Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
1 Photoshop’ta Cam Görünümlü İkon Yapma
Web sitelerinde diğer önemli görsel öğeler ve ikonlardır. Bu dersimizde de photoshop’ta ikonların
nasıl yapıldığını göreceğiz.
1. 300 x 300 px ölçülerinde bir dosya oluşturulup arka plan rengi belirlenir ve Elips aracı ile bir
daire çizilir.
2. Daireye aşağıdaki stiller uygulanır.
Degrade Kaplama stilinin özellikleri aşağıdaki resimde görülmektedir.
Kontur
1
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
3. Stiller uygulandıktan sonra dairenin içine daha küçük bir daire çizilir. Bunun için
4. Daire katmanının üzerine yeni bir katman eklenir.
5. Bu yeni katman aktif iken Ctrl tuşu basılı tutularak katmanlar panelinde Mouse ile önceki
katmanda bulunan dairenin üzerine tıklanır ve en üstteki katmanda bir seçim alanı
oluşturulmuş olur.
6. Menüden Seç Değiştir  Daralt seçilir.
7. Seçimi Daralt diyalog penceresinde seçim 16px daraltılır.
8. Seçim aktif iken boya kutusu ile seçili alan boyanır.
9. İçteki daireye İç Işıma ve Kontur stilleri aşağıdaki gibi uygulanır.
2
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
İmajın yeni hali aşağıdaki gibi olur.
3
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
10. 3. adımdan sonraki adımlar uygulanarak yeni bir katman daha eklenir ve imajın yeni hali
aşağıdaki gibi olur.
11. En üstteki daireye en alttaki dairenin stilleri uygulanır.
12. İmajın ortasına bir har veya logo eklenir ve bu harfe Degrade Kaplama stili uygulanır.
13. Şimdi ikona cam görünümü verelim. Bunun için en üste yeni bir katman eklenir ve bu
katmana Oval Seçim Aracı bir seçim uygulanır.
4
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
14. Bu seçilmiş alan Boya Kovası ile beyaza boyanır
15. En son olarak en üstteki katmanın Opaklık derecesi 25% e ayarlanır.
16. Ctrl+D ile seçim kaldırılır.
5
Download

Örnek 2