ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Bengi BİRGİLİ
İletişim Bilgileri
Adres
: MEF Üniversitesi (Geçici Kampüs)
Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi Leylak Sokak 34340
Ulus - Beşiktaş / İstanbul
Mail
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 10.10.1988
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği
Eğitim Bilimleri-Eğitim
Programları ve Öğretim
Lisans
Yüksek Lisans
Üniversite
Yıl
Boğaziçi Üniversitesi
2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2014
Doktora
5. Akademik Unvanlar
Görev
Araştırma
Görevlisi
Görev Yeri
Yıl
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Bölümü
Eylül 2014 -
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
BİRGİLİ, B. & Çalık, B. (2013). Gifted children’s educations and a glance to Turkey. Journal of
Gifted Education Research, 1(2), 67-77. [ISSN: 2147-7248]
Çalık, B. & BİRGİLİ, B. (2013). Multiple intelligence theory for gifted education: Criticisms and
Implications. Journal for the Education of Young Scientist and Giftedness (JEYSG), 1(2), 1-12. [ISSN:
2147-9518]
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
BİRGİLİ, B. & Çalık, B. (2012). Future of Education at 21. Century: A Literature Review about
Giftedness and Gifted Children. I. International Symposium on Sociology of Education, 10-11 May
2012, Ankara University, Ankara.
BİRGİLİ, B. & Kızıltepe, Z. (2014). Öğretmenlerin Gözünden Okul İkliminin Öğrenme Boyutuna Bir
Bakış: İşbirlikli Öğretim Yöntemi. VI. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6 Haziran, 2014,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
BİRGİLİ, B. (2011). İlköğretim 7. Sınıf matematik dersi istatistik konusunda portfolyo hazırlatmanın
öğrenci başarısına etkisi. 10. Matematik Sempozyumu. 21-23 Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul.
Çalık, B. & BİRGİLİ, B. (2012). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının çeşitli
değişkenler bakımından incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: 21. Yüzyılda Okuryazarlık
ve Geleceği. 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
BİRGİLİ, B. (2013). İlerlemecilik ve Yeniden Yapılandırmacılık: Öğretmen Eğitimine Yansımaları. 1.
Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu. 21-22 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Savaş, B. & BİRGİLİ, B. (2014). Fen ve Teknoloji Dersine Atasözleri Entegrasyonu. 11. Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı. 3 Mayıs 2014, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
Araştırma Çalışanı: Boğaziçi Üniversitesi “Erken Okuma ve Disleksi [ Early Literacy and Dyslexia]” BAP
Projesi, Yürütücüler: Asist. Prof. Dr. Nalan BABÜR, İlköğretim Bölümü ve Assoc. Prof. Dr. Günizi
KARTAL, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 2009-2012.
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
ODTÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Ders Performans Ödülü (GPA: 4.00/4.00), Haziran
2014, Ankara.
www.bilimsenligi.com web sitesi ikincilik ödülü, Bilişim 2012, 29. Ulusal Enformatik Kongresi, 21-23
Kasım 2012, Ankara.
Boğaziçi Üniversitesi, 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Onur Belgesi ile Mezuniyet (GPA: 3.13/4.00),
Haziran 2011, İstanbul.
Türk Folklor Kurumu 38. Dönem Kızlar Dönem İkincilik Kupası, Haziran 2006, İstanbul.
MonAmi “Çocuk ve Çevre” Konulu Resim Yarışması Başarı Ödülü, 2002, İstanbul.
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl