ÖZEL MEF LİSESİ
“2. YABANCI DİLLER YARIŞMASI”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM/KURULUŞ
ÖZEL MEF LİSESİ
YARIŞMANIN KONUSU
Kültürler Arası Dostluk
YARIŞMANIN TEMEL
AMACI
Öğrencilerin farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, bilgilerini kullanarak
duygu ve düşüncelerini öğrendikleri 2.Yabancı Dilde ifade etmelerini, farklı
bakış açıları geliştirerek yaratıclıklarını arttırmalarını sağlamak.
YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin öğrendikleri 2.Yabancı Dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca)
kullanarak mektup yazmalarını sağlamak. Öğrencilerin öğrendikleri 2.Yabancı
Dili kullanarak kültürler arası dostluk temalı slogan yazmalarını ve bu slogana
uygun afiş tasarımı yapmalarını sağlamak.
YARIŞMANIN DAYANAĞI
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği Madde 22 gereğince
TÜRÜ
Mektup yazma ve afiş tasarımı.
HEDEF KİTLE
İstanbuldaki 2.Yabancı Dil (Almanca-Fransızca-İspanyolca) eğitimi veren
resmî-özel ortaokulların 6-7-8.sınıf ile liselerin 9-10-11.sınıf öğrencileri
a) Eserlerin Teslim Tarihi:
21 Şubat 2014 Cuma
b) Ön Seçici Kurulun (Ön Jürinin)
Değerlendirmesi:
23 Şubat – 07 Mart
d) Seçici Kurulun (Jürinin) Dereceye Giren
Eserleri Belirlemesi:
28 Mart 2014 Cuma
e) Ödül Töreni:
8 Nisan 2014 Salı
14.00-16.00
YARIŞMA TAKVİMİ
KATILIM ŞARTLARI
İstanbuldaki 2.Yabancı Dil (Almanca-Fransızca-İspanyolca) eğitimi veren
resmî-özel ortaokulların 6-7-8.sınıf ile liselerin 9-10-11.sınıflarında öğrenci
olmak.
YARIŞMA ŞARTLARI
Yarışma lise ve ortaokul düzeyinde iki farklı kategoride ve Almanca, Fransızca,
İspanyolca olarak 3 ayrı alt başlıkta gerçekleştirilecektir.
 Lise kategorisinde yarışmacı, öğrendiği 2.Yabancı Dilde (Almanca,
Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde) “bir arkadaşına, hayali ya da
gerçek olarak Almanya, Fransa veya İspanya gezisiyle ilgili gözlemlerini,
duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup” yazacaktır. Mektup 500 kelimeyi
geçmemelidir.
 Yarışmaya katılacak olan mektuplar, A4 sayfasına, Times New Roman yazı
karakteri ve 12 punto kullanılarak yazılmalıdır.
 Yarışmaya katılanlar, mektuplarını ve ad-soyad, doğum tarihi, okul-sınıf,
telefon bilgileri ile, danışman öğretmenin ad-soyad-telefon numarası ve e mail
adreslerini içeren bilgileri en geç 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar [email protected] adresine mail yolu ile göndermelidir.
 Ortaokul kategorisinde yarışmacı, “Kültürler arası Dostluk” temalı bir afiş
çalışması gerçekleştirecek ve öğrendiği 2.Yabancı Dilde (Almanca, Fransızca
ve İspanyolca dillerinden birinde) hazırlamış olduğu afişe uygun bir slogan
yazacaktır. Afiş çalışmaları A3 formatında gerçekleştirilecek, slogan afiş
üzerinde okunaklı bir şekilde yer alacaktır.
 Yarışmaya katılacak olan afişler istenilen her teknikle hazırlanabilir. (çizim,
kolaj, grafik-tasarım vb.)
 Yarışmaya katılan her afişin arkasına öğrencinin; adı-soyadı, doğum tarihi,
okulu-sınıfı, telefonu ve yarışmaya katılınan kategori bilgileri, ile, danışman
öğretmenin adı-soyadı-telefon numarası ve e mail adresini içeren bilgi kartı
mutlaka yapıştırılmalıdır.
 Yarışma afişleri, Yurtiçi Kargo aracılığıyla "ÖZEL MEF LİSESİ PROJE
GÖNDERİLERİ" kodu belirtilerek şartnamede belirtilen adrese ücretsiz
olarak gönderilebilecektir.
 Yarışmayla ilgili değerlendirme Almanca lise-ortaokul kategorisi, Fransızca
lise-ortaokul kategorisi, İspanyolca lise-ortaokul kategorisi olmak üzere
birbirinden ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
 Okullar yarışmaya her dilde, her kategoriden en fazla 5 eserle katılabilirler.
 Birden fazla kişi tarafından hazırlanmış mektup ve afişler, yarışmaya
katılamaz. Yarışmaya gönderilen mektup ve afişler ön eleme jürisi tarafından
incelenecek ve ön eleme sonuçları www.mef.k12.tr adresinden ilan
edilecektir.
 Ön elemeyi geçen mektup ve afişler; Alman Kültür merkezi, İspanyol Kültür
Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi tarafından görevlendirilen, alanlarında
yetkin kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 Ödüller birden çok mektup ve afiş arasında paylaştırılamaz.
 Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi adli ve idari
yargı yoluna müracaat haklarından vazgeçmiştir.
 Yarışmaya gönderilen tüm mektup ve afişler ödül töreni sırasında
sergilenecektir.
 Katılımcılar, şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel MEF Lisesi Okulları
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: 0212 287 69 00 / 10 hat
e-mail: [email protected]
Özel MEF Lisesi
Yasemin YILDIRIM ŞAHİN (2. Yabancı Diller Bölüm Başkanı)
AFİŞLERİN
ULAŞTIRILACAĞI ADRES
SEÇİCİ KURUL
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL
Yarışma afişleri, Yurtiçi Kargo aracılığıyla "ÖZEL MEF LİSESİ PROJE
GÖNDERİLERİ" kodu belirtilerek şartnamede belirtilen adrese ücretsiz olarak
gönderilebilecektir.
Jüri,
 Almanca lise-ortaokul kategorisi için; Alman Kültür Merkezi yetkilileri
 Fransızca lise-ortaokul kategorsi için Fransız Kültür Merkezi yetkilileri
 İspanyolca lise-ortaokul kategorisi için İspanyol Kültür Merkezi
yekililerinden oluşacaktır.
Fransızca lise kategorisinde:
 Birinci seçilen mektup Fransız Kültür merkezinde 1 aylık ücretsiz dil kursu ile
ödüllendirilir.
 İkinci seçilen mektup Fransız Kültür merkezinden 1 yıllık ücretsiz
bibliotheque ve mediatheque kullanımı ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen mektup fransızca kitap seti ile ödüllendirilir.
Fransızca ortaokul kategorisinde:
 Birinci seçilen afiş Fransız Kültür merkezinden 1 yıllık ücretsiz bibliotheque
ve mediatheque kullanımı ve fransızca kitap seti ile ödüllendirilir.
 İkinci seçilen afiş Fransız Kültür merkezinden 1 yıllık ücretsiz bibliotheque
kullanımı ve kitap seti ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen afiş fransızca kitap seti ile ödüllendirilir.
ÖDÜLLER
İspanyolca lise kategorisinde;
 Birinci seçilen mektup İspanyol Kültür merkezinde 1 aylık ücretsiz dil kursu
ile ödüllendirilir.
 İkinci seçilen mektup İspanyolca kitap ve DVD seti ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen mektup ispanyolca kitap seti ile ödüllendirilir.
İspanyolca ortaokul kategorisinde;
 Birinci seçilen afiş İspanyolca oyun ve ispanyolca kitap seti ile ödüllendirilir.
 İkinci seçilen afiş ispanyolca kitap ve DVD seti ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen afiş ispanyolca kitap seti ile ödüllendirilir.
Almanca lise kategorisinde:
 Birinci seçilen mektup Almanca DVD, Kitap ve Dergi seti ile ödüllendirilir.
 İkinci seçilen mektup Almanca Kitap ve DVD seti ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen mektup Almanca Kitap Seti ile ödüllendirilir.
Almanca ortaokul kategorisinde:
 Birinci seçilen afiş Almanca oyun ve kitap seti ile ödüllendirilir.
 İkinci seçilen afiş Almanca DVD ve kitap seti ile ödüllendirilir.
 Üçüncü seçilen afiş Almanca kitap seti ile ödüllendirilir.
 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım
hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen Özel MEF Lisesine ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya
kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.
Download

Yarışma Şartnamesi için tıklayınız!