Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 36712415-143.01- 4167
Konu : MARPOL Ek VI – Kural 13
17/06/2014
UYGULAMA TALİMATI
2014/267
“1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin
Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun” 15 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 2014/6035
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı geçen Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihi 4 Şubat 2014
olarak belirlenmiştir.
Söz konusu Protokol gereği 1 Ocak 2000 tarihinde veya sonrasında inşa edilen bir gemide
kurulu olan ve çıkış gücü 130 kW’den daha yüksek olan dizel makineler ile 1 Ocak 2000
tarihinde veya sonrasında büyük tadilata giren ve çıkış gücü 130 kW’den daha yüksek olan
dizel makineler için MARPOL Ek VI’da yer alan “Azot Oksitler” başlıklı Kural 13’ün
uygulanması gerekmektedir.
Ancak MARPOL Ek VI’nın Kural 13(1)(b)’si kapsamında kabotajda çalışan alternatif NOx
kontrol önlemlerine tabi gemilerdeki dizel makineler ile Kural 13(1)(c)’si kapsamında
kabotajda çalışan 19 Mayıs 2005 tarihinden önce inşa edilmiş gemilerde kurulu olan dizel
makineler ile 19 Mayıs 2005 tarihinden önce büyük tadilata giren dizel makinelerin söz
konusu Kural 13’ten muaf tutulması uygun değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, alternatif NOx kontrol önlemlerinin uygunluğuna İdare tarafından her bir
duruma özgü olacak şekilde karar verilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
…/06/2014
…/06/2014
…/06/2014
…/06/2014
Müh.
Dai. Bşk.
Dai. Bşk.
Gn. Md. Yrd V.
:
:
:
:
Y.K. KÜÇÜK
B.U. ÇOBAN
Y.G. YÜKSEL
N. KAYA
Cemaleddin ŞEVLİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Koordinasyon:
…/06/2014
Gn. Md. V.
: H. DENİZ
Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Y.K. KÜÇÜK
Telefon: (0 312) 203 10 00/ 3414
Faks: (0 312) 2324780
E-posta: [email protected]
Elektronik Ağ : www.udhb.gov.tr
Mühendis.
Download