ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
: Ümmügülsüm Korkmaz
:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Meşelik Kampüsü
:02222393750
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:1985
3. Unvanı
:Dr.
4. Öğrenim Durumu
:Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Programları ve
Öğretim
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Psikolojisi
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Graduate Assisstant, Non-Teaching
Dr.
Üniversite
Sakarya Üniversitesi
Yıl
2006
Sakarya Üniversitesi
2008
Texas A&M Üniversitesi
Texas A&M Üniversitesi
2010
2014
Görev Yeri
Texas A&M Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yıl
2010-2013
2014-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Kilinc, E. & Korkmaz, U. (2013). From Traditional Citizenship to Global Citizenship: Turkish Graduate
Students’ Opinion about the Concept of Citizenship. San Francisco, CA: AERA (The American
Educational Research Association).
Kilinc, E. & Korkmaz, U. (2012). Turkish Graduate Students’ Perception of Global Citizenship. Orlando,
FL: ISSS (The International Society for the Social Studies).
Kilinc, E. & Korkmaz, U. (2012). Turkish Graduate Students’ Understanding of the Citizenship Concept: A
Qualitative Study [Abstract]. New Orleans, LA: SERA (Southwest Educational Research
Association).
Kilinc, E., Evans, R., & Korkmaz, U. (2012). Aligning Facebook and Twitter with Social Studies
Curriculum. San Antonio, TX: SITE (International Society for Information Technology & Teacher
Education).
Korkmaz, U. (2012). Test Construction [Abstract]. New Orleans, LA: SERA (Southwest Educational
Research Association).
Korkmaz, U. & Oner, A.T. (2012). Technology Teachers Involvement and Need of Professional
Development: Korea and Austria. San Antonio, TX: SITE (International Society for Information
Technology & Teacher Education).
Korkmaz, U. (2011). Trustworthiness in Qualitative Research [Abstract]. Austin, TX: SERA (Southwest
Educational Research Association).
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Kilinc, E. & Korkmaz, U. (2014, in press). Turkish Students' Conceptualizations of Global Citizenship. M.
Merryfield, T. Augustine, & J. Harshman (Volume Eds.), Research in Global Citizenship
Education. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
2013- AERA (The American Educational Research Association)
11.Ödüller
2012 – 24. International Society for Information Technology & Teacher Education (SITE) 2012
Outstanding Poster Award (Seçkin Poster Ödülü)
2012 - Graduate Student Research and Presentation Grant (Lisansüstü Öğrencileri için Araştırma ve Sunum
Ödülü) (Texas A&M University Association of Former Students and the Office of Graduate Studies
tarafından) – $300
2010 - Texas A&M University EPSY (Educational Psychology) Bursu - $1000
2007-2014 – MEB tarafından yüksek lisans ve doktora bursu (ABD´de)
2006-2007 – TUBITAK tarafından yüksek lisans bursu
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Haftalık Saati
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
2014
Güz
Rehberlik
3
-
321
2014
Güz
Aile İçi İletişim
3
-
60
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

Araş.Gör.Dr.Ümmügülsüm Korkmaz - Eğitim Fakültesi