T
T..C
C..
Ç
ÇA
AN
NA
AK
KK
KA
AL
LE
EO
ON
NSSE
EK
KİİZ
ZM
MA
AR
RT
TÜ
ÜN
NİİV
VE
ER
RSSİİT
TE
ESSİİ
B
BE
ED
DE
EN
NE
EĞ
ĞİİT
TİİM
Mİİ V
VE
E SSP
PO
OR
RY
YÜ
ÜK
KSSE
EK
KO
OK
KU
UL
LU
U
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU
ÇANAKKALE 2014
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………...................3
ÇOMÜ BESYO Tanıtım……………
……………………………………………………………….5
ÇOMÜ-BESYO Özel Yetenek Sınav Yönergesi…………………………………………………. ……8
I.
Bölüm-Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar…………………………………………8
II.
Bölüm-Kontenjan ve Başvuru Koşulları………………………………………………9
III.
Bölüm-Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar…………………………………... …..11
IV.
Bölüm-Sınavda Uygulanacak Testler ve Değerlendirmeler…………………….........12
Kesin Kayıtla İlgili Bilgiler……………………………………………………………………………16
V.
Bölüm-Diğer Hükümler……………………………………………………………....17
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi…………………………………………………………….…..18
Sınav Takvimi…………………………………..……………………………………………………..19
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMALARI…………………………………………..................20
Sıçrama Testi………………………………………….………………………………………20
Koordinasyon Parkuru………………………………………………………………………...20
20 Metre Mekik Koşusu………………………………………………………………….........23
Sportif Branş Sınavları………………………………………………………………………...24
Basketbol Branş Sınavı……………………………………………………………….24
Cimnastik Branş Sınavı.……………………………………........................................25
Futbol Branş Sınavı…………………………………………………………………...29
Hentbol Branş Sınavı………………………………………………………………....34
Voleybol Branş Sınavı………………………………………………………………..38
Yüzme Branş Sınavı…………………………………………………………………..41
Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablo Listesi………………………………………………………44
İtiraz ve Değerlendirme………………………………………………………………………………..46
2
Sevgili Adaylar,
Beden eğitimi ve spor, fiziksel ve zihinsel sağlığın teminatıdır ve sadece fiziki güçle yapılan bir
etkinlik değildir. Etik kurallara bağlı kalarak aklın ve bilimin en üst düzeyde kullanılmasını gerektirir. Bu
nedenle, beden eğitimi ve spor dalındaki eğitim ve hizmetler, alanında iyi eğitim almış uzmanlarca
verilmelidir. Ülkemizde gereksinim duyulan uzmanların yetiştirildiği kurumların başında Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulları gelmektedir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2007 yılında kurulmuş,
geçen kısa sürede gösterdiği hızlı gelişimle örnek bir okul olarak kabul görmüştür. Yüksekokulumuzda
alanlarında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, Futbol, Taekwando, Su
Sporları, Okçuluk, Salon Futbolu, Hentbol, Atletizm, Güreş gibi spor dallarında ulusal; Taekwando,
Okçuluk, Serbest Dalış, Futbol, Boks, Kick-Boks ve Muay-Thai gibi spor dallarında ise uluslararası
dereceler elde etmişlerdir. Yapılacak olan sınavda başarı elde ederek öğrencimiz olacak adayların da,
Yüksekokulumuzun sunduğu olanaklar ve öğretim elemanlarımızın yönlendirmesiyle ileride iyi birer spor
yöneticisi, antrenör veya öğretmen olarak birçok başarıya imza atacağına inanıyorum.
Dünyanın en güzel doğal zenginliklerine sahip “tarih, doğa, yeşil ve mavinin kucaklaştığı”
Çanakkale‟de
üniversite öğrenimi yapmayı arzu etmenizden ve dili, ırkı ve inancı farklı insanları
birleştiren, evrensel kültürün bir parçası olan beden eğitimi ve sporu meslek olarak seçmeye aday
olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Sedat LAÇĠNER
REKTÖR
3
Sevgili Adaylar,
Bu kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟na 20142015 eğitim-öğretim yılında öğrenci almak amacıyla yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kural ve
koşullarını içermektedir. Sınavlara katılacak adayların bu kitapçığı ayrıntılı bir şekilde inceleyerek,
belirtilen koşullara göre bireysel performanslarını gözden geçirdikten sonra bölüm tercihlerini
yapmalarını öneririm.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları dinamik, sosyal yaşamı düzenleyen, gençliği yeteneklerine
göre şekillendirip yön veren nitelikli elemanlar yetiştirirler. Yüksekokulumuz da, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi‟nin misyonu doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, alanımızla ilgili nitelikli
elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 2007 yılında kurulan Yüksekokulumuz, o tarihten bu yana kadar
gerek eğitim-öğretim alanında gerekse akademik alanda giderek artan performansıyla Türkiye‟deki Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulları arasında seçkin bir yer edinmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor alanını seçerken ülkemiz ve toplumumuzda bu alanda gereksinim duyulan
insan kaynağını oluşturmaya adaysınız. Sizleri Yükseköğretime taşıyacak olan, ortaöğretimde edindiğiniz
birikim ve yetenekleriniz olacaktır. Bizler, bu birikim ve yeteneklerinizi tarafsız ölçütlerle değerlendirip
sizleri Üniversitemize kazandırmayı amaçlamaktayız.
Bilimsel açıdan Türkiye üniversiteleri arasında en önde olma yolunda hızla ilerleyen Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nda sizleri de aramızda görmek istiyor,
gireceğiniz özel yetenek sınavlarında başarılar diliyorum; sevgilerimle.
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Yüksekokul Müdürü
4
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 23 Eylül 1998 tarihli
23472 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve uzun yıllar Eğitim Fakültesi binasında
Anafartalar Yerleşkesinde hizmet vermiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 2007 yılında
kurulması ile bölümün Eğitim Fakültesinden ayrılması gündeme gelmiş Terzioğlu Yerleşkesinde
bulunan Yüksek Okula geçiş sürecini 2009 yılında tamamlamıştır. 2008-2009 Akademik yılında Spor
Yöneticiliği bölümüne 40 öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. 2009-2010 Akademik döneminde de
Antrenörlük Eğitimi Bölümü açılarak 50 öğrenci alınmıştır. Eğitim Fakültesine bağlı olan Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2010 yılından itibaren Yüksekokula bağlanmıştır.
Yüksekokulumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Bölümü
ve Spor Yöneticiliği olmak üzere 3 programa öğrenci alacaktır.
Öğrencilerimiz, dört yıllık eğitimin sonunda, Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları çeşitli takımların
antrenör ihtiyacını karşılamaktadırlar. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları
öğretmenlik hakkını elde etmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları ise ülkemizin çeşitli kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev alabilmektedirler.
5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, suni çim futbol sahası, 2 adet
olimpik spor salonu, kondisyon ve güç geliştirme merkezi, dans, aerobik ve step, cimnastik, masaj,
mücadele sporları salonları, tenis sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, voleybol ve futbol sahalarının
bulunduğu kampus içerisinde yer almakta, ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasında egzersiz
fizyolojisi laboratuvarı, yaşam boyu spor ve fiziksel uygunluk merkezi, seminer odası, bilgisayar
laboratuvarı, toplantı odası, amfi ve çok sayıda derslik bulunmaktadır.
6
7
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor
Yöneticiliği Bölümleri ‟ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı
başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit
usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak:
Madde 3- 7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar:
Madde 4 - Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
a) AOBP
: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanını
b) BESYO
: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu
c) GHSGM
: Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü
d) GHSĠM
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü
e) ÖSYM
: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini
f) ÖYS
: Özel Yetenek Giriş Sınavını
g) ÖYSP
: Özel Yetenek Sınav Puanını
h) ÖYSP-SP
: Özel Yetenek Sınav Puanı, Standart Puanını
i) ÖSYS
: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini
j) Sınav Üst Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kurulunu
k) Sınav Yürütme Kurulu: Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın özeliğine göre
görevlendirilen ve öğretim elemanlarından oluşan kurulu.
l) Engelli Adayların Engel Düzeyi Ön Değerlendirme Komisyonu: Engelli adayların
engel düzeyi ön değerlendirme görevini yapan komisyonu
m) Bilgi ĠĢlem Komisyonu: Dijital ortamda kayıtların sağlıklı tutulması, sınav listelerinin
oluşturulması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi görevini yapan komisyonu
n) Sınav Kontrol Komisyonu: Aday başvuru evraklarını, kayıt altına alınan sınav
verilerini ve sınav sonuçlarını kontrol eden komisyonu
o) Sınav Ġtiraz Komisyonu: Adayların yazılı olarak yapacakları itiraz başvurularını
8
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
değerlendirecek olan komisyonu
Spor Dalı (BranĢ) Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulu tarafından oluşturulan,
öğretim elemanlarının görev yaptığı komisyonu
Sporcu ÖzgeçmiĢi Puanı: Adayın branşında kazandığı başarılarına göre verilen puanı
YGS :Yüksek Öğretim Giriş Sınavını
Yüksekokul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunu
Yüksekokul Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Kurulunu
Yüksekokul Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından
yayınlanan ve yükseköğretim programları tercih işlemlerinin belirlenmesinde
kullanılan kılavuzu ‟nu ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kontenjan ve BaĢvuru KoĢulları
Kontenjanlar
Madde 5- 1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans
programlarına alınacak öğrenci kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları Tablosu
Bölümler
Erkek Bayan Yabancı Genel
uyruklu toplam
20
20
5
45
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
30+1‟i 20+1‟i
5
57
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
engelli engelli
25+1‟i 20+1‟i
3
3
Spor Yöneticiliği Bölümü
engelli engelli
77
62
12
105
Toplam
(*) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlandığı şekliyle
geçerli olacaktır.
(**) Engelli aday başvurusu olmadığında kontenjan boş kalır.
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenciler için “Programa
Başvuru için gerekli YGS Puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo: Programlara BaĢvuru Ġçin Gerekli En az YGS Puanları
BÖLÜMLER
YGS
MİLLİ SPORCU VE
SPOR LİSESİ MEZUNU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
140
160
Antrenörlük Eğitimi
160
140
Spor Yöneticiliği Bölümü
160
140
9
ÖYS Aday Kabul KoĢulları
Madde 6 – Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavlarına:
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine
kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c) Kayıt yaptıracağı, Eğitim Öğretim yılı için yapılan YGS‟ye girmek ve Bölümler için
istenecek olan gerekli YGS Taban Puanını almak
d) Milli, Engelli ve Yabancı uyruklu adaylar için istenilen kriterlerde olmak,
e) Sınav Hizmet Giderleri Ücretini yatırmış olmak
f) Aday Kabul İşlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun belirlediği
kurallar çerçevesinde yürütülür.
Kayıt ve BaĢvuru ĠĢlemleri
Madde 7 –
1) Aday kayıtları BESYO Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır.
Adayların sınav kesin kayıt başvuruları, 30 Haziran – 12 Temmuz 2014 tarihleri arasında;
şahsen mesai bitimine kadar (saat:17.00) yapılacaktır.
Adayların Online kayıt yapabilmeleri için öncelikle ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav
Hizmet Giderleri ücretini yatırmaları gerekmektedir. Online kayıt başvuruları 30 Haziran –
07 Temmuz 2014 tarihleri arasında; http://basvuru.comu.edu.tr/besyo adresinden
yapılacaktır. İlgili evraklarını online kaydının son günü olan 07 Temmuz 2014 tarihi mesai
bitimine Saat: 17:00‟a kadar yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra
online kayıt sistemi kapanacaktır. Adaylar; online başvuru formu çıktısı ve aday sınav giriş
formu ile birlikte en geç 12 Temmuz 2014 saat 17:00‟ a kadar Sınav Başvuru Evraklarını
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu‟na şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
2) Kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir.
a) ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu
b) YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge
istenmez).
c) “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel
Yetenek Sınavı Aday BaĢvuru Formu” (EK 1) ve “Aday Sınav GiriĢ Belgesi” (EK 2)
aday tarafından doldurulup ve imzaladıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim
edilecektir. “Aday Sınav GiriĢ Belgesi” Kayıt Bürosunda onaylandıktan sonra adaya
verilecektir.
d) 2 (iki) adet fotoğraf (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş).
e) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi.
f) Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum
onaylı)
g) Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel
10
Hastanelerden alacakları "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek
Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu
başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların
kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel
(kamburluk v.s.)
veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar
belirlendiğinde, idarece ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu
belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir.
h) Millilik Belgesi
i) Sporcu ÖzgeçmiĢ Belgesi
Milli Sporcuların Durumu:
Madde 7- Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü‟nün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak
alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile
birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Okul Sporları ve Üniversite Sporları Federasyonlarının
verecekleri millîlik belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar
gibi sınava gireceklerdir. K.K.T.C.ve yabancı uyruklu adayların Millî Sporcu Belgesi bu sınavlar
için geçerli değildir.
Engellilerin Durumu
Madde 8 – En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup
takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü
bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen merdiven inip çıkabilen, günlük
yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif
donanım(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve
kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma gücünden azalma oranı%25-50 olan ortopedik
engelliler ön değerlendirme komisyonunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için
başvurabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavına ĠliĢkin Esaslar
Aday Sınav GiriĢ Belgesi
Madde 9 – Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylara Kayıt Bürosu tarafından onaylı “Sınav
Giriş Belgesi” verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk
damgalı özel kimlik belgesini (nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında
bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya
da adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
Özel Yetenek Sınavları (ÖYS)
Madde 101) ÖYS, Terzioğlu Yerleşkesindeki Hasan-Mevsuf Spor Salonunda (Eski BESYO)
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
11
2) Başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde
kendilerine ön kayıt esnasında verilen göğüs numarası ve Sınav Giriş Belgesi ile sınav
komisyonu önünde hazır bulunur.
3) Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava
girmekten vazgeçmiş sayılır.
4) Sınav Üst Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.
Sınav Üst Kurulu
Madde 11–1) Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri yer ve zamanı belirleme,
gerektiğinde değişiklikler yaparak ilan etme,
b) Sınav gözetmenleri belirleme ve spor dalı sınav komisyonlarını oluşturma,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirleme,
d) Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütme,
e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etme,
f) ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verme.
Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri:
Madde 12- Sınav Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu‟na karşı sorumludur. Sınav Üst Kurulu
tarafından sınavın işleyişine uygun olarak verilecek görevleri yerine getirir.
Spor Dalı Sınav Komisyonu
Madde 13 – Spor Dalı Sınav Komisyonunun görevi: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde spor
dalına özgü deneyimi değerlendirmek ve puanlamak.
Ġtiraz Komisyonu
Madde 14 – Sınav Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu, adayların özel
yetenek sınavına yönelik itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması ile
görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavda Uygulanacak Testler ve Değerlendirmeler
Madde 15 1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Değerlendirmesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
a) Birinci AĢama: Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik
Koşusundan oluşmaktadır.
b) Ġkinci AĢama: Sportif Branş sınavından oluşmaktadır.
Sınav AĢamaları
Adaylar
Sınava Yüzdelik Katkısı
Sıçrama Testi
Kızlar ve Erkekler
% 10
Koordinasyon Sınavı
Kızlar ve Erkekler
% 20
BĠRĠNCĠ
20 Metre Mekik Koşusu
AġAMA
ĠKĠNCĠ AġAMA Sportif Branş Sınavı
TOPLAM
12
Kızlar ve Erkekler
% 20
Kızlar ve Erkekler
% 50
% 100
Adaylar aşağıda belirtilen sportif branşlardan birisini kayıt esnasında seçmek ve başvuru
anında belirtmek zorundadırlar. Sınavlar başladıktan sonra branş değişikliği kabul
edilmeyecektir. (Antrenörlük Eğitimi Bölümü‟nün sportif branş sınavında 100 puan üzerinden en
az 40 puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır). Milli sporcular branş
sınavından 100 tam puan almış sayılırlar.
Başvuru sayısı 20 kişiden fazla olan branşlarda; Adaylar Sıçrama Testi, Koordinasyon
Parkuru ve 20 metre Mekik Koşusuna girdikten sonra aldıkları puanların toplamına göre
sıralanarak;
21-30 arası başvurusu olan branşlarda adayların % 90‟ı
31-50 arası başvurusu olan branşlarda adayların% 80‟i
51 ve üstü başvurusu olan branşlarda adayların % 70‟i ilgili branş sınavına girmeye hak
kazanır.
2) Spor Dalları (BranĢlar)
1-Futbol (8 Erkek, 3 Kadın) 4-Voleybol (3 Erkek, 3 7-*Diğer Branşlar (6 Erkek, 4
Kadın)
Kadın)
2-Basketbol (3 Erkek, 3 5- Yüzme (3 Erkek, 2 Kadın)
Kadın)
3-Hentbol(4 Erkek, 3 Kadın) 6- Cimnastik (3 Erkek, 2
Kadın)
3) Diğer Dallar (BranĢlar): Su Topu, Kano, Bisiklet, GüreĢ, Okçuluk, Atletizm, Badminton,
Boks, Eskrim, Judo, Modern Pentatlon, Kürek, Yelken, Rüzgâr Sörfü, Masa Tenisi, Tekvando,
Triatlon, Tenis, Kayak.
Diğer branĢlar kategorisinde belirtilen branĢlardan baĢvuracak adaylar, Sıçrama Testi,
Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik koĢusu aĢamalarından aldığı puanlar ile sporcu
özgeçmiĢ puanları hesaplanarak değerlendirilir.(Diğer branĢlar kategorisindeki branĢların
sporcu özgeçmiĢleri, Bireysel Sporlar Değerlendirme Tablosu’na göre yapılacaktır).
BranĢ sınavları sonucunda (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme, Cimnastik)
doldurulamayan kontenjanlar, ikinci aĢamaya katılan öğrenci adaylarının Sıçrama Testi,
Koordinasyon Parkuru, 20 Metre Mekik KoĢusu ve varsa sporcu özgeçmiĢi (Tablo-1, Tablo-2,
Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5’e göre), branĢ sınavı yapılmayan Diğer BranĢlar kategorisindeki
branĢlarla birlikte kadın ve erkek olarak puan sıralamasına göre branĢa bakılmaksızın boĢ kalan
kontenjanlar doldurulur.(Kontenjanlar antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak 20 kadın, 30
erkek kontenjan sayısı ile sınırlandırılır).
13
4)Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran Engelli adayların Engel Düzey
Beden Kazanma
Gücünden
Azalma Oranı
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
Engel Düzeyi
Değerlendirme
Puanı
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
Beden Kazanma
Gücünden
Azalma Oranı
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
Engel Düzeyi
Değerlendirme
Puanı
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
5) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne baĢvuran Engelli adayların Değerlendirme Puanı
Hesaplama Cetveli.
Sıçrama Testi
% 10
Koordinasyon Testi
% 10
Mekik KoĢusu 20 m
BranĢ Sınavı(Olimpik BranĢlarda Milli olan veya Türkiye genelinde ilk 3
dereceye giren sporcular branĢ sınavına tabi tutulmaz
ve tam puan olarak değerlendirilir.)
Engel Düzey Değerlendirme Puanı
TOPLAM
% 10
% 50
% 20
% 100
6) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi
Sınav AĢamaları
Adaylar
Sıçrama Testi
Kızlar ve Erkekler
% 10
20 Metre Mekik Koşusu
Kızlar ve Erkekler
% 30
Koordinasyon Testi
Sporcu Özgeçmişi
TOPLAM
Kızlar ve Erkekler
Kızlar ve Erkekler
% 40
% 20
% 100
14
Sınava Yüzdelik Katkısı
7) Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi
Sınav AĢamaları
Adaylar
Sınava Yüzdelik Katkısı
Sıçrama Testi
Kızlar ve Erkekler
% 10
20 Metre Mekik Koşusu
Kızlar ve Erkekler
% 30
Koordinasyon Testi
Sporcu Özgeçmişi
TOPLAM
Kızlar ve Erkekler
Kızlar ve Erkekler
% 40
% 20
% 100
Sporcu ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Kriterleri
Madde 16 – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuran
adayların Sporcu ÖzgeçmiĢ değerlendirmeleri, Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosunda
yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5‟e göre yapılacaktır (EK 4).
a) Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden” kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
b) İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da
illerde GHSİM‟ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz
sayılır.
c) Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri
Federasyonlardan alınacaktır.
d) Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.
e) BranĢlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal
iĢlem yapılır. Sahte beyan tespit edildiğinde öğrencinin Yüksekokul ile iliĢkisi
kesilir.
Değerlendirme ve yerleĢtirme
Genel sınav değerlendirmesi 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda belirtildiği üzere yapılacaktır.
Madde 17 –
1.) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için; Özel Yetenek
Sınavı Puanı (ÖYSP) bayanlar için 40 ve üzerinde, erkek adaylar için 50 ve üzerinde olan
adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
2.) Özel yetenek sınavında alınan puanlar 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunun Özel yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci
Alımı maddesinde belirtildiği gibi ÖYSP puanı olarak hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas
olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzundaki esaslara göre
belirlenen ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı) ile YGS Puanı dikkate
alınarak uygulanmaktadır.
15
3.) Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Kontrol Komisyonu tarafından Bilgi İşlem
Komisyonunca hazırlanan sisteme girilir. Bilgi İşlem Komisyonunca adayların ÖYSP(Özel
yetenek Sınav Puanları) ile birlikte YGS ve OBP puanları, yerleşme durumları ve hangi
alandan geldikleri de dâhil edilerek hesaplamalar yapılır.
4.) 2013- ÖSYS‟de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak
katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları
için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan
sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS‟de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
5.) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve
programların kontenjanlarına göre asil ve yedek listeler oluşturulur.
6.) Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda YGS puanı yüksek
olan aday seçilecektir.
7.) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birini kazanır ve varsa
diğer bölümün listesinden çıkarılırlar. Sınav Kontrol Komisyonu tarafından veriler kontrol
edilir ve komisyon onayından sonra sonuçlar ilan edilir.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 18– ÖYS sonuçları Yüksekokul web sayfasında (http://besyo.comu.edu.tr) ve
Terzioğlu Yerleşkesi BESYO Girişindeki Panolarda duyurulur.
Kesin kayıt iĢlemleri
Madde 19 –
1.)Kesin kayıt işlemleri, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve Yüksekokul
Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır.
2.) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
eksiksiz olarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır.
Aksi halde, yerine sıradaki yedekler asıl kayıt için ilan edilir.
3.) Kesin kayıt yaptırmayan asil listedeki adaylardan boş kalan kontenjanlar ilan edilir ve
yedek adayları başvuruları yönetim kurulunca belirlenen tarihte alınır başvuru yapan adaylar
arasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılır ve liste yüksekokul web
sayfasından (http://besyo.comu.edu.tr) ilan edilir. Bu adaylar belirtilen sürede kesin kayıtlarını
yaptırır.
Ġtirazlar
Madde 201.) Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik “teknik itirazlar”, adayın o istasyondaki spor
dalı sınavının bitişinden itibaren en geç 1(bir) gün sonrasına kadar yazılı yapılmış olması
halinde işleme alınır. İtirazlar Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
2.) İşleme alınan itirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar
yazılı olarak itiraz sahibine BESYO Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir.
16
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 21 –
1.) Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerine başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer adaylarla birlikte Özel
Yetenek Sınavına tabii tutulurlar. Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanına göre asil ve
yedek olarak tasnif edilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5
(beş) kişidir.
2.) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için başvuran yabancı uyruklu adayların
değerlendirilmesi diğer adayların değerlendirilmesi ile aynıdır. Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5 (beş) kişidir.
3.) Spor Yöneticiliği Bölümü için başvuran yabancı uyruklu adayların değerlendirilmesi diğer
adayların değerlendirilmesi ile aynıdır. Spor Yöneticiliği Bölümü yabancı uyruklu öğrenci
kontenjanı 3(üç) kişidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında
Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 23 – 12/07/2013 tarihli ve 11/5 sayılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Senatosu kararı ile yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 24 - Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 – Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
17
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDĠRMESĠ
Genel Sınav Değerlendirmesi:
1.) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için; Özel Yetenek
Sınavı Puanı(ÖYSP) bayanlar için 40 ve üzerinde, erkek adaylar için 50 ve üzerinde olan
adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
2.) Özel yetenek sınavında alınan puanlar 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunun Özel yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci
Alımı maddesinde belirtildiği gibi ÖYSP puanı olarak hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas
olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzundaki esaslara göre
belirlenen ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı) ile YGS Puanı dikkate
alınarak uygulanmaktadır.
3.) Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Kontrol Komisyonu tarafından Bilgi İşlem
Komisyonunca hazırlanan sisteme girilir. Bilgi İşlem Komisyonunca adayların ÖYSP(Özel
yetenek Sınav Puanları) ile birlikte YGS ve OBP puanları, yerleşme durumları ve hangi
alandan geldikleri de dâhil edilerek hesaplamalar yapılır.
4.) 2013- ÖSYS‟de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak
katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları
için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan
sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS‟de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
5.) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve
programların kontenjanlarına göre asil ve yedek listeler oluşturulur.
6.) Kazananlar listesinde son sırayı alanlar arasında eşitlik durumunda YGS puanı yüksek
olan aday seçilecektir.
7.) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birini kazanır ve varsa
diğer bölümün listesinden çıkarılırlar. Sınav Kontrol Komisyonu tarafından veriler kontrol
edilir ve komisyon onayından sonra sonuçlar ilan edilir.
18
SINAV TAKVĠMĠ
Tablo:10) Sınav takvimi
Sınav Adı
Sıçrama Testi
Koordinasyon Testi
20 Metre Mekik KoĢusu
Sınav Yeri
ÇOMÜ Hasan-Mevsuf Spor
Salonu
Sınav Tarihi
14-15 Temmuz 2014
Futbol
Dardanos YerleĢkesi
16-17 Temmuz 2014
Voleybol
Hasan- Mevsuf Spor Salonu
16 Temmuz 2014
BRANġ
Cimnastik
BESYO Spor Salonu
16 Temmuz 2014
SINAVI
Basketbol
Hasan- Mevsuf Spor Salonu
17 Temmuz 2014
Yüzme
Dardanos YerleĢkesi
17 Temmuz 2014
Hentbol
Hasan- Mevsuf Spor Salonu
18 Temmuz 2014
Sınavlar: 14 Temmuz 2014 tarihinde 09:00 da başlar. Bütün adayların saat 08:30 sınav yerinde
bulunmaları gerekmektedir.
19
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMALARI
SIÇRAMA TESTĠ
Testin amacı adayın statik pozisyonda dikey sıçrayarak kat ettiği mesafeyi ölçmektir. Aday sıçrama
yapacağı MAT‟ a gelerek statik pozisyondan dikey sıçrama yapar. Her adayın iki hakkı bulunmaktadır.
Adayların yaptığı derecenin en iyi olanı değerlendirmeye alınacaktır. Antrenörlük eğitimi ve Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine başvuran tüm adaylar sıçrama testine gireceklerdir.
KOORDĠNASYON PARKURU
Koordinasyon sınavında yapılacak hareketler sırasıyla aĢağıda belirtilmiĢtir:
1- Öne takla
2- Denge aletinden geçiş
3- Çıta yüksekliğinden sekiz çizerek geçiş
20
4- Basketbol topu ile slalom(8 dikme arasından)
5- Voleybol topunu 10 defa sektirme
6- Sıçrama
7- El-Göz Koordinasyonu
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için(% 40), Antrenörlük Eğitimi Bölümü için(% 20)
UYARI: Sınav Komisyonu sınav süresince her türlü değişikliği yapmakta yetkilidir.
KOORDĠNASYON SINAVI ĠÇĠN AÇIKLAMALAR
1.Öne Takla: Bacaklar bitişik bir şekilde gövdenin minderde öne doğru yuvarlanmasıyla
yapılmalıdır. Ellerin mindere teması ile yapılan (mindere dayanarak) kalkış geçersiz
sayılacaktır.
2.Dengeden GeçiĢ: Harekete denge üzerinde işaretlenen noktanın gerisinden başlanır ve yine
işaretli noktanın ilerisine en son adımla basılarak bitirilir. Bitiriş noktasından önce dengeden
düşen aday dengede harekete baştan başlar.
3. Çıtadan geçiĢ: Aday çıtayı düşürmeden bir kez altından ve bir kez de üstünden sekiz
çizerek geçer. Çıtayı düşüren aday, çıtayı tekrar yerine koyarak hareketine yeniden başlamak
zorundadır. Çıta yüksekliği bayanlar için 75, erkekler için 95 cm. dir.
4. Basketbol topu ile slalom(8 dikme arasından): Basketbol topu el ile engeller arasından
sürülür. Hareket sırasında engeli deviren aday engeli yerine koyar ve kaldığı yerden harekete
devam eder. Adayın topu tek el ya da iki el ile taşıması hata olarak kabul edilir ve hatanın
yapıldığı yerden aday harekete devam eder. Toplam sekiz engel olup engeller arası uzaklık
150 cm. dir. Aday parkuru tamamladıktan sonra, basketbol topunu belirlenen alana bırakarak
diğer istasyona geçer. Topun belirlenen alanın dışına çıkması durumunda aday topu tekrar
belirlenen alana bırakmak zorundadır.
5. Voleybol topu sektirme: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan aday, yerdeki
voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahtasına 10 kez pas yapar
(tek veya çift elle).
Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı kaçan top aday tarafından alınarak kalınan
sayıdan itibaren devam edilir. Testin sonunda aday, topu belirlenen yere koymak zorundadır.
Kare şeklindeki (55x55 cm) hedef tahtasının yerden yüksekliği 224 cm‟dir.
6. Sıçrama: Aday hareket, 40 cm yüksekliğinde ve 330 cm uzunluğundaki sıçrama
tahtasından çift ayak sıçrayarak başlar, sağa ve sola olmak üzere 5 sıçrama hareketini
tamamlar. Aday harekete çift ayakla başlar ve çift ayak basarak bitirir. Adayın sıçrama
21
tahtasından diğer tarafa geçerken sıçrama tahtasına basarak geçmesi hata olarak kabul edilir
ve aday harekete kaldığı yerden devam eder.
7. El-Göz Koordinasyonu: Bu istasyonda aday kutuda bulunan renkli ve numaralı topları
masa üzerindeki renk ve numarasına göre hazırlanmış olan oyuklara yerleştirir. Adaylar
yerleştirme işlemini tek el ile yardımsız ve her bir topun tek tek alınarak yapılması zorundadır.
Doğru yerleştirme onayı alır almaz bitiş çizgisine koşarak koordinasyon testini tamamlar.
UYARI:
 Değerlendirme dijital sistemle yapılır. Adayın teste başlaması ile sistem otomatik
olarak çalışmaya başlar ve testin tamamlamasıyla sistem otomatik olarak durur.
Sistemin göstergesindeki zaman, adayın testi tamamlama süresi olarak kaydedilir.
Her iki hakta elde edilen en iyi derece değerlendirmeye alınır.
 İstasyonlarda yapılan hatalar yarışma süresince doğrusu yapılıncaya kadar devam
edecek ve zaman yarışmacının aleyhine işleyecektir.
 Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan
geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilecektir.
 Koordinasyon testi sınavında her aday kendi sırasına göre sınava girmek zorundadır.
 İstasyonların uygulanması sırasında masa hakemleri hatanın gözden kaçtığı
durumlarda, istasyon hakemlerine müdahale etme hakkına sahiptir.
KOORDİNASYON PARKURU
22
D
E
N
G
E
D
E
N
G
E
Ç
Ġ
ġ
ÖNE
TAKLA
1
20 METRE MEKĠK KOġUSU
FOTOSEL
FOTOSEL
BĠTĠġ
BAġLANGIÇ
Koşu adayın 1 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda iki çizgi arasındaki uzaklığı verilen
uyarı sesine uygun olarak olabildiğince çok sayıda koşmasına dayanır. Aday her uyarı sesinde
20 metrelik alanda çizgilerle belirlenmiş 2 metrelik emniyet alanı çizgisini en az bir ayağı ile
geçmiş olmalıdır. Uyarı sesi geldiğinde aday bu emniyet çizgisini en az bir ayağı ile
geçmemiş ise bir uyarı alır. İki uyarı alan adaya test bıraktırılır ve adayın tamamladığı 20
metre yineleme sayısı değerlendirilir. Emniyet çizgisini uyarı almadan geçen aday uyarı
sesinden önce ya da sonra 20 metrelik uzaklığı belirten çizgi üzerine basmazsa yine uyarı alır.
Bu koşu adaylara 10 kişilik öbekler ile uygulanır. Her adaya bir yarış şeridi numarası verilir
ve her aday kendi şeridine koşmak zorundadır. İstasyonun kendi içerisinde standart puanı
hesaplanarak bağıl değerlendirme yapılacaktır.
23
SPORTĠF BRANġ SINAVLARI
BASKETBOL YETENEK TESTİ PARKURU(% 70)
1
2
..
.
2m
24
B
A
ġ
L
A
1m
8m
3
4m
2m
4
B
Ġ
T
Ġ
ġ
BASKETBOL TEKNĠK DEĞERLENDĠRME(% 30)
NOT: Adaylar bu aşamada 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden 40
puanın altında puan alan adaylar Basketbol branş sınavından başarısız olarak kabul edilir.
1. TURNĠKE TESTĠ
 Başlangıçtan çember altına koşar.
 Sağ elle top sürer ve engelden döner ve sağ turnike atar
 Topu alır ve sol elle top sürer
 Engelden döner ve sol turnike atar
 Tekniğe uygun olmayan veya isabetli olmayan atışlar tekrarlanır.
2. TOP SÜRME TESTĠ
 İşaretli yerden top sürmeye sağ elle başlanır.
 Engellerden sağ ve sol el kullanılarak geçilir.
 Son engelden döner ve slalom yapmaya devam eder.
25
 Başladığı noktaya döner.
3. PAS TESTĠ
 Göğüs pası ile topu engelin içinden geçirir .
 İsabetli olmayan atış tekrarlanır
4. ÇEMBER ALTI SIÇRAYARAK ATIġ TESTĠ
 Çemberin sağ tarafından şutu atar
 Dönen topu diğer taraftan da atar
 Tekniğe uygun olmayan veya isabetli olmayan atışlar tekrarlanır.
 Bitiş noktasına koşup testi bitirir.
DEĞERLENDĠRME
Basketbol Yetenek Testi
Parkuru
%70
Basketbol Teknik
Değerlendirme
% 30
26
TOPLAM
% 100
CĠMNASTĠK BRANġ SINAVI SERĠSĠ
CĠMNASTĠK BRANġ SINAVI (BAYANLAR) (100 Puan)
Atlama Masası(25 Puan)
•
Uygulama : 125 cm yüksekliğindeki atlama masasından, amuttan geçen bir atlayış
yapılacaktır (überschlag (elli aşma), kartvil, yamashita vb.). Atlayışlarda tramplen kullanılır,
isteğe bağlı olarak çift tramplen olabilir. Açık veya kapalı bacak geçiş yapıldığı taktirde en
fazla 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
•
Değerlendirme : Koşu ve sıçramanın yanı sıra, I. uçuş, II. uçuş safhalarında yükseklik ile
bitirişteki teknikler değerlendirilecektir.
Yer (25 Puan)
Amut, elli aşma, kartvil, flik flak ve öne yada geriye salto içerikli bir serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama
: Yer serisi, 12x12m alan içinde serbest biçimde kullanılacak, seri içine duruş,
sıçrama ve atlama elemanları eklenecektir.
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içerikleri incelenerek
değerlendirilecektir.
AsimetrikParalel (25 Puan)
Kipe, karın dönüşü, taban dönüşü ve bitirişi içeren bir serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama : Yukarıda istenen hareket ve tekniklerinin asimetrik paralelin her iki barını
da kullanarak yapımına bakılacaktır.
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içeriklerinin yanı sıra teknik
yapım ve elemanlar incelenerek değerlendirilecektir.
Denge (25 Puan)
Çıkış, çember, denge duruşları, dönüşler ve bitiriş elemanını içeren bir serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içeriklerinin yanı sıra teknik
yapımları incelenerek değerlendirilecektir.
: Denge aleti üzerinde gidiş ve dönüş olacak şekilde seri yapılacaktır.
Değerlendirme: Artistik Cimnastik branşı için Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG)
değerlendirme kurallarına göre yapılır. Bayan-erkek adaylar kendi aralarında sınav olurlar.
Hareketlerin değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Her alet için sonuç notu 100 puan üzerinden
değerlendirilip 4‟e bölünerek hesaplanır.
27
Atlama Masası
Hareket
Puan
Yer
Hareket
Paralel
Hareket
Puan
Puan
Barfiks
Hareket
Puan
AmuttanGeçiş
1. Uçuş
30
Amut
5
Kipe
30
Çıkış
20
2. Uçuş
Bitiriş
40
30
Elli Aşma
Kartvil
Flik-Flak
Öne-Geriye Salto
20
15
25
KarınDönüşü
TabanDönüşü
Bitiriş
20
20
20
Çember
DengeDuruşları
Dönüşler
30
15
15
30
Diğerleri
10
Bitiriş
20
Diğerleri
5
Toplam
100
100 Toplam
Toplam
100
Toplam
100
CĠMNASTĠK BRANġ SINAVI (ERKEKLER) ( 100 Puan)
Atlama Masası (25 Puan)
•
Uygulama : 135 cm yüksekliğindeki atlama masasından, amuttan geçen bir atlayış
yapılacaktır (überschlag, kartvil, yamashita vb.). Atlayışlarda tramplen kullanılır, isteğe bağlı
olarak çift tramplen olabilir.
•
Değerlendirme : Koşu ve sıçramanın yanı sıra, I. uçuş, II. uçuş safhalarında yükseklik ile
bitirişteki teknikler değerlendirilecektir.
Yer (25 Puan)
Amut, denge duruşu, überschlag (elli aşma), kartvil, flik-flak, öne salto, geriye salto içerikli bir
serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama : Yer serisi, 12x12m alan içinde serbest biçimde kullanılacak, seri içine
sıçrama elemanları eklenecektir.
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içeriklerinin yanı sıra
eklenebilecek akrobatik elemanlar incelenerek değerlendirilecektir.
Paralel (25 Puan)
Yaprak kipesi, üst kipe, omuz amudu, geriden çift kol çıkış ve bitirişi içeren bir
serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içeriklerinin yanı sıra
düzgünlük ve teknik yapımları incelenerek değerlendirilecektir.
: En az 170 cm yükseklikteki paralele sıçrama tahtası kullanarak seri yapılacaktır.
Barfiks (25 Puan)
Barfikste kipe, karın dönüşü, salto bitirişi içeren bir serbest seri hazırlanacaktır.
•
Uygulama
•
Değerlendirme : Hareketlerin zorluk dereceleri, akıcılıkları ve içeriklerinin yanı sıra
düzgünlük ve teknik yapımları incelenerek değerlendirilecektir.
: Barfikste, hareketler kesintisiz olarak birbirine bağlanacaktır.
Değerlendirme: Hareketlerin değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Her alet için sonuç notu 100
puan üzerinden değerlendirilip 4‟e bölünerek hesaplanır
28
Atlama Masası
Hareket
Puan
Hareket
Amuttan Geçiş
1. Uçuş
30
Amut
2. Uçuş
Bitiriş
40
30
Toplam
Yer
Paralel
Hareket
Puan
Barfiks
Hareket
Puan
5
Yaprak Kipesi
20
Kipe
40
Denge Duruşu
Elli Aşma
Kartvil
5
15
10
15
20
20
Karın Dönüşü
Salto
Diğerleri
20
30
10
Flik-Flak
Öne Salto
Geriye Salto
Diğerleri
15
20
20
10
Üst Kipe
Omuz Amudu
Geriden Çift
Kol Çıkış
Bitiriş
Diğerleri
100 Toplam
Puan
100
Toplam
15
10
100 Toplam
100
NOT: Adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Toplam puan olarak, 40 puanın altında puan
alan adaylar cimnastik branş sınavından başarısız olarak kabul edilirler.
29
START
FUTBOL BRANġ SINAVI
FOTOSEL
1. İstasyon
30 MT
FİNİSH-FOTOSEL
2.İstasyon
10METRE
6.istasyon
3 METRE
3.İstasyon
5.İstasyon
4.İstasyon
30
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://cdn.koctas.com.tr/product/360x360/1000084
256.jpg&imgrefurl=http://www.koctas.com.tr/is-guvenligi/reflektifli-esnek-huni-45-cm/696411993/&h=360&w=360&tbnid=2TMD_qAwV68sUM:&zoom=1&docid=nGPALPRY0zV6I
M&ei=1tCmU4nnKan9ywOKkoKIBg&tbm=isch&ved=0CIoBEDMoVjBW&iact=rc&uact=
3&dur=702&page=3&start=78&ndsp=45
FUTBOL BRANġ SINAVI
1.AġAMA(% 70): Zamana karşı yapılan testten oluşmaktadır. Adaylar yaptıkları dereceye
göre en iyiden en kötüye doğru sıralanarak 100 puan üzerinden bir puan alır.
Aday, fotoselin gerisindeki başlangıç noktasına gelir ve harekete hazır bir şekilde bekler.
Aday kendini hazır hissettiği zaman hareketine başlar.
1.İSTASYON: Aday çapraz olarak ikişer metre aralıklarla yerleştirilmiş olan hunilerin
etrafından belirtilen yönlerde dripling yapar. Toplam 6 adet huni bulunmaktadır. Hareket
bitirildikten sonra aday, topu belirlenen yere bırakarak diğer istasyona geçer. Aday dripling
esnasında topu kaçırırsa bir önceki huniye geri dönerek harekete devam eder. Aday istediği
ayakla(Sağ veya sol, sağ-sol) hareketini yapabilir. Dripling esnasında aday huni ya da hunileri
devirirse, hareketini durdurup hunileri düzeltip bir önceki huniye gelerek hareketine kaldığı
yerden devam eder.
2.İSTASYON: Adaylar yan yana düzenlenen parkurda önce sağ ayak, sonra sol ayak isabeti
için 10 metre uzaklıktaki minyatür kaleye vuruş yaparlar. Önce sağ ayak denemesi için gelen
aday, belirlenen işaretin arkasından geçerek vuruş yapacağı alana gelir. Adayların 5 vuruş
hakkı bulunmaktadır. 5 atıştan en az bir isabet gerekmektedir. İlk denemesinde isabet
sağlayan adaylar, sol ayak denemesi için diğer alana geçerler. İsabeti sağlayamayan adaylar
ise, her bir vuruş öncesi vuruş noktası ile 3 metre mesafedeki huninin arkasından dolanarak
vuruş yaparlar. İsabet sağlanıncaya kadar bu işlem devam eder.
3. İSTASYON: Aday belirlenen yerden topu alarak, 30cm yüksekliğinde olan engelin
altından topu geçirir ve kendisi de engelin üstünden atlar. Karşı tarafa geçen aday topu
yakalayarak, diğer yanda bulunan 50 cmlik engelin üzerinden topu aşırır, kendisi de engelin
üzerinden atlayarak geçer. Topu yakalayarak belirlenen bölgeye bırakır ve istasyonu
tamamlar. Belirlenen engellerden topun aşırılamaması durumunda harekete istasyonun
başlangıç noktasından başlanır.
4.İSTASYON: Aday belirlenen alana gelerek, 20 metre uzaklıktaki kaleye, penaltı noktasına
konulan başka bir engelin üzerinden topu aşırarak isabet yakalamaya çalışır. Amaç topun yere
değmeden engelin üzerinden aşırılarak gol olmasını sağlamaktır. Her adayın 5 vuruş hakkı
bulunmaktadır. İlk vuruşta isabet yakalayan aday, diğer istasyona geçer. İlk vuruşunda isabet
yakalayamayan adaylar ise, vuruş yapılan nokta ile 3 metrelik mesafe de bulunan huninin
arkasından dolanarak diğer vuruşa geçer. Başarılı olmayan her vuruşta bu uygulama yapılır.
31
5. İSTASYON: Aday belirlenen noktadan topu alarak, 15 metre uzaklıktaki diğer noktaya
topu yere düşürmeden taşır. Topun taşınmasında el ile müdahale yasaktır. El ile temas hata
olarak kabul edilir ve aday başlangıç noktasına gelerek harekete yeniden başlar. Topu yere
düşüren aday, başlangıç noktasına gelerek harekete yeniden başlar.
6. İSTASYON: Aday 30 metrelik uzaklıkta(Kadınlar için 20 metre) bulunan bölgeye vuruş
yapar. Amaç, topun yere düşmeden belirlenen bölgeye atılmasıdır. İlk denemesinde isabeti
yakalayan aday parkuru tamamlamak için, bitiş noktasına hareket eder. İlk denemesinde
isabet yakalayamayan adaylar ise topa vuruş noktası ile 3 metrelik mesafede bulunan huninin
arkasından dolanarak diğer denemelerini yaparlar. İsabet sağlanamayan her denemeden sonra
bu uygulama yapılır.
2. AġAMA(%30): Gözlem ve teknik değerlendirmeden oluşmaktadır. Adaylar bu aşamada
100 puan üzerinden değerlendirilir ve 40 puanın altında puan alan adaylar Futbol Branş
Sınavından başarısız olarak kabul edilir.
2. aşamada adaylar 8x8 olacak şekilde yarı sahada çift kale maç yaparlar. Toplam 10 dakika
sürecek olan gözlem aşamasında adayların savunma ve hücum prensiplerine uyumu gözlenir.
32
FUTBOL KALECĠSĠ ANALĠZĠ
REAKSĠYON VE TEKNĠK UYGULAMA (%40)
Kaleci bir direkte bekler işaret ile diğer direğe doğru hareket ederken öne çıkarak açı kapatmaya
çalışır. Vurulan topu doğru teknik uygulayarak engellemeye çalışır. Hareket uygulamasında kalecinin
reaksiyonu, refleksleri, çabukluğu ve tekniğine bakılır.
YAN TOP (%30)
Aday Kaleci, kalesinde pozisyon alır sağdan ve soldan ceza sahasına yapılan ortaları, “yumruklama
tekniği ile” veya “top tutma tekniği” ile karşılamaya çalışır. Kalecinin topa giderken uyguladığı teknik
gözlenir. Adaydan, doğru ayak ile topa gitme, doğru tutma ve yumruklama tekniği istenir.
33
YER TUTMA VE KALEYĠ KORUMA (%30)
Aday Kalecinin koruduğu kaleye 5 (Beş ) farklı açıdan şut atılır. Aday kaleci şut atan oyuncuların
pozisyonuna göre “açı verir ve pozisyon alır” Atılan şutlarda kaleci tekniklerine uygun olarak kalesini
gole karşı korur.
NOT: Kaleci adaylar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden 40 puanın
altında puan alan adaylar Futbol Branş sınavından başarısız olarak kabul edilir.
FUTBOL SINAVI DEĞERLENDĠRME TABLOSU
OYUNCU
KALECĠ
1.AġAMA(zamana
karĢı)
%70
-
2.AġAMA(GözlemTeknik Değerlendirme)
% 30
%100
34
TOPLAM
% 100
% 100
HENTBOL BRANġ SINAVI
35
36
Hentbol sınavı, süreye karşı 4 bölümden oluşmaktadır. Adaylar süreye karşı tüm testleri ara
vermeksizin yapacaklar, erkekler 100 sn, bayanlar 110 sn. de parkuru tamamlamak
zorundadır. Bu sure içinde parkuru bitiremeyen aday diskalifiye edilecektir. Erkekler 3
numara, bayanlar 2 numara top ile sınava gireceklerdir.
 Top sürme testi.
 Sağa – Sola aldatma sonrası kale atışı testi.
 Kanatlardan kale atışı testi.
 Hedefe isabet atış testi.
 3:3 hücum savunma ve kaleci değerlendirmesi.
TOP SÜRME TESTi:
Sınava giren aday, fotoselden geçerek zamanı başlatır. Belirli aralıklarla bulunan (1.-2. çubuk
arası 1,5 m., 2.-3. çubuk arası 1,5 m., 3.-4. çubuk arası 1.5 m., 4.-5. çubuk arası 1,5 m., 5.-6.
çubuk arası 1,5 m. 6 adet slalom çubuğunun arasından top sürerek bu mesafeyi kat eder.
Slalom içindeki çubuklar kavisli Şekilde sıralanmış olup hentbol sınav parkuru şeklinde
belirtilen yönlerde parkurdan geçiş sağlanacaktır. Son çıkıştan çıkan aday durmaksızın diğer
teste geçecektir.
Not: Parkur dışı top sürüşlerde, hatayı yaptığı noktaya dönerek teste devam eder.
SAĞA VEYA SOLA ALDATMA SONRASI KALE ATIġI TESTĠ:
Top sürme testinden gelen aday, 9 mt. serbest atış çizgisinin gerisinden atış yapacak şekilde,
çift stop yapar (pas sonrası almış gibi değerlendirilir), blok önünde sağa ya da sola aldatma
sonrasında bloğu geçtikten sonra sıçrayarak kale atışı yapar (3 adım kuralını ihlal etmeden, 1
adım veya 2 adım sonrası da şut atabilir). İsabetsiz atış yapan aday sepette bulunan 10 adet
toptan birini alıp, topu yerde sektirdikten sonra çift stop düşer ve atışlarına devam eder.
Sıçrayarak kale atışında hareket serisini hatalı yürüme yapmadan ve doğru teknikte yapan
aday topu (kale yan direklerinin iç alt kısmında bulunan) 50X50cm.‟lik kare alandan birinden
2 defa geçirmesi durumunda diğer teste geçer. Atışlarda 50x50cm‟lik alandan 2 defa top
geçiremeyen aday sepetteki 10 top bitene kadar atışına devam eder. Sepetteki 10 top bittikten
sonra isabet sağlayamazsa bile diğer istasyona geçer. Yerden sekerek değen toplar geçerli
sayılmayacaktır.
Not: Atışlarda top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, çift düşmede mankenin
önünde stop yapmayan (mankenin sağına veya soluna aldatma yapmayan), adımlamayla
birlikte sıçrayarak atış tekniğini yapamayan, kale atışlarında plase şeklinde yavaş atış yapan
adayların atışları geçersiz sayılacak ve testi tekrar edecektir.
37
SAĞ VEYA SOL KANATLARDAN KALEYE SIÇRAYARAK ATIġ TESTĠ:
Diğer testten durmaksızın bu teste gelen aday, sağ kanat veya sol kanat bölgesinde en dip
çizgide kenarda bulunan toplardan birini alarak dip bölgeye gider ve dip çizgiden içeri doğru
1.5 m. Mesafede bulunan blok adamın yanında sıçrayarak kanat atışı yapar. İlgili bölgeden
kaleye 2 gol yapan aday diğer teste geçer. Atışlarda doğru tekniği kullanamayan veya gol
yapamayan adaylar kanat bölgesinde bulunan diğer topları kullanarak 2 gol yapıncaya kadar
atışına devam eder.
Not: Atışlarda hatalı yürüme yapan, çizgi ihlali yapan, sıçrama yapmayan, kaleye plase
şeklinde atış yapan adayların atışları geçersiz sayılarak diğer haklarına geçilecektir.
HEDEFE ĠSABET ATIġ TESTĠ:
Kanat atış testini tamamlayan aday, hedefe isabet atış testine girer. Erkek adaylar kaleye 15
m., bayan adaylar 13 m. mesafeden atışını yapar. Aday atış mesafesinin gerisinde sepette
bulunan toplardan birini alıp, top sürerek, temel atış tekniğine uygun olarak, hatalı yürüme
yapmadan hedefe isabetli 2 temel atış yapması gerekmektedir. Kalede, üst iki köşelerine
doğru bölünmüş 1 m. eninde ve 1 m. yüksekliğinde kare bölgelerin herhangi birine 2 isabetli
temel atış yapan aday sınavı bitirir ve fotoselden çıkış yapar. İsabet bölgelerinin kenar
bölgelerine değen toplar isabetli sayılmayacaktır. Atışlarda 2 isabet sağlayamayan aday diğer
haklarını kullanarak, 2 isabet sağlayıncaya kadar atışlara devam edecek ve daha sonra sınavı
bitirmek için fotoselden çıkış sağlayacaktır.
Not: Top sürme hatası yapan, adımlama hatası yapan, plase şeklinde atış yapan adayın atışı
geçersiz sayılacak ve diğer haklarına geçilecektir. Yere değerek kaleye giden toplar,
geçersizdir.
DEĞERLENDĠRME
Aday parkurda bir deneme yaptıktan sonra, sınavda iki hak verilir. En iyi derece
değerlendirmeye alınır. Adaylar parkuru bitirme derecesine göre branş sınavının %70 „ini
oluşturur.
3:3 HÜCUM SAVUNMA VE KALECĠ DEĞERLENDĠRMESĠ:
Adaylar belirlenen alanda 3:3 hücum - savunma şeklinde maç yaparlar. Temel teknikler
doğrultusunda gözlem formuna göre değerlendirme yapılır. Kaleciler için, temel teknik
hareketlerini kapsayan, kanat bölgelerinden, oyun kurucu bölgelerinden, pivot bölgesinden
yapılacak atışlara karşı pozisyon alma ve kurtarış hamlesi yapma olarak gözlem
değerlendirmesi yapılacaktır.
Bu bölümde 100 puan üzerinden toplamda 40 puanın altında puan alan adaylar elenir.
Not: Aday her beceriden 1- 10 arasında puan alır. En yüksek 100 en düşük 10 puan ile
derecelendirilir. Alınan puan branş sınavının %30 „nu oluşturur.
38
SPORCU GÖZLEM FORMU ( HENTBOL)
ADAY
NO / AD
SOYADI
PUAN
1
2
3
4
5
HÜCUM
Postür
1:1 oyun
Yüklenme
Atış
ġUT
SAVUNMA
Postür
Adam
kontrolü
Kayma
adım ikili
sıkıştırma
Top
kontrolü
Atış tekniği
İsabet
TOPLAM
39
6
7
8
9
10
TOPLAM
VOLEYBOL BRANġ TESTĠ
A
B
C
2b
2a
3
4
BĠTĠġ
1
Basketbo
l Panyası
40
BAġLANGIÇ
Voleybol Branş Testi iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, zamana karşı olmayan ve zamana
karşı yapılan testlerdir.
A. Zamana KarĢı Olmayan Test(% 30)
Zamana karşı olmayan testte aday görevli bir öğrenciyle karşılıklı olarak parmak ve manşet
pas yapar; ardından 4 ve 2 no‟lu bölgelerden biri çapraza, biri de paralele olmak üzere 2‟şer
smaç yapar; daha sonra da 2, 3 ve 4 no‟lu bölgelerde topsuz-tekli blok yapar. Bu bölümde
parmak pas, manşet pas, blok ve smaç tekniğine bakılacaktır. Paslarda ve smaçta isabete
bakılmayacaktır. Bu testin toplam puan değeri 100‟dür. (Parmak pas 20 puan, manşet pas 20
puan, blok 20 puan, smaç 40 puan) .
Bu aşamada toplam 100 puan üzerinden 40 puanın altından puan alan adaylar Voleybol
Branş Sınavından başarısız olarak kabul edilir.
B. Zamana KarĢı Yapılan Test(% 70)
Adaya, sınava başlamadan önce parkuru denemesi için 1 dakikalık süre verilir. Deneme
sırasında aday her istasyonu (servis, 2 ve 4 no‟lu bölgelerden smaç, parmak pas ve manşet
pas) bir kez dener. Ardından sınava başlar ve erkek adaylar maksimum 2 dakika, kadın
adaylar maksimum 2,5 dakika içinde sınavı tamamlar. Erkek adaylar 2 dakikanın üzerinde
yapılan her 10 saniye için eksi 10 puanla cezalandırılırlar. Test için verilen süreler dolduğu
anda sınav sonlandırılır. Testi bitiremeyen aday yapamadığı ya da eksik yaptığı istasyondan
puan alamaz. Bu testin puan değeri 100‟dür.
1. Servis Testi
Aday süreyi başlatarak A, B ve C bölgelerine tenis servis, smaç servis veya sıçrayarak yüzen
servis (jumping float) tekniklerinden birini kullanarak servis atar (Şekil 1) ve smaç testine
geçer.
Değerlendirme: A, B ve C bölgelerinin her biri için 2 servis hakkı vardır. Aday istenilen
alanlara en az birer başarılı servis atmak zorundadır. İsabetli servis atıldığı anda 2. hak
kullanılmaz. 6 servis hakkını kullanan ancak istenilen alanlara isabetli servis atamayan
adaylar atamadıkları alanlar için puan alamazlar. A ve C alanlarına atılan servis 7‟şer puan B
alanına atılan servis 6 puandır (Toplam 20 puan).
2. Smaç Testi
Aday 2a (4 no‟lu bölge) olarak belirtilen alandan A, B ve C bölgelerine kendi attığı topa smaç
yapar. Daha sonra 2b olarak adlandırılan alandan aynı bölgelere birer smaç yapar. Aday
41
istenilen alanlara en az birer başarılı smaç yapmak zorundadır. A, B ve C bölgelerinin her biri
için 2 smaç hakkı vardır. İsabetli smaç yapıldığı anda 2. hak kullanılmaz.
Değerlendirme: Smaç haklarını kullanan ancak istenilen alanlara isabetli smaç yapamayan
adaylar atamadıkları alanlar için puan alamazlar. A ve C alanlarına yapılan smaç 7‟şer puan B
alanına atılan servis 6 puandır (Toplam 40 puan).
3. Parmak Pas
Smaç testini bitiren aday 3 no‟lu alana gelerek Basketbol panyasında belirtilen alana topu
tutmadan, arka arkaya 5 adet parmak pas yapar.
Değerlendirme: Parmak pas tekniğine uygun isabetli yapılan her pas 4 puandır (Toplam 20
puan).
4. Manşet Pas
Parmak pası bitiren aday koşarak 4 no‟lu alana geçer ve burada duvarda belirlenen alan içine
5 manşet vuruşu yapar.
Değerlendirme: Manşet pas tekniğine uygun isabetli yapılan her manşet pas 4 puandır
(Toplam 20 puan).
5.Blok
Adaylar file önünde 4 numaradan giriş yaparak 3 ve 2 numaralara tekli blok , aynı şekilde 2
numaradan da giriş yaparak 3 ve 4 numaralara tekli blok yaparak blok testini tamamlamış
olurlar.
Değerlendirme: Üç bölgeye yapılan bloklar blok tekniğine uygun yapıldığı taktirde aday bu
testten 20 puan alacaktır.
Her iki testten alınan puanlar toplanarak ikiye bölünür ve adayın 100 puan üzerinden
Voleybol BranĢ Sınav Puanı elde edilir.
42
YÜZME BRANġ SINAVI
Adaylar gelirken mayo, terlik, bone ve havlu getireceklerdir.
- Her aday 100 metre serbest zorunlu olmak üzere iki stilden sınava girecektir. Seçmeli stiller; 50
metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek‟tir.
- Ön kayıt esnasında tercih edecekleri seçmeli 2. stil daha sonra değiştirilemeyeceğinden adayların
tercihlerini dikkatli yapmaları gerekir.
- Adaylar sınav anında komutla kulvara çıkacaklar, jürinin vereceği hazır ol işaretiyle kulvar üzerinde
pozisyon alacaklar ve düdük sesiyle havuza atlayarak belirlenen stilde yüzeceklerdir. Düdük
işaretinden önce çıkış yapanlara bir hak daha tanınacaktır. İkinci hatalarını yaptıkları takdirde yüzmek
üzere oldukları stilden “0” puan alacaklardır.
- Aday yüzme sırasında kulvara tutunursa, stil değiştirirse, sualtındaki basamaklara veya havuz dibine
basarsa, durursa yada iki kez çıkış hatası yaparsa diskalifiye edilecek ve sudan çıkartılacaktır.
- Ayrıca aday yüzdüğü mesafede puan karşılığı “0” gösteren zamana geldiğinde mesafeyi
tamamlayamamış olsa bile sudan çıkartılacaktır.
- 100 metre serbest zorunlu ve seçmeli stilinden aldıkları yüzme branşı toplamı puanı “0” olan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yüzme 100 metre Serbest Değerlendirme
Bayan Saniye
01.09,01-01.11,00
01.11,01-01.13,00
01.13,01-01.15,00
01.15,01-01.17,00
01.17,01-01.19,00
01.19,01-01.21,00
01.21,01-01.23,00
01.23,01-01.25,00
01.25,01-01.27,00
01.27,01-01.29,00
01.29,01-01.31,00
01.31,01-01.33,00
01.33,01-01.45,00
01.45,01-
Puan
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
20
10
0
Bay Saniye
01.00,00-01.02,00
01.02,01-01.04,00
01.04,01-01.06,00
01.06,01-01.08,00
01.08,01-01.10,00
01.10,01-01.12,00
01.12,01-01.14,00
01.14,01-01.16,00
01.16,01-01.18,00
01.18,01-01.20,00
01.20,01-01.22,00
01.22,01-01.24,00
01.24,01-01.36,00
01.36,01-0
43
50 metre Sırtüstü Değerlendirme
Bayan Saniye
33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59
Puan
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
20
15
10
Bay Saniye
60
0
57
30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
50 Metre Kurbağalama ve 50 Metre Kelebek değerlendirme
50 m Kurbağalama
Bayan Saniye
Puan
Bay Saniye
36
50
33
37-38
48
34-35
39-40
46
36-37
41-42
44
38-39
43-44
42
40-41
45-46
40
42-43
47-48
38
44-45
49-50
36
46-47
51-52
34
48-49
53-54
32
50-51
55-56
30
52-53
57-58
20
54-55
59-60
15
56-57
61-62
10
58-59
63
0
50 metre kelebek
Bayan Saniye
Puan
30
50
31-32
48
33-34
46
35-36
44
37-38
42
39-40
40
41-42
38
43-44
36
45-46
34
47-48
32
49-50
30
51-52
20
53-54
15
55-56
10
60
57
44
0
Bay Saniye
28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55
Yüzme Branşı Değerlendirme Tablosu
Değerlendirme AĢamaları
Serbest Stil ve seçilen 2. Stilde alınan
toplam puan(zamana karşı )
Teknik Değerlendirme(Gözlem)
TOPLAM
Yüzde
% 70
%30
% 100
NOT: Teknik Değerlendirme (Gözlem) aşamasında toplamda 40 puanın altında puan alan adaylar
Yüzme Branş Sınavından başarısız olarak kabul edilir.
45
EK 3 SPORCU ÖZGEÇMĠġĠ DEĞERLENDĠRME TABLOLARI
Tablo 1. Bireysel Sporların ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu
PUAN
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupası birine
katılmış olanlar
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş
olanlar,
Karadeniz Oyunları, Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar, Balkan şampiyonası veya en az 10
ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar
Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Büyükler ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar
Liseler arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel (iller arası) turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar
Tablo 2.Futbol BranĢı ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Ümit milli takımda yer almak
A Genç milli takımda yer almak
B Genç milli takımda yer almak
Ligde Oynamak
Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
II. Lig A kategorisinde yer almak (3 adet müsabaka
cetveli)
III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
1 Defa
100
100
95
90
80
75
70
50
30
50
30
46
PUAN
2 Defa
100
95
3 Defa
100
100
95
90
80
60
50
50
50
50
50
30
30
30
25
20
Tablo 3.Hentbol BranĢı ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Genç milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye Şampiyonası Kulüplerarası
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Süper lig (3 adet müsabaka cetveli)
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
1 Defa
100
100
95
PUAN
2 Defa
100
3 Defa
-
PUAN
2 Defa
100
95
3 Defa
100
70
60
50
80
60
50
30
Tablo 4.Voleybol BranĢı ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Ümit milli takımında yer almak
Genç milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Üçüncü Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye ġampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
1 Defa
100
100
95
90
70
60
50
80
60
50
30
50
30
47
Tablo 5. Basketbol BranĢı ÖzgeçmiĢ Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
1 Defa
100
100
100
95
95
90
A milli takımda yer almak
B milli takımda yer almak
Ümit milli takımında yer almak
Genç A milli takımda yer almak
Genç B milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye ġampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Üçüncü Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye ġampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
PUAN
2 Defa
100
100
95
3 Defa
100
70
60
50
80
60
50
30
50
30
ĠTĠRAZ VE DEĞERLENDĠRME
Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını yazılı dilekçe ve makbuz karşılığı 50 TL (Elli Türk Lirası)
yatırarak, sınav itiraz komisyonunda değerlendirilmek üzere Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna
sınav sonuç ilanından sonra bir gün içerisinde mesai bitimine yapacaklardır. Sonraki günlerde yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınavı kazanan adaylar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü‟nce ilan edilecektir.
ĠLETĠġĠM:
Ġrtibat Telefonları: 0 (286) 218 00 18- dâhili 3204 ve 3181
Fax : 0 (286) 218 21 77
Eposta : [email protected]
http://basvuru.comu.edu.tr/besyo (İnternet başvurusu için)
48
Download

2014–2015 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları kılavuzu