2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ OO FEN BİLİMLERİ DERSİ 6/…. SINIFLARI I.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
AD-SOYAD :
SINIF :
NO :
TARİH : …/12/201...
1-Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise (D) ,yanlış
ise (Y) harfi yazınız.
( ) Aort en büyük atardamarımızdır.
( ) Net kuvvet sıfır ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin
etkisindedir.
( ) Kuvvet metreyle ölçülür.
( ) Bitki hücresinin şekli köşelidir.
( ) Kafatasımızda yarı oynar eklemler vardır.
2-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
kelimelerle doldurunuz.
( Akyuvar, büyük, sürat, diyafram, bileşke )
_Birim zamanda alınan yola ……………. denir.
_İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına
yapabilen kuvvete ……………… kuvvet denir.
_................. kan dolaşımının amacı besin ve oksijeni
hücrelerimize taşımaktır.
_Soluk verme sırasında …………………. kubbeleşir.
_Vücudumuzda mikroplarla savaşan kan hücrelerine
……………………. denir.
3ORGANEL
GÖREVİ
Ribozom
Besin ve atık depolamak
Koful
Protein üretmek
Lizozom
Sindirim yapmak
Endoplazmik Retikulum
Hücre içi madde iletimi
Golgi Cismi
Salgı üretmek
Yukarıdaki tabloda organel ve görevleri verilenlerden
hangi ikisinin görevleri yer değiştirirse tablo doğru olur?
A)
B)
C)
D)
Lizozom-Golgi
Ribozom-Koful
Endoplazmik retikulum- Ribozom
Koful-Lizozom
4-Aşağıdakilerden hangisi
sisteminin görevi değildir?
destek
A) Fazla mineralleri depolamak
B) İskelet sisteminin hareketini sağlamak
C) Hücrelere besin ve oksijen taşımak
D) Kan hücrelerini üretmek
12-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ve
hareket
5- Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.
Yapılar
1-Kalp kası
2-Çizgili kas
12-
3-Düz kas
3-
4-Eklem
4-
5-Kıkırdak
5-
Özellikleri
A-İstemli hareket eder, çabuk yorulur,
kol ve bacaklarda bulunur.
B-Kemiklerin bir araya geldiği yerdir.
C-İstem dışı hareket eder, yorulmaz, iç
organlarda bulunur.
D-Kemiklerin birleşme noktalarında,
kemik kadar sert olmayan esnek yapıya
denir.
E-İstem dışı hareket eder, sürekli ritmik
çalışır, yapısı çizgilidir. Kalpte bulunur.
6-
I. Soluk borusu
II. Burun
III. Alveol
IV. Bronş
V. Bronşçuk
Havadan alınan oksijenin kana geçinceye kadar
izleyeceği yol sıralaması nasıl olmalıdır?
A) I-II-III-IV-V
B) II-I-IV-V-III
C) III-V-IV-I-II
D) V-IV-III-I-II
7-Ayşe akciğer modeli yapıyor ve
alttaki balonu aşağı doğru çekiyor.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan
hangisi yanlıştır?
A) Akciğerlerin hacmi genişlemiştir.
B) Soluk alma anı canlandırılıyor.
C) Diyafram kası kasılmıştır.
D) Soluk verme anı canlandırılıyor.
9-Dolaşım sistemimizle ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsan kalbi iki odacıktan oluşur.
B) Büyük dolaşımın görevi hücrelere besin ve oksijen
taşımaktır
C) Küçük dolaşımın görevi kirli kanın temizlenmesini
sağlamaktır
D) Kan damarları atardamar, toplardamar ve kılcal
damarlar olmak üzere üçe ayrılır
10-Aşağıda kalbin kısımlarıyla ilgili verilen tablodaki
uygun özellikleri işaretleyiniz.
Özellik
4
farklı
Sağ
Karıncık
Sol
Karıncık
11Şekildeki kan hücreleri
ile ilgili aşağıdaki verilen
bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) 1 numaralı kısım kalbin sol tarafıdır.
B) 2 numaralı kısım kalbin sağ tarafı.
C) 1 numaralı kısımda
kirli kan bulunur.
D) 2 numaralı kısımda oksijence fakir kan bulunur.
cisim
Sol
kulakçık
Küçük
Dolaşımın
başladığı yer
Aort damarın
çıktığı yer
Büyük
Dolaşımın
bittiği yer
Akciğer
toplardamarın
girdiği yer
8- Şekildeki kalpte ok ile
gösterilen damar aort atardamarı
ise aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
16-Şekildeki
Sağ
Kulakçık
A) Alyuvarlar olgunlaştıktan sonra da çekirdeklidir.
B) Alyuvarlar kana kırmızı rengi verir.
C) Akyuvarlar vücut savunmasında görev alır.
D) Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar.
kuvvetin 19-
A) O Rh + , AB Rh – ‘e kan verebilir.
B) AB kan grubu herkesten kan alabilir.
C) Kan yalnızca plazmadan oluşur.
D) Lenf dolaşımı solunuma yardımcı olur.
etkisindedir.Cisme etki eden net kuvvet (Bileşke
kuvvet) in büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden
hangisidir?
13-Aşağıdaki kuvvetle ilgili bilgileri yazınız.
Doğrultusu-
Yönü-
Büyüklüğü-
A) 4 N Doğu yönünde
C) 1 N Doğu yönünde
B) 5 N Batı yönünde
D) 1 N Batı yönünde
14-
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde Ömer, Mert ve
Murat kutuyu kendilerine doğru çekiyorlar.
Kutu Murat’ın tarafına doğru hareket ettiğine göre Ömer,
Mert ve Murat’ın kuvvetlerinin büyüklüğü kaçar N
olabilir?
Ömer Mert Murat
A)
6
7
12
B) 6
8
12
C) 7
8
16
D) 4
9
11
17Yukarıdaki resimlerde 6/C sınıfı kız ve erkekleri halat oyunu
oynadı.1.fotoğrafta yenişemediler.2. fotoğrafta erkekler
sevinç gösterisi yaptılar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 1.Fotoğrafta kız ve erkekler dengelenmiş kuvvetlerin
15- Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise cisim etkisindeler
dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Buna göre, aşağıdaki
cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?
B) 2.Fotoğrafta net kuvvet erkekler tarafına doğrudur
C) 1.Fotoğrafta net kuvvet sıfırdır.
D) 2.Fotoğrafta kız ve erkekler dengelenmiş kuvvetlerin
etkisindedir.
20-
A
B
280 km
18- 72 km/h
A) 10
- kaç m/s ye eşittir?
B) 20
C) 30
A ve B şehirleri arası 280km dir. A şehrinden harekete
başlayan bir otobüs 4 saat sonra B şehrine varıyor. Buna
göre aracın sürati kaç km/h dir?
D) 40
A) 20
Her soru ‘5’ puandır. Başarılar dilerim…
B) 40
C) 70
D) 90
………………………
Fen Bilimleri Öğretmeni
Download

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ OO