RMT-01
RADYOAKTİF MADDE YÜKLEME BELGESİ
Alıcı
Fatura /Sevk İrsaliyesi No
Düzenleme Tarihi
Taşıyıcı
City Logistics & Courier Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.
Orta Mah. Atayolu Caddesi Ortim İş Merkezi
A Blok No: 1-2-3
34959 Tuzla / İstanbul - TÜRKİYE
Tlf: +90 (216) 304 01 01 - 444 CITY (2489)
Gönderen
Sürücü
Acil Durumlar İçin (24 Saat)
Ferit YAZGAN +90 533 351 48 06
Caner DURU +90 533 430 31 56
TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ
Sıra
No
Yükün Adı
Sınıfı
Alt Sınıfı
UN Numarası
Miktar
Etiket
1
2
3
4
5
Paketlerin toplam TI değeri (izin verilen toplam TI değeri: 50)
Bu belge söz konusu tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yasal düzenlemeler uyarınca paketlendiğini,
etiketlendiğini, sınıflandırıldığını ve taşındığını tasdik etmektedir.
Özel Koşullar:
ARAÇ RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ
NOT: Paketlere 1 metre mesafeden ölçüm yapıldıktan sonra yüklemeye başlanmalıdır. (Sınır 10
mR/saat)
Ölçüm yapılan cihaz kodu
1. Ölçüm
2. Ölçüm
3. Ölçüm
NEB.211 SN 2322
NEB.211 SN 2323
Araçtan 2 m uzağındaki doz hızı (izin verilen 10 mR/saat)
Aracın yüzeyindeki doz hızı (izin verilen 200 mR/saat)
Şoför mahalindeki doz hızı (izin verilen 2 mR/saat)
Alıcı
Gönderen
(Ad-soyad / İmza)
(Ad-soyad / İmza)
……/……/…………
RMT-01 Rev.01 Tarih: 03.03.2014
Ürün tam ve eksiksiz olarak teslim
alınmıştır.
……/……/…………
Download

rmt-01 radyoaktif madde yükleme belgesi