+ BULM
a
Mag
IN
MAY
KAÇIR RSÜNÜZ
Aksu
SezenA ETTİ
VED
Ü
ÜZÜL
2
17
Pazar
Ocak
2016
i?
cek m
Kanal
ilk kez
alabvizyile
onda aları’nda
İntikı am
filmi teler. Karayip Ad asının arTakip
ının
koc
iyo
a’da
Aren ıkladı
agen
lksw ettiğini aç
su, Vo
da
zen Ak elere ve
yan Se e sahn
ı kutla
erind
t yılın r’ kons nda
ayı
cı sana n’li Yılla
ak
uz
’ın
Oc
mm
40
‘Seze
iz Te in 15-16
verdiği ü geçtiğimr serisin son hal-
ginin
Yenil rafı
fotoğ
S
‘40
sene yeter,
Sezen
bırakıyorum’
Kelebek
1 milyona
koşuyor
r 17
Paza
ız
Karars
ACA
lama
Konak esi
işletm
ri
Eşi benzean
olmay
Erkek n
baleri
Bin kilogra
rt
Cöme
m
Bilim
kaygı
Bir
tada
komu
savaş
eri
gemil
suyu
Sakız
En küçük
lojik
sosyo
birim
Kemre
me
Diş temizle
çöpü
da
Odalarn ocak
buluna
toptan
en
Fiyatı
belirlen
■ Nil’in ‘kitap-klip’i çok sevildi. ‘Kelebeğin Hayat Sırları’
kitabını, müzikle eşleyen
sanatçı, gençlere öğütler
veriyor. Videoyu 10 günde
900 bin kişi izledi. ➤ 19’da
Üzüm
Tasa,
(... Deniz)
deki
Resim ı,
şarkıc u
oyunc
nma
Yurtla
Tören
Melez
ya
Bulma ak
çalışm
a bir
Tavlad
sayı
n
Olağa
a Uzay
Avrup
Ajansı
ile
ı
Kırmızı
karışım
mavi
Din inancı
kişi
güçlü
a,
Bakm e
gözetm
miyet
Ehem
Erke
ı
Dar karşıt
,
Boşluk e
mesaf
Halk
Habeşu
soylus
Bir konu
e olan
üzerin
ırıcı
Bir nota
Salgınık
hastal
Henüz
miş
bitme
Bir pasta
ürü
Anlam
Karışt
tekne
Küçük nı
kapta
na
Ukray nti
başke
uç
n
Yazma
Çocuk
ek
yan
Süttenn
yapıla
besin
esi
madd
Zararaa
uğramesi
tehlik
en
Şehird
küçük
im
yerleş
yeri
Süslem
Asıl ve
temelilgili
olanla
Aşevi
ta
Lokan
Mesaj
e
ıştan
Alışılm
eksik
klık
Bağışı i
eriyiğ
5km'lik
ölçü
k
Karışı
renkli
eden,
Ziyarete giden
ziyaret
kimse
Asıl olarak
Akıllı
ıksız
Karşıl
yardım
ları
Boyut dan
olağan
küçük
Kabir,
r
sin
Kame
a
Şarkıd
lanan
tekrar
bölüm
İnikâs
Tefsir
parası
Hava
Kısraken
sütünd bir
yapılan
içecek
ssıp
Mısra
ğı
dolaştı
Kanın
kanal
ır,
İnanıl ilir
güven
um
Minim
Bir müzik
bıcı
Ayakka
eğesi
Yükün
rme
Sürdü
Küçük
Aynı a
batınd
doğan
tane
Kırmız
Ülke
Bayağ
Devlet
tinde
hizme
çalışan
kimse
ı
Tayin
Evren
ik
Ekşim
ik
Derinl
Sesli
İlave
ve
Meyvesatan
sebzeyer
leke
Tende
z,
Çok yarama
ele avuca
an
sığmay
çocuk
abı
Ayakk ği
çekece
ak
Apaçık
Bulun
ki
Ağızda
beyaz
sert, lar
organ
ı
Ön karşıt
ı
Tırnağran
oluştu e
madd
Biçim,
ada
Sinem ilen
göster
eser
e
Bir görev
mek
(... Apak)
deki getiril
Resim u
oyunc
ik
Genişl
Yeşil ve
lu
kabuk bir
taneli
bitki
Erbap
n yolu
Duma
e ve
Makin
Kimya
trisi
Endüs u
Kurum
(kısa)
Çok
nlık
şekil şişma
e
Üzerind
maden
n araç
dövüle
Aygıtınsını
çalışma me
düzenle
bir
Yırtıcı n
hayva
n
Lokma
ruhu
Ana ve
baba
riş
Göste
nüstü
Olağa
durum
i
Bir göster
türü
Sezme
eği
yeten
Hitit
Diretm
e
da
Lamba
yağ çekici
e
madd
Yan
Ferdi
Cet
n
Harma a
savurm
aracı
İye
Boz
de
rengin
kedi
aycan
Azerb nti
başke
lık
Kansız
Bir şeker
çeşidi
u olan
Çocuğ
erkek
dar
Hüküm u
koltuğ
İki yüzlü
Y B
C M
Bir ay
a
Yaray
ırılan
yapışt bant
ilaçlı
ni ip
Made
l
İstihsa
n
Deride
tuzlu
sızansıvı
st
Serbe
mideekono olan
n yana
(...
ğan)
Tando deki
Resim u
oyunc
n
Eski İtalya
birimi
para
u
duyur
ndan
Olağa
daha li
hacim
cı
Yaban
İlaç, çare
ilçesi
Isı birimi
ı
aleti
e
İzmir
ara
Parçal
bölme
İlgi
Paraylatalih
n
oynana
oyunu
Tren
dilind
Halk
çiftçi
düt
Teced
eyi
Dereb ı
konağ
n iş,
Yapıla
edim
Bebek i
yemeğ
Mutaa
aç
Kaldır
hülya
Tadat
Bir göz
rengi
şler
karde
Rakip
Dile
ATV’DeÖfkeli’de sevgili
Evli ve uygun bir Bunun
ir.
Tarık’a karar ver ktan
olmaya zayıflama a
yolu da Murat, Esr
geçer. dan boşaCihan’ anmaz,
nır boş ını
ona aşkeceksöyley
tir.
atv /
20.00
a
SİnEM
a hem
asınd atan
ri sır
ağl
Konseren, hem ayan ve
güldü Aksu, ağl arının
afl
Sezen fotoğr
asını
gülen a yer alm oğraf
basınd i için, fot rak
diğ özel ola i.
me
iste ini de
leştird
seçim i gerçek
kendis
katliam n yaünde ino’nun klaisiklKilleşeBill Vol.1lı
Düğtin
Tarant in ilk film inden fark ,
esi
isin r. Birbir
Quen Bill ser
m çet
Kill
geliyo kadın ölü
düpımı anlarına
çetede
ip bir
atv ekr klere sah etilen bir arlar.
yenete afından yönkatliam yap
Bill tar arak bir
ğün bas23.20
/
ATV
sı’
Şarkı
‘Hayat ncuları
oyu
dizisi
(19.00
eli
Öfk
Evli Ve
20.00
)
- 00.30
A
MOD
23.20
Kill Bill
En a
mod ler
saat Şahin ile ta
tülin da bu haf moda’ rın ayakka
kadınla u varsa, t
kus
bı tut erinde saa
erkekl u var. Ertutkus için 2016
kekler en trend
yılının i ve kış
saatler lerinde
indirimmağazahangi elinmelara yön Tülin
psi
li? He ile MoŞahin ekrana
da’da r.
geliyo TV /
STAR
13.00
rde
TV'le
Artık ıları
t
ayrın ak yok.
m
ır
ç
a
ika,
k
a dak
ik
k
Da i çekecek
ilginiz ılı
t
ayrın m akışı
a
progr A'da
YF
A
S
2.
Benim
Yeni Yüzyıl P
ile Rengarenk
bir arada artık
daha güçlü
yat
O Ha
Ana
12.
20.15
Mayıs
Yeter
22.30
15.40
19.00 er
si
Hab
ğlu
Acı Aşk
Kraliçe
Hatipo
FOX Ana Sonu
20.00
üm
ther
Nihat
Hafta
10.00
Sünnet
Kördüğ
Big Bro kiye
ın
l
an ve
13.30
23.30
Tür
ile Kur
Karagü
r Duymas
18.45
n
16.00
Çocukla
TV
Yenide
ek
lım
07.00
Show er
00 Aşk ta Buluşa
Selena
ba Beb ışık
25
10.
Hab
in
rha
08.
be
Me
Ana
Mutfak
u Kar
Gecen
lu İle
15.00
lere Ge
12.00
00
i Durum
19.45
Güloğ u
354 30
Mucize
i
si
15 İlişk
Murat
19.00
0 (212)
yat
liçe
priz
Son
16.
30
Ha
Sür
Kra
07.
u
Hafta
Takip
20.00
Pazar
Star TV er
Ev Kuş
Saat
Kanlı
10.00 m Akın İle
Çalar
16.00
23.30
Evri
Ana Hab
Aşk
00
13.00
414 90
Kiralık
0 (212)
18.45
Mutluluk
08.00
Türkiye
D
Evdeki Moda
l’in
O Ses
Kanal er
an
iz
Vahe İle
ile
Nurse
20.00 üm
12.00
Şahin
zetlerim Bilir
Sen Ols
si
tfağı
Ana Hab
i Böl
Tülin
m Lez
23.30 ardın?
Mu
liçe
00
Yen
Bizi
Eşim
13.
00
em
in Kra
11.45
313 60
Ne Yap
0 (212)
Gecen
Ben Bilm
07.00
09.30 sı 15.30
Baba
Star Life
on
20.00
Aşk Ada
10.00
er Sal
bü
Büyükl
Can’dır
uk Kulü
Haber
00
17.00
D Çoc
335 00
ası
22.00
19.20
0 (212)
a Ayı
Kanal
si
Turnuv
er
Durağı
06.45
İle Koc
slis Tak
Akasya
tfağı
Ana Hab i
Maşa
00
Me
30
i
Mu
15
21.
45
07.
ın
15.
20.
Bülten
Bülten
Arda’n
ra
Haber
15.30
88
in 8 Ext
478 00
bir
Magaz 8 Canlı
0 (212)
20.00
ler
Spor
ol ve
in
09.30
er
Boyuna
Seksen
20.45
Taha Aky an’ın
Magaz
Enine ağı
14.20
Ana Hab
erimiz
10.45
Öymen, Mehmet Alk yları
11.50
Cennetl
ulta
, Altan
Dr.
Ana Oc
Su Altı
Doç.
88
CHP kur
13.00
Tokadı
TÜRK’te
17.25
304 88
00
Cnn isyen tarihçi um Tarih’te başkanlığa rı
manlı
Siberya
nler
0 (212)
20.
Os
30
Ede
el
18.
er
ı İnşa
07.25
Bugün
akadem u Sağım Sol İnönü gen Şef unvanla
1’de
Ana Hab i
Dünyay
h’te
li
ım
15
ten
14.20
09.10
sunduğ acak. İsmet Şef ve Mil Solum Tari
ı
er
Sağ
Bül
tad
Hab
30
22.00
Sağım
ce
19.05 mda
ele alın ildi? Ebedi
463 23
15.00
5N1K
Tarih
00
0 (312)
n Bilin
Hepsi
21.00
Solum
nasıl seç ya çıktı?. TURK / 22.
Bilgide
Damağı
20.00
Farkı
13
11.05
er
nasıl ortalacak. Cnn
Haber
Makam at
isi
Ana Hab
k Etk
13.00
14.15
Hay
30
el
konuşu
Vizyon Çiftliği
Güzel
463 23
Kelebe teni
Spor
Belges
0 (312)
16.20
21.00
Bül
17.50
ektifi Aile
Ceza
Doktor
Haber
Para Ded
22.00
Canım
17.00
19.00
23.00
ar
Hayat
09.15
Tatl
u
er
asın
Yaş
Hab
Can’lı
sı
fta Son
ör
12.15
ve Ara
11.20
eni
ber Ha
a Ter
si
00
İki Kah
A Ha
Okuld
a Sonu
335 00
Spor Bült
Ekspre
13.20
0 (212)
19.30
aba Haft
21.30
16.45
Emlak
e Merh
19.00
10.15
Bülteni
er
08.00 Gün l Sektör
Haber
i
A Hab
Öze
12.00
Bülten
Süper ın
09.45
Bak 3
Spor Ajansı
Toto
ONG
i
00
14.30
SPOR ikinci yarısın aş
Futbol
19.45
Bülten
413 56
Akşam
0 (212)
Beyaz
Haber u Sabahı
Lig’in çında Beşikt
17.30
23.00
fa
18.45 er
Son
07.00
Hab
1. Say fta Sonu
Hafta
ilk ma Mersin İd- uk
Sonu
raa
Ha
10.00
10.00
kon t
Kah
Haft
Ajans
evinde rdu’nun
00
i
16.00 başı
saa
313 60
12.00
Bülten
0 (212)
manyu . Mücadele
man Bin
Haber
an
19.30
tname
08.40
Kahram
ediyor
uf
tur Mu?
TV
atör
Seyaha
Çirkin iz Seni Unu
Hz. Yus yoner
Beyaz er
Moder
09.00
12.45
Mil
19.00
lerim
30
Hab
ıklı
a
17.
Kalp
Çar
Ana
Sinem
14.30
21.00
00
Vizyon
18.00
354 30
İş’te
salım
0 (212)
18.00 u
u
Bir Ma
bağalar
14.00
Son
Biz Bun
08.00 ja Kamplum
Hafta er
16.45 ik
Nin
Skor
B
09.00
Anlık
Hab
el
t
end
Y
83
15
ges
61
tiye
um
Beğ
19.
Bel
471
iyor
C M
0 (212)
Akıl
Serbes
ı Gez
15.00
Ortak
18.00
22.15
Dünyay
ri
yor
n Ben
ı
09.00
17.00
Haberle
r Çarpışı
Yenide
Akşam
Mutfağ
Hakanla li Küpeli
12.00
Şeflerin
11.30
De
00
333 33
Deli
17.15
i
0 (212)
13.00
Misafir
Tanrı
RIŞMA
t Kulisi
8.Etap
l YA
08.00
Başken
14.15
i
10.00
l DiZ
80
ber
437 80
Ha
0 (212)
07.00
RAMı
PROG
BeR
l HA
IŞMa
TaRT
Tarihi
ltaylar
n Kuru
CHP’ni
SPOR
ş
Beşikta İY
Mersin
TEK GAZETE 10 SAYFA
0 (212)
adı
sarih
www.gazeteyeniyuzyil.com
17 Ocak 2016 Pazar
ar
şlangıçl
Yeni Bayayınlanan dizk,i
A
DAKIKSI
eyf I
K
kA
I
m
K
a
ş
DAak SAYFA
ki
TV
yf I
Uz Ke
GUnd
Bir zeka
oyunu
Bariz,
Dİzİ
+ BULMACA+ TV SAYFASI
ız
acan
Bulm Dev
.
hazır ca yine
a
bulm ... Kare,
n
özgü ik ve
z
o
m a unun
k
sudo isi olak
a
y
ir
t
ınız... 'de
s
k
ca
17-18
İmge,
ı,
Sıkınt tı
çarpın
Seçen
Yön,
bir
Beyaz
çiçek
urya
Avust nti
başke
k
En yüksei
rütbel l
amira
a
Havad bir
an
bulun
gaz
ntre
Konsa
la
Taşlar bir
er)
an
oynan
(... Demir
deki
oyun
Resim u
oyunc
a'nın
Sakary z
merke
ilçesi
Sınır,
Uygun
şalık
Karga
n
Ansızı
yağlı
Sütün nı
katma
İlginç
Bir edebî
tür
İsviçre
nti
başke
parça
Deliği ma
ile kapat
LI
FARK
ÇOKLMACA
BU
17
2016
n
BULM
■ Sezen Aksu ‘Minik Serçe’
olarak 40 yıl boyunca söylediği şarkılarla herkesin gönlünü
fethetti. Önceki akşam artık
veda zamanının geldiğini söyledi. “Söz verdiğim 2 konserden sonra bırakıyorum.
40 sene size yeter. ➤ 2’de
Ocak
Sırada
KAnl arına gel kaybolan aran bir kad ına
anl
D ekr tatil sonrası guları kab ve ardı ard
lar
yapılan intikam duy yen son D / 23.30
al
me
dından i... Beklen ecan. Kan
hikayeseyen bir hey
kesilm
İ
n
a
nse
lüm
lk bö lenen ko rçekleştirile lere ved
nede
düzen rinde ge
su, sah
tarihle zen Ak
enen,
n tük eta Se
kasındni açıkladı. öncesinde ’ın yön i
tion
ler
diğ
ettiği
ri gün
Produc üstlen
Biletle ını Most demir’in agen
ılığ
t Öz i Volksw
yapımcini Cüney
ser
Her bir neye
ldi.
menlğ ’li Yıllar’ kon
leştiri
ile sah
‘Sezen da gerçek hikâye eli sahne
bir
Arena’ ında ayrı nlarıyla bez Aksu’yu
şarkıs ve ışık oyu en Sezen İzzet
çıkan ağırlık ver arasında gı
er
şovunaye gelenl l Gölge Say
izleme Murat-Gü ü isim
ünl
Çapa, sayıda ı’ dizisi
gibi çokyat Şarkıs Sove ‘Ha ları Birkan ,
BİR ”
icik
oyuncuBurcu Bir
TIK
EDİYİ
“KOMRA BIRAKeki akşam
kullu, Özkaya,
NA
Ecem Ayayaz önc ntta yönet-bir
a ve 7 bin KE
Cem Yılm
i Ali Bab
827
Tayanç
restora yemekli
ile
’te bir
milyon izlenen
on film
dın ve
Levent an Irmak irdi. Çıkışta i
er, 1
Cücel i tarafından kabul
Aydan
çekleşt ğan ile yen
men Çağ
yi
’la
11 kiş z, yenilgi
lantı ger az, “Ça uştuk. Bu
mayı
Taş
top
yap
Karcı
Yılm
i
e
için
n
e kon
Yılma
birlikt en Cem rinde
maz, ı
konuşa je üzerind ydı. Şu an
Cem komedi film
dı. Yıl
adl
tısı
yönetm dı. Konse yaşayan
bir pro ma toplan
etti ve ığını açıkla lgı Çengi’ cak
ara
da var u anlar tık
bir dra yi bir ken
bırakt yılında ‘Ça ime çıkara Kuduygul Aksu, “Ar İstankomedi . İlerleyen r
2011 ini göster Ahmet nsor
Sezen Bir daha çıkmabıraktık ar ne gösteri
filmler rı kalmayancir’e spo ği
yeter. sahneye önceden
zamanl aber
parala Murat Cem ı değiştirdi
’da
ha
bul
da kon
m. Da
hep berğiz”
ral ve hayatların kar’dan i yayacağı a ve Hollan dı. Onlara görece k koolarak an Gökbarakiplerin a
Belçik ümüz var daha çık
Bab
ük
diyere i
gün Şah
ser söz an sonra,sene size
en büy maz, Ali
film
sonra oldu. Yıl i ile aynı da medi çıktıkt m. 40 e bestem
mıyoru 800 tan dinleyin”
yapma nı
ratmış celer film nda vizyon
329
Cü
yeter. ne döne le veyacağı ı.
ve 7 rde karşısı 803 bin ğün
Dö
eriy
.
var k sevenl larına
açıklad
tarihle 5 milyon nen Dü
ve
izle
diyere n gözyaş
olan afından ’e gişede
rke
dalaşı madı.
kişi tark 2 Sünnet
ola
Derne düştü.
hakim
yenik
Saygı
Gölge
-Gül
Murat
enliği
Yönetmardınat
San
nın
Genel atanması saray
oları
ir,
gur’ın
Tiyatr
, Galata
t Özdem
ŞEHİR ne Süha Uyhzat Uygur etmenliği
Cüney stafa Oğuz
görevi di de Be Sanat Yön deşler
Mu
Genel Dargın kar eri için
dan şim
evl
i.
ü’nün
Kulüb ne getirild ni yeni gör Behzat
görevi birbirleri lamazken, Çiğdem
kut
AnA r
ram
’un eşi
Uygur gur Instag n eşibe
hA
Uy abında
ni
- 18.30)
19.00
hes
i görevi ı.
(07.00
ATV
nin yen rak kutlad
tenkele
Haber
40 Ker
duyura
Fiyatı: 1 TL
473 24
00
RÖPORTAJ VE
ÖZEL HABERLERLE
DOPDOLU BIR EK
PAZAR EKİNİZİ
ALMAYI
UNUTMAYIN
Alanda hüzün konvoyu Türklerin
‘Oruç’ sevinci
■ Sultanahmet’te terör kurbanı olan
10 Almanın cenazeleri askeri uçakla
ülkelerine götürüldü. Adli Tıp’tan alınan
cenazeler, siyah 10 Mercedes minibüsle
Atatürk Havalimanı’na getirildi. ➤ 11’de
İt dalaşı out İmzacı akademisyen, emniyette yaşadıklarını anlattı
Ege barışı in
■ Yıllardır Ege hava sahasındaki
‘it dalaşı’na alışmışken bu kez
Ege’den bir dostluk haberi
geldi. Aydın açıklarında Türk
kara sularında karaya oturan
Yunan sahil güvenlik botu,
Türk Sahil Güvenlik ekipleri
tarafından kurtarıldı. ➤ 5’te
‘Tuvalet
paralı olsun’
■ Pegasus Hava Yolları Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan tartışılacak öneri.
İtalya’da otobanlarda
bulunan tuvaletlerin paralı
olduğunu söyleyen Sabancı
"Uçakta niye olmasın"
diye sordu... ➤ 8’de
Facebook
şarjı bitiriyor
■ Akıllı telefonların şarjını çabuk
bitiren uygulamalar belirlendi.
İlk sırada Facebook var.Google Play Servisleri ikinci sırada, Blackberry kullancılarının mesaj servisi BBM 3’üncü
sıraya yerleşti. Instagram da
batarya düşmanı. ➤ 19’da
Evlilikler azalıyor
boşanmalar artıyor
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evlenen
615.357
641.241
636.121
638.311
641.973
591.742
582.715
592.775
603.751
600.138
599.704
'KAFASINA
SIKARIM'
Tutuklanması istenen tek isim Ramazan Kurt, koruma talebi için gittiği
emniyette, bir polis şefinin kendisine bu sözlerle gözdağı verdiğini öne sürdü
ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞIM ÇIKARDI
■ Savcılıkta da bana ‘terörist’ muamelesi
yapıldı. Tutuklanması istenen tek kişi
bendim. Hukuk, kentin algısına göre
hareket ediyormuş. Ben iliklerime kadar hissettim bunu. İstanbul’a gelince
normale döndüm. Rapor aldım dönmeyi düşünmüyorum. Gül KABA ➤ 12’de
Araştırma
Görevlisi
Ramazan
Kurt
➤ PKK’DAN ‘ÇINAR’ ÖZRÜ ➤ ŞEHİDİ 15 KİŞİ UĞURLADI ➤ SUR’DA 13’ÜNCÜ ŞEHİT ➤ 11’de
Gündüz
vakti
Dikili’den
Sakız’a
İnanılır
gibi değil!
■ Yeni Yüzyıl, insan kaçakçılarının
nasıl pervasızca haraket etttiğini
belgeledi. Vecdi Tamer, Ege kıyılarında mülteci trafiğini
araştırırken bu videoyu
elde etti. Sakız Adası’na
geçmek için şişme bota
binenler işte böyle göVECDİ
rüntülendi. ➤ 5’te
TAMER
“4'üncü büyük
devrime hazırlık
yapmalıyız”diyen CHP
lideri Kılıçdaroğlu,
kurultayda Obama’nın
ışık sistemi ve
Video mapping adlı
son teknolojiyi
kullandı
Boşanan
91.022
95.895
93.489
94.219
99.663
114.162
118.568
120.117
123.325
125.305
130.913
(kişi)
➤ 4’te
■ İngiltere’deki okullarda Müslüman öğrenci-
lere Ramazan'da sınav yapılmaması kararı
sevindirdi. Türk öğrenciler Yeni Yüzyıl’a anlattı. Mübine Aydın: “Çok olumlu bir adım.”
Kevser Şen: “Fırsat eşitliğine katkısı büyük
olacak.” Sümeyye Bakr (Somali): “Müslüman
öğrenciler için önemli bir avantaj.” ➤ 15’te
Cadde'de 5’inci
kurban Feride
■ Baran Balcıoğ-
lu’nun 2000 yılındaki ölümüyle
başlayan Kadıköy
Bağdat Caddesi’ndeki trafik
terörü bir can
daha aldı. Bilkent
öğrencisi Feride
Büşra Taşlı, kırmızı ışıkta geçen
kadın şoförün
kullandığı aracın çarpmasıyla
hayatını
kaybetti. ➤ 3’te
Bu kuyruklar
daha çok uzar
İstan
b
ekmeul'da
1,25 l
k
ira o
ldu
Devrime kurultaydan başladı
ISSN 1301-5877
Grafik: Hale Pakcan
Sümeyye Bakr
ERZURUM’DA DURUM ÇOK FARKLI
■ Üniversitede bir grup tehdit etti. Kam-
püste ‘Bu adam terörist’ diye protesto
yaptılar. Korktum, emniyete gidip
koruma istedim. Vermediler, ”Bir şey
olursa 155’i ara” dediler. İmzacı olduğumu bilen amir, ‘O imza atanı bulsam
kafasına sıkarım’ deyince dondum.
Kevser Şen
Kürtçe barış anlamına gelen Aşiti
sözünün yer aldığı pankartı bazı
delegeler indirdi. Tepki üzerine
pankart yeniden yerine asıldı. Grafik: Hale Pakcan
9
771301
587002
■ Kurultay izdiham görüntülerinin
yaşanmadığı, düzenli bir organizasyonla başladı. ABD Başkanı
Obama’nın ışık sistemi olarak tanınan “Watch Out” Türkiye’de ilk
kez kullanıldı. Video mapping adı
verilen bir teknolojiyle birden çok
görüntü tek ekranda toplanarak
katılımcılara izletildi.
■ Balbay’ın genel başkan adaylığı
için 120 imzaya ulaşamamasıyla
Kılıçdaroğlu tek aday kaldı. Sur
ve Cizre olaylarını eleştiren CHP
lideri, “Neyin bedelini ödüyor
Türkiye?” dedi. “Dördüncü büyük
devrimi, demokrasiyi ve adaleti
getirelim” çağrısı yaptı. ➤ 13’te
Milli Şef'in
partisi CHP
■ Fırıncılar dediklerini yaptı. Ekmek An-
kara’da 1 liraya, İstanbul’da 1,25 liraya
yükseldi. 300 gram ekmeğin 75 kuruşa
satıldığı Halk Ekmek’e talep arttı. Ucuz
ekmek için Halk Ekmek önünde kuyruğa
giren vatandaşlar “Bu kuyruk daha çok
uzar” diye konuştu. Onur BARIŞ ➤ 6’da
Atilla Sırt çantası zulmü
YAYLA ■ Bu yazı serisinde en başta ele
MURAT YILMAZ
YAZDI ➤ 16’da
C M Y B
aldığım konulardan biri, sırt
çantası kullananların bilerek
veya bilmeyerek diğer insanlara
verdiği zararlardı. İlk bakışta
komik gibi görünen ama şimdiye
kadar konuştuğum hiç kimsenin
varlığına itiraz edemediği bir
problem. ➤ 3’te
Download

Inanılır gibi değil! - Yeni Yüzyıl Gazetesi