ÖZEL ASÇAY ANAOKULU
SİHİRLİ ELLER SINIFI
HAFTALIK BÜLTENİ
Hazırlayan: Ebru BAHADIR
ÖĞRETMENİN MESAJI:
MERHABA; 27.10.2014-31.10.2014 Tarihleri arasında
uygulanan etkinlikleri siz değerli velilerimizle paylaşıyoruz.
BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK
 Öğrendiğimiz şarkılara
yenilerini ekledik.
 Bu hafta hangi bayramı
kutlayacağımızı öğrendik.
 Cumhuriyet bayramı hakkında
bilgiler edindik.
 Atatürk ve Anıtkabir ile ilgili
bilgiler öğrendik.
 Türk Bayrağı’nın renklerini ve
şeklini öğrendik.
 1 rakamı ile ilgili
çalışmalarımıza devam ettik.
 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını
kutladık ve tören yaptık.
 Nezaket kurallarını öğrendik.
 Kızılay haftası kutlandı ve
önemi hakkında konuşuldu.
 Türk Bayrakları ile sınıfımızı
süsledik.
 Süt,deterjan ve gıda
boyalarıyla deney yaptık.
GÖRSEL SANATLAR:
ORİGAMİ SANATI: Japonca "ori"
(katlamak) ve "gami" (kâğıt) sözcüklerinin
birleşiminden meydana gelmiş olup kâğıt
katlama sanatına verilen addır.
Origami sanatına, başlangıç aşamasında lale
yapımı ile giriş yaptık. Çocuklar origami
yaparken el ve parmak kasları ve buna
paralel olarak da el-göz koordinasyonları
gelişir. Çocuklar katlama işlemi esnasında
sağ ve sol ellerini aynı anda kullanırlar. Sağ
ve sol el uyumu açısından bu aktivite çok
önemlidir.
Kazanımlar:
•
Yaratıcılığını güçlendirme
•
Öğrenme yeteneğinin güçlenmesi
•
Üretme ve başarma hissi
OYUN ETKİNLİKLERİ
SANAT ETKİNLİKLERİ
 ‘’Asker yürüyüşü’’ isimli
 ‘’Türk Bayrağı’’ resmi elişi
ısındırıcı oyun oynadık.
kağıdı ile yırtma yapıştırma
 ‘’Kırmızı ay toplama’’ adlı oyunu
tekniği uyguladık,pamuk
oynadık.Ayları havaya saçtık
yapıştırdık ve panomuza
en çok toplayanı alkışladık.
astık.
 ‘’Eski Minder’’ adlı oyunu
 Grapon kağıtlarından
oyandık.
Türkiye haritası hazırladık
 “Kızılay” draması yaptık.
etrafına boyadığımız asker
resimlerini ve Atatürk
resmini yapıştırarak grup
çalışması
oluşturduk,panomuzda
sergiledik.
ŞARKILAR-TEKERLEMELER-PARMAK
 Katlama tekniği ile Kızılay
OYUNLARI-ŞİİRLER
çadırı ve pipetlerle sedye
 ‘’Atatürk’’ şiirini
yaptık.bireysel
öğrendik.
çalışmalarımızı panomuzda
 ‘’Cumhuriyet’’ isimli
sergiledik.
şarkıyı öğrendik.
 ‘’Kızılay’’ isimli şarkıyı
öğrendik.
 “Askerler” adlı parmak OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI
oyununu öğrendik.
 1 rakamı ile ilgili çizgi
 “Kızılay” adlı parmak
çalışması yaptık.
oyununu öğrendik
 1 rakamı ile ilgili nokta
birleştirme çalışmaları
yaptık.
 Az-Çok kavramını öğrendik
kitap çalışmamızı yaptık .
AİLE KATILIMI
Bu haftanın Kızılay haftası
olduğunu öğrendik çeşitli drama
çalışmalarıyla pekiştirdik.
Pazartesi günü Kızılay ve yardım
ettiği durunmlarla ilgili resimleri
çocuklarımıza anlatıp birkaç
resimde okula göndermenizi rica
ediyorum
BU HAFTANIN
ÖDEVİ
ŞARKI :
CUMHURİYET ŞARKISI
Cumhuriyet hürriyet demek,
Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
Cumhuriyet mutluluk demek,
Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
KIZILAY
Depremlerde yangınlarda
Hem savaşta hem barışta
Sen koşarsın yardıma
Güç verirsin yurduma
Sonsuza dek güç vererek
Her acıyı sar Kızılay.
PARMAK OYUNU:
KIZILAY
Köyde yangın çıkmış(iki el havaya kaldırılır)
İki ev birden yanmış(eller havada sallanır)
Alevler etrafı sarmış(kollar önde geniş halka yapılır)
İtfaiye hemen gelmiş(alkışlanır)
Ardından Kızılay yetişmiş(kollar yanlar açılır.)
Yangından çıkanları almış(kollarla taşıma hareketi yapılır.)
Hastanelere taşımış(kollar yukarıdan aşağıya kaldırılıp indirilir.)
Onlara kucak açmış(eller vücuda sarılarak kavuşturulur)
ASKERLER
Beş küçük asker sırada duruyor,
(Bir el öne uzatılır, parmaklar açık)
Üçü dimdik duruyor.
İkisi oturuyor.
(İki parmak avuç içine saklanır.)
Komutan geldi ve
Hepsi sıraya dizildi.
(Beş parmak yine açılır.)
ŞİİR:
ATATÜRK
Atatürk yoktu
Düşman çoktu
Atatürk geldi
Düşmanı yendi
Bu güzel yurdu
Bizlere verdi
HİKAYE:



Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetten sonra
Kızıla ya yardım
Kızılay kara gün dostudur
Expanding our Enrichment Experience
This week your child:
• Reviewed last week’s vocabulary (Mom, Dad, Sister, Brother)
• Learned the names of different family members. (Grandpa, Grandma, Uncle,
Aunt)
• Continue practicing the conversational skills learned in previous weeks
• Let your child introduce Dad, Grandpa, Grandma, Uncle, Aunt
BU HAFTA ÇOCUGUNUZ;

Geçen haftayı tekrar ettik. (anne,baba,kız kardeş,erkek kardeş)

Ailedeki diğer bireyleri öğrendik. (büyük baba,büyük anne,teyzehala,amca-dayı)
AYRICA;

Önceki haftalarda ögrendiğimiz diyalog tarzı becerileri pratik yapamaya
devam edelim.

Çocugunuzun baba, büyükbaba, büyükanne, amca-dayı, teyze-hala sını
tanıtmasını sağlayalım.
Conversations:



What is your name? I am …
How are you? I am fine thank you.
Who is this? This is my ….
NOUNS: Friend, Teacher, Family
SONG; The Hello Song:
Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you?
Hello, Hello, Hello.
Hello my teacher. Hello my teacher. Hello my teacher.
Hello, Hello, Hello.
Hello my friend. Hello my friend. Hello my friend.
Hello, Hello, Hello.
Hello me. Hello me. Hello me. Hello, Hello, Hello
İNGİLİZCE ÖGRETMENİ ZEHRA GÜNEŞ
Ekonomiyi Keşfediyoruz
“Çocuklar Dünya Ekonomisinin Parçasıdır”
Çocukların Dünya Ekonomisinin Parçası
Olduğunu Neden Öğreniyoruz?
Çocukların da neyin alınıp satılacağını etkileme gücü
olduğunu anlamak için ekonomi dünyasını öğreniriz.
Dersin Sonunda Çocuğunuz Bunları Söyleyebilir . . .
kadar sürecini takip ederek üretim sürecinde gerek duyulan
aşamaları öğrendik.
canlandırma oyunu oynadık.
Çocuğunuz Bilgisini Bu Şekilde Arttırdı:
olduğumuzu öğrenerek.
Evde Yapılabilecekler
alınmasının gerekli olduğunu ve nelerin olmadığını tartışın.
alabileceklerini sınırlayın ve hangilerinin en gerekli olduğunu
seçmesini sağlayın.
Download

Ocak 2006 Sayı:15