ETKİNLİK İZLENİMLERİ
ATCOSS 4
(Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi)
26-27 Ekim 2014 Ürdün
4
. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS)
26-27 Ekim 2014’te Ürdün’de toplandı. Bu yılki
ATCOSS günlük siyasi gelişmelerden çok akademik bir yaklaşımla bölgedeki birçok sorunun temelini oluşturan “Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma”
temalarına odaklandı. Kongreye Türkiye’den ve Arap
Dünyası’ndan birçok önemli uzman, ilgili ve yetkili katıldı. Başlangıcından itibaren Stratejik Düşünce
Enstitüsü (SDE) tarafından organize edilen ve her yıl
başka bir ülkede ve şehirde dönüşümlü olarak yapılan ATCOSS’un bu yılki ortağı Arap Düşünce
Forumu (ATF) ve Petra
Üniversitesi’ydi.
ATCOSS ilk kez,
Arap Dünyası’ndaki
gelişmeleri akademik
bir ortamda paylaşma
platformu olarak, 10-12
Aralık 2010’da Ankara
Vilayetler Evi, TOBB
ETÜ’de Stratejik Düşünce Enstitüsü, Kahire
Üniversitesi Medeniyet
Araştırmaları Merkezi
ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi tarafından “Değişen Ortadoğu’da Kültür
ve Siyaset” başlığı altında organize edilmiştir. İkinci
ATCOSS, “Devlet Dışı Aktörler ve Ortadoğu’nun
Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Dönüşümü” başlığıyla
17-19 Mart 2012’de Kahire’de yapılmıştır. SDE ve
Kahire Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongrede,
ATCOSS’un kapsamı geliştirilerek Türk ve Arap Dünyası’nın geleceğinin inşası adına önemli kurumsal bir
organizasyon haline gelmiştir. Üçüncü ATCOSS ise
25-27 Nisan 2013’te İstanbul’da yine SDE’nin öncülüğünde organize edilmiştir. Bu defa “Devlet, Toplum
ve Adalet” başlığı altında toplanan ATCOSS, Mısır,
Tunus ve Libya gibi birçok Arap ülkesinde kurumların yeniden inşa edildiği ve demokratik dönüşüm
92
süreçlerinin yaşandığı bir yılda tüm İslam Dünyası’na
önemli bir yol haritası sunmuştur.
ATCOSS 2014’ün “Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma” temalarına odaklanmasının sebebi, bu temaların
bölgedeki gelişmelerin omurgasını oluşturmasıydı.
Örneğin, etnik ve mezhepsel çatışmalar, ekonomi ve
eğitimle yakından ilişkiliydi. Kötü ekonomik koşullar
ve eğitim koşulları, çatışmalara neden olurken, kalkınmayı da engellemekteydi. Güçsüz bir ekonomi, iyi bir
eğitimin sağlanmasına engel olurken; zayıf ve yetersiz
bir eğitim de güçsüz bir
ekonomiyi ve cılız bir
kalkınmayı beraberinde getiriyordu. Nitekim
kongre boyunca birçok
uzman ve akademisyen, etkileşim içindeki
bu konuları detaylı bir
şekilde tartışma imkânı
buldu.
Kongre, özel konuk
katılımı noktasında da
hem Türk hem de Arap
tarafından güçlü bir ev
sahipliğine imza atmıştır. Bu doğrultuda, Arap tarafından Ürdün Prensi
Hassan bin Talal kongrede yer alırken, Petra Üniversite ve Arap Düşünce Forumu’nun öncülüğünde çok
sayıda eski ve yeni siyasi, bürokrat, akademisyen ve
araştırmacı da kongreye katılmıştır. Türk tarafından
da Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay,
ATCOSS Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Eski Başbakan
Yardımcısı ve Türk-Arap İlişkileri Uzmanı Prof. Dr.
Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Nureddin Nebati, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban
Çalış, YTB Başkanı Dr. Kudret Bülbül’ün yanında
çok sayıda önemli akademisyen, bürokrat ve gazeteci
de kongreye katılmıştır.
Kasım-Aralık Cilt: 6 Sayı: 65
Download

atCOSS 4 (araP-tÜrK SOSyaL BiLiMLer KONgreSi)