DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
2015 yılı Gelir Vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife
1-Ücret dışındaki gelirler
Oran
12.000 TL'ye kadar
% 15
29.000TL'nin 12.000TL'si için 1.800TL, fazlası
% 20
66.000TL'nin 29.000TL'si için 5.250TL, fazlası
% 27
66.000TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190TL, fazlası
% 35
2-Ücret gelirleri
12.000 TL'ye kadar
29.000TL'nin 12.000TL'si için 1.800TL, fazlası
106.000TL'nin 29.000TL'si için 5.250TL, fazlası
106.000TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990TL, fazlası
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
2014 yılı Gelir Vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife
1-Ücret dışındaki gelirler
Oran
11.000 TL'ye kadar
% 15
27.000TL'nin 11.000TL'si için 1.650TL, fazlası
% 20
60.000TL'nin 27.000TL'si için 4.850TL, fazlası
% 27
60.000TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760TL, fazlası
% 35
2-Ücret gelirleri
11.000 TL'ye kadar
27.000TL'nin 11.000TL'si için 1.650TL, fazlası
97.000TL'nin 27.000TL'si için 4.850TL, fazlası
97.000TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750TL, fazlası
Kurumlar Vergisi Oranı
Yıl
2015 Yılı için
2014 Yılı için
Geçici Vergi Oranları
Yıl
2015 Yılı için
2014 Yılı için
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
Oran
% 20
% 20
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
% 20
% 20
Gelir Vergisi Mükellefleri
% 15
% 15
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan istisna
Yıl
İstisna Tutarı
2015 Yılı için
3.600,00
2014 Yılı için
3.300,00
2013 Yılı için
3.200,00
İstisnalar, indirimler ve hadler
1- Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2015
yılı için 29.000,00TL.’dir.
2- Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı
gelirlerine uygulanmak üzere 1.500,00TL.
DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
3- Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan Perakende satış ve ödeme kaydedici
cihaz fişlerinin düzenleme sınırı, diğer bir ifade ile fatura kullanma mecburiyeti 01.01.2015
tarihinden itibaren 880,00TL.
4- Vergi Usul Kanununun 313 nci maddesinde yer alan Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 01.01.2015 tarihinden itibaren 880,00TL.
5- Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına
ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600,00TL.
6- Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı,
2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000,00 TL.
7- Yurtiçi harcırah gündeliklerine ilişkin istisna tutarı (01.01.2015-31.12.2015 dönemi)
Seyahate gidenin Brüt aylığı (TL.)
Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı (TL.)
1.275,72 ve daha aşağı
32,00
1.275,73 – 1.537,90
33,00
1.537,91 – 1.753,49
37,50
1.753,50 – 1.922,89
40,00
1.922,90 – 1.936,75
43,00
1.936,76 ve yukarısı
51,50
8- Çalışanlara yemek yardımı istisnası tutarı (GVK.23/8) (01.01.2015-31.12.2015)
Yıl
İstisna Tutarı
2015 Yılı için
13,00TL.
2014 Yılı için
12,00TL.
2013 Yılı için
12.00TL.
9- Çocuk yardımında istisna (01.01.2015-31.12.2015 dönemi)
Yaş grubu
İstisna Tutarı
00 – 06 yaş grubu için
39,65TL.
Diğer çocuklar için
19,83TL.
10- Engellilik İndirimi Tutarları (01.01.2015-31.12.2015)
Birinci Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %80'ni kaybedenler) 880,00TL./ay
İkinci Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %60'nı kaybedenler)
440,00TL./ay
Üçüncü Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %40'nı kaybedenler) 200,00TL./ay
Download

Vergi oranları hadler ve istisnalar 2015