Deneme sınavlarının ne faydası var?
Deneme sınavları bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçmemizi sağlayan en önemli
fırsatlardandır. Kaygı durumumuzu, stres faktörlerini deneme sınavlarına girerek aşabiliriz.
Deneme sınavları, gerçek sınavın provasıdır ve öğrencileri gerçek sınava hazırlar.
Tiyatrocular sahneye çıkmadan önce sergileyecekleri oyunu defalarca prova eder ve hata
yapma ihtimallerini en aza indirirler. Deneme sınavlarına giren aday, gerçek sınavda ne
yapacağını bilir. Bu nedenle -evde çözülenler de dahil- tüm deneme sınavlarının dikkatle
uygulanması gerekir.
1
DENEME SINAVLARI, EKSİK KONULARIN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAR
Eksik konu, öğrencinin daha önce hiç çalışmadığı konu anlamına gelmez. Daha önceden
çalışılan; ancak öğrencinin -o konuyla ilgili olarak- karşılaştığı tüm soruları çözemediği
konular da bu çerçevede değerlendirilebilir. Bazen ufak bir çaba, bu konulardaki başarının
artmasını sağlayabilir. Adaylar bazı konuları çalışsalar bile çıkan soruları çözemezler.
Bunun sebebi, adayın o konuda yetersiz soru çözmüş olmasıdır.
DENEME SINAVLARI, EKSİK KONULARI HATIRLATIR
Deneme sınavları, öğrencilere bundan sonraki çalışma planını hazırlarken yol gösterici olur.
Bu nedenle sınavlardan sonra adaylar yanlışlarını ya da yapamadıkları soruları tek tek
gözden geçirmeli ve konu eksikliklerini çıkarmalıdır. Bundan sonraki çalışmalarına bu
doğrultuda devam etmelidir.
DENEME SINAVLARI, ZAMANIN NASIL KULLANILACAĞINI ÖĞRETİR
Deneme sınavları, hangi derse ne kadar vakit ayırmak gerektiğini öğretir. Bu sınavlarla
kendi durumunu değerlendiren öğrenci, sözel ve sayısal bölümü çözerken ne kadar
zamana ihtiyacı olduğunu ve zamanının ne kadarını yaptıklarını kontrol etmeye ayıracağını
bilir.
DENEM SINAVLARI, KAYGIYI DENGEDE TUTMAYI SAĞLAR
Deneme sınavlarına yeterince önem veren aday, gerçek sınavda hangi derse ne kadar
vakit ayıracağını, çözemediği konular karşısında tutumunun ne olacağını, kısacası nasıl
davranacağını bilir. Böylece kaygı düzeyi azalır ve öğrenci, ideal olan orta derecedeki
kaygıya sahip olur. Orta düzeydeki kaygı, dikkatimizi yoğunlaştırmamıza yardımcı olur.
Kaygının hiç olmadığı durumlarda dikkatsizlik ortaya çıkar.
DENEME SINAVLARI, YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR
Deneme sınavları, TEOG mantığıyla hazırlanmış, örnek nitelikteki sorulardan oluşur. Bu
nedenle çözülemeyen soruların göz ardı edilmemesi ve sınavdan sonra yeniden gözden
geçirilmesi gerekir.
2
DENEME SINAVLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Deneme sınavlarında hangi alana (Türkçe, sosyal, matematik, İngilizce, fen) ne
kadar vakit ayrılacağı tespit edilmeli ve mutlaka saat bulundurulmalıdır.
Deneme sınavlarının gerçek sınavların bir provası olduğu unutulmamalı ve hazırlıklı
gidilmelidir.
EVDE deneme sınavı çözecekseniz, gerçek sınavdaki soru kalitesine yakın
kaynakları kullanmaya özen gösterin. Çalışma odanızda ya da çalışma köşenizde,
gerçek bir sınav gibi, kurallarına uygun şekilde ara vermeden denemeyi
çözmeniz gerekir. Sınavda size verilecek olan sürede ve bir oturuşta deneme sınavı
bitirin. Süreyi sonuna kadar kullanın
Deneme sınavlarının öncesindeki akşam adaylar, uykularına ve sabah kahvaltılarına
özen göstermelidir.
Deneme sınavlarına girerken rahat bir giyim tarzı tercih edilmelidir. Adayın ayağını
sıkan bir ayakkabı, rahatsız eden bir kıyafet veya takılar, dikkati dağıtarak başarıyı
etkiler.
Deneme sınavlarının sonrasında yanlışlar hemen kontrol edilmeli ve eksik konular
tespit edilerek, vakit kaybetmeden tamamlanmalıdır.
Deneme sınavı sırasında başkalarının ne yaptığı adayı ilgilendirmemeli, yalnızca
kendi kitapçığıyla ilgilenmelidir.
Öğrenciler, herhangi bir soruda takıldıklarında etrafa bakma ihtiyacı duyar. Bazen
hiç tahmin etmediği arkadaşlarının, soruları harıl harıl çözdüğünü görürler ve
moralleri bozulur. Bu konuda unutulmaması gereken nokta; az veya çok herkesin
takıldığı ve çözmekte zorlanacağı sorular olduğudur. Böyle bir durumla
karşılaşıldığında takınılacak en doğru tavır; bu soruları atlayıp, bir sonraki soruya
geçmek ve daha sonra yeniden dönmektir. Deneme sınavlarının faydalarını göz
önünde bulundurarak gereken hassasiyeti gösteren öğrenciler, üniversiteye giden
yolda en önemli adımı atmış olacaklardır.
Öğrencilerin birçoğu deneme sınavını çözdükten sonra netlerini, puanını öğrenip
deneme sınavını bir kenara atmaktadır. Halbuki deneme sınavı çözmenin nedenini
sadece başarı durumunu görmek olarak kabul etmek ve öyle davranmak doğru
değildir. Eğer yanlışlarınızın nedenlerini bulmak için uğraşmaz ve çözüm yollarını
araştırmazsanız birkaç hafta sonra aynı deneme sınavını yeniden çözdüğünüzde
aynı sorularda aynı hataları yaptığınızı görürsünüz.
Tüm öğrencilerimize bu yolda başarılar diliyoruz.
3
ORMANCI
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç
kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne
dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından bir
kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava
kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra
ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar.
Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş: “Bu nasıl
olabilir” Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken ise başladım, senden daha geç
bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?”
İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: ”
Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum.
Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Arkadaşlar unutmayalım; daha
az çabayla, ama planlı ve zamanlı bir çalışmayla çok kısa sürede büyük işler yapılabilir.
4





Dal
Ova
Oldukça neşeli şen bir
öğrenciydi.
Kara
Koru
Küçük ama güzel bir evde
kalıyorduk.
Her gün bu eğri büğrü yollardan
geçerdik.
Arkadaşıma bakıyor onun ne
anlatmak istediğini çözmeye
çalışıyordu.
"Hayatından kaygı
duymak" anlamında
olan deyim
aşağıdakilerden
hangisidir?









BAŞARIYA GİDEN YOLDA BİR ADIM
DAHA ATTIK!
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ





×
×
24 ÷  + 33
05 ÷  + 80
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ


6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ

.(
)
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
o
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
25
26












43
62
234
423
43

6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ




3’e tam bölünebilen dört
basamaklı bir sayı ……..
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
1.
5.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz
I. İsteğimizle çalışır.
Vücudumuzda kemiklerin boyuna büyümesini
………………….sağlar.
II. İskeletle birlikte hareketi sağlar
III. İskeletin etrafını saran kırmızı renkli kaslardır
Kemikteki yumuşak dokuya _________
________ denir.
Çizgili kaslarla ilgili yukarıda verilenlerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
Kemikte vücut için kanı _____________
________ üretir.
D) I,II ve III
İskeletimizdeki kaslar ……………………….
dır.
2.Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerini
oluşmasında görevlidir?
A)Kemik iliği
C)Karaciğer
Kemiklerin kaslarla birleştiği yere ______ denir.
B) Alyuvarlar
D)Kemik zarı
6.Aşağıdaki kavramları birer cümleyle
açıklayın
3.İskelet sisteminin görevleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kırmızı kemik iliği:
Kemik zarı:
A)Vücudun dik durmasını sağlamak
Sarı kemik iliği:
B)Kasları çalıştırmak
Sert kemik doku:
C)Vücuda genel şeklini vermek
Süngerimsi doku:
D)Bazı iç organları korumak
4.Destek ve hareket
korumak için;
sisteminin
7.Aşağıdaki yapılardan hangisi kemik
uçlarını ince bir tabaka halinde sararak
hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur?
sağlığını
I. Uygun sporun yapılması
A)Kıkırdak
B)Kas
II. Duruş ve oturuş şekillerine dikkat edilmesi
C)Kemik zarı
D)Kemik iliği
III. Çok yüksek topuklu ayakkabı giyilmemesi
Verilenlerden
gereklidir?
hangilerinin
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve III
D)I, II ve III
8.Akciğerlerdeki hava keseleri aşağıdaki
damarların hangisi ile çevrilidir?
yapılması
21
A)Atardamar
B)Toplardamar
C)Kılcaldamar
D)Lenfdamarı
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
9.Aşağıdaki eşleştirmeleri ortaya ok işareti
kullanarak yapınız.
Eklem
Eklem çeşidi
Kol ve bacak
eklemi
Oynamaz eklem
Omurga
eklemi
Yarı oynar eklem
Kafatası
eklemi
Oynar eklem
10.
Soluk vermede aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
Kas
Çeşidi
Kalp
kası
Özellikleri
A) Akciğer daralır.
B) Göğüs boşluğu genişler.
C) Diyafram kası gevşer.
D) Alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır
İstemli hareket eder, hızlı
çalışır, çabuk yorulur, kol ve
bacaklarda bulunur.
Çizgili
kas
İstem dışı hareket eder, sürekli
çalışır, yorulmaz, iç
organlarda bulunur
Düz kas
İstem dışı hareket eder, sürekli
ritmik çalışır, yapısı çizgilidir
11. Aşağıdaki damarlardan hangisi temiz
kan taşır?
A) Akciğer Atar damarı
B) Lenf damarı
C) Akciğer Toplardamarı
D)Toplardamar
12.Aşağıdakilerden hangisinde bulunan
kas çeşidi diğerlerinden farklıdır?
22
A) Böbrekte
B) Midede
C) Kolda
D) İnce bağırsak
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
13.Kalbin çalışma yapısı araştıran Esra
I.
teknolojik gelişmelere
bağlı
yöntemlerden biri değildir?
Kalp dört odacıklıdır.
II. Kalp kandaki atık ve zararlı maddeleri
temizler.
A)Kalp nakli
B)Anjiyo
C)Kalp masajı
D)Kalp pili
kullanılan
III. Kalbin sol tarafında temiz kan bulunur.
IV. Karıncıklar , kulakcıklardan
kasılırlar
daha güçlü
17.İnsanda solunum sistemini oluşturan bazı
yapılar şunlardır;
V. Kalp kasları düz kaslardan oluşmuştur ve
istemli çalışırlar.
I-Soluk borusu
IV-
Yargılarından hangilerinin yanlış olduğunu
fark eder?
A) IV-V
B) I-II
C) II-V
Bronş
II-Burun
III-Alveol
V-Bronşçuk
Havadan alınan oksijenin kana geçinceye
kadar izleyeceği yol sıralaması nasıl
olmalıdır?
D) II-IV
14. Hülya damarlarla ilgili bilgi vermektedir.
Sizce Hülya aşağıdaki hangi şıkta yanlış
bilgi verir?
A) I-II-III-IV-V
B) II-I-IV-V-III
C) III-V-IV-I-II
D) V-IV-III-I-II
18.
A)Toplardamarlar kirli kan taşır.
B) Kılcal damarların çeperleri ince ve
gözeneklidir.
C)Atardamarlar temiz kan taşır.
D)Akciğer atardamarı temiz kan taşır
Yukarıdaki
şekilde
kalbin
gösterilmiştir. Buna göre;
15. Diyafram kasının görevi nedir?
A) Oksijen alışverişini sağlar
Numaralandırılmış bölümlerin isimlerini yazınız.
B) Kalbin çalışmasını düzenler
C) Kanın damarlarda dolaşmasını sağlar
D)Kasılıp gevşeyerek
çıkmasını sağlar
akciğere
bölümleri
hava
girip
1-
2-
3-
4-
19.X ile Aşağıdaki tabloda verilen
özelliklerin uygun olanlarını işaretleyiniz
16.Aşağıdakilerden
hangisi
dolaşım
sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisinde
23
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
II. Yorulmaz.
Kan
hücreleri
IV. Kırmızı renklidir.
Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili
kasların özelliklerindendir?
Kan
Alyuvr
Akyuvar
Pulcukları
Özellikleri
Oksijen ve
karbondioksit
taşır
Mikroplarla
Savaşır
Azaldığında
kan
pıhtılaşmaz
Azaldığında
mikrobik
hastalıklara
daha kolay
yakalanırı
A) I –II
B) II-III
C) I-III
D) I-IV
22.Aşağıdakilerin hangisi yarı oynar ekleme
örnektir?
A) Kafatası kemiği
B) Alt çene kemiği
C) Üst çene kemiği
D) Omurlar
23.Lenf dolaşımı ile ilgili olarak verilenlerden
hangisi yanlıştır.
Olgunlaştıkça
hücreleri
çekirdeğini
kaybeder
A)Lenf damarlar ve düğümlerden oluşur.
B)Kan dolaşımına yardımcı olur.
C)Lenf organları vücutta besin depolar
D)Vücuda sızan mikroplarla mücadele eder
24. I. Akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere
iletir.
II. Hücrelerden aldığı karbondioksiti akciğerlere
taşır.
III. Olgunlaştıklarında çekirdeklerini
kaybederler.
20.Aşağıdakilerden hangisi insan iskeletinin
görevlerinden biri değildir?
A)Harekete yardımcı olmak
B)Kan hücrelerini oluşturmak
C)Su kaybını önlemek
Yukarıda verilen ifadeler kandaki hangi
yapının özelliğidir?
A)Akyuvarlar
B)Alyuvarlar
C)Kan pulcukları
D)Plazma
D) Mineral depolamak
25.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
OKSİJENİN YOLCULUĞU
21. I. Hızlı çalışır. III. Sürekli çalışır.
24
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin
hastanemiz kan merkezine müracaat
etmeleri rica olunur.” Göre arkadaşlarını
arayarak aşağıdaki tabloyu oluşturdu.
Ben bir oksijen molekülüyüm. Canlılar için çok
gerekliyimdir. Bir gün elimdeki adrese ulaşmak
için uzun bir yolculuğa çıktım.
Beyza’nın aldığı nefesle bu yolculuğum
başladı. İlk durağım ………………….burası
sıcak ve nemli.Beni burada bir güzel
temizlediler. Daha sonra hem besinlerin hem de
havanın geçtiği ……………………...tan
geçtim.Sırada ………………var.uzun bir boru
olan…………..…da kayarak indim.İlerde
…………….……adı verilen iki adet yolla
karşılaştım.Ben sağ tarafta bulunan yolu
seçtim.Sağ…………………..in yolunu
tuttum.Burası diğerine göre daha büyüktü.Yollar
iyice daralmaya başladı. Elimdeki adreste bu
daracık yolların adı ….…………olarak
verilmişti.Doğru yolda olduğumu anladım Bu
yolların sonunda üzüm salkımları gibi yapılar
vardı.Sanki üzüm bağlarındaydım. Adrese
baktım ve buranın adı
da…………………....olarak verilmişti. Bunlar
benim kana geçmemi sağlayan yapılarmış.
Yolculuğuma burada ara verdim. Biraz
dinleneyim değil mi? 
Bireyler
Kan Grubu
Rh Faktörü
Arda
B
-
Onur
0
-
Ceren
AB
+
Funda
0
+
Gül
0
-
Ahmet
B
-
Burçin
A
+
Bu tabloya göre
Kimler
hastaya
verebilir?..............................
…………………………………………………
…..
26.Aşağıdaki “destek ve hareket
sistemi”ile ilgili verilen kavram ağını
uygun şekilde doldururunuz.
Kimler
hastaya
?...........................
Kas
kan
veremez?
…………………………………………………
……..
Sistemi
Destek ve
Hareket sistemi
kan
Çizgili
Arda
Hastaya
mi?..........................
Oynar
kan
verebilir
…………………………………………………
……..
27.Arda radyoda duyduğu anonsa “Çapa
Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan
kanamalı bir hasta için AB Rh (-) kana
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU
İSE (D), YANLIŞ İSE (Y) YAZINIZ.
25
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
18- (….) Dolaşımla doku arasına sızan sıvılar
lenf dolaşımı ile taşınır.
1- (.…) Akyuvarların görevi vücuda giren
mikroplarla savaşmaktır
2- (.…) Kafatasımızda oynar eklem bulunur.
28.Kan hücrelerinin görevleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
3- (.…) Kemiklerimiz kan yapımına yardımcı
olur.
4- (.…) Kan gruplarından 0 genel verici AB
genel alıcıdır
Alyuvar
Akyuvar
Kan pulcukları
A)Oksijen taşıma Vücut savunması Kanın
pıhtılaşması
5- (.....) Çizgili kaslar isteğimiz doğrultusunda
çalışır.
6- (….) Kemik zarı kemiği dıştan korur ve
enine büyümesini sağlar.
7- (….) Aşı ,hastalandıktan sonra mikroplarla
savaşmak için yapılan sıvıdır.
8- (.....) Akciğer atardamarı kirli kan taşır.
B)Kanın pıhtılaşması
Gaz taşınması
Vücut savunması
C)Oksijen Taşınması
Vücut savunması
Kanın pıhtılaşması
D)Vücut Savunması
Kanın pıhtılaşması
Gaz taşınması
9- (….) Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasında
görev alır.
29.Burun ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
10- (.....) Rh faktörü kan alışverişinde önemli
değildir.
A)Alınan havayı yutağa taşır
11- (….) Alveollerin üzeri kılcal damarlarla
çevrilidir.
B)Kokuyu sinirler ile beyne iletir
12- (.…) Diyaframın kasılıp gevşemesiyle
akciğerlere hava giriş-çıkışı sağlanır.
C)Tozların solunum yoluna girmesini sağlar
D)Havanın sıcaklığını vücut ısısına ayarlar
13. (….) Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut
arasında gerçekleşir.
30.Diyafram kasının görevi nedir?
14- (….) Toplardamar vücutta kirlenen kanı
kalbe taşır.
A)Oksijen alışverişini sağlar
B)Kalbin çalışmasını düzenler
15- (….) Solunum ile havadan karbondioksit
gazı alırız.
C)Kanın damarlarda dolaşmasını sağlar
16- (….) Mitokondri yalnızca bitki hücresinde
bulunur.
D)Kasılıp gevşeyerek
çıkmasını sağlar
17- (….) Astım bir solunum sistemi hastalığıdır.
31.Sağ karıncık______X_______Akciğer
kılcalları________Y___________Sol kulakçık
26
akciğere
hava
girip
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
Yukarıda küçük kan dolaşımı
gösterilmiştir.Buna göre X ve Y yerine
hangileri yazılmalıdır?
X
35.Akciğerlerde, oksijen ve karbondioksit
alışverişi, aşağıda verilen hangi yapı
çiftlerinin arasında gerçekleşir?
Y
A)Aort atardamarı
B)Akciğer atardamarı
Akciğer atardamarı
Aort
C)Akciğer atardamarı Akciğer toplardamarı
D)Vücut kılcalları
Akciğer atardamarı
A)Alveol
–
Kılcal damar
B)Alveol
–
Bronş
C)Bronş
–
Bronşçuk
D)Bronş
–
Kılcal damar
36.
32.Büyük
dolaşımla
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
aşağıdaki
A)Amaç kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B)Sağ karıncıktan başlar
C)Sol kulakçıkta biter
D)Hücrelere besin ve oksijen taşınmasını,artık
maddelerin hücrelerden alınmasını sağlar
Yukarıdaki şekilde numaralandırılmış
kısımların isimleri hangi şıkta doğru
verilmiştir?
33. I. Hızlı çalışır. III. Sürekli çalışır.
II. Yorulmaz.
IV. Kırmızı renklidir.
Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili
kasların özelliklerindendir?
A) I –II
B) II-III
C) I-III
1
2
A) soluk borusu
bronş
B) Bronş
Bronşcuk
C) Soluk borusu
D) I-IV .
D) Alveol
34.Aşağıdaki eklem ve çeşidi eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Oynar eklem-diz eklemi
B) Oynamaz eklem-Kafatası
C) Yarı oynar eklem-dirsek
D) Oynar eklem-omur ekle
27
lob
Soluk borusu
3
4
bonşcuk
alveol
alveol
lob
bronş bronşcuk
Gırtlak
Bronş
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ
Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.
SOLDAN SAĞA
1-Vücuda mikrop girdikten sonra
tedavi amacıyla kullanılır.
2-Akciğerlerdeki hava keseleri
3-Kan sıvısı
4-Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
5-Vücudumuza giren mikroplarla
savaşır.
6-Organların birlikte çalışarak
oluşturduğu yapı.
7-Kana kırmızı rengi veren
madde.
8-Hareketimizi sağlayan esnek
yapı.
9-Kanı kalbe götüren damarlar.
10-Kanı kalbe götüren damarlar.
3
1
2
3
4
5
6
5
7
8
4
9
1
10
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-Hastalıkların bazılarından
korunmak için sağlıklı insanlara
uygulanır.
2-Vücudumuzun içinden kan
geçen borular.
3-Oksijen almamızı sağlayan
sistem.
4-En büyük atardamar.
5-İskeleti oluşturan berk ve
sağlam yapı
28
2
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
■
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
■
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
■
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
1.
4. Hizmet aksaması yaşayan bir kişinin dilekçesi
aşağıdaki kurumlardan hangisine gönderilemez?
I – Konuya ilişkin hipotezler ortaya konur
II – Konunun tespit edilmesi
A. Tüketici Mahkemesi
III – Konu hakkında gerekli verilerin
B. Belediye
t
IV – Sınıflandırmanın yapılması
C. Muhtarlık
V – Sonuç metninin hazırlanması
D. Valilik
Yukarıdaki diyagramda numaralandırılmış bilimsel
araştırma basamaklarının hangileri yer değiştirirse
doğru bir sıralama verilmiş olur?
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
5.
Mustafa Kemal
Atatürk ‘ün
kurduğu Türk
Tarih Kurumu’nun
amacı
aşağıdakilerden
hangisidir?
D. IV ve V
2. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimler alanına
girmez?
A. Astronomi
A. Yabancı sözcükleri Türkçeden ayıklamak
B. Tarih
B. Yalnızca Anadolu Türk Tarihini aydınlatmak
C. Sosyoloji
C. Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını bulmak
D. Arkeoloji
D. Türk Tarihi ile ilgili araştırma yapmak
3.
6. 1/1600000 ölçekli bir haritada 2cm lik
uzunluk gerçekte kaç km yi gösterir?
A. 16
B. 8
D. 32
33
C. 64
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
10. 10
7. A ve B köyleri arasındaki gerçek uzaklık 12km
dir. Haritadaki uzaklık 6km gösteriliyor ise
haritanın ölçeği nedir?
0
10 20
30
40 50 km
1cm
Verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
A. 1/100000
1/100.000
1/1.000.000
1/1.200.000
1/300.000
B. 1/200000
C. 1/72000
11. Gerçekte 500 km olan uzaklığın, 25 cm
olarak gösterildiği haritanın ölçeği
aşağıdakilerden hangisidir?
D. 1/144000
A. 1/1.000.000
8. Aşağıdaki kesir ölçeklerden hangisi daha
büyük ölçeklidir?
B. 1/7.500.000
A. 1/10000
C. 1/1.250.000
B. 1/200000
C. 1/750000
D. 1/2.000.000
D. 1/1000000
9.
12.
1. Belediyeler
2. Tüketici Mahkemesi
&
%
+
#
3. Anayasa Mahkemesi
4. Okullar
5. Reklam Kurulu
Verilen bilgilerden hangisi çıkarılırsa tablo doğru
olarak tamamlanır?
6. Tüketici Hakları Derneği
A.
B.
C.
D.
Paralellerin Özellikleri
Başlangıç paraleli Ekvatordur.
Boyları Ekvatora doğru kısalır.
Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır.
Kutuplarda nokta halini alır.
A.
B.
C.
D.
1-3-4-6
1-2-5-6
2-3-5-6
2-4-5-6
34
&
%
+
#
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
16.Aşağıdaki
cümlesidir?
13. Ülke içindeki il, ilçe, kasaba ve köy gibi idari
birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ne
ad verilir?
cümlelerden
hangisi
görüş
A. Haritanın lejantı vardır
A. Fiziki Harita
B. Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür
B. Ekonomik Harita
C. 2010 Avrupa Başkenti İstanbul’ dur
C. Beşeri Harita
D. Akdeniz Bölgesindeki en iyi şehir Adana
‘dır.
D. Siyasi Harita
14.Aşağıdakilerden
hangisi
büyük
haritaların özelliklerinden biridir?
17.
ölçekli
A. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
B. Hata oranı fazladır
C. Paydasındaki sayı büyüktür
Yukarıda verilen numaralı Dünya haritasında kaç
numaralı yer Asya Kıtasını göstermektedir?
D. Yeryüzünün dar alanlarını gösterir
A. I
B. II
C.III
D. IV
15. Aşağıdakilerden hangisinin ölçeği yoktur.
B. Harita
18. Hem kuzey yarım kürede hem de güney yarım
kürede toprağı olan kıtamız aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Kroki
A. Asya
B. Amerika
C. Plan
C. Afrika
D. Okyanusya
D. Orta ölçekli haritalar
35
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
19.Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri değildir?
paralellerin
22.
Merhaba ben Can,
Yaşadığım ülkenin tamamı
Ekvatorun güneyinde ve
başlangıç meridyeninin
doğusunda ki bir kıtada yer
alır.
A. Paralellerin boyları Ekvatordan kutuplara
gittikçe kısalır
B. Paraleller tam dairelerdir
C. 360 tane paralel vardır
D. Paralellerin boyları eşit değildir
20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik
konumunu doğru vermiştir?
A. Ayşe Türkiye 42⁰ - 36⁰ güney paralelleri
26⁰ - 45⁰ kuzey paralelleri
B. Fatma Türkiye 26⁰ - 36⁰ kuzey paralelleri
42⁰ - 45⁰ kuzey paralelleri
Buna göre Can’ın yaşadığı ülke hangi kıtada
bulunmaktadır?
A.
B.
C.
D.
C. Zeynep Türkiye 36⁰ - 42⁰ kuzey paralelleri
26⁰ - 45⁰ doğu meridyenleri
D. Yasemin Türkiye 36⁰ - 42⁰ doğu
meridyenleri 26⁰ - 45⁰ kuzey paralelleri
Afrika
Asya
Güney Amerika
Okyanusya
23.
21.Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri değildir?
meridyenlerin
A noktasında yaşayan İlayda Kuzey Amerika da
yaşayan kuzenini ziyaret etmek için kaç numaralı
yere gitmelidir?
A. Aynı meridyen üzerinde her yerde yerel
saat aynıdır
A.
B.
C.
D.
B. Meridyenlerin boyları eşittir
C. 2 meridyen arası 111 km dir
D. Başlangıç meridyeni Greenwich dir
36
I
II
III
IV




















a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
4. Grandmother
1. Is ………...... an umbrella?
Cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) they
B) it
C) this
D) those
Grandfather
Sister
Brother
Aunt
?
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan ifade
aşşağıkilerden hangisidir?
2.
A) cousins
B) sisters
C) brothers
D) uncles
"Jane and Jemy are __________ ."
Yukar›daki cümleyi tamamlayan ifade
5.
aşşa¤›dakilerden hangisidir?
A) friends
B) brothers
C) twins
D) sons
I ………………. Sisters or brother.
Kangrunun cülesini tamamlayan ifade nedir?
A) have got
B) haven’t got
C) not have
D) haven’t
3.Jim and Roger are my aunt’s sons.
They are my _________.
6.
The witch is………… .
A)cousinsd
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan ifadeyi yazınız.
B) sisters
A)sleepy
C) brothers
B) ugly
D) uncles
41
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
C) happy
9. Ask about your cousin’s
favorite book, ______, choose
her birthday present.
D) hungry
Yukar›daki konuflmay› tamamlayan ifade
afla¤›dakilerden hangisidir?
A)and
B) then
C) but
D) because
7.
The cat is................. .
Cümleyi tamamlayan ifade hangisidir?
A)thirsty
10. First Name: Alex
Surname: Williams
Nationality: English
Hometown: London
Age: 17
B) hungry
C) happy
D) angry
Ece 10, 11 ve sorularI yukarıdaki bilgilere
göre cevaplayacaktIr.
8. 1. Jenny likes orange juice.
2. Roger doesn’t like cowboy films.
3. Lucy and Alex like pop music.
10. Buna göre, “Where is Alex from?”
sorusunun cevab› aşşağıdakilerden
hangisidir?
Pınar, yukarıdaki cümlelere bakarak cümleleri
Anlamca  (olumlu) - (olumsuz)
olarak değerlendirmek istiyor
.
Buna göre, Pınar aşağıdakilerden hangisini
seçmelidir?
A)Germany
B) Turkey
A)- - 
C) France
B)--
D) England
C)--
11. “His_________ is London.” cümlesini
tamamlayan ifade afla¤›dakilerden
hangisidir?
D)- -
42
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
14.
A)country
B) nationality
C) address
D) hometown
12.
A: What is the dog _______?
B: It’s ________ a bone.
Yukar›daki cümleleri tamamlayan ifade
ikilisi afla¤›dakilerden hangisidir?
A) doing – cooking
B) eating – doing
C) doing – eating
D) eating – drinking
A: What’s Mr. Scott wearing?
B: He’s wearing a black _______ and
________.
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan ifade
ikilisi aşşağıdakilerden hangisidir?
15. I like watching TV _______ I like running.
Konuflmayı tamamlayan ifade aşşağıdakilerden
hangisidir?
A)suit–hat
A)and
B) because
B) suit–glasses
C) but
D) very
C) jeans–glasses
16. I’m interested in ________ different places.
D) jeans–dress
Konuflmay› tamamlayan ifade afla¤›dakilerden
hangisidir?
13. “Can I have an _________?”
Pelin, yukar›daki konuflmay› uymayan bir
ifade seçmek istiyor.
Buna göre, Pelin’in seçece¤i ifade aşşağıdakilerden
hangisidir?
A) ice–cream
B) orange juice
C) milk
D) apple
43
A)visiting
B)talking
C)eating
D)writing
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
17.
The weather will be sunny.
Let’s______.
20.
KonuflmayI tamamlayan ifade aşşağıdakilerden
hangisidir?
Can computers make future plans?
A) stay at home.
Sorusuna verilebilecek cevap afla¤›dakilerden
hangisidir?
B) eat something.
A)Yes it can.
C) go for a picnic.
B) They can.
C) No they can't
D) write a letter.
18. ________ is a big danger for
all living things.
Konuşlmayı tamamlayan ifade aşşağı›dakilerden
hangisidir?
D) Yes they can't
A) Oxygen
C) Global warming D) Environment
Konuşlmayı tamamlayan ifade aşşağıdakilerden
hangisidir?
A)I can't
19.
B) can
21. Can Eray swim very well?
Yes ______________
B) Care
Butterflies
Birds
C) I can
________
Boş b›rak›lan yere di¤erlerinin özelliklerine
göre hangi kelime gelmelidir?
D) he can
22. Sheila is ten. ……… eyes are gren.
A)Bats
B) Monkeys
C) Snakes
D) Ants
44
A)my
B)Her
C)İts
D)Your
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayınız.
7. Aşağıdakilerden hangisi sadece
cemaatle kılınan bir namazdır?
1. Namaz niçin kılınır?
A) Teheccüd namazı
B) Teravih namazı
C) Bayram namazı
D) Akşam namazı
A) Beden sağlığımızı korumak için
B) Allah emrettiği için
C) Zayıflamak için
D) İtibar sağlamak için
8. Namazda belirli yerlerde ayakta
durmaya ne ad verilir?
2. Aşağıdakilerden hangisi namazın
içindeki şartlardandır?
a) Kıyam
b) Kıraat
c) Rükû
d) Secde
A) Abdest
B) Kıble
C) Kıraat
D) Vakit
9. Rükûda üç kere ne deriz?
3. Aşağıdakilerden hangisi abdestin
farzlarından değildir?
a) Rabbenâ lekel-hamd
b) Semiallahu limen hamideh
c) Sübhâne rabbiyel-azîm
d) Sübhâne rabbiyel-a'lâ
A) Ayakları yıkamak
B) Yüzü yıkamak
C) Başı meshetmek
D) Ağıza su vermek
10. Rükûdan doğrulurken ne deriz?
a) Allahu ekber
b) Semiallahu limen hamideh
c) Rabbenâ lekel-hamd
d) Sübhâne rabbiyel-a'lâ
4. Hangi namazın rükû ve secdesi yoktur?
A) Bayram namazı
B) Cenaze namazı
C) Teheccüd namazı
D) Sabah namazı
11. Rükûdan doğrulduktan sonra secdeye
gitmeden önce ne deriz?
5. İslam’da ilk ezanı okuyan sahabe
kimdir?
a) Allahu ekber
b) Sübhâne rabbiyel-azîm
c) Semi'allahü limen hamideh
d) Rabbenâ lekel-hamd
A) Hz. Zeyd bin Sabit
B )Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Ömer
D) Hz. Bilal-i Habeşi
12. Namaz kılarken alnı, el ayalarını,
dizleri ve ayak parmaklarını yere
getirerek alınan duruma ne ad verilir?
6. Namazda Kur’an okumaya ne ad verilir?
a) Secde
b) Kıyam
c) Kıraat
d) Rükû
a) Kıraat
b) Kıyam
c) Rükû
d) Son oturuş
45
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
13. Namazda elleri dizlere koyarak yere
paralel şekilde eğilmeye ne ad verilir?
19. Aşağıdakilerden hangisi namazın farz
olması için gereken şartlardan biri
değildir?
a) Rükû
b) Kıraat
c) Kıyam
d) Tekbir
a) Ergenlik çağına girmek
b) Erkek olmak
c) Akıllı olmak
d) Müslüman olmak
14. Secdede hangi duayı okuruz?
a) Sübhâne rabbiyel-a'lâ
b) Semi'allahü limen hamideh
c) Sübhâne rabbiyel-azîm
d) Rabbenâ lekel-hamd
20. Aşağıda öğle-ikindi-akşam-yatsı
namazlarının sünnet ve farzlarının
dağılımı bulunmaktadır. Bu dağılımda
yanlış olan şıkkı bulunuz.
15. Namaz, kandil gecelerinin hangisinde
farz kılınmıştır?
a) akşam
b) öğle
c) İkindi
d) Yatsı
a) Regaip Kandili
b) Kadir Gecesi
c) Mevlit Kandili
d) Miraç Kandili
a) Müslüman olmak
b) Akıllı olmak
c) Kur’an’dan en az on sure ezberlemiş
olmak
d) Ergenlik çağına ermiş olmak
a) Zekât
c) Hac
b) Oruç
d) Namaz
22. Aşağıdakilerden hangisi namaz
kılmamızı gerektiren sebeplerden biri
değildir?
17. Namazda ayakta sureleri okuduktan
sonra bir kere rükû iki kere de secde
yapmakla ne tamamlanmış olur?
a) Yüce Allah’ı anmak için namaz kılarız.
b) Kendimizi kötülüklerden korumak için
namaz kılarız.
c) İyi insan olarak tanınmak için namaz
kılarız.
d) Ruhumuzu arındırmak ve Allah’a
yönelmek için namaz kılarız
b) Bir Rükün
d) Bir Rekât
18. Günde 5 vakit namaz kılmanın hükmü
nedir?
a) Farz
c) Sünnet
3 farz 2 sünnet
4sünnet 4 farz 2 son sünnet
4 sünnet 4 farz 2 son sünnet
4 sünnet 4 farz 2 son sünnet
21. “…………… müminlere vakitleri
belirlenmiş bir farzdır.” (Nisa 103.
ayet) Bu ayet-i kerimede Yüce Allah
hangi ibadetin yapılmasını bizlere
emretmiştir?
16. Aşağıdakilerden hangisi bir kişiye
namazın farz olması için gerekli
şartlardan biri değildir?
a) Bir Vakit
c) Bir Farz
:
:
:
:
b) Vacip
d) Müstehap
46
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
47
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile tamamlayınız.
1. Allah’ın peygamberlere gönderdiği ilahi bilgilere ………………………… denir.
2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) güvenilirliği nedeniyle ………………………… denilirdi.
3. Kur’an-ı Kerim ………………………… yılda tamamlanmıştır.
4. Peygamberimizin en büyük mucizesi………………………………………………..dir.
5. Kendisine kitap verilmeyen peygambere…………………………denir.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.
1. (
) Bir insanın mümin (inanan) olması için peygamberlerin hepsine iman etmesi
gerekir.
2. (
) Peygamberlere ilahi bilgiyi ulaştıran meleğin ismi Cebrail’dir.
3. (
) Kuran’da 25 tane peygamberin adı geçiyor; demek ki , Hz.Adem’den
Hz.Muhammed’e kadar yeryüzüne sadece 28 peygamber gönderilmiştir.
4. (
) Peygamber olabilmek için çok çalışıp ibadet etmek gereklidir.
5. (
)Peygamberlerin sözünde durma ve güvenilirlik özelliğine “ismet” denir.
6. ( ) Bütün peygamberler ümmetlerine bir Allah’a kulluk ve dua etmeyi tebliğ etmişlerdir.
7. ( ) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indiği şeklini günümüze kadar korumuştur.
8. (
) Peygamberlerin Allahtan aldığı vahiyleri (mesajları) olduğu gibi insanlara
ulaştırmasına tebliğ denir.
9. (
) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler.
10. (
) Belli sayılardaki sayfalar halinde kitapçık biçimindeki İlahi kitaplara suhuf denir.
48
Download

Untitled