Diskli Elektronik Zımpara
GV7000C
ÇIFT
YALıTıMLı
ÖZELLİKLERS
Model
Maksimum kapasite
GV7000C
Zımpara diski.................................................... 180 mm
Yüksüz çalışma hızı (dak-1) ......................... 2,500 – 4,700
Uzunluk................................................................. 210 mm
Ağırlık....................................................................... 2.0 kg
Semboller
Aşağıda bu alet için kullanılan semboller gösterilmiştir.
Aleti kullanmaya başlamadan önce bunların ne anlama
geldiğini öğrenin.
❏ El kitabını okuyun.
❏ ÇİFT YALITIMLI
❏ Koruyucu gözlük kullanın.
• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı,
burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin
değişebilir.
• Not: Özellikler ülkeye göre değişebilir.
Güç kaynağı
Makine yalnızca ürün levhasında belirtilen voltaj
değerlerine sahip güç kaynağına bağlanmalıdır ve
yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılmalıdır.
Avrupa standartlarına uygun olarak çifte yalıtımlıdır ve
topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Gürültü ve titreşim
Tipik A ağırlıklı ses basınç seviyesi 81 dB'dir (A).
Çalışma sırasında gürültü seviyesi 85 dB'i (A) aşabilir.
– Koruyucu kulaklık takın. –
Tipik ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin kare kökü
cinsinden ortalama ivmesi 4 m/s2’dir.
AVRUPA KONSEYİ – UYGUNLUK BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ve Makita Corporation, 3-11-8
Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi
446-8502 Japonya tarafından yetkilendirilen Yasuhiko
Kanzaki, Japonya'da Makita Corporation tarafından
üretilen bu ürünün
(seri no.: üretim serisi)
aşağıdaki standartlara veya standartlara ilişkin
dokümanlara ve uygun olduğunu beyan eder:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
(Konsey Direktifleri 73/23/EEC, 89/336/EEC ve 98/37/EC
uyarınca)
Yasuhiko Kanzaki CE 2004
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
2
1
3
1
2
4
2
1
2
3
6
7
8
2
9
5
4
5
10
15
11
6
7
13
14
12
8
9
3
TÜRKÇE
Alete genel bakış
1
2
3
4
5
Kapak
Yan tutma kolu
Tetik
Kilitleme düğmesi
Hız ayarlama düğmesi
6
7
8
9
10
Sabitleme somunu
Zımpara diski
Lastik ped
Mil
Somun anahtarı
GÜVENLİK TALİMATLARI
Dikkat! Elektrikli alet kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma risklerini en aza indirmek için
aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemleri
uygulanmalıdır. Bu ürünü kullanmaya başlamadan
önce tüm talimatları okuyun ve saklayın.
Güvenli çalışabilmeniz için:
1. Çalışma alanını temiz tutun
Karışık çalışma alanları kazalara davetiye çıkarır.
2. Çalışma alanı ortamını dikkate alın
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın. Elektrikli
aletleri nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın. Çalışma
alanını iyi aydınlatın. Elektrikli aletleri çabuk tutuşan
sıvıların veya gazların bulunduğu ortamda
kullanmayın
3. Elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olun
Topraklı yüzeylerle (örn. borular, radyatörler, ocaklar
ve buzdolapları) vücut temasından kaçının.
4. Çocukları uzak tutun
Etrafınızdaki kişilerin alete veya uzatma kablosuna
dokunmasına izin vermeyin. Bu kişileri çalışma
alanından uzak tutun.
5. Elektrikli aleti ortada bırakmayın
Kullanmadığınız zamanlar aleti kuru ve çocukların
erişemeyeceği yüksek veya kilitli bir yerde saklayın.
6. Elektrikli aleti zorlamayın
Aleti sadece ilgili iş için öngörülen hızda kullanmanız,
işinizi daha iyi ve daha güvenli yapmanızı sağlar.
7. Doğru aleti kullanın
Küçük aletleri veya parçalarını, yüksek kapasiteli
aletlerin öngörüldüğü işlerde kullanmayın. Aleti
işlevine uygun biçimde kullanın. Örneğin, daire
testereyi ağaç gövdesi veya kütük kesmek için
kullanmayın.
8. İşe uygun giyinin
Bol elbiseler ya da sallanan takılar kullanmayın.
Bunlar hareketli parçalara kapılabilir. Dışarıda
çalışırken iş eldiveni kullanmanız ve altı kaymayan
ayakkabı giymeniz önerilir. Uzun saçların uygun
biçimde örtülerek korunması gerekir.
9. Koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takın
Çalışma biçimi toza neden oluyorsa ayrıca yüz veya
toz maskesi kullanın
10. Toz çekme araçları kullanın
Toz çekme ve toplama imkanlarının bağlanması için
araçlar sağlanmışsa, bunların bağlanıp gerektiği
şekilde kullanılmasını sağlayın.
11. Kabloyu kötü kullanmayın
Elektrikli aleti taşımak veya fişten çekmek için asla
kordonunu kullanmayın. Kordonu ısıdan, yağdan,
keskin kenarlardan koruyun.
4
11
12
13
14
Anahtar
Sınır çizgisi
Fırça yuvası kapağı
Tornavida
12. Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin
Parçayı sabitleştirmek için mandal veya mengene
kullanın. Bu elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve
her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest
kalmasını sağlar.
13. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın
Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun.
14. Elektrikli aletleri bakımlı tutun
Daha iyi bir performans için aleti daima bakımlı ve
temiz tutun. Yağlama ve aksesuar değiştirme
talimatlarına uyun. Aletin elektrik kablolarını düzenli
olarak kontrol edin ve hasar görmüşse yetkili servis
tarafından onarılmasını sağlayın. Aletin saplarını
daima kuru ve temiz tutun, yağ veya gres bulaşmasını
önleyin.
15. Aleti fişten çekin
Kullanmadığınız zamanlarda, bakım yapmak
gerektiğinde veya bıçak, testere gibi parçaları
değiştirmek istediğinizde, aletin fişini mutlaka çekin.
16. Ayar anahtarlarını aletin üzerinden çıkarın
Elektrikli aleti çalıştırmadan önce üstünde ayar
anahtarı olup olmadığını daima kontrol edin.
17. Aletin yanlışlıkla çalışmasını önleyin
Fişi takılıyken ve parmağınız tetiğin üzerindeyken aleti
taşımayın. Prize takmadan önce aletin kapalı
olduğundan emin olun.
18. Açık havaya uygun uzatma kablosu kullanın
Elektrikli aletleri açık havada kullanırken, üzerinde
açık havada kullanıma uygun olduğu belirtilen uzatma
kablosu kullanın.
19. Tedbirli olun
Ne yaptığınıza dikkat edin. Daima sağduyulu
davranın. Elektrikli aleti yorgunken kullanmayın.
20. Hasarlı parçaları kontrol edin
Aleti kullanmaya devam etmeden önce, hasar görmüş
emniyet kilidi veya diğer parçaların olup olmadığını ve
bunların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol
edin. Hareketli parçalardaki ayar bozukluklarını,
tutuklukları, kırık parçaları ve elektrikli aletlerin
işleyişlerini etkileyebilecek diğer her tür noktayı kontrol
edin. Hasarlı bir emniyet kilidi veya diğer bir parça, bu
kılavuzda aksi belirtilmediği takdirde, yetkili servis
merkezinde tam olarak tamir edilmelidir. Hasarlı açma/
kapatma düğmeleri yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir. Açma/kapatma düğmesi çalışmayan
bir aleti kullanmayın.
21. Uyarı
Bu kullanım kılavuzunda veya katalogda önerilenlerin
dışında herhangi bir aksesuarın veya parçanın
kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
22. Aleti yalnızca yetkili servislere tamir ettirin
Bu elektrikli alet ilgili tüm güvenlik düzenlemelerine
uygundur. Elektrikli aletlerin yalnızca yetkili kişilerce
tamir edilmesi gerekir. Aksi takdirde kullanıcı ciddi
biçimde yaralanabilir.
EK GÜVENLİK KURALLARI
Tetiği kullanma (şekil 3)
1. Daima koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık
kullanın. Toz maskesi, iş eldiveni, kask ve
koruyucu önlük gibi diğer güvenlik donanımları da
gerektiğinde kullanılmalı. Kullanıp kullanmama
konusunda tereddüt ettiğinizde, kullanmayı tercih
edin.
2. Alet üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce
aletin kapalı ve fişinin çekilmiş durumda olmasına
dikkat edin.
3. Aksesuarlar, aletin üzerindeki uyarı etiketinde
belirtilen hızda kullanılmalıdır. Belirtilen hızın
üzerinde kullanılan aksesuarlar aletten fırlayabilir
ve yaralanmalara yol açabilir.
4. Çalışmaya başlamadan önce lastik pedde yarık,
deformasyon veya başka bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Yarık, deforme olmuş veya başka tür
hasar görmüş pedi derhal değiştirin.
5. İşlediğiniz parçanın iyi bir biçimde
desteklendiğinden emin olun.
6. Aleti sıkıca kavrayın.
7. Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
8. Aleti çalıştırmadan önce zımpara diskinin
işlediğiniz parçayla temas etmemesine dikkat
edin.
9. Metal yüzeyleri zımparalarken, kıvılcım oluşumuna
karşı tedbirli olun. Aleti, kıvılcımlar sizin veya
başkalarının üzerine gelmeyecek şekilde tutun.
10. Aleti çalışır durumda bırakıp uzaklaşmayın. Aleti
yalnızca elinizde tutarken çalıştırın.
11. Aleti kapattıktan sonra diskin dönmeye devam
ettiğini dikkate alın.
12. Çalışmanız biter bitmez işlediğiniz parçaya
dokunmayın. Bu parça aşırı sıcak olabilir ve
yanıklara yol açabilir.
13. Çalıştığınız ortam aşırı sıcak ve nemli ise veya
yoğun biçimde iletken tozla kaplı ise, güvenli bir
çalışma için bir devre kesici cihaz (30 mA)
kullanın.
14. Aleti asbest içeren malzemeler üzerinde
kullanmayın.
15. Su veya aşındırıcı yağlar kullanmayın.
16. Zımparalama işlerinde çalışma alanınızı daima
havalandırın.
17. Her zaman uygulamanıza ve işlediğiniz malzemeye
uygun toz/gaz maskesi kullanın.
18. Tozlu ortamlarda çalışırken aletin havalandırma
deliklerinin temiz kalmasına dikkat edin. Tozu
temizlemeniz gerektiğinde önce aletin elektriğini
kesin ve aleti, iç bölümlerine hasar vermeden
(metal olmayan bir cisimle) temizleyin.
DİKKAT:
Aleti fişe takmadan önce, tetiğin kusursuz çalışıp
çalışmadığını ve tetik bırakıldığında "OFF" konumuna
dönüp dönmediğini daima kontrol edin.
Aleti çalıştırmak için sadece tetiğe basmanız yeterlidir.
Aleti durdurmak için tetiği bırakın. Sürekli çalıştırma için
tetiği çekin ve kilitleme düğmesine basın.
Kilitli durumdayken aleti durdurmak için tetiği sonuna
kadar çekin ve bırakın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
KULLANIM TALİMATLARI
Yan tutma kolunu (yardımcı kol) ve kapağı
takma (şekil 1 ve 2)
DİKKAT:
Yan tutma kolunu takarken veya sökerken aletin kapalı ve
fişinin çıkarılmış durumda olmasına dikkat edin.
Kapağı takın, yan tutma kolunu alete sıkıca vidalayın.
Tutma kolu aletin iki tarafına da takılabilir. Kolun daima
güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmasına dikkat edin.
Hız ayarlama düğmesi (şekil 4)
Yalnızca GV7000C için geçerli
Hız ayarlama düğmesi 1-5 arasında ayarlanarak aletin
devir hızı değiştirilebilir. Daha yüksek bir hız elde etmek
için düğmeyi 5'e doğru çevirmeniz gerekir. Hızı düşürmek
için düğmeyi 1'e doğru çevirin. Ayarlama düğmesi
üzerindeki rakamlarla, yaklaşık devir hızı arasındaki
ilişkiyi öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakın.
Rakam
dak-1 (dev/dak)
1–2
2.500 – 2.800
2–3
2.800 – 3.500
3–4
3.500 – 4.200
4–5
4.200 – 4.700
DİKKAT:
• Alet sürekli biçimde düşük hızda (hız ayarı 1 – 3)
çalıştırıldığında, motor aşırı zorlanır ve ısınır.
• Hız ayarı sadece 5'e kadar ileri ve oradan tekrar 1'e
geri çevrilir. Ayarı 5'ten daha öteye çevirmeye
çalışmayın. Aksi takdirde hız ayarlama fonksiyonu
bozulabilir.
Elektronik fonksiyonlarla donatılmış olan bu aletin
kullanımı aşağıdaki özelliklerinden dolayı oldukça
kolaydır:
• Sabit hız kontrolü: Hızı sabit düzeyde tutmak için
elektronik hız kontrolü. Alet yük koşulları değiştiğinde
de devir hızı sabit tutulduğundan, hassas çalışmak
mümkündür.
• Güvenli başlama özelliği: Başlangıç şokunun
bastırılması sayesinde güvenli ve yumuşak bir
başlangıç yapmak mümkündür.
Zımpara diskini takma ve sökme (şekil 5 ve 6)
Dikkat:
Zımpara diskini takarken veya sökerken aletin kapalı ve
fişinin çıkarılmış durumda olmasına dikkat edin.
Lastik pedi mile monte edin. Zımpara diskini lastik pedin
üzerine takın ve sabitleme somununu mile vidalayın.
Anahtarla mili sıkıca kavrayın ve somun anahtarıyla
somunu sıkı bir biçimde sabitleyin. Zımpara diskini
sökmek için aynı işlemleri ters sırayla uygulayın.
NOT:
Lastik ped, zımpara diski, sabitleme somunu ve somun
anahtarı opsiyonel aksesuarlardır.
5
Zımparalama işlemi (şekil 7)
BAKIM
DİKKAT:
• Çalışma sırasında daima koruyucu gözlük veya yüz
koruyucu kullanın.
• Sadece hafif baskı uygulayın. Fazla baskı
performansın düşmesine ve zımpara diskinin çabuk
aşınmasına neden olur.
• Aleti asla zımpara diski olmadan çalıştırmayın. Lastik
ped ciddi biçimde hasar görebilir.
Zımpara diskini işlediğiniz malzeme yüzeyine yaklaşık 15
derecelik bir açıyla tutun.
DİKKAT:
Herhangi bir bakım işleminden önce aletin kapalı ve fişinin
çıkarılmış durumda olmasına dikkat edin.
Karbon fırçaları değiştirme (şekil 8 ve 9)
Karbon fırçalar sınır çizgisine kadar aşındığında
değiştirilmelidir. Her iki karbon fırçayı aynı anda değiştirin.
Ürünün emniyetli ve güvenilir durumda tutulması için tüm
onarımlar, bakım ya da ayarlamalar Makita Yetkili Servis
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.
AKSESUARLAR
DİKKAT:
Aşağıdaki aksesuarların ve parçaların bu kullanım kılavuzunda tanıtılan Makita aletiyle kullanılması önerilir. Bunların
dışında başka aksesuarların veya parçaların kullanılması yaralanmalara yol açabilir. Aksesuarlar ve parçalar doğru bir
biçimde ve öngörüldükleri işlevler için kullanılmalıdır.
• Anahtar
• Lastik ped
• Sabitleme somunu
• Somun anahtarı
• Zımpara diski
Kum kalınlığı: 16, 20, 24, 30, 50, 80, 100, 120
6
7
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
884357-182
Download

Kullanma Kılavuzu