ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
4. Öğrenim Durumu
:Aşkım Nurdan TÜMBEK TEKEOĞLU
: 01.09.1964
:Yrd.Doç.Dr.
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Sosyoloji
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü-Tezsiz
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü-Tezli
Yıl
1988
2005
2009
5. Akademik Unvanlar
Okan Üniversitesi-Yardımcı Doçent
İstanbul Aydın Üniversitesi –Yardımcı Doçent
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
Doktora tez:
T.C Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Bilim Dalı Doktora Tezi Konusu:
Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri ile İnanç Turizmini Geliştirerek Yabancı Yatırımın Çekilmesi ve
Antakya Örneği, 2009
Tez Danışmanı: Prof. Dr.Zafer Kesebir
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Konferans:
“BCN Meeting PR #3, Barcelona PR International Conference” İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr.Serra
Görpe ile katılım.
“The women entrepreneurs association of Turkey (KAGIDER): An analysis of how to benefit from
marketing and communications"
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ Cilt
10, Sayı: 39/2013 sayısında
“Bütünleşik Pazarlama İletişimi İle Kadın Girişimciliği Ve Kagider’in İncelenmesi”
T.C.MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ
Say:34 Yıl:17 Cilt:9 Temmuz 2010
Makalenin ismi: Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri ile Turizmin ve Yabancı Yatırımın İlişkilendirilmesi
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
İmkansız Periler- 2009
Dünya Gazetesi Köşe Yazıları- 2011-2012
Gözlem Gazetesi Köşe Yazıları-2012-halen
Retail Türkiye Köşe Yazıları-2011-halen
8.Projeler
9.İdari Görevler
HOCHTİEF DANIŞMAN-
Haziran 2013-halen
OKAN ÜNİVERSİTESİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
Ekim 2012-Ekim 2013
İFAKAT BELGESELİ VE ÖYLE SEVDİM Kİ SENİ İSİMLİ UZUN METRAJLI SİNEMA
FİLMLERİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ OLDUĞU MEDYA TON YAPIMCILIK ŞİRKETİ İLE
YAPIMCILIĞI 2009-2013
AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN DANIŞMANI Ekim 2010-Ekim 2012
GÖZLEM GAZETESİNDE VE RETAİL TÜRKİYE DERGİSİ’NDE KÖŞE YAZARI Ekim 2010devam ediyor
FOREVERCLEAN, RWE,TİSVA, CPS FİRMALARINA STRATEJİK İLETİŞİM VE İŞ
GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI 2011-2013
METRO GROUP TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
Ocak 2002-Ocak 2011
THE RİTZ CARLTON HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ Ocak 2000-Ocak 2002
SİEMENS HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1997-2000
BAYRAKTAR HOLDİNG HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1996-1997
GARANTİ BANKASI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA YÖNETMENİ 1993-1996
EGEBANK REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1991-1993
ASİL NADİR MEDYA KURULUŞLARI (TURQUOİSE, GÜNEŞ GAZETESİ,GELİŞİM
YAYINLARI) 1989-1991
GALLERİA-MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ 1988-1989
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Ericek Köyü Rehabilitasyon Projesi ile en iyi sosyal sorumluluk
ödülü, Siemens 150 yıl PR Ödülü, AMPD Ericek Köyü Rehabilitasyon Projesi ile en iyi sosyal
sorumluluk projesi ödülü
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2010-2013
(Aydın Üni.)
2013-2014 (Okan
Üni.)
2013-2014
(Beykent
Üniversitesi)
Dönem
Dersin Adı
*İletişim Reklam ve Satış Yönetimi
*Perakendecilik Yönetimi
Tüketici Davranışları, İmaj
Yönetimi,İtibar Yönetimi, Halkla
İlişkiler ve Lobicilik, Marketing
Management, İnternational
Marketing
Müşteri İlişkileri Yönetimi
* Yönetim ve Organizasyon
* Yönetim Organizasyon
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Download

Yrd.Doç.Dr.A. Nurdan TÜMBEK TEKEOĞLU