Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
A4 Antetli kağıt 21x29,7 cm
Pantone 5815 C
KARANKO | Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
[email protected]
Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Kartvizit 8x5cm ve Diplomat zarf 10,5x24 cm
Pantone 5815 C
Onur Meral
KARANKO | Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
[email protected]
KARANKO | Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
[email protected]
Turizm-Taımacılık ve Kumanyacılık
Dı Tic. Ltd. ti.
Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
A4 zarf 21x29,7 cm önyüz
Pantone 5815 C
KARANKO | Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
[email protected]
Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
A4 zarf 21x29,7 cm arkayüz
Pantone 5815 C
Turizm-Taımacılık ve Kumanyacılık
Dı Tic. Ltd. ti.
Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
A4 Fatura
Pantone 5815 C
Turizm-Taımacılık ve
Kumanyacılık
Dı Tic. Ltd. ti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
ili V.D: 519 005 4823
‹rsaliyeli fatura
Sayın
Ref No
:
Tarih
:
İrsaliye Tarihi
:
İrsaliye No
:
‹l Kodu 34
FATURA
Seri B Sıra No
678201
Müteri V.D. ve No:
Açıklama
yalnız
Birim Fiyat
Tutar
toplam
kdv %
genel toplam
bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde
ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz, 8 gün içinde
‹tiraz edilmedi¤i takdirde kabul edilmi sayılır.
teslim eden
teslim alan
Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları
A4 Fatura
Pantone 5815 C
Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat: 11 No: 1351
34384 Okmeydanı, ili ‹stanbul / Türkiye
T +90 212 221 59 40-41 F +90 212 210 06 94
ili V.D: 519 005 4823
Turizm-Taımacılık ve
Kumanyacılık
Dı Tic. Ltd. ti.
‹rsaliyeli fatura
Sayın
Ref No
:
Tarih
:
İrsaliye Tarihi
:
İrsaliye No
:
‹l Kodu 34
FATURA
Seri B Sıra No
678201
Müteri V.D. ve No:
Açıklama
yalnız
Birim Fiyat
Tutar
toplam
kdv %
genel toplam
bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde
ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz, 8 gün içinde
‹tiraz edilmedi¤i takdirde kabul edilmi sayılır.
teslim eden
teslim alan
Download

Angelos Kurumsal Kimlik Çalışmaları