için toplam sayacı
(master sayacı) silinir ve öğe numarası
giriş ekranı geri yüklenir.
4
Baskı Miktarı Ekranında görüntülenen TC veya
MC silinir.
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre numarası girin.
z Toplam sayacını (master sayacı) tüm
[
] tuşuna basın.
“LC--” görüntülenir ve ardından ayarlanan üst limit
sayısı görüntülenir.
[C] tuşuna basın.
7
[
] tuşuna basın.
Sayaç silinir ve sonraki kayıtlı kullanıcı numarası
görüntülenir.
Diğer kullanıcıların kopya/master sayacını silmek
için 3 ila 9. adım arasındaki işlemleri tekrarlayın.
Önemli!:
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, silme işlemi iptal edilir ve normal
mod geri yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, silme işlemi uygulanır ve normal
mod geri yüklenir.
Not:
• Sayaç son kaydedilen kullanıcı için silinmişse,
öğe numarası giriş modu geri yüklenir.
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
83
Gelişmiş Özellikler
Tüm Kullanıcı Sayaçlarının Sıfırlanması
Tek bir işlemle tüm kullanıcıların kopya ve master sayaçlarını silebilirsiniz.
Önemli!:
• Sayaç silindikten sonra işlem geri alınamaz.
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur”'da kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
tuşuna basın ve öğe numarası
olarak “87” girin.
2
[
] tuşuna basın.
“Tüm Kullanıcı Sayaçlarını Sıfırla” modu
etkinleştirilir.
3
tuşuna basın.
Tüm kullanıcı sayaçlarını silme işlemi uygulanır
ve normal mod geri yüklenir.
84
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
Gelişmiş Özellikler
ID Sayaç Raporu Hatırlatmanın Ayarlanması
Sayaç sonucu düzenli olarak ayın belirli bir gününde çıkarılıyorsa, o günü hatırlatma tarihi olarak ayarlayın. Her ay
ayarlanan tarihte “idcc” görüntülenir ve alarm çalar.
Önemli!:
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur”'da kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
Not:
• ID Sayaç Raporu özelliğini kullanmak için RISO PC Interface Card USB2.0 gereklidir. Buna ek olarak, E-postadan
raporun çıktısını almak için isteğe bağlı RISO Network Card da gereklidir.
• Sayaç tarihi için 1 ila 31 arasında tercih yapabilirsiniz. Herhangi bir sayım tarihi ayarlamamak için “0” seçeneğini
seçin.
• Hatırlatma tarihini 29 ila 31 arasında seçerseniz ve ilgili ayın gün sayısı, Şubat ayında olduğu gibi, bu sayılardan
azsa, ayın son günüde “idcc” görüntülenir.
1
2
tuşuna basın ve öğe numarası
olarak “88” girin.
[
4
[
] tuşuna basın.
Sayım tarihi uygulanır ve öğe numarası giriş
ekranı geri yüklenir.
] tuşuna basın.
Geçerli ayar yanıp söner. Herhangi bir şey
ayarlanmamışsa “0” görüntülenir.
Önemli!:
3
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak
sayım tarihini girin.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar iptal edilir ve normal mod geri
yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, ayar uygulanır ve normal mod geri
yüklenir.
Not:
• Sayım tarihinde, makine açıldığında alarm
çalar ve “idcc” görüntülenir. Sayım sonucunu
çıkarın. )p.86
• Alternatif olarak, geçerli aya ilişkin sonuçları
çıkarmayacaksanız “ID Sayaç Raporu Aylık
Hatırlatma (durdurma)” (öğe numarası:89)
seçeneğini kullanın; “idcc” sonraki ayın sayım
tarihine kadar görüntülenmez. )p.72
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
85
Gelişmiş Özellikler
ID Sayaç Raporu Çıktısının Alınması
Makinenin tüm kullanıcılar tarafından kullanım listesi yazdırılabilir.
Önemli!:
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur”'da kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
• Kağıt Besleme Tepsisine A4 boyutunda kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
• “Yönetim AÇIK/KAPALI”, “KAPALI” olarak ayarlanmış durumdayken çıktı alınırsa, “Yönetim AÇIK/KAPALI”
seçeneğinin “AÇIK” olduğu döneme ilişkin makine durumunun da çıktısı alınır.
Not:
• ID Sayaç Raporu özelliğini kullanmak için RISO PC Interface Card USB2.0 gereklidir. Buna ek olarak, E-postadan
raporun çıktısını almak için isteğe bağlı RISO Network Card da gereklidir.
• Hatırlatma tarihini ayarlayabilirsiniz. )p.85
• Çıkış yöntemi olarak Baskı ya da E-posta eki arasından seçim yapabilirsiniz. )p.72
1
tuşuna basın.
Gösterge yanar.
3
[
] tuşuna basın.
Çıkış işlemi gerçekleştirilir ve öğe numarası giriş
ekranı geri yüklenir.
Önemli!:
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, sayım sonucu çıkarılmaz ve
normal mod geri yüklenir.
• [ ] tuşuna basmadan önce
tuşuna
basarsanız, sayım sonucu çıkarılır ve normal
mod geri yüklenir.
Önemli!:
• RISO Network Card (isteğe bağlı) takılmışsa,
makine açıldıktan sonra bir dakika süreyle Özel
Ayarlar moduna giremeyebilirsiniz.
Not:
• Ayarı silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
2
Öğe numarası olarak “90” girin ve
[
] tuşuna basın.
“ID Sayaç Raporu Çıktısı” modu etkinleştirilir.
86
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
Gelişmiş Özellikler
Tüm Kullanıcı Yönetim Fonksiyonu Ayarlarının
Silinmesi
Yönetici de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların ayarları silinir.
Silinen öğe numaraları şöyledir:
•
•
•
•
•
Kullanıcı Oluştur
Yönetim AÇIK/KAPALI
Kullanıcıyı Askıya Al
Toplam Sayaç Limiti (kullanıcı başına)
Toplam Master Limiti (kullanıcı başına)
Önemli!:
• Kullanıcı Yönetimi fonksiyonu temizlendikten sonra işlem geri alınamaz.
• Yöneticinin önceden “Kullanıcı Oluştur”'da kaydolması gerekmektedir. ()p.78)
1
tuşuna basın.
Gösterge yanar.
3
tuşuna basın.
Kullanıcı Yönetimi fonksiyonu ayarlarını silme
işlemi uygulanır ve normal mod geri yüklenir.
Önemli!:
• RISO Network Card (isteğe bağlı) takılmışsa,
makine açıldıktan sonra bir dakika süreyle Özel
Ayarlar moduna giremeyebilirsiniz.
Not:
• Ayarı silmek için,
tuşuna tekrar basarak
göstergesini söndürün.
2
Öğe numarası olarak “95” girin ve
[
] tuşuna basın.
“Tüm Kullanıcı Yönetimi ayarlarını sil” modu
etkinleştirilir.
Kullanıcı Yönetiminin Ayarlanması
87
Sarf Malzemelerinin
Değiştirilmesi ve
Atılması
Mürekkep Kartuşunun
Değiştirilmesi
Mürekkep Kartuşu boşaldığında Mürekkep Değiştirme göstergesi yanar. Yeni bir Mürekkep Kartuşu takın.
Önemli!:
• Mürekkep Kartuşunda Riso tarafından belirtilmiş ürünlerin kullanılması önerilir.
• Mürekkep Kartuşunu değiştirirken gücü AÇIK bırakın.
• Mürekkep Kartuşunun aynı renkte olduğundan emin olun. Mürekkep rengini değiştirmek isterseniz Baskı Silindirini
değiştirin.
1
Ön Kapağı açın.
2
Boş Mürekkep Kartuşunu
yuvasından çıkarın.
Mürekkep Kartuşunu saat yönünün tersine çevirin
(
), ve çekip çıkarın.
: Kilit açık
88
Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
3
Yeni Mürekkep Kartuşunun başlığını
çıkarın.
5
Mürekkep Kartuşunu kilitlemek için saat yönünde
Mürekkep Kartuşunun başlığını döndürerek
çıkarın.
Önemli!:
• Yeni Mürekkep Kartuşunun çıkış yüzeyine
dokunmayın veya darbe almasına engel olun.
Mürekkep Kartuşunun açık kısmının arkasında
bulunan etiketi çıkarmayın.
4
Yeni Mürekkep Kartuşunu takın.
Mürekkep Kartuşunun üzerindeki oku yuvadaki
işaretiyle aynı hizaya getirip Mürekkep
Kartuşunu durana kadar itin.
Mürekkep Kartuşunu kilitleyin.
(
) döndürün.
: Kilit kapalı
6
Ön Kapağı kapatın.
Not:
• Başlığı muhafaza etmek için Mürekkep Kartuş
Kapağı Yuvasını kullanabilirsiniz.
• Boş Mürekkep Kartuşunu, yerel yönetmeliklere
uygun şekilde atın.
)p.95
Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi
89
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
Master Rulosunun Değiştirilmesi
Master Rulosunun tamamı tükendiğinde, Master Değiştirme göstergesi yanar. Yeni bir Master Rulosu ile değiştirin.
Önemli!:
• Master Rulosunda Riso tarafından belirtilmiş ürünlerin kullanılması önerilir.
• Master'ı değiştirirken gücü AÇIK bırakın.
1
Ön Kapağı açın.
3
Master Üretme Birimini çekip
çıkarın.
Master Üretme Birimi Kolunu kavrayarak Master
Üretme Birimini sonuna kadar çekin.
2
Master Üretme Birimi Serbest
Bırakma düğmesinin göstergesinin
yandığını kontrol edin.
Işık sönükse, Master Üretme Birimi Serbest
Bırakma düğmesine basarak göstergesini yakın.
:Master Üretme Birimi Serbest Bırakma
düğmesi
Not:
• Baskı Silindiri dışarı çıkık haldeyken Master
Üretme Birimi dışarı çıkaramazsınız. Baskı
Silindiri'ni yerine yerleştirin ve ardından Master
Üretme Birimi Serbest Bırakma düğmesine
basın.
)p.96
90
Master Rulosunun Değiştirilmesi
4
Master Üretme Birimi Kapağını açın.
Master Üretme Birimi Kapak Kolunu kavrayarak
Master Üretme Birimi Kapağını açın.
5
Master Rulo Tutucusunu açın.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
6
Tükenmiş Master Rulosunu çıkarın.
8
Master Rulo Tutucusunu kapatın.
Master Rulo Tutucusunu kapattıktan sonra
ambalajı çıkarın.
Not:
• Tükenmiş Master Rulosunu yerel
yönetmeliklere uygun şekilde atın.
)p.95
7
Yeni bir Master Rulosunu takın.
Yeni Master Rulosunun paketini (şeffaf film)
çıkarın ve ruloyu, master çekirdeğinin üzerindeki
işareti sola gelecek şekilde yerleştirin.
9
Master rulosunun ön kenarını Master
Kılavuz Kanatçığının altındaki girişe
sokun.
Ön kenarı durana kadar sokun ( ).
Master gevşekse, sağ iç taraftaki kanadı geriye
doğru döndürün ( ).
Önemli!:
• Paketi çıkarırken
işaretinin bulunduğu
bölüme zarar vermemeye dikkat edin. Bu bölüm
bükülürse veya delikli bölüm kesilirse master
rulosu kullanılamaz.
Master Rulosunun Değiştirilmesi
91
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
İpucu:
• Master'ın ön kenarını iyi yerleştiremezseniz şu
prosedürü izleyin:
1)
Master Kılavuz Kanatçığını kaldırın.
Master Kılavuz Kanatçığını kaldırmak için
Master Kılavuz Kanatçığının yanındaki tekeri
içe doğru döndürün.
2)
Master Rulosunu oklarla gösterilen
çizgiye kadar çekin.
Master Kılavuz Kanatçığını orijinal
konumuna alçaltın.
3)
10 Üniteleri orijinal konumlarına getirin.
Master Üretme Birimi Kapağını kapatın, Master
Üretme Birimini orijinal konumuna getirin ve Ön
Kapağı kapatın.
92
Master Rulosunun Değiştirilmesi
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
Master Atık Kutusunun Boşaltılması
1
Master Atık Kutusunu çekip çıkarın.
2
Master Atık Kutusu kolu kilitliyse, açmak için kolu
öne doğru kaydırın.
Çıkartılan masterleri atın.
Master Atık Kutusunu öne doğru eğin ve Dışarı
İtme Koluna basarak kullanılmış master'ı
doğrudan çöp kutusuna (veya poşetine) atın.
3
Master Atık Kutusunu yerine
yerleştirin.
Master Atık Kutusunun Sapını kavrayarak kutuyu
sola doğru çekin.
Master Atık Kutusunu gidebileceği son noktaya
kadar iterek takın.
Önemli!:
• Master Atık Kutusu asma kilitle kilitlenmişse,
kilidin açılması için yöneticinize başvurun.
Not:
• Gerekirse, Master Atık Kutusunu kilitlemek için
kolu geriye doğru kaydırın ve daha fazla
güvenlik sağlamak için kilit takın.
)p.94
• Çıkartılan master'ları yerel yönetmeliklere
uygun şekilde atın. )p.95
Master Atık Kutusunun Boşaltılması
93
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
İpucu:
Makinenin Master Atık Kutusu bir kilit kullanılarak
veya başka yollarla kilitlenebilir; bu durumda
Master Atık Kutusu çıkarılamaz ve kullanılmış
master'lerin dışarıya sızıntı yapması önlenmiş
olur. (7 mm genişliğindeki delikten geçebilecek
sıradan bir kilit satın alın.)
Önemli!:
• Baskı işleminin sonunda, master baskı işlemine
olanak sağlayacak şekilde “Baskı Silindirinin”
etrafında sarılı kalır. Silindirdeki master, Master
Atık Kutusu kilitlenmiş olsa bile bulunduğu
yerden alınabilir. Sızıntıları önlemek için Gizli
özelliğini kullanın.
94
Master Atık Kutusunun Boşaltılması
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
Kullanılmış Sarf Malzemelerinin
Atılması
Tükenmiş Mürekkep Kartuşlarını, Master Rulolarını ve çıkartılan master'ları yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.
Gerekirse, belirli elemanları doğru şekilde atmak için aşağıdaki prosedürleri izleyerek kenara ayırın.
Mürekkep Kartuşu
Okun yanındaki etiketi (metal dahil) Mürekkep Kartuşunun çıkış yüzeyinden çıkarın ve bunları ayrı olarak atın.
Zira Mürekkep Kartuşunun çıkış yüzeyine mürekkep yapışmış olabilir, giysilerinizi kirletmemeye dikkat edin.
Mürekkep Kartuşu malzemesi: plastik (polipropilen, polietilen)
Etiket malzemesi: plastik (metal dahil)
Master Rulosu
Uç bölümünün altına, üzerinde
işareti bulunan metal bir parça monte edilmiştir.
Bileşenin bu bölümü kolayca ayrılabilmesi için delinmiş olduğundan, doğru şekilde atmak için deliklerden yırtın.
Çekirdek malzemesi: kağıt
Master malzemesi: plastik, Japon kağıdı
Kesip çıkarılan bileşenin malzemesi: plastik (metal dahil) ve kağıt
Çıkartılan Master
Master malzemesi: plastik, Japon kağıdı
Mürekkep malzemesi: petrol hidrokarbon, su, pigment
Kullanılmış Sarf Malzemelerinin Atılması
95
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
Baskı Silindirinin Takılması ve
Çıkarılması
Renkli tamburla değiştirirken veya kağıt sıkışmalarıyla uğraşırken, Baskı Silindirini çıkarın, gerekli işlemleri yapın ve
silindiri yerine takın.
Önemli!:
• Yerinden çıkardığınız Baskı Silindirini yatay şekilde koymaya dikkat edin.
• Baskı Silindirini çıkarırken veya değiştirirken gücü AÇIK bırakın.
• Yeni Baskı Silindirini tambur yuvasına yerleştirip yatay konumda tuttuğunuzdan emin olun.
1
Ön Kapağı açın.
3
Baskı Silindirini çekip çıkarın.
Baskı Silindiri Kolunu kavrayarak Baskı Silindirini
sonuna kadar çekin.
2
Baskı Silindiri Serbest Bırakma
düğmesinin göstergesinin yandığını
kontrol edin.
Gösterge sönükse, Baskı Silindiri Serbest
Bırakma düğmesine basarak göstergeyi yakın.
4
Baskı Silindirini çıkarın.
Baskı Silindirini iki elinizle tutarak kılavuzdan
çıkarın.
BDikkat:
:Baskı Silindiri Serbest Bırakma düğmesi
Not:
• Baskı Silindiri dışarı çıkık haldeyken Master
Üretme Birimi'ni çıkaramazsınız.
Master Üretme Birimini yerine yerleştirin ve
ardından Baskı Silindiri Serbest Bırakma
düğmesine basın.
)p.90
96
Baskı Silindirinin Takılması ve Çıkarılması
• Baskı Silindiri üzerindeki konektöre dokunmayın.
Buna uymamanız halinde Baskı Silindiri statik
elektrik ve diğer faktörler nedeniyle
arızalanabilir.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ve Atılması
5
Baskı Silindirinin Takılması.
işaretini kılavuz üzerindeki
işareti ile
hizalayıp Baskı Silindirini kılavuza göre yatay
olacak şekilde konumlandırın.
Not:
• Baskı Silindirini elinizle döndürürseniz,
kurulumdan sonra
ve
işaretleri aşağıda
gösterildiği gibi hizalanacak şekilde
döndürdüğünüzden emin olun.
6
Üniteleri orijinal konumlarına getirin.
Baskı Silindirini yerine yerleştirin ve ardından Ön
Kapağı kapatın.
Baskı Silindirinin Takılması ve Çıkarılması
97
Temizlik
Güvenlik Kılavuzu - Temizlik
Bu bölümde makinenin temizliği sırasında uyulması gereken talimatlar yer almaktadır.
Makineyi temizlemeden önce bu bölümü okuyun.
AUYARI:
• Makinenin herhangi bir bölümünü temizlemeden önce makineyi kapatın.
• Sabit kapakların hiçbirini çıkarmayın.
• Herhangi bir tehlikeli durumdan şüphelendiğiniz veya makine hakkında bir soru veya sorununuz olduğu takdirde
derhal satıcınızla (veya yetkili servis temsilcinizle) temasa geçin.
• Makineyi hareket ettirmeden önce satıcınızla (veya yetkili servis temsilcinizle) iletişim kurun.
• Yetkisiz kişilerin ayar veya onarım yapmasına izin vermeyin.
BDikkat:
• Makinenin içinde hassas hareketli elemanlar bulunmaktadır. Makineyi bu kılavuzda belirtilmiş olandan farklı bir
biçimde kullanmayın.
• Metal parçaların kenarlarına dikkat edin, yaralanmaya neden olabilirler.
• Makinede hiçbir modifikasyon yapmayın veya hiçbir parçasını sökmeyin.
• Riso tarafından yetkilendirilmemiş personelce yapılan bakım işlemlerinden ne Riso ne de yetkili satıcısı sorumlu
tutulabilir.
98
Güvenlik Kılavuzu - Temizlik
Temizlik
Temizlik
Termal Baskı Kafası
Master Rulosunu her değiştirdiğinizde Termal Baskı Kafasını temizleyin. Master Üretme Birimi Kapağını açın ve
ünitenin arka tarafındaki Termal Baskı Kafasını yumuşak bir bez veya kağıt mendille yavaşça silin.
BDikkat:
• Termal Baskı Kafası son derece hassas olduğundan, darbe veya sert bir cisimden kaynaklanacak çiziklerden
kaçının.
• Termal Baskı Kafası statik elektriğe (ve bundan doğacak zararlara) karşı hassas olduğundan, temizliğe
başlamadan önce gövdedeki statik elektriği boşaltın.
Not:
• Daha etkili bir temizlik için, Termal Baskı Kafasını silmeden önce yumuşak bez veya kağıt mendili az miktarda
alkolle nemlendirin.
Tarama Camı ve Tarama Kapağı
Tarama Camı ve/veya Tarama Kapağı kirlenmişse, yumuşak bir bez veya kağıt mendille nazikçe silin.
BDikkat:
• Tarama Camı son derece nazik olduğundan, darbe veya sert bir cisimden kaynaklanacak çiziklerden kaçının.
Temizlik
99
Temizlik
Tarama Camı ve ADF Ünitesi'nin (isteğe bağlı)
Beyaz Silindiri
Tarayıcı Camı ve Beyaz Silindir'i yumuşak bir bez veya kağıt mendille birkaç kez silin.
BDikkat:
• Tarayıcı Camı son derece nazik olduğundan, darbe veya sert bir cisimden kaynaklanacak çiziklerden kaçının.
Not:
• Daha etkili bir temizlik için, Tarayıcı Camı veya Beyaz Silindir'i silmeden önce yumuşak bez veya kağıt mendili az
miktarda alkolle nemlendirin.
Basınç Silindiri
Baskı kağıdını Baskı Silindirine doğru bastıran Basınç Silindiri kirlenmişse, kopyaların arkasında şeritler halinde
lekeler görülebilir.
Bu olduğu takdirde, Basınç Silindirini alkolle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle yavaşça silin.
BDikkat:
• Elinizi ünitenin üzerine koyduğunuzda, kağıt ayırma kancasına ve kağıt çıkarma kancasına dokunmayın.
Kancaların sivri ucu elinizi acıtabilir.
100
Temizlik
Temizlik
Yazıcının Dışı
Makineyi tozdan korumak için, makinenin dış yüzeyini düzenli olarak yumuşak bir bezle silin.
Temizlik maddesi kullanacaksanız, satıcınız (veya yetkili servis temsilciniz) tarafından önerilen bir temizlik maddesi
kullanın.
BDikkat:
• Makinenin dışı plastik olduğu için, temizlik sırasında asla alkol veya çözücü kullanmayın.
Temizlik
101
Arıza Giderme
Kontrol ve Hata Ekranı
Makinede bir arıza meydana geldiğinde veya sarf malzemeleri veya diğer bölümler henüz hazır değilken, Kontrol ve
Hata Ekranı hata yerlerini ve hata tiplerini belirten rakamları gösterir. Bazı hatalarda, hata numaraları Hata Numarası
Ekranında (Baskı Miktarı Ekranı) gösterilir.
Kontrol ve Hata Ekranıyla Kontrol Yapılması
Hata tiplerini gösteren göstergelerin yanında, hata yerlerini gösteren numaralar yanar.
Ekranı kontrol edin ve ileriki sayfalarda anlatılan yöntemlere göre uygun prosedürü uygulayın.
1) Hata Yeri Göstergesi [*1]
z
Hata yerlerine karşılık gelen sayılar yanar.
2)
Kalan master miktarı azaldığında yanıp söner,
master tamamen tükendiğinde yanar.
gösterge [*2]
Fonksiyon kullanımda iken yanar.
)p.110
z
3) Hata Tipi Göstergesi [*3]
z
Jam (Sıkışma) Göstergesi
Makine veya ADF ünitesi (isteğe bağlı) içinde
kağıt sıkıştığında yanar.
z
Check Settings (Ayarları Kontrol
Et) Göstergesi
Baskı Silindiri, kağıt veya diğer öğeler henüz
ayarlanmamışsa yanar.
z
Call Service (Servis Çağır) Göstergesi
Servis personelinden tavsiye veya destek
gerektirecek bir hata meydana geldiğinde yanar.
z
Maintenance Call (Bakım Çağrısı)
Göstergesi
Düzenli bakım zamanı geldiğinde yanar.
102
Kontrol ve Hata Ekranı
Replace Master Roll (Master
Rulosunu Değiştir) Göstergesi
Empty Disposal Box (Atık
Kutusu'nu Boşalt) Göstergesi
Master Atık Kutusu dolduğunda yanar.
z
Replace Ink Cartridge (Mürekkep
Kartuşunu Değiştir) Göstergesi
Kalan mürekkep miktarı azaldığında yanıp
söner, mürekkep tamamen tükendiğinde yanar.
4) Hata Numarası Ekranı
(Baskı Miktarı Ekranı) [*4]
Hata numaraları Baskı Miktarı Ekranında
görüntülenir ve yanıp sönerler.
Hata içerikleri alfabetik karakterler (tek basamak)
ve sayısal karakterlerle (iki basamak) gösterilir.
Arıza Giderme
göstergesi [Alan *3] yanıp söndüğünde
Hata yerlerini ve hata numaralarını (Hata Numarası Ekranı) kontrol edin ve şu işlemleri yapın:
Yer No.
Hata No.
A-06
Neden
Eylem
Kağıt Besleme Tepsisi altında veya Kağıt Besleme Tepsisi altında veya kağıt
kağıt üstünde herhangi bir cisim var. üstünde herhangi bir cisim olup olmadığını
kontrol edin. Herhangi bir cisim varsa, alın.
Master, Baskı Silindiri etrafına
düzgün şekilde sarılmamış.
1) Baskı Silindirini çıkarın. )p.96
2) Baskı Silindirini Serbest Bırakma Koluna
(
) basın, Baskı Silindirinin kenarını tutun
ve Silindiri kelepçe plakası (master'ı
kilitleyen metal plaka) üste gelene kadar
(
) döndürün.
3) Kelepçe plakasının kilidini açmak için
Kelepçe Plakası Serbest Bırakma Koluna
( ) basın, master'ı kenarından tutun ve
ardından Baskı Silindirini döndürürken
master'ı ayırın ( ).
A-02
4) Baskı Silindirini
5)
6)
7)
8)
işaretleri çakışana kadar
döndürün.
Baskı Silindirini makineye yerleştirin.
Master Üretme Birimini çıkarın ve master'ı
tekrar ayarlayın.
Master Üretme Birimini yerine yerleştirin.
master hazırlama işlemini tekrar
gerçekleştirin.
Kontrol ve Hata Ekranı
103
Arıza Giderme
Yer No.
Hata No.
Neden
Eylem
Master, Baskı Silindiri etrafına
düzgün şekilde sarılmamış.
BDikkat:
Bir master, Master Atık Kutusuna
gönderilmemiştir.
1) Baskı Silindirini çıkarın ve tambur üzerindeki
A-02
A-04
• Baskı Silindirinde pek çok metal parça
bulunmaktadır. Baskı Silindirine
gerekmedikçe dokunmayın. Bu parçalar
parmaklarınızı kesebilir.
• Baskı Silindirini elle döndürürken, Baskı
Silindirinin arka tarafındaki sapı tutun.
Parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
• Baskı Silindirini elle döndürürken, Baskı
Silindirinin kenarını tutun. Master'a
bastırırsanız parmaklarınıza mürekkep
bulaşabilir.
• Kelepçe Plakası, Kelepçe Plakası Serbest
Bırakma Kolu bastırıldığında açılır.
Parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
• Ayrılmış master, mürekkeple kaplıdır.
Master'ın başka cisimlerle temas etmemesine
dikkat edin.
2)
3)
A-16
Baskı Silindiri üzerinde gereksiz bir
master kalmış.
tuşuna basın.
1) Hata No. “A-02” için verilmiş olan 1) - 5)
2)
Baskı Silindiri etrafına kağıt
sıkışmış.
master'ı sökün.
)p.96
Baskı Silindirini yeniden ayarlayın.
arası adımları izleyin. )p.103
master hazırlama işlemini tekrar
gerçekleştirin.
1) Baskı Silindirini çıkarın.
)p.96
2) Sıkışmış bir kağıt varsa, çıkarın.
BDikkat:
• Kağıdı çıkarmak için elinizi makinenin içine
soktuğunuzda, kağıt ayırma kancasına ve
kağıt çıkartma kancasına dokunmayın.
Kancaların sivri ucu elinizi acıtabilir.
J-04
104
Kontrol ve Hata Ekranı
Arıza Giderme
Yer No.
Hata No.
Neden
Bir master doğru şekilde
ayarlanmamış.
Master Üretme Birimi Kapağını açın, master
rulosunu çıkarın ve master'ı doğru şekilde
ayarlayın. Master gevşekse, sağ kanadı içeri
doğru döndürerek düzeltin ve Master Üretme
Birimi Kapağını kapatın.
)p.90
Bir master doğru şekilde
kesilmemiş.
1) Master rulosunu çıkarın ve Master Üretme
A-01
A-34
A-17
Eylem
2)
Birimi Kapağını kapatın.
Master'ı yeniden ayarlayın.
)p.90
Master atma bölümünde master
sıkışması meydana gelmiş.
1) Master Atık Kutusunu çıkarın.
2) Kağıt Besleme Tepsisi tarafında durun ve
sağ iç taraftaki Master Atık Silindiri Serbest
Bırakma Kolunu aşağıya bastırın.
3) Silindir bölümünde sıkışmış olan master'ı
A-05
çıkarın.
4) Master Atık Silindiri Kilitleme Kolunu içeri
doğru itin.
5) Master Atık Kutusunu yerleştirin.
)p.93
J-08
Kağıt Besleme Tepsisi bölümünde
kağıt sıkışmış.
1) Sıkışmış kağıdı çıkarın.
2) Kağıdı tekrar ayarlayın.
3) Hata göstergeleri kaybolmuyorsa,
tuşuna basın.
Kontrol ve Hata Ekranı
105
Arıza Giderme
Yer No.
Hata No.
J-02
Neden
Eylem
Kağıt Alma Tepsisi bölümünde kağıt
sıkışmış.
Kağıt Alma Tepsisi bölümünde sıkışan kağıdı
çıkarın.
Hata göstergeleri kaybolmuyorsa,
tuşuna
basın.
ADF ünitesinde (isteğe bağlı) kağıt
sıkışmış.
ADF ünitesinde sıkışmış orijinali çıkarın.
• Belgenin giriş istikametinden çıkarılması
ADF Orijinal Serbest Bırakma Kolunu sağa
doğru çekin ve orijinali çekip çıkarın.
J-01
• Belgenin giriş yönünden çıkarılması
Tarama Kapağını kaldırın, ADF Orijinal
Serbest Bırakma Kadranını çevirin ve orijinali
çıkarın.
106
Kontrol ve Hata Ekranı
Arıza Giderme
göstergesi [Alan *3] yanıp söndüğünde
Hata yerlerini ve hata numaralarını (Hata Numarası Ekranı) kontrol edin ve şu işlemleri yapın.
Hata numarası gösterilmiyorsa, [ ] tuşuna basın.
Yer No.
Hata No.
Neden
Eylem
c-04
Tepside kağıt bitmiş.
Kağıt Besleme Tepsisine kağıt koyun.
F-03
Yan Yana baskı sırasında Kağıt
Besleme Tepsisine özel boyutlu kağıt
konmuş.
Özel boyutlu kağıtla Yan Yana baskı
yapılamaz.
d-11
d-01
Ön Kapak açık veya tam kapanmamış. Ön Kapağı iyice kapatın.
Baskı Silindiri yerleştirilmemiş veya
yanlış yerleştirilmiş.
Baskı Silindirini doğru şekilde yerleştirin.
)p.96
Uygun olmayan bir Baskı Silindiri
yerleştirilmiş.
Uygun Baskı Silindiri yerleştirin.
)p.96
Önemli!:
• Makine için özel bir Baskı Silindiri kullanın.
Diğer Baskı Silindirleri arızaya veya başka
sorunlara yol açabilir.
d-02
d-03
Mürekkep Kartuşu yerleştirilmemiş
veya yanlış yerleştirilmiş.
Mürekkep Kartuşunu doğru şekilde
yerleştirin.
)p.88
Uygun olmayan bir Mürekkep Kartuşu
yerleştirilmiş.
Makine için özel bir Mürekkep Kartuşu
yerleştirin.
)p.88
Önemli!:
• Makine için özel bir Mürekkep Kartuşu
kullanın.
Diğer Mürekkep Kartuşları arızaya veya
başka sorunlara yol açabilir.
d-04
F-01
tuşuna basın ve normal boyutta kağıt
yerleştirin.
Mürekkep Kartuşunun çıkış
yüzeyindeki etiket çıkmış veya yüzey
kirlenmiş.
Mürekkep Kartuşunun çıkış yüzeyindeki
etikette baskı için gerekli bilgiler bulunur.
Makine bu bilgileri okuyamazsa çalışmaz.
Makine için özel ve etiketi kirli olmayan bir
Mürekkep Kartuşu yerleştirin.
Baskı Silindiri etrafına master
sarılmamış.
Bir orijinal yerleştirin ve master hazırlama
işlemini başlatın.
Makineyi Baskı Silindiri etrafına master sarılı
olmadan bıraktığınızda arıza meydana
gelebilir.
tuşuna, ardından da
tuşuna
basın. Veya tambur etrafına master sarmak
için master hazırlama işlemi gerçekleştirin.
Kontrol ve Hata Ekranı
107
Arıza Giderme
Yer No.
Hata No.
Neden
Eylem
Master rulosu yerleştirilmemiş veya
yanlış yerleştirilmiş.
Master rulosunu doğru şekilde yerleştirin ve
Master Üretme Birimi Kapağını kapatın.
)p.90
Yeniden sarılmış bir master buruşmuş veya
aşınmışsa, master'ın kenarını düz bir şekilde
kesin ve master'ı tekrar yerleştirin.
d-08
Master Üretme Birimi doğru şekilde
yerleştirilmemiş.
Master Üretme Birimini doğru şekilde
yerleştirin.
)p.90
d-09
Master Üretme Birimi Kapağı
kapatılmamış.
Master Üretme Birimini çıkarın ve Master
Üretme Birimi Kapağını iyice kapatın.
)p.90
Uygun olmayan bir master rulosu
yerleştirilmiş.
Makine için özel bir master rulosu yerleştirin.
Master çekirdeğinin
aşınmış veya eğilmiş.
Master çekirdeğinin
bölümünde master
üretme için gerekli bilgiler bulunur.
Makine bu bilgileri okuyamazsa çalışmaz.
Üzerinde
işareti olan ve aşınma ve eğilme
bulunmayan, özel bir Master Rulosu yerleştirin.
d-05
d-17
Master Atık Kutusu yerleştirilmemiş
veya yanlış yerleştirilmiş.
Master Atık Kutusunu doğru şekilde
yerleştirin.
)p.93
ADF ünitesindeki (isteğe bağlı)
orijinaller Kitap gölgesi düzenleme
şeklinde yerleştirilmiş.
tuşuna basın ve Tarama Camı üzerine bir
orijinal yerleştirin.
Veya Kitap gölgesi düzenlemeyi durdurun.
)p.40
b-01
Anahtar Kart Sayacına (isteğe bağlı)
kart yerleştirilmemiş.
Anahtar Kart Sayacına bir kart yerleştirin.
b-22
İş Ayırıcısının (isteğe bağlı) gücü
kesik.
İş Ayırıcısının gücünü açın.
b-23
İş Ayırıcının (isteğe bağlı) bandı
tükenmiş.
İş Ayırıcısına yeni bir bant takın.
b-24
İş Ayırıcısında (isteğe bağlı) bant
sıkışmış.
İş Ayırıcısını kontrol edin ve sıkışmış bandı
çıkarın.
Makine için bir IP adresi
belirlenmemiş.
Özel Ayarlar modunu kullanarak, makine için
bir IP adresi belirleyin.
)p.75
F-04
Tanımlanan bir kullanıcı baskı
yaparken sayaç ayarlanan üst limite
ulaştı.
Hatayı gidermek için
tuşuna basın. Sonra
TC veya MC'nin temizlenmesi için
yöneticinize başvurun.
F-38
Bir kullanıcıyı kaydederken daha
önceden kayıtlı olan bir PIN kodu girildi.
Hatayı gidermek için
tuşuna basın.
Ardından kayıtlı olmayan bir PIN kodu girin.
F-39
Devre dışı bırakılmış bir kullanıcının
PIN kodu girilmiştir.
Hatayı gidermek için
d-07
F-37
b-33
Yok
108
bölümü eksik,
Kontrol ve Hata Ekranı
tuşuna basın.
Arıza Giderme
göstergesi [Alan *3] yandığında
Master rulosunun tümü tüketildiği için, yeni bir master rulosu yerleştirin.
)p.90
göstergesi [Alan *3] yandığında
Master Atık Kutusu dolu olduğu için, kutuyu çıkarın ve çıkartılan master'ları atın.
)p.93
göstergesi [Alan *3] yandığında
Mürekkep Kartuşu boşaldığı için, Mürekkep Kartuşunu yenisiyle değiştirin.
)p.88
göstergesi [Alan *3] yandığında
Hata Numarası Ekranında gösterilen hata numaralarını kontrol edin ve satıcınızla (veya yetkili servis temsilcinizle)
temasa geçin.
göstergesi [Alan *3] yandığında
Satıcınıza (veya yetkili servis temsilcinize) başvurun ve periyodik bir inceleme yaptırın.
Kontrol ve Hata Ekranı
109
Arıza Giderme
göstergesi [*2] kapalı olduğunda ve Baskı Miktarı Ekranında [*4]
gösterildiğinde.
Optimum baskıyı güvence altına almak için, makine sarf maddelerinden bilgi toplar.
Toplanan eşleşme bilgileri düzgün değilse, Baskı Miktarı Ekranında “H” harfi çıkar.
Uygun bir parametre girin.
Uygun olmayan bir parametre normal işlemleri etkilemez, ancak baskı kalitesinin bozulmasına yol açabilir.
Tabloda, Baskı Miktarı Ekranında gösterilecek “H” numaraları ve seçilebilir parametreler gösterilmektedir.
Yer No.
H No.
Tanım
Parametre
H1
Mürekkep rengi ayarı
1: siyah 2: renkli
Baskı Silindirinde kullanılmakta olanla aynı rengi seçin.
H2
Baskı yoğunluğu hassas ayarı (mürekkep)
Baskı yoğunluğunu mürekkebe göre optimize etmek
için hassas ayar yapın.
1 (açık) - 5 (koyu)
H3
Kontrol kopyası yoğunluk ayarı (mürekkep)
Test baskısının baskı yoğunluğunu mürekkebe göre
ayarlayın.
Bu ayar H2'den bağımsızdır.
1 (açık) - 5 (koyu)
H4
Master yoğunluğu
Master hazırlama işleminin referans yoğunluğunu
ayarlayın.
1 (açık) - 10 (koyu)
H5
Baskı yoğunluğu hassas ayarı (master)
Baskı yoğunluğunu master'a göre optimize etmek için
hassas ayar yapın.
1 (açık) - 5 (koyu)
H6
Kontrol baskısı yoğunluk ayarı (master)
Kontrol kopyasının baskı yoğunluğunu master'a göre
ayarlayın.
Bu ayar H5'ten bağımsızdır.
1 (açık) - 5 (koyu)
: Yalnızca EZ3XX için
Not:
• Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirken, girilen H No’ları bilgileri kaybolur, bu nedenle H No’larını yeniden girmeniz
gerekir.
– Güç Düğmesi
(KAPALI) konumuna getirildikten sonra, düğme tekrar
– Makine Uyku durumuna sokulduktan sonra,
(AÇIK) konumuna getirilir.
tuşuna basılır.
• Makinede kullanılan sarf malzemesinin (malzemelerinin) ayarından emin değilseniz, H1 göstergesi hariç olmak
üzere 1 (varsayılan ayar) ayarını kullanabilir ve baskı sonucunu temel alarak ayar yapabilirsiniz.
Riso, Riso tarafından üretilmeyen ve satılmayan farklı sarf malzemeleri için en iyi ayarları önerememekte ve bu
konuda sorumluluk almamaktadır.
110
Kontrol ve Hata Ekranı
Arıza Giderme
Gerekli bilgileri girmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.
1
Baskı Miktarı tuşlarını kullanarak bir
parametre girin.
2
Girilebilecek parametreler sarf maddeleri
arasında farklılık göstermektedir.
Ayarları tamamlamak için
basın.
tuşuna
Bir sonraki H No. belirirse, adım 1 ve 2'yi tekrar
edin.
Not:
• Gerekli giriş tamamlandığında, Baskı Miktarı
Ekranı normal duruma geri döner ve normal
işlemler için kullanılabilir hale gelir.
göstergesi [*2] sönüp Hata Tipi göstergesi [*4] yandığında
Bir Error Type (Hata Tipi) göstergesi yandığında, lütfen aşağıdaki sayfalara bakın.
Hata Tipi
Hata No.
Başvuru sayfası
d-04
)p.107
d-17
)p.108
Yukarıdakilerin dışında bir Hata No. “d-xx”
görüntülendiğinde, lütfen başvuru sayfalarına bakın.
)p.107~)p.108
-
)p.90
-
)p.88
Kontrol ve Hata Ekranı
111
Arıza Giderme
Arıza Giderme İpuçları
Baskı sırasında herhangi bir sorunun meydana gelmesi halinde, satıcınızı (veya yetkili servis temsilcisini) aramadan
önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin ve uygun işlemleri gerçekleştirin.
Sorun
Güç düğmesine basıldığında makine
çalışmıyor.
Neden
Uyku durumu fark edilmeden güç
kapatılmıştır.
Eylem
Güç düğmesine tekrar basmayı
deneyin.
Güç düğmesine basmadan önce,
Kontrol Panelindeki
göstergesini
kontrol ederek makinenin gerçekten
Uyku Modunda olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.
tuşunun ışığı
yanıyorsa, makine uyku
modundadır.
tuşuna basarak
uyku modunu sonlandırın ve
makineyi devreye sokun.
Elektrik bağlantısı kesilmiştir.
• Elektrik kablosunun prize sağlam
şekilde takılı olup olmadığını
kontrol edin.
• Elektrik kablosunun makineye
sağlam şekilde takılı olup
olmadığını kontrol edin.
• Şebeke elektriği kesme devresinin
açık olup olmadığını kontrol edin.
Ön Kapak kapatılsa dahi
göstergesi sönmüyor.
Ön Kapağın alt sağ tarafı tam
kapatılmamıştır.
Ön Kapağın sağ alt tarafını iyice
kapatın.
Kağıt Besleme Tepsisi kapanmıyor.
• Kağıt Besleme Tepsisi Kılavuzları
sınıra kadar genişletilmemiştir.
• Kağıt Besleme Tepsisi tabana
alçaltılmadan önce güç
kapatılmıştır.
Gücü açın ve Kağıt Besleme Tepsisi
tabana alçaltın. Besleme Tepsisi
Kağıt Kılavuz Kilitleme Kolunu
Baskı Silindiri yerine yerleşmiyor.
112
Arıza Giderme İpuçları
konumuna getirin, Besleme
Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını sonuna
kadar genişletin ve Kağıt Besleme
Tepsisini kapatın.
Baskı Silindiri dönüş sonrasında
uygunsuz bir konumda
durdurulmuştur.
Tamburu elle döndürdükten sonra,
işaretiyle
işaretinin şekilde
görüldüğü gibi çakıştığından emin
olun.
Baskı Silindiri kılavuza doğru şekilde
yerleştirilmemiş.
Baskı Silindirini kılavuza doğru
şekilde yerleştirin.
)p.96
Arıza Giderme
Sorun
Neden
Eylem
Sarf malzemeleri (mürekkep, master
rulosu) yerleştirildiği halde hata
göstergesi yok olmuyor.
Sarf malzemeleri (mürekkep, master
rulosu) doğru şekilde
yerleştirilmemiştir.
Mürekkep Kartuşunu yerleştirdikten
sonra, kilitlemek için saat yönünde
( ) döndürün. Veya Mürekkep
Kartuşunu tekrar yerleştirin.
)p.88
işareti sola gelecek şekilde bir
master rulosu yerleştirin ve Master
Üretme Birimini yerleştirin.
)p.90
Mürekkep Kartuşunda mürekkep
bilgileri yer almıyordur.
Mürekkep Kartuşunun çıkış
bölümüne yapışık etiketi çıkarmayın.
Bunu yaptıysanız, yeni bir Mürekkep
Kartuşu yerleştirin. )p.88
Master rulosunda master bilgileri yer
almıyordur.
Master çekirdeğinin
bölümünü
çıkarmayın. Bunu yaptıysanız, yeni
bir master rulosu yerleştirin.
)p.90
Master Atık Kutusu çıkarılamıyor.
Master Atık Kutusu kolu kilitlidir.
Kilidini açmak için Master Atık
Kutusu kolunu sağa doğru kaydırın.
Master Atık Kutusu kilitle
kilitlenmişse, kilidin açılması için
yöneticinize başvurun.
)p.93
Kopyalar üzerinde resim yok.
Orijinal yüzü yukarı bakacak şekilde
yerleştirilmiştir.
Orijinali yüzü aşağıya bakacak
şekilde yerleştirin. (Bu durum ADF
ünitesi için de geçerlidir)
Kopyaların bir kısmı eksik.
Tarama Camı (ve/veya ADF Tarayıcı
Camı) temiz değildir.
Tarama Camını (ve/veya ADF
Tarayıcı Camını) temizleyin.
)p.99
Master üzerinde yabancı madde
olabilir.
Baskı Silindirini çıkarın ve master
üzerinde herhangi bir cisim olup
olmadığını kontrol edin.
Master ile tambur arasında yabancı
bir cisim varsa, master'ı çıkarın.
Ardından tamburu yerleştirin ve
master hazırlama işlemini tekrar
gerçekleştirin. )p.103
• Kağıt Besleme Tepsisine konan
kağıt boyutu, master hazırlama
işlemi sırasındaki orijinalle aynı
boyutta değil.
• Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları,
master üretme işlemi sırasında
kağıt genişliğine uygun
yerleştirilmemiştir.
Bir master, Kağıt Besleme Tepsisine
konan kağıtların boyutuna göre, yani
Besleme Tepsisi Kağıt
Kılavuzlarının genişliğine ve kağıdın
uzunluğuna göre hazırlanır. Tepsiye
yerleştirilen kağıdın boyutu orijinalin
boyutundan küçükse, master
orijinalin tamamı için hazırlanmaz.
Tepsiye orijinalle aynı boyutta kağıt
yerleştirin ve master üretme işlemini
gerçekleştirin.
Arıza Giderme İpuçları
113
Arıza Giderme
Sorun
Kitap gölgesi düzenleme sırasında,
gölge silme konumu kaydırılır.
114
Neden
Eylem
Kağıt Besleme Tepsisine özel
boyutta kağıt konmuştur.
Kitap gölgesi düzenlemede özel
boyutta kağıt kullanılamaz.
Standart boyutta kağıt yerleştirin.
Orijinal olarak özel boyutta kitap
veya dergi yerleştirilmiştir.
Tarama Camına bir kitap veya dergi
yerleştirin ve cilt bölümünün Kağıt
Besleme Tepsisine konan kağıt
boyutunun (veya Özel Ayarlar
modunda Kitap gölgesi
düzenlemede kullanılacak Orijinal
boyutu için belirlenmiş boyutun)
ortasına denk gelmesine dikkat edin.
Orijinalin boyutu, Özel Ayarlar
kullanılarak belirlenmiş olan ve Kitap
gölgesi düzenlemesinde
kullanılacak Orijinal boyutundan
farklıdır.
Özel Ayarlar modunda belirtilmiş
olan Kitap gölgesi düzenlemede
kullanılacak Orijinal boyutunu
kontrol edin.
Kitap gölgesi düzenlemedeki Gölge
silme işlemi orta gölgeyi silmez.
Silinen orta gölgenin genişliği çok
dardır.
Özel Ayarlar modunu kullanarak,
Kitap gölgesi düzenlemede
kullanılacak Orta gölge genişliğini
tekrar belirleyin.
)p.66
Basılı kopyalarda dikey boş çizgiler
görülüyor.
Termal Baskı Kafası kirlenmiştir.
Master Üretme Birimi Kapağını açın
ve Termal Baskı Kafasını temizleyin.
)p.99
Bunu yapmanız sorunu çözmezse,
satıcınıza (veya yetkili servis
temsilcinize) başvurun.
Orijinalin istenmeyen arka planı
kopyalarda çıkıyor.
Orijinal için gazete veya renkli kağıt
kullanılıyorsa, arka plan kopyalarda
çıkar.
Tarama seviyesini “Otomatik”
(Yalnızca EZ3XX için) olarak veya
daha düşük bir seviyeye ayarlayın ve
master hazırlama işlemini tekrar
gerçekleştirin.
)p.39
Basılı kopyalarda leke var.
Tarama Camı (ve/veya ADF Tarayıcı
Camı) temiz değildir.
Tarama Camını (ve/veya ADF
Tarayıcı Camını) temizleyin. )p.99
Arıza Giderme İpuçları
• “0” seçiliyken
Kağıt Besleme Tepsisine orijinal
ile aynı boyutta standart boyutta
kağıt koyun.
• “1” - “4” arası seçiliyken
Kitap gölgesi düzenlemede
kullanılacak Orijinal boyutunu
orijinal ile aynı boyuta ayarlayın.
)p.66
Arıza Giderme
Sorun
Basılı kopyaların kenarlarında
mürekkep lekesi var.
Basılan kağıtların arkalarında
mürekkep lekesi var.
Neden
Eylem
Master üretme işlemi sırasında Kağıt
Besleme Tepsisine orijinalden daha
büyük boyutta kağıt konmuştur.
Master orijinalden daha büyük
boyuttaki bir kağıt için
hazırlandığından, orijinalin kenarları
gölge olarak işlem görmüştür.
Orijinalle aynı boyutta kağıt
yerleştirin ve master üretme işlemini
tekrar gerçekleştirin. Veya sorunu
çözmek için aşağıda anlatıldığı
şekilde bant yapıştırın.
Kart gibi kalın kağıtlara baskı
yaparken, kağıdın köşeleri master'a
temas etmiş ve hasar vermiştir.
Yeni bir master üretin ve yeni master
ile baskı yapın. Veya Baskı Silindirini
çıkarın ve master'ın hasarlı kısmına
selofan bant yapıştırın. Ancak,
üzerinde selofan bant yapışık olan
bir master, Master Atık Kutusuna
doğru şekilde gönderilmeyebilir.
Basınç Silindirinde mürekkep lekesi
vardır.
Baskı Silindirini çıkarın ve Basınç
Silindirini temizleyin. )p.100
Baskı konumu baskı kağıdının
dışındaysa, bu durum Basınç
Silindirinin mürekkeple
lekelenmesine yol açabilir.
Baskı kağıdının boyutunu
değiştirirken veya baskı konumu
kaydırırken dikkatli olun.
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları,
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları
master üretme işlemi sırasında kağıt kağıdın genişliğine göre ayarlayın.
genişliğine uygun yerleştirilmemiştir. Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları
kağıt genişliğinden daha geniş
ayarlandıysa, master gerekenden
geniş olacaktır.
)p.20
Mürekkebi gerektiği şekilde
emmeyen bir kağıt mı
kullanıyorsunuz?
Mürekkep gerektiği kadar hızlı
kurumaz, ve bir sonraki kağıdın arka
yüzünde leke bırakır.
Kağıdı değiştirin veya “Mürekkep
Tasarrufu” özelliğini kullanmayı
deneyin.
)p.47
Arıza Giderme İpuçları
115
Arıza Giderme
Sorun
Neden
Eylem
Makine uzun süre
kullanılmadığında, Baskı Silindirinin
yüzeyindeki mürekkep kuruyabilir.
Bu da baskı işlemi başladıktan
hemen sonra soluk veya bulanık
baskıya yol açabilir.
Makine uzun süre kullanılmadığında
Baskı Silindirindeki mürekkep
kuruyacaktır. Kurumuş mürekkeple
yapılan baskı açık ve soluk kopyalar
elde edilmesine neden olacaktır.
tuşuna basın ve gerçekte
kullanacağınız kopyaları yapmadan
önce çok sayıda baskı alın. Ya da
“Boşta Döndürme İşlemi” kullanın.
)p.64
Soluk orijinaller soluk resimlere yol
açarlar.
Tarama seviyesini artırın ve master
üretme işlemini tekrarlayın. )p.39
Kalemle yazılmış orijinaller için,
Kalem modunu seçin. )p.35
Makinenin kurulu olduğu veya
Mürekkep Kartuşlarının saklandığı
yerin sıcaklığı düşükse (15°C'nin
altında), mürekkep düzgün şekilde
akmıyordur.
Makineyi, bir süre oda sıcaklığında
tuttuktan sonra kullanın.
)p.12
Mürekkep Tasarrufu modu
ayarlanmıştır.
Mürekkep Tasarrufu modu
seçiliyken, basılı kopyalar üzerindeki
mürekkep normalden soluk çıkar.
Sol ve sağ baskı konumları kaymış.
Sol ve sağ baskı konumları ortaya
göre ayarlanmamıştır.
Kağıt Besleme Tepsisinde bir Yatay
Baskı Pozisyonu Ayar Kadranı
bulunmaktadır. Tepsiyi alçaltın,
konumu ayarlayın ve konumu kontrol
etmek için bir kontrol baskısı alın.
)p.48
Baskı Silindirinin yüzeyine kağıt
yapışıyor.
Orijinal veya baskının üst kenarlığı
fazla küçüktür.
Orijinalin kenarlığı (baskının kağıt
çıkış yönündeki tepesi) en az 5 mm
olmalıdır. Dikey baskı konumunu
alçaltın. Bu ayarı yapmak mümkün
değilse, yeterli kenarlığa sahip bir
orijinali kopyalayın ve master üretme
işlemini tekrar gerçekleştirin.
Baskı kağıdı uygun değildir.
Önerilen kağıdı kullanın.
Orijinalin üst kısmında sırf siyah bir
bölüm vardır.
Orijinalin üst kısmında sırf siyah bir
bölge varsa, basılan kopyalar
düzgün şekilde çıkmayabilir. Orijinali
ters yönde yerleştirin ve master
üretme işlemini baştan başlatın.
Baskı kağıdı yatay tane yönünde
yüklenmiştir.
Dikey tane yönüne sahip bir baskı
kağıdı yükleyin.
Basılan resimler soluk.
Basılan metinler bulanık.
(
göstergesi sık yanıp sönüyor.)
Basılı ve eğri kopyalar çıkıyor.
116
Arıza Giderme İpuçları
Arıza Giderme
Sorun
Neden
Eylem
ADF ünitesinde (İsteğe bağlı)
sıkışmış kağıt var.
ADF ünitesine (İsteğe bağlı) sıkışmış
hiç kağıt yok.
ADF Orijinal Serbest Bırakma
Kolunu sağa çekin veya Orijinal
Serbest Bırakma Kadranını
döndürün ve sıkışmış kağıdı çıkarın.
Basılı kopyalar Kağıt Alma
Tepsisinde düzgün şekilde
hizalanmıyor.
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları ve
Kağıt Durdurucusunun konumları
yanlıştır.
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları ve
Kağıt Durdurucusunu kağıt
boyutuna göre ayarlayın. Kalın kağıt
için, gerektiği kadar hafifçe
genişletin.
Kağıt Besleme Tepsisinde yatay
konumu ayarladıysanız, Çıkış
Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını da aynı
yönde değiştirin.
)p.22
Kağıt Besleme Basınç Ayarı Kolu
yanlış konumlandırılmış.
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolu
“CARD” (KART) (
) olarak
ayarlanırsa, basılan kopyalar
standart kağıt kullanıldığında
düzgün şekilde hizalanmayabilir.
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolunu
“NORMAL” (
) olarak ayarlayın.
)p.20
Kağıt Çıkartma Kanatlarının
konumları yanlıştır. (Yalnızca
EZ3XX için)
Kağıt Çıkartma Kanatlarını kağıt
kalınlığı ve boyutuna göre
konumlandırın. )p.22
Kağıt Düzenleyiciler doğru
ayarlanmamıştır. (Yalnızca EZ3XX
için)
Kağıt Düzenleyicileri doğru şekilde
ayarlayın. )p.22
Oluklayıcılar doğru ayarlanmamıştır.
(Yalnızca EZ2XX için)
Oluklayıcıları doğru şekilde
ayarlayın. )p.22
(
göstergesi sık yanıp sönüyor.)
Arıza Giderme İpuçları
117
Arıza Giderme
Sorun
Neden
Kağıt çıkış tablası durdurucusundan
dışarı çıkıyor.
---
Eylem
Çıkış tablasını düzgün konuma
getirmek için aşağıdaki adımları
uygulayın:
1) Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzlarını
2)
ve Durdurucuyu katlayın.
Çıkış tablasının yan taraflarını
iki elinizle kaldırın ve çıkış
tablası milini B konumuna
getirin.
Çoğu durumda A konumu
önerilir.
A
B
A: Normal konum
B: Kağıt tablanın ötesine
geçtiğinde bu konumu kullanın.
118
Arıza Giderme İpuçları
Arıza Giderme
Sorun
Kağıt, Kağıt Besleme Tepsisinden
düzenli olarak beslenmiyor.
(atlanan sayfa veya çoklu-sayfa
beslemesi)
Neden
Eylem
Baskı kağıdı uygun değildir.
Önerilen özelliklere uygun kağıt
kullanın.
)p.16
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar
Kolunun konumu yanlıştır.
Kalın ya da kaygan kağıt kullanırken,
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolunu
CARD (KART) (
) ayarına
getirin.
)p.20
Kesme Plakasının açısı yanlıştır.
Kesme Plakası Açı Ayar Kadranını
aşağıda açıklandığı şekilde çevirin;
• Besleme atlama yaptığında
Kadranı sola çevirin.
• Çoklu sayfa beslemesi
olduğunda
Kadranı sağa çevirin.
Önemli!:
• Ayarı yapmadan önce, her zaman
Kağıt Besleme Tepsisindeki
kağıdı çıkarın ve tepsinin tabana
alçaltıldığını kontrol edin.
Fonksiyon ekranındaki Kağıt
Besleme Ayarı düzgün yapılmamış.
“Kağıt Besleme Ayarı”'nı yapın. Ayar
hakkında ayrıntılı bilgi için satıcınızla
(veya yetkili servis temsilcinizle)
irtibat kurun.
Basılı kartların arkası soyuluyor ve
basılı kartların ön kenarı kıvrılıyor.
Kesme Plakasının açısı yanlıştır.
“Kağıt, Kağıt Besleme Tepsisinden
düzenli olarak beslenmiyor. (Kağıt
beslenmiyor.) ” bölümü için verilmiş
prosedüre başvurun ve Kesme
Plakasının açısını ayarlayın.
Kağıt sıkışmadığı halde
göstergesi yanıyor.
Kaldırılmış kağıt, Baskı Silindirinin
Basılı kopyaları kontrol edin ve üst
ikinci dönüşü sırasında çıkartılmıştır. aralık 5 mm'den az ise baskı
konumunu hafifçe alçaltın.
Makineye güneş ışığı düştüğü için
müşir doğru çalışmamıştır.
Güneş ışığını kesmek için örneğin
bir perde kullanın veya makineyi
doğrudan güneş ışığı almayacak bir
yere taşıyın.
Arıza Giderme İpuçları
119
Arıza Giderme
Sorun
Makine master hazırlama işlemini
her orijinal için tekrarlıyor.
tuşu yanıp sönüyor.
Neden
Eylem
Alınan belge verilerinde kullanılacak
yazıcı sürücüsü ayarlarında
“Kopyaları Harmanla” veya
“Harmanla” seçimi yapılmıştır.
Mevcut baskı işlemini durdurun ve
belge verilerini yazıcı sürücüsü
ayarlarında “Kopyaları Harmanla”
veya “Harmanla” seçili olmadan
yeniden gönderin.
Alınmış veriler çıkış bekliyor.
Verilerin çıktısını almak için
tuşuna basın.
Çıkış bekleyen verileri silmek için
tuşuna basın.
Baskı Miktarı Ekranında
“
” görünüyor ve makine
çalışmıyor.
120
Arıza Giderme İpuçları
Makine kullanımda iken güç
kapatılmıştır.
tuşuna basın.
Arıza Giderme
Arıza Giderme İpuçları
121
Ekler
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Makinenin yeteneklerini artırmak için isteğe bağlı çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
İsteğe bağlı aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili kullanım el kitaplarına başvurun.
z Renkli Tambur
Mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi gibi çeşitli renkler mevcuttur. Tamburu kendi kutusunda saklayın.
z Otomatik Belge Besleyici AF-VI
50'ye kadar orijinali otomatik olarak besler.
z İş Ayırıcı IV
Programlanmış Baskı fonksiyonuyla, makinenin bantla ayrılmış gruplar halinde baskı ve dizme yapmasını sağlar.
z Anahtar Kart Sayacı IV
Tek bir düğmeye basılarak, belirli bir süre içinde basılan kopya sayısını ve tüketilen master miktarını gösterir. Bu,
maliyet yönetiminde size yardımcı olur.
z Kart Besleme Kiti
Kart gibi kalın kağıtlar için kullanın. Makineden kalın kağıtların geçmesi gerektiğinde bu üniteyi kullanın.
z Zarf Besleme Kiti
Zarflar için kullanın.
z Mürekkep/Master Yuvası
Mürekkep veya masterler gibi kaynakları saklamak için bir raf kiti.
z Kaide
z RISO PC Interface Card USB2.0
Makineye bir USB kablosu kullanarak bilgisayar bağlanmasında kullanılır.
z RISO Network Card
Makineyi ağa doğrudan bağlamak için kullanılır.
Bu öğeyle birlikte, size makinenin durumunu bilgisayarlardan kontrol etme olanağı sağlayan RISO-MONITOR
yazılımı da verilir.
z Geniş Yığın Tepsisi
Bu birim en faza 340 mm × 555 mm boyutunda kağıt alabilir.
122
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Ekler
Teknik Özellikler
RISO EZ391
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 210g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 20 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
291 mm × 425 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Büyütme: 50 - 200%
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 154%, 129%, 121%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 78%, 65%, 61%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 215 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ391U: 100-120/220-240V~, 2.5/1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 101 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
Teknik Özellikler
123
Ekler
RISO EZ371
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 210g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 20 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
291 mm × 413 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Büyütme: 50 - 200%
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 220 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ371E: 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
EZ371A (Kore için): 220V~, 1.3A, 60Hz
EZ371A (Tayvan için): 110V~, 2.5A, 60Hz
EZ371A (Diğer ülkeler için): 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 101 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
124
Teknik Özellikler
Ekler
RISO EZ331
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 210g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 20 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
251 mm × 357 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Büyütme: 50 - 200%
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 250 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ331A (Kore için): 220V~, 1.3A, 60Hz
EZ331A (Diğer ülkeler için): 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 101 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
Teknik Özellikler
125
Ekler
RISO EZ301
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 210g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 22 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
210 mm × 290 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 295 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ301E: 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 101 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
126
Teknik Özellikler
Ekler
RISO EZ231
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 157g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 25 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
251 mm × 357 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 250 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ231E: 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
EZ231U: 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
EZ231A (Kore için): 220V~, 1.3A, 60Hz
EZ231A (Tayvan için): 110V~, 2.5A, 60Hz
EZ231A (Diğer ülkeler için): 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 100 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
Teknik Özellikler
127
Ekler
RISO EZ221
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 157g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 25 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
210 mm × 357 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Standart çoğaltma oranı (büyütme)
EZ221U: 154%, 129%
EZ221A: 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme)
EZ221U: 94%, 78%, 65%
EZ221A: 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 250 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ221U: 100-120/220-240V~, 2.5/1.3A, 50-60Hz
EZ221A: 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 100 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
128
Teknik Özellikler
Ekler
RISO EZ201
Master üretme/baskı yöntemleri
Yüksek hızlı dijital master üretme/tam otomatik şablon baskı
Orijinal Tipi
Kitap (10 kg veya aşağısı), yaprak
Orijinal Boyutu (maks./min.)
Tarama Camı kullanırken: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı):
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Orijinal Kağıt Ağırlığı
Tarama Camı kullanırken: 10 kg veya daha az
ADF ünitesi kullanıldığında (isteğe bağlı): 50g/m2 -128g/m2
Baskı Kağıdı Boyutu (maks./min.)
100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm
Kağıt Depolama Kapasitesi
1000 yaprak (64g/m2)
Baskı Kağıdı Ağırlığı
46g/m2 - 157g/m2
Görüntü İşleme Modu
Metin, Foto, İkili, Kalem
Master Üretme Süresi
Yaklaşık 25 saniye (A4/dikey/100% çoğaltma oranı)
Baskı Alanı (maks.)
210 mm × 290 mm
Baskı Çoğaltma Oranı
Standart çoğaltma oranı (büyütme): 141%, 122%, 116%
Standart çoğaltma oranı (küçültme): 94%, 87%, 82%, 71%
Baskı Hızı
Dakikada yaklaşık 60 - 130 sayfa (beş farklı kademe)
Baskı Konum Ayarı
Dikey: ±15 mm Yatay: ±10 mm
Mürekkep Beslemesi
Tam otomatik (kartuş başına 1000 ml)
Master Beslemesi/Atma
Tam otomatik (yaklaşık silindir başına 295 sayfa)
Master Atma Kapasitesi
100 sayfa
Kullanıcı Arabirimi
İlerleme Oku göstergeli LED panel, önden kullanım
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Otomatik Belge Besleyici AF-VI, İş Ayırıcı IV, Anahtar Kart Sayacı IV,
Renkli Tambur, Kart Besleme Kiti, Zarf Besleme Kiti, Mürekkep/Master
Yuvası, Kaide, RISO Network Card, RISO PC Interface Card USB2.0,
Geniş Yığın Tepsisi
Güç Kaynağı
EZ201E : 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
EZ201A : 220-240V~, 1.3A, 50-60Hz
Boyutlar
Kullanımdayken: 1415 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Saklarken: 780 mm(G) × 655 mm(D) × 665 mm(Y)
Ağırlık
Yaklaşık 100 kg
Güvenlik Standardı
IEC 60950-1 uyumlu, Kapalı mekan, kirlenme derecesi 2*1, 2000m veya
altındaki rakımlarda
Not:
• Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
*1 Kullanım ortamının kire ve havadaki toza bağlı kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık
gelir.
Teknik Özellikler
129
Ekler
Özellikler Listesi
Özellik
EZ391/EZ371/EZ331/
EZ301
EZ231/EZ221/EZ201
Standart Çoğaltma Oranı
{
{
Büyüt/Küçült
{
YOK
Nokta işlem
{
YOK
Tarama seviyesi (manuel olarak değişken beş adım)
{
{
Tarama seviyesi (otomatik)
{
{
Kitap gölgesi düzenleme
{
{
Programlı Baskı
{
{
Yan Yana baskı
{
{
Mürekkep Tasarrufu
{
{
Kalem
{
{
Özel Ayarlar Modu
{
{
Gizli modu
{
{
Otomatik boşta döndürme
{
{
Boşta döndürme (manuel)
{
{
Enerji Tasarruf modu
{
{
Otomatik İşleme
{
{
Baskı hızı
{
{
Baskı yoğunluğu
{
YOK
Kağıt Çıkartma Kanadı Ayarı
{
YOK
Kağıt Düzenleyici
{
YOK
YOK
{
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
Oluklayıcı
Doğrudan Baskı
130
Özellikler Listesi
Ekler
Özellikler Listesi
131
Fihrist
Symbols
* Tuşu ....................................................................... 8
+ Tuşu ...................................................................... 9
× Tuşu ....................................................................... 9
Numerics
1:1 Tuşu ...........................................................10, 37
2'li Baskı Ara Süresi .............................................. 67
2-Up (2'li Baskı) ..................................................... 41
2-UP Indicator (2'li Baskı Göstergesi) .................. 10
2-UP Key (2'li Baskı Tuşu) .................................... 10
A
AC girişi .................................................................... 7
ADF Orijinal Kılavuzları ........................................... 7
ADF Orijinal Serbest Bırakma Kadranı .............. 106
ADF Orijinal Serbest Bırakma Kolu ................7, 106
ADF Orijinal Toplama Tepsisi .................................. 7
Alt Kontrol Paneli ................................................... 10
Ana Kontrol Paneli ................................................... 8
Anahtar Kart Sayacı IV ....................................... 122
Arabirim Işığı .......................................................... 32
Arabirim Tuşu ......................................................... 32
Arıza Giderme ...................................................... 102
Arıza Giderme İpuçları ........................................ 112
Auto Scanning Level Adjustment Indicator (Otomatik
Tarama Seviyesi Ayar Göstergesi) ....................... 10
Auto Scanning Level Adjustment Key (Otomatik
Tarama Seviyesi Ayar Tuşu) ................................. 10
Auto-Process Indicator (Otomatik İşleme
Göstergesi) .............................................................. 8
Auto-Process Key (Otomatik İşleme Tuşu) ........... 8
Ayırma Kancası ...........................................100, 104
B
Başlangıç Ayarları ................................................. 66
Başlangıç Ayarlarının Geri Yüklenmesi ............... 72
Başlatma Tuşu ......................................................... 9
Bağlantı Yöntemi ................................................... 14
Bakım ..................................................................... 99
Basınç Silindiri ..................................................... 100
Baskı Hızı Ayar Tuşu ............................................. 51
Baskı Hızı Ayarı ..................................................... 51
Baskı Kağıdı .......................................................... 16
Baskı Kağıdı Ayarı ................................................. 20
Baskı Kağıdı Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları ......... 16
Baskı Kağıdı Saklama Ortamı .............................. 17
Baskı Kağıdının Kullanımı .................................... 17
Baskı Konumu Ayar Tuşu ..................................... 50
Baskı Konumu Ayarı .............................................. 50
Baskı Konumu Merkez Tuşu .............................8, 50
Baskı Miktarı Ekranı ................................................ 8
Baskı Miktarı Tuşu ................................................... 8
Baskı Öncesi Hazırlıklar ........................................ 20
Baskı Silindiri .....................................................7, 96
Baskı Silindiri Kolu ................................................... 7
132
Baskı Silindiri Sapı .................................................96
Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi ....... 7, 96
Baskı Silindirini Çıkarma ve Takma ......................96
Baskı Tuşu ................................................................8
Baskı Yoğunluğu Ayar Tuşu ..................................49
Baskı Yoğunluğu Ayarı ..........................................49
Bekleme Süresi ............................................... 33, 68
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuz Kilitleme Kolu ......20
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzları ..........................7
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu ............................20
Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu Kilitleme Kolu ......7
Besleme Tepsisi Yükseltme/Alçaltma
Düğmesi ............................................................ 7, 21
Beyaz Silindir .......................................................100
Bilgisayar Bağlantısı ..............................................14
Bilgisayar Kaynaklı Veri Baskısı ...........................32
Bip Sesi ..................................................................68
Boşta Döndürme Göstergesi .................................64
Boşta Döndürme İşlemi .........................................64
Boşta Döndürme Tuşu ...........................................64
Book Indicator (Kitap Göstergesi) .........................11
Book Key (Kitap Tuşu) ...........................................11
Büyüt/Küçült Oranı .................................................38
Büyüt/Küçült Tuşu ..................................................38
Büyütme .................................................................37
C
C Tuşu ......................................................................8
Call Service (Servis Çağır) Göstergesi ..... 102, 109
Check Settings (Ayarları Kontrol Et)
Göstergesi ................................................... 102, 107
Confidential Indicator (Gizli Göstergesi) ..............11
Confidential Key (Gizli Tuşu) ................................11
Custom Indicator (Özel Göstergesi) .....................11
Custom Key (Özel Tuşu) .......................................11
Custom Setting Mode (Özel Ayar Modu) .............66
Ç
Çalıştırma Güvenliği Kılavuzu ...............................26
Çalıştırma Ortamı ..................................................26
Çıkarma Kancası .................................................100
Çıkartma Kancası ................................................104
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları ................................7
Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzu ..................................22
Çoğaltma Boyutu Seçim Tuşu ..............................38
Çoğaltma Boyutu Seçme Tuşu .............................37
Çoklu Sayfa Modu .................................................53
D
Devre dışı ...............................................................81
Dışarı İtme KOlu ....................................................93
Dikey Konum ..........................................................50
Dikkat Etiketinin Yeri ..............................................27
Dot Screen Selection Indicator
(Nokta Ekranı Göstergesi) .....................................10
Fihrist
Dot Screen Selection Key
(Nokta Ekranı Tuşu) .............................................. 10
Duo Modu .............................................................. 34
E
ECO modu ............................................................. 70
Ekler ..................................................................... 122
Elektrik Bağlantısı .................................................. 13
Empty Disposal Box (Atık Kutusu'nu Boşalt)
Göstergesi ....................................................102, 109
Enerji Tasarruf Modu ............................................. 67
Enerji Tasarrufu Modu Bekleme süresi ................ 67
G
Geniş Yığın Tepsisi .............................................. 122
Gizli Göstergesi ..................................................... 65
Gizli Modu .............................................................. 65
Gizli Tuşu ............................................................... 65
Grup Numarası ...................................................... 79
Gruplama ............................................................... 52
Güç Düğmesi ........................................................... 7
Gürüntü İşleme Modu ............................................ 34
Güvenlik Kılavuzu .................................................. 12
H
H Numara Ekranı ................................................. 110
Hata Konumu Göstergesi ................................... 102
Hata Numarası Ekranı ....................................8, 102
Hata Tipi Göstergesi ............................................ 102
Hata Yeri Göstergesi ........................................... 102
Her Parçanın Adı ve Fonksiyonu ........................... 6
I
Idling Indicator (Boşta Döndürme Göstergesi) .... 11
Idling Key (Boşta Döndürme Tuşu) ...................... 11
Image Processing Selection Indicator (Görüntü
İşleme Seçim Göstergesi) ..................................... 10
Image Processing Selection Key (Görüntü İşleme
Seçim Tuşu) ........................................................... 10
Ink Saving Indicator
(Mürekkep Tasarruf Göstergesi) ........................... 10
Ink Saving Key (Mürekkep Tasarruf Tuşu) .......... 10
Interface Indicator (Arabirim Göstergesi) ............. 11
Interface Key (Arabirim Tuşu) ............................... 11
IP Adresi ...........................................................71, 75
İ
i uyum göstergesi ....................................8, 102, 110
İş Ayırıcı ................................................................. 69
İş Ayırıcı IV ........................................................... 122
İş Ayırıcısı .............................................................. 53
İlerleme Oku ............................................................ 8
İsteğe Bağlı .......................................................... 122
J
Jam (Sıkışma) Göstergesi .................................. 102
K
Kağıt Alma Tepsisi ................................................. 22
Kağıt Alma Tepsisi Ayarı .......................................22
Kağıt Belge ve Kitap Basımı .................................29
Kağıt Besleme Tepsisi ...................................... 7, 20
Kağıt Besleme Tepsisi Ayarı .................................20
Kağıt Besleme Tepsisinin Kapatılması .................21
Kağıt Beslemesi Basınç Ayar Kolu .................. 7, 20
Kağıt Çıkartma Kanadı ..................................... 7, 23
Kağıt Çıkartma Kanadı Ayar Kadranı .............. 7, 23
Kağıt Çıkış Tepsisi ...................................................7
Kağıt Durdurucu ................................................ 7, 22
Kağıt Düzenleyici ...................................................22
Kağıt Düzenleyici Düğmesi .............................. 7, 22
Kağıt Finişi ..............................................................68
Kağıt Sıkışma Göstergesi ...................................103
Kaide .....................................................................122
Kalem Modu Işığı ...................................................35
Kalem Modu Tuşu ..................................................35
Kanat ......................................................................91
Kart Besleme Kiti .................................................122
Kitap Gölgesi Düzenleme ......................................67
Kitap Gölgesi Düzenleme Orta Genişliği ..............67
Kitap Gölgesinin Düzenlenmesi ............................40
Kitap Göstergesi ....................................................40
Kitap Tuşu ..............................................................40
Kontrol Hata Ekranı .............................................102
Kontrol Hata Ekranı Gösterimi ....................... 8, 102
Kontrol Paneli ...........................................................8
Kontrol Tuşu ...........................................................48
Kullanıcı Kaydı .......................................................78
Kullanıcı Numarası ................................................78
Kullanıcı Oluştur .....................................................78
Kullanıcı Yönetim Fonksiyonunun Silinmesi ........87
Kullanılmış Sarf Malzemelerinin Atılması .............95
Kullanım öncesi hazırlıklar ....................................12
Küçültme .................................................................37
Küme sayısı ............................................................55
M
Maintenance Call (Bakım Çağrısı)
Göstergesi ................................................... 102, 109
Makinenin Günlük Kullanımı .................................26
Makineyi Tanıma ......................................................6
Master Atık Kutusu ................................................93
Master Atık Kutusu Sapı .......................................93
Master Atık Kutusunun Kullanımı .........................93
Master Değiştirme ..................................................90
Master Kılavuz Kanatçığı ................................. 7, 91
Master Rulo Tutucucusu .......................................90
Master Rulo Tutucusu .............................................7
Master Rulosu ................................................... 7, 90
Master Rulosu Değiştirme Göstergesi .................90
Master Üretme Birimi ........................................ 7, 90
Master Üretme Birimi Kapağı ........................... 7, 90
Master Üretme Birimi Kapak Kolu ........................90
Master Üretme Birimi Kolu ......................................7
Master Üretme Birimi Serbest
Bırakma Düğmesi ............................................. 7, 90
133
Fihrist
Master Üretme Tuşu ................................................ 8
Minimum Baskı Miktarı .......................................... 68
Montaj ..................................................................... 12
Mürekkep Başlığı Yuvası ...................................... 89
Mürekkep Kapağı Yuvası ........................................ 7
Mürekkep Kartuşu .............................................7, 88
Mürekkep Kartuşu Değişimi .................................. 88
Mürekkep Kullanımı .............................................. 27
Mürekkep Tasarrufu .............................................. 47
Mürekkep Tasarrufu Göstergesi ........................... 47
Mürekkep Tasarrufu Tuşu ..................................... 47
N
Nokta Görüntüleme ............................................... 36
Nokta Görüntüleme Işığı ....................................... 36
Nokta Görüntüleme Tuşu ...................................... 36
Nokta İşlemi ........................................................... 36
O
Oluklayıcı ............................................................... 24
Orijinal .................................................................... 18
Orijinal Boyut ve Ağırlık Kısıtlamaları .................. 18
Orijinal Kenar Boşluğu .......................................... 19
Orijinal Kısıtlamaları .............................................. 19
Orijinal Ped ............................................................ 99
Ortanın Silinmesi ................................................... 40
Otomatik Belge Besleyici AF-VI ......................... 122
Otomatik Boşta Döndürme ................................... 64
Otomatik Boşta Döndürme Süresi ........................ 67
Otomatik İşleme ..................................................... 46
Otomatik İşleme Göstergesi ................................. 46
Otomatik İşleme Tuşu ........................................... 46
Otomatik Silme Süresi .......................................... 67
Ö
Öğe No. .................................................................. 66
Ön Kapak ................................................................. 7
Özel Işığını .......................................................73, 75
Özel tuşu ..........................................................73, 75
Özellikler Listesi ................................................... 130
P
P Göstergesi ............................................................ 9
P Işığı ..................................................................... 54
P Tuşu ................................................................9, 54
Pencil (Kalem) ....................................................... 35
Pencil Mode Indicator (Kalem Mod Göstergesi) ..... 10
Pencil Mode Key (Kalem Mod Tuşu) ................... 10
PIN kodu ................................................................ 79
PIN kodu girişi ........................................................ 31
Print Density Adjustment Indicator (Baskı Yoğunluğu
Ayar Göstergesi) ...................................................... 8
Print Density Adjustment Key (Baskı Yoğunluğu Ayar
Tuşu) ........................................................................ 8
Print Position Adjustment Indicator (Baskı Pozisyonu
Ayar Göstergesi) ...................................................... 8
Print Position Adjustment Key (Baskı Pozisyonu
Ayar Tuşu) ................................................................ 8
134
Print Speed Adjustment Indicator (Baskı Hızı Ayar
Göstergesi) ...............................................................8
Print Speed Adjustment Key
(Baskı Hızı Ayar Tuşu) ............................................8
Program ..................................................................52
Program A ....................................................... 52, 54
Program B ................................................. 52, 53, 57
Proof (Prova) ..........................................................48
Prova Tuşu ...............................................................9
R
Renkli Tambur ......................................................122
Replace Ink Cartridge (Mürekkep Kartuşu'nu
Değiştir) Göstergesi .................................... 102, 109
Replace Master Roll (Master Silindiri'ni Değiştir)
Göstergesi ................................................... 102, 109
Reproduction Size Selection Key (Çoğaltma Boyutu
Seçim Tuşu) ...........................................................10
Resim Modu ...........................................................34
RISO COPY COUNT VIEWER .............................15
RISO Network Card .............................................122
RISO PC Interface Card USB2.0 ................. 14, 122
RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB BASKI
YÖNETİCİSİ) ..........................................................15
RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program
Yazılımı) ..................................................................15
RISO Yazıcı Sürücüsü ...........................................15
S
Sarf Malzemeleri ....................................................27
Sarf Malzemesi Değişimi ve Atımı ........................88
Satır Modu ..............................................................34
Sayacın Üst Limiti ..................................................82
Sayaç ........................................................................7
Sayaç Silme ...........................................................83
Scanning Level Adjustment Key (Tarama Seviyesi
Ayar Tuşu) ..............................................................10
Serbest Çoğaltma Boyut Oranı .............................42
Serbest Çoğaltma Boyutu Ekranı .........................10
Serbest Çoğaltma Boyutu Oranı ...........................37
Sıfırlama Tuşu ..........................................................9
Standart ..................................................................37
Stop key (Durdur Tuşu) ...........................................9
T
Tarama Camı ..................................................... 7, 99
Tarama Kapağı .........................................................7
Tarama Seviyesi Ayarı ...........................................39
Tarayıcı Camı .......................................................100
Tek Sayfa Modu .....................................................52
Teknik Özellikler ...................................................123
Temel Çalışma Akışı ..............................................28
Temel İşlemler ................................................. 26, 29
Temizlik ...................................................................98
Temizlik Güvenlik Kılavuzu ....................................98
Termal Baskı Kafası .................................................7
Two-original (side-by-side) Printing ......................41
Fihrist
W
Wake-Up Key (Uyandırma Tuşu) ........................... 8
Y
Yan Yana Baskı ..................................................... 41
Yan Yana Göstergesi ............................................. 44
Yan Yana Tuşu ....................................................... 44
Yarı Otomatik (ADF ünitesi) .................................. 69
Yatay Baskı Pozisyonu .......................................... 50
Yatay Baskı Pozisyonu Ayar Kadranı ..............7, 50
Yazıcının Dışı ....................................................... 101
Yazılım Yükleme .................................................... 15
Yönetici Kaydı ........................................................ 78
Yönetim AÇIK/KAPALI .......................................... 80
Z
Zarf Besleme Kiti ................................................. 122
Zoom Key (Büyüt/Küçült Tuşu) ............................. 10
135
Download

EZ3x1