KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
ORTAÖĞRETİM
ÖNLİSANS
DENEME
SINAVI
5
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 5
1.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
8.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere A seçeneğinde
verilen ifadeler getirilmelidir.
D seçeneğinde bulunan “hiç bir” sözcüğünün yazımı
yanlıştır. “Hiçbir” bitişik yazılmalıydı.
CEVAP: A
2.
CEVAP: D
Cümleden çıkarılabilecek kesin yargı Osmanlı donanmasının Kemal Reis tarafından tekrar teşkilatlandırması yani yapılandırılmasıdır.
9.
CEVAP: D
C seçeneğinde “geçen gün” öbeği sıfat tamlamasıdır.
Bu söz öbeği kullanıldığı cümlede zaman zarfı görevi üstlenmiştir.
CEVAP: C
3.
“kendini kağıt üzerine düşürmek” sözüyle cümleye katılan anlam sanatçının görüşlerini yazmış olduğu esere aktarmasıdır.
CEVAP: B
10. En çok bakışları, sakinliği etkiledi beni
4.
“terinin bulaşması” sözü çok çabalamayı ve emek harcamayı ifade etmektedir.
CEVAP: D
5.
III. cümlede K.Amerika’daki ormanların tamamının değil, batı kıyılarındakilerin azotla bereketli hale geldiği
belirtilmiştir.
www.yaklasimkitap.com
Zarf T.
Özne
Yüklem Nesne
CEVAP: E
11. A → ortak bir amacı → sıfat tamlaması
B → bir şey → sıfat tamlaması
C → kafamızın içinde → isim tamlaması
D → vazgeçemediği günahı → sıfat tamlaması
E → büyük sözüdür → sıfat tamlaması
CEVAP : C
CEVAP: C
6.
12. Verilen parçada niteleyici sözcüklere yer verilmiş, anlatılanlar gözde canlandırılmıştır. Betimleme anlatım tekniği kullanılmıştır.
IV. cümlede beyaz rengin ifade ettiği kavramla ilgili bilgi verilmemiştir.
CEVAP: D
CEVAP: D
7.
“Bir öyküyü değerli kılacak tek şey düş gücünün gerçek yaşantı içinde eritilmesidir.” cümlesine anlamca en
yakın cümle A seçeneğinde verilen gerçeklere hayalin
yansıtılmasıyla ortaya çıkan eser değerlidir cümlesidir.
13. Parçadan mübadele sözcüğünün bugün kullanılmadığı
yargısı çıkarılamaz.
CEVAP: A
CEVAP: E
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
14. Verilen parçada vurgulanmak istenen düşünce konunun yazar için düşüncesini iletmede bir araç olduğudur.
21. Yazarın eserinin dilini sadeleştirmesi A seçeneğini, birçok romancıyı etkisi altına alması B seçeneğini, servetifünun dergisinde eserlerinin yayınlanması C seçeneğini, gerçekçi betimlemeler yapması D seçeneğini gösterir.
CEVAP: E
CEVAP: E
15. Bu parçadan bir dilin gücü onu kullananların sayısının
çokluğuyla belirlenmez görüşü çıkarılabilir.
CEVAP: B
22. Verilen parçadan sanat eserinin her zaman gerçeğe
uygun şekilde oluşturulması gerektiğine ulaşılamaz.
16. Parçada vurgulanan düşünce bazı sanatçıların kendi
görüşlerini anlattıkları olaylara katmadıklarıdır.
CEVAP: D
CEVAP: A
CEVAP: E
18. Verilen parçada yabancı dillerden alınan sözcüklerin
kendi dilimizin özellikleriyle birleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
www.yaklasimkitap.com
17. Verilen parçada vurgulanan düşünce E seneçeğinde
verilmiştir.
23. Parçada eserin tutarsız bir anlatıma sahip olduğunu
görüşü üzerinde durulmuştur.
CEVAP: D
24. Verilen parçada sanatçının kendisi dışında başka bir
kaynaktan etkilenmediğine ulaşılamaz.
CEVAP:D
CEVAP: B
19. Parçadan hareketle sadece güçlü toplumların her zaman güçsüz toplumların dillerini yok ettiğine ulaşılamaz.
25. Verilen parçada “edebiyat cumhuriyeti” deyişinin kimse
tarafından anlaşılmadığına değinilmemiştir.
CEVAP:D
CEVAP: D
20. Diğer sanatçılardan farklı olmaya çalışmanın edebi
eser yazmayı zorlaştırdığı düşüncesi verilen parçada
vurgulanmıştır.
26. Parçanın anlam akışını IV numaralı cümle bozmaktadır.
CEVAP: D
CEVAP: A
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ

31. 

 1
 −2
 − 1 − 1⋅  3 
 2 
 2



3

27., 28., 29., VE 30. SORULARI ÇÖZÜMLERİ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
I.durum
Cem
Burak
Ersin
Deniz
Fatih
Aydın
II. durum
Cem
Burak
Fatih
Aydın
Ersin
Deniz
 3 −1  9 
=  − 1 ⋅  
 2   4 
 1 −1 9
=   ⋅
 2 
4
Deniz’in nöbeti Ersin’in nöbetinden birgün sonra ve
Fatih’in nöbeti Aydın’ın nöbetinden birgün sonra olduğundan Ersin ve Deniz, Çarşamba ve Perşembe dolayısıyla Fatih ve Aydın, cuma ve cumartesi günleri nöbet tutabilirler.
= 2⋅
=
Ersin ve Deniz, cuma ve cumartesi dolayısıyla Fatih,
Aydın çarşamba ve perşembe günleri nöbet tutabilirler. Buradan pazartesi günü Cem’in nöbet tutacağı kesindir.
9
4
9
dir.
2
CEVAP: D
−2
−2
−2
−2
−2
32. 10 + (2 ⋅ 10) = 10 + 2 ⋅ 10
−
2
−
2
−
2
15 + 2 ⋅ 15−2
15−2 + (2 ⋅ 15)
=
27. Cem kesinlikle pazartesi günü nöbet tutar.
10 −2
=  
15 
CEVAP: E
29. Cuma günü Fatih veya Ersin nöbet tutabilirler.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
28. Ersin, Cem’den sonraki bir günde nöbet tutar.
(
)
15 −2⋅ (1 + 2−2 )
10−2 ⋅ 1 + 2−2
 2 −2
=  
 3 
 3 2
=  
 2 
=
9
4
tür.
CEVAP: C
33. 5 4.6 − 3 25.3
2 6 −3 3
⇒
30. Perşembe günü Fatih nöbet tutmaz.
CEVAP: D
10 6 − 15 3
2 6 −3 3
=
(
5⋅ 2 6 −3 3
(2
6 −3 3
)
)
=5
CEVAP: B
34. x2 < x olduğunda 0<x<1 ve x, pozitiftir.
→
→
x + y < 0 ise y negatif,
y ∙ z < 0 ise z, negatiftir.
(–) (–)
Buna göre, x, y ve z sırasıyla
+, –, – dir.
CEVAP: E
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
35. ABC + AB = 356
9
8
8
7
39. 10−7 ⋅ 29 ⋅ 58 + 28 ⋅ 57 = 2 ⋅ 5 + 2 ⋅ 5
107
(
→
→
→
100A + 10B + C + 10A + B= 356
110A + 11B + +C = 356
3
2
4
22
=
)
5
29 ⋅ 58
27 ⋅ 57
= 20 + 2
= 22 dir.
olduğundan, A + B + C = 3 + 2 + 4
= 9 olur.
2
+
28 ⋅ 57
57 ⋅ 27
CEVAP: C
CEVAP: B
36. x, y ve z birer rakam ve
40. x = 2
y2 = x ∙ z koşulu sağlandığında
y= 3⋅ 2
göre, y = 6 seçilirse x = 4 ve z = 9 dur.
y = 3⋅x ⇒ 3 =
x+y+z=6+4+9
z= 5⋅ 2
= 9 olur.
z= 5⋅x⇒ 5−
CEVAP: D
37. I. a çift sayı ise a + 1 tek sayıdır.
b ∙ (a + 1) çift sayı olduğuna göre, b çiftsayı olmalıdır. (Her zaman doğru)
II. b çift sayı olduğunda a tek de olabilir, çiftte olabilir.
(Her zaman doğru değil).
III. b tek sayı ise, sonucun çift sayı olabilmesi için a +
1 çif ve a tek olmalıdır. (Her zaman doğru)
www.yaklasimkitap.com
olduğundan,
CEVAP: C
y
x
z
x
15 = 5 ⋅ 3
z y
= ⋅
x x
y⋅z
= 2
x
CEVAP: C
41. x + y
=4⇒x+y=8
2
x2 + y2
= 17 ⇒ x 2 + y 2 = 34
2
2
x 2 + y 2 = ( x + y ) − 2xy
2
34 = (8) − 2xy
34 = 64 − 2xy
2xy = 30 ⇒ x ⋅ y = 15
dir.
38. |a + 3| = |a + 5|
a+3=a+5
0=2
veya
a + 3 = –a + 5
veya
2a = 2
∅
CEVAP: D
a=1
42. (fof)(x) = f(f(x))
= f(3x + 4)
|b + 2| = |8 –6|
b+2=8–b
=3 ∙ (3x+4)+4
veya
b + 2 = –8 + b
⇒ 9x + 16 = –20
26 = 6
0 = –10
⇒ 9x = –36
b=3
∅
⇒ x = 4 tür.
CEVAP: E
Buna göre, a + b = 1 + 3= 4 tür.
CEVAP: A
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
43.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
48. A tarifesi → 10 + 100 ∙ (0,3) = 10 + 30 = 40 TL
xy 2 + xyz + y + z xy( y + z ) + ( y + z )
=
xyz + z
z ⋅ ( xy + 1)
=
=
B tarifesi → 60 ∙ (0,5) + 40 ∙ (0,2) = 30 + 8 = 38 TL
40 – 39 = 2 TL kâr eder.
( y + z ) ⋅ ( xy + 1)
CEVAP: A
z ⋅ ( xy + 1)
y+z
z
dir.
CEVAP: E
49. Hasan'ın parası: x

1 
1 
1
x ⋅ 1−  ⋅ 1−  ⋅ 1−  = 90
 10   3   2 
44. (13–4)3 = (7–4)a
(9)3
=
⇒
(3)a
3
(32)3
=
9 2 1
x ⋅ ⋅ ⋅ = 90 ⇒ x = 300TL
10 3 2
3a
⇒ 36 = 3a
CEVAP: B
⇒a=6
45. (a – 1)1 = (a – 3)2
a – 1 = a2 – 6a + 9
→→
a2 – 7a + 10 = 0 ⇒ (a – 5) (a – 2) = 0
–5 –2
a1 = 5
ve
a2 = 2
olduğundan 7 dir.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
50. Yolun tamamı x = V ∙ t ⇒ x = 70 ∙ 6 = 420 km'dir.
1
420 ∙
= 140 km'yi 70 kg hızla 2 saatte alır.
3
1
1
5
saat mola verdiğine göre 2 +
saat
=
2
2
2
5
7 saatte geriye kalan yolu gitmelidir.
6–
=
2
2
Geriye 280 km yol kaldığına göre,
7
280 :
= 80 km hızla gitmelidir.
2
CEVAP: A
46. Kuru incire verilen para 6.15 = 90TL dir.
%75
90TL
51. Bir yıllık kirası 7200 olan evin bir aylık kirası
7200
= 600 TL dir. 300.000 TL
12
satış fiyatı olan evdense
%25
x
D.O.: 75 ∙ x = 90 ∙ 25
x = 30 TL
30
Bir kiloğram kuru kayısı 10TL olduğuna göre,
=3kg
10
almıştır.
300. 0 0 0 ⋅
CEVAP: A
4
= 1200TL
10 0 0
Buradan, komisyon geliri 1200 + 600 = 1800TL'dir.
CEVAP: E


 1
47.
1
1 
2 ⋅ + x ⋅  +  = 1
 8 16 
8
 ( 2) (1) 
1
3
+ x⋅
=1
4
16
3x
3
=
16
4
52. (z – x)değişimde
45 birim
(z – y)değişimde
15 birim
D.O.: 15 ∙ (z – x) = 45 ∙ (z – y)
15 ∙ 24 = 45 ∙ (z – y)
x – y = 8 dir.
x = 4 gün Fatih, İbrahim'le birlikte çalışmıtır.
CEVAP: C
CEVAP: B
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
5
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
53.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
58.
AB , D, F
C
E
Arda ve Burak bir kişi düşünülüp Derya ve Fatih 3!, sıralanırlar, Arda ve burak kendi işlerinde sıralanacağından 3! ∙ 2! Cem ve Emel kendi aralarında yer değiştireceğinden, 3! ∙ 2! ∙ 2! =24 farklı şekilde oturabilirler.

8 ⋅ 12
= 48br 2
2

48
A( A DF) =
) = 12br 2
4
A( A DB) =

A(DOE) = 12br 2 olduğundan
12 + 12 = 24br 2 dir.
CEVAP: C
CEVAP: E
54. Terzi haftada toplam 3 + 5 + 7 + 6 + 8 = 29 tane gömlek
dikiyor. Bir haftada 29 gömlek diktiğine göre, 10 haftada 290 gömlek diker. Kalan 10 gömleği
59. D
Pazartesi Salı
Sal1 Çarşamba
Çar_amba
3
5
2+5 [OD] = 6 cm'dir.
C
(30°–60°–90°)
300. gömleğini Çarşamba günü diker.
2k
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
55. Mart: 1500
Şubat: 1200
1500 − 1200
300
x100 =
x100
1200
1200
= %25 dir.
30°
Taralı alan:
π ⋅ 122 ⋅ 6 0 6 3 ⋅ 6
−
2
360
6 3
60°
O
k
6
A
k
B
= 24π − 18 3
dür.
CEVAP: A
CEVAP: D
56. Ocak: 900
Beş ayda satılan toplam kitap sayısı = 7200 dür.
Buradan;
90 0
360
x360 =
= 45o dir.
8
72 0 0
60. d1 doğrusunun eğimi, (–2, 0) ve (0, 4) noktasından geçen doğru eğimidir.
CEVAP: B
m=
d1 doğrusu, d2 doğrusuna dik olduğundan
1
m1 ∙ m2 = –1 den ⇒ m2 = –
dir.
2
1
Buradan, (y – 0) =–
∙ (x–1)
2
1
y=–
∙ (x–1) ⇒ 2y = –x + 1
2
⇒ 2y + x – 1 = 0 dır.
57. Nisan: 750
Mayıs: 2850
Nisan + Mayıs = 3600 kitap
3600
x 100 = %50 dir.
7200
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4−0
4
= = 2 dir.
0 − (−2) 2
CEVAP: A
CEVAP: A
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
1.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
7.
Yabgu, Kağan adına devletin bir bölümünü yöneten hanedan soyuna mensup kişidir.
Şad, devlet yönetiminde deneyim kazanması amacıyla
oymak ya da boyların başına gönderilen hanedan soyuna mensup kişidir.
Avrupa'da XVIII. yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi'nin
ardından Avrupalı Devletler Osmanlı'dan masül mal
yerine hammadde almaya başlamıştır. Bu durum ticaret dengesinin bozulması ve Osmanlı Devleti'nin yarı
sömürge duruma gelmeye başlamasına neden olmuştur.
Bu durum ikili teşkilat anlayışı ve bununla paralel federatif örgütlenme modelinin benimsendiğini gösterir. Ayrıca devlet yönetiminde yöneticilerin deneyim kazanması amaçlanmıştır.
CEVAP: D
8.
CEVAP: E
2.
Ahilik, aynı iş koluna mensup esnafın bir araya gelerek
oluşturduğu dini, sosyal ve iktisadi bir teşkilattır.
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa tarzında yenilikler yapmıştır.
Avrupa'yı yakından tanımak amacıyla Avrupa'da elçilikler açılmış ve Avrupalı uzmanlardan yararlanılmıştır.
Ayrıca Avrupa mimarisi de örnek alınmıştır.
CEVAP: E
Bu yapı üretilen malın fiyat ve kalite kontrolünün yapılması, zor duruma düşen esnafa yardım edilmesi, ustaçırak ilişkisiyle mesleki eğitim verilmesi gibi faaliyetlerde bulunmuştur.
9.
Osmanlı Devlet'nde II. Mahmut Dönemi'nde tımar ve
zeamet kaldırılmış ve memurlara maaş bağlanmıştır.
CEVAP: B
3.
Türk - İslam devletlerinde şeri hukukta davalara kadılar
bakardı. Kadılar ayrıca noterlik, evlenme ve boşanma,
miras paylaşımı, vakıfların denetlenmesi gibi işlemleri de yapardı.
CEVAP: D
4.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
Bu Kongrede;
•
Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir.
•
Temsilciler kurulu'nun üye sayısı 15 kişiye çıkarılmış ve tüm yırdı temsil edecek hale getirilmiştir.
•
Ali Fiat (Cebesoy), Batı Cephesi Kuvai Milliye Birlikleri komutanlığına atanmıştır.
Verasetin düzenli olmadığı sistemler taht kavgalarına
neden olur.
CEVAP: E
Divan'ın başkanlığının sadrazamlara bırakılmasının
amacı divan üyelerinin görüşlerini rahat dile getirmelerini sağlamaktır.
12. I. İnönü Savaşı'nın sonuçları;
CEVAP: B
6.
CEVAP: D
11. Sivas Kongresi 4-11.Eylül 1919 tarihinde toplanmıştır.
Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Ordusu, I. Murat devrinde devşirme sistemiyle oluşturulan merkezi ordudur.
Kapıkulu ordusunun masrafları hazineden karşılanırdı.
CEVAP: A
5.
10. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngiliz manda ve himayesini,
Vilson ilkeleri Cemiyeti ise Amerikan manda ve himayesini savunmuştur.
Osmanlı Devleti'nde divanda seyfiyenin, kalemiyenin
ve ilmiyenin temsilcileri yer alır.
CEVAP: C
•
Teşkilat-ı Esasi kabul edildi.
•
Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı.
•
Londra Konferansı toplandı.
•
İstiklal Marşı'nın sözleri kabul edildi.
•
Moskova Antlaşması'nın imzalanmasıyla TBMM
ilk kez büyük bir Avrupa devleti tarafından tanındı.
CEVAP: C
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
13. Kütahya - Eskişehir Savaşı'nda alınan yenilginin ardından Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir.
20. 1919 yılından önce ithalatta artışın yaşanması dış ticaret dengesinin bozulmasına neden olmuştur.
CEVAP: A
CEVAP: B
21. Kore'ye asker gönderilmesi 1950 yılında Demokrat
Parti döneminde gerçekleşmiştir.
CEVAP: B
14. Yunanistan'ın Doğu Trakya'dan çekilmesi mudanya
Ateşkes Antlaşması'ndan sonra gerçekleştirmiştir.
CEVAP: B
22. Öğretim birliğinin sağlanması 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i tedrisat Kanunu ile gerçekleşmiştir.
CEVAP: E
15. Doğu sınırı son şeklini Sakarya Savaşı sonrası imzalanan 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması ile almıştır.
CEVAP: E
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
16. 1924 Anayasası'nda 1928 yılında yapılan değişikliklerle "devletin dini İslam'dır" maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Böylece devletin herhangi bir din karşısında tarafsızlığı sağlanmıştır. Ayrıca bu anayasada yapılan değişikliklerle kadınlara 1930'da belediye seçimlerine, 1933'de muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. 1934'te ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
23. 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedriyat Kanunu
ile medreseler kapatılmış, bütün okullar Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlanmış, ilköğretim ücretsiz ve zorunlu olmuş ve karma eğitim sistemine geçilmiştir. Böylece
toplumda kültür farklılıkları giderilmiştir.
17. Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasıyla Şeyhülislamlık kaldırılmış ve devlet işlerinin dini açıdan denetlenmesi önlenmiştir. Ayrıca medreseler ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sağlanmıştır.
CEVAP: E
24. Atatürk bu sözüyle laiklik ve inkılapçılık ilkelerine vurgu yapmıştır.
CEVAP: D
25. Nüfusun Mübadelesi Meselesi Lozan'da çözülmesine rağmen Cumhuriyet Dönemi'nde Yunanistan'ın
İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istemesi nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir.
CEVAP: C
CEVAP: B
18. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması için çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde kapatılmıştır.
26. Caminform 1947 yılında Sovyet Rusya'nın öncülüğünde komünizmi tek merkezden yönetmek amacıyla kurulmuştur.
CEVAP: C
CEVAP: E
19. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi yatırımlarının özel
girişimciler tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda ücretsiz arsa tahsisi, taşıma, indirme, yükleme
kolaylıkları sağlanması, yerli malı kullanımının yaygınlaştırılmasına dair hükümlere yer verilmiştir.
27. 1963 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü Metin
Erksan'ın "Susuz Yaz" filmi kazanmıştır.
CEVAP: E
CEVAP: A
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
28. Ülkemizin 36°-42° Kuzey paralellerinde olduğu düşünüldüğünde II. ve III. öncüllerin doğru olduğu sonucuna varılır. Çünkü ülkemizin güneyinde çizgisel hız
daha fazla olduğu için alacakaranlık süresi daha kısadır. Yine yıllık hareket ve eksen eğikliğine bağlı olarak
gece ile gündüz arasındaki süre farkı kutuplara (kuzeye) doğru gidildikçe artar. Fakat ülkemiz Orta kuşakta yer aldığı için güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamaz.
34. Türkiye’de nüfusun hızlı artması kalkınma hızını artıran
değil bilakis azaltan bir etkendir. Çünkü nüfusun artması ülkede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamayı gerektireceği için ihracatı azaltıp ithalatı artıracaktır.
CEVAP: B
35. Harita numaralarla gösterilen yerler;
CEVAP: C
I.
İstanbul
II. İzmir
III. Samsun
29. Türkiye’de yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
yayla turizmini, karın yerde kalma süresini, tarım ürünlerinin hasat süresini, akarsuların akış hızını artırır. Fakat bitki çeşitliliği azalacaktır. Çünkü yörede kendini soğuk koşullara adapte eden bitki türleri dışında bitki türleri olmayacaktır.
IV. Gaziantep
V. Muş’tur.
Kentlerin iklim koşulları ve ekonomik faaliyetlerine bakıldığında Muş kentinin diğerlerine göre daha az iç göç
alması beklenir.
CEVAP: E
30. Ülkemizde Çarşamba Ovası, Samsun il sınırlarında yer
alan bir delta ovasıdır. Toprak koşulları olarak Çukurova ile benzerlik göstersede iklim özellikleri açısından
farklılık gösterir. Bu nedenle Çukurova’nın iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayan bir tarım ürününü belirtilen ovada yetiştirmek daha güçtür.
36. Nevşehir il sınırlarında bulunan Ürgüp, Avanos, Uçhisar gibi yöreler volkanik arazi olmasından dolayı volkan tüflerinin yoğun olduğu bir yerdir. Bu nedenle konutlarda yapı malzemesi olarak volkan tüfü kullanılmaktadır.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
31. Ülkemizde heyelanların önemli bir kısmının mevsim
olarak ilkbaharda gerçekleşmesinde bu dönemde görülen kar erimelerinin etkisiyle toprağın doygun hale
gelmesi yer alır.
CEVAP: D
37. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde ekili-dikili alanların farklılık göstermesi yer şekillerin yapısı ile ilgilidir. Akdeniz
Bölgesi’nde dağların geniş yer tutması sade arazilerin dolayısıyla tarıma elverişli arazilerin sınırlı olmasına neden olmuştur.
CEVAP: D
CEVAP: C
38. Marmara Bölgesi’nin Trakya kesimi ülkemizde ayçiçeği ve çeltik tarımının yoğun yapıldığı yerdir. Ayçiçek üretiminin yaklaşık yarısının sağlandığı Marmara
Bölgesi’nde en önemli üretimin sağlandığı iller Tekirdağ, Edirne, Kırklareli’dir.
32. Türkiye’de Nevşehir ve Kayseri kentleri İç Anadolu
Bölgesi’nde yer alan ortalama yükselti ve yer şekilleri açısından birbirine benzeyen yörelerdir. Bu nedenle Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri birbirine daha
yakındır.
CEVAP: D
CEVAP: D
33. Ülkemizde I (Bursa), II (Kütahya), IV (Mersin) ve V
(Mardin) ile gösterilen yerlerde en fazla yağışın düştüğü dönem kış mevsimidir. Fakat III (Ankara) numara ile gösterilen yerde en fazla yağışın düştüğü mevsim ile ilkbahardır.
39. Ülkemizde tarım ürünleri olarak soğuğa dayanıklılığı ile
bilinen ürünler çavdar, arpa, elma, üzüm, patates gibi
ürünlerdir.
CEVAP: D
CEVAP: C
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
40. Kapalı ya da yarı kapalı tesislerde kontrollü bakım olarak bilinen ahır hayvancılığından hayvanlara protein
açısından zengin bir takım yemler yedirilir. Bu nedenle
ahır hayvancılığının artması bu ülkede yem endüstrisininde gelişmesini zorunlu kılmaktadır.
46. 1921 Anayasası içerik olarak dar kapsamlı bir anayasa olup, Kişisel Haklar bu anayasada yer almamıştır.
CEVAP: B
CEVAP: B
47. Monarşi Diktatörlük (Otoriter – totoliter) Meclis Hükümeti sistemleri kuvvetler birliğine, parlamenter, yarı
başkanlık ve başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığı sistemine dayalıdır.
41. Elazığ ili, ülkemizde krom, bakır, kurşun, çinko, mermer gibi madenlerin üretimde önemli bir ildir. Fakat doğalgaz ve linyit enerji kaynağına ait bir üretim bulunmaktadır.
CEVAP: B
CEVAP: C
48. Cebr-i İcra, tazminat, iptal ve hükümsüzlük yaptırım
türleridir, ceza ise ayrı bir yaptırım olarak uygulanır.
CEVAP: B
43. 2014 yılının Nisan ayında Türkiye ile Irak arasında açılan sınır kapısı Üzümlü sınır kapısıdır.
Cezalar; Hapis, Adli Para ve disiplin cezaları olarak ayrılır.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
42. Ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı
serbest ticaret bölgelerine Ankara’da rastlanmamaktadır. Ülkemizde serbest ticaret bölgeleri İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Denizli, Samsun, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin ve Erzurum sınırlarında bulunmaktadır.
CEVAP: B
49. Resm gelirleri; Vatandaşın yapacağı bir iş için aldığı
izin karşılığı ödenen miktardır.
CEVAP: D
50. 2010’da oluşturulan kamudenetçiliği kurumu çalışmaları ile TBMM’ye karşı sorumludur.
CEVAP: C
44. Nevşehir il sınırlarında bulunan Kapadokya Yöresi hem
doğal hem de tarihi bir değerdir. Çünkü peribacaları dışında yeraltı şehirleri ve çok sayıda kiliselerin bulunduğu önemli bir yöremizdir.
51. TBMM Milletvekilliği seçimleri sadece savaş nedeniyle
1 (bir) yıl ertelenebilir.
CEVAP: E
CEVAP: E
45. İç Anadolu Bölgesi, kaya tuzu ve göl tuzu üretiminde,
şeker endüstrisinde, farklı etkinlikleri bünyeside barındırdığı için turizmde ve küçükbaş hayvancılıkta önemli
bir bölgedir. Fakat rüzgardan elde edilen elektrik üretiminde Ege ve Marmara Bölgeleri daha önemlidir.
52. Bakanlar Kurulu;
1 Başbakan
3 Başkan Yardımcısı
CEVAP: A
21 Bakan olarak toplam 26 kişiden oluşur.
CEVAP: D
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 5
53.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
58. •
Adli Yargı
Ceza Mahkemeleri
• Sulh Ceza Mahkemeleri
• Asliye Ceza Mahkemeleri
• Ağır Ceza Mahkemeleri
Hukuk Mahkemeleri
• Sulh Hukuk Mahkemeleri
• Asliye Hukuk Mahkemeleri
Telstar = Meksika Dünya Kupası
•
Tango = Arjantin Dünya Kupası
•
Brazuca = Brezilya 2014 Dünya Kupası
•
Tango Espana = İspanya Dünya Kupası
•
Jabulani = Güney Afrika Dünya Kupası toplarıdır.
CEVAP: C
İdari Yargı
Bölge İdare Mahkemeleri
İdari Mahkemeleri – Vergi Mahkemeleri
59. 2014’te yapılan düzenleme ile Türkiye’de şehiriçi anayollarda hız limiti 90 km olarak belirlenmiştir.
CEVAP: E
CEVAP: E
CEVAP: D
55. Dede Korkut Hikayelerinde dünyanın gelecekteki merkezi olarak gösterilen yer Kazakistan – Baykamur’dur.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
54. Köy muhtarı emekli sandığına tabi devlet memuru statüsünde olduğu için siyasi parti adayı olamazlar
60. Tamamı 620 üyesi olan gelişmekte olan 7 (emerging
7) ülkeleri;
•
Çin
•
Hindistan
•
Brezilya
•
Rusya
•
Endonezya
•
Meksika
•
Türkiye
CEVAP: E
56. Euro 1999’da kabul edilmiş, 2002 yılında kullanılmaya başlamıştır.
CEVAP: D
57. 21 ülke tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanırken sadece Türkiye 1 Eylül’ü Dünya Barış
Günü olarak kutlamaktadır.
CEVAP: A
2014 - 5 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
11
YAKLAŞIM KARİYER
Download

deneme sınavı çözüm kitapçığı