MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ I
Dersin Adı
Manipulatif
teknikleri I
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
3
tedavi FTR 2.YIL/
2
1.yarıyıl
Güz
209
AKTS
4
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Anlatım,Gösteri,Uygulama-Alıştırma
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Öğrencilere masaj teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgiler vermek,
masajın kullanıldığı farklı durumlarda değerlendirme ve uygulama açısından
temel kavramları öğrenmesini sağlamak, uygulama yeteneğini geliştirmek ve
fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bu konulara yönelik problem çözme
becerisini geliştirmektir.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Tedavi masajını tanımlayabilir
2. Masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve
klinik etkileri hakkında temel bilgiler edinir,
3. Masaj tedavisini planlamada gerekli değerlendirmeleri yapmayı
öğrenir ve endike vakalarda tedavi şeçeneği olarak planlar.
4. Masaja kontrendike olabilecek patolojileri öğrenir
5. Öğretilen yöntem ve teknikleri uygulayabilir
6. Masaj uygulamasının klinikte kullanımına yönelik karar verme
sürecini uygular
Dersin içeriği
Kaynaklar
Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks
etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme
yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve
kontraendikasyonları.
1- Masaj Teknikleri, Yüksel, Alp Yayınevi, Ankara, 2007
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Masajın tarihçesi, farklı masaj teknikleri, amaçları, uygulama prensipleri,
etkileri, masaj hareketlerinin pratik uygulanışı
Masajın dozajının tartışılması, alt ve üst ekstremite masajının pratik uygulanışı
Pratik uygulamaların tekrarı, masajın indikasyon ve kontra endikasyonlarının
tartışılması
Sırt , boyun,k arın ve yüz masajının pratik uygulaması
Genel pratik uygulama tekrarı, sporcu masajı ve mekanik masaj metotlarının
tartışılması
Konnektif doku masajı(KDM)’nın uygulaması öncesi yapılması gereken ilk
değerlendirmelerin tartışılması ve pratik uygulaması
Lumbosakral bölge(temel bölge), Alt torakal ve skapular bölge KDM pratik
uygulaması
İnterskapular, servikal, oksipital bölge KDM pratik uygulaması
KDM uygulaması sonrası meydana gelen reaksiyonların tartışılması ve genel
pratik tekrar
Üst ve alt ekstremitede KDM pratik uygulamaları
13. Hafta
Pelvik, abdominal, göğüs ve yüz bölgesi KDM pratik uygulaması ve konnektif
doku masajının farklı hastalıklarda kullanımının tartısılması
Pelvik, abdominal, göğüs ve yüz bölgesi KDM pratik uygulaması ve konnektif
doku masajının farklı hastalıklarda kullanımının tartısılması
Genel pratik tekrar, güncel masaj tekniklerinin tartışılması
14. Hafta
Genel pratik tekrar
15. Hafta
Final sınavı
11. Hafta
12. Hafta
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

saat/hafta