ÇALIŞTIRMA KILAVUZU
FS-6525MFP
FS-6525MFP/FS-6530MFP
FS-6530MFP
OPERATION GUIDE
Giriş
FS-6525MFP / FS-6530MFP'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza ve basit sorun
gidermelerde gerekeni yapabilmenize yardımcı olmak ve dolayısıyla makineyi her zaman iyi bir durumda
kullanabilmenizi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.
Kendi markamıza ait ürünlerin kullanılmasını öneririz. Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından üretilen malzemelerin
kullanımından kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmiyoruz.
Çizimde gösterilen etiket ürünlerin kendi markamıza ait olduğunu gösterir.
Ekli Kılavuzlar
Makine ile beraber aşağıdaki kılavuzlar gönderilmiştir. Gerektiğinde bunlara başvurun.
Bu kılavuzun içeriği, makinenin performansının geliştirilmesi amacıyla önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
Quick Installation Guide
Makinenin kurulum prosedürlerini, sık kullanılan işlemleri, günlük bakım ve sorun
giderme çalışmalarını anlatır.
Safety Guide
Makinenin kurulumu ve kullanımında önemli olan güvenlikle ilgili ve uyarıcı nitelikteki
bilgileri sağlar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın.
Safety Guide
(FS-6525MFP / FS-6530MFP)
Makinenin kurulum yerini, dikkat edilmesi gereken alanı ve diğer bilgileri açıklar.
Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın.
DVD (Product Library)
Çalıştırma Kılavuzu (Bu Kılavuz)
Kağıdın nasıl yükleneceği, temel kopyalama, yazdırma ve tarama işlemleri ve sorun
giderme anlatılır.
FAX Operation Guide
Ağ FAKS işlevini ve Ağ FAKS iletim işlevini kullanmak için Ağ FAKS sürücüsünün nasıl
kurulacağını ve nasıl kullanılacağını anlatır.
Card Authentication Kit (B) Operation
Guide
ID kart kullanılarak makinede nasıl doğrulama yapılacağını anlatır.
Command Center RX User Guide
Ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için bir İnternet tarayıcı ile bilgisayardan makineye
nasıl erişileceğini anlatır.
Printer Driver User Guide
Yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını ve yazıcı işlevinin nasıl kullanılacağını anlatır.
KYOCERA Net Direct Print Operation
Guide
Adobe Acrobat'ı veya Reader'ı başlatmadan PDF dosyalarını yazdırmak için işlevin
nasıl kullanılacağını anlatır.
KYOCERA Net Viewer User Guide
Ağ yazdırma sisteminin KYOCERA Net Viewer ile nasıl izleneceğini anlatır.
File Management Utility User Guide
Taranmış dokümanların ağ üzerinden nasıl dağıtılacağını anlatmaktadır.
PRESCRIBE Commands Technical
Reference
Yazıcı ana dilini (PRESCRIBE komutları) anlatır.
PRESCRIBE Commands Command
Reference
Her tip emülasyon için PRESCRIBE komutu işlevini ve kontrolünü anlatır.
İçindekiler
1
Giriş ..........................................................................................................1-1
Bildirim .................................................................................................................................. 1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları .............................................................................. 1-2
Ortam ......................................................................................................................... 1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler ....................................................................................... 1-3
Kopyalama/Tarama ile İlgili Yasal Kısıtlamalar .......................................................... 1-5
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri ........................................................................................ 1-6
Yasal Bilgiler .............................................................................................................. 1-6
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi .................................................................................. 1-9
Otomatik 2 Yüzlü Kopyalama İşlevi ............................................................................ 1-9
Kaynak Tasarrufu - Kağıt ........................................................................................... 1-9
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar" ...................................................... 1-9
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı ............................................................... 1-10
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında ....................................................................................... 1-11
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ........................................................................... 1-11
Orijinaller ve Kağıt Boyutları ..................................................................................... 1-13
2
Kullanmadan Önce Hazırlık ....................................................................2-1
Parça İsimleri ........................................................................................................................ 2-2
Makine ........................................................................................................................ 2-2
Çalıştırma Paneli ........................................................................................................ 2-6
Dokunmatik Panel ...................................................................................................... 2-7
Bağlantı Yönteminin Belirlenmesi ve Kabloların Hazırlanması ............................................ 2-8
Bağlantı Örneği .......................................................................................................... 2-8
Gerekli Kabloların Hazırlanması ................................................................................ 2-9
Kabloların Bağlanması ....................................................................................................... 2-10
LAN Kablosunun Bağlanması .................................................................................. 2-10
Güç Kablosunun Bağlanması ................................................................................... 2-11
Güç Açma/Kapatma ........................................................................................................... 2-12
Güç Açma ................................................................................................................ 2-12
Güç Kapatma ........................................................................................................... 2-12
Yazılımın Yüklenmesi ......................................................................................................... 2-14
DVD Yazılımı (Windows) .......................................................................................... 2-14
Enerji Tasarrufu işlevi ......................................................................................................... 2-16
Düşük Güç Modu ve Otomatik Düşük Güç Modu .................................................... 2-16
Uyku ve Otomatik Uyku ............................................................................................ 2-17
Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı) ................................................................. 2-18
Command Center RX (E-posta Ayarları) ............................................................................ 2-19
E-posta Gönderme ................................................................................................... 2-20
3
Genel İşlemler ..........................................................................................3-1
Kağıt Yükleme ...................................................................................................................... 3-2
Kağıt Yüklemeden Önce ............................................................................................ 3-2
Kasetlere Kağıt Yükleme ............................................................................................ 3-3
Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yükleme ........................................................................... 3-5
Orijinallerin Yüklenmesi ........................................................................................................ 3-7
Orijinallerin Tarayıcı Camı Üzerine Yerleştirilmesi ..................................................... 3-7
Belge İşlemciye Orijinallerin Yüklenmesi ................................................................... 3-8
Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi ................................................................... 3-10
Sayacın Kontrol Edilmesi ................................................................................................... 3-11
Oturum Açma/Kapatma ...................................................................................................... 3-12
Oturum Açma ........................................................................................................... 3-12
Çıkış ......................................................................................................................... 3-13
i
Favoriler ............................................................................................................................. 3-14
Favorilerin Kaydedilmesi .......................................................................................... 3-14
Favorileri Düzenleme ve Silme ................................................................................ 3-18
Favorilerin Kullanılması ............................................................................................ 3-20
Uygulama ........................................................................................................................... 3-21
Kısa yollar ........................................................................................................................... 3-22
Kısa yolların Kaydedilmesi ....................................................................................... 3-22
Kısayolları Düzenleme ve Silme .............................................................................. 3-24
Kısa yolların Kullanılması ......................................................................................... 3-25
Hızlı Kurulum Sihirbazı ....................................................................................................... 3-26
Yardım Ekranı .................................................................................................................... 3-28
İşleri İptal Etme ................................................................................................................... 3-29
Çeşitli İşlevlerin Kullanılması .............................................................................................. 3-30
Ortak İşlevsellik ........................................................................................................ 3-31
Orijinal Boyut ............................................................................................................ 3-32
Orijinal Yön ............................................................................................................... 3-34
Karışık Boyutta Orijinaller ......................................................................................... 3-35
2 yüzlü/Kitap Orijinal ................................................................................................ 3-37
Sürekli Tarama ......................................................................................................... 3-40
Kağıt Seçimi ............................................................................................................. 3-42
Kağıt Çıktısı .............................................................................................................. 3-43
Harmanlama/Ofset ................................................................................................... 3-44
Marj .......................................................................................................................... 3-46
Zımba ....................................................................................................................... 3-49
Yoğunluk .................................................................................................................. 3-51
Tarama Çözünürlüğü ............................................................................................... 3-52
Orijinal Görüntü ........................................................................................................ 3-53
Netlik ........................................................................................................................ 3-54
Arka Plan Yoğunluk Ayarı ........................................................................................ 3-55
Boya kusmasını önleyin. .......................................................................................... 3-56
Yakınlaştır ................................................................................................................ 3-57
Dosya Biçimi ............................................................................................................ 3-58
Renk Seçimi ............................................................................................................. 3-60
İş Bitti Bildirimi .......................................................................................................... 3-61
Dosya Adı Girişi ....................................................................................................... 3-63
Önceliği Geçersiz Kılma ........................................................................................... 3-64
4
Kopyalama ...............................................................................................4-1
Temel İşlemler ...................................................................................................................... 4-2
Kopyalama İşlevleri .............................................................................................................. 4-4
Çift Yüzlü .................................................................................................................... 4-4
5
Sorun Giderme ........................................................................................5-1
Toner Kabını Değiştirme ...................................................................................................... 5-2
Atık Toner Kutusunu Değiştirme .......................................................................................... 5-4
Zımbanın Değiştirilmesi ........................................................................................................ 5-5
Temizleme ............................................................................................................................ 5-6
Orijinal Kapağı / Tarayıcı Camı .................................................................................. 5-6
Belge İşlemci .............................................................................................................. 5-6
Arızaları Giderme ................................................................................................................. 5-8
Mesajlara Yanıt Verme ....................................................................................................... 5-13
Kağıt Sıkışmasını Giderme ................................................................................................ 5-26
Sıkışma Konumu Göstergeleri ................................................................................. 5-26
Çok Amaçlı Tabla ..................................................................................................... 5-27
Sağ kapak 1 içerisinde ............................................................................................. 5-27
1. Kaset .................................................................................................................... 5-28
Sağ kapak 3 içerisinde ............................................................................................. 5-28
Kaset 2 veya 3 ......................................................................................................... 5-29
ii
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda ............................................................................ 5-29
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda Zımba Sıkışması ................................................ 5-30
Köprü Birimi .............................................................................................................. 5-30
Belge İşlemci ............................................................................................................ 5-31
6
Ek ..............................................................................................................6-1
İsteğe Bağlı Donatım ............................................................................................................ 6-2
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış ........................................................................... 6-2
İsteğe Bağlı İşlev ........................................................................................................ 6-3
Kağıt ..................................................................................................................................... 6-5
Temel Kağıt Özellikleri ............................................................................................... 6-6
Uygun Kağıdın Seçilmesi ........................................................................................... 6-6
Özel Kağıt .................................................................................................................. 6-9
Özellikler ............................................................................................................................. 6-13
Ortak İşlevler ............................................................................................................ 6-13
Kopyalama işlevleri .................................................................................................. 6-14
Yazıcı işlevleri .......................................................................................................... 6-15
Tarayıcı .................................................................................................................... 6-15
Belge İşlemci ............................................................................................................ 6-16
Kağıt Besleyici (tek kaset) (seçenek) ....................................................................... 6-16
Kağıt Besleyici (çift kaset) (seçenek) ....................................................................... 6-16
Belge Sonlandırıcı (seçenek) ................................................................................... 6-17
Çevresel Özellikler ................................................................................................... 6-17
Dizin ............................................................................................................................... Dizin-1
iii
iv
Menü Haritası
Kopyalar (sayfa 4-2)
Kağıt Seçimi (sayfa 3-42)
Yakınlaştır
Yoğunluk (sayfa 3-51)
Çift Yüzlü (sayfa 4-4)
Birleştir
Harmanla/Ofset (sayfa 3-44)
İşlevler
Orijinal Boyut (sayfa 3-32)
Orijinal Yön (sayfa 3-34)
Karışık Boyutlu Orijinaller (sayfa 3-35)
Kâğıt Çıktı (sayfa 3-43)
Zımbala (sayfa 3-49)
Orijinal Görüntü (sayfa 3-53)
EcoPrint
Keskinlik (page 3-54)
Arkaplan Yoğunluğu Ayarı (sayfa 3-55)
Boya Kusmayı Önle (sayfa 3-56)
Marj (sayfa 3-46)
Sürekli Tarama (sayfa 3-40)
Otomatik Görüntü Döndürme
İş Bitti Bildirimi (sayfa 3-61
Dosya Adı Girişi (sayfa 3-63)
Önceliği Geçersiz Kılma (sayfa 3-64)
Ekle/Düze Kısayol (sayfa 3-22)
v
Tek Doknma Tuşu
Adres Defteri
Ext. Adres Defteri (başvurunuz Command Center RX User Guide.)
E-posta
Klasör
FAX (başvurunuz Fax Operation Guide)
WSD Tarama
İşlevler
Dosya Biçimi (sayfa 3-58)
Orijinal Boyut (sayfa 3-32)
Orijinal Yön (sayfa 3-34)
Karışık Boyutlu Orijinaller (sayfa 3-35)
2 yüzlü/Kitap Orijinal (sayfa 3-37)
Gönderme Boyutu
Dosya Ayırma
Tarama Çözünürlüğü (sayfa 3-52)
Yoğunluk (sayfa 3-51)
Renk Seçimi (sayfa 3-60)
Orijinal Görüntü (sayfa 3-53)
Keskinlik (page 3-54)
Arkaplan Yoğunluğu Ayarı (sayfa 3-55)
Boya Kusmayı Önle (sayfa 3-56)
FAX TX Çözünürlüğü (başvurunuz Fax Operation Guide)
Yakınlaştır (sayfa 3-57)
Sürekli Tarama (sayfa 3-40)
Dosya Adı Girişi (sayfa 3-63)
E posta Konu/Gövdesi
İş Bitti Bildirimi (sayfa 3-61
FTP Şifrelenmiş TX
FAKS Ertelemeli İletim (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAKS Doğrudan İletim (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAKS Çağırma RX (başvurunuz Fax Operation Guide)
Ekle/Düze Kısayol (sayfa 3-22)
vi
İş Kutusu
Çıkarılabilir
Bellek
Menü
Dosyayı
Sakla
Dosya Biçimi (sayfa 3-58)
2 yüzlü/Kitap Orijinal (sayfa 3-37)
Tarama Çözünürlüğü (sayfa 3-52)
Yoğunluk (sayfa 3-51)
Dosya Adı Girişi (sayfa 3-63)
İşlevler
Orijinal Boyut (sayfa 3-32)
Orijinal Yön (sayfa 3-34)
Karışık Boyutlu Orijinaller (sayfa 3-35)
Saklama Boyutu
Renk Seçimi (sayfa 3-60)
Orijinal Görüntü (sayfa 3-53)
Keskinlik (page 3-54)
Arkaplan Yoğunluğu Ayarı (sayfa 3-55)
Boya Kusmayı Önle (sayfa 3-56)
Yakınlaştır (sayfa 3-57)
Sürekli Tarama (sayfa 3-40)
İş Bitti Bildirimi (sayfa 3-61
Ekle/Düze Kısayol (sayfa 3-22)
Yazdır
Kopyalar
Kağıt Seçimi (sayfa 3-42)
Harmanla/Ofset (sayfa 3-44)
Çift Yüzlü
İşlevler
Kâğıt Çıktı (sayfa 3-43)
Zımbala (sayfa 3-49)
Marj (sayfa 3-46)
İş Bitti Bildirimi (sayfa 3-61
Önceliği Geçersiz Kılma (sayfa 3-64)
Şifrelenmiş PDF Parolası
JPEG/TIFF Baskısı
XPS Syfya Uydur
Ekle/Düzenle Kısayol
Alt Adres Kutusu (başvurunuz Fax Operation Guide)
Çağırma Kutusu (başvurunuz Fax Operation Guide)
vii
Yazdır İş Durumu
Gönder İş Durumu
İş Durumu Depola
Programlanan İş
Yazdr İş Günlüğü
Göndr İş Günlüğü
İş Günl. Depola
Tarayıcı
Yazıcı
FAKS
Çıkrlblr. Bellek
Toner Durumu
Kağıt Durumu
Zımba
viii
Hızlı Ayar Sihirbazı
(sayfa 3-26)
FAKS Kurulumu (sayfa 3-26)
Enerji Tasarruf Ayarlama (sayfa 3-26)
Ağ Kurulumu (sayfa 3-26)
Dil
Rapor
Rapor Yazdırma
Durum Sayfası
Yazı Tipi Listesi
Ağ Durumu
Servis Durumu
Hesaplama Raporu
Alt Adres Kutu List (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAKS Listesi (Dizin) (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAKS Listesi (No) (başvurunuz Fax Operation Guide)
Giden FAKS Raporu (başvurunuz Fax Operation Guide)
Gelen FAKS Raporu (başvurunuz Fax Operation Guide)
Yönetici Raporu Ayarları (başvurunuz Fax Operation Guide)
Sonuç Raporu Ayarı
Sonuç Raporunu Gönderme
FAKS RX Sonuç Raporu (başvurunuz Fax Operation Guide)
İş Bitti Uyarı Ayarı
Log Geçmişini Gönder
Log Geçmişini Gönder
Otomatik Gönderme
Hedef
İş Logu Konusu
Sayaç
Yazdırılan Sayfalar (sayfa 3-11)
Taranan Sayfalar (sayfa 3-11)
Kullanıcı Niteliği
Kullanıcı Adı
Otrum Aç. Kull. Adı
Otrm Açma Parolası
Erişim Seviyesi
Hesap Adı
E-posta Adresi
Basit Oturum Açma
Panelim
Grup Adı
Grup ID
ix
Kaset/MP Tablası
Ayarları
Kaset 1 (3'e)
Kağıt Boyutu
Ortam Tipi
Çok Amaçlı Tabla
Kağıt Boyutu
Ortam Tipi
Ortak Ayarlar
Varsayılan Ekran
Ses
Sesli Uyarıcı
Ses Yüksekliği
Anahtar Onayı
İş Bitti
Hazır
Uyarı
Anahtar Onay (USB Klavye)
FAKS Hoparlör Sesi (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAKS Monitör Sesi (başvurunuz Fax Operation Guide)
Orijinal Ayarlar
Özel Orijinal Boyut
Orijinal Otomatik Algılama
Kağıt Ayarları
Özel Kağıt Boyutu
Ortam Tipi Ayarlar
Varsayılan Kağıt Kaynağı
Kağıt Seçimi
Oto için Ortam (Düz)
Özel Kağıt İşlemi
x
Varsayılan İşlevler
Dosya Biçimi
Original Orientation
Harmanlama/Ofset
Dosya Ayırma
Tarama Çözünürlüğü
Renk Seçimi
Orijinal Görüntü
Arkaplan Yoğunluğu Ayarı
EcoPrint
Boya kusmasını önleyin.
FAX TX Çözünürlüğü (başvurunuz Fax Operation Guide)
Yakınlaştır
Marj
Sürekli Tarama
Otomatik Görüntü Döndürme
Dosya Adı Girişi
E posta Konu/Gövdesi
FTP Şifrelenmiş TX
JPEG/TIFF Baskısı
XPS Syfya Uydur
Ayrıntı Ayarları
Image Quality
PDF/A
Kağıt Çıktısı
Kopya/Belge Kutusu
Yazıcı
FAX (başvurunuz Fax Operation Guide)
Ön Ayarlı Limit
Hata Giderme
Çift Yüzlü Yaz. Hatası
Sonlandırma Hatası
Zımba Teli Bitti Hatası
Zımbalama Sınırı Hatası
Kağıt Uyuşmazlığı Hatası
Takılan Kâğıt Uyumsuzluğu
Ölçüm
Klavye Düzeni
USB Klavye Tipi
Tek Sayfalı Belgeleri Kaydır
xi
Kopyalama
Otomatik Kağıt Seçimi
Otomatik % Önceliği
Sonrakini Ayır Önceliği
Otomatik Görüntü Döndürme İşlemi
Gönder
Hedef Göndermeden önce Hedef Onayı
Yeni Hedef Giriş Kontrolü
Gönder ve İlet
İleri
Hedef
Renkli TIFF Sıkıştırma
Varsayılan Ekran
Belge Kutusu
Alt Adres Kutusu (başvurunuz Fax Operation Guide)
İş Kutusu
Çabuk Kopya İş Hafızası
İş Bekletmenin Silinmesi
Çağırma Kutusu (başvurunuz Fax Operation Guide)
FAX (başvurunuz Fax Operation Guide)
Favoriler/Uygulama
Varsayılan Ekran
Application (Uygulama)
Internet
Proxy
Adres Defteri/Tek
Dokunuş
Adres Defteri
Tek Doknma Tuşu
Adres Defteri
Varsayılan Ayarları
Tasnifleme
Yazd. lst. (başvurunuz Fax Operation Guide)
xii
Kullanıcı Oturum Açma/
İş Hesaplama
Kullanıcı Oturum Açma
Ayarı
Kullanıcı Oturum Açma
Yerel Kullanıcı Listesi
Basit oturum Açma
Ayarları
Basit Oturum Açma
Basit oturum Açma Ayarı
Yerel Kullanıcı Yetkilendirme
Grup Yetkisi Ayarları.
Grup Yetkisi
Grup Listesi
Ağ Kullanıcı Özelliği Edin
İş Hesaplama Ayarları
İş Hesaplama
Hesaplama Raporunu Yazdır
Toplam İş Hesaplama
Yazdırılan Sayfalar
Taranan Sayfalar
FAX TX Pages
FAKS İl. Süresi
Sayaç Sıfırlama
Her İş Hesaplama
Hesaplama Listesi
Varsayılan Ayar
Sınır Uygula
Kopyala/Yazıcı Sayma
Varsayılan Sayaç Sınırı
Kağıt Boyutuna Göre Sayma
Bilinmeyen ID İş
Yazıcı
Emülasyon
EcoPrint
Geçersiz Kıl A4/Letter
Çift Yüzlü
Kopyalar
Yön
Geniş A4
Form Besleme Zaman Aşımı
LF İşlemi
CR İşlemi
İş Adı
Kullanıcı Adı
Kağıt Besleme Birimi
Çözünürlk
KIR
xiii
Sistemi
Ağ
Ana Bilgisayar Adı
TCP/IP
TCP/IP
IPv4 Ayarları
IPv6 Ayarları
Protokol Ayrıntısı
WSD Tarama
WSD Print
Enhanced WSD
Enhanced WSD (SSL)
IPSec
Güven. Protokolü
SSL
IPP Güvenliği
HTTP Güvenliği
LDAP Güvenliği(Ekst. Adres Defteri)
LDAP Güvenliği (Kullanıcı Niteliği)
SMTP Güvenliği
POP3 Güvenliği (Kullanıcı 1)
POP3 Güvenliği (Kullanıcı 2)
POP3 Güvenliği (Kullanıcı 3)
LAN Arayüz
Arayüz Blok Ayarı
USB Host
USB Cihazı
USB Bellek
Seçmeli Arayüz 1
Seçmeli Arayüz 2
Güvenlik Düzeyi
Yeniden başlatılacak
RAM Disk Ayarı
İsteğe bağlı Bellek
İsteğe Bağlı İşlev
xiv
Tarih/Zamanlayıcı
Tarih/Saat
Tarih Biçimi
Saat Dilimi
Otomatik Panel Sıfırlaması
Tarih/Zamanlayıcı - Panel Sıfırlama Zamanlayıcısı
Düşük Güç Zamanlayıcı
Otomatik Uyku
Uyku seviyesi
Uyku Zamanlayıcı
Otomatik Hata Silme
Hata Silme Zamanlayıcı
Araya Girme Temizleme Zamanlayıcı
Kullanılmayan Süre (başvurunuz Fax Operation Guide)
Ayar/Bakım İşlemleri
Yoğunluk Ayarı
Kopyalama
Gönder/Kutu
Arkaplan Yoğunluğu
Ayarı
Kopyala (Otomatik)
Toner Tasarruf Seviyesi
(EcoPrint)
Kopyalama
Gönder/Kutu (Otomatik)
Yazıcı
Yazdırma Yoğunluğu
Otomatik Renk Düzeltme
Siyah Çizgi Düzeltme
Ekran Parlaklığı
Ton Eğrisi Ayarı
Drum Yenile 1
Drum Yenileme 2
Otomatik Drum Yenileme
DP Ayarı
xv
1
Giriş
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
Bildirim ............................................................................................................................................................... 1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları ............................................................................................................ 1-2
Ortam ....................................................................................................................................................... 1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler .................................................................................................................... 1-3
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri ...................................................................................................................... 1-6
Yasal Bilgiler ............................................................................................................................................ 1-6
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi ................................................................................................................ 1-9
Otomatik 2 Yüzlü Kopyalama İşlevi ......................................................................................................... 1-9
Kaynak Tasarrufu - Kağıt ......................................................................................................................... 1-9
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar" .................................................................................... 1-9
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı ............................................................................................. 1-10
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında ..................................................................................................................... 1-11
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ......................................................................................................... 1-11
Orijinaller ve Kağıt Boyutları .................................................................................................................. 1-13
1-1
Giriş > Bildirim
Bildirim
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları
Kılavuzun bu bölümü ve makinenin simgelerle işaretlenen parçaları kullanıcı ve diğer bireyler ile çevredeki nesneleri
koruma için yapılan güvenlik uyarılarıdır ve makinanın doğru ve güvenli kullanımını sağlar. Simgeler ve anlamları
aşağıda belirtilmektedir.
UYARI: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın ciddi
yaralanma, hatta ölüme neden olabileceğini gösterir.
DİKKAT: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel
yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.
Simgeler
 simgesi ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini gösterir. Dikkat edilmesi gereken belirli noktalar simgenin içinde
belirtilmiştir.
... [Genel uyarı]
... [Yüksek sıcaklık uyarısı]
simgesi ilgili bölümlerin yasak eylemler ile ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yasaklanan eylemin özellikleri simgenin
içerisinde belirtilir.
... [Yasaklanan eylemle ilgili uyarı]
... [Demonte etmek yasaktır]
 simgesi ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken eylemle ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yapılması gereken eylemin
özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.
... [Yapılması gereken eylemin uyarısı]
... [Fişi prizden çıkarın]
... [Makineyi daima topraklama bağlantısı olan bir prize bağlayın]
Çalıştırma Kılavuzu'ndaki güvenlik uyarıları okunamıyorsa veya kılavuz eksikse, kılavuzu değiştirmek için servis
temsilcinizle iritbata geçin (ücretlidir).
NOT
Banknota benzeyen bir orijinal bazı nadir durumlarda doğru şekilde kopyalanmayabilir çünkü bu makine sahteciliği
önleme işleviyle donatılmıştır.
1-2
Giriş > Bildirim
Ortam
Çevresel servis koşulları şu şekildedir:
•
Sıcaklık: 10 - 32.5 °C
•
Nem: % 15 - 80
Bununla birlikte, olumsuz çevre koşulları görüntü kalitesini etkileyebilir. Makineyi şu sıcaklıkta kullanmanız tavsiye edilir:
yaklaşık 16 - 27 °C veya daha az, nem: yaklaşık % 36 - 65. Ayrıca, makine için bir konum seçerken aşağıdaki yerlerden
kaçının.
•
Pencere yanındaki veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerden kaçının.
•
Titreşim olan yerlerden kaçının.
•
Büyük sıcaklık dalgalanmalarının olduğu yerlerden kaçının.
•
Sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerleden kaçının.
•
İyi havalandırılmamış yerlerden kaçının.
Zemin makinenin tekerleklerine karşı hassas ise makine kurulumdan sonra taşındığında zemin malzemesi zarar
görebilir.
Kopyalama sırasında bir miktar ozon gazı yayılabilir, ancak bu miktar sağlığa herhangi olumsuz etki yapmaz. Fakat
makine uzun süre iyi havalandırılmayan bir odada kullanılırsa veya çok fazla kopyalama yapılırsa hoş olmayan bir koku
oluşabilir. Kopyalama işine uygun ortamı sağlamak için odanın düzgün şekilde havalandırılması önerilir.
Kullanıma Yönelik Önlemler
Sarf malzemelerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar
DİKKAT
Toner içeren parçaları yakmaya denemeyin. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.
Toner içeren parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.
Eğer toner, toner içeren parçalardan dökülür ise, soluyarak içine çekmekten ve yutmaktan, bunun yanı sıra gözlere ve
cilde temas etmesinden kaçının.
•
Toneri koklarsanız, temiz havaya çıkın ve bol miktarda suyla gargara yapın. Öksürük başlarsa doktora başvurun.
•
Toneri yutarsanız, ağzınızı çalkalayın ve midenizdeki içeriği seyreltmek için 1 veya 2 bardak su için. Gerekirse
doktora başvurun.
•
Toner gözünüze kaçarsa suyla iyice yıkayın. Hassasiyet devam ederse, doktora başvurun.
•
Toner cildinize temas ederse sabun ve suyla yıkayın.
Toner içeren parçaları zorla açmaya veya imha etmeye çalışmayın.
Diğer önlemler
Boşalan toner kabını ve atık toner kutusunu satıcınıza veya servis temsilcinize iade edin. Toplanan toner kapları ve atık
toner kutuları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin ve makineyi kapalı ortamda tutun.
Ani sıcaklık ve nem değişimlerinden sakınarak makineyi sıcaklığı 40 °C altında olan bir ortamda saklayın.
Makine uzun süre kullanılmayacaksa kağıdı kasetten ve Çok Amaçlı Tabladan çıkarın ve orijinal paketine koyarak ağzını
kapatın.
1-3
Giriş > Bildirim
Lazer Güvenliği (Avrupa)
Lazer radyasyonu insan vücuduna zararlı olabilir. Bu nedenle makinenin içinden yayılan lazer radyasyonu, koruyucu
gövde ve dış kapakların içinde hava geçirmez şekilde tutulur. Ürünün kullanıcı tarafından normal çalıştırılmasında
makineden radyasyon sızmaz.
IEC/EN 60825-1:2007 kapsamında bu makine 1. sınıf lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
Dikkat: Bu kılavuzda belirtilenler haricinde yöntemlerin uygulanması zararlı bir şekilde radyasyona maruz kalınmasına
neden olabilir.
Bu etiketler makinenin içinde lazer tarayıcı birimine iliştirilmiştir ve kullanıcının erişemeyeceği bir alandadır.
Aşağıda gösterilen etiket makinenin sağ tarafına iliştirilmiştir.
1-4
Giriş > Bildirim
Kopyalama/Tarama ile İlgili Yasal Kısıtlamalar
Telif hakkı sahibinin izni olmaksızın telif hakkı alınmış bir materyali kopyalamak/taramak yasak olabilir.
Aşağıdaki öğeleri kopyalama/tarama yasaktır ve yasalarca cezalandırılabilirsiniz. Bu ögelerle sınırlı olmayabilir.
Kopyalanmayacak/taranmayacak öğeleri bilerek kopyalamayın/taramayın.
•
Kağıt para
•
Banknot
•
Menkul Kıymetler
•
Damga
•
Pasaport
•
Ruhsat
Yerel yasalar ve düzenlemeler yukarıda sözü edilmeyen başka öğelerin de taranmasını/kopyalanmasını yasaklamış
veya kısıtlamış olabilir.
1-5
Giriş > Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
Yasal Bilgiler
KYOCERA Document Solutions Inc. 'ın önceden yazılı izni olmadan bu kılavuzun tümünü ya da bir kısmını kopyalamak
veya yeniden basmak yasaktır.
Ticari Adlar Hakkında
•
PRESCRIBE ve ECOSYS, Kyocera Corporation'ın ticari markalarıdır.
•
KPDL, Kyocera Corporation'ın ticari bir markasıdır.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7 and Internet Explorer tescilli ticari markalardır veya ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
•
PCL, Hewlett-Packard Company'nin ticari markasıdır.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader ve PostScript Adobe Systems, Incorporated'ın ticari markalarıdır.
•
Ethernet, Xerox Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
•
IBM ve IBM PC/AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
•
Power PC, A.B.D. ve/veya diğer ülkelerde IBM'in ticari markasıdır.
•
Bonjour, Macintosh ve Mac OS, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
•
Bu makinede yüklenen bütün yazı tipleri Monotype Imaging Inc ile yapılan lisans anlaşması kapsamında
kullanılmaktadır.
•
Helvetica, Palatino ve Times Linotype GmbH'nin tescilli ticari markalardır.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ve ITC ZapfDingbats International Typeface
Corporation'a ait tescilli ticari markalardır.
•
Monotype Imaging Inc'e ait UFST™ MicroType® yazı tipleri bu makinede yüklüdür.
•
Bu makinede Independent JPEG Group tarafından geliştirilen modüllerin bulunduğu yazılım bulunmaktadır.
•
ThinPrint, ThinPrint GmbH'in Almanya ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.
•
Bu makinede ACCESS Co, Ltd. tarafından geliştirilen NF modülü
bulunmaktadır.
•
Bu ürün ACCESS CO., LTD'ye NetFront Web Tarayıcı içerir.
•
ACCESS, ACCESS logo ve NetFront, ACCESS CO., LTD.nin ABD,
Japonya ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Tüm hakları saklıdır.
•
Java, Oracle ve/veya bağlı şirketlerinin bir tescilli ticari markasıdır.
Diğer tüm markalar ve ürün adları kayıtlı ticari markalardır, ticari marka işaretleri ™ ve ® bu Çalıştırma Kılavuzunda
kullanılmamışlardır.
GPL/LGPL
Bu ürün, donanım yazılımının bir parçası olarak GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ve/veya LGPL (http://
www.gnu.org/licenses/lgpl.html) yazılımını içerir. Kaynak kodunu alabilirsiniz ve onu GPL/LGPL adları altında
kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir ve değiştirebilirsiniz. Kaynak kodunun bulunabilirliği dahil daha ayrıntılı bilgi için şu
adresi ziyaret edin: http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/
1-6
Giriş > Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact [email protected]
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson ([email protected]).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
1-7
Giriş > Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
1-8
Giriş > Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi
Cihaz, son kullanıldığı zamandan sonra belirli bir süre etkinlik olmadığında güç tüketiminin azaltılacağı Düşük Güç
Modu ve cihaz son kullanıldığı zamandan sonra belirli bir süre etkinlik olmadığında yazıcı ve faks işlevlerinin beklemede
kalacağı, güç tüketiminin ise yine en aza indirgeneceği Uyku özelliği ile donatılmıştır.
Uyku
Cihaz, 1 dakika boyunca hiç kullanılmazsa otomatik olarak Uyku moduna girer. Uyku moduna girmeden önce geçmesi
gereken bu süre uzatılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Uyku ve Otomatik Uyku sayfa 2-17.
Düşük Güç Modu
Cihaz, 1 dakika boyunca hiç kullanılmazsa otomatik olarak Düşük Güç Modu'na girer. Düşük Güç Modu'na girmeden
önce geçmesi gereken bu süre uzatılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Düşük Güç Modu ve Otomatik Düşük Güç Modu
sayfa 2-16.
Varsayılan olarak, Uyku modu Düşük Güç Modu'nu geçersiz kılar.
Otomatik 2 Yüzlü Kopyalama İşlevi
Bu cihazda 2 yüzlü kopyalama işlevi standart olarak bulunur. Örneğin, tek bir kağıda iki tane tek yüzlü orijinali 2 yüzlü
olarak kopyalayarak kullanılan kağıt miktarı azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Çift Yüzlü sayfa 4-4.
Çift yüzlü konumda yazdırma kâğıt tüketimini azaltır ve orman kaynaklarından tasarruf edilmesine katkıda bulunur. Çift
yüzlü konum aynı zamanda satın alınması gereken kâğıt miktarını azaltır, böylece maliyeti de düşürür. Çift yüzlü
basabilen makinelerin, çift yüzlü varsayılan konumda ayarlanması tavsiye edilir.
Kaynak Tasarrufu - Kağıt
Orman kaynaklarının korunması ve idame edilmesi için çevre koruma yönetimi birimlerinin koyduğu kurallar kapsamında
onaylanmış ya da EN 12281:2002*1 veya muadil bir kalite standardını karşıladığını belirten tanınmış etiketleri taşıyan
geri dönüşümlü veya işlenmemiş kağıt kullanımı önerilir.
Bu makine ayrıca 64 g/m2 kağıda yazdırma işlevini de desteklemektedir. Daha az ham madde içeren bu tip bir kağıt
kullanımı, orman kaynaklarının tasarrufuna daha fazla katkı sağlayabilir.
1. EN12281:2002 "Kuru toner görüntüleme işlemleri için yazdırma ve iş kâğıtlarında aranan koşullar"
Satış veya servis temsilciniz önerilen kağıt türleri hakkında bilgi verebilir.
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar"
Bu makine, boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak için, makine belirli bir süre için boşta kaldığında otomatik olarak
enerji tasarruf konumunu etkinleştiren bir güç yönetimi işlevi ile donatılmıştır.
Makinenin enerji tasarruf modundan HAZIR moduna geçmesi kısa bir zaman almasına karşın enerji tüketiminde
önemli miktarda azalma sağlanabilmektedir. Makinenin, enerji tasarruf modu etkinleştirme süresi varsayılan
ayara ayarlanmış şekilde kullanılması önerilir.
1-9
Giriş > Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı
Uluslararası Energy Star Programına katılımcı bir şirket olarak, bu ürünün Uluslararası Energy Star
Programında belirlenen standartlara uygun olduğu sonucuna vardık.
ENERGY STAR®, küresel ısınmanın önlenebilmesine yardımcı olmak amacıyla yüksek enerji verimine
sahip ürünlerin kullanımının geliştirilmesini ve desteklenmesini hedefleyen isteğe
bağlı bir enerji verimi programıdır. Müşteriler, ENERGY STAR® özellikli ürünleri satın almak suretiyle
ürün kullanımı esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji giderlerinin
düşürülmesine yardımcı olabilirler.
1-10
Giriş > Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Bu Çalıştırma Kılavuzu'nda aşağıdaki bölümler yer almaktadır.
Bölüm
İçindekiler
1.
Giriş
İşletim önlemleri, ticari markalar ve bu kılavuzla ilgili bilgileri içerir.
2.
Kullanmadan Önce Hazırlık
Parça adları, bağlantı kabloları, makinenin ayarları ve yapılandırılmasıyla ilgili bilgileri
sağlar.
3.
Genel İşlemler
Kağıt ve orijinalleri yükleme ile oturumları açma ve kapama dahil genel makine işletimini
açıklar.
4.
Kopyalama
Kopyalama yaparken kullanabileceğiniz işlevleri tanımlar.
5.
Sorun Giderme
Makinede toner bitmesi ve kağıt sıkışması gibi sorunlarda görülen hata göstergelerine
nasıl yanıt verileceğini açıklar.
6.
Ek
Bu makine için mevcut bulunan uygun isteğe bağlı donatım anlatılır.
Ortam tipleri ve kağıt boyutları hakkında bilgi sağlar. Makine özelliklerini listeler.
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları
Aşağıdaki biçim açıklamaları tanımlarına bağlı olarak kullanılmıştır.
Biçim
Tanım
Örnek
Kalın
Çalıştırma paneli tuşlarını veya bir bilgisayar ekranını gösterir.
Start tuşuna basın.
[Normal]
Dokunmatik panel tuşlarını gösterir.
[Tamam] tuşuna basın.
İtalik
Dokunmatik panelde görüntülenen bir mesajı gösterir.
Kopyalamaya hazır
görüntülenir.
Anahtar bir sözcüğü, cümleyi veya ek bilgilere göndermeleri vurgulamak
için kullanılır.
Daha fazla bilgi için bkz.
Uyku ve Otomatik Uyku
sayfa 2-17.
NOT
Başvurulacak ilave bilgi veya işlemleri belirtir.
ÖNEMLİ
Herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamak için gerekli veya yasak olan
öğeleri belirtir.
Dikkat
Herhangi bir yaralanmayı veya makinenin bozulmasını önlemek için neye
dikkat edilmesi ve ne yapılması gerektiğini belirtir.
1-11
NOT
ÖNEMLİ
Dikkat
Giriş > Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Her işlevin ayarlanabileceği iş tipleri simgelerle gösterilir.
Tanım
Simge
Bu işlev bir belge kopyalanırken ayarlanabilir.
Bu işlev USB bellekten yazdırırken ayarlanabilir.
Print from
USB
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
%100
Normal 0
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
1 yüzlü>>1 yüzlü
Kat
Seçim
A4
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
1-yüzlü
㭦㫇㫋㪸㫃
Yazdır Ekranı
Bu işlev bir belge gönderirken ayarlanabilir.
Scan to
USB
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Geri çar
Adres Defteri
Kontrol et
10:10
2-yüzlü/
Kitap
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
FAKS
levler
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
PDF
Favoriler
GB0055_00
Klasör
Bu işlev USB belleğe bir dosya kaydederken
ayarlanabilir.
Dosya
Biçim
Ekst Adr. Dft.
1/2
E-posta
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Kopyala Ekranı
Tek Doknma Tuu
Harmanla/
Ofset
Harmanla
Harmanla/
Ofset
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Send
10:10
Kopyalar
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
Dosya Ad
Girii
Normal 0
doc
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Gönder Ekranı
㭦㫇㫋㪸㫃
Dosyayı Sakla Ekranı
Bu kılavuzda, dokunmatik panel tuşlarının kullanıldığı adımlar kırmızı ile çizilmiştir.
Ör.) [Yakınlaştır]'ı Seç.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
%100
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
GB0001_01
Kat
Seçim
Otomatik
İşletim paneli ve/veya dokunmatik panel işlemleri serisinden oluşan yöntemler şu şekilde numaralanmıştır:
Ör.) [İşlevleri] ve sonra [EcoPrint]'i seç.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalamaya hazr.
levler
Kopyalar
10:10
2
Orijinal Görüntü
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Metin+Foto
EcoPrint
%100
Normal 0
Kapal
2/4
Keskinlik
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Kapal
0
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
Arkaplan Younluu Ayar
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
1-12
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_01
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0097_00
Kat
Seçim
Kutu'dan yazdrmaya hazr.
Yazdr
GB0001_01
Copy
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Tanım
] tuşlarını kullanın.
GB0096_00
Simge
Giriş > Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Orijinaller ve Kağıt Boyutları
Bu bölümde, orijinallerin veya kağıtların boyutlarından söz edilirken bu kılavuzda kullanılan gösterimler anlatılır.
Yatay veya dikey yönde kullanılabilen A4, B5 ve Letter boyutlarında olduğu gibi, orijinalin/kağıdın yönünü göstermek
amacıyla, yatay yön, ilave bir R harfi ile gösterilmiştir.
Yerleştirme yönü
Gerekli boyut *
Dikey yön
A4, B5, A5, Letter,
Statement
Orijinal
Бумага
Orijinal/kağıt için, Y boyutu X boyutundan uzundur.
Yatay yön
A4-R, B5-R, A5-R,
Letter-R, Statement-R
Orijinal
Бумага
Orijinal/kağıt için, Y boyutu X boyutundan kısadır.
*
Kullanılabilir orijinal/kağıt boyutu, işleve ve kaynak tablasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için, bu işlev
veya kaynak tablasının anlatıldığı sayfaya bakın.
Dokunmatik paneldeki simgeler
Aşağıdaki simgeler, orijinallerin ve kağıtların yerleşim yönlerini dokunmatik panelde göstermek için kullanılır.
Yerleştirme
yönü
Orijinaller
Dikey yön
Yatay yön
1-13
Бумага
Giriş > Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
1-14
2
Kullanmadan Önce
Hazırlık
Bu bölümde aşağıdaki konular açıklanmaktadır:
Parça İsimleri ..................................................................................................................................................... 2-2
Makine ..................................................................................................................................................... 2-2
Çalıştırma Paneli ..................................................................................................................................... 2-6
Dokunmatik Panel .................................................................................................................................... 2-7
Bağlantı Yönteminin Belirlenmesi ve Kabloların Hazırlanması .......................................................................... 2-8
Bağlantı Örneği ........................................................................................................................................ 2-8
Gerekli Kabloların Hazırlanması .............................................................................................................. 2-9
Kabloların Bağlanması ..................................................................................................................................... 2-10
LAN Kablosunun Bağlanması ................................................................................................................ 2-10
Güç Kablosunun Bağlanması ................................................................................................................. 2-11
Güç Açma/Kapatma ......................................................................................................................................... 2-12
Güç Açma .............................................................................................................................................. 2-12
Güç Kapatma ......................................................................................................................................... 2-12
Yazılımın Yüklenmesi ....................................................................................................................................... 2-14
DVD Yazılımı (Windows) ........................................................................................................................ 2-14
Enerji Tasarrufu işlevi ....................................................................................................................................... 2-16
Düşük Güç Modu ve Otomatik Düşük Güç Modu .................................................................................. 2-16
Uyku ve Otomatik Uyku ......................................................................................................................... 2-17
Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı) ............................................................................................... 2-18
Command Center RX (E-posta Ayarları) .......................................................................................................... 2-19
E-posta Gönderme ................................................................................................................................. 2-20
2-1
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
Parça İsimleri
Makine
1
3
4
5
2
6
9
7
10
8
11
1 Belge İşlemci
2 Tarayıcı Camı
3 Orijinal Boyut Gösterge Plakaları
4 Yarık Camı
5 Çalıştırma Paneli
6 İç Tabla
7 Ön Kapak
8 Kaset 1
9 USB Bellek Yuvası (A1)
10 Sağ Kapak 1
11 Kulplar
12 İş Ayırıcı Tabla
2-2
12
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
13
14
15
16
17
18 19
13 Orijinal Genişlik Kılavuzları
14 Orijinal Tepsisi
15 Temizlik Bezi Bölmesi
16 Orijinal Yükleme Göstergesi
17 Toner Kabı Kilitleme Kolu
18 Toner Kabı
19 Atık Toner Kutusu
23
20
22
21
20 Kağıt Genişliği Kılavuzu
21 Kağıt Uzunluğu Kılavuzu
22 Çok Amaçlı Tabla
23 Kağıt Genişliği Kılavuzu
2-3
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
24
26
29
25
27
31
28
32
24 Seçenek Arayüzü Yuvası 2
25 Ağ Arayüzü Bağlantısı
26 USB Arayüzü Bağlantısı (A2)
27 USB Bağlantı Noktası (B1)
28 Seçenek Arayüzü Yuvası 1
29 Tarayıcı Kilidi
30 Ana Güç Anahtarı
31 Kulplar
32 Kaset Isıtıcı Anahtarı
2-4
30
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
34
35
33
38
36
37
33 Üst Kapak
34 Tabla Uzantısı
35 Belge Sonlandırıcı Tablası
36 Zımba Kapağı
37 Zımba Kartuj Tutucu
38 Köprü Birimi Kapağı
2-5
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
Çalıştırma Paneli
System Menu/Counter (Sistem Menüsü/
Sayaç menüsü) ekranını gösterir.
Status/Job Cancel
(Durum/İş İptal) ekranını
gösterir.
Copy (Kopyala) ekranını
gösterir.
Favorites/Application
(Favoriler/Uygulama)
ekranını gösterir.
Gönderim ekranını
gösterir.
Document Box (Belge
kutusu) ekranını
gösterir.
FAX ekranını gösterir.
Administration (Yönetim)
ekranında işlemi sonlandırır
(oturumu kapatır).
Makineyi Low Power Mode
(Düşük Güç Modu)'na
sokar.
Makineyi Sleep Mode (Uyku
Modu)'na sokar. Uyku
Modunda ise Uykudan
uyanır.
Makinenin ana gücü
açıkken yanar.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
%100
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
İş ayırıcı tablasında kağıt
olduğunda yanar.
Interrupt Copy
(Kopyalamayı Durdur)
ekranını gösterir.
Dokunmatik Panel Makine
ayarlarının yapılandırılmasında
kullanılan tuşları ekrana getirir.
Processing: Yazdırırken ya da gönderirken yanıp
söner.
Memory: Makine, faks belleğine veya USB belleğe
erişim sağlarken yanıp söner (genel amaçlı öğe).
Attention: Hata oluştuğunda ve iş durdurulduğunda
yanar veya yanıp söner.
Sayısal tuşlar.
Sayı ve sembolleri
girin.
Girilen sayı ve karakterleri
siler.
Ayarları, varsayılan
ayarlar durumuna
döndürür.
Adres numaraları ve
numaraya göre kullanıcı ID'leri
gibi kayıtlı bilgileri belirler.
Devam eden yazdırma
işini iptal eder veya
duraklatır.
Sayısal tuş girişini sonlandırır
ve işlev ayarı sırasında ekranı
sonlandırır. Ekrandaki [OK] ile
bağlantılı çalışır.
Kopyalama ve tarama
işlemlerini ve ayar
işlemleri için işlemeyi
başlatır.
2-6
Kullanmadan Önce Hazırlık > Parça İsimleri
Dokunmatik Panel
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kat
Seçim
Kullanılabilen işlevleri görüntüler.
Otomatik
Yaknlatr
%100
Çift Yüzlü
1 yüzlü>>1 yüzlü
Daha ileri işlev ayarlarını
yapılandırır.
levler
Kopya sayısını ve zamanı
görüntüler.
10:10
Kopyalar
Younluk
Normal 0
Birletir
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
Ksayol 1
Ksayol 2
GB0001_04
Gerekli çalıştırma mesajlarının yanı
sıra ekipmanın durumunu gösterir.
Favorileri görüntüler.
Favoriler
Kısa yolları görüntüler.
Gerekli çalıştırma mesajlarının yanı
sıra ekipmanın durumunu gösterir.
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Orijinal Boyut
Otomatik
Mevcut işlevleri ve ayarları
görüntüler.
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
Çkt
GB0002_00
Orijinal Yön
Değerler listesi, tek bir ekranda tam
olarak gösterilemediği takdirde
yukarı ve aşağı doğru hareket eder.
ç Tepsi
Bir önceki ekrana dönün.
Kapat
Ekle/Düze
Ksayol
2-7
İşlevleri kısa yollar olarak kaydeder.
Kullanmadan Önce Hazırlık > Bağlantı Yönteminin Belirlenmesi ve Kabloların Hazırlanması
Bağlantı Yönteminin Belirlenmesi ve Kabloların
Hazırlanması
Donatımı bir bilgisayara veya ağa bağlama yöntemini kontrol edin ve ortamınız için gerekli kabloları hazırlayın.
Bağlantı Örneği
Donatımı bir bilgisayara veya ağa bağlama yöntemini, aşağıdaki resme bakarak belirleyin.
Tarayıcının bilgisayar ağına ağ kablosuyla bağlanması (1000BASE-T, 100BASE-TX veya 10BASE-T)
Command Center RX
E-posta gönder
Ağ
Ağ ayarları, Tarayıcı
varsayılan ayarları,
Kullanıcı ve hedef kaydı
Taranmış orijinallerin görüntü
verilerini, E-posta mesajına
eklenmiş bir dosya olarak istenen
alıcıya gönderir.
Bkz. İngilizce Çalıştırma
Yöneticinin
Kılavuzu.
MFP
Yazdırma
USB
Ağ
Send SMB (SMB gönder)
Taranmış görüntüleri
bilgisayarınızda bir veri dosyası
olarak kaydeder.
Ağ
 Bkz. İngilizce Çalıştırma
Kılavuzu.
Ağ FAKS
(Seçenek)
Ağ
Ağ
Send FTP (FTP gönder)
Taranmış görüntüleri FTP'de bir veri
dosyası olarak kaydeder.

Bkz. İngilizce Çalıştırma
Kılavuzu.
FAKS (Seçenek)
Ağ
TWAIN Scanning (TWAIN
Tarama)
Ağ
WIS Scanning (WIA Tarama)
FAKS
TWAIN ve WIA yazılım
uygulamaları ve görüntü alma
cihazları arasındaki iletişim için
standartlaştırılmış arayüzlerdir.
2-8
Kullanmadan Önce Hazırlık > Bağlantı Yönteminin Belirlenmesi ve Kabloların Hazırlanması
Gerekli Kabloların Hazırlanması
Kullandığınız arayüze göre gerekli kabloları hazırlayın.
Bağlantı Ortamı
İşlev
Gerekli Kablo
Makineye bir LAN kablosu bağlayın.
Yazıcı/Tarayıcı/Tarayıcı (TWAIN/WIA)
LAN (10BASE-T, 100BASE-TX veya
1000BASE-T Korumalı)
Makineye bir USB kablosu bağlayın.
Yazıcı
USB2.0 uyumlu kablo (Hi-Speed USB
uyumlu, Maks. 5.0 m, Korumalı)
2-9
Kullanmadan Önce Hazırlık > Kabloların Bağlanması
Kabloların Bağlanması
LAN Kablosunun Bağlanması
Donatım bir ağ kablosu ile bağlanabilir ve bir ağ yazıcısı ya da ağ tarayıcısı olarak kullanılabilir.
1
Gücü kapatın.
Göstergelerin kapalı olduğundan emin olun.
2
Makineyi bağlayın.
1 LAN kablosunu gövdenin sol tarafında bulunan ağ arayüzüne bağlayın.
2 Kablonun diğer ucunu göbeğe bağlayın.
3
Makineyi kurun.
Ağ ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için bkz. Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı) sayfa 2-18.
2-10
Kullanmadan Önce Hazırlık > Kabloların Bağlanması
Güç Kablosunun Bağlanması
Verilen güç kablosunun bir ucunu makineye, diğer ucunu da prize bağlayın.
ÖNEMLİ
Sadece makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
2-11
Kullanmadan Önce Hazırlık > Güç Açma/Kapatma
Güç Açma/Kapatma
Güç Açma
Ana güç göstergesi yandığında... (Uyku modundan çıkış)
Ana Güç göstergesi
Power (Güç) tuşuna basın.
Ana güç göstergesi söndüğünde...
Ana güç anahtarını açın.
ÖNEMLİ
Ana güç anahtarını kapattıktan hemen sonra yeniden açmayın. En az 5 saniye
bekledikten sonra ana güç anahtarını açabilirsiniz.
Güç Kapatma
Ana güç anahtarı kapatılmadığında (uyku)
Ana Güç göstergesi
Power (Güç) tuşuna basın. Power (Güç) tuşu ışığı söner ve Ana Güç göstergesi yanar.
2-12
Kullanmadan Önce Hazırlık > Güç Açma/Kapatma
Ana güç anahtarını kapatıldığında
Ana güç anahtarı kapatıldığında, makinenin yazdırma verisini bilgisayarlardan ya da
fakslardan otomatik olarak alamayacağını unutmayın.
1
Power (Güç) tuşuna basın.
Ana Güç göstergesi
Göstergelerin kapalı olduğundan emin olun.
Power (Güç) tuşu ışığının söndüğünü ve Ana Güç göstergesinin yandığını doğrulayın.
2
Ana güç anahtarını kapatın.
NOT
Processing göstergesi ya da Memory göstergesi yandığında makine çalışır durumdadır.
Makine çalışırken ana güç anahtarının kapatılması makinenin arızalanmasına neden
olabilir.
Makinenin uzun bir süre kullanılmayacağı durumlar
DİKKAT
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa (ör. bütün gece), ana güç anahtarından
kapatın. Makine daha da uzun bir süre kullanılmayacaksa (ör. tatil), güvenlik tedbiri
olarak elektrik fişini prizden çekin. İsteğe bağlı Faks kiti kuruluysa, makineyi ana
güç anahtarından kapatmanın faks aktarımını ve alımını devre dışı bırakacağına
dikkat edin.
ÖNEMLİ
Kağıdı kasetlerden çıkarın ve nemden korumak için kağıt saklama torbasında tutun.
2-13
Kullanmadan Önce Hazırlık > Yazılımın Yüklenmesi
Yazılımın Yüklenmesi
Bu makinenin yazıcı fonksiyonunu kullanmak veya bilgisayarınızdan TWAIN / WIA iletimi veya Ağ FAKS iletimi yapmak
istiyorsanız, bilgisayarınıza ürünle birlikte verilen DVD'sinden (Product Library) uygun yazılımı yükleyin.
DVD Yazılımı (Windows)
Kurulum yöntemi için Express Mode veya Custom Mode seçilebilir. Kurulabilecek yazılım ve yazıcı port seçim yöntemi,
hangi yöntem üzerinde seçildiğine göre farklılık gösterir.
Kurulum yöntemi
Yazılım
İşlev
Tanım
Express
Mode
Custom
Mode
Bu sürücü bir bilgisayar üzerindeki dosyaların makine
tarafından yazdırılmasına olanak tanır. Çoklu sayfa
tanımlama dilleri (PCL XL, KPDL, etc.) tek bir sürücü
tarafından desteklenir. Bu yazıcı sürücüsü, makinenin
niteliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. PDF
dosyalarını yazdırmak için bu sürücüyü kullanınız.
●
●*
KX (XPS) printer
driver
Bu yazıcı sürücüsü, Microsoft Corporation tarafından
geliştirilen XPS (XML Kâğıt Özelliği) formatını destekler.
—
○
Mini yazıcı
sürücüsü
(PCL/KPDL)
Bu, PCL ve KPDL destekleyen bir Microsoft MiniSürücüdür.
Bu sürücü ile kullanılabilen makine nitelikleri ve seçenek
niteliklerinde bazı kısıtlamalar vardır.
—
○
Bu sürücü, TWAIN uyumlu bir yazılım uygulaması kullanan
makine üstünde taramaya olanak tanır. Makinede iki tip
TWAIN sürücüsübulunmaktadır: bir tanesi makineye
yerleştirilenbir belgeyi taramak için diğeri ise bir
kullanıcıkutusuna kaydedilmiş belge verisini okumak
içinkullanılır.
●
●*
WIA (Windows Görüntü Alma) Windows'un, bir tarayıcı gibi
bir görüntüleme cihazı ve bir görüntü işleme yazılım
uygulaması arasında karşılıklı iletişime olanak tanıyan bir
işlevidir. Bir görüntü, bilgisayarda bir TWAIN uyumlu yazılım
uygulaması kurulmadığında elverişli olan WIA uyumlu bir
yazılım uygulaması kullanılarak alınabilir.
—
○
KX driver
TWAIN sürücü
Yazdır
Tarama
WIA sürücü
Network FAX
driver
FAKS
Bu, bir bilgisayar yazılım uygulamasında oluşturulan bir
belgenin makine yoluyla bir faks olarak gönderilmesine
olanak tanır.
—
○
File Management
Utility
Yardımcı
Program
Bu, taranmış bir belgenin belirlenmiş bir ağ klasörüne
gönderilmesine ve kaydedilmesine olanak tanır.
—
○
KYOCERA Net
Direct Print
Bu, bir PDF dosyasının Adobe Acrobat/Reader'ı
başlatmadan yazdırılmasına olanak tanır.
—
○
KYOCERA Net
Viewer
Bu, makinenin ağ üzerinde izlenmesini sağlayan bir
yardımcı programdir.
—
○
Bunlar, makinedeki yerleşik yazı tiplerinin bir yazılım
uygulamasında kullanılmasını sağlayan görüntü yazı
tipleridir.
●
●*
Yazı Tipi
—
● Standart kurulum.
○ Kurulacak bileşenlerin seçimine olanak tanır.
* Varsayılan ayar olarak seçilmiştir.
2-14
Kullanmadan Önce Hazırlık > Yazılımın Yüklenmesi
NOT
Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
Bu cihazda, Uyku modundayken Tak ve Çalıştır özelliği devre dışı kalır. Devam etmeden önce cihazı Düşük Güç
Modu veya Uykudan çıkarın. Bakınız Düşük Güç Modu ve Otomatik Düşük Güç Modu sayfa 2-16 ve Uyku ve
Otomatik Uyku sayfa 2-17.
Faks işlevinden yararlanmak için isteğe bağlı Faks Kiti gereklidir.
Windows XP'de WIA sürücü kurulamaz.
2-15
Kullanmadan Önce Hazırlık > Enerji Tasarrufu işlevi
Enerji Tasarrufu işlevi
Düşük Güç Modu ve Otomatik Düşük Güç Modu
Düşük Güç Modu
Düşük Güç Modu'nu etkinleştirmek için, Energy Saver (Enerji Tasarrufu) tuşuna basın.
Energy Saver (Enerji Tasarrufu), Power (Güç) ve Ana Güç göstergeleri hariç, dokunmatik
panel ve çalıştırma panelindeki tüm göstergeler güç tasarrufu için sönerler. Bu durum Düşük
Güç Modu olarak adlandırılır.
Düşük Güç Modu sırasında baskı verisi alınırsa, makine otomatik olarak uyanır ve yazdırmaya
başlar. Ayrıca isteğe bağlı faks kullanılırken makine Düşük Güç Modu'nda olduğunda faks
verisi gelirse, makine otomatik olarak uyanır ve yazdırmaya başlar.
Devam etmek için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin. Makine 10 saniye içinde
çalışmaya hazır olacaktır.
•
Çalıştırma paneli üzerindeki herhangi bir tuşa basın.
•
Belge işlemciyi açın.
•
Orijinalleri belge işlemciye yerleştirin.
Havalandırma gibi ortam koşullarının makinenin daha yavaş cevap vermesine neden
olabileceğine dikkat edin.
Otomatik Düşük Güç Modu
Otomatik Düşük Güç Modu, makine önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kalırsa
makineyi otomatik olarak Düşük Güç Modu'na geçirir. Varsayılan önceden belirlenen süre 1
dakikadır.
Yapılandırma ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
NOT
Düşük Güç Zamanlayıcısı ile Uyku Zamanlayıcısının önceden belirlenen süreleri aynı
olduğunda, Uyku Modu Düşük Güç Modunu geçersiz kılar.
2-16
Kullanmadan Önce Hazırlık > Enerji Tasarrufu işlevi
Uyku ve Otomatik Uyku
Uyku
Uyku Modu'na geçmek için, Power (Güç) tuşuna basın. Dokunmatik panel ve çalıştırma
panelindeki Ana Güç göstergesi dışındaki tüm göstergeler güçten maksimum tasarruf etmek
için söner. Bu duruma Uyku Modu adı verilir.
Uyku modu sırasında yazdırma verisi alınırsa, dokunmatik panel aydınlanır ve yazdırma
başlar.
İsteğe bağlı faks kullanılırken, alınan veriler çalıştırma paneli sönük haldeyken yazdırılır.
Devam etmek için, Power (Güç) tuşuna basın. Makine 20 saniye içinde kullanıma hazır
olacaktır.
Havalandırma gibi ortam koşullarının makinenin daha yavaş cevap vermesine neden
olabileceğine dikkat edin.
Otomatik Uyku
Otomatik Uyku, makine önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kalırsa makineyi otomatik
olarak Uyku moduna geçirir. Varsayılan önceden belirlenen süre 1 dakikadır.
Yapılandırma ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
NOT
Düşük Güç Zamanlayıcısı ile Uyku Zamanlayıcısının önceden belirlenen süreleri aynı
olduğunda, Uyku Modu Düşük Güç Modunu geçersiz kılar.
Enerji Tasarrufu
Bu mod güç tüketimini Normal Uyku modunda olduğundan daha aşağıya düşürür ve Uyku
Modunun her işlev için ayrı ayrı ayarlanmasına olanak sağlar. Makine uykudayken, USB
kablosu ile bağlanmış bir bilgisayardan yazdırmak mümkün değildir.
Makineyi kullanmak için Power (Güç) tuşuna basın. Makinenin güç tasarrufu modundan
uyanıp normal çalışmaya geçmesi için gereken zaman normal Uyku Modu için olandan daha
uzun olacaktır.
NOT
Eğer isteğe bağlı Gigabit Ethernet Board kurulursa, Enerji Tasarrufu belirlenemez.
Enerji Tasarrufu Konumu ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
2-17
Kullanmadan Önce Hazırlık > Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı)
Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı)
Makine Ayar Sihirbazı, donatım kurulduktan sonra ilk kez açıldığında çalışmaya başlar.
10:10
Sistem Menü/Sayaç.
Makine ayarlar
1. Tarih/Saat
2. A
Bu sihirbaz cihaznz ayarlamada size
yardm edecektir.
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
GB0889_00
Devam etmek için, [leri]'ye basn.
Aşağıdaki ayarları yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin:
Tarih/Saat ayarları
Saat Dilimi
Yaz Saati
Tarih
Saat
Network ayarları
IP Adresinin Alınması
IP Adresi
Alt Ağ Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi
Ayarlamalar hakkında ayrıntılar için dokunmatik panelde görüntülenen yardımcı bilgilere başvurun.
Başlangıç yapılandırmasından sonra değişiklik yapmak için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
2-18
Kullanmadan Önce Hazırlık > Command Center RX (E-posta Ayarları)
Command Center RX (E-posta Ayarları)
Command Center RX, makinenin çalışma durumunu doğrulamak ve güvenlik, ağ üzerinden yazdırma, E-posta iletimi ve
gelişmiş ağ kullanımı ayarlarını değiştirmek gibi görevler için kullanılan bir araçtır.
Bu bölüm Command Center RX'e nasıl erişileceğini ve e-posta ayarlarının nasıl yapılandırılacağını açıklamaktadır.
Command Center RX hakkında ayrıntılar için, Command Center RX User Guide'a başvurunuz.
NOT
Buradan Faks ayarları hakkındaki bilgiler çıkarılmıştır. FAKSI kullanma ile ilgili daha fazla
bilgi için bkz. Fax System (U) Operation Guide.
Faks işlevinden yararlanmak için isteğe bağlı Faks Kiti gereklidir.
Command Center RX'teki ayarları değiştirmek için, mutlaka makinenin yöneticisi olarak
oturum açmanız gerekir.
Varsayılan fabrika ayarları aşağıda gösterildiği gibidir.
Oturum Açma Kullanıcı Adı: Admin
Oturum Açma Parolası: Admin
* Büyük harf ve küçük harf ayırt edilir (büyük-küçük (harfe) duyarlı).
Command Center RX'e erişim prosedürü aşağıda açıklanmıştır.
1
Ekranı görüntüler.
1 İnternet tarayıcınızı açın.
2 Adres veya Yer çubuğuna, makinenin IP adresini yazın.
Örn.) http://192.168.48.21/
Web sayfası makine ve Command Center RX ile geçerli durumlar hakkında temel bilgiler
vermektedir.
2
İşlevi yapılandırın.
Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin. Her kategorinin değerleri tek tek
ayarlanmalıdır.
Command Center RX için sınırlamalar konulmuşsa, başlangıç sayfası dışındaki sayfalara
erişmek için parolayı girin.
2-19
Kullanmadan Önce Hazırlık > Command Center RX (E-posta Ayarları)
E-posta Gönderme
SMTP ayarlarının yapılması, bu makineye yüklenen görüntüleri E-posta eki olarak gönderebilmenizi sağlar.
Bu işlevi kullanmak için makinenin SMTP protokolünü kullanan bir posta sunucusuna bağlı olması gerekir.
Bu makineye yüklenen görüntüleri E-posta eki olarak göndermeden önce, aşağıdakileri kontrol edin:
•
Bu makineyi posta sunucusuna bağlamak için kullanılan ağ ortamı: LAN üzerinden sürekli bağlantı önerilir.
•
SMTP Ayarları: SMTP sunucusunun IP adresini veya ana makine adını kaydetmek için Command Center RX'i
kullanın.
•
E-posta mesajlarının boyutlarıyla ilgili bir sınırlama varsa, çok büyük E-postaları göndermeniz mümkün olmayabilir.
SMTP ayarlarını belirleme prosedürü aşağıda açıklanmıştır.
1
Ekranı görüntüler.
Setting - Advanced - SMTP - General seçeneğini tıklatın.
1
2
2
3
İşlevi yapılandırın.
Her alana doğru ayarları girin.
Öğe
Tanım
SMTP Protocol
SMTP protokolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır. E-postayı
kullanmak için bu protokol etkinleştirilmelidir.
SMTP Port Number
SMTP Bağlantı Noktası Numarasını ayarlayın veya SMTP varsayılan
bağlantı noktası 25'i kullanın.
SMTP Server Name
SMTP Sunucusu IP adresini veya adını girin. SMTP sunucu adı ve IP
adresinin maksimum uzunluğu 64 karakterdir. Adı girecekseniz, bir DNS
sunucu adresi de yapılandırılmalıdır. DNS sunucu adresi TCP/IP Genel
sekmesinde girilebilir.
SMTP Server Timeout
Zaman aşımından önce beklenecek süreyi saniye olarak belirleyin.
Authentication Protocol
SMTP doğrulama protokolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır ya da
protokol olarak SMTP'den önce POP'u ayarlar. SMTP doğrulaması
Microsoft Exchange 2000'i destekler.
Authenticate as
Doğrulama üç POP3 hesabından ayarlanabilir veya farklı bir hesap
seçebilirsiniz.
2-20
Kullanmadan Önce Hazırlık > Command Center RX (E-posta Ayarları)
Öğe
3
Tanım
Login User Name
Doğrulama için Diğer seçildiğinde, burada belirlenen kullanıcı oturum
açma adı SMTP doğrulaması için kullanılacaktır. Kullanıcı oturum açma
adının maksimum uzunluğu 64 karakterdir.
Login Password
Doğrulama için Diğer seçildiğinde, burada belirlenen parola, doğrulama
için kullanılacaktır. Oturum açma parolasının maksimum uzunluğu 64
karakterdir.
SMTP Security
SMTP Güvenliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu protokol
etkinleştirilmiş ise, mutlaka ya SSL/TLS veya STARTTLS seçilmelidir.
SMTP Güvenliği etkinleştirmek için, SMTP portu sunucu ayarlarına göre
değiştirilmiş olabilir. Tipik olarak, for SSL/TLS için 465 ve STARTTLS için
25 veya 587 iyi bilinen SMTP portlarıdır.
POP before SMTP
Timeout
Doğrulama Protokolü olarak SMTP’den önce POP’u seçtiğinizde zaman
aşımından önce beklenecek süreyi saniye olarak ayarlayın.
Test
Bu sayfadaki ayarların doğru olduğunu teyit etmek için testler. Test
butonuna basıldığında, bu makine SMTP sunucusuna bağlanmayı dener.
E-mail Size Limit
Kilobayt olarak gönderilebilecek E-postanın maksimum boyutunu girin.
Değer 0 olduğunda, maksimum boyut ayarlanmaz.
Sender Address
Makine yöneticisi gibi makineden sorumlu kişinin E-posta adresini girin,
böylece yanıt veya teslim edilmedi raporu makine yerine kişiye gidecektir.
Gönderici adresi SMTP doğrulaması için doğru olarak girilmelidir.
Gönderici adresinin maksimum uzunluğu 128 karakterdir.
Signature
İmzayı girin. İmza E-posta gövdesinin sonunda yer alacak serbest biçimli
metindir. Genellikle makinenin daha fazla tanınması için kullanılır.
İmzanın maksimum uzunluğu 512 karakterdir.
Domain Restriction
İzin verilen veya reddedilen alan adlarını girin. Alan adının maksimum
uzunluğu 32 karakterdir. E-posta adresini de belirleyebilirsiniz.
[Submit] (Gönder)'e tıklayın.
2-21
Kullanmadan Önce Hazırlık > Command Center RX (E-posta Ayarları)
2-22
3
Genel İşlemler
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
Kağıt Yükleme .................................................................................................................................................... 3-2
Kağıt Yüklemeden Önce .......................................................................................................................... 3-2
Kasetlere Kağıt Yükleme ......................................................................................................................... 3-3
Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yükleme ......................................................................................................... 3-5
Orijinallerin Yüklenmesi ..................................................................................................................................... 3-7
Orijinallerin Tarayıcı Camı Üzerine Yerleştirilmesi ................................................................................... 3-7
Belge İşlemciye Orijinallerin Yüklenmesi ................................................................................................. 3-8
Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi ................................................................................................ 3-10
Sayacın Kontrol Edilmesi .................................................................................................................................. 3-11
Oturum Açma/Kapatma .................................................................................................................................... 3-12
Favoriler ........................................................................................................................................................... 3-14
Favorilerin Kaydedilmesi ........................................................................................................................ 3-14
Favorileri Düzenleme ve Silme .............................................................................................................. 3-18
Favorilerin Kullanılması ......................................................................................................................... 3-20
Uygulama ......................................................................................................................................................... 3-21
Kısa yollar ........................................................................................................................................................ 3-22
Kısa yolların Kaydedilmesi ..................................................................................................................... 3-22
Kısayolları Düzenleme ve Silme ............................................................................................................ 3-24
Kısa yolların Kullanılması ...................................................................................................................... 3-25
Hızlı Kurulum Sihirbazı .................................................................................................................................... 3-26
Yardım Ekranı .................................................................................................................................................. 3-28
İşleri İptal Etme ................................................................................................................................................ 3-29
Çeşitli İşlevlerin Kullanılması ........................................................................................................................... 3-30
Orijinal Boyut ......................................................................................................................................... 3-32
Orijinal Yön ............................................................................................................................................ 3-34
Karışık Boyutta Orijinaller ...................................................................................................................... 3-35
2 yüzlü/Kitap Orijinal .............................................................................................................................. 3-37
Sürekli Tarama ....................................................................................................................................... 3-40
Kağıt Seçimi ........................................................................................................................................... 3-42
Kağıt Çıktısı ........................................................................................................................................... 3-43
Harmanlama/Ofset ................................................................................................................................. 3-44
Marj ........................................................................................................................................................ 3-46
Zımba ..................................................................................................................................................... 3-49
Yoğunluk ................................................................................................................................................ 3-51
Tarama Çözünürlüğü ............................................................................................................................. 3-52
Orijinal Görüntü ...................................................................................................................................... 3-53
Netlik ...................................................................................................................................................... 3-54
Arka Plan Yoğunluk Ayarı ...................................................................................................................... 3-55
Boya kusmasını önleyin. ........................................................................................................................ 3-56
Yakınlaştır .............................................................................................................................................. 3-57
Dosya Biçimi .......................................................................................................................................... 3-58
Renk Seçimi ........................................................................................................................................... 3-60
İş Bitti Bildirimi ....................................................................................................................................... 3-61
Dosya Adı Girişi ..................................................................................................................................... 3-63
Önceliği Geçersiz Kılma ........................................................................................................................ 3-64
3-1
Genel İşlemler > Kağıt Yükleme
Kağıt Yükleme
Kağıt standart olarak kasette ve çok amaçlı tablada yüklenebilir. Kağıt besleyici seçeneği de mevcuttur (bkz. İngilizce
Çalıştırma Kılavuzu).
Kağıt Yüklemeden Önce
Yeni bir paket kağıt açtığınızda, yüklemeden önce ayırmak için aşağıdaki sırayla kağıtları havalandırın.
1 Ortası şişkin olacak şekilde tüm kağıt setini kıvırın.
2 Desteyi her iki ucundan tutun ve destenin tamamını şişkin tutarak gerdirin.
3 Kağıtların arasında boşluk yaratmak ve onları havalandırmak için sağ ve sol ellerinizi
sırayla kaldırın.
4 Son olarak düzgün yüzeyli bir masa üzerinde kağıtları hizalayın.
Kağıt kıvrılmış veya katlanmışsa, yüklemeden önce düzeltin. Kıvrık veya katlanmış kağıt,
sıkışmaya yol açabilir.
ÖNEMLİ
Kullanılmış kağıt (daha önceden kopyalama için kullanılmış kağıt) üzerinde
kopyalama yapıyorsanız birbirine zımbalanmış veya ataçla tutturulmuş kağıtları
kullanmayın. Bu makineye zarar verebilir veya kötü görüntü kalitesine yol açabilir.
NOT
Baskı çıktıları kıvrılmışsa veya düzgün zımbalanmamışsa kasetteki kağıt destesini ters
çevirin.
Antetli, delikli ve logo veya şirket adı önceden baskılı olan özel kağıtlar kullanıyorsanız, bkz.
İngilizce Çalıştırma Kılavuzu.
Paketten çıkarılmış kağıtların yüksek sıcaklıklara veya yüksek neme maruz kalmasını önleyin,
çünkü rutubet sorunlara yol açabilir. Çok amaçlı tablaya veya kasete yükleme yaptıktan sonra
kalan kağıtları, kağıt saklama torbasında kapalı olarak tutun.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kasetlerdeki kağıtları çıkarıp kağıt saklama
torbasında kapalı tutarak nemden koruyun.
3-2
Genel İşlemler > Kağıt Yükleme
Kasetlere Kağıt Yükleme
Standart kaset düz kağıt, dönüşümlü kağıt ya da renkli kağıdı tutar. Standart kaset 500 sayfaya kadar düz kağıdı
(80 g/m²) tutar.
Desteklenen kağıt boyutları şunlardır: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, B4, A4, A4-R, A5-R,
B5, B5-R, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, and 16K.
NOT
Mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıdı veya özel yüzey kaplamalı bir kağıt kullanmamalısınız. (Bu tip kağıtlar kağıt
sıkışmalarına veya başka arızalara neden olabilir.)
Düz kağıt dışında ortam tipleri kullanırken (geri dönüşümlü veya renkli kağıt gibi) her zaman ortam tipi ayarını
belirleyin. (İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'a bakın) Kasetler en fazla 163 g/m² ağırlığındaki kağıtları tutabilirler. Ağırlığı
106 - 163 g/m² arasında olan bir kağıt kullanıyorsanız ortam tipini Kalın'a ayarlayın.
Kasetlere 163 g/m² 'den daha ağır olan kalın kağıt yüklemeyin. 163 g/m²'den daha ağır kağıtlar için çok amaçlı tablayı
kullanın.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kasetlerdeki kağıtları çıkarıp kağıt saklama torbasında kapalı tutarak
nemden koruyun.
1
Kaset boyutunu ayarlayın.
1
2
Kaset boyutunu yüklenecek kağıt boyutunu yansıtacak şekilde ayarlayın. Kağıt boyutları
kasette işaretlenmiştir.
NOT
11×17” (ledger) kağıt kullanırken kağıt uzunluk kılavuzunu düz bir yere yayın.
3-3
Genel İşlemler > Kağıt Yükleme
2
Kağıt yükleyin.
1
2
ÖNEMLİ
Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
Kağıdı yüklemeden önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya
katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.
Yüklenmiş kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (şekle bakın).
Kağıdı, ambalaja en yakın tarafı yukarı gelecek şekilde yükleyin.
Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzları kağıt boyutuna göre ayarlanmalıdır. Bu
kılavuzları ayarlamadan kağıt yükleme, beslemenin eğri olmasına ve kağıt
sıkışmalarına yol açabilir.
Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarının kağıda sıkı şekilde dayandığından emin olun.
Boşluk kalırsa kılavuzları kağıda göre yeniden ayarlayın.
3-4
Genel İşlemler > Kağıt Yükleme
Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yükleme
Çok amaçlı tabla 100 sayfaya kadar A4 veya daha küçük düz kağıt (80 g/m²) ya da 25 sayfaya kadar A4'ten daha büyük
düz kağıt (80 g/m²) tutabilir.
Çok amaçlı tabla A3'den A6 ve Hagaki'ye ve Ledger'dan Statement-R, 8K, 16K-R ve 16K'ye kadar olan kağıt boyutlarını
kabul eder. Herhangi bir özel kağıda yazdırırken çok amaçlı tablayı kullandığınızdan emin olun.
ÖNEMLİ
Düz kağıt dışında ortam tipleri kullanırken (geri dönüşümlü veya renkli kağıt gibi) her zaman ortam tipi ayarını
belirleyin. (İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.) 106 g/m² veya daha fazla ağırlıkta kağıt kullanıyorsanız,
ortam tipini Kalın'a ayarlayın.
Çok amaçlı tablanın kapasitesi şöyledir:
•
A4 veya daha küçük normal kağıt (80 g/m²), geri dönüşümlü kağıt veya renkli kağıt: 100 sayfa
•
B4 veya daha küçük normal kağıt (80 g/m²), geri dönüşümlü kağıt veya renkli kağıt: 25 sayfa
•
Hagaki: 20 sayfa
•
DL zarf, C5 zarf, No 10 zarf (No 10 ticari), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 sayfa.
•
Ağır kağıt (106 - 256 g/m²) 10 sayfa (164 g/m² veya daha büyük ağırlıkta ağır kağıt kullanırken, sadece A4/Letter
veya daha küçük sayfalar yüklenebilir.)
NOT
Özel boyutlu kağıt yüklerken kağıt boyutunu girmek için bkz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu.
Kalın kâğıt gibi özel kâğıt kullanıyorsanız, ortam tipini seçerken bkz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu.
1
Çok amaçlı tabla boyutunu ayarlayın.
1
2
A3 - B4 ve Ledger - Legal arasındaki boyutlarda kağıt yüklerken, çok amaçlı tablanın destek
tablası bölümünü genişletin.
3-5
Genel İşlemler > Kağıt Yükleme
?
2
Kağıt yükleyin.
Kağıdı kağıt genişliği kılavuzlarından sonuna kadar tablaya yerleştirin.
ÖNEMLİ
Kağıdı yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
Kıvrılmış kağıtlar kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
Kıvrılmışsa üst kenarı düzeltin.
Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıdı yüklemeden önce tablada önceki işe ait
kağıt kalmadığından emin olun. Çok amaçlı tablada az miktarda kağıt kaldıysa ve
kağıt eklemek istiyorsanız, öncelikle tabladan kalan kağıtları çıkarın ve kağıtları tekrar
tablaya yüklemeden önce yeni kağıtlara katın.
Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde
Kapağı kapatın.
Cevap kartı
(Oufukuhagaki)
Kart stoğu
(Hagaki)
Dikey biçimli
zarflar
Yatay biçimli
zarflar
Kapağı açın.
Zarfı, yazılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
ÖNEMLİ
Katlanmamış cevap kartı kullanın (Oufuku Hagaki).
Zarfın nasıl yükleneceği (yön ve yüz tarafı) zarfın tipine bağlı olarak değişir. Doğru
biçimde yüklediğinizden emin olun, yoksa yazdırma yanlış yöne veya yanlış yüze
yapılabilir.
3-6
Genel İşlemler > Orijinallerin Yüklenmesi
Orijinallerin Yüklenmesi
Orijinallerin Tarayıcı Camı Üzerine Yerleştirilmesi
Sıradan sayfa orijinallerine ek olarak tarayıcı camı üzerine kitap veya dergi de yerleştirebilirsiniz.
NOT
Belge işlemciyi açmadan önce orijinal tepsisinde veya orijinal çıkış tepsisinde hiç orijinal kalmamasına dikkat edin.
Orijinal tepsisinde veya orijinal çıkış tepsisinde kalan orijinaller, belge işlemci açıldığında düşebilir.
Kenarların çevresinde ve açık yüzlü orijinallerin ortasında gölgeler oluşabilir.
Arka sol köşeyi referans
noktası olarak alarak orijinal
boyut gösterge plakalarına
dayanacak şekilde
hizalayın.
Tarama yüzü aşağı
gelecek şekilde
yerleştirin.
Belge işlemciyi açın ve orijinali yerleştirin.
DİKKAT
Kişilere zarar verme tehlikesi olduğundan, belge işlemciyi açık bırakmayın.
ÖNEMLİ
Belge işlemciyi kapatırken sert biçimde itmeyin. Aşırı sert kapatma tarayıcı camının
kırılmasına yol açabilir.
Makineye kitap ya da dergi yerleştirirken bunu belge işlemci açık konumdayken
yapın.
3-7
Genel İşlemler > Orijinallerin Yüklenmesi
Belge İşlemciye Orijinallerin Yüklenmesi
Belge işlemci, çoklu orijinallerin her sayfasını otomatik olarak tarar. Çift yüzlü orijinallerin her iki yüzü de taranır.
Belge İşlemci Tarafından Desteklenen Orijinaller
Ağırlık
45 - 160 g/m² (çift yönlü: 50 ila 120 g/m²
Boyut
Maksimum A3 ila Minimum A5-R
Maksimum Ledger ila Minimum Statement-R
Kapasite
Normal kağıt (80 g/m²), Renkli kağıt , Geri Dönüştürülmüş kağıt, Yüksek kalite kağıt:
50 sayfa (Karışık boyutta orijinaller: 30 sayfa)
Kalın kağıt (157 g/m²): 25 sayfa
Kalın kağıt (120 g/m²): 33 sayfa
Resim kağıdı: 1 sayfa
Belge İşlemci Tarafından Desteklenmeyen Orijinaller
•
Vinil sayfa benzeri yumuşak orijinaller
•
OHP film benzeri saydamlar
•
Karbon kağıdı
•
Çok kaygan yüzeyli orijinaller
•
Yapışkan bant veya tutkal içeren orijinaller
•
Islak orijinaller
•
Silme sıvısı kurumamış orijinaller
•
Şekilleri düzgün olmayan (dörtgen olmayan) orijinaller
•
Kesik bölümleri olan orijinaller
•
Buruşuk kağıt
•
Katlanmış orijinaller (Yüklemeden önce katları açın. Yoksa bu orijinallerin sıkışmasına yol açabilir.)
•
Ataç veya zımbayla birbirine tutturulmuş orijinaller (Yüklemeden önce ataçları veya zımbaları çıkartın, kıvrıklıkları,
buruşmaları veya kat yerlerini düzeltin. Yoksa bu orijinallerin sıkışmasına yol açabilir.)
Orijinallerin Yüklenmesi
ÖNEMLİ
• Belge işlemcinin üst kapağına, orijinalleri üst kapağın üzerinde hizaya getirmek gibi basınç uygulamayın.
Bu, belge işlemcide bir hataya neden olabilir.
• Orijinalleri yüklemeden önce orijinal çıkış tepsisinde hiç orijinal kalmamasına dikkat edin. Orijinal çıkış
tepsisinde kalan orijinaller yeni orijinallerin sıkışmasına yol açabilir.
?
1
Orijinal tepsi boyutunu ayarlayın.
3-8
Genel İşlemler > Orijinallerin Yüklenmesi
?
2
Orijinalleri Yükleyin.
Orijinalin kılavuz kenarını, taranacak tarafın yüzü yukarıya bakacak şekilde tamamen belge
işlemcinin içine yerleştiriniz. Orijinal iki taraflı ise, ön tarafın yüzü yukarı bakacak şekilde
yerleştirin.
ÖNEMLİ
Yüklenen orijinallerin seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin. Maksimum
seviyenin aşılması orijinallerin sıkışmasına yol açabilir (bkz. şekil)
Orijinal genişlik kılavuzlarının orijinallere uyup uymadığını kontrol edin. Boşluk
kalmışsa orijinal genişlik kılavuzlarını yeniden ayarlayın. Boşluk orijinallerin
sıkışmasına yol açabilir.
Delikli veya sıra delikli orijinaller, delikler veya sıralı delikler son olarak (ilk değil)
taranacak şekilde yerleştirilmelidir.
Orijinal Yükleme Göstergesi
Orijinallerin nasıl yerleştiğine bağlı olarak orijinal yükleme göstergesi yanar.
•
Yeşil (sol gösterge) yanıyor : Orijinal doğru yerleştirilmiş.
3-9
Genel İşlemler > Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi
Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi
Donatımın seri numarası şekilde gösterilen yere basılmıştır.
XXX
10.9
XXXXXXXXX
5.8
NOT
Servis Temsilcinizle görüşürken donatımın seri numarasına ihtiyacınız olacaktır. Servis
Temsilcinizle görüşmeden önce lütfen numarayı kontrol edin.
3-10
Genel İşlemler > Sayacın Kontrol Edilmesi
Sayacın Kontrol Edilmesi
Yazdırılan ve taranan sayfa sayılarını kontrol edin.
1
Ekranı görüntüler.
Sistem Menü/Sayaç.
Sistem Menüsü
10:10
Hzl Ayar Sihirbaz
Dil
Rapor
1/5
Sayaç
GB0054_00
1
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
Sayacı kontrol edin.
Sistem Menü/Sayaç.
Sayaç
10:10
Yazdrlan Sayfalar
Taranan Sayfalar
GB0584_00
1/1
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
Kontrol etmek istediğiniz işi seçin.
[Yazdırılan Sayfalar]
Sistem Menü/Sayaç.
Sayaç - Yazdrlan Sayfalar
Kopya (Tüm)
111
Yazc(Toplam)
222
Kopya/Yzc (Tplm)
333
FAKS
111
10:10
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için
[ ] ya da [ ] tuşlarını kullanın.
GB0585_00
1/2
㪪㫆㫅
Sayfa sayısını kontrol etmek için ekranı kaydırın. [Kağıt Boyutuna Göre Say]'a ve sonra da
[Siyah & Beyaz]'a basılması sayfa sayısını kağıt boyutuna göre kontrol etmenize olanak
sağlar.
[Taranan Sayfalar]
Sistem Menü/Sayaç.
Sayaç - Taranan Sayfalar
10:10
Kopyala
706
FAKS
15
Dier
11
Toplam
732
1/1
Son
3-11
GB0589_00
2
2
Genel İşlemler > Oturum Açma/Kapatma
Oturum Açma/Kapatma
Eğer yönetici yetkileri gerektiren bir işlevi ayarlıyor iseniz veya kullanıcı oturum açma yönetimi etkinleştirilmiş ise,
oturum açma kullanıcı adını ve oturum açma parolasını mutlaka girmeniz gerekir.
NOT
Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.
Model Adı
Oturum Açma Kullanıcı Adı
Oturum Açma Parolası
FS-6525MFP
2500
2500
FS-6530MFP
3000
3000
Oturum açma kullanıcı adınızı veya oturum açma parolanızı unutursanız, oturum açamazsınız. Bu durumda yönetici
ayrıcalıklarıyla oturum açın ve oturum açma kullanıcı adınızı veya oturum açma parolanızı değiştirin.
Oturum Açma
Normal oturum açma
1
Oturum açma kullanıcı adını girin.
10:10
Oturum açma kullanc ad ve parola girin.
2
1
Oturum Açma Kullanc Ad
Otrum Aç. Kull. Ad
Giri:
Snr:
2500
ABÇ
Klavye
Oturum Açma Parolas
4
64
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
p
Oturum Aç
ptal
Parola
.
GB0057_00
Menü
GB0723_00
Klavye
Tamam
Çalıştırma sırasında bu ekran görüntülenirse, oturum açma kullanıcı adını girmek için
[Klavye]'ye basın. Ad, sayısal tuş takımını kullanarak da girilebilir.
Oturum açma parolasını girin.
Giri:
Snr:
ABÇ
A/a
Oturum Açma Parolas
Giri:
Snr:
****
ABÇ
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
@
z
x
c
v
b
1n
m
ptal
2
4
64
Parola
p
4
64
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
l
a
s
d
f
g
h
j
k
l
.
@
z
x
c
v
b
n
m
Tamam
Oturum açma parolasını girmek için [Parola]'ya basın.
3-12
ptal
3
Kullanc Ad
.
Tamam
p
GB0057_01
Otrum Aç. Kull. Ad
2500
GB0057_00
2
Genel İşlemler > Oturum Açma/Kapatma
3
Oturumu açın.
Oturum açma kullanc ad ve parola girin.
10:10
Oturum Açma Kullanc Ad
㪢㫃㪸㫍㫐㪼
2500
Oturum Açma Parolas
㪤㪼㫅㬲
㪦㫋㫌㫉㫌㫄㩷㪘㬝
GB0723_01
㪢㫃㪸㫍㫐㪼
****
NOT
Ağ Doğrulama kullanıcı doğrulama yöntemi olarak seçildiyse, Yerel veya Ağ doğrulama
hedefi olarak seçilebilir.
Basit Oturum Açma
Kullanc oturum açma seç.
01
04
02
A
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
05
10:10
B
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
03
06
C
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
1/3
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
08
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
09
㪟㫀㬝㪹㫀㫉㫀
GB0023_00
07
㪤㪼㫅㬲
Çalışma sırasında bu ekran görüntülenirse, bir kullanıcı seçin ve oturumu açın.
NOT
Eğer kullanıcı parolası gerekiyorsa bir giriş ekranı görüntülenecektir.
İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
Çıkış
Makinede oturum kapatmak için Logout (Çıkış) tuşuna basarak oturum açma kullanıcı adı/parolası giriş ekranına dönün.
Kullanıcıların oturumları aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılır:
•
Power tuşuna basılarak makine Uyku'ya geçirildiğinde.
•
Otomatik Uyku işlevi etkinleştirildiğinde.
•
Otomatik panel sıfırlama işlevi etkinleştirildiğinde.
•
Otomatik Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde.
•
Energy Saver tuşuna basılarak makine Düşük Güç Moduna geçirildiğinde.
3-13
Genel İşlemler > Favoriler
Favoriler
Sık kullanılan işlevler kolayca çağrılabilmeleri için favoriler olarak kaydedilebilirler.
Aşağıdaki işlevler bu makinede önceden kaydedilmiştir. Bu işlevleri silebilir, bunun yanısıra yeni işlevler de
kaydedebilirsiniz. File Management Utility gibi harici yazılım tarafından oluşturulan işlevler de burada gösterilmektedir.
•
ID Card Copy
•
Paper Saving Copy
•
Scan to PC (Address Entry)
•
Scan to PC (Address Book)
•
Scan to E-mail (Address Entry)
•
Scan to E-mail (Address Book)
Favorilerin Kaydedilmesi
Bir favoriyi kaydederken, onu çağırmak için iki yöntemden birini seçebilirsiniz:
•
Wizard modu (Etkileşimli Seçim Şekli): Kayıtlı ayarlar her birini kontrol ettiğiniz veya değiştirdiğinizde sırayla çağrılır
ve yapılandırılır.
•
Program modu: Ayarlar, kaydedildikleri tuşa bastığınızda hemen çağrılırlar.
İletim bir örnek olarak aşağıda açıklanmıştır.
NOT
Favori olarak en fazla 20 ayar kaydedilebilir.
1
İşlevi yapılandırın.
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Kontrol et
Geri çar
Tek Doknma Tuu
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
E-posta
Klasör
FAKS
levler
Favoriler
GB0055_00
1/2
Program modu seçilmiş ise, kopyalama işlevini, gönderme işlevini, FAKS işlevini (seçenek) ve
kaydedilecek hedefleri ayarlayın.
Sihirbaz konumu seçilmiş ise, adım 2'ye gidin.
Ekranı görüntüler.
levleri seçin.
Favoriler
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
Scan to PC(Addre
ss Book)
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Menü
2
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Uygulama
10:10
Menü
Ekle
3
Düzenle
1/1
Sil
㪢㪸㫇㪸㫋
3-14
GB0779_00
1
GB0056_00
2
Genel İşlemler > Favoriler
Favoriler
İş tipini seçin.
tipini seçin.
Ekle - Tipi
10:10
akn geri çarma yolunu seçin.
Ekle - lev Tipi
Kopyala
10:10
Program
Gönder
Sihirbaz
1/1
ptal
GB0763_00
1
Sonraki >
1/1
2
FAKS
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0764_00
3
GB0977_00
NOT
Favoriler ekranına dönmek için uygulama ekranında [Favoriler]'a basın.
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
Sihirbaz modunu seçtiğinizde
10:10
1
Adres Defteri
3
Ekst Adr. Dft.
levleri seçin.
Ekle - levler
10:10
Dosya Biçimi
PDF
Orijinal Boyut
Otomatik
Orijinal Yön
Üst kenar üstte
1/6
1/2
Tek Dokunma Tuu
Kark Boyutlu Orijinaller
2
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0767_00
Adres Giri (E-Posta)
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
Kapal
ptal
] ya da [
4
< Geri
] tuşlarını kullanın.
İşlevi seçin. Kontrol edilen ögeler sihirbazın bir parçası olarak gösterilir.
NOT
İş tipi Kopyala olduğunda, Hedefi Yeniden Çağır Yöntemi ekranı görüntülenmez.
Bir ad girin.
Ekle - Ad
Giri:
Snr:
E-mail
ABÇ
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
ptal
1
6
32
A/a
2
< Geri
p
.
Sonraki >
3-15
GB0057_80
4
Sonraki >
GB0769_00
Ekle - Hedefi Yeniden Çarma Yöntemi
Genel İşlemler > Favoriler
Ayarları kontrol edin.
Ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa bilgi ekleyin veya değiştirin.
[Ad]
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
10:10
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
2
1
Ad
Giri:
Snr:
E-mail
ABÇ
6
32
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
p
Otomatik
Sahibi
Admin
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
3
ptal
.
GB0057_81
Say
GB0766_00
1/2
Tamam
[Sayı]
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
10:10
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
Say
Otomatik
Sahibi
Admin
2
10:10
Say
(00 - 20)
1
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0766_00
㭦㫇㫋㪸㫃
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
3
ptal
GB0760_00
1/2
Tamam
[İzin]
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
zin
Özel
Hedef
Adres Defteri
10:10
10:10
zin
Özel
lev Tipi
Sihirbaz
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
1/1
2
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
ptal
GB0305_00
2
Paylalan
2/2
GB0766_02
levler
1
Tamam
Favorilerin diğer kullanıcılarla nasıl paylaşılacağını belirlemek için izin ayarlarını yapılandırır.
[Hedef]
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
10:10
10:10
Hedef
Adres Defteri
Hedef
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
2
lev Tipi
Sihirbaz
㭦㫇㫋㪸㫃
1/2
2/2
1
levler
2
Tek Dokunma Tuu
Adres Giri (E-Posta)
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
ptal
GB0771_00
Özel
GB0766_02
zin
Tamam
İş tipi [Gönder] veya [FAKS] olduğunda Hedefi Yeniden Çağır Yöntemi'ni seçer.
[İşlevler]
zin
Özel
Hedef
Adres Defteri
10:10
10:10
2
Fonksiyon
Dosya Biçimi
PDF
Orijinal Boyut
Otomatik
Orijinal Yön
Üst kenar üstte
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
1/6
2/2
levler
2
lev Tipi
Sihirbaz
㭦㫇㫋㪸㫃
1
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
3
㭦㫇㫋㪸㫃
Sihirbaz modunu seçtiğinizde, işlevi kontrol edin ve gereken değişiklikleri yapın.
3-16
Tamam
GB0773_00
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
GB0766_02
5
Genel İşlemler > Favoriler
[İşlev Tipi]
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
zin
Özel
Hedef
Adres Defteri
levler
2
lev Tipi
Sihirbaz
10:10
lev Tipi
Program
Sihirbaz
GB0766_02
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
Favoriyi kaydedin.
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
10:10
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
Say
Otomatik
Sahibi
Admin
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪢㪸㫐㪻㪼㫋
3-17
GB0766_00
1/2
㭦㫇㫋㪸㫃
1/1
2
ptal
Tamam
GB0775_00
2/2
1
㭦㫇㫋㪸㫃
6
10:10
Genel İşlemler > Favoriler
Favorileri Düzenleme ve Silme
Bu bölüm kayıtlı favorileri adlarının ve izinlerinin nasıl düzenleneceğini ve favorilerin nasıl silineceğini açıklar.
1
Ekranı görüntüler.
levleri seçin.
Favoriler
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Menü
Uygulama
Bir favoriyi düzenleyin ya da silin.
Bir favoriyi düzenlemek
1 Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin.
10:10
10:10
Menü
2
Ekle
Düzenle
Düzenle
01
Gönderme i - E-posta
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Addre
ess Entry)
GB0779_00
1/2
㪢㪸㫇㪸㫋
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0780_00
1/1
1
Sil
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
2 Favoriyi düzenleyin.
[Ad]
10:10
Tercih edilen: E-posta TX
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
2
1
Ad
Giri:
Snr:
E-mail
ABÇ
6
32
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
p
01
Sahibi
Admin
ptal
< Geri
Kaydet
3
ptal
.
GB0057_82
Say
GB0781_00
1/2
Tamam
[Sayı]
10:10
2
Tercih edilen: E-posta TX
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
Say
01
Sahibi
Admin
10:10
Say
(00 - 20)
ptal
1
< Geri
Kaydet
3-18
3
ptal
Tamam
GB0760_01
1/2
GB0781_00
2
2
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
GB0056_00
Scan to PC(Addre
ss Book)
1
Genel İşlemler > Favoriler
[İzin]
Belge Kutusu.
zin
10:10
Tercih edilen: E-posta TX
Hedef
Adres Defteri
levler
2
lev Tipi
Sihirbaz
ptal
Özel
1
< Geri
Paylalan
2/2
Kaydet
1/1
2
ptal
GB0305_01
Paylalan
GB0781_02
zin
10:10
Tamam
Favorilerin diğer kullanıcılarla nasıl paylaşılacağını belirlemek için izin ayarlarını yapılandırır.
3 Favoriyi kaydedin.
10:10
Tercih edilen: E-posta TX
Ad
Gönderme i - E-posta
Tipi
Çoklu Gönderme
Say
01
Sahibi
Admin
2
1/2
< Geri
GB0781_00
1
ptal
Kaydet
Silmek için
10:10
10:10
Menü
2
Ekle
1
01
Gönderme i - E-posta
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
1/2
GB0779_00
Sil
㪢㪸㫇㪸㫋
㭦㫇㫋㪸㫃
3
Silmek istediğiniz favoriyi seçin.
3-19
㪪㫀㫃
GB0782_00
Düzenle
Sil
Genel İşlemler > Favoriler
Favorilerin Kullanılması
Bir favoriden ayarları çağırın.
1
Ekranı görüntüler.
2
Bir favori seçin.
levleri seçin.
Favoriler
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
Scan to PC(Addre
ss Book)
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Menü
Uygulama
GB0056_00
1/1
10:10
Kapal
Younluu ayarlayn.
Younluk
4ü 1 arada
2si 1arada
10:10
Açk
Normal
Koyu
GB0008_99
Birletir'i ayarlayn.
Birletir
GB0016_99
Sihirbaz modunu kullanırken
1 Kayıtlı ekranlar sırayla görüntülenir. İstenen ayarları yapın.
Dosya Ad Girii
Giri:
Snr:
Dier
ptal
< Geri
-3
-2
Sonraki >
-1
0
+1
+2
+3
q
< Geri
GB0057_99
ptal
a
@
w
Sonraki
s >
z
Sil
e
r
t
y
u
i
o
d
f
g
h
j
k
l
x
c
v
b
n
m
.
ptal
< Geri
2 Ayarları onaylayın ve işi başlatın.
10:10
Kopyalama balatma iç. [Bala]'a bas.
Onay
Kopyalar
1
Kat Seçimi
Otomatik
Yaknlatr
%100
Younluk
Normal 0
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için
[ ] ya da [ ] tuşlarını kullanın.
Kopya
< Geri
Bala
GB0820_00
1/6
ptal
NOT
Ayarları düzenlemek için [< Geri]'ye basın ve istediğiniz gibi değişiklikleri yapın.
Program modunu kullanırken
Kayıtlı ayarları çağırmak için bir favori
seçin.
İşi başlatmak için Start tuşuna basın.
3-20
0
128
A/a
ABÇ
Sonraki >
p
Genel İşlemler > Uygulama
Uygulama
Makinenin işlevselliği uygulamalar kurarak genişletilebilir.
Tarama niteliği ve kimlik doğrulama niteliği gibi her gün daha etkin çalışmanıza yardım edecek uygulamalar mevcuttur.
Ayrıntılar için satış temsilcinize veya yetkili servisinize danışınız.
Uygulamalar için, bkz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu.
1
Ekranı görüntüler.
levleri seçin.
Favoriler
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1
Scan to PC(Addre
ss Book)
Menü
2
Uygulamayı seçin.
3-21
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
2
Uygulama
GB0056_00
1/1
Genel İşlemler > Kısa yollar
Kısa yollar
Sık kullanılan işlev ekranları kolayca çağrılabilmeleri için kısa yollar olarak kaydedilebilirler.
Kısa yolların Kaydedilmesi
Kopyalama işlevleri, gönderme işlevleri ve belge kutusu işlevleri için en fazla 2 kısa yol kaydedebilirsiniz.
Aşağıdaki kısa yol tipleri vardır:
Özel Kısayol
Özel kısa yollar sadece oturumu açan kullanıcı tarafından kullanılırlar. Bunlar sadece kullanıcı oturum
açma yönetimini kullanırken ayarlanabilirler.
Paylaşılan Kısayol
Paylaşılan kısa yollar tüm makine kullanıcıları tarafından kullanılabilirler. Kullanıcı oturum açma
yönetimini kullanırken, paylaşılan kısa yollar sadece yönetici olarak oturum açan kullanıcılar
tarafından ayarlanabilirler.
1
Ekranı görüntüler.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Boyut
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Çkt
2
ç Tepsi
Kapat
Ekle/Düze
Ksayol
GB0002_00
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
Kopyala, Gönder ya da Belge Kutusu ekranında [İşlevler]'e ve sonra da [Ekle/Düze Kısayol]'ye
basın.
2
[Ekle]'yi seçin.
10:10
Ekle/Düze Ksayol
Ekle
GB0790_00
1/1
㪢㪸㫇㪸㫋
Tuşu seçin.
Ksa yoldan kayt tuunu seçin.
Ekle
10:10
Özel Ksayol 1
Özel Ksayol 2
1/1
Paylalan Ksayol 1
Paylalan Ksayol 2
㭦㫇㫋㪸㫃
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
GB0791_00
3
Kısa yolu kaydetmek istediğiniz tuşu seçin.
NOT
Önceden kaydedilmiş kısayol numarası seçerseniz o anda kaydedilen kısayol yenisiyle
değiştirebilir.
3-22
Genel İşlemler > Kısa yollar
4
İşlevi seçin.
levleri seçin.
Ekle - levler
10:10
Kat Seçimi
Yaknlatr
1/5
Younluk
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0792_00
Çift Yüzlü
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
Kısa yol ile görüntülenecek işlev ekranını seçin.
5
Kısa yol adını girin.
Ekle - Ad
Giri:
Snr:
Shortcut 1
1
10
24
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
ptal
2
< Geri
p
.
GB0057_04
ABÇ
Sonraki >
En fazla 24 karakter girilebilir.
Kısa yolu kaydedin.
Deitirmek istediiniz öeyi seçin.
Ekle - Onay
Say
Ksa Yol 1
Ad
Ksa Yol 1
levler
Yaknlatr
10:10
1/1
ptal
< Geri
Kaydet
Ayarları onaylayın ve [Kaydet]'e basın.
3-23
GB0793_00
6
Genel İşlemler > Kısa yollar
Kısayolları Düzenleme ve Silme
Kısa yol numarasını/adını değiştirin veya kısa yolu silin.
1
Ekranı görüntüler.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Boyut
Kat
Seçim
Otomatik
Yaknlatr
Otomatik
Younluk
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
levler
Kapal
Ksayol 1
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
Ksayol 2
Favoriler
2
Çkt
ç Tepsi
Kapat
Ekle/Düze
Ksayol
GB0002_00
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
Birletir
GB0001_04
Çift Yüzlü
Kopyala, Gönder ya da Belge Kutusu ekranında [İşlevler]'e ve sonra da [Ekle/Düze Kısayol]'ye
basın.
Bir kısa yolu düzenleyin ya da silin.
Bir kısa yolu düzenlemek
1 Kısa yol tipini ve düzenlemek istediğiniz numarayı seçin.
10:10
Ekle/Düze Ksayol
Ekle
10:10
2
1
Düzenle
Düzenle
Özel Ksayol 1
Özel Ksayol 2
1/1
1/1
Sil
Paylalan Ksayol 1
㪢㪸㫇㪸㫋
ptal
GB0796_00
GB0790_01
Paylalan Ksayol 2
Sonraki >
2 Kısa yolu düzenleyin.
[Sayı]
10:10
10:10
Düzenle - Onay
Say
Ksa Yol 1
Ad
Ksa Yol 1
1
Say
Ksayol 1
Ksayol 2
1/1
1/1
ptal
< Geri
Kaydet
ptal
GB0794_00
Yaknlatr
GB0797_00
levler
2
Tamam
[Ad]
10:10
2
Düzenle - Onay
Say
Ksa Yol 1
Ad
Ksa Yol 1
levler
Yaknlatr
1
Ad
Giri:
Snr:
Shortcut 1
ABÇ
10
24
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
p
ptal
< Geri
Kaydet
3-24
3
ptal
.
Tamam
GB0057_60
1/1
GB0797_00
2
Genel İşlemler > Kısa yollar
3 Kısa yolu kaydedin.
10:10
Düzenle - Onay
2
Say
Ksa Yol 1
Ad
Ksa Yol 1
levler
Yaknlatr
1
ptal
< Geri
Kaydet
GB0797_00
1/1
Silmek için
10:10
10:10
Ekle/Düze Ksayol
2
Ekle
1
Düzenle
Sil
Özel Ksayol 1
Özel Ksayol 2
1/1
1/1
Sil
Paylalan Ksayol 1
㪢㪸㫇㪸㫋
ptal
Tamam
GB0798_00
GB0790_01
Paylalan Ksayol 2
3
Silmek istediğiniz kısa yolu seçin.
Kısa yolların Kullanılması
Kayıtlı kısa yol, Kopyala, Gönder, FAX*, USB Belleğinden Yazdır ya da USB Belleğe veya
Sorgulama Kutusuna Kaydet başlangıç ekranlarında görüntülenir. [Kısa yol]'a basarak kayıtlı
işlevin ekranına geçilir.
* İsteğe bağlı faks kiti gerektirir.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
Yaknlatr
%100
Çift Yüzlü
1 yüzlü>>1 yüzlü
levler
Younluk
Normal 0
Birletir
Kapal
Ksayol 1
Harmanla/
Ofset
Harmanla
Ksayol 2
Favoriler
3-25
GB0001_04
Kat
Seçim
Otomatik
Genel İşlemler > Hızlı Kurulum Sihirbazı
Hızlı Kurulum Sihirbazı
Sihirbaz tarafından yönlendirilen şekilde aşağıdaki temel ayarları yapın:
Enerji Tasarrufu Ayarı
Ağ Kurulumu
Uyku modunu ve düşük güç modunu yapılandırır.
1. Uyku Modu
Uyku Modu - Otmatik Uyku, Uyku Modu - Uyku Zamanlayıcı,
Uyku Modu - Uyku Düzeyi
2. Düşük Güç Modu
Düşük Güç Modu - Düşük Güç Zamanlayıcı
Ağ ayarlarını yapılandırın.
1.Ağ
Ağ - IP Adresinin Alınması
Ağ - IP Adresi
Ağ - Alt Ağ Maskesi
Ağ - Varsayılan Ağ Geçidi
FAKS Ayarı*
1. Arama/RX Modu
Arama/RX Modu - Arama Modu, Arama/RX Modu - Alım Modu,
Arama/RX Modu - Otomatik (DRD)
2. Yerel FAKS Bilgi.
Yerel FAKS Bilgi. - Yerel FAKS Adı, Yerel FAKS Bilgi. - Yerel FAKS
Numarası, Yerel FAKS Bilgi. - Yerel FAKS ID, Yerel FAKS Bilgi. Yazdırma Konumu
3. Ses Seviyesi
Ses Seviyesi - Onay, Hoparlör Sesi Seviyesi, Monitör Sesi Seviyesi
4. Ziller
Ziller - Onay, Çağrı Yanıtlama Makinesi, FAKS/TEL Anahtarı
5. Çıktı
Çıktı - Kağıt Çıktısı, Çıktı - Azaltılmış RX Boyutu
6. Tekrar arama
Tekrar arama - Tekrar deneme Süreleri
Bu işlev isteğe bağlı faks takıldığında görüntülenir.
NOT
kullanıcı kimlik doğrulama ekranı görüntülenir ise, oturum açma kullanıcı adınızı ve oturum açma parolanızı girin ve
[Oturum Aç] öğesine basın.
Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.
Model Adı
Oturum Açma Kullanıcı Adı
Oturum Açma Parolası
FS-6525MFP
2500
2500
FS-6530MFP
3000
3000
1
Ekranı görüntüler.
Sistem Menü/Sayaç.
Sistem Menüsü
10:10
Hzl Ayar Sihirbaz
Dil
2
1/5
Rapor
1
Sayaç
GB0054_00
*
Temel faks ayarlarını yapılandırır.
3-26
Genel İşlemler > Hızlı Kurulum Sihirbazı
2
Bir işlev seçin.
Sistem Menü/Sayaç.
Hzl Ayar Sihirbaz
10:10
FAKS Ayarlama
Enerji Tasarruf Ayarlama
1/1
GB0840_00
A Kurulumu
< Geri
İşlevi yapılandırın.
10:10
Sistem Menü/Sayaç.
FAKS Ayarlama
1. Tulm/RX Konmu
2. Yerel FAKS Bilgi.
Ses Yükseklii
Zil Sesleri
Çk
Yeniden Tulayn
㪪㫀㪿㫀㫉㪹㪸㫑㩷㪽㪸㫂㫊㭧㩷㫂㫌㫃㫃㪸㫅㫄㪸㫂㩷㫀㬝㫀㫅㩷㫋㪼㫄㪼㫃
㪸㫐㪸㫉㫃㪸㫄㪸㫃㪸㫉㩷㫂㫌㫉㫄㪸㪻㪸㩷㫊㫀㫑㪼㩷㫐㫉㪻㫄㩷㪼㪻㪼㪺㪼㫂㫋㫀㫉㪅
㪪㫆㫅
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
GB0841_00
3.
4.
5.
6.
Sihirbazı başlatın. Ayarları yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin:
Sistem Menü/Sayaç.
Yerel FAKS Bilgi.
1. Tulm/RX Konmu
10:10
Yerel FAKS bilgilerini ekleyin.
2. Yerel FAKS Bilgi.
3.
4.
5.
6.
Ses Yükseklii
Zil Sesleri
Çk
Yeniden Tulayn
㪪㫆㫅
Önceki
㪘㫋㫃㪸㩷㪕㪕
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
GB0846_00
3
NOT
Ayarları yapılandırmakta güçlük yaşarsanız, bkz.Yardım Ekranı sayfa 3-28.
Son
Sihirbazdan çıkarır. Buraya kadar yapılandırılan ayarlar uygulanır.
Önceki
Önceki ögeye döner.
Atla >>
O anki ögeyi ayarlamadan bir sonraki ögeye geçer.
Sonraki >
Sonraki ekrana geçer.
< Geri
Önceki ekrana döner.
Tamam
Ayarları kaydedin ve sihirbazdan çıkın.
3-27
Genel İşlemler > Yardım Ekranı
Yardım Ekranı
Makineyi çalıştırırken zorlukla karşılaşırsanız, nasıl çalışacağını dokunmatik paneli kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Dokunmatik panelde [?] (yardım) görüntülendiğinde, Yardım ekranını görüntülemek için ona basabilirsiniz.
Kopyalamaya hazr.
Kat Seçim
A4
Normal
A4
Normal
A4
Normal
A4
Normal
ptal
Tamam
GB0004_00
Oto.
10:10
Ekran nasıl okunur
Yardım başlıkları
Kopyalamaya hazr.
10:10
Kat Seçim
stenen kât boyutu ile kaset veya çok amaçl
tabla seçin.
Yardım ekranını kapatır ve
orijinal ekrana döner.
Otomatik: Uygun kat boyutunu otomatik olarak
seçer.
Kaset 1: Kaset 1'deki kâd seçer.
Kaset 2: Kaset 2'deki kâd seçer.
Kaset 3: Kaset 3'teki kâd seçer.
ÇA Tabla: Çok Amaçl Tabladaki kat tipini seçer.
3-28
Yardım metni tek bir
ekranda bütün olarak
görüntülenemediğinde
yukarı ve aşağı kaydırır.
1/2
GH0001_00
İşlevler ve makine
çalışmasıyla ilgili bilgileri
görüntüler.
Genel İşlemler > İşleri İptal Etme
İşleri İptal Etme
Yürütülmekte olan herhangi bir yazdırma ya da gönderme işini iptal eder.
1
Stop tuşuna basın.
2
İşi iptal edin.
Taranmakta olan bir iş olduğunda
pt. ediliyor...
No:
0001 Ad:
10:10
doc00000120101010101010
GB0222_01
Taranan Sayfalar
ptal
İpt. ediliyor... görüntülenir ve o anki iş iptal edilir.
Yazdırılmakta ya da beklemede bir iş olduğunda
iptal edilecektir.
ptal
0095
10:10
doc0000952010092810...
1
Duraklat
3
Menü
Sil
2
Tm. Dvm. Et
leri Yazd.
Kapat
GB0717_00
1/1
Herbir iş için ayrıntıları görüntüler.
İptal etmek istediğiniz işi seçin ve [Sil ] tuşuna basın.
NOT
Geçerli yazdırma işi geçici olarak kesilir. Geçici olarak kesilen işler gönderilmeden devam
eder.
Ayrıca, yürütülmekte olanlar ile beklemedeki işleri de durumlarını kontrol ettikten sonra iptal
edebilirsiniz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
Bilgisayardan yazdırmanın iptal edilmesi
Yazıcı sürücüsü kullanılarak yürütülen bir yazdırma işini yazıcı yazmaya başlamadan önce iptal etmek için şunları yapın:
1 Yazıcı için iletişim kutusunu görüntülemek üzere Windows masaüstünün sağ alt tarafındaki
görev çubuğunda görünen yazıcı simgesine ( ) çift tıklayın.
2 Yazdırılmasını iptal etmek istediğiniz dosyaya tıklayın ve Document (Belge) mensünden
Cancel'i seçin.
3-29
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Bu bölüm, kopyalama, gönderme ve belge kutusu için yapılandırılabilen ortak işlevselliği açıklar.
1
Ekranı görüntüler.
Her işlevin tuşuna basın.
USB belleği kullanırken, onu USB bellek yuvasına (A1) takın.
Görüntülenen ekranda [Evet]'e basın.
USB bellekten yazdırırken, yazdırılacak dosyayı seçin ve [Yazdır]'a
basın.
USB belleğe bir belge depolarken, dosyanın saklanacağı klasörü seçin
ve önce [Menü]'ye, sonra da [Dosyayı Sakla]'ya basın.
Ayrıntılar için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
NOT
Ekran görünmezse, Document Box tuşuna ve sonra [Çıkarılabilir
Bellek]'e basın.
Dokunmatik panel kapandığında, Energy Saver (Enerji Tasarrufu)
tuşuna veya Power (Güç) tuşuna basın ve makinenin ısınmasını
bekleyin.
2
İşlevleri seçin.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
%100
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Tüm işlevleri görüntülemek için [İşlevler]'e basın.
Bkz. Ortak İşlevsellik sayfa 3-31.
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Kullanılacak işlevleri seçin.
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
3-30
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Ortak İşlevsellik
Orijinallerle ilgili işlevsellik
Ne yapmak istersiniz?
Referans Sayfası
Orijinal boyutunu belirleyin.
Orijinal Boyut  sayfa 3-32
Doğru yönde taramak için orijinal yönlendirmesini belirleyin.
Orijinal Yön  sayfa 3-34
Karışık boyuttaki orijinalleri tarayın.
Karışık Boyutta Orijinaller  sayfa 335
2-yüzlü orijinalleri otomatik olarak tarayın.
2 yüzlü/Kitap Orijinal  sayfa 3-37
Çok fazla sayıdaki orijinali ayrı ayrı tarayın ve sonra tek bir iş olarak çıkarın.
Sürekli Tarama  sayfa 3-40
Belge kalitesiyle ilgili işlevsellik
Ne yapmak istersiniz?
Referans Sayfası
Kağıt boyutunu ve tipini belirleyin.
Kağıt Seçimi  sayfa 3-42
Kağıt çıkışını değiştirin.
Kağıt Çıktısı  sayfa 3-43
Çıktı belgeleri sayfa sırasına göre birleştirin.
Harmanlama/Ofset  sayfa 3-44
Çıktı belgeleri set olarak ofsetleyin.
Marj ekleyin (beyaz boşluk).
Marj  sayfa 3-46
Çıktı belgeleri zımbalayın.
Zımba  sayfa 3-49
Yoğunluğunu ayarlayın.
Yoğunluk  sayfa 3-51
Orijinallerin taranacağı çözünürlüğü ayarlayın.
Tarama Çözünürlüğü  sayfa 3-52
En iyi sonuçlar için orijinal görüntü tipini seçin.
Orijinal Görüntü  sayfa 3-53
Metinlerin ya da satırların dış hatlarını vurgulayın.
Netlik  sayfa 3-54
Görüntünün dış çizgisini flulaştırın.
Orijinallerin arka planını karartın ya da aydınlatın (ör. metin ya da görüntü olmayan alan).
Arka Plan Yoğunluk Ayarı  sayfa 355
2-yüzlü orijinallerde boya kusmasını önleyin.
Boya kusmasını önleyin.  sayfa 356
Gönderme ya da saklama boyutuna göre orijinalleri büyütün veya küçültün.
Yakınlaştır  sayfa 3-57
Gönderilecek ya da saklanacak görüntüler için dosya formatını seçin.
Dosya Biçimi  sayfa 3-58
Gönderilecek ya da saklanacak görüntüler için renk modunu değiştirin..
Renk Seçimi  sayfa 3-60
Bir iş tamamlandığında e-posta ile bilgi gönderin.
İş Bitti Bildirimi  sayfa 3-61
Durumunu kolayca kontrol etmek için işe bir dosya adı ekleyin.
Dosya Adı Girişi  sayfa 3-63
Yeni bir işe en üst önceliği vermek için o anki işi askıya alın ve onu geçersiz kılın.
Önceliği Geçersiz Kılma  sayfa 364
3-31
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Orijinal Boyut
Copy
Send
Taranacak orijinal boyutunu belirleyin.
Otomatik
Orijinal boyutunu otomatik olarak algılar.
Metrik
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio veya 216 × 340 mm.'den seçin.
İnç
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11×15" veya Oficio II'den seçin.
Diğerleri
8K, 16K-R, 16K, Hagaki, Oufuku Hagaki veya Custom'dan seçin.*
Boyut Girişi
Boyutu girin.
Scan to
USB
İnç kullanılan modeller - Yatay: 2 - 17" ( 0.01" artışlarla), Dikey: 2 - 11.69" (0.01" artışlarla)
Metrik kullanılan modeller - Yatay: 50 - 432 mm (1 mm artışlarla), Dikey: 50 - 297 mm (1 mm artışlarla)
Özel orijinal boyutun nasıl belirleneceği konusunda talimatlar için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakınız. Özel Orijinal Boyut
için [Kapalı] seçerseniz bu görünmez.
NOT
Özel boyutlardaki orijinalleri kullanırken daima orijinal boyutunu belirlediğinizden emin olun.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Orijinal Boyut]'na basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Boyut
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Çkt
ç Tepsi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
2
Orijinal boyutunu seçin.
[Oto.]
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Boyut
10:10
㪦㫋㫆㪅
㪤㪼㫋㫉㫀㫂
㪛㫀㭕㪼㫉
㪙㫆㫐㫌㫋㩷㪞㫀㫉㫀㮕㫀
㭦㫅㬝
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-32
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0002_00
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0025_00
*
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
[Metrik], [İnç] veya [Diğer]
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Boyut
㪦㫋㫆㪅
Kopyalamaya hazr.
10:10
㪤㪼㫋㫉㫀㫂
1
㭦㫅㬝
2
10:10
Orijinal Boyut - Metrik
A3
A4
1/4
A4
㪙㫆㫐㫌㫋㩷㪞㫀㫉㫀㮕㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0025_00
A5
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
] ya da [
GB0026_00
㪛㫀㭕㪼㫉
㪫㪸㫄㪸㫄
] tuşlarını kullanın.
Orijinal boyutunu seçin.
[Boyut Girişi]
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Boyut
1
10:10
X(50 - 432)
㭦㫅㬝
Y(50 - 297)
mm
mm
㪙㫆㫐㫌㫋㩷㪞㫀㫉㫀㮕㫀
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
2
3
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0029_00
㪛㫀㭕㪼㫉
㪤㪼㫋㫉㫀㫂
GB0025_00
㪦㫋㫆㪅
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Boyut - Boyut Girii
10:10
Numaraları görüntüleyen metin kutusuna basın ve bir değer girmek için [-]/[+] veya sayısal tuş
takımını kullanın.
3-33
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Orijinal Yön
Copy
Send
Doğru yönde taramak için orijinal belgenin üst kenarının yönünü seçin.
Scan to
USB
Aşağıdaki işlevlerden herhangi birini kullanmak için belgenin orijinal yönlerdirmesi ayarlanmalıdır.
•
Çift Yüzlü
•
Marj
•
Birleştir
•
Zımbalama (seçenek)
Orijinalleri tarayıcı camına yerleştirirken
Üst Kenar Üstte
Üst Kenar Solda
Orijinalleri belge işlemciye yerleştirirken
Üst Kenar Üstte
1
Üst Kenar Solda
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Orijinal Yön]'ye basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
2
Orijinal Boyut
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Otomatik
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Çkt
ç Tepsi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Yön
Üst kenar üstte
10:10
Üst kenar solda
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
Orijinal yönünü seçin.
3-34
GB0036_00
2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_00
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Karışık Boyutta Orijinaller
Copy
Send
Farklı boyutlarda olsalar bile belge işlemcideki tüm sayfaları tarar.
Scan to
USB
Orijinallerin Desteklenen Birleşimleri
•
B4 ve B5
•
Ledger ve Letter (A3 ve A4)
•
Ledger ve Letter-R (Folio ve A4-R)
NOT
Aşağıdaki birleşimleri kullanarak orijinal boyutları karıştırıldığında: Folio ve A4-R, [Folio]
için Orijinalin Otomatik Algılanması'nı [Açık]'a ayarladığınızdan emin olun. Uygulamalar için,
bkz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu.
Karışık boyutta orijinaller için belge işlemciye en fazla 30 sayfa yerleştirilebilir.
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Karışık Boyutta Orijinaller]'e basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Boyut
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
1/4
Kark Boyutlu Orijinaller
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
Çkt
ç Tepsi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
3-35
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_00
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0001_01
1
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Kark Boyutlu Orijinaller
Kapal
10:10
Açk
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-36
GB0035_00
2
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
2 yüzlü/Kitap Orijinal
Send
Orijinali esas alarak ciltleme tipini ve yönünü seçin.
Scan to
USB
1-yüzlü
1-yüzlü orijinal sayfası kullanılırken ayarlayın.
2-yüzlü*
Soldan ya da sağdan ciltlenecek 2-yüzlü orijinal sayfası kullanırken
ayarlayın.
Kitap
Soldan ciltlenecek dergi ya da kitap gibi bir orijinal kullanırken ayarlayın.
Diğer
Ayarlar
2 yüzlü/
Kitap
Orijinal
1-yüzlü
1-yüzlü orijinal sayfası kullanılırken ayarlayın.
2-yüzlü (Soldan/Sağdan
Ciltleme)*
Soldan ya da sağdan ciltlenecek 2-yüzlü orijinal sayfası kullanırken
ayarlayın.
2-yüzlü (Üstten Ciltleme)*
Üstten ciltlenecek 2-yüzlü orijinal sayfası kullanırken ayarlayın.
Kitap (Soldan Ciltleme)
Soldan ciltlenecek dergi ya da kitap gibi bir orijinal kullanırken ayarlayın.
Kitap (Sağdan Ciltleme)
Sağdan ciltlenecek dergi ya da kitap gibi bir orijinal kullanırken ayarlayın.
Original Orientation**
Doğru yönde taramak için orijinal belgenin üst kenarının yönünü seçin.
*
Belge işlemciyi gerektirir.
**
Bu işlev, [2-yüzlü (Soldan/Sağdan Ciltleme)] veya [2-yüzlü (Üstten Ciltleme)] seçildiğinde görüntülenir.
3-37
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2
Gönder
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
2 yüzlü/Kitap Orijinal
Kontrol et
Geri çar
10:10
Göndermeye hazr.
levler
Hed.:
1-yüzlü
Gönderme Boyutu
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
FAKS
Favoriler
300x300dpi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
USB'ye tara
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
10:10
Dosya
Biçim
2-yüzlü/
Kitap
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Dosya Ad
Girii
doc
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㭦㫇㫋㪸㫃
Orijinal tipini seçin.
[2 yüzlü] veya [Kitap]
Göndermeye hazr.
10:10
2 yüzlü/Kitap Orijinal
1-yüzlü
2 yüzlü
Kitap
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0013_00
Dier
㪫㪸㫄㪸㫄
[Diğer]
1
Göndermeye hazr.
10:10
2 yüzlü/Kitap Orijinal
1-yüzlü
2 yüzlü
Kitap
Dier
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-38
GB0013_00
2
GB0096_00
Normal 0
2/6
Tarama Çözünürlüü
Klasör
levler
PDF
Orijinal Boyutla Ayn
Kapal
GB0055_00
1
E-posta
2
Dosya Ayrma
1/2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0081_01
Tek Doknma Tuu
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
2 Orijinal tipini seçin.
Göndermeye hazr.
2 yüzlü/Kitap Orijinal - Dier
10:10
2 yüzlü/Kitap Orijinal
1-yüzlü
1
2
Göndermeye hazr.
2 yüzlü/Kitap Orijinal - 2 yüzlü/Kitap Orijinal
10:10
1-yüzlü
2 tarafl (Ciltleme Sol/Sa)
1/1
1/2
2 tarafl (Ciltleme Üst)
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
GB0011_00
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0014_00
Kitap (Ciltleme Sol)
㪫㪸㫄㪸㫄
] tuşlarını kullanın.
3 Orijinal yönünü seçin.
10:10
2 yüzlü/Kitap Orijinal
2 tarafl (Ciltleme Sol/Sa)
Orijinal Yön
Üst kenar üstte
2
1
Göndermeye hazr.
2 yüzlü/Kitap Orijinal - Orijinal Yön
10:10
Üst kenar üstte
Üst kenar solda
1/1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
3-39
GB0014_01
1/1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0015_00
Göndermeye hazr.
2 yüzlü/Kitap Orijinal - Dier
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Sürekli Tarama
Copy
Send
Çok fazla sayıdaki orijinali ayrı partiler halinde tarayın ve sonra tek bir iş olarak çıkarın. [Tar.
sonlandrm]'e basmadıkça orijinaller sürekli olarak taranacaktır.
1
Scan to
USB
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Sürekli Tarama]'ya basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Boya Kusmay Önle
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Marj
%100
Normal 0
2
Kapal
3/4
Sürekli Tarama
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Otomatik Görüntü Döndürme
Açk
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] tuşlarını kullanın.
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Sürekli Tarama
Kapal
10:10
Açk
㭦㫇㫋㪸㫃
3
] ya da [
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0043_00
2
Ekle/Düze
Ksayol
GB0002_02
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
Orijinalleri tarayın.
Orijinali yükleyin ve taramayı başlatmak için Start tuşuna basın.
Orijinal taranır taranmaz, bir sonraki orijinali yükleyin ve Start tuşuna basın. Kalan orijinalleri
taramak için de aynı yöntemi uygulayın.
3-40
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Taramayı bitirin.
Orijinalleri yerletirin ve Balat tuuna basn.
No:0003
Ad:doc00000320101010101010
10:10
Taranan Sayfalar
㭦㫇㫋㪸㫃
Tar.
Sonlandrm
GB0222_00
4
Kopyalamayı, göndermeyi ya da saklamayı başlatın.
3-41
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Kağıt Seçimi
Copy
İstenen kağıt boyutunu içeren kaseti ya da çok amaçlı tablayı seçin.
Print from
USB
NOT
Kasete yüklenen kağıdın boyutunu ve tipini önceden (belirleyin (bkz. İngilizce Çalıştırma Kılavuzu).
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [Kağıt Seçim]'ne basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
%100
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Kağıt kaynağını seçin.
Kopyalamaya hazr.
Kat Seçim
Oto.
A4
Normal
10:10
A4
Normal
A4
Normal
A4
Normal
ptal
Tamam
GB0004_00
2
GB0001_01
Kat
Seçim
Otomatik
Eğer [Oto.] seçilirse, orijinalin boyutuna uyan kağıt otomatik olarak seçilir.
İsteğe bağlı kağıt besleyici takılı olduğunda [2] (Kaset 2) ve [3] (Kaset 3) görüntülenir. [Ç] (M)
ÇA tablayı gösterir.
MP tepsisini seçerken kağıt boyutunu ve ortam tipini belirtin. Kullanılabilen kağıt boyutları ile
ortam tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Kağıt Boyutu
Metrik: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio veya 216 ×
340 mm.'den seçin.
İnç: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive veya
Oficio II'den seçin.
diğerleri: 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, No 10 Zarf, No 9 Zarf, No 6 Zarf,
Monarch Zarf, DL Zarf, C5 Zarf, C4 Zarf, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei
4, Youkei 2 ya da Özel.
Boyut Girişi: Standart boyutlarda görüntülenmeyen bir boyut girin.
İnç kullanılan modeller - X: 5.83 - 17" ( 0.01" artışlarla), Y: 3.86 - 11.69"
(0.01" artışlarla)
Metrik kullanılan modeller - X: 148 - 432 mm (1mm artışlarla),
Y: 98 - 297 mm (1mm artışlarla)
Ortam Tipi
Normal (105 g/m² ya da daha az), Saydam, Pürüzlü, Parşömen (59 g/m²
ya da daha az) Etiketler, Geri dönüşümlü, Ön Baskılı, Birleşik, Kart
Stoğu, Renkli, Önceden Delikli, Antetli, Zarf, Kalın (106 g/m² ve daha
fazla), Yüksek Kaliteli, Özel 1-8
3-42
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Kağıt Çıktısı
Copy
Kağıt çıktısını belge sonlandırıcıya ya da iş ayırıcı tablaya ayarlayın.
Sayfaları iç tablaya yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirir.
Sonlandırıcı Tabla*
Sayfaları isteğe bağlı belge sonlandırıcı tablaya yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirir.
İş Ayırıcı Tabla
Sayfaları iş ayırıcı tablaya yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirir.
Eğer isteğe bağlı belge sonlandırıcı takıldıysa, [İç Tabla] [Sonlandırıcı Tabla]'ya dönüşür.
NOT
Varsayılan hedefi değiştirmekle ilgili ayrıntılar için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakınız.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Çıktı]'na basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Boyut
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Orijinal Yön
%100
Normal 0
Üst kenar üstte
Kark Boyutlu Orijinaller
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Harmanla/
Ofset
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Çıktı hedefini seçin.
Kopyalamaya hazr.
Çkt
㭦㬝㩷㪫㪸㪹㫃㪸
10:10
Ayrc
Tablas
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-43
1/4
Kapal
ç Tepsi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
2
2
Çkt
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_00
Otomatik
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
GB0031_00
*
İç Tabla*
Print from
USB
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Harmanlama/Ofset
Copy
Çıktıyı sayfaya göre ya da set olarak ofsetleyin.
Print from
USB
Harmanla
Birden çok orijinali tarayın ve sayfa sayısına göre gerektiği şekilde tam kopya setleri elde edin.
Ofset
Belge Sonlandırıcı (Seçenek) olmadan
Ofsetlemeyi kullandığınızda, yazdırılmış kopyalar her seti (veya sayfayı) 90° döndürdükten
sonra çıkarılır.
NOT
Belge sonlandırıcı olmadan ofsetleme yapmak için aynı boyuttaki kağıdı ikinci bir kağıt
kaynağına farklı bir yönlendirme ile yükleyin.
Ofset işlevinde desteklenen kağıt boyutları: A4, B5, Letter ve 16K.
Belge Sonlandırıcı (Seçenek) ile
Ofseti kullanırken, yazdırılan kopyalar her set kopyadan sonra (veya her sayfadan sonra)
ayrılır.
3-44
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [Harmanla/Ofset]'e basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
%100
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Harmanla/Ofset
Kapal
10:10
Sadece Harmanla
Her Syfya Ofst Uygla
Her Sete Ofst Uygula
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-45
GB0021_00
2
GB0001_01
Kat
Seçim
Otomatik
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Marj
Copy
Marj ekleyin (beyaz boşluk). İlaveten, marj genişliğini ve arka sayfa marjını belirleyebilirsiniz.
Print from
USB
Marj Genişliği
Girdi birimleri
Marj Genişliği
İnç Kullanılan Modeller
-0.75 - 0.75" (0.01" artışlarla)
Metrik Kullanılan Modeller
-18 mm - 18mm ( 1-mm artışlarla)
Arka Yüzdeki marj
Çift kopyalamada arka yüzdeki marjı da belirleyebilirsiniz.
Otomatik
[Otomatik] seçildiğinde, arka sayfaya, ön sayfa için belirlenen marja ve ciltleme yönüne bağlı olarak otomatik şekilde
uygun bir marj uygulanır.
Elle
Ön ve arka ayarlarını ayrı ayrı belirlemenize olanak sağlar.
NOT
Varsayılan marj genişliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Marj]'a basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
Boya Kusmay Önle
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
10:10
2
Kapal
Marj
%100
Normal 0
Kapal
3/4
Sürekli Tarama
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
Otomatik Görüntü Döndürme
Açk
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
3-46
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_02
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0001_01
1
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Marj genişliğini girin.
1
Kopyalamaya hazr.
Marj
㪢㪸㫇㪸㫃㭧
10:10
㪘㬝㭧㫂
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0038_00
2
㪫㪸㫄㪸㫄
2
Kopyalamaya hazr.
Marj - Ayarlar
Kopyalamaya hazr.
Marj - Marj
10:10
Marj
Sol: 6mm
1
10:10
Sol/Sa(-18 - +18)
Arka Sayfa
Üst/Alt(-18 - +18)
mm
Ön Sayfayla Ayn
mm
1/1
Orijinal Yön
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
Metin kutusuna basın ve bir değer girmek için [-]/[+]'yı kullanın.
Arka yüzdeki marjı belirleyin.
1
Kopyalamaya hazr.
Marj - Ayarlar
10:10
Marj
Sol: 6mm
Arka Sayfa
Ön Sayfayla Ayn
1/1
Orijinal Yön
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0039_00
Üst kenar üstte
㪫㪸㫄㪸㫄
NOT
USB belleğinden bir belge yazdırırken [Orijinal Yön] görüntülenmez.
[Oto.]
Kopyalamaya hazr.
Marj - Arka Sayfa
10:10
Oto.
Elle
1/1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-47
GB0041_00
3
2
㭦㫇㫋㪸㫃
3
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0040_00
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0039_00
Üst kenar üstte
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
[Elle]
Kopyalamaya hazr.
Marj - Arka Sayfa
10:10
Kopyalamaya hazr.
Marj - Arka Sayfa
Oto.
10:10
Sol/Sa(-18 - +18)
Elle
Üst/Alt(-18 - +18)
mm
mm
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
2
3
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0042_00
1
GB0041_00
1/1
㪫㪸㫄㪸㫄
Metin kutusuna basın ve bir değer girmek için [-]/[+]'yı kullanın.
Orijinal yönünü seçin.
Kopyalamaya hazr.
Marj - Orijinal Yön
10:10
Marj
Üst kenar üstte
Sol: 6mm
Arka Sayfa
1
Üst kenar solda
Ön Sayfayla Ayn
1/1
Üst kenar üstte
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
NOT
USB belleğinden bir belge yazdırırken [Orijinal Yön] görüntülenmez.
3-48
1/1
2
Orijinal Yön
㭦㫇㫋㪸㫃
10:10
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0015_01
Kopyalamaya hazr.
Marj - Ayarlar
GB0039_00
4
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Zımba
Copy
Belgeleri zımbalayın. Ayrıca, zımbalama konumunu da belirleyebilirsiniz.
Print from
USB
NOT
Zımbalama belge sonlandırıcıyı gerektirir.
Aşağıdaki zımbalama seçenekleri ve yönleri kullanılabilir.
Orijinal Yön:
Üst Kenar (Arka Kenar)
Orijinal Yön:
Sol Üst Kenar (Sol üst köşe)
Kaset Kağıt Yükleme
Yönü
Kaset Kağıt Yükleme
Yönü
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Zımbala]'ya basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Zmbala
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Orijinal Görüntü
%100
Normal 0
2
Metin+Foto
2/4
EcoPrint
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
Keskinlik
0
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
3-49
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0002_05
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0001_01
1
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Zımba konumunu seçin.
[1 zımba] veya [2 zımba]
Kopyalamaya hazr.
Zmbala
10:10
1 zmba
2 zmba
Dier
2 zmba
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0032_00
Kapal
㪫㪸㫄㪸㫄
[Diğer]
1
Kopyalamaya hazr.
Zmbala
10:10
1 zmba
2 zmba
Dier
2 zmba
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0032_00
Kapal
㪫㪸㫄㪸㫄
2 Zımba konumunu seçin.
Kopyalamaya hazr.
Zmbala - Dier
10:10
Zmbala
Kapal
1
2
Kopyalamaya hazr.
Zmbala - Zmbala
10:10
Kapal
1 zmba (Üst Sol)
1/1
1/2
1 zmba (Üst Sa)
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0033_00
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
GB0034_00
㪫㪸㫄㪸㫄
2 zmba (Sol)
㪫㪸㫄㪸㫄
] tuşlarını kullanın.
3 Orijinal yönünü seçin.
Kopyalamaya hazr.
Zmbala - Orijinal Yön
10:10
Zmbala
1
Üst kenar üstte
2 zmba (Sa)
Orijinal Yön
Üst kenar solda
Üst kenar üstte
1/1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
10:10
㪫㪸㫄㪸㫄
NOT
USB belleğinden bir belge yazdırırken [Orijinal Yön] görüntülenmez.
3-50
1/1
2
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0015_02
Kopyalamaya hazr.
Zmbala - Dier
GB0033_01
2
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Yoğunluk
Copy
Scan to
USB
Send
7 seviye kullanrak yoğunluğu ayarlayın.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2
USB'ye tara
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
%100
Normal 0
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
1 yüzlü>>1 yüzlü
Dosya
Biçim
PDF
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
2-yüzlü/
Kitap
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Harmanla/
Ofset
GB0001_01
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
10:10
Normal 0
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
Dosya Ad
Girii
doc
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
GB0096_00
Kopyalama
㭦㫇㫋㪸㫃
Gönder
Göndermeye hazr.
levler
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Younluk
Kontrol et
Geri çar
Normal 0
Renk Seçimi
Tek Doknma Tuu
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
3/6
Metin+Foto
Favoriler
0
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
Yoğunluğu ayarlayın.
Kopyalamaya hazr.
Younluk
10:10
Normal
㪄㪉
㪄㪈
㪇
Koyu
㪂㪈
㪂㪉
㭦㫇㫋㪸㫃
㪂㪊
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0008_00
Açk
Yoğunluğu ayarlamak için [-3] - [+3] (Açik - Koyu)'a basın.
3-51
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0081_02
FAKS
GB0055_00
Klasör
levler
㪄㪊
Tam Renkli
Keskinlik
E-posta
2
2
Orijinal Görüntü
1/2
1
10:10
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Tarama Çözünürlüğü
Send
Tarama çözünürlüğünün inceliğini seçin.
Scan to
USB
Seçilebilir çözünürlük [200×100dpi], [200×200dpi İyi], [200×400dpi Süper], [300×300dpi], [400×400dpi Ultra] veya
[600×600dpi]'dır.
NOT
Sayı büyüdükçe görüntü çözünürlüğü daha iyi olur. Ancak, daha iyi çözünürlük aynı zamanda daha büyük dosya
boyutları ve daha uzun gönderme süreleri demektir.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2
Gönder
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
2 yüzlü/Kitap Orijinal
Kontrol et
Geri çar
10:10
Göndermeye hazr.
levler
Hed.:
1-yüzlü
Gönderme Boyutu
Orijinal Boyutla Ayn
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
FAKS
levler
Favoriler
300x300dpi
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
USB'ye tara
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
10:10
Dosya
Biçim
2-yüzlü/
Kitap
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
Dosya Ad
Girii
doc
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㭦㫇㫋㪸㫃
Çözünürlüğü seçin.
10:10
Göndermeye hazr.
Tarama Çözünürlüü
600x600dpi
400x400dpi Ultra
200x400dpi Süper
200x200dpi yi
300x300dpi
200x100dpi Normal
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-52
GB0085_00
2
GB0096_00
PDF
2/6
Kapal
Tarama Çözünürlüü
Klasör
GB0055_00
1
E-posta
2
Dosya Ayrma
1/2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0081_01
Tek Doknma Tuu
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Orijinal Görüntü
Copy
Send
En iyi sonuçlar için orijinal görüntü tipini seçin.
Metin+Foto
Hem metin hem de fotoğraf içeren orijinaller için uygun.
Fotoğraf
Fotoğraflar için uygun.
Metin
Keskin şekilde kalemle yazılmış metinler ve çok ince satırlar.
Grafik/Harita*
Grafikler ve haritalar için uygun.
Yazıcı Çıktısı*
Orijinal olarak bu makinede basılan belgeler için uygun.
Metin (OCR için)**
OCR tarafından okunacak belgeler için.
Bu işlev, kopyalarken görüntülenir.
Bu işlev, renk modu [Otomatik (Renkli/Siyah-Beyaz] ya da [Siyah-Beyaz] (gönderirken veya saklarken) olduğunda görüntülenir.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Original Görüntü]'ye basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Görüntü
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Metin+Foto
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
EcoPrint
%100
Normal 0
Kapal
2/4
Keskinlik
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Arkaplan Younluu Ayar
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
Görüntü kalitesini seçin.
Kopyalama
USB'ye Gönder/Tara
Kopyalamaya hazr.
Orijinal Görüntü
Göndermeye hazr.
Orijinal Görüntü
10:10
Metin+Foto
Fotoraf
Grafik/Harita
Yazc Çkts
Metin+Foto
Metin
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-53
10:10
Fotoraf
Metin
Metin (OCR için)
ptal
Tamam
GB0037_02
2
Ekle/Düze
Ksayol
GB0002_01
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
0
GB0037_01
*
**
Scan to
USB
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Netlik
Copy
Send
Görüntünün netliğini ayarlayın.
Scan to
USB
Kalemle yazılmış, düzgün olmayan ya da bozuk satırlı orijinalleri kopyalarken keskinliği [Ksklştrm.]'e doğru ayarlayarak
temiz kopyalar elde edilebilir. Dergi fotoğrafları gibi desenli noktalardan yapılan görüntüleri, ki bunlarda hareli* desenler
görünür, kopyalarken netliği [Mürekkep lekesi]'a doğru ayarlayarak kenar yumuşatma ve hare etkisinin zayıflatılması
etkisi elde edilebilir.
*Yarı tonlu noktaların düzensiz dağılımıyla oluşan noktalar.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Keskinlik]'e basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Görüntü
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Metin+Foto
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
EcoPrint
Otomatik
%100
Normal 0
Kapal
2/4
Keskinlik
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
0
Harmanla/
Ofset
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Arkaplan Younluu Ayar
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
Netliği ayarlayın.
10:10
Kopyalamaya hazr.
Keskinlik
Mürekkep lekesi
㪄㪊
㪄㪉
Kskltrm.
㪄㪈
㪇
㪂㪈
㪂㪉
㭦㫇㫋㪸㫃
㪂㪊
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0060_00
2
Ekle/Düze
Ksayol
Netliği ayarlamak için [-3] - [+3] (Mürekkep lekesi - Ksklştrm.)'e basın.
3-54
GB0002_01
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Arka Plan Yoğunluk Ayarı
Send
Copy
Gazete gibi orijinallerden koyu arka planları kaldırın. Bu özellik tam renk ve otomatik renk ile
kullanılır. Eğer Otomatik Renk siyah ve beyaz orijinaller algılarsa Arka Plan Yoğunluk Ayarı
devre dışı olur.
Kapalı
Bu işlevi kullanmayın.
Oto.
Orijinali esas alarak yoğunluğu otomatik olarak ayarlar.
Elle
Yoğunluğunu el ile ayarlayın.
1
Scan to
USB
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Arkaplan Yoğunluğu Ayarı]'na basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Orijinal Görüntü
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
EcoPrint
%100
Normal 0
Kapal
2
Keskinlik
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Ekle/Düze
Ksayol
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
Arka plan yoğunluğunu ayarlayın.
[Oto.]
Kopyalamaya hazr.
Arkaplan Younluu Ayar
㪦㫋㫆㪅
㪜㫃㫃㪼
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0061_00
㪢㪸㫇㪸㫃㭧
10:10
㪫㪸㫄㪸㫄
[Elle]
Kopyalamaya hazr.
Arkaplan Younluu Ayar
10:10
10:10
Kopyalamaya hazr.
Arkaplan Younluu Ayar - Elle
Açk
㪦㫋㫆㪅
Koyu
㪜㫃㫃㪼
1
1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
2
3
5
< Geri
Tamam
2
ptal
Arka plan yoğunluğunu ayarlamak için [1] - [5] (Açik - Koyu)'a basın.
3-55
4
GB0062_00
㪢㪸㫇㪸㫃㭧
GB0061_00
2
2/4
0
Arkaplan Younluu Ayar
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
GB0002_01
Otomatik
Metin+Foto
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Boya kusmasını önleyin.
Copy
Send
İnce orijinalleri tararken arka plan renklerini ve görüntünün boya kusmasını saklayın.
1
Scan to
USB
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Boya Kusmayı Önle]'ye basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Boya Kusmay Önle
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Marj
%100
Normal 0
2
Kapal
3/4
Sürekli Tarama
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Otomatik Görüntü Döndürme
Açk
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
10:10
Boya Kusmay Önle
Kapal
Açk
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-56
GB0835_00
2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0002_02
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Yakınlaştır
Send
Orijinali gönderilecek ya da saklanacak boyuta düşürün veya büyütün.
%100
Orijinal boyutu yeniden oluşturur.
Oto.
Görüntüyü gönderilecek veya saklanacak boyuta uyacak şekilde ayarlayın.
Scan to
USB
NOT
Orijinali küçültür veya büyütürken Gönderme ya da Saklama boyutunu seçiniz.
İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Yakınlaştır]'a basın.
Göndermeye hazr.
levler
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Arkaplan Younluu Ayar
Kontrol et
Geri çar
10:10
Kapal
Boya Kusmay Önle
Kapal
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
FAX TX Çözünürlüü
1/2
FAKS
levler
Favoriler
%100
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
İşlevi seçin.
10:10
Göndermeye hazr.
Yaknlatr
㩼㪈㪇㪇
㪦㫋㫆㪅
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-57
GB0087_00
2
4/6
200x100dpi Normal
Yaknlatr
Klasör
GB0055_00
1
E-posta
2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
GB0081_03
Tek Doknma Tuu
] tuşlarını kullanın.
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Dosya Biçimi
Send
Görüntü dosyası formatını belirleyin. Ayrıca, görüntü kalitesi düzeyini de ayarlayabilirsiniz.
PDF
Bir PDF dosyasını kaydeder ya da gönderir. PDF/A ile uyumlu olan formatı
belirleyebilirsiniz.
TIFF
Bir TIFF dosyasını kaydeder ya da gönderir.
JPEG
Bir JPEG dosyasını kaydeder ya da gönderir. Her sayfa tek tek kaydedilir.
XPS
XPS'deki bir dosyayı kaydeder ya da gönderir.
Diğerleri
PDF, TIFF, JPEG ve XPS' ten seçin.
Görüntü Kalitesi
Görüntü kalitesini [1] - [5] ( Düşük Kalite - Yüksek Kalite ) arasında ayarlayın.
PDF/A*
[PDF/A-1a] ve [PDF/A-1b]'den PDF/A'yı ayarlayın.
Bu ayar sadece dosya formatı olarak [PDF] seçildiğinde görüntülenir.
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2
Gönder
Göndermeye hazr.
levler
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Geri çar
10:10
Dosya Biçimi
Kontrol et
PDF
2
Orijinal Boyut
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
1/2
1
E-posta
FAKS
Favoriler
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
USB'ye tara
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
10:10
Dosya
Biçim
2-yüzlü/
Kitap
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Normal 0
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
1/6
Üst kenar üstte
Kark Boyutlu Orijinaller
Klasör
levler
PDF
Otomatik
Orijinal Yön
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
Dosya Ad
Girii
doc
㭦㫇㫋㪸㫃
3-58
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0081_00
Tek Doknma Tuu
GB0055_00
1
GB0096_00
*
Dosya Biçimi
Scan to
USB
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Dosya formatını seçin.
[PDF], [TIFF], [JPEG] veya [XPS]
10:10
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi
TIFF
XPS
Dier
JPEG
ptal
GB0082_00
PDF
Tamam
[Diğer]
1
10:10
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi
TIFF
XPS
Dier
JPEG
ptal
GB0082_01
PDF
Sonraki >
2 Dosya formatını seçin.
10:10
2
Dosya Biçimi
PDF
Görüntü Kalitesi
1
10:10
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi - Dosya Biçimi
PDF
TIFF
1
1/1
1/1
PDF/A
JPEG
Kapal
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0698_00
XPS
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0145_00
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi - Dier
㪫㪸㫄㪸㫄
3 Görüntü kalitesini ayarlayın.
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi - Dier
10:10
10:10
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi - Görüntü Kalitesi
Dosya Biçimi
Düük Kalite
Yüksek Kalite
PDF
Görüntü Kalitesi
1
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
1/1
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
Kapal
㪫㪸㫄㪸㫄
2
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0083_00
㭦㫇㫋㪸㫃
1
GB0698_00
PDF/A
㪫㪸㫄㪸㫄
4 PDF/A'yı ayarlayın.
Göndermeye hazr.
Dosya Biçimi - Dier
Göndermeye hazr.
10:10
10:10
Dosya Biçimi - PDF/A
Dosya Biçimi
Kapal
PDF
1
PDF/A-1a
1
1/1
1/1
PDF/A
PDF/A-1b
Kapal
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
3-59
2
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0699_00
Görüntü Kalitesi
GB0698_00
2
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Renk Seçimi
Send
Renk modu ayarını seçin.
Scan to
USB
Oto.(Renkli/Gri)
Belgenin renkli mi yoksa siyah-beyaz mı olduğunu otomatik olarak algılar ve renkli belgeleri Tam
Renkli olarak, siyah-beyaz belgeleri Gri tonlama ile tarar.
Oto.(Renkli/S&B)
Belgenin renkli mi yoksa siyah-beyaz mı olduğunu otomatik olarak saptar ve renkli belgeleri Tam
Renkli olarak, siyah-beyaz belgeleri Siyah ve Beyaz olarak tarar.
Tam Renkli
Belgeleri tam renkli olarak tarar.
Gri Ton
Daha düzgün ve ince sonuç için belgeyi Gri Tonlama ile tarar.
Siyah ve Beyaz
Belgeyi siyah-beyaz olarak tarar. Dosya boyutu Tam Renkli ya da Gri Tonlama'dan daha küçüktür.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevlere]'e ve sonra da [Renk Seçimi]'ne basın.
Göndermeye hazr.
levler
10:10
Göndermeye hazr.
Gönder
Hed.:
Younluk
Kontrol et
Geri çar
10:10
Normal 0
Renk Seçimi
Tam Renkli
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
Orijinal Görüntü
1/2
FAKS
levler
Favoriler
0
Kapat
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
Renk modunu seçin.
Göndermeye hazr.
Renk Seçimi
10:10
Oto.(Renkli/Gri)
Oto.(Renkli/S&B)
Gri Ton
Siyah ve Beyaz
Tam Renkli
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-60
GB0022_01
2
3/6
Metin+Foto
Keskinlik
Klasör
GB0055_00
1
E-posta
2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0081_02
Tek Doknma Tuu
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
İş Bitti Bildirimi
Copy
Send
Bir iş tamamlandığında e-posta ile bilgi gönderin.
Scan to
USB
Print from
USB
Kullanıcı uzak bir yerde çalışıyorken kopyalama işinin tamamlandığı konusunda bilgilendirilebilir, bu da makinenin
yanında kopyalamanın bitmesini beklemek için geçirilecek zamandan tasarruf sağlar.
NOT
Bilgisayar e-posta kullanılabilecek şekilde önceden yapılandırılmalıdır.
E-posta tek bir hedefe gönderilebilir.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [İş Bitti Bildirimi]'ne basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Bitti Bildirimi
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
Dosya Ad Girii
%100
Normal 0
doc
4/4
Öncelii Geçersiz Klma
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㪢㪸㫇㪸㫋
Ekle/Düze
Ksayol
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] tuşlarını kullanın.
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi
㪢㪸㫇㪸㫃㭧
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Hedef
10:10
10:10
2
㪘㬝㭧㫂
1/1
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0063_00
1
㪫㪸㫄㪸㫄
㪜㫂㫃㪼
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0938_00
2
] ya da [
GB0002_03
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
㪫㪸㫄㪸㫄
Bir hedefi ekleyebilmenize, düzenleyebilmenize ya da silebilmenize olanak
Hedefi seçin.
Adres defterinden bir e-posta adresi seçin.
10:10
2
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
Hedef adına göre arama yapar.
1
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Adres Defteri
10:10
AAA
[email protected]
BBB
[email protected]
CCC
[email protected]
DDD
[email protected]
1/1
1/1
Adres Girii
Tamam
Adresim
ptal
Sonraki >
㪤㪼㫅㬲
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0398_00
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Ayarlar
GB0064_00
3
Hedefleri aramanıza ve
sıralamanıza olanak sağlar.
Her bir hedef noktası için ayrıntıları görüntüler.
3-61
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Harici adres defterinden e-posta adresini seçin.
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Ayarlar
10:10
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
1/1
Adres Girii
ptal
GB0064_00
Tamam
Adresim
Sonraki >
Harici Adres Defteriyle ilgili ayrıntılar için Command Center RX User Guide'a bakınız.
E-posta adresini doğrudan girin.
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Ayarlar
10:10
2
Bitti Bildirimi - Adres Girii
Giri:
Snr:
[email protected]
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
ABÇ
1
11
128
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
.
p
1/1
Adres Girii
ptal
Sonraki >
En fazla 128 karakter girilebilir.
Oturumu açan kullanıcının e-posta adreslerini kullanın.
Kopyalamaya hazr.
Bitti Bildirimi - Ayarlar
10:10
Adres Defteri
Ekst Adr. Dft.
1/1
Adres Girii
ptal
Sonraki >
GB0064_00
Tamam
Adresim
Bu ayar kullanıcı oturum açma yönetimi kullanılırken görüntülenir.
4
Hedeflerin kabul edin.
[Tamam] tuşuna basın.
3-62
ptal
< Geri
Sonraki >
GB0057_05
Adresim
GB0064_00
Tamam
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Dosya Adı Girişi
Copy
Send
Bir dosya adı ekleyin. İş No., Tarih ve Zaman gibi ek bilgiler de ayarlanabilir. Bir işin geçmişini ya
da durumunu, işin adını, tarihi ve zamanı ya da burada belirtilen iş numarasını kullanarak kontrol
edebilirsiniz.
1
Scan to
USB
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2
Kopyala/Gönder
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Bitti Bildirimi
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Dosya Ad Girii
%100
Normal 0
doc
Öncelii Geçersiz Klma
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
Harmanla/
Ofset
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
4/4
2
Kapal
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
USB'ye tara
Kutuda saklamaya hazr.
Dosyay Sakla
10:10
Dosya
Biçim
2-yüzlü/
Kitap
PDF
Tarama
Çözünürlk
300x300dpi
1-yüzlü
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Dosya Ad
Girii
doc
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
2
GB0096_00
Normal 0
㭦㫇㫋㪸㫃
Adı girin.
Dosya Ad Girii
Giri:
Snr:
doc
1
3
32
A/a
Sil
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
ptal
2
< Geri
p
.
GB0057_06
ABÇ
Sonraki >
En fazla 32 karakter girilebilir.
Diğer bilgileri ekleyin.
Kopyalamaya hazr.
Dosya Ad Girii - Ek Bilgi
10:10
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için
[ ] ya da [ ] tuşlarını kullanın.
Hiçbiri
Tarih ve Saat
1/2
[ No.]
[ No.] ve [Tarih ve Zaman]
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
3-63
GB0068_00
3
GB0002_03
Otomatik
Genel İşlemler > Çeşitli İşlevlerin Kullanılması
Önceliği Geçersiz Kılma
Print from
USB
Copy
O anki işi askıya alın ve yeni bir işe en üst önceliği verin. Diğer iş bittikten sonra askıya alınan işe
dönülür.
NOT
Eğer o anki iş geçersiz kılınmışsa bu işlev çalışmaz.
O anki yazdırma işinin durumuna ve bellek kullanımına bağlı olarak önceliği geçersiz kılma mümkün olmayabilir.
1
Ekranı görüntüler.
1 Sayfa Çeşitli İşlevlerin Kullanılması sayfa 3-30 na bakarak ekranı görüntüleyin.
2 [İşlevler]'e ve sonra da [Önceliği Geçersiz Kılma]'ya basın.
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
Kopyalamaya hazr.
levler
10:10
Kopyalar
10:10
Bitti Bildirimi
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
2
Dosya Ad Girii
%100
Normal 0
doc
4/4
Öncelii Geçersiz Klma
Kapal
Kapal
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
㪢㪸㫇㪸㫋
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
İşlevi seçin.
Kopyalamaya hazr.
Öncelii Geçersiz Klma
Kapal
10:10
Açk
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
3-64
GB0069_00
2
Ekle/Düze
Ksayol
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
GB0002_03
1
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
4
Kopyalama
Bu bölümde aşağıdaki konular açıklanmaktadır:
Temel İşlemler .................................................................................................................................................... 4-2
Kopyalama İşlevleri ............................................................................................................................................ 4-4
Çift Yüzlü .................................................................................................................................................. 4-4
4-1
Kopyalama > Temel İşlemler
Temel İşlemler
1
Copy (Kopyala) tuşuna basın
NOT
Dokunmatik panel kapandığında, Energy Saver (Enerji Tasarrufu)
tuşuna veya Power (Güç) tuşuna basın ve makinenin ısınmasını
bekleyin.
2
Orijinalleri yerleştirin
Ayrıntılar için bkz. Orijinallerin Yüklenmesi sayfa 3-7.
3
İşlevlerin seçilmesi
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
Otomatik
%100
GB0001_01
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
4
1 yüzlü>>1 yüzlü
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
Diğer işlevleri görüntülemek için [İşlevler]'e basın.
Bkz. Kopyalama İşlevleri sayfa 4-4.
Normal 0
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Kapal
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Kullanılacak kopyalayıcı işlevlerini seçin.
Harmanla/
Ofset
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
Kopya miktarını girin
NOT
Kopya miktarını değiştirmek için Clear tuşuna basın.
4-2
Kopyalama > Temel İşlemler
5
Kopyalamaya başlayın
Kopyalamayı başlatmak için Start (Başlat) tuşuna basın.
4-3
Kopyalama > Kopyalama İşlevleri
Kopyalama İşlevleri
Çift Yüzlü
1-yüzlü ya da açık kitap orijinalleri 2-yüzlü veya 2-yüzlü ya da açık kitap orijinalleri 1-yüzlü yazdırır. Orijinal ciltleme
yönünü ve istenen son ciltleme yönünü seçin.
1-yüzlü>>1-yüzlü
1-yüzlüyü 1-yüzlü yazdırır.
1-yüzlü>>2-yüzlü
1-yüzlüyü 2-yüzlü yazdırır.
2-yüzlü>>1-yüzlü
2-yüzlüyü 1-yüzlü yazdırır.
2-yüzlü>>2-yüzlü
2-yüzlüyü 2-yüzlü yazdırır.
4-4
Kopyalama > Kopyalama İşlevleri
Diğerleri
Çift Yüzlü
1-yüzlü>>1-yüzlü
1-yüzlüyü 1-yüzlü yazdırır.
1-yüzlü>>2-yüzlü
1-yüzlüyü 2-yüzlü yazdırır.
2-yüzlü>>1-yüzlü
2-yüzlüyü 1-yüzlü yazdırır.
2-yüzlü>>2-yüzlü
2-yüzlüyü 2-yüzlü yazdırır.
Kitap>>1-yüzlü
Açık kitap orijinalleri 1-yüzlü yazdırır.
Kitap>>2-yüzlü
Açık kitap orijinalleri 2-yüzlü yazdırır.
Orijinal Ciltlemesi
2-yüzlü orijinal sayfası seçerseniz, orijinallerin ciltleme
kenarını seçin.
Sonlandırma Ciltlemesi
2-yüzlü kopya seçerseniz, biten kopyaların ciltleme
kenarını seçin.
Bir kitabın 2-yüzlü kopyasını seçerseniz, çift yüzlü
yazdırma ayarını seçin.
Original Orientation*
*
Doğru yönde taramak için orijinal belgenin üst kenarının
yönünü seçin.
[1-yüzlü1-yüzlü], [Kitap1-yüzlü] veya [Kitap2-yüzlü] seçilirse bu öge görüntülenmez.
NOT
İki yüzlü-İki yüzlü seçeneğinin desteklediği kağıt boyutları Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Executive, Statement-R,
Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio ve 216 × 340 mm'dir.
Kitap - 2 yüzlü modunda aşağıdaki orijinal ve kağıt boyutları desteklenir. Orijinal: Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R,
B4, B5-R ve 8K. Kağıt: Letter, A4 ve B5.
2-yüzlü 1-yüzlüye ve Kitap 1-yüzlüye seçeneklerinde aşağıdaki orijinal ve kağıt boyutları desteklenir. Orijinal: Ledger,
Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R ve 8K. Kağıt: Letter, A4, B5 ve 16K. Kağıt boyutunu değiştirebilir veya bu boyuta
uyacak şekilde kopyayı küçültebilir veya büyütebilirsiniz.
1
Ekranı görüntüleyin.
1 Sayfa Temel İşlemler sayfa 4-2na bakarak ekranı görüntüleyin.
4-5
Kopyalama > Kopyalama İşlevleri
2
Kopyalamaya hazr.
Kopyala
10:10
Kopyalar
㪰㪸㫂㭧㫅㫃㪸㮕㫋㭧㫉
Kat
Seçim
%100
Normal 0
㫽㫀㪽㫋㩷㪰㬲㫑㫃㬲
1 yüzlü>>1 yüzlü
㪙㫀㫉㫃㪼㮕㫋㫀㫉
Harmanla/
Ofset
Kapal
Harmanla
㪝㪸㫍㫆㫉㫀㫃㪼㫉
㭦㮕㫃㪼㫍㫃㪼㫉
İşlevi seçin.
[1-yüzlü>>1-yüzlü], [1-yüzlü>>2-yüzlü], [2-yüzlü>>1-yüzlü], veya [2-yüzlü>>2-yüzlü]
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü
10:10
1-yüzlü>>2-yüzlü
2-yüzlü>>2-yüzlü
Dier
2-yüzlü>>1-yüzlü
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0009_00
1-yüzlü>>1-yüzlü
㪫㪸㫄㪸㫄
[Diğer]
1
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü
10:10
1-yüzlü>>2-yüzlü
2-yüzlü>>2-yüzlü
Dier
2-yüzlü>>1-yüzlü
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0009_00
1-yüzlü>>1-yüzlü
㪫㪸㫄㪸㫄
2 İstenen Çift Yüzlü seçeneğini seçin.
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
10:10
Çift Yüzlü
1 yüzlü>>1 yüzlü
1
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0010_00
1/1
㪫㪸㫄㪸㫄
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
10:10
2
1-yüzlü>>1-yüzlü
1-yüzlü>>2-yüzlü
1/2
2-yüzlü>>1-yüzlü
㪫㪸㫄㪸㫄
2-yüzlü>>2-yüzlü
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0024_00
2
GB0001_01
Otomatik
㪰㫆㭕㫌㫅㫃㫌㫂
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için
[ ] ya da [ ] tuşlarını kullanın.
2-yüzlü bir sayfa ya da kitap seçerseniz Adım 3'e geçin. Çift yüzlü yazdırmayı seçerseniz
Adım 4'e geçin. [Kitap 2>>-yüzlü]'yü seçerseniz, Adım 5'e geçin.
4-6
Kopyalama > Kopyalama İşlevleri
3 Orijinallerin ciltleme kenarını seçin.
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Orijinal Ciltleme
10:10
Çift Yüzlü
Sol/Sa
2 yüzlü>>2 yüzlü
Orijinal Ciltleme
Üst
Sol/Sa
1/1
1
10:10
1/1
2
Ciltleme Sonlandrmada
Sol/Sa
㪫㪸㫄㪸㫄
Orijinal Yön
㭦㫇㫋㪸㫃
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0010_01
Üst kenar üstte
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0181_00
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
㪫㪸㫄㪸㫄
4 Biten kopyaların ciltleme kenarını seçin.
10:10
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
Çift Yüzlü
Sol/Sa
2 yüzlü>>2 yüzlü
Orijinal Ciltleme
1
10:10
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Ciltleme Sonlandrmada
Üst
Sol/Sa
1/1
1/1
2
Ciltleme Sonlandrmada
Sol/Sa
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
GB0010_01
Üst kenar üstte
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0012_00
Orijinal Yön
㪫㪸㫄㪸㫄
5 Biten kopyaların ciltleme kenarını seçin.
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Ciltleme Sonlandrmada
10:10
Çift Yüzlü
Kitap>>2 yüzlü
Kitap>>2 yüzlü
Orijinal Ciltleme
1
10:10
Kitap>> Kitap
Sol
1/1
1/1
2
Ciltleme Sonlandrmada
Kitap>>2 yüzlü
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0012_01
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0010_02
Orijinal Yön
㪫㪸㫄㪸㫄
6 Orijinal yönünü seçin.
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Orijinal Yön
10:10
Kopyalamaya hazr.
Çift Yüzlü - Çift Yüzlü
Çift Yüzlü
Üst kenar üstte
2 yüzlü>>2 yüzlü
Orijinal Ciltleme
Üst kenar solda
Sol/Sa
1/1
1
10:10
1/1
2
Ciltleme Sonlandrmada
Sol/Sa
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
㭦㫇㫋㪸㫃
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0015_03
Üst kenar üstte
㭦㫇㫋㪸㫃
GB0010_01
Orijinal Yön
Orijinal, tarayıcı camına yerleştirildiyse, orijinali yeniden yerleştirin ve Start (Başlat) tuşuna
basın.
Tüm orijinaller tarandıktan sonra, kopyalamaya başlamak için [Tar. Sonlndrm] tuşuna basın.
4-7
Kopyalama > Kopyalama İşlevleri
4-8
5
Sorun Giderme
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
Toner Kabını Değiştirme .................................................................................................................................... 5-2
Atık Toner Kutusunu Değiştirme ........................................................................................................................ 5-4
Zımbanın Değiştirilmesi ..................................................................................................................................... 5-5
Temizleme .......................................................................................................................................................... 5-6
Orijinal Kapağı / Tarayıcı Camı ................................................................................................................ 5-6
Belge İşlemci ........................................................................................................................................... 5-6
Arızaları Giderme ............................................................................................................................................... 5-8
Mesajlara Yanıt Verme ..................................................................................................................................... 5-13
Kağıt Sıkışmasını Giderme .............................................................................................................................. 5-26
Sıkışma Konumu Göstergeleri ............................................................................................................... 5-26
Çok Amaçlı Tabla ................................................................................................................................... 5-27
Sağ kapak 1 içerisinde ........................................................................................................................... 5-27
1. Kaset .................................................................................................................................................. 5-28
Sağ kapak 3 içerisinde ........................................................................................................................... 5-28
Kaset 2 veya 3 ....................................................................................................................................... 5-29
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda ......................................................................................................... 5-29
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda Zımba Sıkışması ............................................................................. 5-30
Köprü Birimi ........................................................................................................................................... 5-30
Belge İşlemci ......................................................................................................................................... 5-31
5-1
Sorun Giderme > Toner Kabını Değiştirme
Toner Kabını Değiştirme
Dokunmatik panelde Toner boş görüntülendiğinde, toneri değiştirin.
DİKKAT
Toner kabını veya atık toner kutusunu yakmayı denemeyin. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.
NOT
Toner kabı için, daima gerçek bir toner kabı kullanın. Orijinal olmayan bir toner kabı kullanmak, görüntü hatalarına ve
ürün arızalarına neden olabilir.
Boşalan toner kabını ve atık toner kutusunu satıcınıza veya servis temsilcinize iade edin. Toplanan toner kapları ve
atık toner kutuları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.
1
Eski toner kabını uzaklaştırın.
1
2
3
5-2
Sorun Giderme > Toner Kabını Değiştirme
2
Yeni toner kabını hazırlayın.
1
2
3
3
Yeni toner kabını takın.
1
CLICK!
2
5-3
Sorun Giderme > Atık Toner Kutusunu Değiştirme
Atık Toner Kutusunu Değiştirme
Dokunmatik panelde Atık toner kutusunu değiştirin., görüntülendiğinde, atık toner kutusunu değiştirin.
1
Eski atık toner kutusunu çıkarın.
1
2
2
Yeni atık toner kutusu takın.
1
2
CLICK!
5-4
Sorun Giderme > Zımbanın Değiştirilmesi
Zımbanın Değiştirilmesi
İleti zımbaların bittiğini gösteriyorsa, zımba kartuş kutusunu yeniden doldurmak gerekir.
NOT
Zımba ünitesinde zımbalar biterse, servis temsilcinize veya satın aldığınız yere başvurun.
1
Zımba kartuşunu zımba kartuş kutusundan çıkarın.
Kartuş kutusu ilk konumuna döndükten sonra zımba kapağını açın ve kartuş kutusunu çıkarın.
2
Boş zımba kartuşunu çıkarın.
NOT
Zımba kartuş kutusu, içinde zımba kalmadığında çıkarılabilir.
3
Yeni zımba kartuşunu yerleştirin.
4
Zımba kartuş kutusunu yeniden takın.
Zımba kartuş kutusu doğru olarak takıldığında yerine oturur.
5-5
Sorun Giderme > Temizleme
Temizleme
En iyi çıkış kalitesini garantilemek için makineyi düzenli olarak temizleyin.
Dikkat
Güvenlik için makineyi temizlemeden önce her zaman güç kablosunu çıkarın.
Orijinal Kapağı / Tarayıcı Camı
Orijinal tutucuyu, belge işlemcinin içini ve tarayıcı camını alkolle veya hafif bir deterjanla
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
NOT
Organik çözücüler veya başka kuvvetli kimyasallar kullanmayın.
Belge İşlemci
Belge işlemciyi kullanırken kopyalarda siyah çizgiler veya kir görünürse yarık camını verilen
temizleme beziyle temizleyin.
NOT
Yarık camları kuru bezle silin. Temizlik için su, sabun veya çözücü kullanmayın.
1
Yarık camını silin.
5-6
Sorun Giderme > Temizleme
2
Beyaz kılavuzu silin.
5-7
Sorun Giderme > Arızaları Giderme
Arızaları Giderme
Aşağıdaki tablo sorun giderme için genel bir kılavuz sağlar.
Makinenizde bir sorun meydana gelirse, kontrol noktalarına bakın ve aşağıdaki sayfalarda belirtilen prosedürleri yerine
getirin. Sorun devam ederse Servis Temsilcinize başvurun.
Semptom
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Bir uygulama başlamıyor.
Otomatik Panel Sıfırlama süresi kısa
mı?
Otomatik Panel Sıfırlama süresini 30
saniyeye ya da daha uzun bir süreye
ayarlayın.
—
Ana güç anahtarı açık
olduğunda ekran yanıt
vermez.
Makine prize takılı mı?
Güç kablosunu AC prizine takın.
2-11
Start (Başlat) tuşuna
basıldığında kopya üretilmez.
Ekran üzerinde mesaj var mı?
Mesaja uygun yanıtı belirleyin ve bu
doğrultuda gerekeni yapın.
5-13
Makine Uyku modunda mı?
Makineyi Uyku modundan uyandırmak
için Power (Güç) tuşuna basın.
2-17
Orijinaller doğru yüklenmiş mi?
Orijinalleri tarayıcı camına
yerleştirirken yüzleri aşağı bakacak
biçimde yerleştirip orijinal boyut
gösterge plakasına hizalayın.
3-7
Orijinalleri belge işlemciye
yerleştirirken, yüzleri yukarı bakacak
şekilde yerleştirin.
3-9
—
Uygulama yazılımının ayarlarını
kontrol edin.
—
Kağıt nemli mi?
Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.
3-2
Sık sık problem yaşıyorsanız, kaset
ısıtıcı anahtarını açın.
2-4
Uygun yoğunluk düzeyini seçin.
3-51
Sayfalar boş çıkıyor.
Çıktılar tümüyle çok açık.
Yoğunluğu değiştirdiniz mi?
—
Toner, toner kabı içinde eşit biçimde
dağıtılmış mı?
Toner kabını birkaç kere sağa sola
sallayın.
5-2
Toner eklemeyi belirten bir mesaj var
mı?
Toner kabını değiştirin.
5-2
EcoPrint modu etkin mi?
EcoPrint modunu devre dışı bırakın.
—
—
[Tambur Yenileme1]'i yürütün.
—
—
Kullanılan kağıdın kâğıt tipi ayarının
doğruluğundan emin olun.
—
Taranan orijinalin arka planı
beyaz olmasına rağmen
çıktılar çok koyu.
Yoğunluğu değiştirdiniz mi?
Uygun yoğunluk düzeyini seçin.
3-51
Arka plan yoğunluğu rahatsız
edici.
—
—
[Arka Plan Yoğunluk Ayarı]'nı çalıştırın.
3-55
—
5-8
Sorun Giderme > Arızaları Giderme
Semptom
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Kopyalar hareli desenlidir
(noktalar kalıp olarak beraber
gruplanır ve eşit oranda
hizalanmaz).
Orijinal baskı fotoğraf mı?
Orijinal görüntüyü [Foto]'ya ayarlayın.
3-53
Metinler açık yazdırılmamış.
Orijinal için uygun görüntü kalitesini
seçtiniz mi?
Uygun görüntü kalitesini seçin.
3-53
Beyaz orijinal tarandığında
beyaz arka planda siyah veya
renkli noktalar ortaya çıkıyor.
Orijinal tutucu veya cam tarayıcı kirli
midir?
Orijinal tutucu veya cam tarayıcıyı
temizleyin.
5-6
Çıktılar bulanık.
Makine çok nemli veya nemi veya
sıcaklığı hızla değişen şartlarda mı
kullanılıyor?
Uygun nemi olan bir ortamda kullanın.
1-3
Sık sık problem yaşıyorsanız, kaset
ısıtıcı anahtarını açın.
2-4
—
[Tambur Yenileme 1]' yürütün.
—
Orijinaller doğru yerleştirilmiş mi?
Orijinalleri tarayıcı camına
yerleştirirken onları orijinal boyut
gösterge plakalarıyla hizalayın.
3-7
Orijinalleri belge işlemciye
yerleştirirken, orijinalleri
yerleştirmeden önce orijinal genişlik
kılavuzlarını iyice hizalayın.
3-8
Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?
Kağıt genişliği kılavuzlarının
konumunu kontrol edin.
3-2
—
Orta çizgi hizalamayı yapın. Bunun
nasıl yapılacağı hakkında daha fazla
bilgi için, servis temsilcinizle irtibata
geçin.
—
Görüntüler bozuk.
5-9
Sorun Giderme > Arızaları Giderme
Semptom
Kağıt sıklıkla sıkışıyor.
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?
Kağıdı doğru yükleyin.
3-2
—
Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece
çevirin.
1-13
3-3
3-7
Kağıt desteklenen tipte mi? İyi
durumda mı?
Kağıdı çıkarın, ters çevirin ve tekrar
yükleyin.
3-2
Kağıt, kıvrılmış, katlanmış veya
kırışmış mı?
Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.
3-2
Makinede ayrılmış kağıt parçaları veya
sıkışmış kağıt var mı?
Sıkışmış kağıtları çıkarın.
5-26
Çıkarıldığında 2 veya daha
fazla sayfa üst üste gelir.
(çoklu besleme)
—
Kağıdı doğru yükleyin.
3-2
Çıktılar kırışık.
—
Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece
çevirin.
3-2
Kağıt nemli mi?
Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.
3-2
Sık sık problem yaşıyorsanız, kaset
ısıtıcı anahtarını açın.
2-4
—
Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece
çevirin.
3-2
Kağıt nemli mi?
Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.
3-2
Sık sık problem yaşıyorsanız, kaset
ısıtıcı anahtarını açın.
2-4
Makine prize takılı mı?
Güç kablosunu AC prizine takın.
2-11
Makine açıldı mı?
Ana güç anahtarını açın.
2-12
Yazıcı kablosu ve ağ kablosu takılı
mıdır?
Doğru yazıcı kablosunu ve ağ
kablosunu güvenli olarak bağlayın.
2-10
Yazıcı kablosu bağlanmadan önce
makine açık mıydı?
Makineyi yazıcı kablosunu bağladıktan
sonra açın.
2-10
Yazdırma işine ara verildi mi?
Yazdırmaya devam edin.
—
USB sunucu bloke mi?
USB sunucu ayarlarında [Bloke
etme]'yi seçin.
—
—
USB belleğin makineye güvenle
takıldığından emin olun.
—
Tarama çözünürlüğü için 200×100dpi
Normal veya 200×400dpi Süperi
seçtiniz mi?
Bir görüntü gönderirken 200×100dpi
Normal veya 200×400dpi Süper
dışında bir tarama çözünürlüğü seçin.
3-52
Çıktılar kıvrılmış.
Yazdıramıyor.
USB bellekten yazdırılamıyor.
USB bellek tanınmadı.
Makineden PC'ye gönderilen
bir görüntüyü görüntülerken,
görüntü boyutu dikey veya
yatay olarak kısalır.
5-10
Sorun Giderme > Arızaları Giderme
Semptom
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Çıktılarda dikey çizgiler var.
Yarık camı kirli mi?
Yarık camını temizleyin.
5-6
Üst kenarda veya kağıdın
arkasında kir.
Makinenin içini kontrol edin.
Sağ kapağı açın. Makinenin içi tonerle
kirlenmiş ise yumuşak, kuru, tüysüz
bez kullanarak temizleyin.
—
Görüntünün bir kısmı belirli
aralıklarla soluk veya beyaz
çizgiler görünüyor.
Developer birimi ve tambur birimi
uygun yüklenmiş midir?
Developer birimi ve tambur birimini
doğru yükleyin.
—
—
Sağ kapağı açın ve sonra kapatın.
—
—
[Tambur Yenileme 1]' yürütün.
—
—
Sık sık problem yaşıyorsanız, kaset
ısıtıcı anahtarını açın.
2-4
Görüntü üstünde beyaz
noktalar beliriyor.
—
[Tambur Yenileme2]'yi yürütün.
—
Sayfanın arkasındaki basım
önde görünüyor.
—
Boya Kusmasını Önle'yi [On] (Açık)'a
getirin.
3-56
Görüntünün bir kısmı belirli
aralıklarla soluk veya
bulanıktır.
—
[Tambur Yenileme1]'i yürütün.
—
5-11
Sorun Giderme > Arızaları Giderme
Semptom
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Renkler beklediğinizden farklı
görünüyor.
—
[Ton Eğrisi Ayarı]'nı çalıştırın.
—
Ton Eğrisi Ayarını Yapın.
Ekranda görülür.
Uzun süreli kullanımlarda ortam
sıcaklığı ve nem etkileri renkli çıktı
tonlarının biraz farklılık göstermesine
yol açabilir.
[Ton Eğrisi Ayarı]'nı çalıştırın.
—
SMB ile gönderemiyor.
Ağ kablosu bağlı mı?
Doğru ağ kablosunu iyice bağlayın.
2-10
Donanım için ağ ayarlamaları doğru
yapılandırıldı mı?
TCP/IP ayarlamalarını doğru
yapılandırın.
—
Klasör paylaşımı ayarlamaları doğru
yapılandırıldı mı?
Paylaşım ayarlamalarını ve klasör
özelliklerinin erişim yetkilerini kontrol
edin.
—
SMB protokolü [On] (Açık)'a ayarlandı
mı?
SMB protokol ayarlamalarını [On]
(Açık)'a getirin..
2-19
[Ana Bilgisayar Adı] doğru girildi mi?*
Verilerin gönderildiği bilgisayar adını
kontrol edin.
—
[Yol] doğru girildi mi?
Paylaşım klasörü paylaşım adını
kontrol edin.
—
[Oturum Açma Kullanıcı Adı] doğru
girildi mi?*,**
Etki alanı adını ve kullanıcı adını
kontrol edin.
—
[Ana Bilgisayar Adı] ve [Oturum Açma
Kullanıcı Adı] için aynı etki alanı adı mı
kullanılmıştır?
Etki alanı adını iptal edin ve ters eğik
çizgiyi ("\") [Oturum Açma Kullanıcı
Adı]'ndan çıkarın.
—
[Oturum Açma Parolası] doğru girildi
mi?
Oturum açma parolasını kontrol edin.
—
Windows Güvenlik Duvarı için
istisnalar doğru yapılandırılmış mıdır?
Windows Güvenlik Duvarı için
istisnaları uygun şekilde yapılandırın.
—
Donanım, etki alanı sunucusu ve veri
hedef bilgisayarı farklı mıdır?
Donanım, etki alanı sunucusu ve veri
hedef bilgisayarını aynı zamana
ayarlayın.
—
Ekran Gönderme hatasıgösteriyor mu?
Bkz. Gönderme Hatasına Yanıt Verme.
5-22
*
**
Ana bilgisayar adı olarak tam bir bilgisayar adı da girebilirsiniz (örneğin, pc001.abcdnet.com).
Oturum açma kullanıcı adlarını aşağıdaki formatta girebilirsiniz?
Etki alanı_adı/kullanıcı_adı (örneğin, abcdnet/james.smith)
[email protected] alanı_adı (örneğin, [email protected])
5-12
—
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesajlara Yanıt Verme
Dokunmatik panelde veya bilgisayarda aşağıdaki mesajlardan biri görüntüleniyorsa ilgili prosedürü izleyin.
A
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Aktivasyon hatası.
—
Ana güç anahtarını kapatıp açın. Hata
olursa, yöneticiye danışın.
2-12
Ara camın temizlenmesi gerekli.
—
Yarık camı belge işlemciyle verilen
temizlik bezini kullanarak temizleyin.
5-6
Aşağıdaki kâğıdı çok amaçlı
tepsiye ekleyin.
Seçilen boyuttaki kağıt çok
amaçlı tablaya yüklenmiş mi?
Kağıt yükleyin.
3-5
Diğer kağıt kaynağını seçmek için [Kağıt
Seçimi]'ne basın.
O anda seçilmiş kağıt kaynağına
yazdırmak için [Continue] (Devam Et)'e
basın.
Atık toner kutusunu kontrol edin.
Kâğıt kaynakları için ayarlanan
kâğıt boyutu o anda yüklenen
kâğıt boyutu ile uyumlu mudur?
Yazdırmaya devam etmek için [Devam]
tuşuna basın.
—
İşi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.
Atık toner kutusu dolu mu?
Atık toner kutusunu değiştirin.
5-4
—
Atık toner kutusu doğru şekilde
takılmadı. Doğru olarak ayarlayın.
5-4
B
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Belge işlemcisini kontrol edin.
Belge işlemci açık mı?
Belge işlemciyi kapatın.
—
Belge işlemcideki orijinalleri
çıkarın.
Belge işlemcide orijinal kaldı mı?
Belge işlemciden orijinalleri çıkarın.
—
5-13
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesaj
Bellek dolu.*
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
Bellek yetersiz olduğu için işlem
yapılamıyor. Sadece [Sonlandır] tuşu
mevcutsa [Sonlandır]'a basın. İş iptal
edilecektir.
Referans
Sayfası
3-52
—
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- [Dosya Biçimi]'nın [Görüntü Kalitesi]'ni
azaltın.
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- Sistem Menüsünda İsteğe Bağlı
Bellek'te [Normal]'i seçin.
NOT: İsteğe Bağlı Belleği
değiştirmeden önce yönetinicinize
danışın.
—
Bellek dolu olduğu için işe devam
edilemiyor. Taranan sayfaları yazdırmak
için [Devam] tuşuna basın. Yazdırma işi
tümüyle işlenemiyor. İşi iptal etmek için
[İptal] tuşuna basın.
—
—
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- Sistem Menüsünde RAM Disk
Ayarlaması [Açık] seçin ve sonra RAM
disk boyutunu düşürün.
- Sistem Menüsünda İsteğe Bağlı
Bellek'te [Yazıcı Önceliği]'ni seçin.
NOT: İsteğe Bağlı Belleğin RAM
Disk Ayarlamasını değiştirmeden
önce yönetinicinize danışın.
Bellek formatlanmamış.
Çıkarılabilir bellek bu makinede
mi biçimlendirilmiş?
5-14
Bu makinede [Formatla] işlemini
yürütün.
—
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesaj
Belirlenen kopya sayısı
yazdırılamıyor.*
Kontrol Noktaları
–
Düzeltici Eylemler
Sadece bir kopya mevcuttur.
Yazdırmaya devam etmek için [Devam]
tuşuna basın. İşi iptal etmek için [İptal]
tuşuna basın.
Referans
Sayfası
—
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- Yazıcının özelliklerinin [Cihaz
Ayarlamaları]'nda [RAM Disk] onayını
kaldırın.
NOT: [RAM Disk] onayını kaldırdı
iseniz, yazdırma tamamlandıktan
sonra [RAM Disk]'i tekrar kontrol
edin. Bu yapılmadı ise sürat
düşebilir.
USB bellekte depolanan verileri
yadırmak istiyor musunuz?
Sadece bir kopya mevcuttur.
Yazdırmaya devam etmek için [Devam]
tuşuna basın. İşi iptal etmek için [İptal]
tuşuna basın.
—
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
-Bir kerede yazdırılacak kopyaların
sayısını azaltın.
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- Sistem Menüsünda İsteğe Bağlı
Bellek'te [Yazıcı Önceliği]'ni seçin.
NOT: İsteğe Bağlı Belleği
değiştirmeden önce yönetinicinize
danışın.
Belirtilen konumda
zımbalanamıyor.
Zımbalanamayan bir konum mu
seçtiniz?
Kullanılabilen kağıt kaynağını seçmek
için [Kağıt Seçimi]'ne basın.
—
Zımba fonksiyonu kullanmadan
yazdırmak için [Devam] tuşuna basın.
Belirtilen konumda
zımbalanamıyor.*
Zımbalanamayan bir kağıt
boyutu/tipi mi seçtiniz?
Kullanılabilen kağıt kaynağını seçmek
için [Kağıt Seçimi]'ne basın.
—
Zımba fonksiyonu kullanmadan
yazdırmak için [Devam] tuşuna basın.
*
Bilinmeyen Toner takıldı.
Takılı olan toner kabı bizim kendi
markamız mı?
Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından
üretilen malzemelerin kullanımından
kaynaklanan zararların sorumluluğunu
kabul etmiyoruz.
5-2
Bilinmeyen Toner takıldı. PC
Takılı olan toner kabının bölgesel
özellikleri makineninkilere uyuyor
mu?
Belirtilen kabı takın.
5-2
Bu iş sürdürülemiyor.*
—
Kullanıcı Yetkilendirmesi veya İş
Hesaplama tarafından kısıtlandığı için
bu iş iptal edildi. [Son] tuşuna basın.
—
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
5-15
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
C
Mesaj
Cihaz arızası.
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
Dahili hata oluştu. Dokunmatik panel
üzerinde görüntülenen hata kodunu not
edin ve Servis Temsilcinize başvurun.
Referans
Sayfası
—
Ç
Mesaj
Çıkarılabilir Bellek dolu.*
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
İş iptal edildi. [Son] tuşuna basın.
Referans
Sayfası
—
Çıkarılabilir bellekteki boş alan yetersiz.
Gereksiz dosyaları silin.
Çıkarılabilir bellek hatası.*
Çıkarılabilir belleğe yazdırma
yasaklanmış mı?
Çıkarılabilir bellekte bir hata oluştu. İş
durdu. [Son] tuşuna basın.
—
Olası hata kodları ve bunların tanımları
aşağıdaki gibidir.
01: Yazdırılabilecek bir çıkarılabilir
bellek bağlayın.
—
Çıkarılabilir bellekte bir hata oluştu. İş
durdu. [Son] tuşuna basın.
—
Olası hata kodları ve bunların tanımları
aşağıdaki gibidir.
01: Bir seferde kaydedilebilen veri
miktarı aşıldı. Sistemi yeniden başlatın
ya da gücü KAPATIN/AÇIN. Hala hata
oluşuyorsa, çıkarılabilir bellek makine ile
uyumlu değildir. Bu makinede
biçimlendirilen çıkarılabilir belleği
kullanın. Eğer çıkarılabilir bellek
formatlanamıyorsa, hasarlanmıştır.
Uyumlu bir çıkarılabilir bellek bağlayın.
*
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
D
Mesaj
Developer birimi takılmamış.
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
Developer birimini (g) belirttiğimiz
developer birimi ile değiştirin. Developer
birimi ile verilen kitapçığa bakın.
5-16
Referans
Sayfası
—
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesaj
Dosya bilgisi gönderme
başarısız.
Kontrol Noktaları
Taranan görüntünün
gönderileceği makine ve
bilgisayar ağa bağlı mıdır?
Düzeltici Eylemler
Ağı ve SMB ayarlarını kontrol edin.
Referans
Sayfası
2-8
- Ağ kablosu bağlı.
- Göbek düzgün çalışmıyor.
- Sunucu düzgün çalışmıyor.
- Ana bilgisayar adı ve IP adresi
- Bağlantı noktası numarası
Taranan görüntünün
gönderileceği paylaşılan klasöre
erişim için kullanılan hesap bilgisi
(kullanıcı ID, parola) yanlış
mıdır?
Taranan görüntünün gönderileceği
bilgisayarın aşağıdaki ayarlamalarını
kontrol edin.
—
- Ana bilgisayar adı
- Yol
- Oturum Açma kullanıcı adı
NOT: Gönderici etki alanı
kullanıcısıysa etki alanı adını
belirleyin.
[Oturum Açma Kullanıcı ID]@[Etki
Alanı Adı]
Örnek: [email protected]
- Oturum Açma şifresi
- Alıcının klasör paylaşım izinleri
F
Mesaj
Fırın birimi takılmamış
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
Isıtma birimini belirttiğimiz ısıtma birimi
ile değiştirin. Ayrıntılar için ısıtma birimi
ile verilen kitapçığa bakın.
Referans
Sayfası
—
G
Mesaj
Geçersiz yapýlandýrma.
Kontrol Noktaları
Orijinaller doğru yüklenmiş mi?
Düzeltici Eylemler
Orijinalleri tarayıcı camına yerleştirirken
yüzleri aşağı bakacak biçimde yerleştirip
orijinal boyut gösterge plakasına
hizalayın.
Referans
Sayfası
3-7
Orijinalleri isteğe bağlı belge işlemciye
yerleştirirken, yüzleri yukarı bakacak
şekilde yerleştirin.
Gelecek kâğıda arkalı önlü baskı
yapılamaz.*
Gelecek kağıdı kaset #'e ekle.
Çift yüzlü yazdırılamayan bir
kağıt boyutu/ortam tipi mi
seçtiniz?
Belirtilen kasette kağıt bitmiş mi?
Kullanılabilen kağıt kaynağını seçmek
için [Kağıt Seçimi]'ne basın.
Çift yüzlü yazdırma fonksiyonu olmadan
devam etmek için [Devam] tuşuna
basın.
Kağıt yükleyin.
Diğer kağıt kaynağını seçmek için [Kağıt
Seçimi]'ne basın.
O anda seçilmiş kağıt kaynağına
yazdırmak için [Continue] (Devam Et)'e
basın.
5-17
4-4
3-3
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesaj
Gelecek kâğıda ofsetleme
uygulanamaz.*
Kontrol Noktaları
Ofset uygulanamayan bir kağıt
boyutu/ortam tipi mi seçtiniz?
Düzeltici Eylemler
Kullanılabilen kağıt kaynağını seçmek
için [Kağıt Seçimi]'ne basın.
Referans
Sayfası
3-44
Ofset fonksiyonunu kullanmadan
yazdırmak için [Devam] tuşuna basın.
Gönderme hatası.*
—
İletim sırasında bir hata oluştu. İş iptal
edildi. [Son] tuşuna basın.
5-22
Hata kodu ve düzeltici eylemler için bkz.
Gönderme Hatasına Yanıt Verme.
*
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
I
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
İş ayırıcı tablası kağıt dolu.
İş ayırıcı tablasının maksimum
kapasitesi aşıldı mı?
Makine üstündeki talimatı izleyin ve iş
ayırıcı tabladan kâğıdı uzaklaştırın.
—
İş Hes. belirleme başarısız.*
—
İşi dışardan yürütürken İş Hesaplamayı
belirlemekte başarısız oldu. İş iptal
edildi. [Son] tuşuna basın.
—
İş Hesaplama kısıtlaması aşıldı.*
İş Hesaplama tarafından
kısıtlanmış kabul edilebilir
yazdırma sayısı aşıldı mı?
Yazdırma sayısı, İş Hesaplama
tarafından kısıtlanmış kabul edilebilir
sayıyı aştı. Daha fazla yazdırılamıyor.
Bu iş iptal edildi. [Son] tuşuna basın.
—
İç tabla kağıt dolu.
—
İç tabladan kağıt çıkarın. Yazdırma
devam eder.
—
İş tutma verilerini saklama
başarısız.
—
İş iptal edildi. [Son] tuşuna basın.
—
*
İş Kutusundaki boş alan yetersiz. İş
Kutusundaki verileri yazdırarak veya
silerek tekrar işi gerçekleştirmeyi
deneyin.
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
K
Mesaj
Kabul edilebilir zımba sayısı
aşıldı.*
Kontrol Noktaları
Kabul edilebilir zımba sayısı
aşıldı mı? Ayrıntılar için bkz.
Belge Sonlandırıcı (seçenek)
sayfa 6-17.
Düzeltici Eylemler
Zımbalamadan yazdırmak için [Devam]
tuşuna basın.
Referans
Sayfası
—
İşi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.
Kağıt sıkışması.
—
Kağıt sıkışması oluşursa, makine
duracak ve sıkışma yeri dokunmatik
panel üzerinde gösterilecektir. Makineyi
açık bırakın ve sıkışmış kağıdı çıkarma
talimatını izleyin.
5-26
Kağıt var.
—
Belge sonlandırıcıdan kağıdı çıkarın.
—
Kapak açıktır.
Açık olan herhangi bir kapak var
mı?
Dokunmatik panelde belirtilen kapağı
kapatın.
—
Kaset #'de hata oluştu.
—
Gösterilen kaseti çıkarın. Talimatlara
uymak için [Next >] (Sonraki)'ne basın.
—
5-18
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Mesaj
Kaset # arızası.
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
Servis Temsilcinize başvurun.
Referans
Sayfası
—
System Menu/Counter (Sistem
Menüsü/Sayaç) anahtarı, [Ayar/Bakım],
[Servis Ayarlama] e sonra [Değiştirilmiş
Birimi Etkinleştirin]'e basın Onarılmış
Birimi Etkinleştirmek için [Execute]
(Yürüt)'e basın.
Kaseti koyun.
Kâğıt genişlik kılavuzu ve kâğıt
uzunluk kılavuzu doğru yüklendi
mi?
Kâğıt genişlik kılavuzu ve kâğıt uzunluk
kılavuzunu kılavuzlar ve kâğıt arasında
boşluk kalmayacak biçimde doğru
yükleyin
3-3
Kiml. Doğ. Sunucusuna
bağlanılamıyor.*
—
Sunucunun saatine uymak için makine
saatini ayarlayın.
—
—
Etki alanı adını kontrol edin.
—
—
Ana bilgisayar adını kontrol edin.
—
—
Sunucuyla bağlantı durumunu kontrol
edin.
—
—
PostScript hatası oluştu.
—
KPDL hatası.*
İş iptal edildi. [Son] tuşuna basın.
Kutu limiti aşıldı.*
*
Dokunmatik panelde [Son]
görüntüleniyor mu?
Belge kutusu dolu ve daha fazla
saklama yeri mevcut değil; iş iptal edildi.
[Son] tuşuna basın. Belge Kutusundaki
verileri yazdırarak veya silerek tekrar işi
gerçekleştirmeyi deneyin.
—
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
M
Mesaj
Maksimum taranan sayfa sayısı.
Kontrol Noktaları
Kabul edilebilir tarama sayısı
aşıldı mı?
Düzeltici Eylemler
Taranan sayfaların sadece bir tane
kopyası mevcuttur.
Referans
Sayfası
—
Taranan sayfaları yazdırmak,
göndermek veya saklamak için [Devam]
tuşuna basın.
Yazdırmayı, göndermeyi veya
saklamayı iptal etmek için [İptal] tuşuna
basın.
Mevcut porta bağlı yazıcı sistemi
yazıcı sürücüsü tarafından
desteklenmiyor. Bu port için
yazıcı sistemiyle eşleşen bir
yazıcı sürücüsü kullanın.
Bu ürün için yazıcı sürücüsü mü
kullanılmaktadır?
Makinenin ürün adını kontrol edin ve
yazıcı sürücüsünü yeniden kurun.
2-14
MK'yı değiştirin.
—
Her 300,000 sayfa yazdırmada bakım
takımındaki parçaların değiştirilmesi
lazımdır ve profesyonel servis gerektirir.
Servis Temsilcinize başvurun.
—
5-19
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
R
Mesaj
RAM disk hatası..*
Kontrol Noktaları
—
Düzeltici Eylemler
RAM diskte bir hata oluştu. İş iptal edildi.
[Son] tuşuna basın.
Referans
Sayfası
—
Olası hata kodları ve bunların tanımları
aşağıdaki gibidir.
01: Bir seferde kaydedilebilen veri
miktarı aşıldı. Sistemi yeniden başlatın
ya da gücü KAPATIN/AÇIN. Hala hata
oluşuyorsa, dosyayı daha küçük
dosyalara bölün.
04: RAM diskteki yer yetersiz. Sistem
Menüsünde RAM Disk Ayarını
değiştirerek RAM disk boyutunu arttırın.
NOT: RAM disk boyutu aralığı
İsteğe Bağlı Bellek'te [Yazıcı
Önceliği]'ni seçerek arttırılabilir.
*
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
S
Mesaj
Kontrol Noktaları
Sistem hatası.
—
Sonlandırıcı arızası.
—
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Sistem hatası oluştu. Dokunmatik
paneldeki talimatları izleyin.
—
Servis Temsilcinize başvurun.
—
System Menu/Counter (Sistem
Menüsü/Sayaç) anahtarı, [Ayar/Bakım],
[Servis Ayarlama] ve sonra [Sıfırlama
Devre Dışı Fonksiyon Modu]'na basın.
Onarılmış Birimi Etkinleştirmek için
[Execute] (Yürüt)'e basın..
Sonlandırıcı makineye düzgün
bağlanmamıştır.
—
Ana güç anahtarını kapatın ve ardından
köprü birimi bağlantısını ve güç
kablosunu kontrol edin.
—
Sonlandırıcı tablası kağıt dolu.
Belge sonlandırıcı tablası için
kabul edilebilir saklama
kapasitesi aşıldı mı?
Belge sonlandırıcı tablasından kağıt
çıkarın.
—
5-20
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
T
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Tambur (drum) birimi takılmamış.
—
Tambur birimini (f) belirttiğimiz tambur
birimi ile değiştirin. Ayrıntılar için tambur
birimi ile verilen kitapçığa bakın.
—
Tarayıcı belleği dolu.*
—
Yetersiz tarama belleği nedeniyle
tarama yapılamıyor. Taranan sayfaların
sadece bir tane kopyası mevcuttur.
Taranan sayfaları yazdırmak,
göndermek veya saklamak için [Devam]
tuşuna basın. Yazdırma işini iptal etmek
için [İptal] tuşuna basın.
—
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
-Bir kerede taranacak orijinallerin
sayısını azaltın.
Makine aşağıdaki ayarlamalar
düzenlenerek aynı orijinalleri
çoğaltabilir:
- Sistem Menüsünda İsteğe Bağlı
Bellek'te [Yazıcı Önceliği]'ni seçin.
NOT: İsteğe Bağlı Belleği
değiştirmeden önce yönetinicinize
danışın.
Telefon ahizesi açık.
—
Ahizeyi yerine koyun.
—
Toner kabını kontrol edin.
—
Makinenin ön kapağını açın ve toner
kabını çıkarın. Toner kabını iyice
sallayın ve yeniden takın.
—
Toner kabı takılmamıştır.
—
Toner kabını takın.
5-2
Toner bitiyor.
—
Hemen hemen toner kabının
değiştirilme zamanı. Yeni bir toner kabı
edinin.
—
Toner boş.
—
Toner kabını değiştirin.
5-2
Tüm orijinalleri değiştirin ve
[Devam] tuşuna basın.
—
Orijinalleri belge işlemciden çıkarın,
tekrar ilk sıralarına koyun ve yeniden
yerleştirin. Yazdırmaya devam etmek
için [Devam] tuşuna basın.
—
İşi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.
*
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
U
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Üretici orijinal toner
kullanılmaması neticesinde
doğacak hasarlardan sorumlu
tutulamaz.
Takılı olan toner kabı bizim kendi
markamız mı?
Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından
üretilen malzemelerin kullanımından
kaynaklanan zararların sorumluluğunu
kabul etmiyoruz. Devam etmek istiyor
iseniz [İleri]'ye basınız.
—
Uyarı: düşük bellek.
—
İş başlatılamıyor. Daha sonra tekrar
deneyin.
—
5-21
Referans
Sayfası
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Y
Mesaj
Kontrol Noktaları
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
Yanlış hesap no.*
—
İşi dışardan yürütürken hesap ID'si
doğru değildi. İş iptal edildi. [Son] tuşuna
basın.
—
Yanlış Oturum Açma Kullanıcı
Adı/Parolası.*
—
İşi dışardan yürütürken oturum açma
kullanıcı adı ya da parolası doğru
değildi. İş iptal edildi. [Son] tuşuna
basın.
—
Yazdırma aşması.
—
Uyarı. Düşük yazıcı belleği. İş
duraklatılmıştı. İşi yeniden başlatmak
için [Devam] tuşuna basın.
—
*
Otomatik Hata Temizleme [On] (Açık)'a ayarlanmış ise, belirli bir süre geçtikten sonra işlem otomatik olarak başlar.
Z
Mesaj
Kontrol Noktaları
Zımba boştur.*
Belge sonlandırıcının zımbaları
mı bitti?
Düzeltici Eylemler
Zımbalar bittiyse makine duracak ve
zımba bitiş yeri dokunmatik panel
üzerinde gösterilecektir.
Referans
Sayfası
5-5
Makineyi açık bırakın ve zımba gözünü
değiştirme talimatını izleyin.
Zımbalamadan yazdırmak için [Devam]
tuşuna basın.
İşi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.
Zımba Sıkışması.
—
Zımba sıkışması meydana gelirse,
makine duracak ve sıkışma yeri
dokunmatik panel üzerinde
gösterilecektir.
5-30
Makineyi açık bırakın ve sıkışmış
zımbayı çıkarma talimatını izleyin.
Gönderme Hatasına Yanıt Verme
Kod
1101
Hata
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
E-posta gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki SMTP sunucusunun ana
bilgisayar adını kontrol edin.
2-20
FTP yoluyla gönderilemedi.
FTP ana bilgisayar adını kontrol edin.
—
SMB yoluyla gönderilemedi.
SMB ana bilgisayar adını kontrol edin.
—
5-22
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Kod
1102
Hata
SMB yoluyla gönderilemedi.
Düzeltici Eylemler
SMB ayarlarını kontrol edin.
Referans
Sayfası
—
• Oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolası
NOT: Gönderici etki alanı kullanıcısıysa etki alanı adını
belirleyin.
• Ana Bilgisayar Adı
• Yol
E-posta gönderilemedi.
Command Center RX üzerinde aşağıdakileri kontrol edin.
2-20
• SMTP oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolası
• POP3 oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolası
FTP yoluyla gönderilemedi.
FTP ayarlarını kontrol edin.
—
• Oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolası
NOT: Gönderici etki alanı kullanıcısıysa etki alanı adını
belirleyin.
• Yol
• Alıcının klasör paylaşım izinleri
1103
SMB yoluyla gönderilemedi.
SMB ayarlarını kontrol edin.
—
• Oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolası
NOT: Gönderici etki alanı kullanıcısıysa etki alanı adını
belirleyin.
• Yol
• Alıcının klasör paylaşım izinleri
FTP yoluyla gönderilemedi.
FTP ayarlarını kontrol edin.
—
• Yol
• Alıcının klasör paylaşım izinleri
1104
E-posta gönderilemedi.
E-posta adresini kontrol edin.
—
NOT: Adres etki alanı tarafından reddedilirse e-posta
gönderemezsiniz.
1105
SMB yoluyla gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki SMB ayarlarından [Açık]'ı seçin.
E-posta gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki SMTP ayarlarından [Açık]'ı
seçin.
FTP yoluyla gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki FTP ayarlarından [Açık]'ı seçin.
1106
E-posta gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki SMTP'nin gönderici adresini
kontrol edin.
2-20
1131
FTP yoluyla gönderilemedi.
Command Center RX üzerindeki güvenlik protokolü ayarlarından
[Açık]'ı seçin.
2-20
1132
FTP yoluyla gönderilemedi.
FTP sunucusuyla ilgili aşağıdakileri kontrol edin.
2-20
• FTPS mevcut mu?
• Şifreleme mevcut mu?
5-23
2-20
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Kod
2101
Hata
SMB ile gönderme başarısız.
Düzeltici Eylemler
Ağı ve SMB ayarlarını kontrol edin.
Referans
Sayfası
2-20
• Ağ kablosu bağlı.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
• Ana bilgisayar adı ve IP adresi
• Bağlantı noktası numarası
FTP yoluyla gönderilemedi.
Ağı ve FTP ayarlarını kontrol edin.
• Ağ kablosu bağlı.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
• Ana bilgisayar adı ve IP adresi
• Bağlantı noktası numarası
E-posta gönderilemedi.
Ağı ve Command Center RX'i kontrol edin.
• Ağ kablosu bağlı.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
• POP3 kullanıcısının POP3 sunucu adı
• SMTP sunucu adı
2102
FTP yoluyla gönderilemedi.
2103
FTP sunucusuyla ilgili aşağıdakileri kontrol edin.
—
• FTP mevcut mu?
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
E-posta gönderilemedi.
Ağı kontrol edin.
• Ağ kablosu bağlı.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
—
2201
E-posta gönderilemedi.
Ağı kontrol edin.
2202
FTP yoluyla gönderilemedi.
• Ağ kablosu bağlı.
2203
SMB yoluyla gönderilemedi.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
2231
FTP yoluyla gönderilemedi.
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
2204
E-posta gönderilemedi.
Command Center RX üzerinden SMTP ayarlarının e-posta boyut
sınırını kontrol edin.
2-20
3101
E-posta gönderilemedi.
Hem göndericinin hem de alıcının kimlik doğrulama metotlarını
kontrol edin.
—
FTP yoluyla gönderilemedi.
Ağı kontrol edin.
• Ağ kablosu bağlı.
• Göbek düzgün çalışmıyor.
• Sunucu düzgün çalışmıyor.
3201
E-posta gönderilemedi.
Alıcının SMTP kimlik doğrulama metotunu kontrol edin.
5-24
—
Sorun Giderme > Mesajlara Yanıt Verme
Kod
0007
Hata
Düzeltici Eylemler
Referans
Sayfası
—
Ana güç anahtarını kapatıp açın. Bu hata birkaç kez meydana
gelirse, görüntülenen hata kodunu not edin ve servis temsilcinizle
irtibata geçin.
2-12
—
Taranan orijinal kabul edilebilir sayfa sayısı olan 999'u
aşmaktadır.
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
Artan sayfaları ayrıca gönderin.
5-25
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
Kağıt Sıkışmasını Giderme
Kağıt sıkışması meydana gelirse dokunmatik panelde Kağıt Sıkışması mesajı görüntülenecek ve makine duracaktır.
Sıkışmış kağıdı çıkarmak için aşağıdaki prosedürlere uyun.
Ekran nasıl okunur
10:10
Kat skmas.
1. kasette
skm kâd temizleyin.
İşlem metodunu
görüntüler.
O andaki adımı
görüntüler.
Talimatlar izlemek
için [leri >]'ye basn.
< Geri
Önceki adıma döner.
Sonraki >
GE0001_00
JAM 0501
Sonraki adıma geçer.
Sıkışma Konumu Göstergeleri
Ayrıntılı kağıt sıkışma konumları aşağıdaki gibidir. Kâğıt sıkışmasını ortadan kaldırmak için gösterilen sayfa numarasına
bakın.
No.
10
7
7
8
9
Kâğıt sıkışma mesajı
Referans
Sayfası
1.
Çok amaçlı tabladaki sıkışan kâğıdı çıkarın.
5-27
2.
Sağ kapak 1'de sıkışan kâğıdı çıkarın.
5-27
3.
Kaset 1'de sıkışan kâğıdı çıkarın.
5-28
3
4.
Sağ kapak 3'te sıkışan kağıdı çıkarın.
5-28
5
4
6
5.
Kaset 2'de sıkışan kağıdı çıkarın.
5-29
6.
Kaset 3'te sıkışan kağıdı çıkarın.
7
Sonlandırıcıda sıkışan kağıdı çıkarın.
5-29
8
Sonlandırıcıda sıkışan zımbayı çıkarın.
5-30
9
Köprü biriminde sıkışan kağıdı çıkarın.
5-30
10
Belge işlemcide sıkışan kağıdı çıkarın.
5-31
2 2
2
1
Kağıt Sıkışmasına Karşı Önlemler
•
Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
•
Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan
emin olun.
Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.
•
İsteğe bağlı belge sonlandırıcıda sıkışan kağıdı atın. Kağıt sıkışmasından etkilenen bir sayfa tekrar yazdırılır.
Dikkat
Sabitleme birimi aşırı ısınmış. Bu alanda çalışırken çok dikkatli olun, çünkü yanma tehlikesi vardır.
5-26
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
Çok Amaçlı Tabla
Çok amaçlı tabladaki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
Sağ kapak 1 içerisinde
Sağ kapak 1 içerisindeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
1
2
Dikkat
Sabitleme birimi aşırı ısınmış. Bu alanda çalışırken çok dikkatli olun, çünkü yanma
tehlikesi vardır.
5-27
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
3
1. Kaset
Kaset 1'deki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
Sağ kapak 3 içerisinde
Sağ kapak 3 içerisindeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
1
2
5-28
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
Kaset 2 veya 3
Kaset 2 veya 3'teki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda
İsteğe bağlı belge sonlandırıcıdaki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
1
2
5-29
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
İsteğe Bağlı Belge Sonlandırıcıda Zımba Sıkışması
İsteğe bağlı belge sonlandırıcıdaki zımba sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
1
2
3
Köprü Birimi
Köprü birimindeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
5-30
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
Belge İşlemci
Belge işlemcideki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.
1
2
3
5-31
Sorun Giderme > Kağıt Sıkışmasını Giderme
5-32
6
Ek
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
İsteğe Bağlı Donatım ......................................................................................................................................... 6-2
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış ......................................................................................................... 6-2
İsteğe Bağlı İşlev ..................................................................................................................................... 6-3
Kağıt ................................................................................................................................................................... 6-5
Temel Kağıt Özellikleri ............................................................................................................................. 6-6
Uygun Kağıdın Seçilmesi ......................................................................................................................... 6-6
Özel Kağıt ................................................................................................................................................ 6-9
Özellikler .......................................................................................................................................................... 6-13
Ortak İşlevler .......................................................................................................................................... 6-13
Kopyalama işlevleri ................................................................................................................................ 6-14
Yazıcı işlevleri ........................................................................................................................................ 6-15
Tarayıcı .................................................................................................................................................. 6-15
Belge İşlemci ......................................................................................................................................... 6-16
Kağıt Besleyici (tek kaset) (seçenek) ..................................................................................................... 6-16
Kağıt Besleyici (çift kaset) (seçenek) ..................................................................................................... 6-16
Belge Sonlandırıcı (seçenek) ................................................................................................................. 6-17
Çevresel Özellikler ................................................................................................................................. 6-17
6-1
Ek > İsteğe Bağlı Donatım
İsteğe Bağlı Donatım
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış
Makine için aşağıda belirtilen isteğe bağlı donatım mevcuttur.
Card Authentication Kit (B)
DF-470 Belge Sonlandırıcı
IB-50 Gigabit Ethernet Panosu
PF-471 Kağıt Besleyici
(çift kaset)
FAX System (U) FAX Kit
Artırılmış Bellek
6-2
PF-470 Kağıt Besleyici
(tek kaset)
Ek > İsteğe Bağlı Donatım
İsteğe Bağlı İşlev
Bu makinede kurulu olan isteğe bağlı uygulamaları kullanabilirsiniz.
Uygulamalara Genel Bakış
Aşağıda listelenen uygulamalar bu makinede kuruludur. Bu uygulamaları sınırlı bir süre deneme amaçlı olarak
kullanabilirsiniz.
UG-33 (ThinPrint) (Bu uygulama sadece Avrupa'da etkinleştirilebilir.)
Bu uygulama, yazdırma verisinin yazıcı sürücüsü olmadan doğrudan yazdırılmasına olanak sağlar.
NOT
Uygulamanın deneme süresi boyunca kaç kez kullanılabileceği gibi sınırlamalar uygulamaya bağlı olarak değişir.
Uygulamanın Kullanımına Başlanması
Uygulamayı kullanmaya başlamak için aşağıdaki yöntemi izleyin.
NOT
Kullanıcı oturum açma yönetimi devre dışıysa, kullanıcı kimlik doğrulama ekranı görüntülenir. Oturum açma kullanıcı
adınızı ve parolanızı girin ve [Oturum Açma]'ya basın. Bunun için, yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir.
Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.
10:10
Oturum açma kullanc ad ve parola girin.
Oturum Açma Kullanc Ad
Model Adı
Klavye
Oturum Açma Parolas
Menü
Oturum
Açma
Parolası
FS-6525MFP
2500
2500
FS-6530MFP
3000
3000
Ekranı görüntüleyin.
Yukarı ve aşağı doğru gezinmek için [
] ya da [
] tuşlarını kullanın.
Sistem Menü/Sayaç.
Sistem Menüsü
10:10
Sistem
Tarih/Zamanlayc
1
2
5/5
Ayarlama/Bakm
Sistem Menü/Sayaç.
Sistem
GB0054_04
10:10
RAM Disk Ayar
ste.ba.Bellek
3
GB0511_01
1
Oturum Aç
GB0723_00
Klavye
Oturum
Açma
Kullanıcı Adı
6-3
2/2
stee Bal lev
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
Ek > İsteğe Bağlı Donatım
Uygulamayı kullanmaya başlayın.
1 İstenen uygulamayı seçin ve [Etkinleştir Açik]'e basın.
Sistem Menü/Sayaç.
Sistem - stee Bal lev
10:10
1
IC CARD AUTHENTI...
㪜㫋㫂㫀㫅㫃㪼㮕㫋㫀㫉
㪘㬝㭧㫂
GB0557_00
1/1
㪪㫆㫅
2
Herbir uygulama için ayrıntıları görüntüler.
2 [Resmi]'yi seçin ve sayı tuşlarını kullanarak lisans anahtarını girin.
Sistem Menü/Sayaç.
Etkinletir Açk
10:10
Sistem Menü/Sayaç.
Etkinletir Açk - Lisans Kodu
10:10
Resmi
1
1/1
2
㭦㫇㫋㪸㫃
㪪㫆㫅㫉㪸㫂㫀㩷㪕
㭦㫇㫋㪸㫃
3
㪓㩷㪞㪼㫉㫀
㪫㪸㫄㪸㫄
GB0609_00
Deneme
GB0608_00
2
4
Bazı uygulamalarda lisans anahtarı girmeniz istenmez.
Uygulamayı deneme amaçlı kullanmak için [Deneme]'yi seçin.
ÖNEMLİ
Bir uygulamanın deneme versiyonunu kullanırken tarihi/zamanı değiştirirseniz, artık
o uygulamayı kullanamazsınız.
6-4
Ek > Kağıt
Kağıt
Bu bölümde kağıt kaynağında kullanılabilecek kağıt açıklanmıştır.
Kâğıt kaynağında kullanılabilecek ortam tipiiçin İngilizce Çalıştırma Kılavuzu'a başvurunuz.
Kasetler
Desteklenen kağıt boyutları
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 ×
340mm, 8K, 16K-R, 16K
Sayfa sayısı
500 (80 g/m²)
Çok Amaçlı Tabla
Desteklenen kağıt boyutları
Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 16K-R, 16K
Sayfa sayısı
100 (80 g/m²)
(A4/Letter veya daha küçük kâğıt)
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K (A4/Letter'den daha büyük kağıt)
25 (80 g/m²)
Kartpostallar (100 × 148 mm)
20
DL Zarf, Zarf C5, Zarf C4, No 10 Zarf (No 10 ticari), No 9 Zarf (No 9 ticari), No 6 Zarf (No 6 ticari 3/4),
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
5
6-5
Ek > Kağıt
Temel Kağıt Özellikleri
Bu makine normal ('kuru') kopyalayıcılarda ve lazer yazıcı gibi sayfa yazıcılarında kullanılan standart kopya kağıdına
yazdırmak üzere tasarlanmıştır. Bu ekte belirtilen özelliklere uyan farklı kağıt tiplerini de destekler.
Kağıt seçerken dikkatli olun. Makine için uygun olmayan kağıt sıkışmaya neden olabilir veya buruşabilir.
Desteklenen Kağıt
Olağan kopyalayıcılar veya lazer yazıcılar için standart kopya kağıdı kullanın. Yazdırma kalitesi kağıt kalitesinden
etkilenecektir. Düşük kaliteli kağıt istenilen kalitede olmayan çıktıya yol açabilir.
Temel Kağıt Özellikleri
Aşağıdaki tablo bu makinenin desteklediği kağıt özelliklerini sıralar. Daha fazla ayrıntı için sonraki bölümlere bakın.
Kriter
Ağırlık
Özellikler
Kasetler: 45 ila 163 g/m²
Çok amaçlı tabla: 45 ila 256 g/m²
Kalınlık
0.086 - 0.230 mm
Boyutsal doğruluk
±0.7 mm
Köşelerin kareliği
90°±0.2°
Nem içeriği
%4-6
Damar yönü
Uzun damar (kağıt besleme yönü)
Hamur içeriği
% 80 veya üzeri
NOT
Bazı geri dönüşümlü kağıtlar, bu makineyle kullanım için aşağıda gösterilen Temel Kağıt Özelliklerinde sıralanan, nem
veya hamur içeriği gibi gereklilikleri karşılamaz. Bu nedenle kullanımdan önce test için numune olarak az miktarda
geri dönüşümlü kağıt satın almanızı tavsiye ediyoruz. En iyi yazdırma sonuçlarını veren ve düşük seviyede kağıt tozu
içeren geri dönüşümlü kağıtları tercih edin.
Özelliklerimize uymayan kağıt kullanımından kaynaklanan sorunlar açısından sorumluluk kabul etmiyoruz.
Uygun Kağıdın Seçilmesi
Bu bölüm kağıt seçme ilkelerini açıklar.
Koşul
Kıvrık köşeli veya kıvrılmış, kirli ya da yırtık kağıt kullanmaktan kaçının. Pürüzlü yüzeyli veya kağıt fiber tiftikli ya da
özellikle kırılgan olan kağıt kullanmayın. Bu koşullardaki kağıt kullanımı sadece kötü kopyalar üretmekle kalmayacak
aynı zamanda sıkışmalara yol açabilir ve makinenin kullanım ömrünü kısaltabilir. Düz ve pürüzsüz yüzeyli kağıt seçin;
bununla birlikte drum veya ısıtma birimine hasar verebileceğinden kuşe kağıttan veya işlenmiş yüzeyli kağıttan kaçının.
İçerik
Kuşe kağıt veya yüzey işlemeli kağıt ya da plastik veya karbon içeren kağıt kullanmayın. Bu kağıtlar yazdırma ısısından
kaynaklanan zararlı dumanlar üretebilir ve druma hasar verebilir.
En az % 80 hamur içeren standart kağıt kullandığınızdan emin olun, yani toplam kağıt içeriğinin %20'sinden fazlasının
pamuk veya başka fiberler içermediğinden emin olun.
6-6
Ek > Kağıt
Desteklenen Kağıt Boyutları
Aşağıdaki boyutlardaki kağıtlar makine tarafından desteklenir.
Tablodaki ölçümler uzunluk ve genişlik için ±0.7 mm boyutsal doğruluğu hesaba katar. Köşe açıları 90°±0.2° olmalıdır.
Çok Amaçlı Tabla
Kaset veya Çok Amaçlı Tabla
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100×148mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 ×10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
DL zarf (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
C5 zarf (162 × 229mm)
A5-R (148 × 210 mm)
C4 zarf (229 × 324mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
No 10 zarf (No 10 ticari) (4 1/8 × 9 1/2“)
Legal
No 9 zarf (No 9 ticari) (3 7/8 × 8 7/8“)
Letter
No 6 zarf (No 6 ticari 3/4 ) (3 5/8 × 6 1/2“)
Letter-R
Monarch zarf (3 7/8 ×7 1/2“)
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
216 × 340 mm
Boyut Girişi (98 × 148 - 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
Düzlük
Kağıt yüzeyi düz olmalıdır ancak kaplanmamış olmalıdır. Çok düz ve kaygan kağıtlar kullanıldığında aynı anda birkaç
sayfa kazara beslenip, sıkışmalara yol açabilir.
Temel Ağırlık
Metrik sistemi kullanan ülkelerde gramaj bir metrekarelik alanda bir sayfanın gram cinsinden ağırlığıdır. ABD'de temel
ağırlık, belirli bir kağıt sınıfı için standart boyutta (veya ticari boyut) kesilen bir kağıt topunun (500 sayfa) pound cinsinden
ağırlığıdır. Çok ağır veya çok hafif kağıt yanlış şekilde beslenebilir veya kağıt sıkışmalarına yol açarak, makinenin aşırı
aşınmasına neden olabilir. Karışık kağıt ağırlığı (örn. kalınlık) kazara aynı anda birkaç sayfanın beslenmesine yol
açabilir ve toner doğru yapışamazsa, bulanıklığa ya da yazdırma sorunlarına neden olabilir.
Kalınlık
Çok kalın veya çok ince kağıt kullanmaktan kaçının. Kağıt sıkışması veya aynı anda birkaç sayfanın beslenmesi gibi sık
sorunlar kağıdın ince olabileceğine işaret eder. Kağıt sıkışmaları kağıdın çok kalın olduğunu da gösterebilir. Uygun
kalınlık 0.086 ile 0.230 mm arasındadır.
Nem İçeriği
Kağıdın nem içeriği, nemin kuruluğa göre yüzde olarak ifade edilen oranıdır. Nem kağıdın nasıl beslendiğini, kağıdın
elektrostatik değişkenliğini ve tonerin nasıl yapıştığını etkiler.
6-7
Ek > Kağıt
Kağıdın nem içeriği odadaki bağıl neme göre değişir. Yüksek bağıl nem kağıdın ıslanmasına, kenarların genişleyip,
kağıdın dalgalı görünmesine neden olur. Düşük bağıl nem kağıdın nem kaybetmesine, kenarların kısalmasına ve baskı
kontrastının zayıflamasına neden olur.
Dalgalı veya kısa kenarlar kağıdın, beslendiğinde kaymasına neden olabilir. Nem içeriğini % 4-6 arasında tutmaya
çalışın.
Doğru seviyede nem içeriğini korumak için aşağıdaki noktaları dikkate alın.
•
Kağıdı serin, havadar bir yerde saklayın.
•
Kağıdı paketinde düz ve açılmamış olarak saklayın. Paket açıldıktan sonra kağıt belirli bir süre kullanılmayacaksa
yeniden kapatın.
•
Kağıdı orijinal paketinde ve kutusunda kapalı tutun. Kartonu yerden yukarıda tutmak için altına palet koyun. Özellikle
yağmurlu dönemlerde kağıdı ahşap veya beton zeminlerden yeterli bir uzaklıkta tutun.
•
Saklanan kağıdı kullanmadan önce kağıdı en az 48 saat doğru nem seviyesinde tutun.
•
Kağıdı ısıya, güneş ışığına veya neme maruz kalacağı yerlerde saklamayın.
Diğer Kağıt Özellikleri
Gözeneklilik: Kağıt liflerinin yoğunluğu
Sertlik: Kağıt yeterince sert olmalıdır, aksi halde makinede bükülüp sıkışmalara neden olabilir.
Kıvrım: Çoğu kağıt, paketi açıldıktan sonra doğal olarak kıvrılmaya eğilimlidir. Kağıt sabitleme biriminden geçerken
yukarı doğru biraz kıvrılır. Düz çıktılar almak için kağıdı kıvrım kağıt tablasının altına bakacak şekilde yerleştirin.
Statik elektrik: Yazdırma sırasında kağıt elektrostatik olarak yüklenir, böylece toner yapışır. Kopyaların birbirine
yapışmaması için hızlı deşarj olan kağıtları seçin.
Beyazlık: Kağıdın beyazlığı baskı kontrastını etkiler. Daha net, daha parlak kopyalar için beyaz kağıt kullanın.
Kalite: Sayfa boyutları eşit değilse veya köşeler kare değilse, kenarlar pürüzlüyse, sayfalar kesilmemişse ya da kenar
veya köşeler ezilmişse makinede sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunları önlemek için kağıdı kendiniz keserken özellikle
dikkatli olun.
Ambalaj: Uygun şekilde paketlenmiş ve kutularda istiflenmiş olan kağıtları seçin. İdeal olan ambalajın nemi engellemek
için kaplamayla işlem görmüş olmasıdır.
Özel işlem görmüş kağıt: Temel özelliklere uysalar bile aşağıdaki kağıt tiplerine yazdırmayı tavsiye etmiyoruz. Bu tip
kağıtları kullanacağınız zaman, denemek için önce az miktarda satın alın.
•
Kuşe kağıt
•
Filigranlı kağıt
•
Pürüzlü kağıt
•
Delikli kağıt
6-8
Ek > Kağıt
Özel Kağıt
Bu bölüm özel kağıda ve baskı ortamına yazdırmayı açıklamaktadır.
Aşağıdaki kağıt ve ortam kullanılabilir.
•
Saydamlar
•
Ön baskılı kağıt
•
Birleşik kağıt
•
Geri dönüşümlü kağıt
•
İnce kâğıt (45 g/m²'dan 59 g/m²'a kadar veya daha az)
•
Antetli kağıt
•
Renkli kağıt
•
Ön delikli kağıt
•
Zarflar
•
Kart stoğu (Hagaki)
•
Kalın kağıt (106 g/m²'dan 256 g/m²'a kadar daha az)
•
Etiketler
•
Yüksek kaliteli kağıt
Bu kağıt ve ortamı kullanırken özellikle kopyalayıcı veya yazıcılar için (lazer yazıcı gibi) tasarlananları seçin. Saydamlar,
kalın kağıtlar, zarflar, kart stoğu ve etiketler için çok amaçlı tablayı kullanın.
Özel Kağıdı Seçme
Aşağıdaki gereklilikleri karşılayan özel kağıt makine ile kullanılabilmesine rağmen, yazdırma kalitesi özel kağıdın yapısı
ve kalitesindeki farklılıklara bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Bu nedenle özel kağıdın normal kağıda göre yazdırma
sorunlarına yol açması daha muhtemeldir. Özel kağıdı büyük miktarlarda satın almadan önce yazdırma kalitesinin tatmin
edici olduğundan emin olmak için bir numune deneyin. Özel kağıda yazdırma için genel önlemler aşağıda belirtilmiştir.
Nem veya özel kağıdın özelliklerinden kaynaklanan kullanıcıya zarardan veya makineye hasardan sorumlu
olmadığımızı hatırlatırız.
Özel kağıt için bir kaset veya çok amaçlı tabla seçin.
Saydamlar
Saydamlar yazdırma ısısına dayanıklı olmalıdır. Saydamlar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.
Isı direnci
En az 190 °C'ye dayanıklı olmalıdır
Kalınlık
0.100 - 0.110 mm
Malzeme
Polyester
Boyutsal doğruluk
±0.7 mm
Köşelerin kareliği
90°±0.2°
Sorunları önlemek için saydamlar için çok amaçlı tablayı kullanın ve saydamları uzun yüzleri makineye bakacak şekilde
yerleştirin.
Saydamlar çıkışta sık sık sıkışıyorsa, sayfalar çıkarılırken kılavuz kenarını çekmeye çalışın.
6-9
Ek > Kağıt
Etiket
Etiketleri çok amaçlı tabladan beslediğinizden emin olun.
Etiketleri seçerken yapışkanın makinenin herhangi bir parçasıyla doğrudan temas etmemesine ve etiketlerin taşıyıcı
kağıttan kolaylıkla çıkmamasına aşırı özen gösterin. Drum veya merdanelere yapışan yapışkan ve makineden kalan
çıkmış etiketler arızaya neden olabilir.
Etiketlere yazdırırken yazdırma kalitesinden ve olası sorunlardan sorumlu olacaksınız.
Üst sayfa
Yapışkan tabaka
Taşıyıcı sayfa
Etiketler çizimde gösterildiği gibi üç tabakadan oluşur. Yapışkan tabaka makinede uygulanan güçle kolayca etkilenen
malzemeler içerir. Taşıyıcı sayfa etiket kullanılana kadar üst sayfayı taşır. Etiketlerin bu birleşimi daha fazla soruna
neden olabilir.
Etiket yüzeyi üst sayfayla tamamen kaplanmalıdır. Etiketler arasındaki boşluklar etiketlerin çıkmasına, dolayısıyla ciddi
arızalara neden olabilir.
Bazı etiket kağıtlarının üst sayfada büyük marjları vardır. Bu kağıtları kullanırken bu marjları çıktı tamamlanmadan önce
taşıyıcı sayfadan çıkarmayın.
İzin Verildi
İzin Verilmedi
Üst sayfa
Taşıyıcı sayfa
Aşağıdaki özelliklere uyan etiket kağıdı kullanın.
Üst sayfa ağırlığı
44 - 74 g/m²
Temel ağırlık (tüm kağıt ağırlığı)
104 - 151 g/m²
Üst sayfa kalınlığı
0.086 - 0.107 mm
Genel kağıt kalınlığı
0.115 - 0.160 mm
Nem içeriği
% 4 - 6 (kompozit)
6-10
Ek > Kağıt
Hagaki
Kenar pürüzleri
Kenar pürüzleri
Hagaki'yi çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın ve kenarları hizalayın. Hagaki kağıdı kıvrılmışsa,
yüklemeden önce düzeltin. Kıvrılmış Hagaki'ye yazdırma sıkışmalara neden olabilir.
Katlanmamış Oufuku Hagaki kullanın (postanelerde bulunabilir). Bazı Hagaki kağıtların arka taraflarında kağıt kesicinin
neden olduğu pürüzlü kenarları olabilir. Hagaki'yi düz bir yüzeye yerleştirip, kenarları cetvelle birkaç kez nazikçe
ovalayarak söz konusu pürüzlü kenarları giderin.
Zarflar
Zarflar için çok amaçlı tablayı kullanın.
Zarfların yapısı nedeniyle tüm yüzey üzerine eşit ölçüde yazdırma bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Özellikle ince
zarflar bazı durumlarda makineden geçerken buruşabilir. Zarfları büyük miktarlarda satın almadan önce yazdırma
kalitesinden emin olmak için bir numune deneyin.
Zarfları uzun süre saklama buruşmalarına neden olabilir. Bu nedenle zarfları kullanmaya hazır olana kadar paketi kapalı
tutun.
Aşağıdaki noktaları dikkate alın.
•
Yapışkanlı zarfları kullanmayın. Yapışkanın üst tabaka soyulduktan sonra kullanıldığı zarf tipini de kullanmayın.
Yapışkanı kapatan kağıt makinede çıkarsa ciddi hasar meydana gelebilir.
•
Belirli özellikleri olan zarfları kullanmayın. Örneğin kapağı kapatmak üzere ip sarmak için grometli zarfları ya da açık
veya film kaplı pencereli zarfları kullanmayın.
•
Kağıt sıkışmaları olursa, aynı anda daha az zarf yükleyin.
Kalın Kağıt
Kalın kağıdı çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıdı havalandırın ve kenarları hizalayın. Bazı kalın kağıtların arka
taraflarında kağıt kesicinin neden olduğu pürüzlü kenarları olabilir. Hagaki'de olduğu gibi kağıdı düz bir yüzeye
yerleştirip, kenarları cetvelle birkaç kez nazikçe ovalayarak söz konusu pürüzlü kenarları giderin. Kenarları pürüzlü
kağıda yazdırmak kağıdın sıkışmasına neden olabilir.
NOT
Kağıt düzleştirildikten sonra bile doğru şekilde beslenmezse, kağıdı çok amaçlı tablaya kılavuz kenarı birkaç milimetre
kaldırarak yükleyin.
Renkli Kağıt
Renkli kağıt sayfa 6-6'da listelenen özelliklere uymalıdır. Ayrıca kağıttaki pigmentler yazdırmanın ısısına dayanmalıdır
(en fazla 200 °C).
Ön Baskılı Kağıt
Ön baskılı kağıt sayfa 6-6'da listelenen özelliklere uymalıdır. Renkli mürekkep yazdırma ısısına dayanıklı olmalıdır.
Silikon yağına da dayanıklı olmalıdır. Takvimler için kullanılan kuşe kağıt gibi işlenmiş yüzeyli kağıt kullanmayın.
6-11
Ek > Kağıt
Geri Dönüşümlü Kağıt
Geri dönüşümlü kağıt sayfa 6-6'da listelenen özelliklere uymalıdır; ancak beyazlığı bundan ayrı olarak değerlendirilebilir.
NOT
Geri dönüşümlü kağıtları büyük miktarlarda satın almadan önce yazdırma kalitesinden emin olmak için bir numune
deneyin.
6-12
Ek > Özellikler
Özellikler
ÖNEMLİ
Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Ortak İşlevler
Öğe
Tanım
FS-6525MFP
FS-6530MFP
Tip
Masaüstü
Yazdırma Yöntemi
Yarı iletken lazer ile elektrofotografi, tek tambur (drum) sistemi
Görüntü Yazma Sistemi
Yarı iletken lazer ve elektrofotografi
Kağıt Ağırlığı
45 - 163 g/m²
Kaset
Çok Amaçlı Tabla
45 - 256 g/m² (Letter/A4 veya daha az),
52 - 163 g/m² (Letter/A4'ten daha fazla)
Ortam Tipi
Kağıt Boyutu
Kaset
Düz, Pürüzlü, Parşömen, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı, Bono, Renkli, Önceden
Delinmiş, Antetli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8 (Çift Yönlü Tek Yönlü ile aynıdır)
Çok Amaçlı Tabla
Düz, Saydam (OHP tabakası) Pürüzlü, Parşömen, Etiketler, Geri Dönüşümlü, Ön
Baskılı, Bono, Kart stoğu, Renkli, Önceden Delinmiş, Antetli, Kalın, Zarf, Yüksek Kalite,
Özel 1 - 8
Kaset
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R,
B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Çok Amaçlı Tabla
Maksimum: Ledger/A3
Minimum: Statement-R/A6-R
Kağıt Kapasitesi
Kaset
500 sayfa (80 g/m²)
Çok Amaçlı Tabla
100 sayfa (80 g/m², Letter/A4 veya daha az),
25 sayfa (80 g/m², Letter/A4'ten daha fazla)
Çıkış Tablası
Kapasitesi
İç Tabla
250 sayfa (80 g/m²)
İş Ayırıcı Tabla
50 sayfa (80 g/m²)
Ana Bellek
Standart
1 GB
Maksimum
2 GB
Arayüz
Standart
USB Arayüz Bağlantısı: 1 (USB Hi-Speed)
USB bellek yuvası: 2 (USB Hi-Speed)
Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Çalıştırma Ortamı
Isınma Süresi
(22 °C, % 60)
Seçenek
eKUIO: 2
Sıcaklık
10 - 32.5ºC
Nemlilik
% 15 ila 80
Rakım
2,500 m maksimum
Parlaklık
maksimum 1,500 lux
Güç açma
20 saniye veya daha az
Uyku
20 saniye veya daha az
6-13
Ek > Özellikler
Öğe
Tanım
FS-6525MFP
FS-6530MFP
Boyut (G) × (D) × (Y)
590×590×694 mm
590×590×694 mm
Ağırlık (toner kabı ile)
Yaklaşık 52.2 kg
Yaklaşık 52.2 kg
Gereken Alan (G × D)
878×590 mm (Çok amaçlı tablayı kullanarak)
Güç Kaynağı
230 V Özellikte Model: 220 - 240V (50 Hz/ 60 Hz, 5.8 A)
Seçenekler
Kağıt besleyici (tek kaset), Kağıt besleyici (çift kaset), Belge sonlandırıcı, FAKS kiti,
Genişleme belleği, Gigabit Ethernet Panosu, Card Authentication Kit, USB klavye
Kopyalama işlevleri
Öğe
Tanım
FS-6525MFP
Maks. Kopya Hızı
FS-6530MFP
Letter/A4: 25 sayfa/dk.
Letter/A4: 30 sayfa/dk.
Letter-R/A4-R: 18 sayfa/dk.
Letter-R/A4-R: 22 sayfa/dk.
Ledger/A3: 12 sayfa/dk.
Ledger/A3: 15 sayfa/dk.
Legal/B4: 12 sayfa/dk.
Legal/B4: 15 sayfa/dk.
B5: 25 sayfa/dk.
B5: 30 sayfa/dk.
B5-R: 16 sayfa/dk.
B5-R: 20 sayfa/dk.
A5-R: 12 sayfa/dk.
A5-R: 15 sayfa/dk.
İlk Yazdırma Süresi (A4, Kasetten
besleme)
7.8 saniye
Yakınlaştırma Düzeyi
Manuel mod: % 25 ila 400, % 1'lik aralıklarla
Otomatik mod: Önceden Belirlenmiş Yakınlaştırma
Sürekli Kopyalama
1 ila 999 sayfa
Çözünürlük
600 × 600 dpi
Desteklenen Orijinal Tipi
Sayfa, Kitap, 3 boyutlu nesneler (maksimum orijinal boyut: Ledger/A3)
Orijinal Besleme Sistemi
Sabit
6-14
Ek > Özellikler
Yazıcı işlevleri
Öğe
Tanım
Yazdırma Hızı
Kopyalama Hızı ile aynıdır.
İlk Yazdırma Süresi (A4, Kasetten
besleme)
8.5 saniye veya daha az
Çözünürlük
600 × 600 dpi
İşletim Sistemi
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2008, Apple Macintosh OS X
Sayfa Tanımlama Dili
PRESCRIBE
Emülasyonlar
PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu)
Tarayıcı
Öğe
Sistem gereksinimleri
Tanım
Merkezi İşlem Birimi: 600 Mhz veya daha yüksek
RAM: 128 MB veya daha fazla
Çözünürlük
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi (FAKS
modundaki çözünürlük dahil edilmiştir )
Dosya Biçimi
TIFF (JPEG6.0, tn2), JPEG, XPS, PDF (1.4, /A)
Tarama Hızı*
(A4 yatay, 300 dpi, Görüntü kalitesi: Metin/Fotoğraf orijinal)
1-yüzlü B/W 40 Görüntü/dk., Renkli 20 Görüntü/dk.
Ağ Protokolü
TCP/IP
İletim Sistemi
PC iletimi
SMB: SMB'ye tarama
FTP: FTP'ye, SSL üstünden FTP'ye tarama
E-posta iletimi
SMTP: E-posta'ya tarama
TWAIN tarama**
WIA tarama***
*
Belge işlemciyi kullanırken (TWAIN ve WIA tarama hariç)
** Kulanılabilir İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
*** Kulanılabilir İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
6-15
Ek > Özellikler
Belge İşlemci
Öğe
Tanım
Orijinal Besleme Yöntemi
Otomatik besleme
Desteklenen Orijinal Tipler
Sayfa orijinalleri
Kağıt Boyutu
Maksimum: Ledger/A3, Minimum: Statement-R/A5-R
Kağıt Ağırlığı
45 - 160 g/m² (çift yönlü: 50 - 120 g/m²)
Yükleme Kapasitesi
50 sayfa (50 - 80 g/m²) maksimum
Karışık orijinal boyutları (otomatik seçim): 30 sayfa (50 - 80 g/m²)
maksimum
Boyutlar (G) × (D) × (Y)
590×489×123 mm
Ağırlık
Yaklaşık. 7 kg veya daha az
Kağıt Besleyici (tek kaset) (seçenek)
Öğe
Tanım
Kağıt Besleme Yöntemi
Sürtünme ile Besleme (Sayfa sayısı: 500, 80 g/m², 1 kaset)
Kağıt Boyutu
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Desteklenen Kağıt
Kağıt ağırlığı: 45 ila 163 g/m²
Ortam tipleri: Düz, Pürüzlü, Parşömen, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı,
Bono, Renkli, Önceden Delinmiş, Antetli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8
(Çift Yönlü Tek Yönlü ile aynıdır)
Boyutlar (G) × (D) × (Y)
590×589×352 mm
Ağırlık
Yaklaşık 21 kg
Kağıt Besleyici (çift kaset) (seçenek)
Öğe
Tanım
Kağıt Besleme Yöntemi
Sürtünme ile Besleme (Sayfa sayısı: 500, 80 g/m², 2 kaset)
Kağıt Boyutu
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Desteklenen Kağıt
Kağıt ağırlığı: 45 ila 163 g/m²
Ortam tipleri: Düz, Pürüzlü, Parşömen, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı,
Bono, Renkli, Önceden Delinmiş, Antetli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8
(Çift Yönlü Tek Yönlü ile aynıdır)
Boyutlar (G) × (D) × (Y)
590×589×352 mm
Ağırlık
Yaklaşık 21 kg
6-16
Ek > Özellikler
Belge Sonlandırıcı (seçenek)
Öğe
Tabla Sayısı
Tanım
1 tabla
Kağıt Boyutu (zımbalama olmadan)
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, Folio, 216 × 34 0mm, 8K: 250 sayfa
Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R,
16K: 500 sayfa
Desteklenen Kağıt Ağırlığı
45 - 256 g/m² (Zımbalama: 90 g/m² veya daha az)
Zımbalama için Maksimum Sayfa Sayısı
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K: 25 sayfa
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, B5-R, 16K: 50 sayfa
(Kağıt ağırlığı 90 g/m² veya daha az)
Boyutlar (G) × (D) × (Y)
416×521×275.5 mm
Ağırlık
Yaklaşık 12 kg
Çevresel Özellikler
Öğe
Tanım
Düşük Güç Modundan dönüş süresi
10 saniye veya daha az
Düşük Güç Moduna Geçiş Süresi
1 dakika
Uyku modundan dönüş süresi
20 saniye veya daha az
Uyku moduna geçiş süresi
1 dakika
Çift taraflı
Standart
NOT
Önerilen kağıt tipleri için satın aldığınız kişiye veya servis temsilcinize danışın.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
6-17
Ek > Özellikler
6-18
Dizin
Sayısallar
2 yüzlü/Kitap Orijinal 3-37
A
Ağ
Hazırlama 2-8
Kurulumu 2-18
Ağ Arayüzü 2-4, 2-9
Ağ Kablosu
Bağlanma 2-10
Ana Güç Anahtarı 2-4
Arızaları Giderme 5-8
Arka Plan Yoğunluk Ayarı 3-55
Atık Toner Kutusu 2-3
Değiştirme 5-4
B
Bağlanma
Güç Kablosu 2-11
LAN Kablosu 2-10
Bağlantı Yöntemi 2-8
Belge İşlemci 2-2
Boya kusmasını önleyin. 3-56
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları 1-11
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları 1-2
C
Command Center RX 2-19
Ç
Çalıştırma Paneli 2-2, 2-6
Çift Yüzlü 4-4
Çıkış 3-13
Çok Amaçlı Tabla 2-3
Kağıt Yükleme 3-5
Çözünürlük 6-14, 6-15
D
Dokunmatik Panel 2-7
Dosya Adı Girişi 3-63
Dosya Biçimi 3-58
Düşük Güç Modu 2-16
E
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi 1-9
E-posta Gönderme 2-20
F
Favoriler 3-14
Düzenleme ve Silme 3-18
Kaydetme 3-14
Kullanım 3-20
G
Geri Dönüşümlü Kağıt 6-12
GPL/LGPL 1-6
Gri tonlama 3-60
Güç Açma 2-12
Güç Kablosu
Bağlanma 2-11
Güç Kapatma 2-12
H
Harmanlama/Ofset 3-44
Hızlı Kurulum Sihirbazı 3-26
I
İç Tabla 2-2
İlk Yazdırma Süresi 6-14, 6-15
İş
İptal Etme 3-29
İş Ayırıcı Tabla 2-2
İş Bitti Bildirimi 3-61
İsteğe Bağlı İşlev 6-3
K
Kabloların Hazırlanması 2-9
Kağıt
Çok Amaçlı Tablaya Yükleme 3-5
Kasetlere Yükleme 3-3
Özel Kağıt 6-9
Özellikler 6-6
Uygun Kağıt 6-6
Yüklemeden Önce 3-2
Zarf Yükleme 3-6
Kağıt Çıktısı 3-43
Kağıt Genişliği Kılavuzu 2-3
Kağıt Seçimi 3-42
Kağıt Uzunluğu Kılavuzu 2-3
Karışık Boyutta Orijinaller 3-35
Kaset 2-2
Kağıt Yükleme 3-3
Kısa yollar
Düzenleme ve Silme 3-24
Kaydetme 3-22
Kullanım 3-25
Kopyalama 4-1
Kopyalama ile İlgili Yasal Kısıtlamalar 1-5
Kullanımla İlgili Önlemler 1-3
Kulplar 2-2, 2-4
M
Machine Setup Wizard (Makine Ayar Sihirbazı) 2-18
Marj 3-46
Monotype Imaging Lisans Sözleşmesi 1-8
N
Netlik 3-54
O
Open SSL License 1-7
Dizin-1
Original SSLeay Lisansı 1-7
Orijinal Boyut 3-32
Orijinal Boyut Gösterge Plakaları 2-2
Orijinal Genişlik Kılavuzları 2-3
Orijinal Görüntü 3-53
Orijinal Kapak 2-2
Orijinal Tepsisi 2-3
Orijinal Yön 3-34
Orijinal Yükleme Göstergesi 2-3
Orijinaller
Orijinal Boyut 3-32
Orijinallerin Yüklenmesi 3-7
Ortamı 1-3
Otomatik Uyku 2-17
Oturum Açma 3-12
Ö
Ön Kapak 2-2
Önceliği Geçersiz Kılma 3-64
Özellikler
Belge İşlemci 6-16
Belge Sonlandırıcı 6-17
Çevresel Özellikler 6-17
Kağıt Besleyici (çift kaset) 6-16
Kağıt Besleyici (tek kaset) 6-16
Kopyalama işlevleri 6-14
Makine 6-13
Tarayıcı işlevleri 6-15
Yazıcı işlevleri 6-15
U
USB Arayüzü 2-4, 2-9
USB Bellek Yuvası 2-2
Uygulamalar 6-3
Uyku 2-17
Y
Yakınlaştır
Gönder/Sakla 3-57
Yardım Ekranı 3-28
Yarık Camı 2-2
Yasal Bilgiler 1-6
Yazdırma Hızı 6-14, 6-15
Yoğunluk 3-51
Z
Zımba 3-49
Zımbanın Değiştirilmesi 5-5
P
Parça İsimleri 2-2
R
Renk Seçimi 3-60
S
Sağ Kapak 2-2
Sayacın Kontrol Edilmesi 3-11
Seçenek
Genel Bakış 6-2
Seçenek Arayüzü 2-4
Simgeler 1-2
Sürekli Tarama 3-40
T
Tarama Çözünürlüğü 3-52
Tarama ile İlgili Yasal Kısıtlamalar 1-5
Tarayıcı Camı 2-2
Tarih/Zamanlayıcı 2-18
Temizleme
Belge İşlemci 5-6
Orijinal Kapak 5-6
Tarayıcı Camı 5-6
Temizlik Bezi 2-3
Ticari Adlar Hakkında 1-6
Toner Kabı 2-3
Değiştirme 5-2
Dizin-2
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256
Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
KYOCERA Document Solutions Nordic AB
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260
Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10
KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited
KYOCERA Document Solutions Norge NUF
8 Beacontree Plaza,
Gillette Way Reading, Berkshire RG2 0BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108
Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00
KYOCERA Document Solutions Danmark A/S
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),
Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600
Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850
KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748
Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312
KYOCERA Document Solutions France S.A.S.
KYOCERA Document Solutions
South Africa (Pty) Ltd.
Espace Technologique de St Aubin
Route de I’Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409
49 Kyalami Boulevard,
Kyalami Business Park 1685 Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050
KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.
Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219
KYOCERA Document Solutions Finland Oy
Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390
KYOCERA Document Solutions
Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950
KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100
KYOCERA Document Solutions Russia LLC
Botanichesky pereulok 5, Moscow, 129090,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018
KYOCERA Document Solutions Middle East
Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412
KYOCERA Document Solutions Inc.
2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
http://www.kyoceradocumentsolutions.com
Birinci sürüm 20.
Download

16 Temmuz Arası - Club Afrodit Tatil Köyü