HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
21 - 25 NİSAN 2014
Haftanın Konusu: ALTIN VE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Haftanın Verisi: S&P CASE SHILLER KONUT FİYATLARI ENDEKSİ
Haftanın Göstergesi: AROON İNDİKATÖRÜ
HAFTANIN KONUSU: ALTIN VE ALTIN FİYATLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
21 - 25 Nisan 2014
Altın mal ve parasal bir varlık olarak kullanılan kıymetli bir madendir.
Yüzyıllardır değer saklama aracı olarak kullanılması, üretim miktarının
talebe göre sınırlı olması, yerini dolduracak (ikame) başka bir
malzemenin bulunmaması altının kıymetli bir maden olma özelliğini
ortaya çıkarmaktadır. M.Ö. 600 yılından 21. yüzyıla kadar merkezi bir
para birimi olarak kullanılmıştır.
Keşfedildiği andan günümüze kadar yaklaşık 165.000 ton üretildiği
tahmin edilen altının işlem hacminin yılda 300.000 tonu geçtiği tahmin
edilmektedir. Bu miktar bir yıllık dünya altın üretiminin yaklaşık yüz
katıdır. Global piyasalarda 24 saat kesintisiz fiyatlanan ve uluslararası
bir emtia olan altındaki bu işlem hacmi, hem fiziki hem de kağıt
üzerindeki işlemlerin toplamından oluşmaktadır.
Altın ağırlıklı olarak sırasıyla mücevherat, yatırım ve endüstriyel
kullanım alanlarında talep edilmektedir. Türkiye altın talebinde dünya
sıralamasında ilk beşte yer almaktadır. Ülkemizdeki altın yatırımı
çoğunlukla fiziki yapılmaktadır. Ancak fiziki altın yatırımında saklama,
güvenlik, işlem maliyeti, düşük ayar, likidite gibi riskler bulunduğunu da
unutmamak gerekir.
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
ABD Doları’nın diğer para birimleri
1
karşısındaki değeri
2 Dünyadaki ekonomik büyüme hızı
3 Enflasyon oranları
4 Reel faiz hadleri
5 Merkez bankaları para politikaları
6 Merkez bankaları altın alış-satış işlemleri
7 Petrol ve diğer emtia fiyatları
Altın üreticilerinin hedging (korunma)
8
işlemleri
Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki
9
kısa ve uzun pozisyon miktarları
10 Spekülatif amaçlı işlemler
Altın arzında ve talebinde ağırlıkları yüksek
11
olan ülkelerin jeopolitik durumları
Altın madencilik şirketlerinin altın çıkarma
12
maliyetleri
Öncelikle mücevher talebi olmak üzere altına
13
olan talep
HAFTANIN VERİSİ: S&P CASE SHILLER KONUT FİYATLARI ENDEKSİ
Endeks Karl Case ve Robert Schiller tarafından geliştirilmiştir ve ABD’deki 20
metropoldeki konut fiyatlarını baz alarak hesaplamaktadır.
Ayrıca 10 metropol için de ayrı bir endeks de hesaplanmaktadır. S&P tarafından
açıklanır ve hesaplanırken 3 aylık hareketli ortalamalar da eklenmektedir.
2 ay öncesinin verisi her ayın son Salı günü saat 16.00’da açıklanır. Aynı saatte
yıllık endeks de açıklanır.
Endeksin hesaplanmasında 2000 yılı baz yıl olarak alınmaktadır.
Ayrıca bir önceki yılı baz alan hesaplamalar da yapılmaktadır.
Grafiğe Bakıldığında
 Endeks en yüksek değerini 2006 yılı Temmuz ayında görmüştür (206,52)
 Kriz ile beraber 2009 Mayıs (139,97) ayına kadar düşmüştür.
Endeksin beklentinin üzerinde gelmesi kriz sonrasında konut piyasası için artan
talebi gösterdiğinden Dolar’ın değer kazanmasına neden olabilecekken,
beklentiye nispeten olumsuz gelen veri sonrasında Dolar’ın değer kaybetmesi
beklenebilir.
21 - 25 Nisan 2014
Case Schiller Endeksine Katılan
Metropoller
No İsim
1 Los Angeles
2 San Diego
3 San Franscisco
4 Denver
5 Washington
6 Miami
7 Tampa-FL
8 Atlanta-GA
9 Chicago
10 Boston
11 Detroit-MI
12 Minneapolis
13 Charlotte-NC
14 Las Wegas
15 New York
16 Cleveland
17 Portland-OR
18 Dallas-TX
19 Seattle-WA
20 Phoenix
21 - 25 Nisan 2014
HAFTANIN GÖSTERGESİ: AROON İNDİKATÖRÜ
Tusher Chande tarafından geliştirilen bu indikatör trend analizi için kullanılmaktadır. Sıklıkla 14 periyotluk vadenin
kullanıldığı Aroon indikatörü Aroon Up ve Aroon Down olarak adlandırılan ve
0-100 arasında hareket eden iki
göstergeden oluşmaktadır. Yorumlama yapılırken bu iki göstergenin birbirlerine göre konumları ve değerleri analiz
edilmektedir. Aroon Up seçilen periyot boyunca fiyatlar yeni bir en yüksek değere ulaşırsa 100, ulaşamazsa 0
olacaktır. Aroon Down ise seçilen periyot boyunca fiyatlar yeni bir en düşük değere ulaşırsa 100, ulaşamazsa 0
olacaktır. Aroon Up göstergesi 100 seviyelerine ulaşıyorsa bu bize piyasanın boğa piyasası olduğunu
göstermektedir. Aroon Down 100 seviyesine ulaşıyorsa bu da bize ayı piyasasının güçlü olduğunu gösterir. Aroon
Up’ın 100 seviyelerine ulaştığı anda Aroon Down’ın 0-30 arasında olması boğa piyasasının gücünü teyit eder. Tam
tersi durumun söz konusu olması ise ayı piyasasının gücünü gösterecektir.
Aroon indikatörü kullanılırken, Aroon Up ve Aroon Down kesişmeleri de takip edilmektedir. Aroon Up
göstergesinin Aroon Down göstergesini yukarı yönlü kesmesi alıcıların güçlenmeye başladığını, Aroon Down
göstergesinin Aroon Up göstergesini yukarı yönlü kesmesi ise satıcıların güç kazanmaya başladığını göstermektedir.
Göstergelerin paralel hareketi ise piyasadaki sıkışmaya işaret eder.
Örnek grafikte Aroon indikatörünü yorumlarken kullanılan her üç yöntem de gösterilmiştir.
Download

haftalık eğitim bülteni