Erciyes Üniversitesi - Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı - MALĠYE BÖLÜMÜ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM I.Sınıf
Tarih
Saat
Ders
Öğr.Say.
Öğr.Elem.
Dershane
10 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Matematik I
39
H.M.Taşçı
S403(40)
10 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Matematik I
40
B.Sungur
Amfi 2(56)
10 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Matematik I
33
A.Hasköse
T206(40)
10 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Mathematics I
1
H.M.Taşçı
S202(42)
11 Kasım 2014 Salı
09:00
Kamu Maliyesine Giriş
131
U.Dündar
S205(72)
11 Kasım 2014 Salı
09:00
Kamu Maliyesine Giriş
0
U.Dündar
S206(69)
13 Kasım 2014 Perşembe
09:00
Türkçe I
84
S.Karakoç
T201(48)
13 Kasım 2014 Perşembe
09:00
Türkçe I
0
S.Karakoç
T202(48)
14 Kasım 2014 Cuma
09:00
İktisada Giriş I
24
A.Altıparmak
S406(57)
14 Kasım 2014 Cuma
09:00
İktisada Giriş I
23
O.Türker
S105(72)
14 Kasım 2014 Cuma
09:00
İktisada Giriş I
24
E.Ecevit
T101(48)
14 Kasım 2014 Cuma
09:00
İktisada Giriş I
24
C.Dumrul
S106(69)
14 Kasım 2014 Cuma
09:00
İktisada Giriş I
24
H.Altıntaş
S403(40)
14 Kasım 2014 Cuma
16:30 Introduction To Economics I
2
F.Bilgili
S106(69)
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Genel Muhasebe I
32
A.Özkan
T104(40)
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Genel Muhasebe I
22
A.Doğan
T202(48)
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Genel Muhasebe I
27
M.Esmeray
Amfi 5(56)
17 Kasım 2014 Pazartesi
09:00
Genel Muhasebe I
23
Ş.Uzay
S105(72)
18 Kasım 2014 Salı
09:00
A.İ.İ.T. I
86
Ş.Öztürk
S102(48)
18 Kasım 2014 Salı
09:00
A.İ.İ.T. I
0
Ş.Öztürk
S103(48)
19 Kasım 2014 Çarşamba
09:00
Bilgisayar Kullanımı I
85
G.Güven
Amfi 3(56)
19 Kasım 2014 Çarşamba
09:00
Bilgisayar Kullanımı I
0
G.Güven
Amfi 4(56)
20 Kasım 2014 Perşembe
09:00
Advanced English I
42
A.B.Erginer
S406(57)
21 Kasım 2014 Cuma
09:00
Hukukun Temel Kavramları
87
F.Birtek
T201(48)
21 Kasım 2014 Cuma
09:00
Hukukun Temel Kavramları
0
F.Birtek
T202(48)
Açıklama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarih
11 Kasım 2014 Salı
11 Kasım 2014 Salı
11 Kasım 2014 Salı
12 Kasım 2014 Çarşamba
12 Kasım 2014 Çarşamba
13 Kasım 2014 Perşembe
13 Kasım 2014 Perşembe
13 Kasım 2014 Perşembe
17 Kasım 2014 Pazartesi
17 Kasım 2014 Pazartesi
18 Kasım 2014 Salı
18 Kasım 2014 Salı
19 Kasım 2014 Çarşamba
20 Kasım 2014 Perşembe
20 Kasım 2014 Perşembe
Erciyes Üniversitesi - Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı - MALĠYE BÖLÜMÜ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM II.Sınıf
Saat
Ders
Öğr.Say.
Öğr.Elem.
Dershane
13:30
Mikro İktisat I
29
F.Bilgili
S205(72)
13:30
Mikro İktisat I
27
R.Düzgün
S206(69)
13:30
Microeconomics I
1
F.Bilgili
S203(48)
13:30
Maliye Teorisi I
84
U.Dündar
T101(48)
13:30
Maliye Teorisi I
0
U.Dündar
T102(48)
13:30
Statistics I
24
H.M.Taşçı
T201(48)
13:30
Statistics I
22
B.Sungur
T205(40)
13:30
Statistics I
26
A.Hasköse
T102(48)
16:30
Makro İktisat I
35
F.Bilgili
T202(48)
16:30
Makro İktisat I
29
E.Ecevit
S102(48)
13:30
Maliye Tarihi
41
A.Somuncu
S106(69)
16:30
Envanter ve Bilanço
16
E.Küçük
S205(72)
13:30
Advanced English III
3
İ.Akyüz
S106(69)
16:30
Ticaret Hukuku I
72
İ.Kayar
S402(40)
16:30
Ticaret Hukuku I
0
İ.Kayar
S403(40)
Açıklama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erciyes Üniversitesi - Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı - MALĠYE BÖLÜMÜ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM III.Sınıf
Tarih
Saat
Ders
Öğr.Say.
Öğr.Elem.
Dershane
10 Kasım 2014 Pazartesi
16:30
Para ve Banka
16
E.Erdem
S103(48)
10 Kasım 2014 Pazartesi
16:30
Para ve Banka
17
H.Altıntaş
S403(40)
10 Kasım 2014 Pazartesi
16:30
Para ve Banka
18
C.Dumrul
S203(48)
11 Kasım 2014 Salı
10:30
Kamu Harcama Huk.
1
U.Dündar
T101(48)
12 Kasım 2014 Çarşamba
10:30
Uluslararası İktisat I
43
F.Kula
S103(48)
12 Kasım 2014 Çarşamba
16:30
İdare Hukuku
40
M.Durkal
S206(69)
13 Kasım 2014 Perşembe
10:30
Advanced English V
7
İ.Akyüz
S106(69)
14 Kasım 2014 Cuma
10:30
Kamu Ekonomisi I
53
U.Dündar
S105(72)
17 Kasım 2014 Pazartesi
10:30
Bütçe I
57
F.Akbey
S405(59)
19 Kasım 2014 Çarşamba
10:30
Vergi Hukuku I
55
A.Değirmendereli
Amfi 1(56)
20 Kasım 2014 Perşembe
10:30
Türkiye Ekonomisi
2
E.Erdem
S105(72)
20 Kasım 2014 Perşembe
10:30
Türkiye Ekonomisi
0
M.F.İlgün
S205(72)
Açıklama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarih
11 Kasım 2014 Salı
11 Kasım 2014 Salı
12 Kasım 2014 Çarşamba
13 Kasım 2014 Perşembe
14 Kasım 2014 Cuma
17 Kasım 2014 Pazartesi
18 Kasım 2014 Salı
19 Kasım 2014 Çarşamba
20 Kasım 2014 Perşembe
21 Kasım 2014 Cuma
Erciyes Üniversitesi - Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı - MALĠYE BÖLÜMÜ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM IV.Sınıf
Saat
Ders
Öğr.Say.
Öğr.Elem.
Dershane
15:00
Türk Vergi Mevzuatı I
8
A.Somuncu
T202(48)
17:30
Advanced English VII
0
Y.S.Ahmed
S205(72)
15:00
Kalkınma İktisadı
1
O.Türker
S105(72)
15:00
Maliye Politikası I
0
A.Aysu
S405(59)
15:00
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
5
F.Akbey
S105(72)
15:00
Vergi Ceza Hukuku
3
A.Değirmendereli
S405(59)
15:00
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
0
A.Doğan
S303(35)
15:00
Kamu Girişimleri Ekonomisi
2
A.Aysu
S405(59)
15:00
Hazine İşlemleri
11
U.Dündar
T102(48)
15:00
Devlet Borçları
13
U.Dündar
S205(72)
Açıklama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Download

Maliye İÖ - Erciyes Üniversitesi