İncesu Belediyesi
1. Ulusal “Fotoğraflarla İncesu” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1. Yarışmanın Adı: İncesu Belediyesi, 1. Ulusal “Fotoğraflarla İncesu” Fotoğraf Yarışması.
2. Yarışmanın Amacı: İncesu ilçesinin dört mevsimini (sonbahar kış, ilkbahar, yaz) anlatarak
ilçenin kentsel karakteristiğini ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmaktır. Bu
doğrultuda mevsimler üzerinden “sonbahar-kış-ilkbahar-yaz” temalı fotoğraf yarışması
düzenlenmiştir. Ödül alan çalışmalara ek olarak seçilen diğer fotoğraflar da ayrıca
"Fotoğraflarla İncesu" kitabında basılacaktır.
Yarışmanın Konusu: Yarışma kapsamını İncesu ilçesinin ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış
hallerini gösteren fotoğraflar oluşturmaktadır.
Katılım: Yarışma seçici kurul üyeleri, organizasyon komitesi, TFSF temsilcisi ve bu kişilerin
birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçıların
katılımına açıktır. Ancak yarışmanın başvuru kurallarına uyulmaması durumunda,
organizasyon komitesi başvuruları yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar.
Katılım Şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Her fotoğrafçı yarışmaya, renkli veya siyah-beyaz baskı, en fazla 4 (dört) adet baskı
fotoğraf ile katılabilecektir.
3. Eserler fotoğraf kağıdına 30 cmx40 cm ebadında basılmalı, herhangi bir yüzeye
yapıştırılmamalıdır. Eserlerin yüksek çözünürlüklü (300 dpi), CD/DVD/Taşınabilir bellek'e
kaydedilmiş nüshalarının da birlikte gönderilmesi zorunludur.
4. Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olarak sunulabilecektir.
5. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.
6. Fotoğrafların sayısal kopyaları JPG ve/veya TIFF formatında, CD/DVD/Taşınabilir bellek'e,
en az 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 2000 pixel boyutunda kayıtlı olarak
gönderilecektir.
7. Fotoğraflara uygulanacak sıkıştırma yönteminin yüksek kalitede olması gerekmektedir.
8. Fotoğrafların üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin tarih, isim, imza, logo vb bilgiler
olmamalıdır. Fotoğrafların kenarlarında çerçeve, boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
9. Temel parlaklık, ışıklılık, karşıtlık, yoğunluk gibi değerlere yapılan müdahaleler dışındaki
görüntüye pixel ekleme/çıkarma ile sonuçlanan özel etkilerin uygulandığı fotoğraflar kabul
edilmeyecektir.
10. Fotoğraflar dört mevsimden birini konu alabilir veya her fotoğraf aynı veya farklı mevsim
temasını işleyebilir.
11. Fotoğraflara 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345) ve Fotoğrafın
sıra numarası ve adı (Örneğin; 012345-1-incesu.jpg, 012345-2-köy-yaşamı.jpg, … gibi)
olarak hazırlanmalıdır.
12. Katılım formu noksansız doldurulacaktır. Fotoğraflar; katılım formuna yazılan rumuz ve
sırada aynı şekilde isimlendirilmelidir. Baskı fotoğraflar, kayıtlı CD/DVD/Taşınabilir bellek
ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip yarışma
sekreteryasına son teslim tarihinde ulaşacak biçimde kargo/posta yolu ile gönderilecek
veya elden teslim edilecektir. Posta/kargoda oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da
hasarlardan İncesu Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
13. Ödül ve sergileme kazanamayan katılımcılara ait Baskı Fotoğraflar, CD/DVD/Taşınabilir
bellekler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecek; TFSF temsilcisi gözetiminde
yok edilecektir.
14. Hasar görmüş, okunmayan CD/DVD/Taşınabilir bellek kayıtlarından yarışma sekreteryası
sorumlu değildir. Bu durumda katılımcı yarışma dışında kalacaktır.
15. Fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan bir başka yarışmada ödül
ve/veya sergileme almamış olması gerekmektedir.
16. Fotoğrafların katılımcı tarafından çekilmiş ve katılımcıya ait olması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafın katılımcıya ait olmaması ve fotoğrafın orijinal halde
olmaması (üzerinde dijital olarak oynanmış olması vb) gibi seçici kurulu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişikliği yaparak yarışma kurallarını ihlal eden kişilerin katılımları
değerlendirme dışı bırakılır ve İncesu Belediyesi’nin düzenleyeceği ve ayrıca TFSF onaylı
yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı
TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir.
17. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu iptal
durumu diğer ödül alan veya alamayan katılımcılara başkaca bir hak tanımaz.
18. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
19. Planlanan sergi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar İncesu Belediyesi tarafından
gerekirse yeniden bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
20. Yarışmaya katılan, ödül ve sergileme alan tüm fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme
hakkı İncesu Belediyesi ile birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Bu eserler İncesu Belediyesi
tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri yayınlarda fotoğrafçı ismi
ve eser adı belirtilmek koşulu ile kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler
"Fotoğraflarla İncesu" kitabında da yer alacaktır. Kitabın ismini İncesu Belediyesi basım
öncesi değiştirme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için
verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri
sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
21. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca
TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
22. Yarışmaya katılan yarışmacıların, belirtilen tüm hususları kabul ettiği kabul edilecektir.
23. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/013 numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.
Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:
Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve değerlendirme sonucunda
değerlendirme tutanağı ile sonuçlar kayıt altına alınır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul
üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı aynı hafta içinde uygun bir tarihe ertelenir.
Erteleme süresi kadar sonuç duyurusu da ertelenir.
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.incesu.bel.tr internet ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfoanyliyarismalar.org/ web sayfalarında duyurulacaktır.
Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.
Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir.
Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
Ödüller:
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lik Ödülü
Sergileme (En fazla 30 eser)
3.000.- TL
2.500.- TL
2.000.- TL
100.- TL
Yarışma Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmesi
Sonuçların Açıklanması
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl
Seçici Kurul:
Zekeriya KARAYOL
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
İsmet TAYMUŞ
Metin KÖSEDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇORUH
Okt. Onur TOPRAK
Nuri ÇORBACIOĞLU
Hasan TASACI
Recep ŞEYHOĞLU
: 01.12.2014
: 05.06.2015 Cuma saat 17.00 (TSI)
: 10.06.2015
: 12.06.2015
: 12.06.2015
İncesu Belediye Başkanı
ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
ERÜ Fotoğrafçılık Kulübü Akademik Danışmanı
ERÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı
Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Eğitimci/Yazar
İncesu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL
İletişim:
Yarışma Sekreteryası: Hakan ÇITIRIK
Telefon
: 0352 691 30 66/ 149 - 0507 452 77 88
Fax
: 0352 691 33 86
E-posta
: [email protected]
Adres
: Kara Mustafa Paşa Mahallesi İstiklal Cd. No: 17 İncesu / KAYSERİ
(2015/013)
İncesu Belediyesi
1. Ulusal “Fotoğraflarla İncesu” Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Katılımcının
Rumuzu
:
Adı Soyadı
:

TC Kimlik No :
Telefon
:
E-posta
:
Adres
:
Fotoğrafın
Rumuz
Sıra
No
1
2
3
4
Şartname kurallarını kabul ediyorum.
Tarih
:
İsim
:
İmza
:
Adı
Çekildiği Yer-Yıl
Download

Şartmeye Ulaşmak için tıklayınız