A/T 11 BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ
2 ülke arasında imzalanan sigorta anlaşması gereğinde yurtiçinde Sigortalı olarak çalışan veya
emekli olan kişiler ve/veya yakınlarının ( eş, çocuk, bakmak yükümlü olduğu kişiler) Almanya
seyahatlerinde yaşayacakları sağlık problemlerinde Türkiye’deki SGK Müdürlüklerinden alacakları
AT-11 Belgesini kullanabilirler.
Bu evrakın alınabilmesi için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır;
1- ÇALIŞAN KENDİ ADINA ALACAKSA,
1-a) İlgili Sigorta Müdürlüğüne hitaben yazılmış işyerinden kaşeli imzalı olacak şekilde
Almanya’da kalacağı süreyi belirten (gün-ay-yıl) ücretli izinli olduğu resmi talep yazısı
1-b) İşyerinden kaşeli imzalı olacak şekilde kendisine ait sigorta vizite kağıdı
1-e) İşyerinden kaşeli imzalı olacak şekilde İşe giriş bildirgesi fotokopisi
1-c) İşyerinden kaşeli imzalı kalacağı günleri kapsayan hesap fişi
1-d) Sigortalı kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
2- SİGORTALI YAKINI ( EŞ, ÇOCUK, BAKMAK YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER)
ALACAKSA,
-
Sigortalının kendisi için hazırlaması gereken yukarıdaki tüm evraklara ek olarak,
2-a) İşyerinden kaşeli imzalı sigortalı yakının Almanya’da kalacağı süreyi içeren hesap fişi
2-b) İlgili Sigorta Müdürlüğüne hitaben yazılmış işyerinden kaşeli imzalı olacak şekilde
sigortalı yakının Almanya’da kalacağı sürelerde sigortalıyı işten çıkartmayacağını taahhüt
eden resmi yazı
2-c) İşyerinden kaşeli imzalı olacak şekilde sigortalı yakını için düzenlenmiş vizite kağıdı
2-c ) Sigortalı yakının nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi
2-d) Sigortalı yakının pasaportundaki vize sayfasından veya Alman pasaport/ kimlik
fotokopisi
Saygılarımızla
Nice Danışmanlık Hizmetleri
Download

1-anma program - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü