Trakya Kalkınma Ajansı
Edirne
Edirne YDO
MEHMET GÖKAY ÜSTÜN
Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
İÇERİK
Trakya Kalkınma Ajansı
Edirne İlinin Ekonomik Yapısı
Edirne YDO
TRAKYA KALKINMA AJANSI
TRAKYAKA
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden
oluşan Trakya Kalkınma Ajansı, TR21
Trakya Bölgesi’nde Temmuz 2009
yılında kurulmuştur.
Genel amaçları:
• Ekonomik ve sosyal potansiyelin
ortaya konularak bölge cazibesinin
artırılması,
• Gerek ulusal gerekse uluslararası
arenada
Bölgenin
tanıtımının
yapılması;
• Bölgede
üretim ve
istihdamı
arttırmaya
yönelik
faaliyetlerin
desteklenmesidir.
TRAKYAKA ÇALIŞMALARI
 Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Trakya Sosyal Yapı Analizi, Rekabet Analizi, Trakya Bölgesi Lojistik Master Planı,
Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, vb.
 Bölge Planların Hazırlanması
2010 -2013 Trakya Bölge Planı ve Trakya Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planı
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, STK ve KOBİ’lere Yönelik Destek
Programların Planlanması ve Uygulanması
 Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerin Sağlanması
 Yerel ve Kırsal Kalkınma Faaliyetlerine Teknik Destek Sağlanması
 Yatırım Destek Hizmeti Sunulması
3 il merkezlerinde kurulmuş olan Yatırım Destek Ofisleri il’deki yatırımcılara ve
potansiyel yatırımcılara yatırım süreçlerinde teknik destek sağlamaktadır.
TR 212 EDİRNE
KISACA EDİRNE
 Eğitim, Sağlık ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endekslerinde Üst Sıralarda
 Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Üst Sıralarda
 Verimli Toprakları ile Hammadde Kaynağı
 Mevcut ve Potansiyel Sulama Olanakları
 Çevre İllerdeki Sanayileşme Sonucu Yeni Yatırım Merkezi Olmaya Aday
 İstanbul Pazarına Yakınlık
 Yüksek Yaşam Standartları
 Yetiştirilmeye Hazır Genç ve Dinamik Bir İşgücü
 Bölge Dışından İstihdam Edilecek Nitelikli İşgücü İçin Sosyal Altyapı
EKONOMİK YAPI
Tarım ve Hayvancılık
 Edirne ili ekonomisinin en önemli kalemi tarım ve hayvancılıktır. İldeki üretim yerlerinin
büyük bir bölümü tarıma dayalı sanayilerden oluşmaktadır.
 Arazilerin %55’i tarım alanı olarak kullanılırken, %24’ü orman ve fundalık alan, %10’u
çayır ve mera olarak kullanılmaktadır.
 Edirne ilinde önemli tarım ürünlerinin başında çeltik, ayçiçeği ve buğday gelmektedir.
 Bölge arazileri çok verimlidir. İl topraklarının verimliliği buğday, ayçiçeği ve çeltik gibi
ürünlerde dünya verim ortalamasının üzerinde ürün vermesi ile kanıtlanmıştır.
 2012 yılında ülkemiz genelinde yaklaşık 88 milyar TL bitkisel üretim değeri yaratılmıştır.
Bunun % 3,26’sı Trakya Bölgesi tarafından sağlanmıştır
(Edirne ili kişi başına yaratılan bitkisel üretim değeri açısından da diğer illere göre daha
fazla değer üretmiştir).
EKONOMİK YAPI
 Arazilerin % 81,8’i tarıma uygundur. Tarıma elverişli araziler içerisinde toprak dağılımına
bakıldığında, toprakların büyük bir çoğunluğunun II. grup arazilerde yoğunlaştığı
görülmektedir (% 47,0).
0,58; 1%
7,23; 7%
0,04; 0%
9,51; 10%
10,27; 10%
I. Sınıf
II. Sınıf
7,52; 8%
III. Sınıf
38,45; 38%
IV. Sınıf
V. Sınıf
26,40; 26%
VI. Sınıf
VII. Sınıf
VIII. Sınıf
EKONOMİK YAPI
 Edirne’deki işletmelerin yaklaşık %80’i 100 dekar altı işletmelerdir.
(Kırsal kesimde artan nüfusa paralel olarak arazilerin artmaması, miras
paylaşımı, alım-satım, kiracılık ve ortakçılık arazilerin parçalanmasına neden
olmaktadır.)
60
50
40
%
30
0-50 da
20
51-100 da
101-200 da
10
0
201-500 da
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
0-50 da
33
54,7
49,9
51-100 da
30
26,2
28,1
101-200 da
25
14,6
16,7
201-500 da
11
4,2
5
501-1000 da
1
0,3
0,3
1001-2500 da üzeri
0
0
0,03
501-1000 da
1001-2500 da üzeri
EKONOMİK YAPI
Hayvansal Üretim
 Hayvancılık konusunda ise Edirne Trakya Bölgesi’nde önemli bir paya sahiptir ve
özellikle son dönemde yaşanan kırmız et talebinin yerli kaynaklarla karşılanması
konusunda görev alabilecek bir potansiyele sahiptir.
70,00%
62,91%
60,00%
53,21%
50,83%
50,00%
41,68%
40,00%
35,31%
30,00%
22,42%
20,00%
31,89%
28,95%
23,02%
17,84%
17,28%
14,66%
10,00%
0,00%
Tekirdağ
Büyükbaş Hayvancılık
Edirne
Küçükbaş Hayvancılık
Kırklareli
Kümes Hayvancılığı
TR21
EKONOMİK YAPI
 Hayvansal ürünler üretimi açısından 2008-2012 yılları döneminde Edirne süt ve bal
üretiminde öne çıkan bir ildir.
60%
56%
50%
40%
39%
40%
34%
31%
30%
30%
Tekirdağ/TR21
26%
24%
20%
20%
10%
0%
Süt
Bal
Tavuk Yumurta Sayısı
Edirne/TR21
Kırklareli/TR21
EKONOMİK YAPI
Sanayi
 Sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 271 İşletme, 21000 civarında KOBİ
 Edirne Organize Sanayi Bölgesi ve faaliyete geçmeyi bekleyen Keşan Organize Sanayi
Bölgesi
 Trakya Üniversitesi’nde 1 Teknopark
 Trakya Bölgesi genelinde tarımsal ürünlerin işlendiği küçük işletmelerle başlayan
sanayileşme bugün itibariyle bünyesinde 1.941 sanayi kuruluşunu barındırır hale
gelmiştir.
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 81 il durum raporuna göre toplam sanayi
işletmesi içerisinde Edirne ili % 0,3 lük oran ile sanayisi gelişmekte olan illerimiz
arasında yer almaktadır.
 Edirne’de bulunan sanayi işletmelerinin büyük çoğunluğu gıda sanayi işletmeleridir.
EKONOMİK YAPI
Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Dokuma, giyim ve deri sanayi
Gıda, İçki ve Tütün Sanayi
Taş, Toprak, Maden
Kâğıt ve Ambalaj
Plastik, Kimya, Boya ve Cam Sanayi
Metal Eşya, Makine, teçhizat, Otomotiv Yan San.
Orman Ürünleri ve Mobilya
Enerji
Beyaz Eşya Elektrik Elektronik
Diğer
Toplam
Edirne
23
128
74
2
8
25
7
0
0
4
271
Kaynak: İşletme İstatistikleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, 2013
 Bu oranın yaklaşık %30’u çeltik işleme fabrikaları olup, geriye kalan %70’i ise ilde
yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlendiği un ve yağ fabrikalarıdır.
 Ayrıca ilde hayvancılığın yaygın olması süt üretimini de artırmıştır. Buna bağlı olarak ilde
süt ürünleri işleyen çok sayıda mandıra da bulunmaktadır.
EKONOMİK YAPI
Edirne ilinde PRODTR sınıflamasına göre en çok kodlanan(üretilen) ilk 20 ürün
Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pirincin kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)
Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (kamolin pirinci dahil)
Linyit - Ayıklanmış (parça) (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)
Linyit - Toz (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan)
Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)
Beyaz peynir
Kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler
Pirinç, kırık (zenginleştirilmiş pirinç, yarı kaynatılmış pirinç dahil)
Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu
Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç)
Mıcır
Küspe ve diğer katı artıklar (katı veya sıvı ayçiçeği yağı imalatından kalan)
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))
Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)
Hazır beton
Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)
Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu, suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya
tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç)
Lor ve çökelek
Otomobil ve yük taşıyan hafif motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (elektrik sistemi, tekerlek ve
karoser onarım hizmetleri hariç)
Kaynak: Sanayi Veritabanı, TOBB, 2013
Kaşar peyniri
EKONOMİK YAPI
Hizmetler Sektörü
 İlde hizmetler sektörü ağırlıklı öneme sahip bir sektördür.
potansiyeli tam olarak kullanamamaktadır.
Ancak sahip olduğu
 Turizm potansiyeli ve bir sınır ili olması özelliklerini kullanarak bölgedeki hizmetler
sektörü pastasını büyütebilecek bir ildir.
 Edirne’de hizmetler sektörünün ağırlığını artıran önemli bir etken sınır kapılarımızdır.
Halihazırda İlimizde 2’si demiryolu olmak üzere 6 gümrük hizmet vermektedir.
 Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapıları Bulgaristan, İpsala ve Pazarkule sınır
kapıları ise Yunanistan ile bağlantıları sağlamaktadır.
EKONOMİK YAPI
EKONOMİK YAPI
Turizm
 Turizm Edirne için önemli bir gelir ve istihdam alanıdır.
 İlimizde turizm işletme belgeli olarak 21 konaklama tesisi hizmet vermekte olup,
bunların oda sayısı 800, yatak sayısı da 1.604’tür. Yerel yönetim belgeli olarak da 28
konaklama tesisimiz hizmet vermektedir. Bunların toplam oda sayısı 865, yatak sayısı
1.784’tür.
Tesis Türü
Turizm İşletme Belgeli
Tesise Geliş Sayısı
Yabancı
Yerli
Belediye Belgeli
Geceleme
Yabancı
Tesise Geliş Sayısı
Yerli
Yabancı
Yerli
Geceleme
Yabancı
Yerli
Otel
7.213
113.980
9.635
147.021
Motel
1.224
21.100
2.146
29.236
Pansiyon
14
2.428
21
2.428
Kamping
38
4.850
51
4.850
8.489
142.358
11.853
183.535
Toplam
13.359
102.015
115.374
17.294
138.004
155.288
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012
150847
195388
EKONOMİK YAPI
İhracat/İthalat
 Edirne endüstriyel üretimin göreceli olarak gelişmediği, tarım ve gıda sanayilerinin
daha baskın olduğu bir ilimizdir. Edirne’nin ihracat rakamları düşüktür.
 Ekonomi Bakanlığı verilerine göre; 2013 yılında yapılan ihracatın toplam tutarı:
42 014 000 USD, ithalat tutarı ise: 106 655 000 USD (Ocak-Kasım)
 Türkiye şu anda gıda ürünleri ihracatı konusunda istenilen düzeyin altında
bulunmaktadır. Bu nedenlerle endüstrinin gelişmemiş olması ithalat rakamlarının da
düşük kalmasına neden olmaktadır.
EKONOMİK YAPI
 2009 yılından itibaren küresel kriz sebebiyle düşüş yaşanmaya başlanmıştır.
 2012 yılına gelindiğinde dış ticaret hacminde bir daralma yaşanmış ve dolayısıyla hem
ihracat hem de ithalat rakamları azalmıştır.
İl Adı
(bin Dolar)
İhracat
Türkiye
(bin Dolar)
2008
2009
2010
2011
2012
107.271.750
132.027.196
102.142.613
113.883.219
134.906.869
152.488.652
TR21
657.993
745.783
645.127
719.763
821.892
784.681
Tekirdağ
528.304
577.966
483.240
546.332
655.580
596.654
Edirne
93.857
103.431
93.267
79.095
60.340
46.906
Kırklareli
35.832
64.386
68.620
94.335
105.972
141.121
170.062.715
201.963.574
140.928.421
185.544.332
240.841.676
236.545.042
TR21
651.012
936.477
619.228
897.566
1.133.031
900.072
Tekirdağ
494.426
612.105
473.826
603.210
779.629
641.103
Edirne
57.005
170.531
83.882
198.437
213.164
120.648
Kırklareli
99.581
153.842
61.520
95.919
140.238
138.321
Türkiye
İthalat
2007
Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK, bin ABD Doları
EKONOMİK YAPI
 Sınır bölgesi olması itibari ile ihracat ve ithalat rakamları sadece bölgedeki aktörlerin dış
ticaret işlemlerini göstermemektedir. Bu nedenle de dış ticaret rakamları ile bölgeye
ilişkin bir çıkarımın yapılması sağlık değildir.
Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre İhracat ve İthalat Verileri
(bin ABD Doları)
İHRACAT
Tarım ve ormancılık
1.958.777
Madencilik ve taşocakçılığı
159.141
İmalat
44.788.048
İTHALAT
Tarım ve ormancılık
66.914.767
Balıkçılık
2.430
Madencilik ve taşocakçılığı
520
İmalat
42.516.121
Toptan ve perakende ticaret
11.213.689
Kaynak: Dış Ticaret, Bölgesel İstatistikler, TÜİK, 20112
EKONOMİK YAPI
İhracat İthalat Partnerlerimiz
İhracat Pazarları
İthalat Partnerleri
Bulgaristan, Hollanda, Kosova,
İtalya, Rusya
Ukrayna, Bulgaristan, Rusya Fed.,
Romanya, Endonezya
Dış Ticarette Rekabet Gücü Yüksek Sektörler
Melas
Nişasta, Şeker, İçki Sanayi Artıkları
Ağaçtan Demiryolu traversleri
Kraft Kağıt ve Kartonlar
Ağaçlardan yarı- beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru
Kaynak: Dış Ticaret, Ekonomi Bakanlığı
KAMU YATIRIMLARI
Kamu Yatırım Tahsisleri
Yıl/Bölge Adı
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
2001
15.181
17.908
7.965
2002
19.703
27.958
3.682
2003
13.232
23.886
5.258
2004
22.218
30.449
11.402
2005
34.797
41.550
24.361
2006
63.088
37.525
26.253
2007
102.722
49.070
37.907
2008
125.804
79.328
37.864
2009
161.560
71.091
57.519
2010
84.758
111.500
113.183
2011
110.698
124.813
140.568
2012
120.266
156.444
123.329
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Cari fiyatlarla bin TL, 2012
KAMU YATIRIMLARI
Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı
Tarım
64.438
Madencilik
2.612
İmalat
-
Enerji
3.576
Ulaştırma-haberleşme
23.059
Turizm
5.319
Konut
-
Eğitim
37.981
Sağlık
10.300
Diğer Kamu Hizmetleri
9.159
İl Toplamı
156.144
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2012, Cari fiyatlarla bin TL
GÜÇLÜ ULAŞIM ALTYAPISI
 Uluslararası Karayolu bağlantıları, km²’ye düşen otoyol ve bölünmüş yol
uzunluğunda önde gelen iller arasındadır
 748 km Karayolu
 60 km Otoyol (İstanbul-Edirne Otoyolu)
 96 km Demiryolu (Avrupa’ya Uluslararası demir yolu bağlantıları)
KITALARARASI STRATEJİK KONUM
 Güçlü Karayolu Altyapısı ile Yüksek Erişebilirlik
 Üretim Merkezleri ve Pazarlara Yakınlık
 Türkiye-Avrupa Sınır Bölgesine Yakınlık
 Avrupa ve Asya Arasında Geçiş Koridoru
 İpsala, Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından Dolayı Sahip
Olunan Stratejik Önem
EDİRNE OSB




107 ha
36 Firma
41 parsel
Parsel satış bedeli 25TL/m²
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı
İnşaat ruhsatı
Ruhsat alma çalışmalar devam eden
12 firma
9 firma
15 firma
POTANSİYEL YATIRIM OLANAKLARI















Turizm Yatırımları (Acenta-Servis-Konaklama)
Otel Yatırımları (Özellikle Saroz Bölgesi)
Ar-Ge Yatırımları (Teknopark içi)
Biyogaz Yatırımları
Tarım Yatırımları (Hayvancılık, Meyve ve Sebzecilik)
Süt Tozu Üretim Tesisi
Konfeksiyon Ürünleri Üretimi
Temalı Park Yatırımları
Et İşleme Yatırımları
Seracılık
Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Üretim Tesisi
İşlenmiş Su Ürünleri Üretim Tesisi
Sebze-Meyve Konservesi Üretim Tesisi
Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi
Makarna Üretim Tesisi
EDİRNE YDO
EDİRNE YDO
 Edirne YDO, Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş olan
ajans birimidir ve yatırımlar için gerekli işlemleri mevzuat
çerçevesinde gerçekleştirerek yatırımcılara danışmanlık hizmeti
vermektedir.
 Edirne YDO, Edirne’deki iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve
yabancı yatırımcılara tanıtarak, yatırımcılara gerekli teknik
desteği sağlayarak, yatırımcılar ve Edirne arasında bir köprü
kurmaktadır.
 Edirne YDO tarafından verilen tüm hizmetler ücretsizdir.
INVEST in SİTEMİZ
EDİRNE YDO ÇALIŞMALARI
 İlin Yatırım Ortamının Tanıtılması
 İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmaya yönelik araştırmalar yapılması
 Yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar
düzenlenmesi
 Yatırım ortamını tanıtmaya yönelik organizasyonlara katılım sağlanması







Analiz, Rapor, Strateji Çalışmaları
Yatırım ortamı ile ilgili raporlar hazırlanması
Yatırımcıların ihtiyaç duyacakları konularda veri tabanları hazırlanması
Yatırımcıların ihtiyaç duyacakları araştırmaların yapılması, raporların
hazırlanması
Yatırım iş akış şemalarının hazırlanması
Yatırımcıların talep ettikleri konularda “Teknik Destek” sağlanması
Sektörel analiz raporlarının hazırlanması
EDİRNE YDO ÇALIŞMALARI
 Envanter Çalışmaları
 İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik
olarak gerekli bilgi ve verilerin hazırlanması
 İşletme veri tabanlarının hazırlanması
 Yatırıma uygun arazi, bina ve tesislere ilişkin envanter hazırlanması
 Enerji, lojistik, iş gücü, yatırım yeri vb. gibi yatırım kararının alınmasında etkisi
olan konularda yatırım maliyetlerine ilişkin veri toplanması
 Yatırım Teşvik İşlemleri
 Yatırımlarda Devlet yardımlarının tanıtılması
 Yatırımlarda Devlet yardımlarından yararlanmak isteyen yatırımcılara yol
gösterilmesi, başvuru dosyalarının hazırlanması
 Devlet yarımları ile yapılan yatırımların yerinde izlenmesi, yatırım süresince
yapılan gelişmelerin raporlanması
 Yatırım süreci tamamlanmış olan belgelerin kapatılması
EDİRNE YDO ÇALIŞMALARI
 İzin ve Ruhsat İşlemleri
 Özel sektör yatırımcılarının, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerinin tek elden
takip ve koordine edilmesi
 Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunların tespit edilmesi ve
sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması
 Danışmanlık – Teknik Yardım
 Merkezi ve yerel düzeyde uygulanan kamu ve özel sektör mali ve teknik
desteklerinin takip edilmesi ve yatırımcının bu konularda bilgilendirilmesi
 Yatırımcının yatırım sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve
yönlendirme hizmetinin sağlanması
 Yatırım yeri temininde yardımcı olunması
 İşgücü ihtiyacının giderilmesine yardımcı olunması
 Yatırımcının diğer kurumlar ile olan ilişkilerinde yardımcı olunması
www.trakyaka.org.tr
www.investinedirne.org.tr
35
Download

EKONOMİK YAPI - Edirne Yatırım Destek Ofisi