Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 80368960.010.06.3231
Konu : Ana Makine Güç Düşümleri Hk.
09.05.2014
UYGULAMA TALİMATI
2014/266
1. Gemilerde kullanılan ana makinelerde yapılacak olan güç düşümlerine aşağıdaki şartlarla
izin verilecektir.
2.
Yapılacak olan makine güç düşümünün esas amacı yakıt tasarrufu olacaktır.
3. Güç düşümünün geminin olumsuz hava koşullarındaki seyir ve manevra kabiliyetine
karşı bir risk oluşturmaması ve seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla
yeterli miktarda makine gücü muhafaza edilecektir.
4. Güç düşümüne makinelerin üreticisinin ve geminin klas kuruluşunun uygun görüşüne
istinaden başlanabilecektir.
5. Güç düşümünün bitirilmesini müteakip olarak klas kuruluşu tarafından yapılacak olan her
türlü fiziki testlerin ve deneme seyirlerinin olumlu sonuçlandığını ifade eden raporların
Bakanlığımıza sunulması kaydıyla yeni değerler geminin ilgili zorunlu belgelerine
işlenecektir.
6. Bu talimat kapsamında yapılacak olan güç düşümü sadece mevcut ana makine ile sınırlı
olup gemi boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu kapsamda yapılacak olan güç düşümleri nedeniyle gemilerin gemi adamı
donatımlarında herhangi bir azalmaya izin verilmeyecektir.
8.
Mülga Denizcilik Müsteşarlığı’nın konu ile ilgili 26.08.2011 tarihli ve 25502 sayılı
talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Hakkı Turayliç No:5 C Blok 06338 Emek/Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 203 10 00 /1893
Faks: (0312) 231 33 06
E-posta: [email protected]
Internet Adresi: www.didgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G.ERGÜNEŞ Dnz.Uzmanı
Download