Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠġLETME I ) Dershane: S105
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay (Obisis Grup2)
Mathematics I
H.M.Taşçı
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay (Obisis Grup2)
Mathematics I
H.M.Taşçı
Mathematics I
H.M.Taşçı
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay (Obisis Grup2)
13.00
13.50
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Davranış Bil.I
M.Özdeveci
Türkçe I
M.Bilgehan
14.00
14.50
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
Türkçe I
M.Bilgehan
15.00
15.50
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
16.00
16.50
Davranış Bil.I
M.Özdeveci
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Cuma
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
Bilgisayar Kul.I
D.C.Gedikli
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
17.00
Davranış Bil.I
17.50
M.Özdeveci
Not:
Mathematics I dersi S205 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi (Obisis Grup2) ve (Obisis Grup1-A)Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi (Obisis Grup1-B) Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Türkçe I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi T104 numaralı dershanede yapılacaktır.
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠġLETME II ) Dershane: S106
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Envanter ve Bil.
Genel İşletme
Genel İşletme
Microeco.I
M.Esmeray
A.Akdoğan
A.Akdoğan
F.Bilgili
(S.Oflazer)
(S.Oflazer)
Mikro İktisat I
Genel İşletme
Statistics I
Yöneylem Araş.I
Bilgili S106
A.Akdoğan
Advanced Eng. III
Taşçı S206
Sungur T206
Düzgün S206
(S.Oflazer)
İ.Akyüz
Sungur T205
Hasköse S106
Mikro İktisat I
Statistics I
Yöneylem Araş.I
Bilgili S106
Advanced Eng. III
Advanced Eng. III
Taşçı S206
Sungur T206
Düzgün S206
İ.Akyüz
İ.Akyüz
Sungur T205
Hasköse S106
13.00
13.50
Yöneylem Araş.I
Çalışkan S106
Sungur T206
Yöneylem Araş.I
Çalışkan S106
14.00
14.50
15.00
15.50
Not:
Ticaret Huk.I
B.Adıgüzel
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
Envanter ve Bil.
M.Esmeray
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
Mikro İktisat I
Bilgili S106
Düzgün S206
Envanter ve Bil.
M.Esmeray
Statistics I
Taşçı S206
Sungur T205
Hasköse S106
16.00
Yöneylem Araş.I
Ticaret Huk.I
16.50
Çalışkan S106
B.Adıgüzel
17.00
Ticaret Huk.I
17.50
B.Adıgüzel
Microeconomics I dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠġLETME III ) Dershane: Amfi 4
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
İdare Hukuku
M.E.Durkal
İdare Hukuku
M.E.Durkal
10.00
10.50
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Maliyet Muh.I
M.Esmeray
İdare Hukuku
M.E.Durkal
11.00
11.50
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Maliyet Muh.I
M.Esmeray
İşletme Org.
M.S.Aksoy
13.00
13.50
Maliyet Muh.I
M.Esmeray
İşletme Finans.
T.Torun
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
14.00
14.50
İşletme Finans.
T.Torun
İşletme Finans.
T.Torun
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
15.00
15.50
16.00
16.50
Advanced Eng.V
İ.Akyüz
Advanced Eng.V
İ.Akyüz
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
Yönetim Eko.
E.Erdem
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
İşletme Org.
M.S.Aksoy
İşletme Org.
M.S.Aksoy
17.00
17.50
18.00
18.50
Yönetim Eko. dersi S202 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Destekli Modelleme dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
İdare Hukuku dersi T201 numaralı dershanede yapılacaktır.
Dağıtım Kanalları dersi Amfi 6’da yapılacaktır.
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
Cuma
Yönetim Eko.
E.Erdem
Yönetim Eko.
E.Erdem
Advanced Eng.V
İ.Akyüz
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠġLETME IV ) Dershane: Amfi 2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Uluslar.Finans.
V.Akel
Yatırım Pro.Ana.
L.Çıtak
Yatırım Pro.Ana.
L.Çıtak
Pazarlama Arş.
Y.Dursun
Pazarlama Arş.
Y.Dursun
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Menkul.Kıy.Değ.
T.Torun
Menkul.Kıy.Değ.
T.Torun
Kamu Yönet.
M.Demirci
Kamu Yönet.
M.Demirci
Yatırım Pro.Ana.
L.Çıtak
Türk Vergi Sist.
A.Somuncu
Karar Teorisi
Y.Yavuz
Karar Teorisi
Y.Yavuz
Muhasebe Den.
Ş.Uzay
Muhasebe Den.
Ş.Uzay
Muhasebe Den.
Ş.Uzay
Tüketici Dav.
Y.Dursun
Tüketici Dav.
Y.Dursun
Tüketici Dav.
Y.Dursun
Pazarlama Arş.
Y.Dursun
Menkul.Kıy.Değ.
T.Torun
Türk Vergi Sist.
A.Somuncu
Türk Vergi Sist.
A.Somuncu
İş Hukuku
F.Andaç
Kamu Yönet.
M.Demirci
Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Advanced Eng. VII dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Tüketici Davranışı dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Pazarlama Araştırması dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Muhasebe Denetimi dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Karar Teorisi dersi T305 numaralı dershanede yapılacaktır.
Cumartesi
İş Hukuku
F.Andaç
İş Hukuku
F.Andaç
Karar Teorisi
Y.Yavuz
Uluslar.Finans.
V.Akel
Uluslar.Finans.
V.Akel
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Saat
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠġLETME I ) Dershane: Amfi 3
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Mathematics I
Mathematics I
H.M.Taşçı
H.M.Taşçı
Mathematics I
H.M.Taşçı
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Sungur T203
Hasköse Amfi 3
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
Davranış Bil.I
M.Özdeveci
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay
(Obisis Grup2)
Int.to Econom. I
F.Bilgili
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay
(Obisis Grup2)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Bilgisayar Kul.I
S.İlkay
(Obisis Grup2)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Hukuk.Tem.Kav.
E.Özdemir
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-A)
(S.Güngör)
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
(Obisis Grup1-B)
(S.Güngör)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
Matematik I
Taşçı Amfi 1
A.İ.İ.T. I
Davranış Bil.I
Türkçe I
Sungur T203
Ş.Öztürk
M.Özdeveci
S.Karakoç
Hasköse Amfi 3
Matematik I
Taşçı Amfi 1
A.İ.İ.T. I
Davranış Bil.I
Türkçe I
Sungur T203
Ş.Öztürk
M.Özdeveci
S.Karakoç
Hasköse Amfi 3
Not:
Mathematics I dersi S205 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi (Obisis Grup2) ve (Obisis Grup1-A) Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi (Obisis Grup1-B) Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Cumartesi
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Envanter ve Bil.
M.Esmeray
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
16.00
16.50
Ticaret Huk.I
B.Adıgüzel
17.00
17.50
Genel İşletme
A.Akdoğan
(S.Oflazer)
Genel İşletme
A.Akdoğan
(S.Oflazer)
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
Genel İşletme
A.Akdoğan
(S.Oflazer)
Yöneylem Araş.I
Çalışkan T206
Hasköse S106
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Yöneylem Araş.I
Çalışkan T206
Hasköse S106
Yöneylem Araş.I
Çalışkan T206
Hasköse S106
19.00
19.50
Ticaret Huk.I
B.Adıgüzel
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
20.00
20.50
Ticaret Huk.I
B.Adıgüzel
Pazarlama İlk.
Ş.Akdoğan
18.00
18.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠġLETME II ) Dershane: T206
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Microeco.I
F.Bilgili
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Microeconomics I dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Envanter ve Bil.
M.Esmeray
Envanter ve Bil.
M.Esmeray
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠġLETME III ) Dershane: S405
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
13.00
13.50
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Maliyet Muh.I
M.Esmeray
İşletme Finans.
T.Torun
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
Araştırma Yön.
Altıntaş S405
Yavuz Amfi 6
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
İşletme Org.
M.S.Aksoy
Yönetim Eko.
E.Erdem
17.00
17.50
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
18.00
18.50
Üretim Yön.I
F.Çalışkan
Dağıtım Kanal.
L.L.Koçer
İnsan Kay.Yön.
A.Akdoğan
19.00
19.50
Maliyet Muh.I
M.Esmeray
İdare Hukuku
M.E.Durkal
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Yönetim Eko.
E.Erdem
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Yönetim Eko.
E.Erdem
İşletme Finans.
T.Torun
Araştırma Yön.
İdare Hukuku
Altıntaş S405
M.E.Durkal
Yavuz Amfi 6
20.00
Maliyet Muh.I
Araştırma Yön.
İdare Hukuku
İşletme Finans.
20.50
M.Esmeray
Altıntaş S405
M.E.Durkal
T.Torun
Yavuz Amfi 6
Bilgisayar Destekli Modelleme dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Yönetim Ekonomisi dersi S202 numaralı dershanede yapılacaktır.
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
İşletme Org.
M.S.Aksoy
İşletme Org.
M.S.Aksoy
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠġLETME IV ) Dershane: S406
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Karar Teorisi
Y.Yavuz
Karar Teorisi
Y.Yavuz
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Türk Vergi Sist.
A.Somuncu
Tüketici Dav.
Y.Dursun
Yatırım Pro.Ana.
L.Çıtak
Pazarlama Arş.
Y.Dursun
Kamu Yönet.
M.Demirci
Muhasebe Den.
Ş.Uzay
Karar Teorisi
Y.Yavuz
İş Hukuku
F.Andaç
Menkul.Kıy.Değ.
T.Torun
17.00 Tüketici Dav.
Yatırım Pro.Ana.
Kamu Yönet.
Menkul.Kıy.Değ.
17.50 Y.Dursun
L.Çıtak
M.Demirci
T.Torun
18.00 Tüketici Dav.
Yatırım Pro.Ana.
Kamu Yönet.
Menkul.Kıy.Değ.
18.50 Y.Dursun
L.Çıtak
M.Demirci
T.Torun
19.00 Muhasebe Den.
Pazarlama Arş.
Türk Vergi Sist.
İş Hukuku
19.50 Ş.Uzay
Y.Dursun
A.Somuncu
F.Andaç
20.00 Muhasebe Den.
Pazarlama Arş.
Türk Vergi Sist.
İş Hukuku
20.50 Ş.Uzay
Y.Dursun
A.Somuncu
F.Andaç
21.00 Uluslar.Finans.
21.50 V.Akel
Not:
Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Muhasebe Denetimi dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Tüketici Davranışı dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Pazarlama Araştırması dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Advanced Eng. VII dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Karar Terisi dersi T305 numaralı dershanede yapılacaktır.
Uluslar.Finans.
V.Akel
Uluslar.Finans.
V.Akel
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKTĠSAT I ) Dershane: S205
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Mathematics I
H.M.Taşçı
Mathematics I
H.M.Taşçı
Bilg. Kul.I Grup 1
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup 3
D.C.Gedikli
Mathematics I
H.M.Taşçı
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
Bilg. Kul.I Grup 1
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup 3
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup 1
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup 3
D.C.Gedikli
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Matematik I
14.00
Sosyal Bil.Giriş
A.İ.İ.T. I
Advanced Eng. I
Taşçı S105
14.50
F.Kula
Ş.Öztürk
A.B.Erginer
Sungur T203
Hasköse S205
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
15.00
Türkçe I
Sosyal Bil.Giriş
Türker T203
15.50
M.Bilgehan
F.Kula
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Genel Muh.I
Altıntaş S105
16.00
Türkçe I
Uzay S105
Türker T203
16.50
M.Bilgehan
Özkan S205
Altıparmak S205
Doğan T101
Ecevit Amfi 5
Esmeray S102
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Not:
Bilgisayar Kullanımı I dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Türkçe I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi S202 numaralı dershanede yapılacaktır.
13.00
13.50
Sosyal Bil.Giriş
F.Kula
Cumartesi
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Bilg. Kul.I Grup 2
D.C.Gedikli
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Bilg. Kul.I Grup 2
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup 2
D.C.Gedikli
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKTĠSAT II ) Dershane: S206
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Envanter ve Bil.
Envanter ve Bil.
Advanced Eng. III
Microeco.I
E.Küçük
E.Küçük
İ.Akyüz
F.Bilgili
Mikro İktisat I
Envanter ve Bil.
Statistics I
İşletme Finans.
Bilgili S106
E.Küçük
Kamu Yönetimi
Taşçı S206
L.Çıtak
Düzgün S206
M.Demirci
Sungur T205
Hasköse S106
Mikro İktisat I
Statistics I
İşletme Finans.
Bilgili S106
Kamu Yönetimi
Taşçı S206
L.Çıtak
Düzgün S206
M.Demirci
Sungur T205
Hasköse S106
13.00
13.50
Not:
Bilgi Eko.
H.Atik
14.00
14.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
15.00
15.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
16.00
16.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
İşletme Finans.
L.Çıtak
Kamu Yönetimi
M.Demirci
Mikro İktisat I
Bilgili S106
Düzgün S206
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Statistics I
Taşçı S206
Sungur T205
Hasköse S106
Bilgi Eko.
H.Atik
Bilgi Eko.
H.Atik
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Cuma
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
10.00
10.50
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
11.00
11.50
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
Sanayi Eko.
F.Kula
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
Uluslararası İkt. I
H.Atik
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Sanayi Eko.
F.Kula
Sanayi Eko.
F.Kula
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
Matematik. İkt.I
E.Ecevit
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Uluslararası İkt. I
H.Atik
Yönetim Eko.
E.Erdem
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
Uluslararası İkt. I
H.Atik
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKTĠSAT III ) Dershane: S103
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
17.00
Matematik. İkt.I
17.50
E.Ecevit
18.00
Matematik. İkt.I
18.50
E.Ecevit
Bilgisayar Destekli Modelleme dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Matematiksel İkt. I dersi S202 numaralı dershanede yapılacaktır.
Yönetim Eko. dersi S202 numaralı dershanede yapılacaktır.
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Yönetim Eko.
E.Erdem
Yönetim Eko.
E.Erdem
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKTĠSAT IV ) Dershane: S402
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
İkt.Düş.Tarihi
A.Altıparmak
Cuma
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Türk Vergi Sis.
A.DDereli
13.00
Maliye Politikası
Ekonometri.Gir. I
İkt.Düş.Tarihi
Kalkınma İkt.
13.50
M.F.İlgün
H.M.Taşçı
A.Altıparmak
O.Türker
14.00
Maliye Politikası
Enerji Ekonomisi
İkt.Düş.Tarihi
Kalkınma İkt.
14.50
M.F.İlgün
H.Atik
A.Altıparmak
O.Türker
15.00
Kalkınma İkt.
Türk Vergi Sis.
Enerji Ekonomisi
15.50
O.Türker
A.DDereli
H.Atik
16.00
Maliye Politikası
Türk Vergi Sis.
Enerji Ekonomisi
16.50
M.F.İlgün
A.DDereli
H.Atik
Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları dersi Bilgisayar Laboratuvarı D’de yapılacaktır.
Advanced Eng. VII dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Ekonometri.Gir. I
H.M.Taşçı
Ekonometri.Gir. I
H.M.Taşçı
Saat
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Pazartesi
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠKTĠSAT I ) Dershane: Amfi 1
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Mathematics I
Mathematics I
H.M.Taşçı
H.M.Taşçı
Mathematics I
H.M.Taşçı
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Sungur T203
Hasköse Amfi 3
13.00
13.50
14.00
14.50
Bilg. Kul.I Grup II
D.C.Gedikli
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
Int.to Econom. I
F.Bilgili
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Cumartesi
Bilg. Kul.I Grup II
D.C.Gedikli
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
Türkçe I
S.Karakoç
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Hukuk.Tem.Kav.
R.Aydın
(Ş.Sarsıkoğlu)
Türkçe I
S.Karakoç
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Advanced Eng. I
Sosyal Bil.Giriş
Sungur T203
A.B.Erginer
F.Kula
Hasköse Amfi 3
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Advanced Eng. I
Sosyal Bil.Giriş
Sungur T203
A.B.Erginer
F.Kula
Hasköse Amfi 3
Sosyal Bil.Giriş
F.Kula
Not:
Mathematics I dersi S205 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Bilg. Kul.I Grup II
D.C.Gedikli
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
Bilg. Kul.I Grup I
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup I
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup I
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup III
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup III
D.C.Gedikli
Bilg. Kul.I Grup III
D.C.Gedikli
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
17.00
17.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
18.00
18.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
19.00
19.50
Ticaret Huk.I
İ.Kayar
20.00
20.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠKTĠSAT II ) Dershane: S403
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Microeco.I
F.Bilgili
Bilgi Eko.
H.Atik
Kamu Yönetimi
M.Demirci
İşletme Finans.
L.Çıtak
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Bilgi Eko.
H.Atik
İşletme Finans.
L.Çıtak
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Envanter ve Bil.
E.Küçük
İşletme Finans.
L.Çıtak
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Bilgi Eko.
H.Atik
Microeconomics I dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Kamu Yönetimi
M.Demirci
Kamu Yönetimi
M.Demirci
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠKTĠSAT III ) Dershane: S202
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Bilg.Des.Model.
D.C.Gedikli
Matematik. İkt.I
E.Ecevit
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Sanayi Eko.
F.Kula
Yönetim Eko.
E.Erdem
17.00
17.50
Matematik. İkt.I
E.Ecevit
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
18.00
18.50
Matematik. İkt.I
E.Ecevit
Kamu Maliyesi
M.F.İlgün
19.00
19.50
Sanayi Eko.
F.Kula
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
20.00
20.50
Sanayi Eko.
F.Kula
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Uluslararası İkt. I
O.Türker
Uluslararası İkt. I
O.Türker
Uluslararası İkt. I
O.Türker
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Yönetim Eko.
E.Erdem
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Yönetim Eko.
E.Erdem
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
21.00
21.50
Not:
Bilgisayar Destekli Modelleme dersi Bilgisayar Laboratuvarı A’da yapılacaktır.
Advanced English V dersi S405 numaralı dershanede yapılacaktır.
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Osmanlı İkt.Tar.
A.Altıparmak
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ĠKTĠSAT IV ) Dershane: S203
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
İkt.Düş.Tarihi
A.Altıparmak
Maliye Politikası
M.F.İlgün
16.00
16.50
Türk Vergi Sis.
A.DDereli
Ekonometri.Gir. I
H.M.Taşçı
17.00
17.50
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
18.00
18.50
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Enerji Ekonomisi
H.Atik
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Enerji Ekonomisi
H.Atik
Bilg.Muh.Uyg.
A.Doğan
Cuma
Çevre Eko.
M.Dedeoğlu
Kalkınma İkt.
O.Türker
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Enerji Ekonomisi
H.Atik
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Kalkınma İkt.
O.Türker
Ekonometri.Gir. I
H.M.Taşçı
Veri İlet.Bilgi Ağ.
G.Güven
Kalkınma İkt.
O.Türker
Ekonometri.Gir. I
H.M.Taşçı
19.00
Maliye Politikası
İkt.Düş.Tarihi
Türk Vergi Sis.
19.50
M.F.İlgün
A.Altıparmak
A.DDereli
20.00
Maliye Politikası
İkt.Düş.Tarihi
Türk Vergi Sis.
20.50
M.F.İlgün
A.Altıparmak
A.DDereli
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları dersi Bilgisayar Laboratuarı D’de yapılacaktır.
Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Advanced Eng. VII dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Saat
8.00
8.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( MALĠYE I ) Dershane: T203
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup I
Mathematics I
H.M.Taşçı
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup I
Mathematics I
H.M.Taşçı
13.00
13.50
Türkçe I
M.Bilgehan
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup II
14.00
14.50
Türkçe I
M.Bilgehan
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup II
15.00
15.50
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup II
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
16.00
16.50
Not:
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Mathematics I
H.M.Taşçı
Bilgisayar Kul.I
G.Güven Grup I
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Cuma
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
Matematik I
Taşçı S105
Sungur T203
Hasköse S205
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Mathematics I dersi S205 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Türkçe I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Hukuk. Temel Kav. dersi T202 numaralı dershanede yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi T104 numaralı dershanede yapılacaktır.
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( MALĠYE II ) Dershane: T205
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Maliye Teo.I
Microeco.I
U.Dündar
F.Bilgili
Mikro İktisat I
Statistics I
Bilgili S106
Maliye Tarihi
Taşçı S206
Düzgün S206
A.Somuncu
Sungur T205
Hasköse S106
Mikro İktisat I
Statistics I
Bilgili S106
Maliye Tarihi
Taşçı S206
Düzgün S206
A.Somuncu
Sungur T205
Hasköse S106
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Maliye Tarihi
A.Somuncu
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Mikro İktisat I
Bilgili S106
Düzgün S206
Makro İktisat I
Advanced Eng. III
Bilgili S206
İ.Akyüz
Ecevit Amfi 4
Ticaret Hukuku dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Microeconomics I dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Makro İktisat I
Bilgili S206
Ecevit Amfi 4
Statistics I
Taşçı S206
Sungur T205
Hasköse S106
Maliye Teo.I
U.Dündar
Maliye Teo.I
U.Dündar
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( MALĠYE III ) Dershane: T201
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
10.00
10.50
Uluslararası İkt.I
F.Kula
İdare Hukuku
M.E.Durkal
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
11.00
11.50
Uluslararası İkt.I
F.Kula
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Uluslararası İkt.I
F.Kula
Advanced Eng. V
Bütçe I
İ.Akyüz
F.Akbey
Para ve Banka
16.00
Advanced Eng. V
Erdem S103
16.50
İ.Akyüz
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Not:
Advanced English V dersi Amfi 4’de yapılacaktır.
İdare Hukuku
M.E.Durkal
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
İdare Hukuku
M.E.Durkal
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Cuma
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Bütçe I
F.Akbey
Bütçe I
F.Akbey
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( MALĠYE IV ) Dershane: T202
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Kamu Gir.Eko.
M.F.İlgün (A.Aysu)
Advanced Eng. VII
Y.S.Ahmed
Devlet Borçları
U.Dündar
Devlet Borçları
U.Dündar
Maliye Politikası I
M.F.İlgün (A.Aysu)
Maliye Politikası I
M.F.İlgün (A.Aysu)
Kalkınma İkt.
O.Türker
Kalkınma İkt.
O.Türker
Devlet Borçları
U.Dündar
Kamu Gir.Eko.
M.F.İlgün (A.Aysu)
Kamu Gir.Eko.
M.F.İlgün (A.Aysu)
Kalkınma İkt.
O.Türker
Türk Vergi Mev.I
A.Somuncu
Maliye Politikası I
M.F.İlgün (A.Aysu)
Hazine İşlem.
U.Dündar
Vergi Ceza Huk.
A.DDereli
Vergi Ceza Huk.
A.DDereli
Kamu Mal.Yön.
F.Akbey
17.00
Bilg.Muh.Uyg.
17.50
A.Doğan
18.00
Bilg.Muh.Uyg.
18.50
A.Doğan
19.00
Bilg.Muh.Uyg.
19.50
A.Doğan
Not:
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları dersi Bilgisayar Laboratuvarı D’de yapılacaktır.
Advanced Eng.VII dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Cuma
Vergi Ceza Huk.
A.DDereli
Kamu Mal.Yön.
F.Akbey
Kamu Mal.Yön.
F.Akbey
Türk Vergi Mev.I
A.Somuncu
Türk Vergi Mev.I
A.Somuncu
Hazine İşlem.
U.Dündar
Hazine İşlem.
U.Dündar
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM MALĠYE I ) Dershane: T203
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Mathematics I
Mathematics I
H.M.Taşçı
H.M.Taşçı
Mathematics I
H.M.Taşçı
Saat
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Sungur T203
Hasköse Amfi 3
13.00
13.50
14.00
14.50
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
15.00
15.50
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
16.00
16.50
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
Int.to Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş Amfi 1
Türker T203
Altıparmak Amfi 3
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int.to Econom. I
F.Bilgili
17.00
17.50
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup II
18.00
18.50
Genel Muh.I
Uzay Amfi 3
Özkan Amfi 1
Doğan T102
Esmeray T104
Hukuk.Temel.Kav.
F.Birtek
A.İ.İ.T. I
Ş.Öztürk
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup II
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup I
Türkçe I
S.Karakoç
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup II
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup I
Türkçe I
S.Karakoç
dvanced Eng. I
A.B.Erginer
Kamu Mal.Gir.
U.Dündar
19.00
19.50
20.00
20.50
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Sungur T203
Hasköse Amfi 3
Matematik I
Taşçı Amfi 1
Sungur T203
Hasköse Amfi 3
21.00
21.50
Not:
Bilgisayar Kul. I
G.Güven Grup I
Mathematics I dersi S205 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Cumartesi
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM MALĠYE II ) Dershane: T205
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Microeco.I
Microeco.I
F.Bilgili
F.Bilgili
Microeco.I
F.Bilgili
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Maliye Teo.I
U.Dündar
16.00
16.50
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
17.00
17.50
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
18.00
18.50
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
19.00
19.50
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
20.00
20.50
Not:
Maliye Tarihi
A.Somuncu
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Mikro İktisat I
Bilgili T206
Düzgün S403
Maliye Teo.I
U.Dündar
Maliye Tarihi
A.Somuncu
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Maliye Tarihi
A.Somuncu
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Maliye Teo.I
U.Dündar
Ticaret Hukuku dersi S403 numaralı dershanede yapılacaktır.
Microeconomics I dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Advanced Eng. III dersi S403 numaralı dershanede yapılacaktır.
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Makro İktisat I
Bilgili S403
Ecevit T205
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Statistics I
Taşçı S403
Sungur T205
Hasköse T206
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM MALĠYE III ) Dershane: T103
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
13.00
13.50
14.00
14.50
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Bütçe I
F.Akbey
15.00
15.50
16.00
16.50
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
17.00
17.50
Uluslararası İkt.I
F.Kula
İdare Hukuku
M.E.Durkal
18.00
18.50
Uluslararası İkt.I
F.Kula
İdare Hukuku
M.E.Durkal
19.00
19.50
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
20.00
20.50
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
Cuma
Vergi Hukuku I
A.DDereli
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Kamu Harc.Huk.
U.Dündar
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Bütçe I
F.Akbey
Bütçe I
F.Akbey
21.00
Uluslararası İkt.I
21.50
F.Kula
Not:
Advanced English V dersi S405 numaralı dershanede yapılacaktır.
Kamu Harc.Huk. dersi T201 numaralı dershanede yapılacaktır.
İdare Hukuku
M.E.Durkal
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Kamu Ekonomisi I
U.Dündar
Advanced Eng. V
İ.Akyüz
Para ve Banka
Erdem S202
Altıntaş T103
Dumrul Amfi 6
Türkiye Eko.
Erdem S202
İlgün T103
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER I ) Dershane: T105
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
10.00
10.50
11.00
11.50
Eng.for Inter.Rel.I
Y.S.Ahmed
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Eng.for Inter.Rel.I
Y.S.Ahmed
A.İ.İ.T. I
İ.Bozbıyık
Eng.for Inter.Rel.I
Y.S.Ahmed
A.İ.İ.T. I
İ.Bozbıyık
Pol.Science
A.Çelenk
Int.to Inter.Relat.
Hukuk.Temel.Kav.
A.Çelenk (E.Şimşek) M.E.Durkal
(A.Dayı)
Int.to Inter.Relat.
Hukuk.Temel.Kav.
A.Çelenk (E.Şimşek) M.E.Durkal
(A.Dayı)
Pol.Science
Int.to Inter.Relat.
A.Çelenk
A.Çelenk (E.Şimşek)
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Hukuk.Temel.Kav.
M.E.Durkal
(A.Dayı)
Pol.Science
A.Çelenk
Cuma
Türkçe I
M.Bilgehan
Türkçe I
M.Bilgehan
Türkçe I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
Advanced Eng. I dersi S102 numaralı dershanede yapılacaktır.
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER II ) Dershane: T104
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Türk.Siy.Sis.
A.Çelenk
Türk.Siy.Sis.
A.Çelenk
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Diplomatic Corr.I
İ.Akyüz
Theory Int.Rel. I
H.Mammdov
Theory Int.Rel. I
H.Mammdov
Theory Int.Rel. I
H.Mammdov
Diplomatic Corr.I
İ.Akyüz
Diplomatic Corr.I
İ.Akyüz
Siyasi Tar.I
İ.Köse
Siyasi Tar.I
İ.Köse
Inter.Law I
A.Çelenk (E.Şimşek)
Türk.Siy.Sis.
A.Çelenk
Cuma
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Advanced Eng. III
İ.Akyüz
Inter.Law I
A.Çelenk (E.Şimşek)
Inter.Law I
A.Çelenk (E.Şimşek)
Siyasi Tar.I
İ.Köse
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER III ) Dershane: T102
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
10.00
10.50
11.00
11.50
Not:
Cuma
Inter.Organizations
A.Çelenk (E.Şimşek)
Diplomatic Eng. I
A.A.Çelenk
Inter.Organizations
A.Çelenk (E.Şimşek)
Türk-İslam Med.
H.Mammadov
Türk-İslam Med.
H.Mammadov
Türkiye Eko.
Erdem S103
İlgün T102
Türk Dış Pol. I
İ.Köse
Türk-İslam Med.
H.Mammadov
Inter.Organizations
A.Çelenk
(E.Şimşek)
Inter.Politics I
İ.Köse
Türk Dış Pol. I
İ.Köse
İkinci Yab.Dil I
Rusça - Mammadov
İkinci Yab.Dil I
Arapça - Erbil
İkinci Yab.Dil I
Arapça - Erbil
13.00
13.50
Diplomatic Eng. I
A.A.Çelenk
İkinci Yab.Dil I
Rusça - Mammadov
14.00
14.50
15.00
15.50
Diplomatic Eng. I
A.A.Çelenk
Inter.Politics I
İ.Köse
İkinci Yab.Dil I
Rusça - Mammadov
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
16.00
Inter.Politics I
16.50
İ.Köse
17.00
17.50
İkinci Yabancı Dil I Rusça dersi T301 numaralı dershanede yapılacaktır.
Türk Dış Pol. I
İ.Köse
İkinci Yab.Dil I
Arapça - Erbil
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER IV ) Dershane T101
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Geopolitics
H.Mammadov
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
The USA In World P.
İ.Köse
The USA In World P.
İ.Köse
Uluslararası İkt.
O.Türker
Eurasia in World
Politics
H.Mammadov
Uluslararası İkt.
O.Türker
Uluslararası İkt.
O.Türker
Selected Read. I
İ.Köse
İkinci Yab.Dil III
Rusça – Mammadov
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
The USA In World P.
Doğan T101
İ.Köse
Esmeray S102
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Selected Read. I dersi S102 numaralı dershanede yapılacaktır.
İkinci Yabancı Dil III Rusça dersi T301 numaralı dershanede yapılacaktır.
Geopolitics dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Eurasia in World Politics dersi T308 numaralı dershanede yapılacaktır.
Cuma
İkinci Yab.Dil III
Arapça – Erbil
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
İkinci Yab.Dil III
Arapça – Erbil
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
İkinci Yab.Dil III
Arapça – Erbil
İkinci Yab.Dil III
Rusça – Mammadov
İkinci Yab.Dil III
Rusça – Mammadov
Selected Read. I
İ.Köse
Geopolitics
H.Mammadov
Geopolitics
H.Mammadov
Eurasia in World
Politics
H.Mammadov
Selected Read. I
İ.Köse
Eurasia in World
Politics
H.Mammadov
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ I ) Dershane: S102
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Kamu Yön. Giriş I
M.Demirci
Kamu Yön. Giriş I
M.Demirci
15.00
15.50
Int.to Pol.Science I
A.Çelenk
16.00
16.50
Int.to Pol.Science I
A.Çelenk
Not:
Hukuk.Temel.Kav.
M.E.Durkal
(A.Dayı)
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
A.İ.İ.T. I
İ.Bozbıyık
Siyaset Bil.Giriş I
A.Çelenk
Bilgisayar Kul.I
G.Güven
A.İ.İ.T. I
İ.Bozbıyık
Int.to Pol.Science I
A.Çelenk
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
Hukuk.Temel.Kav.
M.E.Durkal
(A.Dayı)
Kamu Yön. Giriş I
M.Demirci
Genel Muh.I
Uzay S105
Özkan S205
Doğan T101
Esmeray S102
Türkçe I
M.Bilgehan
Türkçe I
M.Bilgehan
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Türkçe I dersi Amfi 5’de yapılacaktır.
A.İ.İ.T. I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Economics I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Introduction to Political Science I dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı I dersi Bilgisayar Laboratuvarı C’de yapılacaktır.
Hukukun Temel Kavramları dersi T105 numaralı dershanede yapılacaktır.
Hukuk.Temel.Kav.
M.E.Durkal
(A.Dayı)
Siyaset Bil.Giriş I
A.Çelenk
Siyaset Bil.Giriş I
A.Çelenk
Advanced Eng. I
A.B.Erginer
İktisada Giriş I
Altıntaş S105
Türker T203
Altıparmak S205
Ecevit Amfi 5
Dumrul Amfi 6
Int. To Econom. I
F.Bilgili
Cumartesi
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ II ) Dershane: T206
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Mesleki İng. I
İ.Akyüz
10.00
10.50
Mesleki İng. I
İ.Akyüz
İdare Hukuku I
M.E.Durkal
11.00
11.50
Mesleki İng. I
İ.Akyüz
İdare Hukuku I
M.E.Durkal
Toplum Bilim
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
Siyasal Düş.Tarihi I
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
Siyasal Düş.Tarihi I
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
İdare Hukuku I
M.E.Durkal
Türk Anayasa H.
M.E.Durkal
16.00
16.50
Not:
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Mesleki İng. I dersi S405 numaralı dershanede yapılacaktır.
Siyasal Düş.Tarihi I
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Araştırma Yön.
Altıntaş Amfi 4
Yavuz Amfi 6
Türk Anayasa H.
M.E.Durkal
Türk Anayasa H.
M.E.Durkal
Toplum Bilim
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
Toplum Bilim
İ.Özekmekçi
(A.Kaya)
Cumartesi
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ III ) Dershane: S403
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
Türk Vergi Sis.
A.DDereli
10.00
10.50
Türk Vergi Sis.
A.DDereli
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
11.00
11.50
Türk Siyasal Hay.I
İ.Özekmekçi
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Ceza Hukuku
F.Birtek
Ceza Hukuku
F.Birtek
Ceza Hukuku
F.Birtek
16.00
16.50
Not:
Türk Siyasal Hay.I
İ.Özekmekçi
Türk Siyasal Hay.I
İ.Özekmekçi
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Para ve Banka
Erdem S103
Altıntaş T201
Dumrul Amfi 5
Yerel Yönetimler
H.Korkmaz
Yerel Yönetimler
H.Korkmaz
Mikro İktisat
Bilgili S106
Düzgün S206
Para ve Banka
Erdem S103
Karşılaş. Siyaset
Altıntaş T201
İ.Özekmekçi
Dumrul Amfi 5
Ceza Hukuku dersi Amfi 6’da yapılacaktır.
Çağdaş Siy. Akım.
A.Çelenk
Türk Vergi Sis.
A.DDereli
Yerel Yönetimler
H.Korkmaz
Karşılaş. Siyaset
İ.Özekmekçi
Karşılaş. Siyaset
İ.Özekmekçi
Çağdaş Siy. Akım.
A.Çelenk
Çağdaş Siy. Akım.
A.Çelenk
Cumartesi
Saat
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
Not:
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Ders Programı ( SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ IV ) Dershane: T103
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Çevre Politikası
M.Demirci
Çevre Politikası
M.Demirci
Uluslararası İliş.
H.Mammadov
Uluslararası İliş.
H.Mammadov
Çevre Politikası
M.Demirci
KY Çağdaş Yakl.
H.Korkmaz
KY Çağdaş Yakl.
H.Korkmaz
İdari Yargı
M.E.Durkal
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Envanter ve Bil.
E.Küçük
İdari Yargı
M.E.Durkal
İdari Yargı
M.E.Durkal
Uluslararası İliş.
H.Mammadov
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Ticaret Hukuku
İ.Kayar
Ticaret Hukuku dersi S206 numaralı dershanede yapılacaktır.
Envanter ve Bilanço dersi T205 numaralı dershanede yapılacaktır.
KY Çağdaş Yakl.
H.Korkmaz
Envanter ve Bil.
E.Küçük
Cumartesi
Download

İşletme - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi