Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Uludag University Engineering Faculty
Otomotiv Mühendisligi Bölümü
Automotive Engineering Department
OTEKON
www.otekon.org
7.
2014
OTOMOTİV
TEKNOLOJİLERİ
KONGRESİ
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGIES
CONGRESS
26 – 27 Mayıs 2014
Sheraton Otel, BURSA
May 26 – 27, 2014
Sheraton Hotel, BURSA
1. DUYURU
1 ANNOUNCEMENT
st
7
.
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS
26 – 27 Mayıs 2014 / May 26 – 27, 2014
Sheraton Otel,
Sheraton Hotel,
BURSA
BURSA
7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından Otomotiv Teknolojileri
Kongresi'nin yedincisi OTEKON2014, 26 – 27 Mayıs 2014 tarihinde Bursa’ da düzenlenecektir.
Başarılı bir şekilde düzenlenmekte olan OTEKON kongreleri katılımcılar için otomotiv ve ilgili
sektörlerde en son teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmak açısından ideal
bir ortam oluşturmaktadır. Otomotiv Teknolojileri Kongresi'nin amacı, otomotiv sektörü ile
alakalı kişileri ve kuruluşları bir araya getirmek, bu kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini
sağlayarak, otomotiv sektöründe araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını geliştirmeye
katkıda bulunmaktadır.
OTEKON 2014 Kongresinde sunulan bildiriler arasından jürinin seçeceği bildiriler yeniden
düzenlendikten sonra SCI (Science Citation Index) dergisi olan INTERNATIONAL JOURNAL
OF VEHICLE DESIGN' da OTEKON2014: "Recent Advances in Design, Test and Simulation in
Automotive Engineering & Mobility Research" özel sayısında basılacaktır.
Otomotiv alanında son teknolojik gelişmeleri paylaşmak, katkıda bulunmak ve geleceğin
transport sistemlerini şekillendirmek için akademisyenler ile sektörde çalışanları 7.Otomotiv
Teknolojileri Kongresi: OTEKON2014’ e katılmaya davet ediyoruz.
7th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS
The Automotive Engineering Department of Uludağ University is proud to host the
7th Automotive Technologies Congress ( OTEKON 2014 ) which will be held in Bursa, Turkey
from 26 to 27 May 2014.
OTEKON 2014 will examine the recent research and development activities in the fields of
vehicle design, manufacturing, test and simulation. It will be the meeting place for engineers,
researchers and academicians from automotive and related industries and universities to present
and share the knowledge of new developments and the recent advanced technology outcomes in
the area of automotive technologies.
In connection with this conference, We are very glad to announce a special issue in the
International Journal of Vehicle Design IJVD for selected expanded papers. Authors of selected
papers from OTEKON 2014 will be invited to submit an extended version of their work for review
and potential publication in the International Journal of Vehicle Design as OTEKON2014:
Special Issue on "Recent Advances in Design, Test and Simulation in Automotive Engineering &
Mobility Research".
We look forward to welcoming you to contribute and experience recent advancements in vehicle
production and mobility research to meet the challenges for the future of road transport systems
by taking part in the 7th Automotive Technology Conference: OTEKON2014.
Kongre Başkanı
Congress Chair
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Uludağ Üniversitesi
Kongre Eşbaşkanı
Congress Co - Chair
Prof. Dr. Muhsin KILIÇ
Makine Mühendisliği Bölümü
Uludağ Üniversitesi
OTEKON
2014
ONUR KURULU / HONORY MEMBERS
Prof. Dr. Kamil Dilek (Uludağ Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ercan Tezer (Otomotiv Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri)
KONGRE BAŞKANLARI / CONGRESS CHAIR
Prof. Dr. Ferruh Öztürk (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Muhsin Kılıç (Kongre Eş Başkanı)
KONGRE SEKRETERİ / CONGRESS SECRETARY
Yrd. Doç. Dr. Erol Solmaz
DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. İhsan Karamangil
Prof. Dr. Nuretin Yavuz
Doç. Dr. Necmettin Kaya
Doç. Dr. Murat Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Rukiye Ertan
Yrd. Doç. Dr. Zeliha Kocabıçak
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Sevilgen
DANIŞMA KURULU / ADVISORY COMMITTEE
Erdem ACAY
COŞKUNÖZ
Ahmet AKDAĞ
KOSGEB
Orhan ALANKUŞ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Kerem ALPTEMOÇİN
ERKURT HOLDİNG
Ahmet ALTEKİN
TOFAŞ
Günay ANLAŞ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Volkan BAYRAKTAR
OTAM
Baran ÇELİK
BEYÇELİK
Can ÇOĞUN
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Murat DİLİCİOĞLU
TAYSAD
Hüseyin DURMAZ
DURMAZLAR
Aytül ERÇİL
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Murat EREKE
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Metin ERGENEMAN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
7
.
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS
26 – 27 Mayıs 2014 / May 26 – 27, 2014
Sheraton Otel,
Sheraton Hotel,
BURSA
BURSA
DANIŞMA KURULU / ADVISORY COMMITTEE
Mustafa GÖKLER
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Akif GÖKSU
DTA DİZAYN TEST ANALİZ
Ali G. GÖKTAN
OTAM
Levent GÜVENÇ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Bilgin KAFTANOĞLU
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İrfan KARAGÖZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İdris KAREN
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sefa KURALAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İbrahim MART
TMMOB-MMO BURSA ŞUBESİ
RafigDANIŞMA
MEHDİYEVKURULU
İSTANBUL
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
/ ADVISORY
COMMITTEE
Abdullah MİMAROĞLU
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ernur MUTLU
FORD
Jan NAHUM
HEXAGON
Ünver OLPAK
BMC
Tarık ÖĞÜT
FİGES
Orhan SABUNCU
ORHAN HOLDİNG
Ali SÜRMEN
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Hakan TANDOĞDU
RENAULT
Şükrü TETİK
COŞKUNÖZ
Gökhan TUNÇDÖKEN
BOSCH
Agah UĞUZ
ULUTEK
Mustafa UYSAL
TEKNO TASARIM
Deniz UZUNSOY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Erdem UZUNSOY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sedat ÜLKÜ
ÜSİGEM
Samim ÜNLÜSOY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Murat YILDIRIM
TÜPRAŞ
Ali R. YILDIZ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Oya YÖNEY
BUSİAD
OTEKON
2014
KONULAR / TOPICS
Taşıt Tasarım ve Geliştirme
Taşıt NVH
Vehicle Design and Development
Vehicle NVH
Taşıt Güvenliği
Sanal Gerçeklik
Vehicle Safety
Virtual Reality
Otomotiv Elektroniği ve Kontrol Sistemleri
Otomotiv Malzemeleri
Automotive Electronics & Control Systems
Automotive Materials and
Manufacture
Taşıt Benzetim ve Test Yöntemleri
Simulation and Test Methods of Vehicles
Taşıt Transmisyon Sistemleri
Vehicle Transmission Systems
Üretim Teknolojileri
Production Technologies
Yakıt Hücreleri
F Cell
Hibrid Araçlar
Hybrid Vehicles
IC Motor Teknolojisi
IC Engine Technology
Elektrikli :Araçlar
E-Battery Vehicle
Taşıt Alternatif Tahrik Sistemleri
Vehicle Alternative Propulsion
Alternatif Yakıtlar
Systems
Alternative Fuels
Enerji Kaynakları ve Ekoloji
Transport Sistemleri
Energy Resources and Ecology
Transportation Systems
Otomotiv Eğitimi
Otobüs, Kamyon ve Ağır Vasıta Araçları
Automotive Education
Busses, Trucks and Heavy Vehicles
Taşıt Dinamiği
Özel Amaçlı Taşıtlar (Raylı Taşıtlar, Askeri
Vehicle Dynamics
Taşıtlar, İş Makineleri vb.)
Special Purpose Vehicles (Railroad,
Diğer Konular
Military, Construction Vehicles, etc.)
Other Topics
7
.
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS
26 – 27 Mayıs 2014 / May 26 – 27, 2014
Sheraton Otel,
Sheraton Hotel,
BURSA
BURSA
BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI
Bildirilerin hazırlanma işlemi kongrenin web sayfası olan www.otekon.org
sitesinden yapılacaktır. Kaydetmiş olduğunuz bildirinizi yine aynı web
sayfasından düzenleyebilirsiniz. Siteye girdiğinizde "BİLDİRİ FORMU"
linkini tıklayarak bildiri işlemlerine başlayabilirsiniz.
1 Aralık 2013 tarihine kadar web sayfası üzerinden gönderilen bildiriler
hakemler tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 1 Şubat
2014 tarihine kadar yazarlara bildirilecektir.
OTEKON 2008 ve OTEKON 2010’da olduğu gibi OTEKON 2014
Kongresinde sunulan bildiriler arasından jürinin seçeceği bildiriler yeniden
düzenlendikten ve değerlendirildikten sonra SCI (Science Citation Index)
dergisi olan INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN ‘da
OTEKON2014 : ’Recent Advances is Design,Test and Simulation in
Automotive Engineering & Mobility Research (Special Issue) basılacaktır.
AUTHOR GUIDELINES
Participants will have to upload their full paper on congress offical web page,
www.otekon.org For more information and application form, please click to
"Upload Form" button at congress web page. Updating is also available for
saved uploads.
Uploads, which has been send via congress offical web page until December 1,
2013 will be evaluated by selected jury. Results will be announced to authors
until February 1, 2014.
As being done in OTEKON'08 and OTEKON 2010 the papers which are
selected by referees presented at the OTEKON2014 congress will be
considered for the possible publication in the INTERNATIONAL JOURNAL
OF VEHICLE DESIGN which is a SCI ( Science Citation Index ) Journal as
OTEKON2014 : ’Recent Advances is Design,Test and Simulation in
Automotive Engineering & Mobility Research (Special Issue).
ÖNEMLİ TARİHLER / DEADLINES
1 Aralık 2013
1 December 2013
Bildirinin son gönderme tarihi
Submission of full paper
1 Şubat 2014
1 February 2014
Değerlendirme sonucunun yazarlara bildirilmesi
Notification of acceptance
1 Mart 2014
1 March 2014
Düzenlenmiş bildirinin son kabul tarihi
Submission of the final version of the manuscripts
OTEKON
2014
BURSA HAKKINDA / ABOUT BURSA
Antik dönemde Olympos Mysios adıyla tanınan
Uludağ’ın
eteklerine
kurulan
Bursa,
M.Ö.5.000’den beri yerleşime sahne olmuştur.
Antik dönemde adı Prussa vad Hypium’du. Pek
çok kavmin yerleştiği bu topraklarda Bitynia,
Lidya, Pers, Roma, Bizans egemenliği dönemleri
yaşanmıştır. Roma döneminde mimari eserlerle
süslenen ve özellikle termal suları üzerinde
yapılan hamamları ve kaplıcaları ile ünlenmiştir.
Bursa, 1299 tarihinde Orhan Bey tarafından
fethedilmiştir. Bugün genç Osmanlı mimari
eserlerinin hazinesi konumundadır. Bursa kenti
Uludağ’ın görkemli görüntüsüyle taçlanmıştır.
Bursa Otomotiv Sektörü Ana ve
Yan Sanayi Kuruluşları, Tekstil
Sektörü Kuruluşları ile üretimi
tarihten gelen kumaşları, ipekçiliği,
kaplıcaları,havluları,
İskender
kebabı, kestane şekeri ve kış
turizminin merkezi Uludağ ile
özdeşleşmiştir. Bursa otomotiv
sektörü açısından önemli bir
merkezdir.
The city of Bursa is located on southeast of the
Marmara Sea. Bursa lies on the lower slopes of
the Uludag Mountain (Mt.Olympos of Mysia,
2543 High).Its previous antique name was
Prussia ad Hypium. It subsequently came under
Roman Byzantine rule before falling to Orhan
Gazi in 1299. Afterwards the city became the
first capital of the Ottoman Empire and still many
Ottoman buildings remain. Known as “Green
Bursa,” the city is filled with gardens and parks
and overlooks a verdant plain. Bursa is become
identical with main automotive sector, automotive industry, textile industry, silk, thermal spring
water baths, towels, Iskender kebab, candied
chestnut and ski center of the Turkey, Uludag.
www.bursahakkinda.com
WEB SAYFASI GÜNCELLEMELERİNDEN
HABERDAR OLMAK İÇİN
LÜTFEN E-POSTA ADRESİNİZİ
www.otekon.org’ a
kaydediniz.
PLEASE REGISTER YOUR E-MAIL AT
www.otekon.org
IN ORDER TO BE INFORMED ABOUT
WEB PAGE UPDATES
WEB SAYFASI / WEB PAGE
www.otekon.org
KONGRE İLETİŞİM
CONTACT
CONGRESS SECRETARY
Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Görükle, 16059 - Bursa
T. 0224 2941985
e-posta: [email protected] - [email protected]
ORGANİZASYON
ORGANIZATION
Çekirge Cd. No: 51/C 16050 Bursa / TÜRKİYE
T. 0 224 2334000 - F. 0 224 2338000
e-posta: [email protected] - www.burkon.com
Download

OTEKON 2014 1. Duyuru