ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Nurgül OKUR BEKAR
Adres
: Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü,
Güre Yerleşkesi, Merkez /GİRESUN
Telefon
: (0454) 310 53 66
E-posta
: [email protected]; [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 1977
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr
4. Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
FEF, Matematik Bölümü
FBE, Uyg. Matematik ABD
FBE, Uyg. Matematik ABD
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yıl
2002
2006
2012
5. Akademik Unvanlar
Unvan
Araş. Gör
Öğrt. Gör
Öğrt. Gör. Dr
Yrd. Doç. Dr
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Fakülte
FEF, Matematik Bölümü
FEF, Matematik Bölümü
FEF, Matematik Bölümü
FEF, İstatistik Bölümü
Yıl
2006-2007
2007-2012
2012-2012
2012- halen
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. G. Akdemir, H., O. Bekar, N., and İşcan, İ., 2014, “On Preinvexity for Stochastic Processes”,
Statistics, Journal of the Turkish Statistical Association (in press).
2. O. Bekar, N., Aliyev, R.T., and Khaniyev T., 2013, “Asymptotic Expansions for a
Renewal-reward Process with Weibull Distributed Interference of Chance”,
Contemporary Analysis and Applied Mathematics, 1/ 2, p. 200-2011.
3. Aliyev, R., O. Bekar, N., Khaniyev, T. A., and Unver İ., 2010, “Asymptotic expansions
for the moments of the boundary functionals of the renewal reward process with a
discrete interference of chance”, Mathematical and Computational Applications, 15/ 1, p.
117-126. (SCI)
4. Aliyev, R., Khaniyev, T. A., and O. Bekar, N., 2009, “Weak convergence theorem for
the ergodic distribution of the renewal-reward process with a gamma distributed
interference of chance”, Theory of Stochastic Processes, 15(31) 2, p. 42-53.
5. Khaniyev, T. A., Küçük, Z., and O. Bekar, N., 2008, “On the distributions of a renewal
reward process and its additive functional”, Mathematical and Computational and
Applications, 13/ 1, p. 41-50.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. O. Bekar, N., G. Akdemir, H., and İşcan, İ., 2014, “On strongly GA-convex and functions
and stochastic processes”, In: A. Ashyralyev, E. Malkowsky (eds.), Second International
Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2014), AIP Conference
Proceedings, vol. 1611, pp. 363-368 (SCI).
2. O. Bekar, N., G. Akdemir, H., and İşcan, İ., 2014, “On strongly GA-convex and functions
and stochastic processes”, Second International Conference on Analysis and Applied
Mathematics (ICAAM 2014), Abstracts Book, p. 363, 11–13 September 2014, Shymkent,
Kazakhstan.
3. O. Bekar, N., İşcan, İ., and G. Akdemir, H., 2014, “On Kuhn type results for strongly GAconvex stochastic processes”, 9th International Statistics Day Symposium, Abstracts Book, p.
4, May 10 – 14, Side-Antalya, Turkey.
4. O. Bekar, N., İşcan, İ., and G. Akdemir, H., 2014, “On Wright-Preinvexity for Stochastic
Processes”, 9th International Statistics Day Symposium, Abstracts Book, p. 4, May 10 – 14,
Side-Antalya, Turkey.
5. G. Akdemir, H., O. Bekar, N., and İşcan, İ., 2014, “On Preinvexity for Stochastic Processes”,
9th International Statistics Day Sym, Abstracts Book, p. 5, May 10 – 14, Side-Antalya, Turkey.
6. O. Bekar, N., Aliyev, R., and Khaniyev, T. A., 2012, “Three-term asymptotic expansion for
the moments of the ergodic distribution of a renewal-reward process with gamma distributed
interference of chance”. In: A. Ashyralyev, A. Lukashov (eds.), First International Conference
on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2012), AIP Conference Proceedings, vol.
1470, pp. 207-210 (SCI).
7. O. Bekar, N., Aliyev, R., and Khaniyev, T. A., 2012, “Three-term asymptotic expansion for
the moments of the ergodic distribution of a renewal-reward process with gamma distributed
interference of chance”, First International Conference on Analysis and Applied
Mathematics, Abstracts Book, p. 105, October 18-21, Gümüşhane, Turkey.
8. O. Bekar, N., Aliyev, R., and Khaniyev, T. A., 2012, “On the asymptotic behavior of the
moments of a renewal-reward process with Weibull distributed interference of chance”, 8th
International Symp. of Statistics, Abstracts Book, p. 74-75, October 11-13, Eskişehir, Turkey.
9. Khaniyev, T. A., Küçük, Z., and O. Bekar, N., 2005, “Asymptotic expansions for the
moments of boundary functional of a random walk with two barriers”, Ordered Statistical
Data, Approx., Bounds and Characteriz., Abstracts Book, p. 52, June 15-18, İzmir, Turkey.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aliyev, R.T., Khaniyev, T. A., O. Bekar, N., 2010, “Gamma müdahaleye sahip ödüllü
yenileme sürecinin sınır fonksiyoneli üzerine”, 5. Ankara Matematik Günleri Bildiri Özetler
Kitabı, s. 153, 3-4 Haziran, TOBB-ETÜ, Ankara, Türkiye.
2. Aliyev, R.T., Khaniyev, T. A., O. Bekar, N., 2009, “Gamma müdahaleli ödüllü yenileme
sürecinin ergodik dağılımı için zayıf yakınsaklık üzerine”, 6. İstatistik Kongresi Bildiriler
Kitabı, s. 324-330, 29 Nisan-3 Mayıs, Antalya, Türkiye.
3. O. Bekar, N., 2007, “Ödüllü yenileme süreci ve toplamsal fonksiyonelinin dağılımları
üzerine”, 5. İstatistik Kongresi Bildiri Özetler Kitabı, s. 78-79, 20-24 Mayıs, Belek-Antalya,
Türkiye.
4. O. Bekar, N., Khaniyev, T. A, Aliyev, R., 2006, “Ödüllü yenileme sürecinin olasılık
karakteristiklerinin incelenmesi”, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetler Kitabı, s.
14, 24-27 Mayıs, Antalya, Türkiye.
5. Khaniyev, T. A., O. Bekar, N., 2005, “Erlang dağılımının ürettiği yenileme fonksiyonu için
kesin ve açık formüller”, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Özetler Kitabı, s. 97,
5-8 Eylül, İKÜ, İstanbul, Türkiye.
7.6. Diğer Yayınlar
8. Projeler
1. Ünver, İ. (Supervisor), O.Bekar, N. (Researcher), 2009-2011, KTÜ-BAPDEP (Project no:
2008.111.003.3), Investigation of the Renewal Reward Processes by Asymptotic Methods
2. Khaniyev, T.A. (Supervisor), O.Bekar, N. (Researcher), 2005-2007, KTÜ-BAPDEP
(Project no: 2005.111.005.1), Investigation of semi-Markovian random walks with two
barriers by Asymptotic Methods
9.İdari Görevler
1. GRÜ, FEF, İstatistik Bölüm Başkanı, 2013-halen
2. GRÜ, FEF, İstatistik Bölümü, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD Başkanı,
2012-halen
3. GRÜ, FEF, İstatistik Bölüm Başkan Yrd., 2012-2013
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
1. Türk İstatistik Derneği
2. Bulanık Sistemler Derneği
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Bahar
Güz
Olasılığa Giriş-I
İstatistiğe Giriş-I
Matematiksel İstatistiğe Giriş-I
Regresyon Analizine Giriş
Stokastik Süreçlere Giriş
İstatistik Laboratuarı -I
Seminer -I
Haftalık Ders Saati
T
U
L
2
2
0
3
0
0
4
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
2
0
2
0
Olasılığa Giriş-II
İstatistiğe Giriş-II
Matematiksel İstatistiğe Giriş-II
Ölçü ve Olasılık Teorisi
Seminer -II
2
3
4
3
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
45’den fazla
20’den fazla
70’den fazla
40’den fazla
15’den fazla
Olasılığa Giriş-I
İstatistiğe Giriş-I
Stokastik Süreçlere Giriş
Seminer -I
2
3
3
0
2
0
0
2
0
0
0
0
90’den fazla
30’den fazla
40’den fazla
10’den fazla
2
3
2
3
3
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
65’den fazla
75’den fazla
45’den fazla
35’den fazla
40’den fazla
10’den fazla
Ders
Öğrenci Sayısı
45’den fazla
15’den fazla
65’den fazla
40’den fazla
60’den fazla
65’den fazla
25’den fazla
2012-2013
Olasılığa Giriş-II
İstatistiğe Giriş-II
Bahar
İstatistiksel Yazılımlar
Ölçü ve Olasılık Teorisi
Analitik Geometri
Seminer -II
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

Girişimcilik 4