KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır.
Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
Adayın Adı
Adayın Soyadı
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
1
KAĞAN
AĞAN
74,35
44,61
82,50
33,00
77,61
Sınava Çağrılması
2
ABDULLAH
ÇAKMAK
77,27
46,36
65,00
26,00
72,36
Sınava Çağrılması
3
FEHMİ
YILDIZ
78,21
46,93
51,25
20,50
67,43
Sınava Çağrılması
4
ELİF
GÜLBAHÇE MUTLU
72,07
43,24
60,00
24,00
67,24
Sınava Çağrılması
5
ÖZLEM
BARUTÇU
74,12
44,47
55,00
22,00
66,47
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 10.03.2015
Saati: 14.00
Download

Fizyoloji Anabilim Dalı ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.