Eczacıbaşı Esan Arama
Direktörlüğü
GIS Uygulamaları
ARAMA DİREKTÖRLÜĞÜ – EKİM 2014
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Esan
 Kuruluş 1978
 150’den fazla ürün grubu
 40’dan fazla ülkeye ihracat
 Avrupa’nın önde gelen endüstriyel mineral üreticisi
 Esan Italia, Ukrayna, Çin ve Kosova temsilcilikler
 Balya Kurşun-Çinko Madeni ile 2009 yılında metalik
maden üretimine başlandı
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Merkez Ofis
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Arama Direktörlüğü
 2010 yılında Arama Müdürlüğü olarak kuruldu
 2014 yılında Arama Direktörlüğü haline geldi
 Bünyesinde 30 jeolog, 4 harita mühendisi , 2 çevre
mühendisi ve 1 orman mühendisi çalışmakta
 Görevi metalik maden sahalarında arama ve rezerv
belirleme çalışmalarının sürdürülmesi.
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Giriş
 GIS neden önemli?
 Neden ArcGIS kullanıyoruz?
 Servis platformu (ArcGIS Server)
 Birlikte çalışabilirlik (OGC Standartları / Data
Interoperability)
 IVTYS desteği (SQL Server)
 3rd-party alternatifleri (Geosoft)
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Kullanılan Programlar
 ArcGIS for Desktop 10.2.2 (Advanced & Standard)
 3D Analyst
 Spatial Analyst
 Data Interoperability
 ArcGIS for Server 10.2.2 (Standard Enterprise)
 Geosoft Target for ArcGIS
 Geosoft Geochemistry for ArcGIS
 Micromine
 Google Earth
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
Sistem Mimarisi
SQL Server 2008
ArcGIS for Server 10.2.2
WWW
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
GIS Operasyonu




Planlama (Tuzla Ofis)
Veri üretimi (Arazi)
Veri üretimi (Laboratuvar)
Veri düzenleme, analiz, sunum (Tuzla Ofis)
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
GIS Operasyonu
 Planlama (Tuzla Ofis)
 Çeşitli kaynaklardan toplanan konumsal verilerin
derlenerek arazi çalışmalarında kullanılacak lokasyon
haritalarının hazırlanması.
 Ön değerlendirme raporlarına dayanarak oluşturulan
sondaj, yüzey numunesi toplama ve jeofizik planlarının
ilgili katmanlara işlenmesi.
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
GIS Operasyonu
 Veri üretimi (Arazi)
 El ile çizilen detaylı jeoloji haritaları
 Sondaj verileri (sondaj bilgileri, karot numuneleri,
jeoteknik ve jeolojik loglar, survey verileri vb…)
 Yüzey verileri (toplanan kaya, toprak ve dere kumu
numuneleri)
 Varsa haritada görünmeyen yollar ve önemli noktalar
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
GIS Operasyonu
 Veri üretimi (Laboratuvar)
 Yüzey ve karot numunelerine ait jeokimya sonuçları
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
GIS Operasyonu
 Veri düzenleme, analiz, sunum (Tuzla Ofis)
 Araziden gelen verilerin doğrulanması
 En kesitlerin ve anomali haritalarının oluşturulması
 Kağıt haritaların sayısallaştırılması
 Konumsal analizler
 Harita üretimi
 Üretilen haritaların paylaşılması
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
www.esan.com.t
Eczacıbaşı Esan
TEŞEKKÜRLER!
www.esan.com.t
Download

Eczacıbaşı Esan Arama Direktörlüğü GIS Uygulamaları