ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Mail
: S. Burcu Özgülük
2. Doğum Tarihi
: 04.07.1983
3. Unvanı
:
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
: [email protected]
Alan
Okul öncesi öğretmenliği ve
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Çift Anadal
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Üniversite
Yıl
Boğaziçi Üniversitesi
2001-2006
ODTÜ
2006-2009
ODTÜ
2009- tez
aşaması
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Özgülük, S. B., Erdur- Baker, Ö., & Bugay, A. (2012). Turkish version of Children’s Response
Styles Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment,28(2),154-160.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Özgülük, S.B., Erdur- Baker, Ö. ve Danışık, N.D. (2008). Relationship of Adolescents’
Somatic Symptoms to Rumination and Anger Expression Styles. International Conference on
Educational Sciences, 23rd- 25th, June, North Cyprus.
Akcinar, B. ve Özgülük, S. B. (2008). Needs Assessment of Outdoor Play Area as a Part
of Preschool Education Curriculum. International Conference on Educational Sciences, 23rd25th, June, North Cyprus.
Özgülük, S. B. (2009). Testing the Response Styles Theory in Turkey: Contribution of
Response Styles to Depressive Symptoms. European Conference on Educational Research, 25th30th, September, Vienna.
Özgülük, S. B. & Erdur- Baker, Ö. (2010). Gender and grade differences in children’s
alternative solutions to interpersonal conflict situations. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 5, 511- 514.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Erdur- Baker, Ö., Özgülük, S B., Turan, N. ve Danışık, N.D. (2009). Ergenlerde görülen
psikolojik belirtilerin yordayıcıları olarak ruminasyon ve öfke/ öfke ifade tazrları. Türk
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 43- 53.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Özgülük, S.B., Numan, T. ve Danışık, N.D. (2007). Ruminasyon ve öfke/öfke ifade
tarzları ile psikolojik belirtiler. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17- 19
Ekim, Çeşme.
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
Özgülük, S.B. (2009). Testing Response Styles Theory in Turkey: The relationship of
response styles and problem solving to depressive symptoms of preadolescents. Unpublished
master’s thesis, Middle East Technical University, Turkey. (ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2010, En İyi Tez Ödülü)
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

EK - 4A - MEF Üniversitesi