Eragon
Vydejte se na cestu zachránit Alagaësii,
najít draÿí vejce, rozpoznat dobro od zla,
poznávat taje pőírody, spolupracovat s elfy,
trpaslíky a Vardeny, cviÿit se v boji,
kouzlit ve starověkém jazyce,
ale pő
a stát se draÿím jezdcem.
Sé onr sverdar sitja hvass!
Kdy:
!
- "
!#
$$
Kde:
%
&
'()
! - *+&,+#.
/&#
(www.azimut8.eu)
Cena:
" $)-! nebo 01)- !
!2
!"
Ubytování: &&3 2
4$
.56)
7&)
2
#+
,
3
8&9
'
7+:9
1;
&9
+&<=
+<=
5+==
,+:2
7
&8>
'
)
/+#
[email protected])
B
-=+>
C#2+8
#$
-line: www.cckpraha1.cz/planovane-akce/letni-tabor-
%
více na http://ckmamutitlapa.webnode.cz/ - Z&'!
!
$*
D
,+:
&9
30. 6. – 14. 7. 2012 & ASGARD (www.azimut8.eu)
*=3
,7=
&9> ................................................................
*+*.......................
,*****************************************************************************************
#59 ......................
;
'!<******************************************=-!…................................................................
>
?
ANO @=
…………………………..............................................….
*=3
,7=
#> .............................................................. ;
' ........................….
*=3
,7= =2> ........................................................... ;
' ........................….
B
' **************************************************************************.......
D!
+&&!
!
******************************************.....
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
D
**********************************************************************************************...
EF
+#
ANO
@=
G!
!! +******************************************************....................
5!
-!!F
&H
& $
H&&*
..................................................................
+<
&
@
+$
#
<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'-&=2
1) #$
<
!'!*I
!+
*
2) #$
$
J
H+-
a) FLM$
!B+JMMb) 59-RM$
!-
SMT
&
" 29-JV$
!-
RMT
&
d) 14-R$
!-
VMT
&
e) 2 dny $
em$
-
JMMT
&
3) #$
$
F<<F
&$!
!
+
"
H+
-
SMM-B+*;
+
!$
RM<$
+
!
&
<<*
8&
&
.++
&9
H!+
#
#+
>!&$!
&
................................................................................................................................................
Datum narození.....................................................................................................................
A
& .........................................................................................................
6
& H+
$
a) .+3 *)
b) .+3 *)
" .+3
&=2 *)
!
!" ……...........................................................................................................
#
JS!<
! <&
!<*
A6 #
!F
a)
b)
"
d)
e)
!
!+! ANO – @=
!%"………………………………....................................
!+%"***************************************
&..................................................................................................
F&%" …….. ................................................
!
!
&$
*I$
Y"@
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#+
#+["
!F
\]]*S+*SM%J^LL5*
&+
$
<
$
!JV<
&
*@
!&
!&$
$*&$!&$
!!&
!"
&
*#
&$
$*&$&$
!!&
!"
$
F
!*
>!&$!
&*****************************************************************E ………….........................
_$
................................
.......................................
&
Po
&+
*************************************************
$F
f+
g"
Download

Eragon.pdf