2014-2015 GÜZ
END5553 Üretim Planlama ve Yönetimi
Kredisi
: 3-0-0
Öğretim Üyesi
: Yrd.Doç.Dr. Betül YAĞMAHAN
Ofis
: Y314
Tel
: (224) 294 20 88
E-mail
: [email protected]
Görüşme Saati
: Çarşamba, 16:15-17:15
Dersin web Sayfası
: http://www20.uludag.edu.tr/~betul/Dersler.html
Dersin Amacı
: Öğrencilere mal ve/veya hizmet üretmek amacıyla kurulan sistemlerde talep
edilen ürünlerin en ekonomik şekilde karşılanmasına yönelik kararların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi
için modellerin kurulması, çözülmesi ve uygulamasının öğretilmesi. Bu amaçla üretim planlama, üretim
çizelgeleme, stok kontrolü gibi değişik alanlarda kullanılan yöntem ve araçlarının başarıyla
uygulanmasının öğretilmesi.
Ders Önerileri
: Matematiksel modelleme ve çözüm yaklaşımlarının bilinmesi.
Kullanılacak Yazılımlar:
1. Ödevler ve dönem projesi, lineer programlama/tamsayılı programlama modeli formülasyonu ve
çözümü gerektirebilir. Bu amaçla kullanılacak matematiksel programlama yazılımı MPL, LINDO,
LINGO, GAMS, OPL Studio, Excel Solver vb. herhangi biri olabilir.
Ders Kitabı: Nahmias, S., Production and Operation Analysis, 6th edition, McGraw Hill, 2008.
Diğer Referanslar:
1.
Jacobs, F.R., Berry, W.L., Whybark, D.C., Vollmann, T.E., Manufacturing Planning and Control
for Supply Chain Management, 6th edition, McGraw-Hill, Inc., 2011.
2.
Askin, R.G., Goldberg, J.B., Design and Analysis of Lean Production Systems, Wiley, 2002.
3.
Hopp, W.J. and Spearman, M.L., Factory Physics, McGraw Hill, 2008.
4.
Heizer, J., Barry Render, Operations Management, 7th edition, Pearson Education Int., 2004
5.
Stevenson, William J., Operations Management, 10th edition, McGraw-Hill, 2009
6.
Russell, R. S. And B.W. Taylor, Operations Management, 5th editon, Prentice-Hall, Inc, 2005
7.
Silver, E.A., Pyke, D.F., Peterson, R., Inventory Management and Production Planning and
Scheduling, John Wiley and Sons, 1998.
8.
Konularla ilgili uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleler.
Dersin Kapsamı :
Hafta
Konu
Chapter
1
Introduction
Overview of Production and Operations Strategy
(Nahmias: 1)
2
Forecasting
(Nahmias: 2)
3
Aggregate Planning
(Nahmias: 3)
4
Aggregate Planning- Linear Programming
5
Master Production Scheduling (MPS)
6
Inventory Models
7
Push and Pull Production Control Systems
MRP, MRP II, ERP
(Nahmias: 7)
(Ref1: 6)
8
Lean Manufacturing and JIT
(Nahmias: 7)
(Ref2)
9
Machine Scheduling
(Nahmias: 8)
10
Capacity Planning
11
Supply Chain Management
12
Proje Sunumları
(Nahmias: 3Supplement 1)
(Ref1: 5)
(Nahmias: 4-5)
(Ref1:10)
(Nahmias: 6)
Download

END5553 Üretim Planlama ve Yönetimi