Açılı matkap
DA3010
DA3010F
ÖZELLİKLER
Model
DA3010 / DA3010F
Kapasiteler
Çelik....................................................................................................................................... 10 mm
Ahşap..................................................................................................................................... 25 mm
Yüksüz hız (dk-1) ......................................................................................................................0 – 2.400
Toplam uzunluk ....................................................................................................................... 270 mm
Net ağırlık................................................................................................................................... 1,4 kg
Güvenlik sınıfı ........................................................................................................................................................
/II
• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin
değişebilir.
• Not: Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.
Amaçlanan kullanım
Bu aletin kullanım amacı ahşap, metal ve plastik delme işlemleridir.
Güç kaynağı
Makinanın, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca
tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Avrupa standartlarına uygun olarak çifte yalıtımlıdır ve toprakla
masız prizlerle de kullanılabilir.
6
6
4
5
3
1
2
A
1
B
2
7
3
4
8
9
5
Semboller
Aşağıdakiler makinanız için kullanılan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını
anladığınızdan emin olunuz.
❏ El kitabını okuyun.
❏ ÇİFT YALITIMLI
❏ Sadece AB ülkeleri için
Elektrik donanımını evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyiniz!
Atık elektrik ve elektronik donanım hakkında 2002/96/AB Avrupa Direktifi ve ulusal yasalarda bu
Direktifin uygulanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, elektrik donanımı ayrı olarak toplanıp
tekrar kullanılmak üzere çevreye uyumlu bir yeniden işleme tesisine gönderilmelidir.
2
TÜRKÇE
Genel görünüşün açıklanması
1
2
3
Lamba
Hız kontrol vidası
Anahtar kolu
4
5
6
Daha yüksek
Daha düşük
Yön değiştirme mandalı
7
8
9
Mandren anahtarı
Kavranan kısım
Yan sap (tutamak)
11. Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Aleti prize
takmadan önce anahtarın "off" (kapalı)
konumunda olduğundan emin olun. Elektrikli
aletleri parmağınız anahtarın üzerindeyken taşıma
ya da anahtar açık konumundayken prize takma
kazalara davetiye çıkarır.
12. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce üstünde ayar
anahtarı varsa çıkarın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalan bir anahtar yaralanma
sonucu doğurabilir.
13. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Her zaman
yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu
beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi
kontrol etmenizi sağlar.
14. İşe uygun giyinin. Bol elbiseler ya da sallanan
takılar kullanmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler, takılar ya da uzun saçlar
hareketli parçalara kapılabilir.
15. Toz çekme ve toplama kolaylaştırıcılarının
bağlanması için aygıtlar sağlanmışsa bunların
bağlanıp gerektiği şekilde kullanılmasını
sağlayın. Bu aygıtların kullanılması toza bağlı
tehlikeleri önler.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
16. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru olan elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet işin amaçlanan hızda daha iyi ve daha
güvenli yapılmasını sağlar.
17. Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen bir
elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
18. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden ya da elektrikli aletleri
saklamadan önce fişlerini prizden çekin ve/
veya bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik
önlemleri elektrikli aletin kazayla çalışma riskini
azaltır.
19. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli
aleti tanımayan ya da bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz kişilerin
ellerinde tehlikeli olur.
20. Elektrikli aletleri bakımlı tutun. Hareketli
parçaların ayar bozukluklarını ve takılmalarını,
parçalardaki kırıkları ve elektrikli aletlerin
işleyişlerini etkileyebilecek başka durumları
kontrol edin. Elektrikli aleti, hasarlıysa,
kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazaya
bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletler neden olur.
21. Bıçakları Temiz ve Keskin Tutun. Kesici kenarları
keskin ve bakımı iyi yapılmış bıçaklar daha az
takılma yapar ve daha kolay kontrol edilir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Çalışma alanı güvenliği
1. Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın.
Karmakarışık ve karanlık alanlar kazalara davetiye
çıkarır.
2. Elektrikli aletleri çabuk tutuşan sıvıların,
gazların ya da tozların bulunduğu yerler gibi
patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler tozları ya da dumanları tutuşturabilecek
kıvılcımlar çıkarır.
3. Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
seyredenleri uzak tutun. Dikkatinizin başka
tarafa çekilmesi kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
Elektrik güvenliği
4. Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır.
Fişlerde herhangi bir şekilde değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerle fiş
adaptörleri kullanmayın. Üstünde değişiklik
yapılmamış fişler ve bunlara uygun prizler elektrik
şoku riskini düşürür.
5. Topraklama yapılan borular, radyatörler,
kuzineler ve buzdolapları gibi yüzeylere vücut
temasından kaçının. Vücudunuz toprak hattıyla
temas ederse elektrik şoku riski artar.
6. Elektrikli aletleri yağmura ve ıslak koşullara
maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine su
girmesi elektrik şoku riskini arttırır.
7. Kordonu kötü kullanmayın. Elektrikli aleti
taşımak, çekmek ya da fişten çekmek için asla
kordonunu kullanmayın. Kordonu ısıdan,
yağdan, keskin kenarlardan ya da hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş ya da
dolaşık kordonlar elektrik şoku riskini arttırır.
8. Elektrikli aletleri açık havada kullanırken, açık
havada kullanılmaya uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun bir
uzatma kablosu kullanımı elektrik şoku riskini
düşürür.
Kişisel güvenlik
9. Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun, ne
yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgunken, uyuşturucu maddelerin,
alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken bir
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi bir
yaralanmayla sonuçlanabilir.
10. Emniyet donanımı kullanın. Daima göz
koruması kullanın. Uygun koşullarda kullanılan
toz maskeleri, altı kaymayan emniyetli ayakkabılar,
sert başlıklar ya da kulak korumaları gibi emniyet
donanımı yaralanmaları önler.
3
İŞLEYİŞİN AÇIKLANMASI
22. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve uçlarını, vb.
yapılacak işi ve çalışma koşullarını göz önünde
tutarak ve belli bir tipteki elektrikli alet için
amaçlanan şekilde ve bu talimatlara uygun
olarak kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı
dışında kullanılması tehlikeli bir durum ortaya
çıkarabilir.
Servis
23. Elektrikli aletinize nitelikli bir onarım elemanı
tarafından orijinal parçaları kullanılarak servis
verilmesini sağlayın. Bu, elektrikli aletin güvenli
kalmasını temin eder.
24. Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarina
uyun.
25. Tutamakları kuru, temiz ve yağ ve gres
bulaşmamiş halde bulundurun.
DİKKAT:
• Alet üzerinde ayarlama ya da kontrol işlemi
yapmadan önce daima aletin kapalı ve fişinin çekili
olduğundan emin olun.
Anahtarın Çalışması (Şek. 1)
DİKKAT:
• Aleti fişe takmadan önce, anahtar tetiğinin düzgün
çalıştığını ve serbest bırakıldığında ‘OFF’
pozisyonuna geldiğini kontrol edin.
Aleti çalıştırmak için tetiği çekin. Aletin hızı tetiğin
üzerine daha fazla bastırılarak artırılır. Durdurmak
için tetiği bırakın.
Aletin maksimum hızını sınırlanabilmesi için, hız
kontrol vidası vardır (değişken). Daha yüksek hız için
hız kontrol vidasını saat yönüne, daha düşük hız için
de saat yönünün tersine çevirin.
ÖZEL GÜVENLIK KURALLARI
Ürünü
kullanırken
(defalarca
kullanınca
kazanılan) rahatlık ve tanıdıklık duygusunun
delme güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı
kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Bu
elektrikli aleti güvenli ve doğru şekilde
kullanmazsanız, ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
1. Aletle birlikte verilen yardımcı kolları
kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
2. Gizli elektrik kablolarıyla veya makinenin
kendi kablosu ile temas olabilecek yerlerde
işlem yapıyorsanız, makineyi yalıtımlı tutma
yerlerinden tutun. ‘Elektrikli’ bir kabloya
temas,
makinenin
metal
parçalarını
‘elektrikli’ hale getirir ve elektrik şokuna
sebep olur.
3. Her zaman yere sağlam basın.
Makineyi yüksekte kullandığınızda, altında
kimsenin olmadığından emin olun.
4. Makineyi iki elinizle sıkıca tutun.
5. Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
6. Makineyi çalışır durumda bırakmayın
Makineyi sadece elinizde iken çalıştırın.
7. Kullanılan ucu veya iş parçasını işlemden
hemen sonra ellemeyin; bunlar çok sıcak
olup derinizi yakabilir.
Yön değiştirme mandalının işleyişi (Şek. 2)
DİKKAT:
• İşlemden önce daima dönüş yönünü kontrol edin.
• Yön değiştirme mandalını alet tamamen durduktan
sonra kullanın. Alet durmadan önce dönüş
yönünün değiştirilmesi alete zarar verebilir.
Bu aletin dönüş yönünü değiştirme için bir yön
değiştirme mandalı vardır. Saat yönünde dönüş için
yön değiştirme mandalını F pozisyonuna (A tarafı)
saat yönünün tersi doğrultuda dönüş için ise
R pozisyonuna (B tarafı) getirin.
Lambaların yanması (Fig. 1)
Yalnız DA3010F için
DİKKAT:
• Lambanın içine bakmayın ya da ışık kaynağını
doğrudan görmeyin.
Lambayı yakmak için, aleti çalıştırın. Sonra lamba
ucun üstünü aydınlatır. Lambayı kapatmak için aleti
kapatın.
NOT:
• Lamba camındaki kirleri kuru bir bezle silin. Lamba
camını çizmemeye dikkat edin, aksi taktirde
lambanın aydınlatma gücü azalır.
8. Bazı malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
içerirler. Toz yutmayı ve cilt temasını önlemek
için tedbir alın. Malzeme sağlayıcısının
güvenlik bilgilerine uyun.
MONTAJ
DİKKAT:
• Alet üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce
kapalı ve fişinin çekili olduğundan daima emin
olun.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
UYARI:
YANLIŞ
KULLANIM
veya
bu
kullanma
kılavuzunda belirtilen emniyet kurallarına
uymama ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Yan sapın (tutamağın) takılması (Şek. 3)
DİKKAT:
• Aleti kullanmadan önce yan sapın yerine sıkıca
takılmış olduğundan daima emin olun.
Yan sapı alete sıkı sıkıya vidalayın. Yan sapı aletin
size kolay gelen tarafına takabilirsiniz.
4
BAKIM
Matkap ucunun takılması ve çıkarılması
(Şek. 4)
DİKKAT:
• Muayene ya da bakım yapmadan önce, daima
aletin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin
olunuz.
Ucu takmak için, ucu mandrenin içinde gidebileceği
yere kadar yerleştirin. Mandreni elle sıkıştırın.
Mandren anahtarını her üç deliğe de yerleştirip saat
yönünde sıkıştırın. Üç mandren deliğini de aynı
oranda sıkıştırdığınızdan emin olun.
Ucu çıkarmak için, mandren anahtarını deliklerden
sadece birinde saat yönünün tersine çevirin, daha
sonra mandreni elle gevşetin.
Ürün
GÜVENLİĞİNİN
ve
GÜVENİLİRLİĞİNİN
sağlanması için onarımlar, karbon fırçalarının
muayenesi ve değişimi, diğer tüm bakım ve
ayarlama
işlemleri
Makita
Yetkili
Servis
Merkezlerinde ya da Fabrika Servis Merkezlerinde
daima Makita yedek parçaları kullanılarak
yapılmalıdır.
KULLANMA
Aletin tutulması (Şek. 5)
Aleti kullanırken bir elinizle kavranacak kısmından
sıkıca tutarken diğer elinizle yan sapından tutun.
Delme işlemi
Tahta delerken
Tahta delerken, kılavuz vidalı tahta uçlarıyla en iyi
sonuçlar elde edilir. Kılavuz vida, ucu iş parçasına
çekmek suretiyle delme işlemini kolaylaştırır.
Metal delerken
Delik delmeye başlarken, ucun kaymasını
engellemek için zımba ve çekiç yardımı ile delik
açılacak noktaya çentik açın. Çentik üstüne matkap
ucunu yerleştirip delmeye başlayın.
Metal delerken kesme soğutucusu sıvıyı kullanın.
Ancak demir ve çelik istisna olup kuru olarak
delinmelidir.
DİKKAT:
• Makinaya aşırı baskı yapıldığında delme işlemi
hızlanmayacaktır. Aşırı baskı ucun yıpranmasına,
makina performansının düşmesine ve makinanın
kullanım ömrünün kısalmasına yol açacaktır.
• Delip çıkma sırasında makina ve uç üzerinde çok
büyük güç uygulanır. Uç, iş parçasını delip
çıkmaya başladığında makinayı sıkı tutun ve dikkat
sarf edin. İki elinizle makinayı kontrol edin.
• Sıkışan bir uç, makinayı ters yöne döndürerek
kolayca çıkartılabilir. Fakat bu durumda makinayı
sıkıca tutmak gerekir, aksi halde makina darbe ile
aniden elden çıkabilir.
• Küçük iş parçalarını delerken, mengene ya da
benzeri sabit tutucu aletler kullanın.
• İçinde görülmeyen çiviler ya da ucun eğilmesine
ya da kırılmasına neden olabilecek başka şeyler
olduğundan
kuşkulandığınız
malzemeleri
delmeyin.
5
Sadece Avrupa ülkeleri için
Gürültü ve titreşimi
ENG004 2
Tipik A ağırlıklı ses basınç seviyesi 81 dB (A)’dır.
Incerteza 3 dB (A).
İşlem sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)’yi geçebilir.
– Kulak koruyucusu takın. –
Tipik ağırlıklı karekök ortalama ivme 3,0 m/s2’dir.
Bu değerler EN60745 standardına göre elde edilmiştir.
AVRUPA KONSEYİ – UYGUNLUK BEYANI
ENH101 5
Bütün sorumluluğu üzerimize alarak, bu ürünün, Avrupa
Konseyi Yönergeleri, 89/336/EEC ve 98/37/EC
uyarınca, aşağıdaki standartlaştırılmış belgelerdeki
standartlara uygunluğuna beyan ederiz:
EN60745, EN55014, EN61000.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Müdür
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Sorumlu imalatçı:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
6
7
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884467A185
Download

Kullanma Kılavuzu