MİLLİ İRADE BUNUN NERESİNDE
Açılım
Süreci’ne
destek
İçin Nevşehir’e gelen Akil
İnsanlar’a verdiği destekler
ile bilinen isimlerin “Milli
İradeye Saygı Platformu” adı
altında birleşmesi Nevşehir’de
tepkiye yol açtı.
Milli
iradeye
saygı
Göstermeyen aktörler “Milli
İradeye Saygı Platformu” adı
altında Nevşehir’de devletin
resmi kurum ve kuruluşlarını
yaptıkları ziyaretler ile meşgul
etmeye başladı.
Mustafa Uğur;
TASARIYA GEÇİT
VERMEYECEĞİZ
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi üyesi eğitimciler,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yasa tasarısını protesto etti. Nevşehir Hükümet
Konağı önünde bir araya gelen Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi yöneticileri ve
beraberindeki eğitimciler, meclise gönderilen tasarı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na
tabi bütün okul müdürü ve yardımcılarının görevden alınacağı iddiaları üzerine
eylem yaptı.
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Mustafa
Uğur,
hükümetin
TBMM’ye sevk ettiği ve görüşülüp
kanunlaştırılmasının düşünüldüğü
ve
kamuoyunda
“MEB Yasa
Tasarısı” diye bilinen, Milli Eğitim
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’na karşı olduklarını kaydetti.
Mustafa Uğur:“Emniyet ve yargıdan
sonra milli eğitime de el atan iktidar
çatlak ses çıkmaması için her türlü
gayreti göstermektedir. Paydaşlarla
hiçbir
istişare
yapılmadan,
‘Ben Yaptım, Oldu’ anlayışıyla
hazırlanan, siyasallaşmanın önünü
açan,
kadrolaşmayı
eğitimin
her hücresine yerleştiren ve
tam
bir
ucube
olan
bu
yasa
tasarısı
önümüzdeki
günlerde eğitim hayatımızı yangın
yerine çevirecektir. Hükümet, hiçbir
kıstas getirmeden istediği kişileri
doğrudan okul müdürü, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı
olarak atamayı arzulamaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak buna
asla izin vermeyeceğiz” dedi.
BİZ ÜYELERİMİZİ MUTLU EDİYORUZ BİZ GELECEĞİMİZİ MUTLU EDİYORUZ
Şubemiz, bahar yarıyılı açılışını Acıgöl
Karapınar Esentepe İlkokulu’nda
yaptı. Öğrencilerimize kalem, silgi,
hediye kitabı çikolata, okulumuza
yazıcı ve Türk Bayrağı hediye edildi.
Şubemiz, güz yarıyılı kapanışı
münasebetiyle dönem sonu pastasını
Derinkuyu İmam Hatip Lisesi’nde
kesti. Sohbet konusu Nevşehir için
daha başarılı eğitim oldu.
Güz yarıyılının sonlanması ile başlattığımız
“Karneyi Getir, Kitabı Götür” kampanyasından
300
öğrencimiz
faydalandı.
300
Öğrenci tatilini kitap okuyarak geçirdi.
KAZANAN YİNE BAHAR YARIYILI
GELECEK VE EĞİTİM OLACAK STRATEJİLERİ BELİRLENDİ
Bahar yarıyılının başlaması ile birlikte
sendikamızın strateji ve etkinlik takvimini
belirlemek amacıyla temcilcilerimiz ile
dönem başı toplantısı gerçekleştirildi.
15-May-2012
Ocak-Şubat
2014
www.newspaper.com
www.nevtes.org
“Türkiye’nin Sendikası”
2
HABER ÖTESİ
Mustafa Uğur’u Ağırladı
Şube Başkanımız Mustafa Uğur
Nevşehir
Kapadokya TV’de
Yayınlanan
Haber
Ötesi
Programı’nın Canlı Yayın
Konuğu Oldu
Kapadokya
Televizyonu
Genel
Müdürü
Behçet
ALKAN’ın
hazırlayıp sunduğu “HABER ÖTESİ “
programının canlı yayın konuğu Şube
Başkanımız Mustafa UĞUR
oldu.
Yaklaşık iki saat süren programda
Şube Başkanımız Mustafa UĞUR
program yapımcısı Behçet ALKAN’ın
sorularını cevaplandırırken, Nevşehir
eğitimi adına da önemli bilgileri
Nevşehir Kamuoyu ile paylaştı.
Programın ilk bölümünde Nevşehir
eğitimi, eğitimcilerin sorunları ve
gündemi, Nevşehir İlinde ihtiyaç
olan öğretmen sayıları, norm fazla
öğretmenlerin durumu, Alo 147
şikayet hattı, okulların ödenek
sıkıntıları, Nevşehir genelinde eğitim
yapan birleştirilmiş sınıflar, Nevşehir
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan
görevlendirme ve atama, şubemizin
sendikal faaliyet alanları ve yaptıkları
gibi onlarca başlık programda
ele alınan konular arasındaydı.
Programının yankıları ise Nevşehir’de
uzun süre basın yayın organlarında
devam
etti.
Şube
Başkanımız
Mustafa Uğur’un Nevşehir il halk
kütüphanesinin günün şartlarına
uygun, modern bir kütüphaneye
dönüştürülmesi ve başta özürlü
insanların
kolayca
kütüphane
içerisine ulaşması için özürlüler
için asansör, kütüphane alanında
okuma bahçelerinin oluşturulması,
kütüphaneden
yararlanmak
ve
çok rahat kitap okuma gruplarının
oluşturulması,
çok sayıda gazete
ve güncel dergilerin okuyuculara
sunulması, kütüphanelerin sosyal
buluşma alanları olması , fiziki olarak
günün şartlarına uyarlanması ve yeni bir
modern kütüphane yapılması gibi pek
çok öneri ve tespitleri yerel gazetelerin
manşetlerinde yerini almayı başardı.
Yerle basında yakın uyandıran diğer bir
konu ise Şube Başkanımızın program
içerisinde
ifade ettiği “Kentsel
dönüşüm öncesi yardıma muhtaç
insanlara yapılan kömür yardımları”
oldu. Uğur, “Nevşehir İlinde 30 Bin ton
kömür dağıtıldığı söylenmekte, ancak
yine bir iddiaya göre Kentsel dönüşüm
tamamlanmasına rağmen dağıtılan
kömür miktarının azalacağına 35 Bin
ton kömür dağıtıldığı söylenmektedir.
Okullara
kadrolu
hizmetli
alınmazken,
devletin
kaynakları
iyi kullanılmıyor “ açıklamadı oldu.
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bahar Yarıyılı’nın Başlaması İle Birlikte Üye Ziyaretlerine Başladı.
Özellikle Zorunlu Yer Değişiklikleri İle Görev Yerleri Değişen İdareci Üyelerimizi Ziyaret Eden Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Türk Eğitim-Sen’in Onurlu ve Haklı Mücadelesi’ne Destek Veren Üyelerimiz İle Bir ve Beraber Olmaya Devam Ediyor
KENTSEL DÖNÜŞÜM CAMİLERİN TALANINA MI DÖNÜŞÜYOR!?
CUMA
NAMAZI
için
Kurşunlu
Camii’ne giden Nevşehir Halkı’na
yönelik hakaretleri Şube Başkanımız
Mustafa Uğur gündeme getirdi.
sağlanması için paranın cami cemaati
tarafından karşılanmasını savunması
halkımızın tepkilerine yol açtı.
Merkez
Kurşunlu
Cami’sine
Cuma namazını kılmak için giden
Nevşehir Halkına, Kurşunlu Cami
İmamı
tarafından
yöneltilen
“Kentsel Dönüşümün Bedelini Siz
Ödemelisiniz” yaklaşımı camide siyaset
konusunu tekrar göndeme getirdi.
Kentsel Dönüşüm adına Nevşehir’in
tarihi ve kültürel mirasını yok edenlerin
siyasi çıkarlar uğruna görmezden
gelinmesine tepki veren Nevşehir
halkı,
sorumsuzca davranılması
sonucu yol açılan hırsızlıkların da
kentsel
dönüşümün
mimarları
tarafından karşılanmasını savundu.
Kentsel Dönüşüm sonucu Kale
civarında ibadet hizmetine kapanan
16 Caminin gerek fiziki gerekse
içerisindeki demirbaş ve tarihi eserlerin
çalınmaması için Kamera takılmasının
düşünüldüğünü belirten Kurşunlu
Cami imamı, gerekli donanımların
Söz konusu zararın ve güvenlik
önemlemlerinin
belediye
yada
vakıflar
tarafından
karşılanması
gerektiğini ifade eden vatandaşların
sözcüsü olan Şube Başkanımızın,
konuyu yerel medyada paylaşması
üzerine harekete geçen duyarlı
Nevşehir Medyası da takdir topladı.
Kale civarındaki tarihi mirasın yok
edilmesine karşı çıkan Nevşehir
halkının konu hakkındaki görüşleri
şu şekildeydi; “Dağı, taşı, evi
yıktınız
moloz
ve
harabelerin
neresine Kamera yerleştireceksiniz,
bunun
izleme
merkezi
neresi
olacak, nasıl anında müdahale
edeceksiniz!
Yazıktır,
günahtır”
3
Ocak-Şubat
2014
15-May-2012
www.nevtes.org
www.newspaper.com
“Türkiye’nin Sendikası”
M E M U R L A R B O R D R O YA K T I
Sendika Üyeleri “Hırsız Var” Sloganı Attı
Tüm Türkiyede olduğu gibi Nevşehir
İlinde
de
Türkiye
Kamu-Sen’e
bağlı iş kolları maaş zamlarına
tepki
için
maaş
bordolarının
yakılması eylemini gerçekleştirdi.
Hükümet Konağı önünde
öğle
mesaisi arasında toplanan memurlar
yanlarında getirdikleri 2014 Ocak ayı
maaş bordolarını yakarak Hükümeti
ve 2014 – 2015 Maaş zamlarına
imza atan
Memur-Sen’i protesto
etti. Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İş
kolları adına basın açıklaması yapan
Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl temsilcisi Turgay ÇETİN hükümeti ve
yetkili sendikayı sert dille eleştirdi.
Basın açıklaması yapılması esnasında
alanda bulunan memurlar sık sık
Hükümet aleyhine slogan attılar.
Basın açıklamasının bitiminde eyleme
destek veren üyelerimiz Nevşehir
Hükümet Konağı önünde yakılan
ateşe attıkları 2014 maaş bordoları
ile yanan ateşinin şiddetini yükselttiler. Eyleme katılan memurlar basın
açıklamasının finali ise yüksek sesle “
HIRSIZ VAR- HIRSIZ VAR – HIRSIZ VAR
“ diye bağırarak eylemi sonlandırdılar.
Gerçekleştirilen eyleme başta Türk
Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi üyeleri,
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı İş kolları,
Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir
İl Başkanı Göksel TAŞCI, Milliyetçi
Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı
Burak KALFAOĞLU , Ürgüp Ülkü
Ocakları Başkanı Oytun AKYOL, emekli memurlar ve sivil vatandaşlar
eyleme destek verenler arasındaydı
Konuğumuz MHP’li
Aday Varol Oldu
Türk Eğitim-Sen Nevşehir
Şubesi olarak bu ay
gerçekleştirdiğimiz sendikal
istişare toplantımızın konuğu
MHP Nevşehir Belediye Başkan
Adayı Mehmet VAROL idi.
Gerçekleştirilen dönem arası sendikal
çalışmalarımıza ışık tutacak istişare
toplantımız
Şube
Başkanımız
Mustafa UĞUR’un açılış konuşması
ile başlarken, toplantımıza yönetim
kurulu üyelerimiz ,
İlçe , Okul
temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.
paylaştık dan sonra toplantıya konuk
olarak katılan Belediye Başkan adayı
VAROL Nevşehir belediye Başkanlığını
kazanması ile beraber başta Nevşehir
Eğitimine ve Okullarına
vereceği
destek olmak üzere pek çok detayı
eğitimcilerle paylaşmış ve destek istedi.
Açılış konuşmasında Şube Başkanımız
Mustafa UĞUR şubemiz ile ilgili pek
çok detay bilgileri üyelerimiz ile
VAROL, yaptığı konuşmada salonda
bulunan
eğitimcilere
Nevşehir
eğitimine ve Nevşehir Üniversitesine
belediyenin
tüm
imkanlarını
seferber
edeceğini
belirtirken,
kendisinin ve eşinin de bir eğitimci
olduğunu , eğitim camiasının içinde
olduğunu ve eğitimle ilgili tüm
başlıkları yakinen bildiğini belirtti.
Belediye Başkan adayı VAROL salonda
bulunan tüm eğitimcilerden , Nevşehir
İlinin ve halkının yararına olacak tüm
başlıkları projelerine eklemek üzere not
olarak aldı. Varol; “Halen mesleğimi icra
ettirmesem de bende bir eğitimciyim
ve bir eğitimci olarak siz değerli
eğitimcilerden destek istiyorum.
Amacımız Nevşehir’de kapısı herkese
açık olan üretken bir belediyeciliktir
ve bu kapsamda tüm projelerimizi de
kısa bir süre sonra tüm halkımız ile
paylaşacağız. Bizlere zaman ayırdığınız
için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
15-May-2012
Ocak-Şubat
2014
www.newspaper.com
www.nevtes.org
“Türkiye’nin Sendikası”
4
OSMAN ŞİMŞEK
GEÇERLİ NOT ALAMADI
Ş
G
ube yönetim kurulumuz
yakın bir zaman önce
Nevşehir İl Milli Eğitim
Müdür Vekili olarak atanan
Osman ŞİMŞEK’e bir ziyaret
gerçekleştirdi.
erçekleştirilen ziyarette
Şube
Başkanımız
Mustafa UĞUR, yönetim
kurulu üyelerimiz Tayfur
URGENÇ, İlhami GENÇ, Cengiz
YURT, Sefa ATAR katılırken,
şubemize
iletilen
ziyaret
kontenjan sayısı beş kişi ile
sınırlı Müdür bey’in odası dar
çerçevesinde yedi kişilik yönetim
kurulu üyelerimizden beş kişi ile
gerçekleştirdiğimiz ziyarette İl
Milli Eğitim Müdür vekili Osman
ŞİMŞEK şubemizden maalesef
geçerli not alamadı.
Z
iyaret
başlangıcında
Şube Başkanımız Mustafa
UĞUR , Osman ŞİMŞEK’e
Hoş geldiniz hayırlı olsun
temennisi ile beraber , şubemiz
ve şubemizin çalışmaları , ilgi
alanları hakkında geniş kapsamlı
bilgi aktardı.
Ş
ube Başkanımız Mustafa
UĞUR,
sayın
ŞİMŞEK’e
yaptığınız her güzel işi
destekleriz,
alkışlarız,
eksik ve hatalı işlemleriniz
olursa eleştiririz. Birileri gibi
Öğrenciler
6500 Okul
size torpil için gelmeyiz, bundan
önce de gelmedik bu makamlara
açıklamalarında
bulunarak
şubemizin kurumsal anlayışını
ortaya koydu.
U
zun bir dönemdir İlimiz
okullarına, öğrencilerine,
eğitim
yatırımlarına
verdiğimiz
destek
katkı hakkında da bilgi aktaran
şube Başkanımız, ŞİMŞEK’ten
teşekkür karşılığı bulamazken,
İdarecilerine ve öğretmenlere
yönelik bana bağlı bir kurumun
her hangi bir sorunu olurda ben
bunları başkalarından duyarsam
vay o müdürün haline sözleri
ise heyetimiz tarafından garip
karşılandı.
Ş
ube Başkanımız
Ş İ M Ş E K ’ e
kısa bir süre
içerisinde
!
yönetici ve personel ile yapılan
toplantıda
ortaya
koyduğu
söylem üslubundan dolayı şahsına
eleştiri ve sitem olduğunu yetkili
sendika olarak bunu şahsına
aktarmak görevimiz olduğunu
söylememiz üzerine
eleştiriye
kapalı bir sohbet şeklinden uzak
anlayış nedeni ile ziyaretimiz
sonlandırılmıştır.
E
K
ğilmeyen , Bükülmeyen
, doğruları söyleyen, her
kesim eğitimcinin sesi olan
şubemiz ve sendikamız
inandığı
yoldan
eğitim
çalışanlarının verdiği destek ile
yoluna devam edecektir.
amuoyuna
ve
eğitimcilerimize saygı ile
duyurulur.
AVANOS TEMSİLCİLİĞİ
ERCİYES’TE
Türk Eğitim-Sen Avanos İlçesi üyeleri günübirlik
gittikleri Erciyes gezisinden mutlu döndüler.
İçin GÖREVDE
Türk Eğitim-Sen Avanos İlçe Temsilciliği’nin
tertiplediği ve Avanos İlçesi eğitimcilerinin
katılım gösterdiği “Erciyes Dağı” gezisinde kayak
keyfi ve kar keyfi yaşayan eğitimciler stres attılar.
Nevşehir Kent merkezinde özel bir lisede öğrenim
gören öğrenciler Emniyet Kemeri takılmasına
dikkat
çekmek
için
görev
başındaydılar.
Bilindiği üzere her yıl sürücülerin emniyet kemeri
takmaması nedeni ile yaşanan trafik kazalarında
binlerce
insanlarımız hayatını kaybetmekte ve
milyarlarca lira Milli servet boşa gitmektedir.
Geziye katılan eğitimciler Türk Eğitim-Sen
Avanos İlçe temsilcisi Memiş BÜLBÜL ve İlçe
yönetim kurulu üyesi Taner DURUKAN’ a teşekkür
ederek Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesine de
verilen destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Yapılan istatistik verilere göre Ülkemizde bir yılda
yaşanan Trafik kazalarında
yaşamını kaybeden
vatandaşlarımızın yanında ortaya çıkan mali
külfet ile her yıl 6500 Okul yapılacağı, 7000 KM yol
yapılacağı, 1050 Hastane yapılacağı tespit edilmiştir.
araçları durdurak sürücülere çeşitli
uyarı
bilgi broşürleri ve çikolata ikram etmişlerdir.
Tüm bunlara dikkat çekmek, Sürücülerin Emniyet
kemeri bağlamasını özendirmek ve yaygınlaştırmak
adına bugün Nevşehir İlinde faaliyet gösteren
özel bir okulun öğrencileri ile Nevşehir Trafik
şubesinde görev yapan memurlar Valilik Kavşağında
Alan taraması dönüşü Nevşehir iline dönen
Şube Başkanımızın da aracını çeviren fahri
trafik Polisi öğrenciler Başkanımıza Çeşitli
uyarı broşürleri ile çikolata ikram etmişlerdir.
Öğrencilerimizi kutluyor ve tebrik ediyoruz.
İLK ZİYARET DEMOKRAT PARTİ’DE
Yerel seçimler öncesi şubemizi
Nevşehir Demokrat Parti il yöneticileri
ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.
Gerçekleştirilen ziyarette Demokrat
Parti
Nevşehir İl Başkanı Dinçer
AKGÜL, Belediye Başkan Adayı
Mustafa ISINIR, Basın Sözcüsü
Menderes KESTİREN ve Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman YAVUZ katıldı.
Demokrat Parti Nevşehir İl teşkilatı
tarafından gerçekleştirilen ziyarette,
Demokrat Parti Nevşehir Belediye
Başkanı adayı Mustafa ISINIR’a, Şube
Başkanımız Mustafa UĞUR hayırlı olsun
temennisinde bulunarak seçimlerde
başarılar diledi. Şube Başkanımız
UĞUR yerel seçimler öncesi şubemize
belediye başkan adayları düzeyinde ilk
ziyareti gerçekleştiren heyete teşekkür
ederek, seçimlerde başarılar diledi.
5
Türk Eğitim-Sen’in 5. Olağan
Merkez Genel Kurulu 1-2 Şubat
2014 Tarihinde Büyük Anadolu
Otel’de Coşkuyla Gerçekleştirildi
Genel Kurulda, saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Divana Türk EğitimSen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı
Remzi Özmen başkanlık ederken;
Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu
Şube Başkanı İbrahim Çömez, Trabzon 2 No’lu Şube Başkanı Arife Erkan ve Batman Şube Başkanı Aykan
Sağırkaya divan üyeliğine seçildi.
Genel Kurulda; Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, MHP Genel Başkan Yardımcısı
ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zühal Topçu, DSP Genel
Sekreteri Hasan Erçelebi ve Çalışma
ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih
Acar ile Türk dünyasından Genel Kurulumuza katılan Kazakistan,Azerbaycan,
Kırgızistan,
Kosova,
Makedonya ve Kıbrıs Heyetinin temsilcileri
debirer konuşma yaptı.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un
konuşmasından satır başları şu şekilde;
Son günlerde ülkemizin kötü günlerden geçtiğini kaydeden Koncuk, 17
Aralık tarihini sahte ahlak maskelerinin
düştüğü gün olarak tanımladı. 17 Aralık
tarihinden önce de ekonominin kötüye
gittiğini kaydeden Koncuk şunları
söyledi: “17 Aralık tarihinden önce
cari açık 55 milyar doları bulmuştu.
Dün açıklanan verilere göre, dış ticaret
açığımız da 99.8 milyar dolar olmuş.
Ekonomideki bu kötü gidiş sadece 17
Aralık operasyonuna bağlanamaz. ‘17
Aralık’a kadar Türkiye’de her şey güllük gülistanlıktı, 17 Aralık’tan sonra
operasyonu yapanlar Türkiye’deki kötü
ekonomik gidişin sebebi oldu’ şeklinde
gerekçe yaratılıyor. Bu doğru değildir.
Türk ekonomisi freni patlamış kamyon
gibi. Şu anda kimse nerede duracağını
bilemiyor. Faizler yüzde 100 oranında
artırıldı. Faizlerin artması, birçok
yatırımın durması ve işsizliğin artması
demektir. 17 Aralık ile birlikte siyasi
iktidara karşı güvensizliğin daha da
derinleşmesi beraberinde ekonomik
güvensizliği ve istikrarsızlığı getirdi.
Bir ülkede ekonominin iyi olması için
huzur olması ve ülkeyi yönetenlere
güven duyulması lazım. Dolayısıyla
Türkiye’nin yatırım yapılabilecek,
insan hakları ve demokratik haklar bakımından güvenilir bir ülke
olduğu kanaatinin oluşması lazım ki
sıcak para akışı olsun. Şu anda sıcak
para akışı kesildi. Sıcak para akışını
yeniden sağlamak düşüncesiyle fai-
Ocak-Şubat
15-May-2012
2014
www.newspaper.com
www.nevtes.org
“Türkiye’nin Sendikası”
5.Olağan Genel Kurulda
Güven Tazeleyen Genel
Başkan Koncuk, Yönetim
Kurulu Üyeleri İle Devam
Kararı Aldı
TÜRK EĞİTİM-SEN MERKEZ
GENEL KURULU YAPILDI
zler artırıldı. Ama bunun doların
ateşini ne kadar azaltabileceğini
zaman
içinde
göreceğiz.
Allah ülkemizin yardımcısı olsun.”
Bu iktidar döneminde makam
mevki sahibi olabiliriz. Ancak şunu
düşünmeliyiz: Çanakkale’de şehit olan
253 bin insanın da yaşama hakkı vardı,
onlar gözlerini kırpmadan ölüme
koştu. Çanakkale’de 253 bin insan
makam, mevki, menfaat demedi; ‘ben’
demedi, ‘biz’ dedi ve ölüme koştu.
Türk tarihinde yaşanan bu acıları,
Anadolu coğrafyasında yaşayan her
bir vatandaşımız yüreğinde hissetmek zorundadır. Eğer hissetmezsek,
bu ülkenin geleceği kalmaz; bu
coğrafyada hür yaşamamız mümkün
olmaz. Bu nedenle demokratik şartlar
içinde ne gerekiyorsa yapacağız.”
Türkiye’nin
ekonomik
durumunun Türk memurunu vurduğunu da
kaydeden Genel Başkan Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına göre
kamu çalışanlarının yüzde 97’sinin
borçlu olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de
borçlu olmayan kimse kalmadı. Asgari ücretli, çiftçi yaşayamıyor; esnaf
Merkez Genel Kurulu’nda
Şubemizi Şube Başkanımız
Mustafa Uğur ve Eski Yönetim
Kurulu Üyemiz Nail Demirtaş
“Üst Kurul Delegesi” Sıfatıyla
Temsil Etti
kepenk kapatıyor, dar ve sabit gelirli
geçimlerini sağlayamıyor. Adaletli bir
gelir dağılımı sağlanamıyor. ‘Kişi başına
milli geliri 10 bin 500 dolara çıkardık’
diyorlar. Vatandaş, ‘10 bin 500 dolarım
nerede?’ diye hesap sormalıdır” dedi.
Son bir yılda devlet memurunun
maaşının dolar karşısında yüzde 15,
avro karşısında yüzde 16 azaldığını
söyleyen Koncuk, “Hesaplarımıza göre
devlet memurlarının alım gücü bir yılda
179 TL azalmış ama 123 TL zam almışız.
Bu şartlar altında kamu çalışanlarının
masada satıldığını, pazarlandığını
söylemek yanlış olmaz. Büyük bir
beceriksizliktir. Türkiye Kamu-Sen
bilgili ve tecrübeli bir sendikadır. Eti
kasaptan, ekmeği fırından alacaksın.
Kaçak et alırsan ya at ya eşek eti yersin.
Memurlar bunu bilecek. Sendikacılığı
da, sendikacılık yapanların yanında
durarak göstereceğiz” diye konuştu.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 1
-2 Şubat tarihleri arasında yapılan
5. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda
288 geçerli oyun 277’sini alarak,
yeniden genel başkanlığa seçildi.
Büyük bir coşku içinde geçen Genel Kurulda mevcut yönetim yeniden seçildi.
Buna göre; Genel Sekreter Musa Akkaş,
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan, Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
Mehmet Yaşar Şahindoğan, Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri ise şöyle: Genel Sekreter Orhan
Akın, Genel Mali Sekreter Veli Keskin,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hakan Akkaya, Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu,
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri Haydar Urfalı, Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Şahin Ören.
Genel
Kurulun
ardından
bir
konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, genel kurulun birlik ve beraberlik havasında geçtiğini
kaydederek, herkese teşekkür etti.
Ocak-Şubat
2014
15-May-2012
www.nevtes.org
www.newspaper.com
“Türkiye’nin Sendikası”
6
Taner Erdoğan Mustafa Uğur;
“Teşekkürler
Yaşar Kısa”
Yaşar
Kısa;
Bugün Şube Başkanımız Mustafa
UĞUR, yönetim kurulu üyemiz Tayfur URGENÇ, İlhami GENÇ, Türk
Eğitim-Sen Derinkuyu İlçe temsilcimiz Özcan SERT ve Üst Kurul
delegemiz Nail DEMİRTAŞ Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük İlkokuluna
bir
ziyaret
gerçekleştirdiler.
GÜZELLİKLERİ DE
GÖREBİLMELİYİZ
Son günlerde televizyonlarımızı
açtığımızda, ya da gazetelerimizi
elimize aldığımızda, hep içimizi
karartan haberler okuyor ve dinliyoruz. toplumu gittikçe geren
ve üzen gelişmeler, bizleri de
karamsarlıklara itiyor. Gazeteci
olarak biz de bu olaylardan ve bununla ilgili gelişmeleri yorumlamaktan uzak kalamıyoruz. Aslında en
karanlık tabloya bile baktığınızda
çevremizde çok güzel şeylerin
de
olduğunu
görebiliyoruz.
Bu gün ben de öyle yapmak istedim.
10 günlük bir seyahate çıkarken,
bu karanlık tabloyu da yanımda
götürmek istemiyorum. “ İki zindan
mahkumundan bir tanesi, zindanın
o küçük pencere deliğinden
dışarıya bakmışlar, bir tanesi yerdeki çamurları görmüş ve her
taraf çamur içinde diye düşünmüş,
diğeri ise gene aynı pencereden
dışarıya bakmış ve gökyüzü ne kadar güzel” diye söylenmiş. Her zaman çamurlara bakar isek elbette
gök yüzünün güzelliğİni farkedemeyiz. Sürekli olarak gökyüzüne
de bakamayız. O zaman da yerdeki çamuru farkedemeyiz. Ben
bu yazımda Gökyüzüne bakmak
istiyorum. Ruhumuzu daraltan
onca sosyal ve ekonomik baskının
arasında Nevşehir’de görebildiğim
Heyetimiz uzun yıllar Türk EğitimSen Derinkuyu İlçe temsilciliği görevi yürüten , Derinkuyu eğitimine ve
eğitimcilerine sendikal çalışmaları
ile katkı yapan , sendikamızın
Nevşehir İlinde yetkili olmasında
büyük emeği olan ve en son yapılan
Şube 5.Olağan Genel kurulu sonrası
yapılan İlçe temsilciliği seçimlerinde
görev almayan Yaşar KISA hocamıza
sendikamız adına teşekkürlerini ileterek hak ettiği övgüyü iletmişlerdir.
Şu an itibari ile Derinkuyu
Yazıhüyük İlkokulu müdürlüğü
“
görevini yürüten Yaşar KISA’ya ziyaret
esnasında Şube Başkanımız görev yaptığı süreci
anımsatacak ŞİLT ve çeşitli hediye takdim etmiştir.
Heyetimiz daha sonra öğretmen odasına
geçerek okulda görev yapan eğitimcilerle de
bir süre sohbet ederek okuldan ayrılmışlardır.
gerçekten çok güzel şeyler var. herkesi yürekten
kutluyorum.
Katkı sadece maddi değildir. Sevgi
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniver- ve hayranlık dolu gözlerle baksitesi, Türkiye’nin en geç kurulan mak da bir katkıdır. Üniversitenin
Üniversitelerinden birisi hatta so- girişindeki Nevşehir Hacıbektaş
nuncusu. Buna rağmen Kurulduğu Veli Üniversitesi levhasının yanında
günden bu güne kadar gösterdiği durduk. Yeni isminin bir anda
gelişmelerle
hepimizin
gurur içimi ısıttığını hissettim. İnanın
kaynağı oldu. Üniversitemizin ilk Üniversitemizi taşı ile toprağı ile
ve halen rektörü Filiz Kılıç, Nevşehir tümünü kucaklamak geçti içimden.
için büyük bir şans. Üniversitemizin diğer yöneticilerinden, Öğretim Haftalık köşe yazısı yazdığım
görevlilerine, en alt kademesinde Kent Haber gazetesini dağıtım
çalışanına kadar hepsini yürek- zorluğu sebebi ile günlük olarak
ten kutluyorum. Geçtiğimiz gün- alamıyorum. Benim için bir
lerde, Üniversitemizin içinde öyles- yere bırakılan gazetelere, bazen
ine dolaştım ve kendimi adeta haftada, bazen da daha uzun zabir masal ülkesinde gibi hisset- manda bakmak fırsatı buluyotim. Daha sonra eşimi alarak gel- rum. Topluca aldığım gazetelere
dim birlikte gezdik. Gördüklerinin göz atarken, manşette verilen bir
karşısında o da hayranlığını gizley- haber dikkatimi çekti. Nevşehir
emedi. Üniversitemize katkı yapan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
başta Rektör Filiz Kılıç olmak üzere Kurulu Başkanı Parmaksız’a , Dün-
Uzun yıllar
Derinkuyu ilçe
temsilciliğini
yürttüğüm sendikam bugün bir kez
daha beni mutlu
etmiştir. Başta
Mustafa Uğur
olmak üzere tüm
şube yöneticilerimize teşekkür
ederim. İnandığım
ve güvendiğim
sendikal mücadelemden dolayı
oldukça mutluyum
ve gururluyum
”
ya Gümrük Örgütü tarafından Liyakat sertifikası verilmiş. M.Arif
Parmaksız, ödüle layık bulunmuş.
Gurur duydum. Nevşehir adına sevindim. Seçimlerde Arif Parmaksız
derken
hata
yapmadığımızı
bir
defa
daha
anladım.
Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi
Mustafa Uğur’un başkanlığında
hemen her gün bir yeniliğe
imza atıyor. Okulların Sömestre tatilinde de boş durmadı
eğitime katkı yapmaya devam etti.” Karrneni getir, kitabı
götür” kampanyası ile gene güzel bir hizmetin öncüsü oldu.
Mustafa Uğur 2014 yılında da
başarılı bir sendikacılık; onun
da ötesinde Eğitimci olarak
eğitim camiasına önemli katkılar
yapacaklarının sinyalini verdi.
7
Ocak-Şubat
2014
15-May-2012
Rotasyona Müdahale
Norm Fazlasına Müdahale
Nevşehir
Valiliği’ne
en
son
yayınlanan ROTASYON İnhası için
resmi bir müdahalede bulunduk.
Her
atama
şeklinde
mağdur
duruma
düşen
Norm
Fazlası
öğretmenlerin hakkının teslim edilmesi için müdahalede bulunduk.
En son yapılan ve yayınlanan Rotasyon İnhasında Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Bilim Sanat Merkezlerine atanacak yöneticiler içerisinde,
atama şartlarını taşımayan yöneticinin atanması ile ilgili müdahalede
bulunarak atamanın iptalini istedik.
4+4+4 eğitim sisteminin uygulamaya geçmesinden sonra her
yer değiştirme ve atamalarda
mağdur
olan
meslektaşlarımızın
mağduriyetinin artık giderilmesi
için bugün Nevşehir İl Milli Eğitim
müdürlüğüne resmi bir yazı yazdık.
BEKLENEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLANDI
Nevşehir İl Milli Eğitimde beklenen ve konuşulan yönetici görev
değişikliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden duyurulan görev
değişikliğinde önemli detaylar bulunurken, değişikliğin yansımaları
önümüzdeki aylarda olumlu -olumsuz hissedilecektir. Türk Eğitim-Sen
Nevşehir Şubesi olarak yöneticilerin
önceki görevleri ve yeni görevleri
hakkındaki bilgiler ise şu şekilde;
Mustafa ECE ( Görevi Değişmedi) İnsan
Kaynakları/İnsan Kaynakları, Fazıl PARLAK (Görev Alanı Daraltıldı) İnsan
Kaynakları, Özel Öğretim, Rehberlik
Hizmetleri / Özel Öğretim, Rehberlik
Hizmetleri, Doğan KÜREKLİ (Görev
Alanı Daraltı) Hayat Boyu, Mesleki
Teknik Eğitim Hizmetleri, İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulu / Mesleki teknik
NEHÜ Anaokulu Faaliyete Giriyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Şubemiz arasında
yapılan KİK toplantıları meyvesini vermeye devam ediyor.
KİK toplantısında Şube Başkanımız
Mustafa Uğur’un ısrarı ile üniversitemize anaokulu yapılması konusunda
alınan karar önümüzdeki eğitimöğretim yılında gerçeğe dönüşüyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan NEHÜ Rektör Yardımsı Prof.
Dr. İsmail Bekci, anaokulunun
önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde açılacağını belirterek, üniversite personeli çocuklarının yanı
sıra şehre de açık olduğunu belirtti.
Bekci; “Halkımıza da açık ve 150
kişi kapasiteli olacak anaokulumuzun içerisinde; 6 sınıf, konferans salonu, oyun salonu, sinema salonu, hobi bahçesi ve bir de
çocuklarımız için piknik alanı ile
kum havuzu bulunmakta. “ dedi.
www.nevtes.org
www.newspaper.com
144 Mağdur ÖĞRETMEN
Türk Eğitim –Sen Nevşehir şubesi olarak
başta görev yapan öğretmenlerin
merak ettiği ve Nevşehir’de en
son güncel norm fazlası öğretmen
sayısı nedir sorusuna cevap geldi.
Şubemizin
resmi
yazısına
cevap
veren
Nevşehir
Valiliğin
resmi
verileri
şu
şekilde;
Nevşehir Merkez 68 Öğretmen,
Ürgüp 20 Öğretmen, Acıgöl 13
Öğretmen, Avanos 13 Öğretmen,
Derinkuyu 10 Öğretmen, Gülşehir
8
Öğretmen,
Hacıbektaş
7
Öğretmen, Kozaklı 5 Öğretmen
Eğitim Hizmetleri, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Mehmet KIRATLI
(Görev Alanı Değişmesi) Orta Öğretim
/ Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri, Nail
YAVUZ (Görev Alanı Değişmesi) Destek
Hizmetleri, İnşaat ve Emlak / Orta
Öğretim , Temel Eğitim Hizmetleri, Salih
KARATÜRK (Görev Alanı Değişikliği )
Özel Eğitim Hizmetleri / Din Öğretim
Hizmetleri, Ali DOĞAN(Görev Alanı
Değişmesi) Orta Öğretim, Temel
“Türkiye’nin Sendikası”
Dönüşüm Çalışmaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nevşehir
genelinde
okul
dönüşümünü
gerçekleştiremeyen
okulların
dönüşüm
çalışmlarını
başlattı.
2014- 2015 Eğitim Öğretim yılına okul
dönüşümlerini
gerçekleştiremeyen
okulların dönüşümlerini tamamlayarak girmesi için başlatılan çalışmalar
önümüzdeki günlerde yapılacak
bir dizi toplantı ile netleştirilmesi
düşünülmektedir.
Şubemizden
DÖNÜŞÜM KOMİSYONU için isim isteyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
isim
bildirmiş
bulunmaktayız.
eğitim, Hayat Boyu Eğitim, Bilgi
İşlem, Mesleki ve Teknik Eğitim
Hizmetleri, Din Eğitimi Hizmetleri
/ Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojisi
Hizmetleri, Yusuf AYDOĞMUŞ (Görev
Alanı Daralması) Destek Hizmetleri,
İnşaat ve Emlak Hizmetleri / İnşaat
ve Emlak İşleri, İsmail TANRIVERDİ
(Görev Alanı Değişikliği)
Temel
Eğitim Hizmetleri / Destek Hizmetleri
NEHÜ’DEN Giysi Bağış Kampanyası
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Etkinlik ve Organizasyon Komitesi, ‘Giysi Bağış Kampanyası’ ile
toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaya
başladı.
Turizm Fakültesi Etkinlik ve Organizasyon Komitesinde görev alan Bünyamin Çerçi ve Arş. Gör. Cenk Birinci
nezaretindeki gönüllüler, Nevşehir’in
Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı İlköğretim
Okulu ile merkeze bağlı Çiftlik 100.
Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
140 öğrencinin eğitim gördüğü Ağıllı
İlköğretim Okulu Müdürü Adem Çeltik ve 110 öğrencinin eğitim gördüğü
Çiftlik 100. Yıl İlk ve Ortaokulu Müdürü
Rıza Çiftçibaşı ve okulda görev yapan
öğretmenlerle bir araya gelen üniversitemiz görevlileri, okul ve köyler
hakkında kendilerinden bilgi aldı.
Heyet,
bilgilendirmeden
sonra
toplanan
yardımları
okul
yetkililerine
teslim
etti.
15-May-2012
Ocak-Şubat 2014
www.newspaper.com
www.nevtes.org
“Türkiye’nin Sendikası”
8
NEVŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARI DOLU DİZGİN
ÜRGÜP ÜLKÜ OCAKLARI ŞUBEMİZDE
Şube Yönetim Kurulumuz, Şube
Genel Kurulumuz ardından hayırlı
olsun
ziyareti
gerçekleştiren
Nevşehir
Ülkü
Ocakları’na
iadei
ziyarette
bulundu.
donanımların
verilmesinde
Nevşehir İlinde önemli bir boşluğu
doldurduğunu belirterek sayın
LEBLEBİCİ’ye teşekkür etmiştir.
Şube
Başkanımız
Mustafa
Uğur’un ziyaretçileri arasında
Ürgüp Ülkü Ocağı
Başkanı
Oytun
AKYOL
da
vardı.
Ocak Başkanı Yahya LEBLEBİCİ ;
Nevşehir ilinde en büyük ve yetkili sendika Türk Eğitim-Sen’in
yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti belirtirken, Nevşehir
Ülkü Ocakları olarak ülke gençliği
için büyük hedefleri olduğunu bu
bağlamda Üniversite sınavlarına
hazırlık kursu, Lise ve Ortaokul
öğrencilerimize
Matematik,
Türkçe, Tarih dersleri ile ilgili
kurslarının devam ettiğini, gençlerimizin Milli ve Manevi değerlerle
yetişmesi için de ayrıca seminerlerinin devam ettiğini belirtti.
Göreve geldiği günden bu günde
kadar yoğun bir çalışma sergileyen, önemli sosyal etkinliklere imza
atan ve yerel basında adından
sıkça bahsettiren Ürgüp Ülkü
Ocağı Başkanı Oytun AKYOL beraberinde Ürgüp Ülkü Ocağı yönetim
kurulu üyesi Umut SOLGUN ile
birlikte şubemize konuk oldu.
Gerçekleştirilen ziyarete Şube
Başkanımız
Mustafa
UĞUR,
yönetim kurulu üyelerimiz Tayfur URGENÇ, İlhami GENÇ, Cengiz
YURT, Türk Eğitim-Sen Üst kurul
delegesi Nail DEMİRTAŞ ve Türk
Haber -Sen Nevşehir İl temsilcisi
Ercüment TUNÇ katılmışlardır.
Heyetimizi Nevşehir Ülkü Ocakları İl
Başkanı Yahya LEBLEBİCİ ve Ocak İl
yönetim kurulu üyeleri karşılarken,
Şube Başkanımız Mustafa UĞUR
ziyarette Ülkü Ocakları Başkanı
Yahya LEBLEBİCİ’yi
yeni Ocak
binaların hayırlı olmasını temenni
ederek, Nevşehir Ülkü Ocakları’nın
başta gençlere verilen eğitim
ve sınavlara hazırlık kursları olmak üzere , değişik başlıklarda
pek çok kurs ve eğitimin , gençlerin hayata hazırlanmasında
ve kazanması gereken güzel
Sayın AKYOL ve SOLGUN’u
şubemizde
ağırlayan
Şube
Başkanımız Mustafa UĞUR, Ürgüp
Ülkü Ocağı Başkanı Oytun AKYOL ve Başkan Yardımcısı Umut
OLGUN’a ziyaretlerinden dolayı
Nevşehir Ülkü Ocakları yöneti- teşekkür ederken, başta yaptıkları
cileri ile bir süre sohbet eden güzel çalışmalar
olmak
şube
yöneticilerimiz,
sohbetin ardından ülkücü gençlerle
de sohbet etme imkanı buldu.
» DOĞUM HABERLERİ
Oya & Tuncay YÜKSEL Çiftinin
“Umut –Kağan” İsminde Erkek
Çocukları Dünya’ya Gelmiştir
Şefika ÖZKAN’ın “Şebnem”
İsminde İsminde Kız Çocuğu
Dünya’ya Gelmiştir
Esra & Ali DEMİRAY Çiftinin
“Atilla” İsminde İsminde Erkek
Çocukları Dünya’ya Gelmiştir
Gülden & Seydi KARACA Çiftinin
“Muhammet – Umut” İsminde
Erkek Çocukları Dünya’ya
Gelmiştir
Gamze GÖÇER’in “Elif” İsminde
Kız Çocuğu Dünya’ya Gelmiştir
Meryem Demir FİL’in
“Ahmet Alp” İsminde Erkek
Çocukları Dünya’ya Gelmiştir
Emel & Aziz YAYICI Çiftinin
“Yiğit” İsminde Erkek Çocukları
Dünya’ya Gelmiştir
Havva & Tevfik Fikret
YAĞMUROĞLU Çiftinin
“Azra” İsminde Kız Çocukları
Dünya’ya Gelmiştir.
Yasemin BOZDAĞ’ın
“Sena” İsminde Kız Çocuğu
Dünya’ya Gelmiştir.
üzere Ülke
meseleleri ile ilgili
duruş ve söyleminden dolayı
da tebrik etmiş ve
kutladı.
Şube Başkanımız ile sohbet
edip, ülke ve il gündemi ile
ilgili fikir alışverişinde bulunan
sayın AKYOL, Şube Başkanımıza
yeniden Türk Eğitim-Sen Şube
başkanlığına
seçilmesinden
dolayı tebrik ederek kutladı.
Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi
olarak yakından takip ettiğimiz,
başta mütevazi kişiliği olmak
üzere, ülke gençlerimize Vatanını,
Milletini bilen , İslami bilgiler ile
donanımlı gençler yetiştirmek,
onları hayata hazırlamak , Nevşehir
ve Ürgüp Halkına faydalı işler yapmak için yola çıkan genç yöneticilerimize yolları açık olsun diyoruz.
» VEFAT HABERLERİ
Ayşe & Ali Ersin İNCE
Çiftinin Annanneleri Vefat Etmiştir
Selami KARACA’nın
Annesi Vefat Etmiştir
Hakkı KAYMAKÇI’nın
Kayınpederi Vefat Etmiştir
Aslıhan ŞAHİN’in
Yiğeni Vefat Etmiştir
Metin KÖKTÜRK’ün
Kayınpederi Vefat Etmiştir
Mustafa AKOL’un
Babası Vefat Etmiştir
Nevzat ÖZCAN’ın
Kayınpederi Vefat Etmiştir
İlhami AKKUŞ’un
Annesi Vefat Etmiştir
Bekir SEYHAN’ın
Kayınpederi Vefat Etmiştir
Nöfer EKİCİ’nin
Bacanağı Vefat Etmiştir
Rüştü PANATLI’nın
Annesi Vefat Etmiştir
Osman ÇALIK’ın
Yiğeni Vefat Etmiştir
Ruziye URGENÇ’in
Teyzesi Vefat Etmiştir
Onur POLAT’ın
Babası Vefat Etmiştir
Ahmet ÇÖL’ün
Kayınpederi Vefat Etmiştir
Ayşe ÇÖL’ün
Babası Vefat Etmiştir
Muzaffer UZ’un
Kayınpederi Vefat Etmiştir
9
Ocak-Şubat
2014
15-May-2012
www.nevtes.org
www.newspaper.com
“Türkiye’nin Sendikası”
İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞE 2014 YILINDA DA DEVAM
Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi,
il genelinde görev
yapan
eğitimci üyelerini ekonomik
zorluklardan bir nebze olsun
kurtarmak amacıyla her yıl
düzenlediği “indirimli alışveriş”
imkanlarını bu yıl da yeniledi.
Hükümetin ve Türkiye genelinde
yetkili olan sendikanın memurları
yok sayarcasına yaptığı komik zam
ve ekders artışları ile
ekonomik sıkıntılar yaşayan, ay sonunu
getirmek için her ay mucizeler
yaratmayı başaran eğitimcileri
düşünen sendikamız bir kez
daha sorumluluklarından yola
çıkarak eğitimcilere Nevşehir’de
indirimli alışveriş imkanı yarattı.
Birçok firma ile sözleşme imzalayan sendikamız kırtasiyeden
et
ürünlerine,
bilgisayar
hizmetlerinden
araç sigorta
ve kasko işlemlerine kadar birçok iş alanında eğitimcilere
indirimli alışveriş imkanı sunarak, Nevşehir’de etkili ve yetkili sendikacılığın
gereklerini yerine getirmeyi başardı.
Üyelerimiz, indirimli alışveriş
yapılacak
firmaların
listesini gösteren cep kartlarını
ilçe ve işyeri temsilcilerimiz
aracılığıyla elde edebilecekler.
»
»
2013 VERİLERİ
GÖZ DOLDURDU
2013 yılı içerinde 4 Adet ve Toplam 322 Okul ve Kuruma 581
toplam 4000 adet şube bülteni nokta ziyaret gerçekleştirildi.
Nevşehir eğitimcileri ile buluştur.
2013 Yılında Google tabanındaki
2013
Yılında
toplam
okul haber sayımız 600 Bine çıkartıldı.
ve kurum ziyaretleri için 40
Bin kilometre yol kat edildi.. 2013 yılında şube web sitemiz
nevtes.org 600 Bin ziyaretçi aldı.
2013 yılında Nevşehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı 300 okul, 2013 yılında şube web sitemizde
Nevşehir Üniversitesine bağlı 7 736
habere
imza
atıldı.
Fakülte, 2 Enstütü, 1 Yüksek Okul,
6 Meslek Yüksek okulu, Kredi 2013
yılında
geleneksel
Yurtlar Kurumu’na bağlı 6 Yurt, 11
etkinliğe
imza
atıldı.
KÜNYE
Türk Eğitim-Sen
Nevşehir Şubesi
Adına Sahibi
Mustafa UĞUR
Şube Başkanı
____________________________
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Sefa ATAR
Şube Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri
TEMSİLCİLERİMİZ
Yayın Kurulu
Tayfur Urgenç
İlhami Genç
Cengiz Yurt
Fatih Arıkan
Mehmet Yalbırdak
____________________________
Basın Danışmanı
Alperen Uğur
ACIGÖL
KOZAKLI
Nöfer EKİCİ
A.Menderes ŞAHİN
AVANOS
ÜRGÜP
0505 807 50 82
0537 511 19 80
Memiş BÜLBÜL
Hasan FINDIKLI
DERİNKUYU
GÜLŞEHİR
0539 921 88 78
0542 801 63 29
Özcan SERT
M.Hulusi GÖKTAN
0505 888 37 23
Baskı
Yaşar Ofset Matbaacılık
B.Evler Mahallesi Toptancılar Sitesi Nevşehir Merkez,
Nevşehir
0533 250 61 11
NEHÜ
M. Zeki MUHARREMOĞLU
0537 600 05 95
Download

7. sayıyı okumak için tıklayınız - Nevşehir Türk Eğitim-Sen