Grafická a multimediální laboratoř
DIGITÁLNÍ
FOTOGRAFIE
DIG + F3D
Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE (gml.vse.cz)
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. ([email protected])
Grafická a multimediální laboratoř
GERED MANKOWITZ
JEDEN Z NEJUZNÁVANĚJŠÍCH A
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ROCKOVÝCH
FOTOGRAFŮ
4ME121 / 4ME421
2
HARMONOGRAM
1. - 16.11.2012
úvod, harmonogram, požadavky
technika úvod
kompozice úvod
Grafická a multimediální laboratoř
2. – 30.11.2012
technika
základy ovládání aparátů
kompozice
základy editace fotky
3. – 14.12.2012
kreativní expozice
„vychytávky“
leden
leden: test (20b) + závěrečná prezentace fotek (80)
4ME121 / 4ME421
3
Grafická a multimediální laboratoř
gml.vse.cz
Zimní Foto
4
Grafická a multimediální laboratoř
gml.vse.cz
4ME121 / 4ME421
5
POŽADAVKY
Mail [email protected], předmět: FFUK FOTO (VOSIS FOTO)
Zip: Novak.zip, do 5MB, foto 1200px,
Pojmenování fotek:
prijmeniprvnipismenokrestnihojmena-YYYYX.jpg, kde YYYY je název úkolu a X je
pořadové číslo fotky (např. novakj-mala1.jpg)
Grafická a multimediální laboratoř
Pojmenování úkolů:
malá hloubka ostrosti=mala, velká hloubka ostrosti=velka, zmrazený
pohyb=zmrazeny (naznaceny, sledovany), charakteristika člověka=charakter,
odlesky v architektuře=odlesky, život ve městě=zivot, detail=detail, čb foto=cb,
fotostory=story, fotoreklama=reklam
4ME121 / 4ME421
6
TÉMATA 1. ČÁST (VŽDY 2 FOTO)
Do 29.12.2012
Grafická a multimediální laboratoř
Malá hloubka ostrosti
Velká hloubka ostrosti
Pohyb: Zmrazený
Pohyb: Naznačený
Pohyb: Sledovaný
Odlesky v architektuře
4ME121 / 4ME421
7
Grafická a multimediální laboratoř
MALÁ HLOUBKA OSTROSTI
4ME121 / 4ME421
8
Grafická a multimediální laboratoř
VELKÁ HLOUBKA OSTROSTI
4ME121 / 4ME421
9
Grafická a multimediální laboratoř
POHYB ZMRAZENÝ
4ME121 / 4ME421
10
Grafická a multimediální laboratoř
POHYB NAZNAČENÝ
4ME121 / 4ME421
11
Grafická a multimediální laboratoř
POHYB SLEDOVANÝ
4ME121 / 4ME421
12
Grafická a multimediální laboratoř
ODLESKY V ARCHITEKTUŘE
4ME121 / 4ME421
13
TÉMATA 2. ČÁST (VŽDY 2 FOTO)
Do 20.1.2013
Grafická a multimediální laboratoř
Život ve městě
ČB foto (Sudek…)
FotoStory (3-7) fotek
FotoReklama
Detail
Charakteristika člověka
Grafická a multimediální laboratoř
ŽIVOT VE MĚSTĚ
4ME121 / 4ME421
15
Grafická a multimediální laboratoř
ČB FOTO ( JAN SUDEK… )
4ME121 / 4ME421
16
Grafická a multimediální laboratoř
FOTOSTORY
4ME121 / 4ME421
17
Grafická a multimediální laboratoř
FOTOREKLAMA
4ME121 / 4ME421
18
Grafická a multimediální laboratoř
DETAIL
4ME121 / 4ME421
19
Grafická a multimediální laboratoř
PORTRÉT (CHARAKTERISTIKA ČLOVĚKA)
4ME121 / 4ME421
20
Z ČEHO SE UČIT...
21
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
gml.vse.cz
Zimní Foto
22
Grafická a multimediální laboratoř
materiály na webu
http://gml.vse.cz
23
Grafická a multimediální laboratoř
materiály na webu
24
Zimní Foto
25
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
skripta
4ME121 / 4ME421
26
Grafická a multimediální laboratoř
skripta
4ME121 / 4ME421
27
Grafická a multimediální laboratoř
materiály na webu
http://gml.vse.cz
4ME121 / 4ME421
28
Grafická a multimediální laboratoř
multimediální záznamy
http://multimedia.vse.cz
4ME121 / 4ME421
29
Grafická a multimediální laboratoř
VÝUKA MULTIMÉDIÍ POMOCÍ MULTIMÉDIÍ
http://multimedia.vse.cz
4ME121 / 4ME421
30
Download

Digitální fotografie 4ME121 + 4ME421 přednášky