Cilt: 11
Sayı: 2
Nisan: 2014
50. KÜTÜPHANE HAFTASI
KUTLU OLSUN..
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
NİSAN 2014
İÇİNDEKİLER
 Bizden Haberler
4
 Kütüphane Haftası-Gezici Kütüphaneler
6
 Koridor Kütüphaneleri
8
 Kütüphanenin Kıymetini Kim Anlar?
10
 Seslenen Kitap
14
 İlginç Web Siteleri-Fonlabeni.com
16
 Kitap Bankosu
19
 Kitap tanıtımı
20
 Film Tanıtımı
21
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 2
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NİSAN 2014
Sayfa 3
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
BİZDEN HABERLER
YÖK ULUSAL AKADEMİK ARŞİV
PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİ
SPRİNGER LİBRARY SUMMİT
ANKAREF & MİKROBİLGİ EĞİTİM
ÇALIŞTAYI
EBYS EĞİTİM ÇALIŞTAYI
 YÖK ULUSAL AKADEMİK ARŞİV PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİ03.03.2014 Tarihinde Ankara’da yapılan toplantıya
Uzman Kütüphaneci Süleyman
ERDOĞMUŞ katılmıştır.
Seminerde açık erişim, kurumsal arşivler, ulusal ve kurumsal
arşiv politikaları, telif hakları, DSpace kurumsal arşiv yazılımı
gibi konular çeşitli yönleriyle tartışılmıştır.
 SPRİNGER LİBRARY SUMMİT
14.03.2014 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev
sahipliğinde
gerçekleşen
toplantıya
Kütüphaneci
Gülcan
KÜÇÜKGÜREŞGEN ve NİHAL KARABULGU katılmışlardır. Toplantıda
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 4
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
Springerlink kullanıcı profili ışığında Türk okuyucularının değerlendirilmesi
yapılmış, ayrıca e-kitaplar ve kütüphane bütçeleri konuları ele alınmıştır.
 ANKAREF & MİKROBİLGİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI
19-22 Mart tarihlerinde Antalya’da
yapılan
toplantıya,
Uzman
İdris
KARAASLAN ve Süleyman ERDOĞMUŞ
katılmışlardır. Toplantıda, “ Kütüphane
Yönetim Platformu ve Web Keşif Aracı
Çözümleri”, “Kütüphaneler ve Yayıncı
Kuruluşlar
Bakımından Açık
Erişim “,
“Kültür Hazineleri: Dijital Arşivler ve
Kurumsal
Arşivler “,Dijital
Kaynak
Oluşturma
ve
Sunum
Çözümleri”
konularında sunumlar yapılmıştır.
 EBYS EĞİTİM ÇALIŞTAYI
27-28 Mart 2014 tarihinde Burdur Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştaya, Daire
Başkanı Sema AYHAN katılmıştır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Kurumların faaliyetlerini yerine
getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare
faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin, bunların içerik, üstveri, format ve
ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil
teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç
içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemdir.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 5
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
50. KÜTÜPHANE HAFTASI – HAYAT BOYU
KÜTÜPHANELER, HER YERDE KÜTÜPHANELER
D
eve sırtında ya da tankın içinde: Gezici kütüphaneler sınır
tanımaz! Bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, bir kütüphaneye
rastlamanız mümkün!
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 6
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Nisan 2014
Sayfa 7
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
K
Nisan 2014
KORİDOR KÜTÜPHANELERİ
itap ruhun ilacıdır.(Japon atasözü). Çocuk Servislerinde tedavisi devam
eden çocuk ve ebeveynlerin faydalanabilmesi için 500 kitap kapasiteli
açık bir kitaplık oluşturmayı ve bu kitaplığa düzenli olarak takviye
kitap sağlamayı amaçlayan projenin ilk kitaplığı İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde kuruldu.
Hayata Renk Ver Derneği’nin projesi
olan “Koridor Kütüphanleri” projesi internet
sitelerinde aşağıdaki şekilde anlatılıyor:
Çocuk Servislerinde tedavisi devam eden
çocuk ve ebeveynlerin faydalanabilmesi için
500 kitap kapasiteli açık bir kitaplık
oluşturmayı ve bu kitaplığa düzenli olarak
takviye kitap sağlamayı amaçlayan projenin
ilk kitaplığı İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Çapa Tıp Fakültesinde kuruldu.
2013 ayından beri Çapa Tıp Fakültesi’nde
SOSDES Projesini yürütüyoruz. Sosyal
Destek Programımızda konusunda uzman
kişilerden oluşan gönüllülerimizle, çocuklara
psiko-sosyal destek verip çocukların sosyal
entegrasyonlarını kolaylaştırmak ve yüksek
motivasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Her
hafta pazar günü, uzmanlarla destek
eğitimler gerçekleştiriliyor. Sanat, Ritm
perküsyon, Masal anlatımı ve Proje
Etkinliklerinden oluşan program tamamen
gönüllü olarak devam ediyor. Şimdiye kadar
457 çocuğa ulaşarak eğitim verdik.
Eğitimlerimizde çocuklar bizden kitap
istiyorlardı. Kitapları kapalı sınıfa koyup
onlara ulaştıramadığımızı görünce aklımıza
geldi Koridor Kütüphanesi..
Kurduğumuz ilk günden beri çocuklar
tarafından yoğun ilgi görev ve şimdiye
kadar 1000′den fazla kitap yerleştirdiğimiz
ve
yerleştirmeye
devam
ettiğimiz
kitaplığımızı tüm çocuk servislerinde
yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
Proje Sorumlumuz Yazar Nilay Yılmaz,
yaygınlaştırma
ayağı
ile
ilgili
Okul
Kütüphanecileri Derneği ile buluşturdu bizi..
Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği onayı ile ulaştığımız
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde
2.
kitaplığımızı
kurduk.
Okul
Kütüphanecileri Derneği, kitap duyuruları
konusunda desteğini bizden esirgemedi. Şu
anda her yerden telefon alıyoruz, okullar,
yayınevleri, yazarlar koridor kütüphanesi
açacakları hastane ismi istiyorlar.
Şimdi diğer hastanelere ulaşıp onay alım
işlemlerimiz
konusunda
kolaylaştırıcı
olmaları için desteğinize ihtiyacımız var.
Koridor Kütüphaneleri ile bugün Çapa Tıp
Fakültesi’ne gittiğinizde her çocuğun elinde
ya da başucunda bir kitap görebilirsiniz.
Anneleri bir dergi ya da roman hakkında
konuşurken bulabilirsiniz. Ümraniye Eğitim
Araştırma Hastanesinde de benzer bir etki
bekliyoruz. Ayda birde başlayacağımız
SOSDES Projemizle gözlemleme imkanı
bulacağız.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 8
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
Hastanelerin duvarlarını aşabilen projemiz için desteklerinizin devamını bekliyoruz.
Sevgilerimizle..
http://www.hayatarenkver.com/koridor-kutuphanesi/
Bir kitaplık maliyeti : 500 TL
Kitaplık için aylık kitap ihtiyacı: 200 Kitap
Çocukların hayatını renklendirmeyi, kitapların büyülü dünyalarından faydalanarak hastane
ortamını bir nebze olsun yumuşatmayı, kitap amaçlayan Koridor Kütüphanemizde kitapların yaş
aralığı çocuklar ve refakatçi ebeveynler için geniş tutulmaktadır. İyi durumda, temiz, konu
olarak motive eden, umut veren, keyifli kitaplar tercih edilmektedir.
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Servisi Koridor Kütüphanesi
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 9
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
KÜTÜPHANENİN KIYMETİNİ KİM ANLAR?
P
rof. Dr. Hamit Palabıyık’ın
ekseninde yazdığı yazısı..
Eğer
bilgi
ve
fikir
üretmiyorsanız aslında pek de bir şey
üretiyor
sayılmazsınız.
Bilgiyi
üretmek ise çok zordur. Yılların
tecrübesi ve eğitim gerektirir. Daha
da önemlisi yeni bilgi ve fikir
üretmeniz için mevcut bilgilere sahip
olmanız
gerekir.
Medeniyet
nihayetinde bir birikimdir, sizden
öncekileri bilmezseniz o birikime
katkı veremezsiniz…
Yüksek lisans veya doktora
yapmayanlar bilmeyebilirler, tezinizi
yazarken an gelir bir cümle için
yüzlerce, hatta binlerce lira vermeye
hazır hale gelebilirsiniz. Gerçek bir
araştırmacı
tezini
tamamlayacak/güçlendirecek
bilgi
kırıntılarının bile ne kadar önemli
olabileceğini görür.
Bu nedenle belli şehirlerin
kültür ve bilim merkezi haline gelmesi
asla tesadüf değildir. Bilgi yeni bilgiyi
çeker. Bilgiye kolay ulaşılan ve
fikirlerin diğer fikirlerle kolayca ve
özgürce buluştuğu yerlerde bilim ve
Çanakkale
Üniversitesi
Kütüphanesi
fikir merkezleri oluşur. Söz konusu
gelişimde üniversitelerin rolü ise
tartışmasız çok önemlidir.
***
Bilgiyi taşımada en etkili
araçlardan
biri
ise
kitap
ve
dergilerdir. Bugün bile insanlığın en
büyük
keşfinin
kitap
olduğunu
söylesek yanlış olmaz. Bilgisayarlar ve
internet gibi teknolojik gelişmeler
dahi
basılı
eserlerin
yerini
alamamıştır, belki sadece onları
tamamlayıcı olmuşlardır. Herneyse,
bu başka bir yazının konusu…
Kütüphanelere dönecek olur
isek, gelişmiş kültür merkezlerinin en
belirgin özelliklerinden biri de çok iyi
kütüphanelere sahip olmalarıdır… İyi
bir kütüphanede çok sayıda kitap
olur. Ayrıca bilgiye ulaşım imkânları
ve çalışma ortamları çok gelişmiştir…
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 10
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
Ne yazık ki Türkiye kütüphane
devrimlerini ıskalamış bir ülkedir.
Belki de Osmanlı’nın yıkılmasında bu
eksikliğin
rolü
büyüktür.
Milli
Kütüphanemizde bile kitap sayısı 2
milyonu bulmaz. Daha doğrusu Milli
Kütüphanemizde kaç kitabın olduğunu
bile sayabilmekten uzağız. Oysa ki
küçücük İsrail’in Milli Kütüphanesi
bizimkinin iki misline ulaşmıştır.
Tüm
Türkiye
üniversiteleri
sadece 12 milyon civarında kitaba
malik iken, Harward’ın kütüphaneleri
yaklaşık olarak 17 milyon kitaba ev
sahipliği yapar.
Sadece
Oxford’un
kütüphanesinde
tüm
Türkiye
üniversitelerindeki kitap sayısına
yakın kitap vardır. Harward’daki
kitap sayısı ise Türkiye’deki tüm
üniversite kütüphanelerindeki kitap
sayısını geçer.
doğru gider. Dijital devrimi de bu
gerçeği
değiştirmemiştir.
Batılı
üniversiteler bütçelerini genelde
ikiye bölerler, basılı eser ile dijitale
birbirine yakın ölçülerde bütçe
ayırırlar.
Türkiye
kütüphaneleri
için
birkaç yüzbin kitap olağanüstü zengin
sayılır
iken
ABD’de
iyi
üniversitelerde kütüphanelerin kitap
sayısı 4-5 milyondan başlar ve yukarı
***
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 11
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Chicago Üniversitesi’nin kurucu
rektörü “kütüphane üniversitenin
kalbidir”
dermiş.
Çok
doğru…
üniversite mi denir? Bu durumda
bizdeki üniversiteler ne kadar
üniversitedir?
Zor
soruları
bir
kenara
bırakacak olur isek, çok iyi bir
kütüphane olmadan yüksek lisans ve
doktora yapmanın zorluğunu Türk
öğrenciler çok iyi bilirler… Tezinizi
yazarken bir cümle için, başka zaman
belki de önemsemeyeceğiniz bir bilgi
için neler vermezsiniz!.. Bu nedenle
yüksek lisans ve doktora yapanlar
bilgiye ulaşmak için çok büyük
masraflar yaparlar, uzak şehirlerdeki
bilgi merkezlerini ziyaret ederler. Bu
durum Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
(ÇOMÜ)
gibi
üniversiteler için daha bir böyleydi.
Eskiden İstanbul’u ve Ankara’yı
ziyaret etmeden tez bitirebilmek
neredeyse
imkansızdı.
Özellikle
sosyal bilimler için durum böyleydi.
Hatta yurt dışına giden bir tanıdık
bulunur ise hemen ona kitap sipariş
edilirdi.
Çünkü
Türkiye
standartlarında zengin gibi duran
ODTÜ, İTÜ, Bilkent ve diğer
büyükşehir
üniversitelerinin
kütüphaneleri de oldukça fukaraydı.
Nisan 2014
Son dönemde dijital gelişmeler bu
açığı bir ölçüde azaltmış olsa da
bilginin elinizin altında olması gibisi
yok…
Rivayete
göre
ÇOMÜ’de
kütüphane ilk açıldığı zaman dönemin
rektörü
Sayın Ramazan
Aydın bölümlerde ne kadar kitap
varsa
onları
bile
ÇOMÜ
Kütüphanesi’ne toplamaya çalışmış.
Maksat çok az olan kitap sayısını en
azından
açılışta
yüksek
göstermekmiş… Kitap sayısı bu
şekilde 30.000’e kadar ulaşmış… O
dönem ÇOMÜ’de çalışan bir Alman
öğretim üyesi açılışta kitap sayısını
öğrenince “3-5 kitap da ben vereyim
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 13
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
de kitap sayınız 30.005 olsun bari”
diyerek alay etmiş.
Bu öğretim üyesi ÇOMÜ’de
kaynakların kütüphane dışında her
yere harcanmasına, örneğin Dardanos
sosyal
tesislerine
milyonlar
akıtılırken
kütüphanenin
önemsenmemesine
akıl
erdiremiyormuş…
Nisan 2014
getiremezler… Ayrıca Sayın Acar’ın
ifade
ettiği
gibi
Çanakkale’de
bulamadığınız kitabı Ankara’daki bir
kütüphaneden sipariş ederek de
ihtiyacınızı karşılayamazsınız.
Bilginin
zaman
kaybına
tahammülü yoktur, önüne çıkarılan
zorluklara da. İlham bir anda gelir,
bilgi o anda lazım olur…
Bunda şaşılacak bir şey yok,
çünkü bir Alman bilim insanı için
30.000
kitabın
olduğu
yere
kütüphane değil, kitaplık denir.
30.000
kitap
ile
üniversite
kütüphanesi değil, lise kitaplığı
oluşturulabilir…
Eğer vaktini geçirirseniz bilim
insanının iştahı kaybolur, motivasyonu
çöker, o zaman istediği bilgiyi
ilerleyen
zaman
diliminde
kullanamayabilir. Bu nedenledir ki
bazı kütüphaneler geceleri bile
açıktır.
Meseleye uzaktan bakanlar
bizlerin bu heyecanını anlamakta
zorlanabilirler. Hatta geçenlerde
Çanakkale yerel basınından bir köşe
yazarı alınan mesafeyi küçümsemiş ve
“Kütüphane kütüphanedir, büyüğü
küçüğü
işlevi
aynıdır”
demiş…
Geçmişte
Üniversite
aleyhindeki
görüşleriyle
hatırladığımız
Sema
Acar adlı bu hanımefendi kanaatimce
çok yanılıyor. Zengin kütüphane ile
fakir kütüphane aynı işlevi yerine
Bunun mantığı fikrin ve bilginin
vaktinin olmayışıdır. Ama dediğim
gibi, bu ihtiyacı ancak bu işin içinde
olanlar bilir…
Yazının tamamına
linkten ulaşılabilir..
aşağıdaki
http://demokratcanakkale.com
/kose-yazilari/item/7013kutuphanenin-kiymetini-kimanlar?.html
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 13
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
SESLENEN KİTAP-KİTABINIZI YAZARININ
T
SESİNDEN DİNLEYİN
ürkiye'nin ilk sesli kitap dükkanı olma özelliği taşıyan 'Seslenen Kitap’
isimli internet sitesi, edebiyat dünyasının popüler yazarlarının sevilen
kitaplarını yazarların kendi sesinden ‘sesli kitap’ olarak satışa
sunuyor.
Seslenen Kitap’, Ayşe Kulin, Hasan Ali Toptaş, Canan Tan, Murat Menteş, Can Dündar,
Buket Uzuner, Cem Mumcu, Pucca, İclal
Aydın, Berrak Yurdakul, Tuba Ünsal ve
Fatmanur Erdoğan’ın seslendirdiği kitapları
ile açıldı
Lansmanını 12 yazarla gerçekleştiren
Seslenen Kitap için Ayşe Kulin "Dönüş"ü,
Canan Tan "Piraye"yi, Murat Menteş "Ruhi
Mücerret"i, Hasan Ali Toptaş "Heba"yı, Can
Dündar "Lüsyen"i, İclal Aydın "Bir Cihan
Kafes"i, Cem Mumcu "Makber"i, Buket
Uzuner
"Uyumsuz
Defne
Kaman’ın
Maceraları"ve "Su"yu, Pucca "Ay Hadi
İnşallah"ı, Berrak Yurdakul "İki Cihanın
Bekçisi"ni, Tuba Ünsal "Benim Tatlı
Komposto Günlüğüm"ü ve Fatmanur Erdoğan
"Beyaz Yakalı Girşimci"yi seslendirdi.
Kitapların yanı sıra, Forbes Türkiye’nin
Şubat sayısı da Seslenen Kitap lansman
portföyünde yer aldı. Devam eden kayıtlar
arasında
ise
Nebil
Özgentürk’ün
"Türkiye’nin
Hatıra
Defteri",
Ali
Poyrazoglu'nun "Tamamla Bizi Ey Aşk",
Olkan Serdar Yıldız’ın "Kansız" ve "Dost",
Can Deniz’in
bulunuyor.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
"Cesur
Sorular"
kitapları
Sayfa 14
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Seslenen Kitap Kurucu Ortağı Berk
İmamoğlu, güncel yazarların eserlerinin
Seslenen Kitap mobil uygulamaları gibi,
hayatın içinde ve insanların hayatlarında var
olan güncel ve yenilikçi bir mecrada daha
önce sunulmadığını belirterek, bunun
Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.
İmamoğlu, Türkiye’de sesli kitap konusunun
yeni olmadığını ama Seslenen Kitap’ın
sunduğu
standartların
yeni
olduğunu
belirterek hangi formatta olursa olsun
bilgiye kolay ve hızlı ulaşmak isteyen,
yenilikçi, teknolojiye uyum sağlamış ve
teknolojiyi günlük yaşamlarına adapte etmiş
kişilerin Seslenen Kitap’ı hayatlarına dahil
edeceklerini söyleyerek sözlerine devam
etti; ‘Hedef kitlemiz kitap severler, kitap
okumaktan hoşlanan, güncel yazarları ve
güncel eserleri takip edenler, yolda,
arabada, trafikte, seyahatte ve spor
yaparken
geçirdikleri
vakitlerini
iyi
değerlendirmek
isteyenler,
yazar
hayranları, eserleri yazarlarının sesinden
dinlemekten keyif alan, yazarlar ile bağ
kurmak isteyenler ve yazılı kitapları
okumakta
güçlük
çeken
insanlar.
www.seslenenkitap.com‘a üye olan herkes,
satın aldıkları kitapları Seslenen Kitap
Nisan 2014
mecraları
diyebileceğimiz
ww.seslenenkitap.com
internet
sitesi,
Seslenen Kitap mobil uygulamaları ve
Seslenen Kitap masa üstü uygulamalarının
tamamından
dinleyebilir.’
dedi.
HER KİTAP ORTALAMA 8 SAAT
Seslenen
Kitap
uygulamasıyla
okuyucular, yazarın sesinden dinledikleri
kitaplar sayesinde, hikayeleri yazarın
ağzından dinleme fırsatı yakalayacaklar.
Her kitabin sonunda yazarlara 6 soru
soruluyor
ve
cevapları
dinleyicilerle
paylaşılıyor. Bazı yazarlar uzun, bazı
yazarlar kısa cevaplar vermeyi tercih
ediyorlar.
Bu
soru-cevap
bölümünün
uzunluğu ortalama 5 dakika sürüyor. Bir
kitabın
ortalama
8
saat
sürdüğü
düşünülürse, bu çok kısa bir bölüm. Yazarlar
ve dinleyiciler arasında kurulan bağa
katkıda bulunmak istediklerini belirten
Berk
İmamoğlu,
aynı
şekilde
www.seslenenkitap.com üzerinde yer alan
‘Duymadıklarınız’ bölümünde de yazarların
stüdyoda
kitaplarını
okurken
çekilen
fotoğraflarının bulunduğunu söyledi ve tüm
bunların amacının, dinleyicilerin kitapları
dinlerken edinecekleri tecrübeye biraz
daha samimiyet katabilmek olduğunu
sözlerine ekledi.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kaynak: Vatan Gazetesi
Sayfa 15
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
İLGİNÇ WEB SİTELERİ
FONLABENİ.COM
T
ürkiye’nin en yaratıcı crowdfunding platformu olarak dikkat çeken
fonlabeni.com, aklında bir projesi olanlar için aradıkları fonu
bulabilecekleri yegane yer.
Temel olarak crowdfunding, bir proje için gereken maddi kaynağın, projeye ilgi
duyan, insan topluluğundan elde edilmesine deniyor. Buradan da anlayacağınız gibi
gerçekleştirmek istediğiniz projeyi, Fonlabeni.com’a anlatıyorsunuz, ardından da destekçi
bekliyorsunuz. Fakat Fonlabeni’ye katılmak için birkaç kural mevcut. Sitede gerekli
bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda farklı projelerinde keşfedilebileceği bir yer. *
*Bilgiler CHİP Şubat 2014 sayısından alınmıştır.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 16
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
SİTEDE DEĞERLENDİRİLEN PROJELERDEN BİRİ-NÖBETÇİ
KÜTÜPHANE
NEDEN NÖBETÇİ KÜTÜPHANE
Günümüzde kütüphanelerin belirli saatler içerisinde açık olması, çalışan insanların
ve öğrencilerin kütüphanelerden yararlanma şansını neredeyse ortadan kaldırıyor. Çalışan
insanların da kitap okumaya hakkı olduğuna inanan ve bu nedenle önemli bir boşluğu
doldurmaya aday olan Nöbetçi Kütüphane Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek amacıyla
alternatif bir kütüphanecilik anlayışını yaşama geçirmeyi hedefliyor. Sonuçları başarılı
olursa, ilk denemeden çıkacak bir modelle, ke farklı bölgelerede birbirinden bağımsız
olarak varlığını sürdürebilecek alternatif yaşam merkezleri olmayı hedefliyor.Akşamları
kapılarını açacak olan kütüphanemiz, çeşitli atölye çalışmalarıyla insanların kültür sanat
hayatına canlılık kazandırmak için eğitimlerini sürdürece. Kütüphaneleri, sadece kitap
okunan yerler olarak değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim de
verebilecek alternatif bir sosyal yaşam alanı olarak kullanılabilmek için Nöbetçi
Kütüphane'lere ihtiyacımız var.İnsanlar çalışma saatleri dışında rahatlıkla kitap
okuyabilecekleri, kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim alıp edindikleri teorik bilgileri
uygulayabilecekleri yeni bir sosyal yaşama sahip olabilmeleri için Nöbetçi Kütüphane
deneyimini önemsiyoruz.Bilgi çağında bilgili olmanın yolunun kitap okumaktan, bilgiyi satın
alan değil bilgiyi üreten çağdaş bir toplum olmanın yolunun da kitap toplumu olmaktan
geçtiğine inanıyoruz. Nöbetçi okurların çoğalması dileğiyle :)
Sayfa 1
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 17
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
Nisan 2014
PROJELERDEN ÖRNEKLER
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 18
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
K
Nisan 2014
KİTAP BANKOSU
itap Bankosu, Türkiye'de kitap okuma oranını artırmak, kitap okumanın
güzellikleri üzerine farkındalık oluşturmak amavı ile yürütülen bir
sosyal sorumluluk projesidir.
Kitap bankosu projesi AB Bakanlığı,
Türk Ulusal Ajansı ve Gazi Üniversitesi’nin
destekleriyle yürütülmektedir.
Projenin genel amacı Türkiye’de kitap
okuma oranını yükseltmek ve toplumun
kültürel gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda çocuk ve
gençleri kitapla buluşturmak, kitap okuma
alışkanlığı kazanmalarını sağlamak adına
Gezici Kütüphane bünyesinde üniversite
öğrencileri ile gençleri buluşturarak, eğitici
ve
öğretici
sosyal
faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Bu faaliyetlerden bazıları;
o
Geleneksel Türk Oyunları
o
Zararlı Alışkanlık Bilgilendirme
o
Gönüllü Palyaçolar
o
Satranç ve Dama
o
Spor Eğitimleri
o
Üyelik ve kitap takip sistemi
o
Sağlık Bilgilendirme Eğitimleri
o
Anket Uygulaması
o
Go Oyunu ve Origami
o
Dans
o
Mesleki Bilgilendirme
o
Jenga ve Domino
Bu
faaliyetlerin
yanı
sıra
proje
bünyesinde “Rafta Tozlanmasın Gönder
Okuyalım” adında atıl kitapların ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması için yürütülen kitap
toplama kampanyası bulunmaktadır.
Toplumda
farkındalık
oluşturmak adına;
o
Toplu kitap okuma faaliyeti,
o
Spor müsabakalarında kitap okuma
faaliyeti,
o
Yazarlar ile söyleşi ve imza günleri,
gerçekleştirilecektir.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
İletişim:www.kitapbankosu.com
Sayfa 19
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
NİSAN 2014
KİTAP TANITIMI
ATEŞİ YAKALAMAK
(Açlık Oyunları-2)
Yer numarası
: PZ 7 Col 2013a
Yazar
: Suzanne Collins
Yayınevi
: Pegasus
Konusu
:
Açlık
Oyunlarının
sonunda
Katniss'in baş kaldırışı sonucunda ikili arenadan sağlam
çıkmıştı, ancak Peeta bacağını kaybetmişti ve Katniss,
Peeta'ya aşık olduğunu ekranlar önünde kanıtlamak
zorunda
kalacaktı,
bundan
Peeta'ya
da
bahsetmişti.
İkinci kitapda gene 12. mıntıkadayız. Katniss'in zafer turu atması, 11. 10 diye
mıntıkalarda boy göstermesi gerekiyor. Ancak Gale onu öpmüştür ve Snow'un bundan
haberi vardır. Ayrıca mıntıkalarda isyanlar mevcuttur. 12. mıntıkaya yeni askerler gelir.
Snow ondan insanları aşık olduklarına ikna etmesini istemektedir. Ayrıca 13 mıntıkanın
hala ayakta olduğuna ve isyanda olduklarına dair dedikodularda duymuştur.
Ama kitabın asıl can alıcı noktası 75. Açlık Oyunlarında her mıntıkadan alınacak olan bir
kadın ve bir erkek Açlık Oyunları kazananıdır. Anlayacağınız Katniss gene o korkunç
kabusların neden olduğu yere geri dönüyor. Ama bu kez Peeta'yı hayatta tutmaya
kararlı. Bedeli ne olursa olsun...
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 20
KÜTÜPHANE BÜLTENİ
NİSAN 2014
FİLM TANITIMI
GUGUK KUŞU
(One Flew Over the Cuckoo's Nest)
Yer numarası
: DV0664
Yönetmen
: Milos Forman
Oyuncular
: Jack Nicholson , Danny De
Vito , Louise Fletcher
Yapım Yılı
: 1975
İMDB Puanı
:8,8/10
Türü
: Dram
Filmin Konusu
: Eyalet Akıl Hastaesi'nde kısa bir tatil kulağa pek de kötü
gelmiyor, öyle değil mi? Randle P. McMurphy (Jack Nicholson), damarlarında
kan yerine elektrik dolaşan, ağzı çok iyi laf yapan özgür ruhlu bir mahkumdur.
McMurphy, deli numarası yaparak kendisini 'kaçıklar' olarak nitelediği
adamların yanına aldırır. Ve hemen ardından, onun bulaşıcı düzensizlik sevdası
yeni geldiği yerdeki uyuşturucu rutinle karşı karşıya gelir. McMurphy Dünya
Kupası maçları oynanırken, yeni arkadaşlarının yatıştırıcı ilaçlara boğulmuş bir
şekilde ortalıkta bornozlarla dolaşmasına dayanamaz. Bu, savaş demektir! Bir
tarafta McMurphy vardır. Diğer tarafta ise, sinema tarihinin en soğuk ve
canavar ruhlu karakterlerinden Hemşire Ratched (Louise Fletcher) vardır.
BAÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayfa 21
Cilt: 11
Sayı: 2
Nisan: 2014
2004 Yılında yayımlanmaya başlanan “Kütüphane Bülteni”,
2009 yılından beri 3 ayda bir yayımlanmaktadır.
Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Hazırlayan: Gülcan Küçükgü[email protected]
Merkez Kütüphane İletişim: Tel: +90 266 612 14 34
[email protected]
Download

Seslenen Kitap - Kütüphane