Samet KAYA
İletişim bilgileri:
Adres : Mahmutbey C. Elbasan apt. No:42 Kat:4 Daire:9
Bahçelievler-Şirinevler/ İSTANBUL
Gsm : (554) 401 97 69
E-mail : [email protected]
[email protected]
Kişisel bilgileri:
Uyruğu : T.C.
Baba Adı:Abdullah
Doğum Yeri : Bakırköy
Doğum Tarihi : 13/06/1987
Askerlik : Tecilli (13/05/2017)
Medeni H. : Bekar
Ehliyet : B (2006)
Yabancı dil:

İngilizce: Okuma – Çok iyi, Anlama – Çok İyi , Yazma - İyi, Konuşma – Orta
Sınav Bilgileri:



ALES 2013 : 87.5
YDS: 66.22
KPSS (Öğretmenlik) 2013 : 85
Eğitim:
2013Aydın üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans(İkinci öğretim)
2006-2012
Marmara üniversitesi
Bilgisayar ve Kontrol öğretmenliği(%100 İngilizce)
2001-2005
Bulancak Teknik Lisesi
Bilgisayar yazılım bölümü
Bilgisayar bilgileri:

















.Net,C# (Uzman) (Ado.net,linq,
object-orianted programing, thread
programing)
Objective-c (iyi)
Veri tabanı (SQL, SQLite, LinqSql)
Asp.net(MVC razor)
JavaScript(iyi)
HTML(iyi)
CSS(iyi)
JQUERY(iyi)
WPF, Blend For Visual Studio
WIX Windows installer
XML (iyi)
C(İyi)
C++ (İyi)
Visual Basic
JAVA,
Assembly
Lojik devreler,
Eğitimi Boyunca Aldığı Dersler


















Programlama (java, C++)(1,2,3)
İşletim sistemleri(1,2)
Network sistemleri
Bilgisayar donanım
Lojik devreler(1,2)
Yapay zeka
Makine öğrenmesi
Yapay sinir ağları
Elektrik devreleri(1,2)
Ölçme ve enstrumasyon(elektronik)
Elektronik (1,2,3)
Pinomatik Kontrol
Mikro işlemciler(1,2)
Mikro denetleyiciler(1,2)
Elektik makinaları(1,2)
Otomatik kontrol(1,2)
Yapay zeka
Makina öğrenmesi
Bilgisayar bilgileri:









MATLAB,
PCB devre tasarlama, (iyi)
Eagle, Proteus, (iyi)
Office Programları, (Uzman)
Javascript, Jquery (iyi)
Bilgisayar donanım,
Mikrodenetleyiciler,
Mikro işlemciler, PLC
OpenCV (orta)



















Makine öğrenmesi
Yapay Sinir ağları
Nesne Tabanlı sistemler
Bilimsel Araştırma yöntemleri
Esnek hesaplama
İleri algoritma analizi
Sayısal kontrol(1,2)
Teknik resim
İş güvenliği ve sağlığı
Diferansiyel denklemler
Meslek matematiği(laplaca vs.)(1,2)
Güç elektroniği,
Web tasarim, PHP, HTML.
Öğrenme Psikolojisi
Sınıf yönetimi
Ölçme ve değerlendirme(Eğitim)
Rehberlik
Eğitim bilimlerine giriş
Öğretim ilke ve yöntemleri
Deneyimleri:
2014Şirket : Bilgera (YTÜ Teknopark)
Pozisyon : Yazılım Uzmanı
İş Tanımı : Yazılım geliştirme
2012-2014
Şirket : GRİMED (YTÜ TeknoPark)
Pozisyon : Yazılım Uzmanı - Proje Yöneticisi
İş Tanımı : Yazılım geliştirme-Proje yürütücülüğü
2010-2012
Şirket: BilTek
Pozisyon: Yazılım Uzmanı
İş Tanımı: Veri tabanı yönetimi, arayüz tasarımı, kütüphane yazımı
2013Şirket: Pozisyon: Yazılım Eğitmeni
İş Tanımı: Özellikle mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilere özel ders ve proje desdekleri
veriyorum
2010Şirket: Pozisyon: Yazılım Uzmanı
İş Tanımı: FreeLance programlama kod yazımı
2009-2010
Şirket : Bakbi Bilgisayar Teknik Servisi
Katıldığı
eğitim
ve seminerler:
Pozisyon
: Yazılım
Uzmanı
İş Tanımı
Microsoft
Eğitimleri
(Azure, Uzaktan
.Net, Windows
: Yazılım
ve Donanım
Destek8 programlama)
 C programcıları derneği C# semineri
2008-2009
Microsoft Açık akademi Eğitimleri
Şirket
GÖMSİS
sempozyumu 2008
: TEDAŞ
: Yazılım
ve Donanım
Pozisyon
GÖMSİS
sempozyumu
2010 Uzmanı
: NetworkEğitimi
İş Tanımı
İsmek Diksiyon
İlgi alanları:

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri

Programlama

Internet

Network teknolojileri

Sağlıklı yaşam

Kişisel Gelişim

Kitap okumak

Felsefe


Etnik müzik
Entelektüel yaşam
Projeler:
 Yeni nesil yazar kasalar ile gelir idaresi başkanlığı arasındaki iletişimi sağlayacak server yazılımı.
Yazılım Gib dökümanlarının taranarak c# programlama dilinde kütüphaneye dönüştürülmesi ve bu
kütphanenin Web portalda yönetimini içermektedir. Yazlım yeni nesil yazar kasa(ÖKC)’den gelen
istekleri Gib(gelir idaresi)’ne gönderir, Aynı zamanda Gib’den gelen mesajları ilgili Ökc’ye gönderir.
Web portalda ise üretici kendi yazar kasasının testini yapabilir, yazar kasalarını tamlayabilir takibini
yapabilir. Yazılım C# dili kullanılarak visual studio Asp.net MVC modeliyle tasarlanmıştır.
 Unilevel satıcı ve rota bulma yazlımı. Yazılım unilevel firmasının veritabanları kullanılarak satıcıların
gidecekleri rotaları ve zamanları göstermektedir. Yazılım JQUERY mobile ile mobil platforma
kullanılabilecek internet sayfaları şeklindedi. İstenilen satıcı gerekli arama işlemleriyle rotası ve
iletişim bilgileri, resmi görüntülendikten sonra telefon araması yapılabilir, mail atılabilir.
 Windows Pocket Pc program yazımı. Program Web servislerinden bilgi çekerek bu bilgilerle ilgili
işlemleri kullanıcıya sunuyor. Arama, USSD mesaj gönderme gibi opsiyonları bulunmaktadır.
 7120518 Nolu TÜBİTAK Dijital Dermoskobi Ve Total Vücut Haritalama Sistemi Projesi (tübitak
projesi, Pozisyon:Proje yöneticisi, yazılımcı)
Tübitak destekli alınmış olan insanın tüm vücut fotoğradını iki kamerayla çekerek resimbileştirme
işleminden sonra sisteme kaydeden ardından çeşitli mol analizi işlemleri yapan bir vücut analiz
yazılımı ve sistemi. İstemde Hasta kaydı, hasta resimleri, reimler özerinde analiz ve raporlama
işlemleri bulunmaktadır.
 ForenScope (Kosgeb Projesi Pozisyon:Proje yöneticisi, mali sorumlı, yazılımcı)
Kosgeb kapsamında alınmış adli tıp kanıt ve raporlama yazılım ve sistemi. Sistem şiddete uğramış
kişiyi resmetmekte ve doktor analizlerini, sentezlerinin girişini sağlamakta ve belirli sistem
güvenliğini(resim şifreleme, sistem koruması, kulanıcı izinleri) sağlamaktadır.
 WIX installer setup projesi modül yazılımı.
 .net kütüphanleri kullanılarak server, client uygulaması. Belirli bir mesajlaşma protokolü (TLV tekniği
ve bazı ek özellikler) kullanılarak tek server çoklu client yazılımı.
 Web sitesi Tasarımı. ASP.Net kullanılarak HTML, CSS ve Javascript kullanılarak site yapımı.
 Windows servis yazımı(dosya kontrolleri, servis kontrolleri)
 Excel veri optimizasyonu okuma-yazma-düzenleme.
 Objective-c dili ile X-Code arayüzü kullanılarak Iphone yazlım geliştirme:
Yazılım hasta kaydetme ve kayıtlı hastanın resimlerini çekme ve bu resimler arası analizler
içermektedir. 7-8 viewden oluşmktadır. veri tabanı olarak Sqlite kullanılmıştır.
 18F4550 ile USB haberleşmeli deneme kartı tasarımı ve assembly dilinde programlama
kitap yazımı :
Üniversite öğrencileri için derslerde kullanılmak üzere PIC mikro denetleyicilerin en son teknojik durumu
ile asambly dilinde donanım ve programlama kitabı yazıldı. Ve öğrencilerin bu kitaptan veya başka bir
kaynaktan yararlanarak yazdıkları PIC projelerini uygulayabilecekleri geniş özellikli deney seti tasarladım
ve örnek devre uyguladım.
 Bilgisayardan Kamera kontrol sistemi:
Canon profesyonel otoğraf makinesinin kendi SDK’sı kullanılarak bilgisayardan uzaktan kontrol
sağlayabilecek Visual studio C# ile kumanda DLL yazılımı
 Visual studio ortamında C # 4.0 kullanılarak cizim modülü tasarımı:
Hertürlü çizim işlemlerini(çiz, taşı, boyut değiştir) yapabilen paint, photoshop benzeri bir yazılım
modülü. Modül Dll olarak yazılmış olup başka projelere eklenebilir.
 Yapay zeka Programlama projeleri (Knight’sTour, WaterJugsVs):
Yapay zekanın bir çok problemi araştırarak, öğrenerek çeşitli arama ve çözüm algoritmalari kullanılarak,
analiz, sentez yaparak, tezler ve antitezler eşliğinde özgün bir şekilde çözdüm.
 Mikro denetleyici ile üç katlı asansör sistemi simülasyonu:
Denetleyici programlayarak bir asansör sisteminin gerçek dünyada simule edildiği ve çalışır hale getirildiği
bir proje yaptım.
 Siemens S7 200 PCL deney seti tasarımı
Labarotuar ortamında öğrencilerin PLC programlama projelerini yazabildikleri ve uygulayabildikleri deney
seti çantası tasarlarım ve uyguladım.
 Mikro denetleyici ile (picbasic dilinde) oda sıcaklık kontrol devresi ve simülasyonu
Mikro denetleyici ile Oda sıcaklığının ölçülüp uygun durumda odanın soğutulup ısıtıldığı gerçek zaman ve
mekanlısimülasyon devresi yaptım ve uyguladım.
 Mikro Denetleyicilerde uzaktan ev kontrol sistemi:
Denetleyicilerle uzaktan bir kumanda yardımıyla radyo frekansları kullanılarak basit ışık açma, sıcaklık
artırma, soğutma sistemleri, durum kontrol mesajları gibi iletişimleri sağlayan devre tasarladım ve gerçek
ortamda simülasyonu yaptım.
Referanslar:

Sıtkı Zafer Doğan Acıbadem Grup Proje Yöneticisi
Tel:05426644444

Ars.Gor Musa Aydın Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Tel:05464829203
 Yrd. Doç. Dr. Ali BULDU
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Mail: [email protected]
 Ogr.Gor Gökhan ERDEMİR
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 05052517634
Mail: [email protected]
Download

incele - DerseGO