Kablosuz matkap
6319D
6339D
6349D
ÖZELLİKLER
Model
6319D
Kapasiteler
Çelik................................................ 13 mm
Tahta ............................................... 45 mm
Tahta vida ........................................ 6 mm x 75 mm
Makina vidası ................................... 6 mm
Yüksüz hız (1/dakika)
Yüksek (3)........................................ 0 – 1,600
Orta (2) ........................................... 0 – 550
Düşük (1)......................................... 0 – 300
Toplam uzunluk................................... 246 mm
Net ağırlık .......................................... 2.2 kg
Belirlenmiş voltaj................................. D.C. 12 V
6339D
6349D
13 mm
50 mm
6 mm x 75 mm
6 mm
13 mm
65 mm
10 mm x 89 mm
6 mm
0 – 1,700
0 – 600
0 – 300
246 mm
2.3 kg
D.C. 14.4 V
0 – 1,700
0 – 600
0 – 300
246 mm
2.6 kg
D.C. 18 V
• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değişebilir.
• Not: Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.
Kullanım amacı
Bu makina tahta, metal ve plastik içinde matkap işlemi ve vidalama yapmak amacıyla yapılmıştır.
1
3
2
1
2
A
B
5
4
3
4
6
8
7
5
9
6
10
14
15
11
13
12
7
8
2
18
19
17
16
9
10
20
11
12
21
22
13
3
TÜRKÇE
Genel görünüşün açıklanması
1
2
3
4
5
6
7
8
Düğme
Pil kartuşu
Anahtar tetiği
Ters dönüş mandalı
Hız değiştirme kolu
İşlem modu değiştirme kolu
Ok
Ayar segmanı
9
10
11
12
13
14
15
16
Ayar işaretleri
Çelik bant
Sapın tabanı
Yan sap
Çıkıntı
Oyuk
Manşon
Uç
GÜVENLİK TALİMATLARI
17
18
19
20
21
22
Uç tutucusu
Derinlik çubuğu
Kelepçe vidası
Sınır işareti
Fırça yuvası kapağı
Tornavida
11. Çalışılan işi sağlama alınız
Çalışılan işi sağlama almak için kelepçe veya
mengene kullanınız. Bu, elinizi kullanmaktan
daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi de
boşaltır.
12. Gereğinden fazla uzanmaya çalışmayınız
Her zaman uygun payanda ve dengeyi
koruyunuz.
13. Aletlere özenle bakım uygulayınız
Daha iyi ve güvenli işlem için kesici aletleri keskin
ve temiz tutunuz. Yağlama ve yedek parçaların
değişimi için talimatlara uyunuz. Aletlerin
kordonlarını belirli aralıklarla kotrol ediniz ve zarar
görmüşse yetkili servislere tamir ettiriniz.
14. Aletleri ayırma
Eğer tasarım elveriyorsa, aleti kullanmadığınız
zaman, bakım yapacağınız zaman ve bıçak, uç ve
kesiciler gibi aksesuvarları değiştireceğiniz
zaman, aleti pil takımından ayırınız.
15. Ayar kılavuz ve anahtarlarını çıkarınız
Aleti çalıştırmadan önce ayar kılavuz ve
anahtarlarının aletten ayrılmış olduğunu kontrol
etmeyi alışkanlık haline getiriniz.
16. İstenmeyen başlamalardan sakınınız
Parmağınız anahtarın üzerinde iken aleti
taşımayınız.
17. Uyanık olunuz
Ne yaptığınızdan emin olunuz. Sağduyunuzu
kullanınız. Yorgun olduğunuz zaman aleti
kullanmayınız.
18. Zarar görmüş parçaları kontrol ediniz
Aleti kullanmadan önce, düzgün şekilde
çalışmasından ve istenilen işlemi yapmasından
emin olmak için muhafazaları veya paşka
parçaları kontrol ediniz. Hareket eden parçaların
ayarını, serbest hareket ettiklerini, herhangi bir
parçanın zarar görüp görmediğini, aleti kurma ve
çalışmasını etkileyecek diğer şartları kotrol
ediniz. Muhafaza veya zarar görmüş diğer bir
parça, eğer bu kullanma elkitabında başka türlü
belirtilmemiş ise, yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir. Kusurlu anahtarları da yetkili
servise değiştirtiniz. Eğer anahtar aleti açıp
kapatamıyorsa, aleti kulanmayınız.
UYARI! Pil ile çalışan aletleri kullanırken, yangın, pil
sızıntısı ve yaralanma risklerinin azaltılması için,
aşağıdakiler de dahil olmak üzere, temel güvenlik
önlemleri
yerine
getirilmelidir.
Makinayı
çalıştırmadan önce bu talimatları okuyunuz ve
saklayınız.
Güvenli işlem için:
1. Çalışma alanını temiz tutunuz
Dağınık alanlar ve tezgah yaralanmalara
davetiyedir.
2. Çalışma ortamını dikkate alınız
Aleti yağmura maruz bırakmayınız. Çalışma
alanını iyi aydınlatınız. Alev alıcı sıvı ve gazların
bulunduğu ortamda aletleri kullanmayınız.
3. Çocukları uzak tutunuz
Ziyaretçileri
aletlere
dokundurmayınız.
Ziyaretçileri çalışma alanından uzak tutunuz.
4. Pilleri veya kullanılmayan aletleri muhafaza
ediniz
Kullanılmadıkları zaman pilleri ve aletleri ayrı ayrı
olarak, kuru, yüksek veya kilitli, çocukların
ulaşamıyacağı bir yerde muhafaza ediniz.
Pil uçlarının vida, çivi vb. başka metal parçalar
tarafından kontakt yapılmadığından emin olunuz.
5. Aleti zorlamayınız
Alet tasarlandığı oranda daha iyi ve güvenli iş
yapar.
6. Doğru aleti kullanınız
Küçük aletleri veya parçaları, ağır iş aletlerinin
yapacağı işleri yapmak için zorlamayınız. Aletleri
tasarlanan amaçlar dışında kullanmayınız.
7. Uygun giyininiz
Gevşek elbise veya takı kullanmayınız, bunlar
hareketli parçalara takılabilir. Açık havada
çalışırken kaymayan ayakkabı tavsiye edilir. Uzun
saçları tutmak için koruyucu saç örtüsü kulanınız.
8. Koruyucu teçhizat kullanınız
Güvenlik gözlüğü ve kesme işlemi tozlu ise yüz
veya toz maskesi kullanınız.
9. Toz atma teçhizatını bağlayınız
Eğer toz atma ve toplama aletleri teçhiz
edilmişse, bunların bağlı olduğundan ve düzgün
kullanıldığından emin olunuz.
10. (Takılı ise) elektrik kordonuna dikkat ediniz
Aleti kordondan tutup taşımayınız ve prizden
ayırmak için kordonu hızla çekmeyiniz. Kordonu
sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan uzak
tutunuz.
4
19. Uyarı
Bu kullanma elkitabında belirtilenler dışındaki
aksesuvar ve yedek parçaların kullanımı
yaralanma riski getirir.
Pil kutusunun alet için doğru paket olduğundan
emin olunuz.
Şarj aletine sokmadan önce, pil kutusunun veya
aletin yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin
olunuz.
Pillerin, üreticinin tavsiye ettiği şarj aleti ile şarj
edildiğinden emin olunuz. Yanlış kullanım
elektriğe çarpılma, fazla ısınma veya pilden
aşındırıcı sıvı sızıntısı riski getirir.
20. Aletinizin tamirini kalifiye kişilere yaptırınız
Bu alet alakalı güvenlik ihtiyaçlarına uygun olarak
yapılmştır. Tamirler kalifiye kişiler tarafından,
orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır,
aksi
durumlar
kullanıcıya
ciddi
tehlike
oluşturabilir.
21. Pil atılması
Pilin üreticinin belirttiği şekilde atıldığından emin
olunuz.
3. Kullanım süresi çok kısalırsa, kullanmayı
derhal kesin. Bu aşırı ısınma, olası yanıklar ve
hatta bir patlama riski sonucunu doğurabilir.
4. Eğer gözünüze elektrolit kaçarsa, temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi bakım arayın. Bunun
sonucunda
görme
yeteneğinizi
kaybedebilirsiniz.
5. Pil
kartuşu
kullanılmadığı
zaman
pil
terminallerini daima pil kapağıyla kapatın.
6. Pil kartuşunu kısa devre yaptırmayın:
(1) Terminallere herhangi bir iletken madde
değdirmeyin.
(2) Pil kartuşunu çiviler, madeni paralar, vb.
gibi başka metal nesnelerle aynı kaba koy
maktan kaçının.
(3) Pil kartuşunu yağmura ya da suya maruz
bırakmayın.
Pilde bir kısa devre büyük bir elektrik akımına,
aşırı ısınmaya, olası yanıklara ve hatta bir
bozulmaya neden olabilir.
7. Aleti ve pil kartuşunu sıcaklığın 50°C ya da
daha yükseğe ulaştığı yerlerde muhafaza
etmeyin.
8. Pil kartuşunu ciddi hasar görmüş ya da
tamamen kullanılmaz hale gelmiş olsa bile
ateşe atmayın. Pil kartuşu ateşin içinde
patlayabilir.
9. Pili düşürmemeye ya da darbe almamasına
dikkat edin.
ELEKTRİKLİ MAKINE İÇİN EK GÜVENLİK
KURALLARI
Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan)
rahatlık ve tanıdıklık duygusunun delme güvenlik
kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine
geçmesine İZİN VERMEYİN. Bu makineyi güvenli ve
doğru şekilde kullanmazsanız, ciddi şekilde
yaralanabilirsiniz.
1. Aletle birlikte sağlanan yardımcı tutamakları
kullanın.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
2. Kesici kalemin görünmeyen kablolara ya da
aletin kendi kordonuna temas etme olasılığı
bulunan yerlerde çalışırken elektrikli aletleri
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. “Akımlı”
bir telle temas aletin yalıtımsız metal
kısımlarını da “akımlı” hale getirecek ve
kullanıcıyı elektrik şokuna maruz bırakacaktır.
3. Her zaman yere sağlam basın.
Aleti yüksekte kullanırken, aşağıda kimsenin
olmadığından emin olun.
4. Makinayı sıkıca tutun.
5. Ellerinizi döner kısımlardan uzak tutun.
6. Aleti çalışır durumda bırakmayın. Aleti sadece
elinizde tutarken çalıştırın.
7. Kullanılan ucu veya iş parçasını işlemden
hemen sonra ellemeyin; bunlar çok sıcak olup
derinizi yakabilir.
8. Bazı malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
içerirler. Toz yutmayı ve cilt temasını önlemek
için tedbir alın. Malzeme sağlayıcısının
güvenlik bilgilerine uyun.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
Maksimum pil ömrünü koruma için tavsiyeler
1. Pil kartuşunu tamamen boşalmadan şarj edin.
Aletin gücünün zayıfladığını fark ettiğiniz
zaman daima kullanmayı durdurarak pil
kartuşunu şarj edin.
2. Tam şarjlı bir pil kartuşunu asla tekrar şarj
etmeyin.
Fazla şarj etme pilin kullanım ömrünü kısaltır.
3. Pil kartuşunu 10°C – 40°C oda sıcaklığında şarj
edin. Sıcak bir pil kartuşunu şarj etmeden önce
soğumasını bekleyin.
4. Nikel Metal Hidrit pil kartuşunu altı aydan daha
uzun bir sure kullanmazsanız şarj edin.
İŞLEVSEL NİTELİKLER
DİKKAT:
• Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş kontrolü
yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun
ayrılmış olduğundan daima emin olun.
Pil kartuşunu takma ve çıkarma (Şekil 1)
• Pili takmadan veya çıkarmadan önce, her zaman
makinayı kaparı duruma getirin.
• Pil kartuşunu çıkarmak için, kartuşun iki tarafındaki
düğmelere basıp makinadan ayırın.
• Pil kartuşunu takmak için, kartuşun üzerindeki dil ile
yuvadaki yivi ayarlayıp, yerine yerleştirin. Yerine
oturup küçük bir kilitleme sesi duyulacak şekilde
sonuna kadar itin. Aksi taktirde kartuş makinadan
düşüp size veya etrafınızdakilere zarar verebilir.
• Pil kartuşunu yerine yerleştirirken güç kullanmayın.
Eğer kartuş kolayca yerine girmiyorsa, doğru olarak
yerleştirilmemiş demektir.
BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.
ŞARJ ALETİ VE PİL KARTUŞU İÇİN ÖNEMLİ
GÜVENLİK TALİMATLARI
1. Pil kartuşunu kullanmadan önce, tüm
talimatları ve (1) pil şarj aleti, (2) pil ve (3) pili
kullanan alet üstündeki tüm uyarıları okuyun.
2. Pil kartuşunu sökmeyin.
5
Anahtar işlemi (Şekil 2)
Sıkıştırma torkunun ayarlanması (Şekil 6)
DİKKAT:
• Makinaya pil kartuşunu yerleştirmeden önce, anahtar
tetiğinin düzgün çalışığını ve serbest bırakıldığında
‘OFF’ pozisyonuna geldiğini kontrol edin.
Sıkıştırma torku, ayar segmanını çevirip üzerindeki
göstergeler makinanın üzerindeki ok ile aynı hizaya
getirilerek, 16 değişik mertebede ayarlanabilir.
Önce, işlem modu değiştirme kolunu
sembolü
konumuna getirin.
Sıkma torku 1 numara ok ile hizalandığında minimum,
16 numara ok ile hizalandığında ise maksimumdur.
Kavrama 1 ila 16 sayıları arasında ayarlandığı zaman
değişik tork düzeyleri arasında kayar. Gerçek
kullanımdan önce, belli bir uygulama için hangi tork
düzeyinin gerektiğini belirlemek için malzemenize ya da
çift malzemeli bir parçaya bir deneme vidası vidalayın.
Makinayı çalıştırmak için tetiği çekin. Makinanın hızı
tetiğin üzerine daha fazla bastırılarak artırılır. Durdurmak
için tetiği bırakın.
Anahtar işleminin ters çevrilmesi (Şekil 3)
Bu makinanın dönme yönünü değiştirmek için ters
dönüş mandalı vardır. Ters dönüş mandalını saat yönü
dönüş için A tarafından bastırın, saat yönünün tersi
dönüş için B tarafından bastırın.
Mandal nötr pozisyonda iken, anahtar tetiği çalışmaz.
DİKKAT:
• İşlemden önce her zaman dönme yönünü kontrol
edin.
• Ters dönüş mandalını, makina tamamen durduktan
sonra kullanın. Makina durmadan dönme yönünü
değiştirme makinaya zarar verebilir.
• Makinayı kullanmaz iken, ters dönüş mandalını nötr
pozisyona getirin.
NOT:
• Ayar bileziği ok derecelendirmeler arasına hizalandığı
zaman kilitlenmez.
MONTAJ
DİKKAT:
• Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin
kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan
daima emin olun.
Yan sapın (yardımcı tutamağın) takılması
(Şek. 7)
Hız değişimi (Şekil 4)
Bu makinenin bir üç kademeli hız değiştirme kolu vardır.
Hız değiştirmek için önce makineyi kapatın, sonra hız
değiştirme kolunu düşük hız için “1” tarafına, orta hız
için “2” tarafına ya da yüksek hız için “3” tarafına
kaydırın. Kullanmadan önce hız değiştirme kolunun
doğru konuma ayarlı olduğundan emin olun. İşiniz için
uygun olan hızı kullanın.
NOT:
“1” den “3” konumuna veya “3” ten “1” konuma
geçilirken hız değiştirme kolunu kaydırmak biraz güç
olabilir. Bu durumda, makineyi açıp "2" konumunda bir
saniye çalıştırdıktan sonra durdurun ve kolu istenilen
konuma kaydırın.
DİKKAT:
• Hız değiştirme kolunu daima doğru konuma tam
olarak ayarlayın. Eğer makineyi hız değiştirme kolu
“1”, “2” ve “3” konumlarının arasında bir yere
ayarlanmış şekilde kullanırsanız zarar görebilir.
• Makina çalışır durumda iken, hız değiştirme kolunu
kullanmayın. Makina zarar görebilir.
Çalışma güvenliği için daima yan sapı kullanın. Yan sapı
tabanındaki çıkıntılar alet gövdesindeki oyukların
arasına oturacak şekilde geçirin. Sonra sapı saat
yönünde döndürerek sıkın.
İşlem modunun seçilmesi (Şekil 5)
KULLANMA
Bu aletin bir işlem modu değiştirme kolu vardır. Delme
için, işlem modu değiştirme kolunu sola ( m sembolüne)
kaydırın. Vidalama için, işlem modu değiştirme kolunu
sağa (
sembolüne) kaydırın.
NOT:
konumundan m konumuna geçilirken mode
değiştirme kolunu kaydırmak biraz güç olabilir. Bu
durumda, makineyi açıp “ ” konumunda bir saniye
çalıştırdıktan sonra durdurun ve kolu istenilen konuma
kaydırın.
Vidalama işlemi (Şekil 11)
Tornavida ucunun veya matkap ucunun
takılması ya da çıkarılması
Mandrel çenelerini açmak için kovanı saat yönünün
tersine döndürün. Ucu gidebildiği kadar mandrelin içine
sokun. Mandreli sıkıştırmak için kovanı saat yönüne
döndürün. Ucu çıkarmak için kovanı saat yönünün
tersine döndürün. (Şek. 8)
Tornavida
ucunu
kullanmadığınız
zaman
uç
tutucularında muhafaza edin. 45 mm uzunluğundaki
uçlar burada muhafaza edilebilir. (Şek. 9)
Ayarlanabilir derinlik çubuğu (Aksesuar)
(Şek. 10)
Ayarlanabilir derinlik çubuğu aynı derinlikte delikler
delmek için kullanılır. Kelepçe vidasını gevşetin,
istenilen konuma ayarlayın sonra kelepçe vidasını sıkın.
Önce, işlem modu değiştirme kolunu
konumuna getirin ve sıkma torkunu seçin.
sembolü
Makinanın vida ucunu, vidanın üzerine yerleştirin ve
makinayı bastırın. Makinayı yavaşça başlatıp, hızı
giderek artırın. Kavrama olduğunda tetiği bırakın.
NOT:
• Makina vida ucunun vida başına düz olarak
yerleştiğinden emin olunuz, yoksa vida ve/veya uç
zedelenebilir.
• Tahta vidaları vidalarken, vidalama işleminin
kolaylaşmaşı ve iş parçasının kaymasını önlemek için
önceden kılavuz delikler açınız. Aşağıdaki tabloya
bakın.
DİKKAT:
• İşlem modu değiştirme kolunu daima istediğiniz mod
konumuna doğru sonuna kadar kaydırın. Eğer kol
mod sembolleri arasında bir yerdeyken aleti
kullanırsanız zarar görebilir.
• İşlem modu değiştirme kolunu alet çalışırken
kullanmayın. Alet zarar görebilir.
6
Tahta vidanın itibari
çapı (mm)
Kılavuz deliğin
büyüklüğü (mm)
3,1
2,0 – 2,2
3,5
2,2 – 2,5
3,8
2,5 – 2,8
4,5
2,9 – 3,2
4,8
3,1 – 3,4
5,1
3,3 – 3,6
5,5
3,7 – 3,9
5,8
4,0 – 4,2
6,1
4,2 – 4,4
BAKIM
DİKKAT:
• Alet üzerinde muayene ya da bakım yapmadan önce
aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış
olduğundan daima emin olun.
Karbon fırçaların değiştirilmesi (Şek. 12 ve 13)
Karbon fırçaları düzenli olarak çıkarıp kontrol edin. Sınır
işaretine kadar yıprandıkları zaman değiştirin. Karbon
fırçaların temiz ve yuvaları içinde serbestçe kayar
durumda kalmalarını sağlayın. Her iki karbon fırça aynı
zamanda değiştirilmelidir. Sadece birbirinin aynısı olan
fırçaları kullanın.
Fırça yuvası kapaklarını çıkarmak için bir tornavida
kullanın. Aşınmış karbon fırçalarını dışarı çıkarın,
yerlerine yenilerini geçirin ve fırça yuvası kapaklarını
açılmayacak şekilde takın.
Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak
için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar
daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita Yetkili
Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.
NOT:
• Makina bir pili tamamen bitirecek kadar uzun süreli
kullanılmışsa, yeni bir pil ile işleme başlamadan önce
15 dakika kadar makinayı dinlendirin.
Delme işlemi
AKSESUARLAR
Önce, işlem modu değiştirme kolunu m sembolü
konumuna getirin.
Tahta delerken
Tahta delerken, kılavuz vidalı tahta uçlarıyla en iyi
sonuçlar elde edilir. Kılavuz vida, ucu iş parçasına
çekmek suretiyle delme işlemini kolaylaştırır.
Metal delerken
Delik delmeye başlarken, ucun kaymasını engellemek
için zımba ve çekiç yardımı ile delik açılacak noktaya
çentik açın. Çentik üstüne matkap ucunu yerleştirip
delmeye başlayın.
Metal delerken kesme soğutucusu sıvıyı kullanın. Ancak
demir ve çelik istisna olup kuru olarak delinmelidir.
DİKKAT:
• Makinaya aşırı baskı yapıldığında delme işlemi
hızlanmayacaktır. Aşırı baskı ucun yıpranmasına,
makina performansının düşmesine ve makinanın
kullanım ömrünün kısalmasına yol açacaktır.
• Delip çıkma sırasında makina ve uç üzerinde çok
büyük güç uygulanır. Uç, iş parçasını delip çıkmaya
başladığında makinayı sıkı tutun ve dikkat sarf edin. İki
elinizle makinayı kontrol edin.
• Sıkışan bir uç, makinayı ters yöne döndürerek kolayca
çıkartılabilir. Fakat bu durumda makinayı sıkıca tutmak
gerekir, aksi halde makina darbe ile aniden elden
çıkabilir.
• Küçük is parçalarını delerken, mengene ya da benzeri
sabit tutucu aletler kullanın.
• Makina bir pili tamamen bitirecek kadar uzun süreli
kullanılmışsa, yeni bir pil ile işleme başlamadan önce
15 dakika kadar makinayı dinlendirin.
DİKKAT:
• Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen
Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir.
Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça
kullanılması insanlar için bir yaralanma riski getirebilir.
Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş
olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.
Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita
servisine başvurun.
• Matkap uçları
• Vida uçları
• Lastik keçe grubu
• Köpük parlatma keçesi
• Yün bone
• Çeşitli tiplerde orijinal Makita pilleri ve şarj aletleri
6319D/6339D modelin gürültü ve titreşimi
Tipik Aağırlıklı ses basınç seviyesi 75 dB (A)’dır.
İşlem sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)’yi geçebilir.
– Kulak koruyucusu takın. –
Tipik ağırlıklı karekök ortalama ivme 2.5 m/s2’den fazla
değildir.
Bu değerler EN50260 standardına göre elde edilmiştir.
6349D modelin gürültü ve titreşimi
Tipik Aağırlıklı ses basınç seviyesi 71 dB (A)’dır.
İşlem sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)’yi geçebilir.
– Kulak koruyucusu takın. –
Tipik ağırlıklı karekök ortalama ivme 2.5 m/s2’den fazla
değildir.
Bu değerler EN50260 standardına göre elde edilmiştir.
7
AVRUPA KONSEYİ – UYGUNLUK BEYANI
Bütün sorumluluğu üzerimize alarak, bu ürünün, Avrupa
Konseyi Yönergeleri, 89/336/EEC ve 98/37/EC
uyarınca, aşağıdaki standartlaştırılmış belgelerdeki
standartlara uygunluğuna beyan ederiz:
EN60745, EN55014.
Yasuhiko Kanzaki CE 2004
Müdür
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Sorumlu imalatçı:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884559A180
Download

Kullanma Kılavuzu