TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
İçindekiler
TVR 60'ın kurulması
Paket içindekiler 1 Kurulum ortamı 1 TVR 60'ın kurulması 1 Cihazları bağlama 2 TVR 60'ın açılması ve kapatılması 2 TVR 60'ı Çalıştırma 3 DDNS ayarları 5 Canlı mod 5 Quick Archive (Hızlı Arşiv) 6 Aktarılan DVR format dosyalarını oynatma 6 PTZ modu 6 Oturum Açma 6 Ana menüye genel bakış 7 IP kameraların kurulması 7 Alarmların kurulması 8 Bir tuş takımına bağlama 8 Bir alarm olayları listesinin görüntülenmesi 9 İletişim bilgisi 9 TVR 60, ilk kullanıldığında temel DVR ayarlarını
kolaylıkla yapılandırabileceğiniz hızlı bir kurulum
sihirbazına sahiptir. Tüm kameraları eşzamanlı olarak
yapılandırır. Yapılandırma bu durumda gerektiği şekilde
özelleştirilebilir.
Paket içindekiler
1. Gerekli olan tüm cihazları TVR 60 arka paneline
bağlayın. Bkz. Şekil 1 2 Sayfadaki.
TruVision DVR 60 (model TVR 60) aşağıdaki kalemlerle
nakledilir:







IR (kızıl ötesi) uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda için iki AAA pil
AC güç kablosu (ABD, Avrupa, İngiltere)
USB fare
DVR
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
TruVision DVR 60 Kullanıcı Kılavuzu (CD’de)
Varsayılan olarak, Kurulum Sihirbazı, DVR
yüklendiğinde başlar. Kurulum Sihirbazı, sizi DVR'nizin
daha önemli olan bazı ayarlarına yönlendirir. Bu kez
Kurulum Sihirbazını kullanmak istemez iseniz, İptal
düğmesine basın. “ (Start Wizard when DVR starts?”
DVR başladığında Sihirbazı başlat?” kontrol kutusunu
işaretleyerek, Kurulum Sihirbazını daha sonra
kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Bir kurulum konfigürasyon ekranına yapacağınız
herhangi bir değişiklik, ekrandan çıktığınızda ve ana eZ
Kurulum ekranına döndüğünüzde kaydedilir.
TVR 60'ın kurulumu için tavsiye edilen adımlar:
2. TVR 60'ı, Kurulum Sihirbazını kullanarak temel
ayarlara göre kurun.
3. Analog ve/veya IP kameraları kurun ve yapılandırın.
4. Sistemi, gereken şekilde hareket alarmı ve diğer
alarm türleri için yapılandırın.
5. Gerektiği şekilde kayıt, ağ, HDD ve kullanıcı
ayarlarını yapılandırın.
6. Tuş takımını kurun ve yapılandırın.
Kurulum ortamı
Ayrıntılı bilgiler için kullanım kılavuzuna başvurun, ancak
bu önemli gereksinimleri dikkate alın:



TVR 60’ı güvenli bir konuma yerleştirin.
TVR 60’ın, iyi havalandırılan bir alanda olduğundan
emin olun.
Üniteyi yağmura ya da neme maruz bırakmayın.
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kurulum Sihirbazını kullanarak TVR 60'ı hızlı biçimde
çalıştırmak için:
1. Arka paneldeki güç düğmesini kullanarak üniteyi
açın. Yükleme ekranından sonra, TVR 60'da video
görüntüleri ekrana gelecektir.
2. Sistem için tercih edilen dili seçin.
TR - 1
3. eZ Kurulum ekranında, Next (İleri) düğmesine
tıklayın. Kullanıcı İzni ekranında, varsayılan kullanıcı
adını ve parolayı girin.
Kullanıcı Adı: admin
Şifre: 1234
4. HDD Management (Yönetim) ekranını açmak için
Next (İleri) düğmesine ve ardından Enter tuşuna
tıklayın. Gerekli olan HDD ayarlarını tanımlayın.
Kaydetmek ve eZ Kurulum ekranına geri dönmek
için OK (Tamam) düğmesini tıklayın.
5. Record Settings (Kayıt Ayarları) ekranını açmak için
Next (İleri) düğmesine ve ardından Enter tuşuna
tıklayın. Kayıt programları gibi kayıt ayarlarını
tanımlayın. Kaydetmek ve eZ Kurulum ekranına geri
dönmek için OK (Tamam) düğmesini tıklayın.
6. Network Settings (Ağ Ayarları) ekranını açmak için
Next (İleri) düğmesine ve ardından Enter tuşuna
tıklayın. IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan
ağ geçidi gibi ağ ayalarını tanımlayın. Kaydetmek ve
eZ Kurulum ekranına geri dönmek için OK (Tamam)
düğmesini tıklayın.
7. Gerekli tüm değişiklikler girildikten sonra, Kurulum
Sihirbazından çıkmak için Finish (Bitir) düğmesine
tıklayın. TVR 60, artık kullanıma hazır.
Cihazları bağlama
Çeşitli çevre birimlerini TVR 60'a bağlamak için Şekil 1’i
görsel bir kılavuz olarak kullanın.
Monitör çözünürlüğü en az 800 x 600 olmalıdır.
Monitörünüzü bu çözünürlüğe ayarlayın. Video
döngüsünde, Sonlandırma seçeneği (Cameras
(Kameralar) > Adjust Video (Video Ayarla) altında) devre
dışı kalır.
TVR 60'ın açılması ve kapatılması
TVR 60'ı, arka panelde bulunan güç düğmesini
kullanarak açın ve kapatın. Cihazı açtığınızda, TVR 60,
bağlı tüm kameralardan gelen tüm anlık görüntüleri
otomatik olarak gösterir. Ayrıca kayıt otomatik olarak
başlatılır.
Şekil 1: TVR 60 arka panel bağlantı diyagramı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
En fazla 16 analog kamera bağlayın.
Ses girişlerine bağlayın (her bir kamera için mevcuttur).
En fazla iki CCTV monitörü bağlayın (B ve C monitörleri).
Ses çıkışı için hoparlörlere bağlayın.
VGA monitörü bağlayın (varsayılan ana monitör).
Gelecekte kullanılmak üzere.
Bir eSATA cihazına bağlayın.
Bir ağa bağlayın.
TR - 2
10. Hattı, dome kameralarda, RS-485 anahtarı kullanarak sonlandırın. Off
(Kapalı) varsayılan ayardır.
11. Bir PTZ kontrolüne bağlayın.
12. Bir tuş takımına bağlayın.
13. En fazla 16 alarm girişi kablosuna bağlayın.
14. En fazla dört NO/NC alarm çıkış rölesine bağlayın.
15. Bir güç kablosuna bağlayın.
16. En fazla 16 analog kamera için döngü yapın (bkz, öğe 1).
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
9.
Fare gibi USB cihazlarına bağlayın. USB CD/DVD yakıcı ve
USB HDD desteklenmemektedir.
Şekil 2: Ön panel
TVR 60'ı Çalıştırma
Madde İsim
Açıklama
Kontrol seçenekleri
6.
Numeric buttons
(sayısal
düğmeler)
Canlı mod, PTZ kontrolü veya oynatma
modlarında farklı kameralar arasında
geçiş yapar.
7.
Durum LED'leri
HDD (Sabit Disk): Yeşil ışık, DVR’nin
doğru çalıştığını gösterir. Kırmızı ışık bir
arıza olduğunu gösterir.
TVR 60'yi kontrol etmek için birkaç yol mevcuttur:




Ön panel kontrolü
IR uzaktan kumanda
Fare araç çubuğu kontrolü
Web tarayıcı kontrolü
Network (Ağ): Yeşil ışık, ağın doğru
çalıştığını gösterir. Kırmızı ışık bir arıza
olduğunu gösterir.
Internal (Dahili): Yeşil ışık, Watchdog
(Güvenlik Zamanlayıcısının) doğru
çalıştığını gösterir. Watchdog'un
(Güvenlik Zamanlayıcısının) bir hatayı
rapor ettiğini gösterir.
Ön panel kontrolü
Ön paneldeki düğmelerle, fonksiyonların çoğunu
kontrol edebilirsiniz. Kontrollerin yerleri için Şekil 2‘ye
bakın.
Alarm (Alarm): Green (Yeşil ışık)
herhangi bir harici alarm göstermez.
Kırmızı harici bir alarm durumunu
gösterir.
Tablo 1: Ön panel kontrol tanımları
Madde İsim
Açıklama
1.
USB portları
USB fare ve USB sabit disk sürücüsü
(HDD) gibi ilave cihazlar için Evrensel
Seri Veriyolu (USB) portu
2.
Eject (Çıkar)
CD/DVD'yi çıkarır.
3.
Arşiv
Hızlı arşiv modunu girmek için bir kez
basın. Arşivlemeyi başlatmak için iki
kez tıklayın.
4.
Ekran düğmeleri
Display (Ekran): Çeşitli çoklu ekranlar
arasında geçiş yapar: tam ekran, dörtlü,
1+5, 1+7, 9, ve 16.
Sequence (Sıra): Sıralamayı canlı
modda başlatır/durdurur.
A: A monitörünü canlı modda seçer
B: B monitörünü canlı modda seçer
Analog (Analog): Analog kameraları
seçer
IP: IP kameraları görüntüler
5.
IR alıcı
IR uzaktan kumanda alıcısı
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
8.
Alarm düğmesi
Bir alarmı manuel olarak onaylamak
için basın.
9.
Alarm göstergesi
çubuğu
Kırmızı ışığın yanıp sönmesi bir alarm
durumunun olduğunu gösterir.
10.
Kumanda kolu
Bir menüdeki seçenekleri belirlemek ve
izlemeyi kontrol etmek için kullanın.
Enter için basın. Kumanda kolu
etkinken LED okları yanar.
Live mode (Canlı mod): PTZ moduna
girin.
Menu mode (Menü modu): İmleci
menü ekranında konumlandırmak için
kumanda kolunu sola/sağa ve
yukarı/aşağı hareket ettirin. Enter için
basın.
PTZ mode (PTZ modu): İmleci menü
ekranında konumlandırmak için
kumanda kolunu sola/sağa ve
yukarı/aşağı hareket ettirin. Enter için
basın.
TR - 3
Madde İsim
Açıklama
Oynatma modu:
PTZ kameranın hareketini kontrol
etmek için kumanda kolunu döndürün:
- Sola hareket: Hızı azaltır.
- Sağa hareket: Hızı artırır.
- Yukarı hareket: 30 saniye ileriye atlar.
-Aşağı hareket: 30 saniye geriye atlar.
11.
PTZ düğmeleri
Oynatma
düğmeleri
Preset (Ön Ayar): Önceden
programlanmış olan ön ayar
konumlarını çağırır.
USB fare
: Geriye doğru mevcut olan en
eski videoya atlar ve oynatmaya
başlatır.
: Mevcut seçili olan dosyayı
anında oynatır. Varsayılan süre
1 dakikadır.
Live (Canlı): Canlı moduna geçer.
Replay (Tekrar Oynat): Mevcut
dosyanın tekrar oynatılmasına
dosyanın en başından başlanır.
Menü ve Arama
düğmeleri
6. Cihaz adres değerini girin. TVR 60 üzerinde yazan
ile aynı olmalıdır.
7. Ön panelde bulunan ENTER düğmesine basın.
: Oynatmayı duraklatır.
13.
5. Kumanda üzerindeki Device (Cihaz) düğmesine
basın.
Zoom (Zoom): Dijital zoom için + ve –
düğmelerini kullanın.
Tour (Tur): Önceden programlanmış
olan gölge turlarını çağırır.
12.
4. DVR cihaz adresi değerini kontrol edin ve
hatırlayın*. Varsayılan değer 255'tir. Cihaz adresi
tüm IR kontrolleri için geçerlidir.
Menü: Ana menüye girin.
Search (Ara): Advanced Search
(Gelişmiş Arama) menüsüne girin.
TVR 60 ile birlikte gelen USB fare, sınırlı işlevselliğe
sahip ön panelden farklı olarak DVR'nin tüm işlevlerini
çalıştırmak için kullanılabilir. USB fare kullanıcı
arayüzünde gezinmenizi ve ayarlarda değişiklikler
yapmanızı sağlar.
Fareyi TVR 60’ye bağlamak için farenin USB
konektörünü ön paneldeki USB portuna takın. Fare
hemen çalışır hale gelir ve işaretçi görünür.
Fare imlecini ekrandaki bir komuta, seçeneğe ya da
düğmeye götürün. Seçimi onaylamak için fareyi sol
tıklatın.
Fare düğmeleriyle ilgili açıklama için bkz. Tablo 2.
Tablo 2: Fare düğmeleri
Madde
Açıklama
Sol düğme
Single-Click (Tek Tıklatma): Bir düğme veya bir giriş
alanı gibi bir menü bileşenini seçin. Bu seçim,
uzaktan kumanda veya ön panel kontrollerinde
bulunan ENTER düğmesine basmaya benzer.
IR uzaktan kumanda
IR uzaktan kumanda düğmeleri, TVR 60 ön
panelindeki düğmelere benzerdir. Herhangi bir TVR 60
işlevini gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı
kullanabilirsiniz.
Double-Click (Çift tıklatma): Ön İzleme / Oynatma
modunda tekli ekran ve çoklı ekran modları arasında
geçiş yapar.
Click and Drag (Tıkla ve Sürükle): Farenin sol
tarafına tıklayarak sürüklemek, dijital zoom alanının
konumunu veya PTZ kameranın OSD'sini
değiştirmenin yanı sıra kameranın pan/tilt
durumununı kontrol etmek için kullanılabilir. Alarm
alanlarını kurmak için de kullanılabilir.
Pilleri IR uzaktan kumandaya takmak için:
1. Pil kapağını çıkarın.
2. Pilleri (AAA) takın. Pozitif ve negatif kutupların
doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Pil kapağını takın.
Uzaktan kumandayı TVR 60'ye bağlamak için:
1. Uzaktan kumandadaki veya ön paneldeki Menü
düğmesine basın veya fareye sağ tıklayıp Menu
(Menü) düğmesini seçin. Ana menü ekranı
görünür.
2. Display (Ekran) simgesine tıklayın.
3. Monitor (Monitör) sekmesine tıklayın. Monitör
ekranı görüntülenir.
TR - 4
Sağ düğme
Single-Click (Tek Tıklatma): Açılır menüyü gösterir
Kaydırmatekerleği
Scroll Up (Yukarı kaydırma): Ön izleme modunda,
düğmeleri bir önceki ekrana kaydırma. Menü
modunda, bir önceki öğenin seçimine gider.
Scroll Down (Aşağı Kaydırma): Ön izleme modunda,
aşağı kaydırma işlemi, bir sonraki ekrana geçiş yapar.
Menü modunda, bir sonraki öğenin seçimine gider.
Web tarayıcı kontrolü
TVR 60, Web tarayıcısı videoları görüntülemenizi,
kaydetmenizi ve izlemenizi sağlamasının yanında,
TVR 60 ile ilgili her şeyi Internet erişimi olan herhangi
bir bilgisayar üzerinden yönetmenizi de sağlar.
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Tarayıcının kullanımı kolay kontrolleri size tüm TVR 60
işlevleri için hızlı bir erişim sunar.
TVR 60'ye erişmek için, bir Web tarayıcısını açın ve bir
Web adresi olarak TVR 60'ye atanan IP adresini girin.
Oturum açma ekranında varsayılan kullanıcı adını ve
parolayı girin.


Kullanıcı Adı: admin
Şifre: 1234
Web tarayıcısı aşağıdaki portları kullanır.





IP adresi - 192.168.1.82
Alt ağ maskesi - 255.255.255.0
Ağ geçidi adresi - 192.168.1.1
Video Portu: 8000
HTTP Portu: 80
Şekil 3: Web tarayıcı arayüzü
DVR Domain Name (Alan Adı) kısmına, DynDNS
websitesinden aldığınız alan adını girin. Ardından
DynDNS ağında kayutlı bulunan Kullanıcı Adını ve
Parolayı girin.
6. Server Address (Sunucu Adresini) ve DVR Alan
Adını (DVR Domain Name) girin.
7. Kullanıcı Adını ve Parolayı girin.
8. Parolayı onaylamak için tekrar girin.
9. Kaydetmek için OK (tamam) düğmesine tıklayın.
Canlı mod
Canlı mod, ünitenin, kameralardan canlı resimler
izlediğiniz normal çalışma modudur. TVR 60, güç
verildiğinde otomatik olarak canlı moda girer. Ekran
görüntüsünde, aşağıda Şekil 4'de gösterildiği şekilde
geçerli tarih ve saati ve kamera adını görebilirsiniz.
Ekranda görüntülenen bilgileri değiştirmek için, bkz.
TruVision DVR 60 User Manual (TruVision DVR 60
Kullanıcı Kılavuzu).
Şekil 4: Canlı mod örneği
DDNS ayarları
DDNS işlevi, bir Web tarayıcısı ile erişim sağlamak için
cihazın alan adını tanımlamanıza izin verir. DDNS
işlevinin ayarlarını tanımlamak için DDNS ekranını
kullanın.
Tam ekran izleme
DDNS ayarlarını tanımlamak için:
1. Ana menüden Network (Ağ) seçeneğini seçerek
Network Settings (Ağ Ayarları) ekranını girin.
2. Advanced (Gelişmiş) sekmesine tıklayın.
3. DDNS ekranına girmek (DDNS'nin bitişiğindeki)
Setup (Kurulum) seçeneğine tıklayın.
4. Özelliğini etkinleştirmek için DDNS kutusunu
kontrol edin.
5. Bir DDNS Tipi seçin. Aşağıdakilerden birini
seçebilirsiniz:


PeanutHull: PeanutHull websitesinden alınan
Kullanıcı Adını ve Parolayı girin.
DynDNS: DynDNS için Server Address (Sunucu
Adresini) (örneğin members.dyndns.org) girin.
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Karşılık gelen kamera ekranına geçiş yapmak için ön
paneldeki sayısal düğmeye basın. Örneğin, 10
numaralı kamerayı izlemek için 10 düğmesine basın.
Fare ile sağ tıklayın ve gösterilen menüden Kamera
seçin. Gereken kamerayı seçin.
Bölünmüş ekranda izleme
Bir minyatür, çoklu ekran gösterimindeki herhangi bir
hücredir. Bir kamera resmi, aynı anda yalnızca bir
minyatürde gösterilebilir. TVR 60, tam ekran özelliğinin
yanı sıra beş adet çoklu ekran gösterim formatına
sahiptir.
Ekranda, varsayılan olarak hangi çoklu ekranın
görüntüleneceğini ayarlayın.
TR - 5
Quick Archive (Hızlı Arşiv)
Hızlı arşiv, ön panelde Archive (Arşiv) düğmesini
kullanarak kaydedilen dosyaları hızlı bir şekilde
arşivlemenizi sağlar. TVR 60, bu durumda ortam
üzerindeki mevcut bellek alanını doldurmak için
ünitedeki tüm kaydedilen dosyaları yükler. Bu
seçenek, fare ile kullanılamaz.
Ekran çoklu ekran formatındayken, tam ekran
formatına geçer.
PTZ kontrol paneli
PTZ moduna girdiğinizde, PTZ kontrol arayüzü Şekil
5'de gösterildiği gibi görüntülenir.
Şekil 5: PTZ kontrol paneli
Hızlı Arşivi kullanarak kaydedilen videoyu
arşivlemek için:
1. Yedekleme cihazını TVR 60'a takın.
Bir USB bellek sürücüsü kullanarak cihazı ön
paneldeki USB portuna takın. Dijital bir video diski
(DVD) kullanılıyorsa diski DVD sürücüsüne takın.
Her iki ortam TVR 60'de bulunuyorsa USB cihazı
DVD'ye göre öncelikli konumdadır.
2. Ön panelde veya uzaktan kumanda üzerindeki
Archive (Arşiv) düğmesine basın. Birim dosyaları
karşıdan yüklemeye başlar.
Karşıdan yükleme tamamlandığında onaylanması
gereken bir mesaj görüntülenir.
Aktarılan DVR format dosyalarını
oynatma
Arşivlenen videoyu bilgisayarınızda oynatmak için
standart dosya oynatıcı yazılımını kullanın. Bir
yedekleme cihazına dosyalar arşivlendiğinde
TVR 60'den karşıdan yüklenebilir.
1.
Yön pedii / otomatik tarama düğmeleri: PTZ'nin hareketlerini ve
yönlerini kontrol eder. *Merkez düğmesini, PTZ kamerasıyla
otomatik pan işlemini başlatmak çin kullanılır.
2.
İrisi ayarlayın.
3.
Fokusu ayarlayın.
4.
Zoom'u ayarlayın.
5.
PTZ kamerasını merkeze konumlandırın. Bu işlev, tüm PTZ
kmaeralarında desteklenmemektedir.
6.
Anlık yakınlaştırma (zoom in). Bu işlev, tüm PTZ kmaeralarında
desteklenmemektedir.
7.
PTZ kamera hareketinin hızını ayarlayın.
Oturum Açma
PTZ modu
PTZ modu, herhangi bir TVR 60 kullanıcı arayüzünü
kullanarak, kameraların PTZ işlemlerini kontrol
etmenizi sağlar. PTZ kameraları, ön panel ve IR
uzaktan kumandadaki düğmeleri ya da fare araç
çubuğundaki PTZ kontrol düğmelerini kullanarak
kontrol edebilirsiniz. PTZ moduna girmek için PTZ
kontrol erişim ayrıcalıklarına sahip olmanız
gerekmektedir.
TVR 60'ye erişimi sınırlandırmak için şifre kullanın.
Sadece yetkili kullanıcılar menü ayarlarını değiştirmeli
veya belirli işlemleri gerçekleştirebilmelidir.
Varsayılan olarak, DVR cihazınız üç kullanıcı
hesabıyla birlikte gelir: bir Admin hesabı, bir Manager
hesabı ve bir Operator hesabı. Bu hesaplar çoklu
erişim ve işlevsellik seviyeleri sunar.

PTZ modunu ön paneli, uzaktan kumandayı ve fareyi
kullanarak PTZ modunu girebilirsiniz.
Ön panel
Enter için kumanda koluna basın. PTZ
kontrol paneli görüntülenir.
Fare
İstediğiniz kameranın görüntüsünün
üzerinde fareye sağ tıklayın. Fare açılır
kontrol paneli görüntülenir. PTZ modunu
girmek için PTZ simgesine tıklayın. PTZ
kontrol paneli görüntülenir.
Uzaktan kumanda
TR - 6
OK düğmesine basın. PTZ kontrol paneli
görüntülenir.

Administrator – Administrator hesabı, tüm
ayarlara erişim sağlar ve genişletilmiş menü
olanakları sunar. Administrator , sistem işlevlerinin
pekçoğu için parametre ekleme, silme veya
yapılandırma yetkisine sahiptir. User name
(Kullanıcı adı) admin'dir: Değiştirilemez. Sadece
tek bir administrator olabilir. Varsayılan şifre 1234
şeklindedir.
Manager– Manager hesabı, Video ayarları
konusunda kısmi menü erişimi sağlar
(görüntülenmeyen ve erişilemeyen özellikler).
Varsayılan kullanıcı adı manager'dır. Varsayılan
şifre 2222 şeklindedir.
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Operator– Operator hesabı, menü erişimi sağlar
ancak programlama olanaklarına erişim sağlamaz
(erişilemeyen özellikler görülemez). Varsayılan
kullanıcı adı operator'dür. Varsayılan şifre 3333
şeklindedir.
Dikkat: Varsayılan Admin şifresi güvenlik
nedenlerinden ötürü derhal değiştirilmelidir.
Unutmamak için güvenli bir yere yazın.
Ana menü komut
simgesi
Açıklama
Alarmlar
Alarm girişi, röle çıkışı, video kaybı, uzaktan
uyarı, alarm öncesi ve alarm sonrası saniyeler
dahil olmak üzere alarm ayarlarını yapılandırır.
PTZ
PTZ ayarlarını yapılandırır.
User (Kullanıcı)
Kullanıcıları, şifreleri ve erişim ayrıcalıklarını
yapılandırır.
Sistemler
Sistem tarihi ve saati, ses çıkışı, cihaz adı, RS485 ayarları, RS-232 ayarları, işletme kodu
güncellemesi, sabit sürücü ayarları, önyükleme
günlüğü, ve kapatma dahil olmak üzere sistem
ayarlarını yapılandırır.
Yardım
Arayüz içerisindeki çeşitli araç çubukları,
menüler ve tuşlarla ilgili bilgiler verir.
Ana menüye genel bakış
TVR 60, ünitenin parametrelerini ayarlamanıza izin
veren simgelere dayalı bir menü yapısına sahiptir.
Şekil alt TVR 60 ana menü ekranını göstermektedir.
Her bir komut simgesi, TVR 60'ın bir grup ayarını
düzenlemenize izin veren bir ekranı görüntüler.
Çoğu ekran yalnızca sistem yöneticilerine açıktır.
Ana menüye erişmek için canlı modda olmanız
gerekir.
Mevcut seçili olan komut simgesi yeşil olarak
işaretlenir.
Daha fazla bilgi için TruVision DVR 60 User Manual
(TruVision DVR 60 Kullanıcı Kılavuzu)'na bakın:
Ana menüye girmek için:
Canlı moddayken ön paneldeki Menu (Menü)
düğmesine basın.
Ana menüden çıkmak için:
Mevcut ekrandan çıkmak için, ön paneldeki Menu
(Menü) düğmesine basın. Canlı mod ekranına dönene
kadar, Menu (Menü) düğmesine basmaya devam edin.
Şekil 6: Ana menü
IP kameraların kurulması
IP kameraları kurmak için Camera Management
(Kamera Yönetimi) menüsünü kullanın. Aynı ağa bağlı
olan tüm Interlogix IP kameraları, IP kamera kurulum
menüsünde liste halinde düzenlenir.
Tablo 3: Ana menü açıklamaları
Ana menü komut
simgesi
Açıklama
Display (Ekran)
sıralı mod geçiş süresi, program, ve ekran
formatları dahil olmak üzere ekran ayarlarını
yapılandırır.
Cameras
(Kameralar)
Hareket saptama, video görüntü ayarları,
kamera adı dahil olmak üzere kamera
ayarlarını yapılandırır ve ayarları diğer
kameralara kopyalar.
Record (Kayıt)
Kayıt programları, kayıt kalitesi ve kayıt modu
dahil olmak üzere kayıt ayarlarını yapılandırır.
Network (Ağ)
IP adresi, e-posta bildirimleri, DDNA kurulumu,
ve gelişmiş ağ ayarları dahil olmak üzere
standart ağ ayarlarını yapılandırır.
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Not: Interlogix IP kameraları için varsayılan IP adresi
192.0.0.64'tür. Aynı IP adresine sahip olabilen birçok
IP kamerası saptanabilir ve listelenebilir *. Ancak,
doğru işlev gösterebilmesi için her bir kameranın
benzersiz bir IP adresinin olması gerekmektedir.
Kamera IP kurulum menüsünden veya Web
tarayıcısından IP adreslerini değiştirin.
IP kameraları kurmak için:
1. Ana menüde bulunan Cameras (Kameralar)
simgesine tıklayın. Camera Management (Kamera
Yönetim) ekranında, Setup (Kurulum)'a tıklayın.
2. Listeden istediğiniz IP kamerayı seçin.
3. IP adresi ve IP kamera şifresi gibi kamera
parametrelerini girin. Varsayılan IP kamerası
şifresi 1234 şeklindedir.
TR - 7
4. Kaydetmek ve Camera Management (Kamera
Yönetim) ekranına dönmek için OK (tamam)
düğmesine tıklayın.
Yeni IP kamerasının, Camera Management
(Kamera Yönetim) ekranında listelenmesi 10 ila 20
saniye sürecektir. Doğru kurulum yapılmış olan IP
kameraların Status (durum) bilgilerinin altında bir
onay işareti olacaktır.
Alarmların kurulması
Harici alarmları kurmak için:
1. Sayfa 2 Şekil 1'de gösterildiği gibi kablolu alarmları
bağlayın.
2. Ana menüde bulunan Alarm (Alarm) simgesine
tıklayın. Alarm Management (Alarm Yönetim)
menüsünde, yapılandırmak istediğiniz kanalı seçin
ve Set (Ayarla) seçeneğine tıklayın.
3. Alarm Input (Alarm Giriş) sekmesinin altında,
Alarm Input (Alarm Giriş) numarasını seçin ve Set
(Ayarla) seçeneğine tıklayın. Alarm Settings
(Alarm Ayarları) ekranı görüntülenir.
4. Input Type (Giriş Tipi) kutusunda bir alarm giriş
tipi seçin.
5. Rules (Kurallar) ekranına girmek için, Rules
(Kurallar) kutusunu işaretleyin ve Set (Ayarla)
düğmesine tıklayın. Associated Cameras (İlgili
Kameralar) sekmesinin altında, bir alarm
saptandığında, kayıt için devreye alınacak olan
kameraları seçin. Apply (Uygula)'ya tıklayınız.
6. Schedule (Program) sekmesinin altında, hareket
algılama için bir kayıt programı tanımlayın.
7. Notifications (Bildirim) sekmesinin altında, alarm
yanıt metodunu tanımlayın.
8. Değişiklikleri kaydetmek için Apply (Uygula) ve
ardından OK (tamam) düğmesine tıklayın.
(Kurulum) ve Advanced (Gelişmiş) sekmesine
tıklayın.
2. Bu kamera için hareket algılama özelliğini
etkinleştirmek için Motion Detection (Hareket
Algılama) kutusuna tıklayın.
3. Area Setup (Alan Kurulumu) (Hareket Algılama
kutusunun hemen yanında) seçeneğine tıklayın ve
fareyi ekranda sürükleyerek hareket algılama
alanını tanımlayın.
4. Kurulum menüsünü açmak için fareye sağ tıklayın
ve hareket algılama hassasiyetini ayarlamak için
Sensitivity (Hassasiyet) seçeneğine tıklayın.
Daha yüksek değerler daha yüksek, daha düşük
değerler daha düşük hassasiyet gösterir. Camera
Settings (Kamera Ayarları) ekranına dönmek için,
setup menu (kurulum menüsündeki) Exit (Çıkış)
seçeneğine tıklayın.
5
Rules (Kurallar) seçeneğine tıklayın. Associated
Cameras (İlgili Kameralar) sekmesinin altında, bir
hareket saptandığında, kayıt için devreye alınacak
olan kameraları seçin. Ayarlarınızı kaydetmek için
Apply (Uygula) seçeneğine tıklayın.
6. Schedule (Program) sekmesinin altında, hareket
algılama için bir kayıt programı tanımlayın.
7. Notifications (Bildirim) sekmesinin altında, alarm
yanıt metodunu tanımlayın.
8. Gerekirse, değişiklikleri başka bir kameraya
kopyalayın.
9. Camera Management (Kamera Yönetimi)
menüsüne dönmek için Apply (Uygula) ve
ardından OK (tamam) düğmesine tıklayın.
Bir tuş takımına bağlama
KTD-405 tuş takım, doğrudan değil de TVR 60
aracılığıyla dome kameraları kontrol eder.
9. Gerekirse, değişiklikleri başka bir kameraya
kopyalayın.
KTD-405 I/O kutusunun RS-485 yolunu, TVR 60
Keypb A/B vidalı terminal portuna bağlayın. Bkz.
Şekil 7.
10. Alarm Management (Alarm Yönetimi) menüsüne
dönmek için Apply (Uygula) ve ardından OK
(tamam) düğmesine tıklayın.
Display (Ekran) menüsündeki TVR 60 cihaz adresini
ayarlayın ve cihaz adresini “1” olarak girin. Tuş
takımını zon 1’e ayarlayın.
Hareket algılama alarmlarını kurmak için:
1. Ana menüde bulunan Cameras (Kameralar)
simgesine tıklayın. Camera Management (Kamera
Yönetim) ekranında, hareket algılama için
yapılandıracağınız kamerayı seçin, ve ardından
Advanced Camera Settings (Gelişmiş Kamera
Ayarları) menüsünü görüntülemek için Setup
TR - 8
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şekil 7: KTD-405 tuş takımını bağlama
Arama) düğmesini seçin. Advance Search
(Gelişmiş Arama) ekranı görüntülenir.
2. Video Type (Video Tipi) kutusunda,
aşağıdakilerden birini seçin:




Hareket
Alarm
Motion or alarm (Hareket veya alarm)
Motion ve Alarm (Hareket ve Alarm)
3. Search (Ara) seçeneğine tıkla. Belirtilen arama
kriterlerine göre, bulunan dosyaların listesi
hazırlanır.
İletişim bilgisi
İletişim bilgisi için Web sitemize bakın:
www.interlogix.com veya
www.utcfssecurityproducts.eu
Bir alarm olayları listesinin
görüntülenmesi
Bir alarm olayı listesini görüntülemek için:
1. Canlı moddayken, uzaktan kumanda veya ön
paneldeki Search (Arama) düğmesine basın veya
fareye sağ tıklayıp Advanced Search (Gelişmiş
TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
TR - 9
Download

TruVision DVR 60 Hızlı Başlangıç Kılavuzu