Endokrin Algoritmler
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan, Prof Taylan Kabalak
Konu editörü: Prof. Dr. Füsun Saygılı, Prof. Dr. Nedim Karadadaş
amenore
Gebelik, laktasyon, menopoz ekarte edilir
TSH, PRL ölç
Progesteron çekilme kanaması uygula
hipotirioidi
hiperprolaktinemi
Yüksek TSH
Çekilme kanamsı (-)
Çekilme kanaması (+)
N TSH, ↑PRL
Estrojen+progesteron testi
anovulasyon
Kanama(+)
FSH, LH ölç
Düşük
Normal
Yüksek
Sella görüntüle
anormal
normal
anormal
Hipofizer amenore
Adenom
İnfiltrasyon
infeksiyon
Over yetmezliği
Gonadal disgenezi
Turner sendromu
Prematür ovarian yetmezlik
Hipotalamik amenore
farmakolojik
psikiyatrik
Hipotalomo-hipofizer ünitedeki organik defektler
fonksiyonel
Kanama (-)
Uterusu değerlendir
Asherman
Himen imperferatus
Müllerian agenezi
Testiküler feminizasyon
Download

Endokrin Algoritmler Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun