DOKÜMAN NO: YÖN.PL.16
YAYIN TARİHİ: 08.05.2014
REVİZYON TARİHİ: --REVİZYON NO: 00
SAYFA NO: 1/3
2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
DEĞERLENDİRİLECEK
HİZMET STANDARTLARI
DEĞERLENDİRİCİLER
Yönetim Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Hasta Bakım Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Enfeksiyonların
Kontrolü ve Önlenmesi
Osman ARPAZ
Nazan AKBULUT
Tesis Yönetimi
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Acil Durum ve
Afet Yönetimi
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Bilgi Yönetimi
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Stok Yönetimi Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
HEDEFLENEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
1.değerlendirme
06 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
01 ARALIK 2014
1.değerlendirme
06 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
01 ARALIK 2014
1.değerlendirme
06 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
01 ARALIK 2014
1.değerlendirme
30 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
15 ARALIK 2014
1.değerlendirme
23 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
08 ARALIK 2014
1.değerlendirme
30 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
15 ARALIK 2014
1.değerlendirme
26 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
11 ARALIK 2014
GERÇEKLEŞEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
DEĞ.
PUANI
HEDEF
PUAN
BÖLÜM
PUAN
BİRİM SORUMLULARI
810
950
Özgür BİGE
60
65
Nazan AKBULUT
90
105
Ayça ÜÇGÜL
Selime İNCEKARA
Gülçe YÜCETÜRK
120
140
Gülsüm AKTAŞ
Mehmet TOPALI
75
85
Yunus MEMİŞ
120
140
Ayhan ÖZTÜRK
50
55
Musap Cihan KIRDUDU
DOKÜMAN NO: YÖN.PL.16
YAYIN TARİHİ: 08.05.2014
REVİZYON TARİHİ: --REVİZYON NO: 00
SAYFA NO: 2/3
2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
DEĞERLENDİRİLECEK
HİZMET STANDARTLARI
Atık Yönetimi Hizmetleri
DEĞERLENDİRİCİLER
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Poliklinik Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Acil Sağlık Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Görüntüleme Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Endoskopi Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Klinikler
Ameliyathane ve
Sterilizasyon Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
HEDEFLENEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
1.değerlendirme
27 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
12 ARALIK 2014
1.değerlendirme
27 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
12 ARALIK 2014
1.değerlendirme
23 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
08 ARALIK 2014
1.değerlendirme
16 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
02 ARALIK 2014
1.değerlendirme
16 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
02 ARALIK 2014
1.değerlendirme
23 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
08 ARALIK 2014
1.değerlendirme
HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
ARALIK 2014
1.değerlendirme
HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
ARALIK 2014
GERÇEKLEŞEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
DEĞ.
PUANI
HEDEF
PUAN
BÖLÜM
PUAN
BİRİM SORUMLULARI
45
50
Nazan AKBULUT
Bülent İŞBİR
205
240
Özcan GÖKDEMİR
Nilgün GÜNEŞ
325
380
Ömer VAROL
Gülşah BEKTAŞ
220
255
Nezih OKUR
Tuğba DEMİR
190
220
Belma KIYMAZASLAN
Yıldız KOÇAK
200
225
Mutlu ZEREN
Gülşah BEKTAŞ
420
490
Nazan AKBULUT
Sonnur BİBER
Sevil TOKMAK
300-145
340-170
Meral UMURGAN
DOKÜMAN NO: YÖN.PL.16
YAYIN TARİHİ: 08.05.2014
REVİZYON TARİHİ: --REVİZYON NO: 00
SAYFA NO: 3/3
2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
DEĞERLENDİRİLECEK
HİZMET STANDARTLARI
Yoğun Bakım Hizmetleri
DEĞERLENDİRİCİLER
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Eczane Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Transfüzyon Tıbbi
Hizmetler
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Doğum Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Hasta Dosyası ve Arşiv
Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
Morg Hizmetleri
Osman ARPAZ
Selime İNCEKARA
Nazan AKBULUT
HEDEFLENEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
1.değerlendirme
24 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
ARALIK 2014
1.değerlendirme
HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
ARALIK 2014
1.değerlendirme
HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
ARALIK 2014
1.değerlendirme
16 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
02 ARALIK 2014
1.değerlendirme
17 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
03 ARALIK 2014
1.değerlendirme
30 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
15 ARALIK 2014
1.değerlendirme
23 HAZİRAN 2014
2.değerlendirme
08 ARALIK 2014
GERÇEKLEŞEN
DEĞERLENDİRME
TARİH/SÜRESİ
DEĞ.
PUANI
HEDEF
PUAN
BÖLÜM
PUAN
BİRİM SORUMLULARI
480
510
Osman ARPAZ
Seval ASLAN
420
460
Nursel ÜNSAL
Gülçe YÜCETÜRK
170
200
Tolga SELVİ
145
165
Nezih OKUR
Burcu ÇALIK
280
325
Selda AKAL
Sevil TOKMAK
60
65
Simge ERCAN
Havva KILIÇ
80
90
Selma ELİTAŞ
Download

öz değerlendirme planı