KAPAK DOSYASI
SUUDİ ARABİSTAN’DA
VERASETİN SEYRİ
Kral Abdülaziz
El-Suud
(1876-1953): Suudi
Arabistan’ın kurucu
kralı olarak kabul
edilmektedir. Saltanatı
21 yıl (1932-1953)
sürmüştür.
Kral
Suud bin
Abdülaziz
Kral
Faysal bin
Abdülaziz
(1902-1969):1964’te
zorla tahttan indirilmiş
ve yerine kardeşi
Faysal bin Abdülaziz
getirilmiştir.
(1906-1975): 1975’te
üvey kardeşinin oğlu
Faysal bin Musad
tarafından uğradığı
suikast sonucu
öldürülmüştür.
22
Kral
Kral
Fehd
bin
binHalid
Abdülaziz
Abdülaziz
(1913-1982): Ölene
kadar tahtta kalmıştır.
Kral Kral
Abdullah
bin
binFahd
Abdülaziz
Abdülaziz
(1921-2005): Ölene
kadar tahtta kalmıştır.
Kral
Abdullah bin
Abdülaziz
(1925-2015): 2014’te
Prens Mukrin’i, Veliaht
Prens Selman’dan
sonra ikinci veliaht
prens tayin etti. Krallık
tarihinde ilk kez
veliaht prens görev
başındayken daha
sonra yerini alacak kişi
tayin edilmiş oldu.
Mart-Nisan Cilt: 7 Sayı: 67
1953
1932
1964
Kral Abdülaziz
El-Suud
Kral
Suud
21
yıl
11
yıl
1975
Kral
Faysal
1982
Kral
Halid
11 7
yıl yıl
Kral
Selman bin
Abdülaziz
Veliaht Prens
Mukrin
bin Abdülaziz
Veliaht Prens
Sultan
Bin Abdülaziz
(1935-…): Kral
Abdullah’ın ölümünün
ardından 23 Ocak
2015’te tahta geçti.
(1945-…): Birinci
veliaht prenstir. Kral
Abdülaziz’in en küçük
oğludur.
(1928-2011): 2005
yılında veliaht prens
olarak tayin edilmişti.
2011 yılında vefat
edene kadar veliaht
prens olarak kaldı.
2015
2005
Kral
Fahd
23
yıl
Veliaht Prens
Nayif bin
Abdülaziz
(1934-2012):
2011’de Sultan Bin
Abdülaziz’in vefatından
sonra veliaht prens
tayin edildi, ancak bir
yıl sonra vefat etti.
Kral
Kral
Abdullah Selman
10
yıl
Prens
Talal Bin
Abdülaziz
(1931-…)
Veliaht Prens
Muhammed
bin Nayef
(1959-…): İkinci veliaht
prenstir. Kral Abdülaziz’in
torunudur. Nayef bir gün
kral olursa Kral Abdülaziz’in
tahta geçen ilk torunu
olacak.
Mart-Nisan Cilt: 7 Sayı: 67
23
Download

Suudi Arabistan`da Verasetin Seyri.pdf