1
TAŞRA KARAASLANDEDE MAHALLESİ
MAHALLE NÜFUSU
4.797
CADDE SAYISI
Hac
e
Amil
Yeniçeme
Aık
Paza
rtes
i
ğı
ri
t
Ade
t
rmu
Ta
a
Dery
alı
Gerede
p
ye
Mere
p
k
Em
a
Gürk
aym
a
ye
Kaly
on
Kal
yon
Küç
ükg
ül
m
Ema
k
Me
re
Bara
no
zıt
Me
rep
Cangül
ılar
Kumac
Cangül
Gülseven
Mansur
Erpınar
Gülen
Mansur
Kirazcı
Gamzeliyüz
Ahdi
Ahdi
Hazine
Pozantı
Dibudak
Ömeroğlu
Mansur
Medeni
Ağadivanı
Mansur
Erkul
Altınbardak
Alimolla
Ağadivanı
Gürmeneke
Gürmeneke
enyurt
Ahdi
Pozantı
Erahin
Gülen
Karacalar
Gönülta
Ömeroğlu
Akdoğan
Tacip
Vurgu
Aydın
Hazine
Bahtiyarlı
Ahdi
Dağtekin
Kirazcı
Mansur
ASARÇA
YI
Koçyak
a
Gülen
Ekiz
Balcı
oğlu
Tapucu
lar
Tesisl
i
Kuma
cılar
ik
İncirl
Anıl
İncirli
k
Tacip
Gemici
Uluğ
Ahdi
Tacip
Mescit
Alay
Fındık
çı
Ayver
di
ncıla
r
Fida
Tep
ede
len
iye
Cem
al
Dikici
Özyalçın
Çevre
Özyalçın
Aama
YI
ASARÇA
Cem
aliy
Mala e
slı
Uğra
k
Gürn
ehir
Cemaliye
Ayrılık
Ayrılık
Haber
Canan
Canan
Aydın
Ağadivanı
Erenkayalar
Hazine
Ömeroğlu
Erenkayalar
Mescit
Bulutlu
Terbiye
Darıcı
Bulutlu
Yapı
Bulutlu
Açılı
Açılı
Açılı
eker
Haber
Açılı
Sınat
Sınat
Meram
Beyazıt
Önallar
Tekinta
Kart
al
Çam
eli
Uluğbe
yli
Koçy
aka
Ahdi
Sonçare
Camgöz
Çameli
ü
Taci
p
z
ynar
rma
k
a
Çıkm
Camgö
Çokka
.Hakan
Aydın
Kasırga
lu
Aslı
Kasırga
Toplumcu
Uzungazi
Kasırga
Kanda
Balcıoğ
ASARÇAYI
Aydın
Ağadivanı
Türlü
Biçer
Özyalçın
Tecelli
Milliyet
Sahavetli
Ekiz
cu
Ersöz
Ersöz
Gönülveren
Altıp
a
Övg
SEM
AZE
N
Alaıı
k
lar
Gülse
ven
Ekiz
Toplum
Hocan
Atcılar
Kasırga
Kani
Kanca
Canan
Cerrah
Aiyan
Atcılar
Tecelli
k
ım
Açıl
Açılım
Tekinta
Baran
Tayyar
ar
Öz
dam
Kani
anver
Cemaliye
Büyükbaba
Kılavuz
Meram
Aiyan
Uluçay
Uluçay
Kasırga
Gönülveren
Anıt
Tepedelen
Kılavuz
AY
I
Meziyet
ma
Büyükdağ
Uçurum
Tadel
en
Bire
y
end
illi
Tesisli
rma
k
Vural
Testici
anver
AS
AR
Ç
Çık
Altıp
a
Toplumcu
Çok
yürü
r
Kum
Vazifedar
www.karatay.bel.tr
Güldiken
Azak
Uzungöl
Kum
I
AY
Kartal
Güldiken
Tayyar
Bilmece
Ark
Ala
ğaç
Ç
AR
AS
Kum
Bilmece
ma
endilli
Tapucu
Topraklar
Atikler
Azak
OLİMPİYAT PARKI
HO
CA
Uğra
Uzunçayır
Bilmece
Ark
Ark
k
Aza
Devrim
Çokyürür
2
SA
RI
y
Beyazıt
Çık
Atatürk
İ.Ö.O.
Devrim
Çameli
Bire
Fındıkç
ı
Ema
ye
Bey
Bay
ra
re
p
Bey
azıt
Birc
an
Post
acıla
r
a
Bey
azıt
t
Me
Güloba
Altık
öe
Çıkma
Alağaç
Eğridağ
Elibol
Ziyalı
efa
a
Beyhude
Çıkma
Kartal
t
eh
Alağaç
Ziyalı
Beyhude
Çıkma
Kainat
On a
y
Kızılören
Yakakent
Eğridağ
Bayra
mha
n
ccüh
türk
it M
ehm
et Ö
z
Tahsin
Atekes
Beyhude
efa
a
Teve
HOCA
Beyazıt
Naim
Öztarak
Tekinta
Öztarak
Akcakale
Sonçağ
Naim
Atekes
Kızılören
Ona
y
dili
p
Merep
Bara
nok
Uhd
e
Küç
ükg
ül
r
SARI
Ona
y
Kaya
lık
Yeniç
Ziyalı
Akcaka
le
Riayet
Mehte
Bagöz
em
e
Zerafet
Bagöz
Kayalık
Ku
Mer
e
Tevecc
üh
Arısu
Tadelenler
Arısu
Arısu
Serçekök
köy
n
Gülçayı
Kayalık
Tekinta
KARAMAN
Mehter
Vakar
Yeniçeme
Ulv
i
Parlayan
Ulvi
Parlayan
SARI HO
CA
Kayalık
Parlayan
Ağartan
Kavim
Abacıhan
Serçekö
k
B a
m ha
Baköy
KARAASLAN
DEDE
Nurcan
Akcakale
Bayr
a
N
SLA
RAA
AKA
Kavim
Hali
l
ata
lar
Koc
Akra
n
Baki
ler
Aze
Hari
ta
R
TA
Mısırlı
Kavim
Tekinta
im
Ka v
Hitap
Mısırlı
Salim
.R
am a
zan
Mısırlı
Hatim
re
Seyit Em
AL
KAN
Parlayan
Gurbet
r
Karaaslan
Cumhuriyet
İ.Ö.O.
Seyit Emre Baköy
Aksoylu
utla
Bul
Azeri
Dereiçi
Gered
e
r
ağ
Bald
Bak
ırta
ı
de
Hari
ta
Tekinta
Devriye
Poyrazoğlu
kcıla
Tara
Binlik
çay
Cem
e
Akyol
Çağda
Binlik
Bak
ır
li
Gere
Kasvet
Atalar
Munzurdağı
Akran
Du
ran
soy
t
Kasve
Beybağı
lar
Bal
da
s
Mahsu
Durm
Sem
alar
vi
ata
ağı
Bale
Koc
ALE
Bald
Akyol
Akyumak
Akran
Akran
Akran
azca
n
Bed
irca
n
Akyol
TA
RAK
ARA
ASL
AN
Aysu
Suludağ
İncelik
EL
Kud
ret
Bald
ağı
Enginer
Hacer
Maden
Akran
Ereğilmez
Ehval
Munzurdağı
Dağevi
Bozdağları
KANAL
Akran
AN
ARAASL
TARAK
135
Amil
Yıldız
Buz
A. Hüseyin
Özkan
İ.Ö.O.
ehit Ali
Eğridir gölü
Bozdağları
Ciğer
han
Beden
Kocata
Kocatalar
r
Koyu
m
nhis
ar
n
boğazı
SOKAK SAYISI
Küçükkale
ırva
a d
il
Am
Gülek
an
ğazı
erh
Ciğ
Kumandan
Gülekbo
5
Ece
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
•Konteynır Sayısı
•Kova Sayısı
•Yeraltı Çöp Konteynırı Sayısı
•Çöplerin Alındığı Günler
•Süpürgeli Araçla Sk. Temizliği
•Süpürgeli Araçla Cd. Temizliği
371 Adet
250 Adet
1 Adet
Haftada 1 Sefer
15 Günde 1 Sefer
Haftada 1 Sefer
Geri Dönüşüm: T.Karaaslan Dede Mahallesindeki okulların geri dönüşümleri haftanın belirli günleri
ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca mahalle
de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine atık pil toplama kutuları konularak buralarda biriken atık piller
toplanmaktadır.
Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp konteynerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile
anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfektesi yerinde yapılmaktadır.
Vidanjör: T.Karaaslan Dede Mahallesinin bir kısmında
henüz kanalizasyon sistemi olmadığından ücreti mukabilinde vidanjör aracı ile foseptik çukurları temizlenmektedir.
• 2013
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
İlaçlama: Mahallenin tüm cadde ve sokakları haftalık
olarak ilaçlanmaktadır.
3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Beton Asfalt
101.619 m²
• Satıh Kaplama
185.505 m²
• Stabilize Serimi
47.748 m³
• Tretuvar Betonu
160 m³
• Bordür Yapımı
8.820,5 mt
• Parke Yapımı
16.135 m²
• Park ve Çocuk Bahçesi
• Köprü Genişletme
• Olimpiyat Parkı
• Olimpiyat Parkı Led Aydınlatma
• Sadreddin Konevi İmam Hatip Lisesi Spor Salonu
• Muhtar Evi Yapımı
www.karatay.bel.tr
4
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
• 18. Madde Uygulaması
• Kamulaştırma Çalışmaları Miktarı
105.492 m²
90.772 TL
• 2013
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Çocuk Oyun Grubu
• Çocuk Oyun Grubu (EPDM Zeminli)
• Açık Alan Spor Aletleri
• Saha
• Kamelya
• İpli Oyuncak
• Tel Örgü Montajı
www.karatay.bel.tr
6
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
10 Takım
9 Takım
6 Takım
3 Adet
127 Adet
2 Adet
350 mt.
• Hatim Sk.
• Olimpiyat Parkı
• Yeşil Alan Miktarı
• Dikilen Bitki Sayısı
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
YEŞİL
ALAN
(m²)
BİTKİ
SAYISI
(adet)
1.500
81.500
57
14.294
83.000 m²
14.351 Adet
• 2013
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
7
www.karatay.bel.tr
8
Download

Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF